Kommende arrangementer

AFLYST - Medlemsmøde i København - (Kulturstationen, Vanløse) - AFLYST

Tirsdag d. 1. februar 2022 kl. 19:00

AFLYST - Medlemsmøde i København - (Kulturstationen, Vanløse) - AFLYST

Det annoncerede medlemsmøde tirsdag den 1. februar 2022 vedr. ”DFDS i dag og i fremtiden” må desværre aflyses. Mødet forventes i stedet afholdt 1/11-22. 

Årsagen til aflysningen er nuværende Corona-restriktioner, iflg. hvilke deltagerne skal vise Corona-pas plus sidde med mundbind, og dette finder vi ikke foreneligt med afholdelse af et godt møde. 

Vi håber naturligvis meget, at medlemsmødet 1. marts 2022 kan gennemføres uden problemer.

 

Bedste færgehilsener

Jens Bolt

Medlemsmøde i København - (Kulturstationen, Vanløse)

Tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 19:00

Medlemsmøde i København - (Kulturstationen, Vanløse)

35 år i færgernes tjeneste

 

Navnet Morten Larsen (ML) siger måske ikke så mange noget, men ML har lige fra barnsben fået det med færger og søen ind med modermælken, og har siden da været på en særdeles spændende og indholdsrig rejse gennem færgefart både i Danmark og udlandet.

Her er bare kort noget af det, som ML har beskæftiget sig med: 

Har sejlet et utal af færger i hele verden, og været ansat mange steder, bl.a. Pilen Malmø-København, Flyvebådene, Storebælt, Østersøen, H-H Overfarten, Hirtshals-Kristiansand m.fl.

Senest har ML været ansat i Fjord Line som Projektdirektør, og har bl.a. haft med bygningen af Fjord Lines nye Katamaranfærge at gøre.

Vi er så heldige, at Morten Larsen har indvilget i at komme og dele ud af sine mange fantastiske oplevelser i færgernes tjeneste.

 

Mødet afholdes fysisk, men vil også kunne følges virtuelt

Det fysiske møde finder sted i Kultursalen på Kulturstationen Vanløse, Frode Jacobsens Plads 4, 1.sal., 2720 Vanløse.

Kulturstationen Vanløse er beliggende klods op ad Vanløse Station (S-tog og Metro), ligesom buslinjerne 9A, 10, 22, 26, 31 og 142 holder tæt på.

I P-kælderen under Kulturstationen (indkørsel via Lindehøjen, sidevej til Jernbane Alle) er der 2-timers gratis parkering. På sidevejene i området er der 3-timers parkering mellem kl. 8-19.

Der vil være adgang til mødelokalet fra kl. 18.30, og der vil ikke være forplejning i pausen.

Pris for deltagelse er kr. 25,00 som opkræves ved mødets start. Det vil også være muligt at betale via MobilePay på 22 90 79 68 (tilh. Hans-Henrik Fentz).

 

Tilmelding bedes foretaget til Jens Bolt, bolt@image.dk eller telefon 39641244 / 22121275 (mobiltelefon) senest fredag den 25. februar 2022.

Ønskes mødet fulgt virtuelt via Teams, bedes dette angivet ved tilmeldingen. I så fald vil man senest dagen før mødet modtage en mail med vejledning til, hvordan man følger mødet virtuelt.

 

På glædeligt gensyn til et spændende foredrag.

Jens Bolt

Medlemsmøde i Odense

Lørdag d. 12. marts 2022 kl. 11:00

Medlemsmøde i Odense

Ændret dato for Odense møde

 

Nuværende Corona-restriktioner betyder, at lokalerne i Sognegaarden i Sanderum ikke må benyttes - foreløbig frem til den 16/1-22. Hvad der herefter sker, eller hvornår der træffes en beslutning, ved vi ikke. Men under disse omstændigheder har vi fundet det bedst at udsætte mødet til

 

Lørdag den 12. marts 2022 kl. 11.00

 

Fotografering af færger, samt Hyggeligt samvær - billedbytning mm

 

Efter aflysning i 2021 pga Corona, har vi igen fornøjelsen at kunne byde velkommen til et medlemsmøde i Odense.

 

Takket være vores medlem Finn Andersen har vi på ny fået mulighed for at afholde mødet i Sanderum Kirkes Sognegaard (se nedenfor).

 

Programmet for dagen vil - med forbehold for ændringer - være med følgende ca. tider

 

Kl. 11.00-12.15 Hyggeligt samvær med masser af mulighed for udveksling af nyheder, billed- og postkortbytning, køb/salg af færgeeffekter etc.  etc.  

Foreningens salgsafdeling vil stille op med et lille udvalg af varer. Der kan også forudbestilles varer, som så vil blive medbragt, og hvorved forsendelsesomkostninger spares. Henvendelse til Hasse Fentz pr. e-mail: hh.fentz@hotmail.com eller pr. telefon til 22 90 79 68.

 

Hvis nogen har noget spændende at vise (film, fotos etc.), så medbring gerne dette. Der forefindes projektor i lokalet, ligesom der vil være PC-er til rådighed.  Kontakt eventuelt undertegnede for yderligere info og aftale.

 

Kl. 12.15-13.00 frokost med 3 stykker smørrebrød og øl/vand plus kaffe og småkager 

 

Kl. 13.00-14.30 foredrag om det at fotografere færger ved Søren Lund Hviid.

Søren, som – ud over at være mangeårigt medlem af DFHS – er journalist, samt maritim blogger og fotograf, vil bygge sit foredrag ud fra følgende:

”Omkring 2003 indså jeg, at det ikke skulle være som en samler, at jeg skulle dyrke min interesse for færger. Jeg fulgte i stedet min dengang spirende interesse for fotografi. Fokus blev ændret fra, at jeg skulle tage billeder af så mange forskellige færger som muligt, til at jeg alene ville tage billeder, jeg syntes var smukke – hellere intet billede end et dårligt billede blev mit mantra. For et år siden rundede jeg 10.000 billeder i mit arkiv, der for størstedelens vedkommende opfylder nogle dogmer, som jeg styrer efter, når jeg fotograferer færger og passagerskibe. Det viser jeg en række konkrete eksempler på. Bl.a., hvordan jeg arbejder med "scapes"; landscapes, seascapes og cityscapes, komposition, forgrund, ydertimerne på døgnet samt skibes egen æstetik. Endelig viser jeg billeder fra min seneste tur til Gotland, der med færgetrafikken til fastlandet, er et af de steder jeg sætter stor pris på at vende tilbage til som fotograf”.

 

Mødet finder sted i Sanderum Kirkes Sognegaard, Sanderumvej 129, 5250 Odense SV 

Fra den Fynske motorvej køres fra ved afkørsel 52 - ind mod Odense og til venstre i 2' lyskryds (ved Circle K-tank på den ene og F24 tank på den anden side). Herefter knap 2 km. ud ad Sanderumvej.

P-plads for kirke og Sognegaard på højre side. Sognegaardens lokale ligger i den gamle firlængede gård længst væk fra Sanderumvej.

 

Fra Odense Banegaard kan benyttes følgende busser:

Fynbus 34 kører til Sanderum fra Odense Banegård plads D (lige foran banegården) i minuttal 15 og retur fra Sanderum også i minuttal 15. Som hidtil er det nemmeste at stå af ved Vangelystvej og gå ca. 9-10 minutter til sognegården. 

 

Fynbus 151 til Assens kører også fra plads D i minuttal 15 - og desuden kører Fynbus 153 til Glamsbjerg fra plads D minuttal 45. Her skal man ud ad Faaborgvej stå af ved Sanderumvej, hvorfra der er ca. 25 minutters gang til sognegården.

Fra krydset Faaborgvej-Sanderumvej (stoppestedet ud for Cirle K) er der busser mod banegården (destinationen er Kerteminde) i minuttal 24 og 54. 

 

Under alle omstændigheder anbefales det på forhånd at checke i Rejseplanen, da der kan komme ændringer i bustiderne mm.

 

Pris for deltagelse er kr. 150,00 som dækker 3 stk. smørrebrød og øl/vand plus kaffe og småkager samt lokaleleje. Betaling bedes indbetalt på Selskabets bankkonto  1551 - 517 5828 senest 6/3-22 med angivelse af "Odense".

 

Bindende tilmelding ligeledes senest søndag den 6. marts 2022 til Jens Bolt, enten pr. mail bolt@image.dk eller telefon 3964 1244 eller 2212 1275 (mobil).

 

Stort velkommen til et hyggeligt og interessant møde.  

 

Jens Bolt

Ordinær Generalforsamling 2022

Tirsdag d. 5. april 2022 kl. 19:00

Ordinær Generalforsamling 2022

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i København, og dagsordenen er iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 4. Budgettet for det løbende regnskabsår udarbejdet af bestyrelsen fremlægges.
 5. Indkomne forslag.
  • Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til formanden senest seks uger før den ordinære generalforsamling afholdes (dvs. senest tirsdag den 22. februar 2022).
 6. Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår.
 7. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter.
  • På valg er følgende:
   • Bestyrelsesmedlemmer for en periode af to år:
    • Hans Henrik Petersen (villig til genvalg)
    • Hans-Henrik Fentz (ønsker ikke genvalg)
    • Ole Schou-Nielsen (villig til genvalg)
    • Jørgen Witthøft-Rasmussen (villig til genvalg).
    • Bestyrelsen foreslår Morten Salicath som bestyrelsesmedlem i stedet for Hans-Henrik Fentz.
   • Bestyrelsessuppleanter for en periode af 1 år:
    • Jan Vinther Christensen (villig til genvalg)
    • Michael Koefoed-Hansen (villig til genvalg)
    • Morten Salicath (villig til genvalg, men foreslået som nyt bestyrelsesmedlem).
    • Bestyrelsen foreslår Alexander B. Kleiman som bestyrelsessuppleant i stedet for Morten Salicath.
   • Revisor for en periode af 1 år:
    • Peter Olsen (villig til genvalg).
   • Revisorsuppleant for en periode af 1 år:
    • Preben Jensen (villig til genvalg).
 8. Eventuelt.

Generalforsamlingen afholdes fysisk, men vil også kunne følges virtuelt.

Den fysiske generalforsamling finder sted i Kultursalen på Kulturstationen Vanløse, Frode Jacobsens Plads 4, 1.sal., 2720 Vanløse.

Der vil være adgang til mødelokalet fra kl. 18:30, og der vil ikke være forplejning.


Vel mødt,
Nils Munk, formand.

Kattegat rundt

Søndag d. 1. maj 2022 til Onsdag d. 4. maj 2022

Kattegat rundt

Det er planen at arrangere en tur Kattegat Rundt med sejlads med tre forskellige færger på ruterne:

 • Göteborg – Kiel (Stena Line)
 • Kiel – Oslo (Color Line)
 • Oslo – Frederikshavn – København (DFDS)

Nærmere info vil blive offentliggjort, så snart program og priser er endelig fastlagt. Men sæt allerede kryds i kalenderen nu.