Om DFHS

Dansk Færgehistorisk Selskab (DFHS) blev den 20. april 1991 stiftet i København af en gruppe færgeinteresserede personer.

På nuværende tidspunkt har DFHS ca. 400 medlemmer, hvoraf de fleste er bosiddende i Danmark, men der er også mange medlemmer fra Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Belgien.

Selskabets formål er:
 • At fremme kendskabet til og interessen for færgefart.
 • At indsamle kildemateriale og billeder vedrørende færger og færgeruter samt engagere sig i færgehistoriske arkiver, museer etc. i et omfang, der står i et rimeligt forhold til Selskabets midler og formue i øvrigt.
 • At fremme bevaringsplaner for karakteristiske færger.
 • At fremme udgivelsen af artikler, skrifter og bøger om færger og færgeruter.
 • At påpege færgeruternes kulturelle, sociale, økonomiske og teknologiske betydning for samfundet.

 • Som medlemmer af DFHS kan optages:
 • Familier
 • Enkeltpersoner
 • Biblioteker
 • Rederier
 • Firmaer
 • Organisationer m.v.

 • Årskontingent:
  Type 2024
  Medlemmer (18-64 år) DKK 400
  - Juniorer (under 18 år pr. 01-01-2024) (skal opgive fødselsår) DKK 350
  - Seniorer (fyldt 65 år pr. 01-01-2024) (skal opgive fødselsår) DKK 350
  Udlandsportotillæg (excl. bankgebyrer) DKK 50
  Familier DKK 500
  Biblioteksabonnement, rederier, firmaer, organisationer m.v. DKK 400

  Indmeldelse og adresseændring sker ved henvendelse til:

  Dansk Færgehistorisk Selskab
  c/o Jørgen Wiedemann
  Takshaven 3
  3450 Allerød
  Danmark

  Telefon: 27 21 58 54

  eller pr. e-mail til: info@dfhs.dk

  Tilbud: Ved indmeldelse i perioden 1. oktober - 31. december bliver du medlem resten af året og hele næste år. Der betales kun det kommende års kontingent. Du vil modtage det/de numre af "Færgefarten", der udkommer efter indmeldelsen.

  Kontingentindbetaling sker til:
  Dansk Færgehistorisk Selskab
  c/o Jørgen Wiedemann
  Takshaven 3
  3450 Allerød
  Danmark

  Betaling fra Danmark:

  En nem og bilig måde at indbetale kontingent på er overførsel via netbank til:

  Danske Bank: Reg. nr. 1551, kontonr. 517 5828.

  Betaling fra udlandet (Husk, at udlandsportotillæg ikke dækker bankgebyrer):
  IBAN: DK26 3000 0005 1758 28
  SWIFT-BIC: DABADKKK

  Husk ved alle indbetalinger/overførsler at skrive navn og adresse.

  DFHS udgiver bladet ”Færgefarten”, som udkommer i farvetryk fire gange om året til alle medlemmer (Familier modtager kun et eksemplar af hvert blad). Bladet indeholder færgehistoriske artikler og billeder samt aktuelt stof om nye færger og færgerelaterede begivenheder.

  Hvert år afholder DFHS en række specielle arrangementer på færgeruter, og i vintermånederne afholdes der i København og Odense billedarrangementer med lysbilled- og filmfremvisning samt foredrag.

  På gensyn.

  Nils Munk
  Formand