Færgefarten

FærgefartenSelskabets medlemsblad Færgefarten udkommer i A4-format 4 gange årligt i farvetryk og tilsendes alle medlemmer af Selskabet.

Udgives normalt medio marts, juni, september og december.

Bladet indeholder færgehistoriske artikler og billeder samt aktuelt stof om nye færger og færgerelaterede begivenheder.

Klik her for at få vist eksempler på indholdet i Færgefarten

Indeks over indhold i Færgefarten:
  • Færgefarten 1991-2002
  • Færgefarten Plus 1998-2003
  • Færgefarten 2003-2009