Kommende arrangementer

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 6. december 2022 kl. 19:00

Medlemsmøde i KøbenhavnMedlemsmøde i København

Ny fragtfærge Rødby-Puttgarden

 

Scandlines har bestilt en ny emissionsfri færge til ruten Rødby-Puttgarden. Færgen indsættes i 2024 og indleder næste generation af skibe på ruten.

Færgen, som vil blive bygget på Cemre-værftet i Tyrkiet i tæt samarbejde med Scandlines’ eksperter på området, vil forøge kapaciteten af fragtenheder med hele 23 procent.

Naval Architect Rasmus Nielsen fra Scandlines kommer og fortæller mere indgående om denne nye færge – dens fremdrift, indretning, kapacitet, bemanding med mere.

Da det bestemt ikke er hver dag, der kontraheres en ny stor færge til de hjemlige farvande, vil det uden tvivl blive et særdeles interessant medlemsmøde.

Mødet afholdes fysisk, men vil også kunne følges virtuelt.

Det fysiske møde finder sted i Heerupsalen på Kulturstationen Vanløse, Frode Jacobsens Plads 4, 1.sal., 2720 Vanløse.

Kulturstationen Vanløse er beliggende klos op ad Vanløse Station (S-tog og Metro), ligesom buslinjerne 9A, 10, 22, 26, 31 og 142 holder tæt på.

I P-kælderen under Kulturstationen (indkørsel via Lindehøjen, sidevej til Jernbane Alle) er der 2-timers gratis parkering. På sidevejene i området er der 3-timers parkering mellem kl. 8-19.

Der vil være adgang til mødelokalet fra kl. 18:30.

Pris for deltagelse er kr. 25,00, som opkræves ved mødets start. Det vil også være muligt at betale via MobilePay på 22 90 79 68 (tilh. Hans-Henrik Fentz).

 

Tilmelding bedes foretaget til Jens Bolt,   bolt@image.dk    eller pr. telefon  39 64 12 44 /

22 12 12 75 (mobiltelefon)     senest fredag den 2. december 2022.

 

Ønskes mødet fulgt virtuelt via Teams, bedes dette angivet ved tilmeldingen. I så fald vil man senest dagen før mødet modtage en mail med vejledning til, hvordan man følger mødet virtuelt.

 

Vel mødt og bedste færgehilsener

Jens Bolt

Medlemsmøde i Odense

Lørdag d. 21. januar 2023 kl. 11:00

Medlemsmøde i Odense
 • Fremtidige Ærøfærger samt

  hyggeligt samvær - billedbytning mm

   

  Atter i år har vi fornøjelsen at kunne byde velkommen til et medlemsmøde i Odense.

   

  Takket være vores medlem Finn Andersen har vi igen fået mulighed for at afholde mødet i Sanderum Kirkes Sognegaard (se nedenfor).

   

  Programmet for dagen vil - med forbehold for ændringer - være med følgende ca. tider

   

  Kl. 11:00-12:15: Hyggeligt samvær med masser af mulighed for udveksling af nyheder, billed- og postkortbytning, køb/salg af færgeeffekter etc.  etc.  

   

  Selskabets salgsafdeling har denne gang ikke mulighed for at stille op med et lille udvalg af varer, da vores Arkiv er ved at blive flyttet. Men for at spare forsendelsesomkostninger kan der leveres bøger og andet fragtfrit under mødet, men under forudsætning af, at varerne er forudbestilt senest torsdag den 19. januar 2023. Der påregnes inden da udsendt to salgslister pr. e-mail til medlemmerne. Medlemmer, der ikke har e-mail, kan kontakte Hans-Henrik Fentz på 22 90 79 68.

   

  Hvis nogen har noget spændende at vise (film, fotos etc.), så medbring meget gerne dette. Der forefindes projektor i lokalet, ligesom der vil være PC-er til rådighed.  Kontakt eventuelt undertegnede for yderligere info og aftale.

   

  Kl. 12:15-13:00: Frokost med smørrebrød og øl/vand plus kaffe og kage 

   

  Kl. 13:00-14:30: En repræsentant fra Ærøfærgerne vil komme og fortælle om de verserende planer for den fremtidige besejling af Ærø.      

  Skal der bygges nye store færger?, hvilken fremdrift skal de have?, hvordan skal de indrettes?, fordeling af tonnagen på de enkelte ruter, ændringer af havne- og landanlæg og meget mere.

  Til belysning af disse spørgsmål er der nedsat forskellige arbejdsgrupper, som grundigt skal analysere mulighederne.

  Under foredraget får vi en opdatering og status på hele projektet. 

   

  Mødet finder sted i Sanderum Kirkes Sognegaard, Sanderumvej 129, 5250 Odense SV 

   

  Tilkørsel med bil:

  Fra den Fynske motorvej køres fra ved afkørsel 52 - ind mod Odense og til venstre i 2' lyskryds (ved Circle K-tank på den ene og F24 tank på den anden side). Herefter knap 2 km. ud ad Sanderumvej.

  P-plads for kirke og Sognegaard på højre side. Sognegaardens lokale ligger i den gamle firlængede gård længst væk fra Sanderumvej.

   

   

  Mulighederne for at tage offentlig trafik fra Odense Banegård Center: 

  1. Fra forpladsen køres med Letbanen til endestationen Hjallese (kører hvert 10. minut). Fra pladsen foran Hjallese kører Fynbus 75 til Sanderum minuttal 02 og 32 - stå af på Dragebakken ved stoppestedet Vangelystvej efter ca. 15 minutters kørsel og gå ca. 500 meter til sognegården. Samlet køretid ca. 40 minutter. 
  2. Fra forpladsen (plads C) enten Fynbus 55 mod Bellinge i minuttal 00 og 30 -- eller Fynbus 151/153 mod Assens/Glamsbjerg i minuttal 15 og 45 - stå af ved krydset med F24- og Cirkle K-tankene (Sanderumvej). Derfra ca. 1,5 km til sognegården - men er man heldig kan man på Sanderumvej (cirka 100 meter fra krydset) fange en bus 75 og køre med til Vangelystvej.

  Mulighederne når man skal til banegården: 

  1. Fra Dragebakken (Vangelystvej) Fynbus 75 mod Seden i minuttal 09 - fra Hjallese letbanen til banegården. 
  2. Fra Faaborgvej (krydset ved F24- og Cirkle K-tankene) enten Fynbus 55/56 mod Seden/Bullerup i minttal 06 og 36 -- eller Fynbus 151/152 mod Kerteminde i minuttal 24 og 54 - alle har stoppested ved banegården.

   

  Under alle omstændigheder anbefales det på forhånd at checke i Rejseplanen, da der kan komme ændringer i bustiderne mm.

   

  Pris for deltagelse er kr. 150,00, som dækker smørrebrød og øl/vand plus kaffe og kage samt lokaleleje. Betaling bedes indbetalt på Selskabets bankkonto 1551 - 517 5828 senest søndag den 15. januar 2023 med angivelse af "Odense".

   

  Bindende tilmelding ligeledes senest søndag den 15. januar 2023 til Jens Bolt, enten pr. mail bolt@image.dk eller telefon 3964 1244 eller 2212 1275 (mobil).

   

  På glædeligt gensyn til et hyggeligt og interessant møde.  

   

  Jens Bolt

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 7. februar 2023 kl. 19:00

Medlemsmøde i København

Ved medlemsmødet den 5. oktober 2021 i København viste vores tidligere bestyrelsesmedlem Hans-Henrik (”Hasse”) Fentz et udpluk af sine mange færge- og skibsbilleder, som han havde fundet frem fra skuffer og skabe. Der var så mange billeder, at han kun nåede at vise billeder fra perioden fra 1957 til midten af 1990.

Derfor fortsætter Hasse ved dette møde med at vise sine billeder fra midten af 1990 og fremad. Som ved det foregående møde advares der om, at der ind imellem kan forekomme billeder af tog og sporvogne.

Mødet afholdes fysisk, men vil også kunne følges virtuelt.

Det fysiske møde finder sted i Heerupsalen på Kulturstationen Vanløse, Frode Jacobsens Plads 4, 1.sal., 2720 Vanløse.

Kulturstationen Vanløse er beliggende klos op ad Vanløse Station (S-tog og Metro), ligesom buslinjerne 9A, 10, 22, 26, 31 og 142 holder tæt på.

I P-kælderen under Kulturstationen (indkørsel via Lindehøjen, sidevej til Jernbane Alle) er der 2-timers gratis parkering. På sidevejene i området er der 3-timers parkering mellem kl. 8-19.

Der vil være adgang til mødelokalet fra kl. 18:30.

Pris for deltagelse er kr. 25,00, som opkræves ved mødets start. Det vil også være muligt at betale via MobilePay på 22 90 79 68 (tilh. Hans-Henrik Fentz).

 

Tilmelding bedes foretaget til Jens Bolt,   bolt@image.dk    eller pr. telefon  39 64 12 44 /

22 12 12 75 (mobiltelefon)     senest fredag den 3. februar 2023.

 

Ønskes mødet fulgt virtuelt via Teams, bedes dette angivet ved tilmeldingen. I så fald vil man senest dagen før mødet modtage en mail med vejledning til, hvordan man følger mødet virtuelt.

 

Vel mødt og bedste færgehilsener

Jens Bolt

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19:00

Medlemsmøde i København

Med kystskib langs Grønlands vestkyst

 

Som en anden ”Hurtigruten” sejler kystskibet ”Sarfaq Ittuk” hvert sommerhalvår frem og tilbage mellem Qaqortoq i syd og Ilulissat i nord. Undervejs lægges til i flere havne, og ruten er for mange grønlændere den eneste officielle transportmulighed.

Med baggrund i en rejse august 2022 vil jeg fortælle nærmere om denne spændende sejlads, om rederiet, skibet, havnene, byerne, livet ombord etc.

Mødet afholdes fysisk, men vil også kunne følges virtuelt.

Det fysiske møde finder sted i Heerupsalen på Kulturstationen Vanløse, Frode Jacobsens Plads 4, 1.sal., 2720 Vanløse.

Kulturstationen Vanløse er beliggende klos op ad Vanløse Station (S-tog og Metro), ligesom buslinjerne 9A, 10, 22, 26, 31 og 142 holder tæt på.

I P-kælderen under Kulturstationen (indkørsel via Lindehøjen, sidevej til Jernbane Alle) er der 2-timers gratis parkering. På sidevejene i området er der 3-timers parkering mellem kl. 8-19.

Der vil være adgang til mødelokalet fra kl. 18:30.

Pris for deltagelse er kr. 25,00, som opkræves ved mødets start. Det vil også være muligt at betale via MobilePay på 22 90 79 68 (tilh. Hans-Henrik Fentz).

 

Tilmelding bedes foretaget til Jens Bolt, bolt@image.dk eller telefon 39 64 12 44 / 22 12 12 75 (mobiltelefon) senest fredag den 3. marts 2023.

 

Ønskes mødet fulgt virtuelt via Teams, bedes dette angivet ved tilmeldingen. I så fald vil man senest dagen før mødet modtage en mail med vejledning til, hvordan man følger mødet virtuelt.

 

Vel mødt og bedste færgehilsener

Jens Bolt

GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 2023

Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 19:00

GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 2023

Dagsordenen er iflg. vedtægterne:

1.     

Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.

2.     

Formandens beretning.

3.     

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4.     

Budgettet for det løbende regnskabsår udarbejdet af bestyrelsen fremlægges.

5.     

Indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til formanden senest seks uger før den ordinære generalforsamling afholdes (dvs. senest tirsdag den 28. februar 2023).

6.     

Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår.

7.     

Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter.

 

På valg er følgende:

 

Formand for en periode af to år:

Nils Munk (villig til genvalg)

 

Bestyrelsesmedlemmer for en periode af to år:

Jens Bolt Kristensen (villig til genvalg)

Hans Otto Holmegaard Kristensen (villig til genvalg)

Jørgen Wiedemann (villig til genvalg).

 

Bestyrelsessuppleanter for en periode af 1 år:

Jan Vinther Christensen (villig til genvalg)

Michael Koefoed-Hansen (villig til genvalg)

 

Revisor for en periode af 1 år:

Peter Olsen (villig til genvalg).

 

Revisorsuppleant for en periode af 1 år:

Preben Jensen (villig til genvalg).

 

8.     

Eventuelt.

 

Lokationen for afholdelse af generalforsamlingen er endnu ikke fastlagt, men vil senere blive bragt på Selskabets hjemmeside, i Færgefarten og på Facebook. Medlemmer, som ikke har mulighed for at følge med på denne måde, bedes i stedet kontakte et af bestyrelsens medlemmer.

Vel mødt,

Nils Munk, formand.