Medlemsmarkedet

På denne side kan medlemmerne efterlyse oplysninger, sætte ting til salg, efterlyse effekter etc., dog kun med relation til færger og passagerskibe.

Hvem kan anvende "MEDLEMSMARKEDET"

Alle medlemmer og kun medlemmer af Dansk Færgehistorisk Selskab kan anmode om et indlæg på "MEDLEMSMARKEDET". Det er gratis at få et indlæg på Dansk Færgehistorisk Selskabs hjemmeside, dog skal eventuelle direkte udlæg, såsom f.eks. scanning, papirforbrug, emballage og porto refunderes Selskabet.

Hvordan får man et indlæg på "MEDLEMSMARKEDET"?

Medlemmet skal sende en anmodning til webmaster@dfhs.dk. Billeder og bilag af totalt maksimum 10 MB må vedhæftes, medmindre andet aftales i forvejen.

Kun indlæg, der har relation til færger og passagerskibe, kan normalt accepteres. Webmaster afgør, om indlægget er relevant og passende. Hvis det er, vil det derefter blive lagt ud på Dansk Færgehistorisk Selskabs hjemmeside. Webmaster har ret til at tilpasse, ændre, forkorte og/eller afvise indlæggene. I de tilfælde, hvor Webmaster skønner det nødvendigt, vil han bestræbe sig på at korrespondere med indsenderen, inden indlægget lægges ud på hjemmesiden med eventuelle ændringer.

Hvor længe forbliver et indlæg på "MEDLEMSMARKEDET"?

Når indlægget ikke længere er aktuelt, slettes det af Webmaster, men et indlæg kan højst forblive på hjemmesiden i 2 måneder, medmindre en forlængelse aftales.

Eventuelle fejl og forsinkelser:

Webmaster og/eller DFHS er ikke ansvarlig for eventuelle fejl, men Webmaster skal gøre sit yderste for at rette fejl umiddelbart efter, at han har modtaget informationen.

Alt arbejde med hjemmesiden foregår på en frivillig og ulønnet basis i Webmasters fritid. Derfor kan der forekomme længere ventetider, inden eventuelle ønskede indlæg kan behandles og lægges ud på hjemmesiden.

13/11-2023

P.t. ikke nogen opslag.