Kommende arrangementer

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 5. december 2023 kl. 19:00Medlemsmøde i KøbenhavnFør Broen - historien om Storebæltsfærgerne

Ændring vedr. virtuel deltagelse

 

Bent Elgaard-Nielsen (pensioneret DSB Vedligeholdelsesmaskinchef) og Knud Frost, begge medlemmer af Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn, har i mere end 10 år dannet en lille filmdigitaliseringsgruppe.

 

De vil i anledning af Storebæltsbroens 25 års jubilæum vise en lille kavalkade om nogle af Storebæltsoverfartens færger.

 

Materialet er samlet fra arkivets gemmer og starter med færgen M/F ”Sjælland” i alle dens udgaver og slutter med Færgemanden.

 

Der vil blive vist nogle helt unikke billeder, specielt af de gamle færger, så der venter uden tvivl en særdeles interessant og spændende aften.

Dette møde afholdes alene fysisk – se dog nedenfor.

 

Mødet finder sted i Dansk Færgehistorisk Selskabs Arkiv, DFDS-Terminalen (for Oslo-færgen), Dampfærgevej 30, 2. sal, 2100 København Ø.

 

DFDS-Terminalen er beliggende tæt på Nordhavn S-togs station, og Buslinje 27 holder lige udenfor. Bussen kører hvert 20’ minut mellem Østerport Station (Oslo Plads) og Færgeterminalen.

 

På hjørnet af Dampfærgevej og Kalkbrænderihavnsgade er en udendørs P-plads. Mellem kl. 17-07 koster det kun kr. 12,- i timen. På Marmormolen (ved DFDS’ Hovedkontor) er en underjordisk P-plads, som mellem kl. 17-07 ligeledes kun koster kr. 12,- i timen.

 

Der vil være adgang til mødelokalet fra kl. 18:30, og da det er et lukket og sikret område vil det foregå således: Man mødes ved den indgangs glas-skydedør i Terminalen, som vender mod jernbanen. Herfra vil man gruppevis ad hoc blive afhentet og fulgt til mødelokalet. Efter mødet vil man ligeledes blive fulgt retur.

 

Pris for deltagelse er kr. 25,00 (incl. kaffe og småkager), som opkræves ved mødets start. Det vil også være muligt at betale via MobilePay på 22 90 79 68 (tilh. Hans-Henrik Fentz).

 

Tilmelding bedes foretaget til Jens Bolt, bolt@image.dk eller telefon 39 64 12 44 / 22 12 12 75 (mobiltelefon) senest fredag den 1. december 2023.

 

Til dette møde vil det desværre ikke være muligt at deltage virtuelt, da der vil blive vist en del film, som vi ikke har mulighed for under mødet at rundsende i en acceptabel kvalitet. Til gengæld vil de pågældende film efterfølgende blive lagt ud på YouTube, så medlemmer, der ønsker at se disse, bedes give besked til undertegnede. Der vil så efter mødet blive sendt en mail med links til filmene.

 

Mange og store færgehilsener

Jens Bolt

Medlemsmøde i Odense

Lørdag d. 20. januar 2024 kl. 10:00Medlemsmøde i OdenseBesøg på Fayard - Hyggeligt samvær - billedbytning mm.

Det årlige møde i Odense begynder denne gang med et besøg på Fayard, som meget venligt og med stor tak byder os indenfor.  På tidspunktet for vores besøg skulle der efter planen være tre – måske fire – færger inde for eftersyn mm.

 

Der vil blive tale om en spadseretur rundt på værftsområdet, hvorfor man bør være rimelig til fods. Turen forventes at tage mellem 1,5 og 2 timer.

 

Efter besøget på Fayard er der frokost og hyggeligt samvær med billedbytning etc. i Sanderum Kirkes Sognegaard, som vi igen - takket være vores medlem Finn Andersen - har fået mulighed for at leje.

 

Programmet for dagen vil være følgende:

 

Kl. 10:00 (bemærk tidspunktet) mødes vi foran Hovedporten til Fayard, Kystvejen 100, 5330 Munkebo. Der er gæsteparkering lige udenfor.

 

Kl. 10:00 – 12:00 (ca. tid) guidet rundtur på Fayard ved Sales Manager Ivan S. Larsen.

 

Kl. 12:15 (ca. tid) afgang til Sanderum Kirkes Sognegaard, Sanderumvej 129, 5250 Odense SV.

 

Kl. 12:45 (ca. tid) frokost med smørrebrød og øl/vand plus kaffe og kage efterfulgt af hyggeligt samvær med masser af mulighed for udveksling af nyheder, billed- og postkortbytning, køb/salg af færgeeffekter etc. etc.

 

Hvis nogen har noget spændende at vise (film, fotos etc.), så medbring meget gerne dette. Der forefindes projektor i lokalet, ligesom der vil være PC-er til rådighed. Kontakt eventuelt undertegnede for yderligere info og aftale.

 

Selskabets salgsafdeling har ikke mulighed for at stille op, men for at spare forsendelsesomkostninger kan der leveres bøger og andet fragtfrit under mødet, men under forudsætning af, at varerne er forudbestilt senest fredag den 12. januar 2024. Der påregnes inden da udsendt en salgsliste pr. e-mail til medlemmerne. Medlemmer, der ikke har e-mail, kan kontakte Hans-Henrik Fentz på 22 90 79 68.

 

Der er ikke rigtig mulighed for offentlig transport til Fayard, så det er vores håb, at deltagerne selv kan finde ud af at ”slå sig sammen” omkring kørsel. Hvis der er medlemmer, som ikke har mulighed herfor, så prøver jeg gerne at formidle eventuel samkørsel.

 

Pris for deltagelse er kr. 175,00, som dækker besøg på Fayard, smørrebrød og øl/vand plus kaffe og kage samt lokaleleje. Betaling bedes indbetalt på Selskabets bankkonto 1551-517 5828 senest den 14. januar 2024 med angivelse af "Odense".

 

Bindende tilmelding ligeledes senest søndag den 14. januar 2024 til Jens Bolt, enten pr. mail bolt@image.dk eller telefon 39 64 12 44 eller 22 12 12 75 (mobil).

 

På glædeligt gensyn til et spændende værftsbesøg og hyggeligt samvær.

 

Jens Bolt

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 6. februar 2024 kl. 19:00
Medlemsmøde i København
Medlemsmøde i København
Min tid med færger II

Pensioneret skibsfører og medlem af Dansk Færgehistorisk Selskab, Leif Hagensen, holdt den 7. november 2023 et særdeles spændende og interessant foredrag om sine mange oplevelsesrige år i færgefartens tjeneste.

Imidlertid var der så mange oplevelser at berette om, at Leif slet ikke nåede det hele. Således fik vi bl.a. ikke hørt om de spændende oplevelser, der foregik med ”Max Mols”, som Leif har sejlet med både på Canada og Den Engelske Kanal.

Heldigvis har Leif, som også er en dygtig færge-modelbygger, indvilget i på ny at tage turen til København og fortsætte beretningen om sine mange oplevelser. Der venter os således igen en rigtig spændende mødeaften.

Mødet afholdes fysisk, men vil også kunne følges virtuelt.

Det fysiske møde finder sted i Dansk Færgehistorisk Selskabs Arkiv, DFDS-Terminalen (for Oslo-færgen), Dampfærgevej 30, 2. sal, 2100 København Ø.

 

DFDS-Terminalen er beliggende tæt på Nordhavn S-togs station, og Buslinje 27 holder lige udenfor. Bussen kører hvert 20’ minut mellem Østerport Station (Oslo Plads) og Færgeterminalen.

 

På hjørnet af Dampfærgevej og Kalkbrænderihavnsgade er en udendørs P-plads. Mellem kl. 17-07 koster det kun kr. 12,- i timen. På Marmormolen (ved DFDS’ Hovedkontor) er en underjordisk P-plads, som mellem kl. 17-07 ligeledes kun koster kr. 12,- i timen.

 

Der vil være adgang til mødelokalet fra kl. 18:30, og da det er et lukket og sikret område vil det foregå således: Man mødes ved den indgangs glas-skydedør i Terminalen, som vender mod jernbanen. Herfra vil man gruppevis ad hoc blive afhentet og fulgt til mødelokalet. Efter mødet vil man ligeledes blive fulgt retur.

 

Pris for deltagelse er kr. 25,00 (incl. kaffe og småkager), som opkræves ved mødets start. Det vil også være muligt at betale via MobilePay på 22 90 79 68 (tilh. Hans-Henrik Fentz).

 

Tilmelding bedes foretaget til Jens Bolt, bolt@image.dk eller telefon 39 64 12 44 / 22 12 12 75 (mobiltelefon) senest fredag den 2. februar 2024.

 

Ønskes mødet fulgt virtuelt via Teams, bedes dette angivet ved tilmeldingen. I så fald vil man senest dagen før mødet modtage en mail med vejledning til, hvordan man følger mødet virtuelt. Betaling for deltagelse bedes inden mødet indbetalt via nævnte MobilePay eller på Selskabets bankkonto 1551-517 5828.

 

Mange og store færgehilsener

Jens Bolt

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 5. marts 2024 kl. 19:00Medlemsmøde i KøbenhavnHvad de gamle album indeholder

Vores to medlemmer, Jan Vinther Christensen og Peter Olsen, hhv. bestyrelsessuppleant og revisor i DFHS, har begge gennem rigtig mange år interesseret sig for færger såvel i Danmark som i udlandet, og derigennem opbygget en righoldig samling af diverse færgefotos.

Ved aftenens møde vil Jan og Peter vise et udpluk af deres mange billeder, både egne optagelser, men også billeder ”fra andre” incl. fra tiden, før deres egen interesse begyndte.

Fremvisningen suppleres med diverse fortællinger om de pågældende overfarter.

Mødet afholdes fysisk, men vil også kunne følges virtuelt.

 

Det fysiske møde finder sted i Dansk Færgehistorisk Selskabs Arkiv, DFDS-Terminalen (for Oslo-færgen), Dampfærgevej 30, 2. sal, 2100 København Ø.

 

DFDS-Terminalen er beliggende tæt på Nordhavn S-togs station, og Buslinje 27 holder lige udenfor. Bussen kører hvert 20’ minut mellem Østerport Station (Oslo Plads) og Færgeterminalen.

På hjørnet af Dampfærgevej og Kalkbrænderihavnsgade er en udendørs P-plads. Mellem kl. 17-07 koster det kun kr. 12,- i timen. På Marmormolen (ved DFDS’ Hovedkontor) er en underjordisk P-plads, som mellem kl. 17-07 ligeledes kun koster kr. 12,- i timen.

 

Der vil være adgang til mødelokalet fra kl. 18:30, og da det er et lukket og sikret område vil det foregå således: Man mødes ved den indgangs glas-skydedør i Terminalen, som vender mod jernbanen. Herfra vil man gruppevis ad hoc blive afhentet og fulgt til mødelokalet. Efter mødet vil man ligeledes blive fulgt retur.

 

Pris for deltagelse er kr. 25,00 (incl. kaffe og småkager), som opkræves ved mødets start. Det vil også være muligt at betale via MobilePay på 22 90 79 68 (tilh. Hans-Henrik Fentz).

 

Tilmelding bedes foretaget til Jens Bolt, bolt@image.dk eller telefon 39 64 12 44 / 22 12 12 75 (mobiltelefon) senest fredag den 1. marts 2024.

 

Ønskes mødet fulgt virtuelt via Teams, bedes dette angivet ved tilmeldingen. I så fald vil man senest dagen før mødet modtage en mail med vejledning til, hvordan man følger mødet virtuelt.

 

Betaling for deltagelse bedes inden mødet indbetalt via nævnte MobilePay eller på Selskabets bankkonto 1551-517 5828.

 

Mange og store færgehilsener

Jens Bolt

Generalforsamling i København

Tirsdag d. 9. april 2024 kl. 19:00Generalforsamling i København

Dagsordenen er iflg. vedtægterne:

1.     

Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.

2.     

Formandens beretning.

3.     

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4.     

Budgettet for det løbende regnskabsår udarbejdet af bestyrelsen fremlægges.

5.     

Indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til formanden senest seks uger før den ordinære generalforsamling afholdes (dvs. senest tirsdag den 27. februar 2024).

6.     

Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår.

7.     

Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter.

 

På valg er følgende:

 

Bestyrelsesmedlemmer for en periode af to år:

Hans Henrik Petersen (villig til genvalg)

Ole Schou-Nielsen (villig til genvalg)

Morten Salicath (villig til genvalg)

Alexander Bjørn Mæng Kleimann (villig til genvalg).

 

Bestyrelsessuppleanter for en periode af 1 år:

Jan Vinther Christensen (villig til genvalg)

Michael Koefoed-Hansen (villig til genvalg)

 

Revisor for en periode af 1 år:

Peter Olsen (villig til genvalg).

 

Revisorsuppleant for en periode af 1 år:

Preben Jensen (ønsker ikke genvalg).

 

Bestyrelsen foreslår Flemming Mørkholt som ny revisorsuppleant.

 

8.     

Eventuelt.

 

Efter at generalforsamlingen er afsluttet, vil der blive vist lidt film og/eller billeder.

 

Generalforsamlingen afholdes fysisk, men vil også kunne følges virtuelt.

Den fysiske generalforsamling finder sted i Dansk Færgehistorisk Selskabs Arkiv, DFDS-Terminalen (for Oslo-færgen), Dampfærgevej 30, 2. sal, 2100 København Ø.

 

DFDS-Terminalen er beliggende tæt på Nordhavn S-togs-station, og Buslinje 27 holder lige udenfor DFDS-Terminalen. Bussen kører hvert 20. minut mellem Østerport Station (Oslo Plads) og DFDS-Terminalen.

 

På hjørnet af Dampfærgevej og Kalkbrænderihavnsgade er en udendørs P-plads. Mellem kl. 17-07 koster det kun kr. 12,- i timen. På Marmormolen (ved DFDS’ Hovedkontor) er en underjordisk P-plads, som mellem kl. 17-07 ligeledes kun koster kr. 12,- i timen.

 

Der vil være adgang til mødelokalet fra kl. 18:30, og da det er et lukket og sikret område, vil det foregå således: Man mødes ved den indgangs glas-skydedør i Terminalen, som vender mod jernbanen. Herfra vil man gruppevis ad hoc blive afhentet og fulgt til mødelokalet. Efter mødet vil man ligeledes blive fulgt retur.

 

Efter generalforsamlingen byder Selskabet på kaffe og et stykke wienerbrød. Det er gratis at deltage, men af hensyn til planlægning vil vi sætte pris på, at du tilmelder dig til Jens Bolt,  bolt@image.dk   eller telefon 39 64 12 44 / 22 12 12 75 (mobiltelefon) senest fredag den 05. april 2024.

 

Ønskes generalforsamlingen fulgt virtuelt via Teams, bedes dette angivet ved tilmeldingen. I så fald vil man senest dagen før mødet modtage en mail med vejledning til, hvordan man følger mødet virtuelt.

 

Vel mødt,

Nils Munk, formand.