Kommende arrangementer

Medlemsmøde i København - (Kulturstationen, Vanløse)

Tirsdag d. 4. oktober 2022 kl. 19:00

Medlemsmøde i København - (Kulturstationen, Vanløse)

DSB Rederis/Scandlines indtog i den østlige del af Østersøen

 

Efter de tre Baltiske lande (Estland, Letland og Litauen) i 1991 erklærede sig selvstændige, ville de meget gerne have kontakt med de Skandinaviske lande. Dermed åbnede der sig nye muligheder for handel og transport på tværs af Østersøen.

Da der i Danmark samtidig var to store broprojekter i gang (Storebælt og Øresund) ville dette snart reducere omsætningen i DSB rederi med 2/3, og kun ruterne på Østersøen ville være tilbage.

Så i et forsøg på at skabe en fremtid for rederiet besluttedes det i 1993 at gå sammen med eksterne partnere og stifte et rederi, der skulle betjene ruten Køge – Karlskrona – Riga i en prøvetid på 9 måneder. Ruten fik navnet ”Let-Line”, og DSB-færgen ”Prinsesse Anne-Marie” blev indsat på ruten.

Efter de 9 md, ophørte ruten i DSB Rederis regi og blev med et ændret koncept videreført af andre. Men efter et års tid viste udviklingen, at der var grundlag for at nu Scandlines kunne overtage ruten, som for at korte sejltiden ned var blevet omlagt til Karlshamn (S) og Liepaja (LV), og nu med inchartret tonnage. Ruten fik denne gang navnet “Amber-Line”. Niels Tolstrup blev igen direktør med Leif Andersen med på sidelinjen.

Tidligere Skibsfører i DSB rederi/Scandlines, Leif Andersen, samt tidligere direktør i Let-Line og Amber-Line, Niels Tolstrup, kommer og fortæller om det store arbejde, som var forbundet med etableringen og driften af Let-Line, ligeledes hvordan udviklingen fortsatte, efter de 9 måneders prøvetid var overstået.  Og der er rigtig mange spændende ting at berette om.

 

Mødet afholdes fysisk, men vil også kunne følges virtuelt

Det fysiske møde finder sted i Heerupsalen på Kulturstationen Vanløse, Frode Jacobsens Plads 4, 1.sal., 2720 Vanløse.

Kulturstationen Vanløse er beliggende klods op ad Vanløse Station (S-tog og Metro), ligesom buslinjerne 9A, 10, 22, 26, 31 og 142 holder tæt på.

I P-kælderen under Kulturstationen (indkørsel via Lindehøjen, sidevej til Jernbane Alle) er der 2-timers gratis parkering. På sidevejene i området er der 3-timers parkering mellem kl. 8-19.

Der vil være adgang til mødelokalet fra kl. 18.30, og der vil ikke være forplejning i pausen.

Pris for deltagelse er kr. 25,00 som opkræves ved mødets start. Det vil også være muligt at betale via MobilePay på 22 90 79 68 (tilh. Hans-Henrik Fentz).

 

Tilmelding bedes foretaget til Jens Bolt, bolt@image.dk eller telefon 39641244 / 22121275 (mobiltelefon) senest fredag den 30. september 2022. 

Ønskes mødet fulgt virtuelt via Teams, bedes dette angivet ved tilmeldingen. I så fald vil man senest dagen før mødet modtage en mail med vejledning til, hvordan man følger mødet virtuelt.

 

På gensyn til en uden tvivl spændende aften.

Jens Bolt

Medlemsmøde i København - (Kulturstationen, Vanløse)

Tirsdag d. 1. november 2022 kl. 19:00

Medlemsmøde i København - (Kulturstationen, Vanløse)

DFDS i dag og i fremtiden

 

DFDS’ flåde af færger, Ro-Ro og Ro-Pax skibe har de senere år gennemgået en større udvikling med indsættelse af ny tonnage som del af et større nybygningsprogram. Desuden har der været foretaget opkøb og etableret nye ruter. Sidst men bestemt ikke mindst har DFDS i 2020 lanceret sin egen klimaplan og i 2021 etableret en ny afdeling med henblik på at håndtere den grønne omstilling af flåden.

Direktør for DFDS’ nye afdeling for bæredygtige projekter for flåden, Jesper Aagesen (som også er medlem af DFHS og aktiv i Forskningsgruppen) kommer og fortæller nærmere om denne spændende udvikling samt de erfaringer man har gjort sig i forbindelse med det store nybygningsprogram.

 

Mødet afholdes fysisk, men vil også kunne følges virtuelt

Det fysiske møde finder sted i Heerupsalen på Kulturstationen Vanløse, Frode Jacobsens Plads 4, 1.sal., 2720 Vanløse.

Kulturstationen Vanløse er beliggende klods op ad Vanløse Station (S-tog og Metro), ligesom buslinjerne 9A, 10, 22, 26, 31 og 142 holder tæt på.

I P-kælderen under Kulturstationen (indkørsel via Lindehøjen, sidevej til Jernbane Alle) er der 2-timers gratis parkering. På sidevejene i området er der 3-timers parkering mellem kl. 8-19.

Der vil være adgang til mødelokalet fra kl. 18.30, og der vil ikke være forplejning i pausen.

Pris for deltagelse er kr. 25,00 som opkræves ved mødets start. Det vil også være muligt at betale via MobilePay på 22 90 79 68 (tilh. Hans-Henrik Fentz).

 

Tilmelding bedes foretaget til Jens Bolt, bolt@image.dk eller telefon 39641244 / 22121275 (mobiltelefon) senest fredag den 28. oktober 2022.

Ønskes mødet fulgt virtuelt via Teams, bedes dette angivet ved tilmeldingen. I så fald vil man senest dagen før mødet modtage en mail med vejledning til, hvordan man følger mødet virtuelt.

 

På glædeligt gensyn til en særdeles interessant aften.

Jens Bolt

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 6. december 2022 kl. 19:00

Medlemsmøde i København

Så snart programmet er klart, vil det blive lagt ud her på hjemmesiden.

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 7. februar 2023 kl. 19:00

Medlemsmøde i København

Så snart programmet er klart, vil det blive lagt ud her på hjemmesiden.

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19:00

Medlemsmøde i København

Så snart programmet er klart, vil det blive lagt ud her på hjemmesiden.