Kommende arrangementer

Medlemsmøde i København - (Kulturstationen, Vanløse)

Tirsdag d. 4. oktober 2022 kl. 19:00

Medlemsmøde i København - (Kulturstationen, Vanløse)

DSB Rederis/Scandlines indtog i den østlige del af Østersøen

 

Efter de tre Baltiske lande (Estland, Letland og Litauen) i 1991 erklærede sig selvstændige, ville de meget gerne have kontakt med de Skandinaviske lande. Dermed åbnede der sig nye muligheder for handel og transport på tværs af Østersøen.

Da der i Danmark samtidig var to store broprojekter i gang (Storebælt og Øresund) ville dette snart reducere omsætningen i DSB rederi med 2/3, og kun ruterne på Østersøen ville være tilbage.

Så i et forsøg på at skabe en fremtid for rederiet besluttedes det i 1993 at gå sammen med eksterne partnere og stifte et rederi, der skulle betjene ruten Køge – Karlskrona – Riga i en prøvetid på 9 måneder. Ruten fik navnet ”Let-Line”, og DSB-færgen ”Prinsesse Anne-Marie” blev indsat på ruten.

Efter de 9 md, ophørte ruten i DSB Rederis regi og blev med et ændret koncept videreført af andre. Men efter et års tid viste udviklingen, at der var grundlag for at nu Scandlines kunne overtage ruten, som for at korte sejltiden ned var blevet omlagt til Karlshamn (S) og Liepaja (LV), og nu med inchartret tonnage. Ruten fik denne gang navnet “Amber-Line”. Niels Tolstrup blev igen direktør med Leif Andersen med på sidelinjen.

Tidligere Skibsfører i DSB rederi/Scandlines, Leif Andersen, samt tidligere direktør i Let-Line og Amber-Line, Niels Tolstrup, kommer og fortæller om det store arbejde, som var forbundet med etableringen og driften af Let-Line, ligeledes hvordan udviklingen fortsatte, efter de 9 måneders prøvetid var overstået.  Og der er rigtig mange spændende ting at berette om.

 

Mødet afholdes fysisk, men vil også kunne følges virtuelt

Det fysiske møde finder sted i Heerupsalen på Kulturstationen Vanløse, Frode Jacobsens Plads 4, 1.sal., 2720 Vanløse.

Kulturstationen Vanløse er beliggende klods op ad Vanløse Station (S-tog og Metro), ligesom buslinjerne 9A, 10, 22, 26, 31 og 142 holder tæt på.

I P-kælderen under Kulturstationen (indkørsel via Lindehøjen, sidevej til Jernbane Alle) er der 2-timers gratis parkering. På sidevejene i området er der 3-timers parkering mellem kl. 8-19.

Der vil være adgang til mødelokalet fra kl. 18.30, og der vil ikke være forplejning i pausen.

Pris for deltagelse er kr. 25,00 som opkræves ved mødets start. Det vil også være muligt at betale via MobilePay på 22 90 79 68 (tilh. Hans-Henrik Fentz).

 

Tilmelding bedes foretaget til Jens Bolt, bolt@image.dk eller telefon 39641244 / 22121275 (mobiltelefon) senest fredag den 30. september 2022. 

Ønskes mødet fulgt virtuelt via Teams, bedes dette angivet ved tilmeldingen. I så fald vil man senest dagen før mødet modtage en mail med vejledning til, hvordan man følger mødet virtuelt.

 

På gensyn til en uden tvivl spændende aften.

Jens Bolt

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 1. november 2022 kl. 19:00

Medlemsmøde i København

DFDS i dag og i fremtiden

 

Bemærk ændret mødested

 

DFDS’ flåde af færger, Ro-Ro og Ro-Pax skibe har de senere år gennemgået en større udvikling med indsættelse af ny tonnage som del af et større nybygningsprogram. Desuden har der været foretaget opkøb og er etableret nye ruter. Sidst, men bestemt ikke mindst har DFDS i 2020 lanceret sin egen klimaplan og i 2021 etableret en ny afdeling med henblik på at håndtere den grønne omstilling af flåden.

Direktør for DFDS’ nye afdeling for bæredygtige projekter for flåden, Jesper Aagesen (som også er medlem af DFHS og aktiv i Forskningsgruppen), kommer og fortæller nærmere om denne spændende udvikling samt de erfaringer, man har gjort sig i forbindelse med det store nybygningsprogram.

 

Mødet afholdes fysisk, men vil også kunne følges virtuelt.

 

Mødet vil blive afholdt i DFDS' nye hovedkvarter, som er beliggende Marmorvej 18, 2100 København Ø.

 

Dørene vil tidligst blive åbnet for adgang 18:30 og vil blive lukket 18:55, således at arrangementet kan starte rettidigt kl. 19:00. En repræsentant for DFHS vil stå ved indgangen og guide deltagerne den rigtige vej i DFDS' bygning.

 

 

Transportmæssigt er det letteste at tage S-toget til Nordhavn st., hvorfra der kun er få minutters gang til Marmorvej. Alternativt kan man tage metroen ligeledes til Nordhavn st., men her er der lidt længere gåafstand. Hvis man kommer i bil, kan man parkere i det underjordiske P-anlæg beliggende på Marmorvej (nedkørsel lige til venstre for DFDS' bygning og inden FN-Byen). Det skal bemærkes, at dette P-anlæg ikke har noget med DFDS at gøre og drives af By & Havn. DFDS kan derfor ikke tilbyde gratis parkering. Betaling skal foretages i automaterne i P-kælderen.

 

Pris for deltagelse er kr. 25,00, som opkræves ved mødets start. Det vil også være muligt at betale via MobilePay på 22 90 79 68 (tilh. Hans-Henrik Fentz).

Tilmelding bedes foretaget til Jens Bolt,   bolt@image.dk    eller telefon  39 64 12 44 /  22 12 12 75 (mobiltelefon)     senest fredag den 28. oktober 2022.

Ønskes mødet fulgt virtuelt via Teams, bedes dette angivet ved tilmeldingen. I så fald vil man senest dagen før mødet modtage en mail med vejledning til, hvordan man følger mødet virtuelt.

På glædeligt gensyn til en særdeles interessant aften.

 

Jens Bolt

 

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 6. december 2022 kl. 19:00

Medlemsmøde i KøbenhavnMedlemsmøde i København

Ny fragtfærge Rødby-Puttgarden

 

Scandlines har bestilt en ny emissionsfri færge til ruten Rødby-Puttgarden. Færgen indsættes i 2024 og indleder næste generation af skibe på ruten.

Færgen, som vil blive bygget på Cemre-værftet i Tyrkiet i tæt samarbejde med Scandlines’ eksperter på området, vil forøge kapaciteten af fragtenheder med hele 23 procent.

Naval Architect Rasmus Nielsen fra Scandlines kommer og fortæller mere indgående om denne nye færge – dens fremdrift, indretning, kapacitet, bemanding med mere.

Da det bestemt ikke er hver dag, der kontraheres en ny stor færge til de hjemlige farvande, vil det uden tvivl blive et særdeles interessant medlemsmøde.

Mødet afholdes fysisk, men vil også kunne følges virtuelt.

Det fysiske møde finder sted i Heerupsalen på Kulturstationen Vanløse, Frode Jacobsens Plads 4, 1.sal., 2720 Vanløse.

Kulturstationen Vanløse er beliggende klos op ad Vanløse Station (S-tog og Metro), ligesom buslinjerne 9A, 10, 22, 26, 31 og 142 holder tæt på.

I P-kælderen under Kulturstationen (indkørsel via Lindehøjen, sidevej til Jernbane Alle) er der 2-timers gratis parkering. På sidevejene i området er der 3-timers parkering mellem kl. 8-19.

Der vil være adgang til mødelokalet fra kl. 18:30.

Pris for deltagelse er kr. 25,00, som opkræves ved mødets start. Det vil også være muligt at betale via MobilePay på 22 90 79 68 (tilh. Hans-Henrik Fentz).

 

Tilmelding bedes foretaget til Jens Bolt,   bolt@image.dk    eller pr. telefon  39 64 12 44 /

22 12 12 75 (mobiltelefon)     senest fredag den 2. december 2022.

 

Ønskes mødet fulgt virtuelt via Teams, bedes dette angivet ved tilmeldingen. I så fald vil man senest dagen før mødet modtage en mail med vejledning til, hvordan man følger mødet virtuelt.

 

Vel mødt og bedste færgehilsener

Jens Bolt

Medlemsmøde i Odense

Lørdag d. 21. januar 2023 kl. 11:00

Medlemsmøde i Odense

Det traditionelle medlemsmøde i Odense finder i 2023 sted som ovenfor anført.

 

Takket være vores medlem Finn Andersen har vi endnu en gang fået mulighed for at afholde mødet i Sanderum Kirkes Sognegaard.

 

Programmet for dagen vil blive annonceret nærmere tidspunktet for mødets afholdelse, men reserver dagen allerede nu.

 

Stort velkommen til et hyggeligt og interessant møde.  

Jens Bolt

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 7. februar 2023 kl. 19:00

Medlemsmøde i København

Så snart programmet er klart, vil det blive lagt ud her på hjemmesiden.

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19:00

Medlemsmøde i København

Så snart programmet er klart, vil det blive lagt ud her på hjemmesiden.

GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 2023

Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 19:00

GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 2023

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Yderligere oplysninger bl.a. om mødested meddeles senere.