Kommende arrangementer

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 5. marts 2024 kl. 19:00Medlemsmøde i KøbenhavnHvad de gamle album indeholder

 

Korrektion vedr. Teams-deltagelse

 

Vores to medlemmer, Jan Vinther Christensen og Peter Olsen, hhv. bestyrelsessuppleant og revisor i DFHS, har begge gennem rigtig mange år interesseret sig for færger såvel i Danmark som i udlandet, og der igennem opbygget en righoldig samling af diverse færgefotos.

Ved aftenens møde vil Jan og Peter vise et udpluk af deres mange billeder, både egne  optagelser, men også billeder ”fra andre” incl. fra tiden før deres egen interesse begyndte. 

Fremvisningen suppleres med diverse fortællinger om de pågældende overfarter. 

Mødet afholdes desværre kun fysisk, da der vil blive vist lysbilleder, som ikke kan vises via Teams.

 

Det fysiske møde finder sted i Dansk Færgehistorisk Selskabs Arkiv, DFDS-Terminalen (for Oslo-færgen), Dampfærgevej 30, 2. sal, 2100 København Ø.

DFDS-Terminalen er beliggende tæt på Nordhavn S-togs station, og Buslinje 27 holder lige udenfor. Bussen kører hvert 20’ minut mellem Østerport Station (Oslo Plads) og Færgeterminalen.

På hjørnet af Dampfærgevej og Kalkbrænderihavnsgade er en udendørs P-plads. Mellem kl. 17-07 koster det kun kr. 12,- i timen. På Marmormolen (ved DFDS’ Hovedkontor) er en underjordisk P-plads, som mellem kl. 17-07 ligeledes kun koster kr. 12,- i timen.

Der vil være adgang til mødelokalet fra kl. 18.30, og da det er et lukket og sikret område vil det foregå således: Man mødes ved den indgangs glas-skydedør i Terminalen som vender mod jernbanen. Herfra vil man gruppevis ad hoc blive afhentet og fulgt til mødelokalet. Efter mødet vil man ligeledes blive fulgt retur.

 

Pris for deltagelse er kr. 25,00 (incl. kaffe og småkager) som opkræves ved mødets start. Det vil også være muligt at betale via MobilePay på 22 90 79 68 (tilh. Hans-Henrik Fentz).

Tilmelding bedes foretaget til Jens Bolt,   bolt@image.dk    eller telefon  22121275  senest fredag den 1. marts 2024.

 

Mange og store færgehilsener

Jens Bolt

Generalforsamling i København

Tirsdag d. 9. april 2024 kl. 19:00Generalforsamling i København

Dagsordenen er iflg. vedtægterne:
1.


Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.

2.
Formandens beretning.

3.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4.
Budgettet for det løbende regnskabsår udarbejdet af bestyrelsen fremlægges.

5.
Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til formanden senest seks uger før den ordinære generalforsamling afholdes (dvs. senest tirsdag den 27. februar 2024).

6.
Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår.

7.
Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter.

På valg er følgende:
Bestyrelsesmedlemmer for en periode af to år:
Hans Henrik Petersen (villig til genvalg)
Ole Schou-Nielsen (villig til genvalg)
Morten Salicath (villig til genvalg)
Alexander Bjørn Mæng Kleimann (villig til genvalg).

Bestyrelsessuppleanter for en periode af 1 år:
Jan Vinther Christensen (villig til genvalg)
Michael Koefoed-Hansen (villig til genvalg)

Revisor for en periode af 1 år:
Peter Olsen (villig til genvalg).

Revisorsuppleant for en periode af 1 år:
Preben Jensen (ønsker ikke genvalg).
Bestyrelsen foreslår Flemming Mørkholt som ny revisorsuppleant.

8.
Eventuelt.


Efter at generalforsamlingen er afsluttet, og såfremt tiden tillader det, vil Morten Salicath vise færgebilleder fra Holger B. D. Sørensens store samling.


Generalforsamlingen afholdes fysisk, men vil også kunne følges virtuelt.

Den fysiske generalforsamling finder sted i Dansk Færgehistorisk Selskabs Arkiv, DFDS-Terminalen (for Oslo-færgen), Dampfærgevej 30, 2. sal, 2100 København Ø.

DFDS-Terminalen er beliggende tæt på Nordhavn S-togs-station, og Buslinje 27 holder lige udenfor DFDS-Terminalen. Bussen kører hvert 20. minut mellem Østerport Station (Oslo Plads) og DFDS-Terminalen.

På hjørnet af Dampfærgevej og Kalkbrænderihavnsgade er en udendørs P-plads. Mellem kl. 17-07 koster det kun kr. 12,- i timen. På Marmormolen (ved DFDS’ Hovedkontor) er en underjordisk P-plads, som mellem kl. 17-07 ligeledes kun koster kr. 12,- i timen.


Der vil være adgang til mødelokalet fra kl. 18:30, og da det er et lukket og sikret område, vil det foregå således: Man mødes ved den indgangs glas-skydedør i Terminalen, som vender mod jernbanen. Herfra vil man gruppevis ad hoc blive afhentet og fulgt til mødelokalet. Efter mødet vil man ligeledes blive fulgt retur.

Efter generalforsamlingen byder Selskabet på kaffe og et stykke wienerbrød. Det er gratis at deltage, men af hensyn til planlægning vil vi sætte pris på, at du tilmelder dig til Jens Bolt, bolt@image.dk eller telefon 39 64 12 44 / 22 12 12 75 (mobiltelefon) senest fredag den 05. april 2024.

Ønskes generalforsamlingen fulgt virtuelt via Teams, bedes dette angivet ved tilmeldingen. I så fald vil man senest dagen før mødet modtage en mail med vejledning til, hvordan man følger mødet virtuelt.


Vel mødt,
Nils Munk, formand.