Korsør

Leveret: 1927

FraTilAktivitet
13.01.192613.01.1926DSB indhenter tilbud på bygning af den nye færge
02.02.192602.02.1926Ved tilbudsfristens udløb var der indkommet 8 tilbud, heraf 5 fra danske værfter
22.04.192622.04.1926Kontraheret som nybygning nr 177 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S
29.04.192629.04.1926Køllagt på Helsingør værft
04.05.192604.05.1926Kontrakten underskrevet af DSB
30.11.192601.12.1926Afholdt forbrugsprøver på Hovedmaskiner
11.12.192611.12.1926Navngivet KORSØR af trafikministerens datter frk. Julie Friis-Skotte og søsat ved Helsingør værft
16.12.192616.12.1926Afholdt afprøvning på prøveplan af hovedmaskiner
07.05.192707.05.1927Prøvetur i Øresund, blandt andet med løb over Hveen milen
13.05.192713.05.1927Forsejlet fra Helsingør værft kl ca 11, ankom Korsør kl 20.15, diverse prøver udført undervejs
14.05.192714.05.1927Tur til Nyborg, med Korsør af 12.30, på vej tilbage til Korsør blev færgen overtaget af DSB, (pris 3.176.668,94 kr)
15.05.192715.05.1927Ingen sejlads
16.05.192716.05.1927Sejlads nordom Sprogø med særligt indbudte, bl.a. fra dagspressen og jernbanepressen med afgang fra Korsør kl ca. 11, og tilbage kl 14.30 Undervejs serveredes frokost
18.05.192718.05.1927Færgen lå stille for ombordtagning af redningsbælter, og forskellige arbejder
23.05.192731.05.1927Sejlads for godsvognsoverførsel, formentlig helt frem til 31.05.1927
01.06.192701.06.1927Første tur med passagerer var afgangen fra Korsør kl 10.48
01.06.192720.06.1927I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
21.06.192721.06.1927Forsejlet fra Korsør til København
22.06.192722.06.1927Sejlet 400 kongresdeltagere fra Internationaler Strassenbahn- und Kleinbahnverein fra København til Helsingør, herunder eller derefter foretaget manøvreprøver i Øresund
22.06.192724.06.1927Helsingør værft (mindre reparation af fordækket ved krydset hvor alle sporene samles)
25.06.192725.06.1927Ventet tilbage i Korsør denne dag
25.06.192716.10.1927I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
17.10.192703.11.1927Helsingør værft, dokning med mere, styrbord skrue repareret
04.11.192719.04.1928I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
20.04.192809.06.1928Helsingør værft, årligt eftersyn, den mindre hjælpemotor blev fjernet, og i stedet blev installeret en hjælpemotor af størrelse som de to øvrige hjælpemotorer i færgen. Endvidere blev der foretaget en udvidelse af kabys og stirrids samt bygget et nyt smørrebrødsrum på bagbords side af promenadedækket, ligesom skorstenene og masterne blev forlængede, og noget af det øverste styrehus blev fjernet. Endvidere blev havari på rorstammen og rorflanger forårsaget af grundberøring på stengrund udbedret. Skruer skiftet.
09.06.192809.06.1928Forsejlet fra Helsingør til Korsør
11.06.192809.02.1929I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
10.02.192911.02.1929Uregelmæssig sejlads på overfarten, (is), sejladsen indstillet periodevis
11.02.192911.02.1929Sejlet fra Korsør kl ca 11 med 1150 passagerer, gik fast i isskruninger i nærheden af Knudshoved kl ca 16
12.02.192912.02.1929Denne formiddag gik næsten alle passagerer i land over isen til Knudshoved
13.02.192914.02.1929Færgen kom fri af isen og ankom Nyborg kl 03.35 (ca 65 timers overfartstid)
14.02.192914.02.1929Afgået Nyborg ca. kl. 16.00 til Korsør (anden kilde siger kl 17.00)
15.02.192915.02.1929Ankommet Korsør om eftermiddagen (anden kilde siger kl 02.30)
15.02.192911.03.1929Uregelmæssig sejlads på overfarten, (is), sejladsen indstillet ind imellem
11.03.192911.03.1929Afgået Korsør kl 02.00 på rejse mod Nyborg i tæt tåge og stærk is, kl. 07.25 grundstødt på Vresen puller, flotbragt af isbryderen MJØLNER kl. 14.45, rejsen fortsat til Nyborg for losning
12.03.192912.03.1929Ankom Korsør om morgenen, ledsaget af isbryderen ISBJØRN
13.03.192915.03.1929Nakskov værft, ankom 13.03 kl 09.30
15.03.192919.03.1929I Nakskov værfts flydedok fra 15.03 kl 14.00/14.30 til 19.03 kl 07.00. Udbedret skader efter grundstødningen.
19.03.192919.03.1929Nakskov værft, afsejlede 19.03 kl 07.00
20.03.192926.03.1929Uregelmæssig sejlads på overfarten, (is), sejladsen indstillet ind imellem
27.03.192909.06.1929I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
09.06.192910.06.1929Forsejlet fra Storebælt til København
10.06.192917.06.1929Orlogsværftet i København, årligt eftersyn, der blev foretaget en omfattende reparation af skroget, hvorunder 10 klædningsplader samt forstævnen blev fornyet og begge ror underkastet en stor reparation, alt på grund af sejlads i isen. Desuden blev øverste bro helt fjernet og læsalonen på promenadedækket forandret. Maskinen blev underkastet en gennemgribende reparation, delvis forårsaget ved sejlads i is, herunder blev skrueaksel og drivskruer fornyet.
17.06.192929.06.1929I dok på Orlogsværftet i København fra 17.06 kl 13.00 til 29.06 kl 14.15
29.06.192909.07.1929Orlogsværftet i København
10.07.192910.07.1929Forsejlet fra København til Korsør denne dag
11.07.192911.07.1929Har tilsyneladende ligget stille denne dag
12.07.192902.12.1929I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
04.12.192909.12.1929B&W værft i København (montering af isskruer)
11.12.192912.03.1930I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
12.03.193012.03.1930oplagt for værftsbesigtigelse
12.03.193017.03.1930I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
18.03.193027.03.1930Orlogsværftet i København, årligt eftersyn. Færgen fik installeret radio.
27.03.193001.04.1930I dok på Orlogsværftet i København
01.04.193012.04.1930Orlogsværftet i København, årligt eftersyn
14.04.193017.06.1930I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
17.06.193021.06.1930Oplagt ved Fæstningen i Korsør for maskineftersyn (ca. 17.06-21.06)
21.06.193013.10.1930I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
13.10.193023.10.1930Oplagt ved Fæstningen i Korsør for rengøring og klargøring til præsentation
24.10.193025.10.1930Må have sejlet fra Korsør til Helsingør en af disse dage
25.10.193025.10.1930Sejlet et selskab af jernbanefolk fra køreplanskonference fra Helsingør til København.
27.10.193029.10.1930I dok på B&W værft i København fra 27.10 kl 09.15 til 29.10 kl 16.30 for montering af isskruer.
30.10.193012.04.1931I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
12.04.193112.04.1931På grund af låst rorstopbolt påsejlet mole (duc d' albe) i Benzinhavnen i Korsør. Fik en del buler agter over vandlinien. Auditøren: ved afgang fra Korsør med tog 43 kommet på grund i havnen og derefter påsejlet benzinbroens brohoved ved sydlige bølgebryder. På grund af mangelfuld rorprøve var det ikke, inden færgen gik an fra lejet, opdaget, at forroret stod fastboltet fra sidste tur; det var tæt taage, og føreren iagttog ikke de fornødne foranstaltninger og observerede navnlig ikke kompasset, for at sikre sig, at færgen drejede ud i kurslinien for udgående i havnen.
12.04.193121.04.1931I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
22.04.193122.04.1931Afgik til Helsingør for årligt eftersyn
23.04.193114.05.1931Helsingør værft, lovbefalet stort hovedsyn, der blev indbygget nye landgangsporte og maskineriet blev fuldstændig adskilt for eftersyn.
14.05.193117.05.1931I dok på Helsingør værft
17.05.193118.05.1931Helsingør værft
18.05.193121.05.1931I dok på Helsingør værft
21.05.193122.05.1931Helsingør værft
22.05.193123.05.1931Forsejlet fra Helsingør om aftenen, ankom Korsør om morgenen
23.05.193123.05.1931I fart på Korsør-Nyborg fra om eftermiddagen
23.05.193129.05.1931I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
29.05.193131.05.1931Oplagt ved Fæstningen i Korsør for at skifte bagbord stempel nr 6 idet det gamle var læk ved toppen.
31.05.193126.06.1931I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
26.06.193129.06.1931Oplagt ved Fæstningen i Korsør for at skifte styrbord cylinder nr 3 hvis dæksel var revnet.
29.06.193104.08.1931I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
04.08.193104.08.1931Overførte ca 800 feriebørn fra Nyborg til Korsør ved 14.30-tiden
04.08.193121.09.1931I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
21.09.193122.09.1931Oplagt fra mandag 21.09 om morgenen til tirsdag 22.09 om morgenen
22.09.193109.11.1931I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
09.11.193109.11.1931Mindre maskineftersyn fra kl ca 07.00 til kl ca 13.00. Dette foregik i bilfærgelejet i Korsør, da 2. færgeleje var under ombygning.
09.11.193114.11.1931I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
14.11.193118.11.1931Oplagt i Korsør for et mindre dæks- og maskineftersyn (lø-on)
18.11.193108.04.1932I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
09.04.193214.04.1932Orlogsværftet i København, årligt eftersyn, der blev foretaget en stor reparation af jernbanesporene. Telefonboks blev indbygget, to trapper fra promenadedæk til vinge blev fjernet, ligeledes blev der fjernet to luftrør.
14.04.193221.04.1932I dok på Orlogsværftet i København
21.04.193209.05.1932Orlogsværftet i København
10.05.193210.05.1932Forsejlet fra Orlogsværftet kl 09.00, forventet i Korsør ved 22-tiden
11.05.193212.05.1932Tilrigning i Korsør, i fart på Korsør-Nyborg fra 12. maj om aftenen
12.05.193214.06.1932I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
14.06.193214.06.1932Billede i Politiken af at færgen overfører en million-turbine den 13.06
14.06.193217.07.1932I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
17.07.193217.07.1932Gennemført en lystsejlads for borgere fra Nyborg til Lumskebugten og sejlet forbi Lundeborg.
17.07.193214.08.1932I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
14.08.193214.08.1932Havari på den forreste styremaskine på turen til Korsør med ankomst 18.15
15.08.193223.08.1932Oplagt ved Fæstningen i Korsør for reparation af styremaskinen
23.08.193223.08.1932Gået i fart igen på Korsør-Nyborg overfarten
23.08.193224.12.1932I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
24.12.193224.12.1932På rejse fra Nyborg (afgang kl 04.40) til Korsør. Kollideret den 24.12 i Storebælt. Søforhør i Korsør den 24.12.1932. Søforklaring i Svendborg den 29.12.1932. Kl. ca 5.45 passeredes bøjen ved Knudshoved og kursen ændredes til øst 1/4 syd. Der var tæt tåge og forskriftsmæssigt tågesignal blev afgivet. Umiddelbart efter at bøjen var passeret, hørtes tågesignal fra et skib - 3-mastet motorskonnert PHILLIP af Thurø - lidt om bagbord. Begge maskiner blev stoppet. Fra PHILLIP hørtes nu korte toner, hvorfor der blev slået fuld kraft bak, derefter forceret bak til maskinen. Ved bakmanøvren sprængtes 2 sprængkapsler på styrbord motor, hvorved motoren svigtede. PHILLIP's grønne lanterne kom nu i sigte ret forude. Der blev givet tre korte toner med fløjten, og roret blev lagt bagbord, men umiddelbart efter løb KORSØR ind i PHILLIPs styrbords side, hvorved PHILLIP fik et stort hul i siden. KORSØR blev holdt i hullet, medens PHILLIPs besætning (7 mand) blev bjærget ombord i KORSØR. Da KORSØR bakkede ud fra PHILLIP sank sidstnævnte omgående. Af den af PHILlIPs besætning afgivne forklaring fremgår, at PHILLIP kl ca. 5.30 passerede den røde lysbøje ved Sprogø. Kursen ændredes fra misvisende NordVest til Nord til misvisende Vest til Syd. Vejret var tåget og forskriftsmæssigt tågesignal blev afgivet. Kl. ca. 05.50 kom lysene fra KORSØR, hvis tågesignal var hørt flere gange, i sigte en streg om styrbord. Roret blev lagt bagbord, hvilket blev tilkendegivet ved to korte toner med fløjten, og motoren blev stoppet. Fra KORSØR hørtes nu tre korte toner, hvilket signal blev besvaret med to korte toner. Umiddelbart efter skete kollisionen som ovenfor anført.
24.12.193205.03.1933I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
05.03.193305.03.1933Kollision med HEIMDAL i Nyborg fjord i tæt tåge, kun mindre materielle skader på KORSØR. Auditøren: Fastslaaet, at begge Føreres Omhu og Forsigtighed ved denne Lejlighed havde været mangelfuld.
05.03.193308.03.1933I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
08.03.193308.03.1933Forsejlet fra Korsør kl 06.30 til B&W. Påsejlet Schultz Grund Fyrskib om eftermiddagen i tæt tåge og sne, og med stærk strøm ved fyrskibet.
08.03.193309.03.1933På grund af tæt tåge ankret nord for Gilleleje om aftenen
09.03.193309.03.1933Ankom til B&W værft om formiddagen, eftersyn startede 10.03
10.03.193316.03.1933B&W værft i København, årligt eftersyn
16.03.193324.03.1933I dok på B&W værft i København fra 16.03 kl 10.15 til 24.03 kl 14.30
24.03.193303.04.1933B&W værft i København, årligt eftersyn
04.04.193304.04.1933Ankom til Korsør
05.04.193307.04.1933Oplagt i Korsør for et mindre dæks- og maskineftersyn (lø-on)
08.04.193303.07.1933I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
03.07.193303.07.1933På udflugtssejlads med 683 passagerer. Afgang Korsør kl 18.50, ned om Egholm og Agersø, gennem Omøsund og tilbage til Korsør med ankomst kl 22.30.
04.07.193326.08.1933I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
26.08.193326.08.1933Maskinhavari
26.08.193307.10.1933I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
08.10.193308.10.1933Forsejlet fra Storebælt til København
09.10.193317.10.1933B&W værft i København (skift af drivskruer)
17.10.193319.10.1933En af disse dage forsøgt at sejle til Korsør, måtte returnere til B&W med maskinskade.
19.10.193320.10.1933B&W værft i København
21.10.193321.11.1933I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
22.11.193322.11.1933Helsingør avis mener at KORSØR denne dag afgik med passagerer fra Helsingør til København??
22.11.193330.11.1933I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
30.11.193330.11.1933Auditøren: Ved Indsejling i 2. Færgeleje i Korsør paasejlet og beskadiget nordre side af Ledeværket. Færgen maa have haft for megen Fart under Indsejlingen i Lejet.
30.11.193327.02.1934I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
28.02.193414.03.1934B&W værft i København, årligt eftersyn, forreste ror blev optaget for opretning af rorstammen og i maskineriet blev der foretaget fornyelse af begge højtrykscylindre til kompressorer, og der blev skiftet drivskruer.
14.03.193422.03.1934I dok på B&W værft i København fra 14.03 kl 11.30 til 22.03 kl 14.10
22.03.193424.03.1934B&W værft i København
25.03.193425.03.1934Forsejlet fra København til Korsør, ankom om aftenen
26.03.193430.09.1934I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
01.10.193422.10.1934I fart Korsør-Nyborg
23.10.193423.10.1934Sejlet 2½ dobbelttur, derefter forsejlet fra Nyborg til København på 11 timer og 11 minutter
24.10.193424.11.1934Orlogsværftet i København, færgen blev underkastet en omfattende ændring af dækssalonerne for 1. klasse, hvorved også spisesalonen er blevet udvidet og 1. klasses toiletter forandret, ligesom ny salon for ikke-rygere og hall indrettet, alt i lighed med motorfærgen SJÆLLAND. Ventilationen i 1. klasses rygesalon udvidet. Drivskruer blev skiftet.
24.11.193403.12.1934I dok på Orlogsværftet i København fra 24.11 kl 08.30 til 03.12 kl 08.30
03.12.193411.12.1934Orlogsværftet i København, efter ombygningen havde færgen BRT 2.362,52 NRT 955,49
12.12.193412.12.1934Kompasrettet i Øresund og fremvist for trafikminister Friis-Skotte, generaldirektør Peter Knutzen og andre ledende embedsmænd ombord, i alt sejlet i 5 timer 30 minutter. Forsejlet fra København til Korsør på 10 timer 15 minutter
13.12.193415.12.1934Oplagt ved Fæstningen i Korsør
16.12.193407.05.1935I fart Korsør-Nyborg
08.05.193508.05.1935Forsejlet fra Korsør til Helsingør på 8 timer 35 minutter
09.05.193511.05.1935Helsingør værft for bundbehandling i dok
12.05.193513.05.1935Forsejlet fra Helsingør om aftenen til Korsør på 8 timer 45 minutter
13.05.193520.10.1935I fart Korsør-Nyborg
21.10.193521.10.1935Udførte 2 dobbeltture, derefter forsejlet fra Korsør til København om aftenen på 12 timer 50 minutter.
22.10.193531.10.1935Orlogsværftet i København, årligt eftersyn, færgen fik hovedsyn B
31.10.193511.11.1935I dok på Orlogsværftet i København fra 31.10 kl 09.30 til 11.11 kl 8.30
11.11.193519.11.1935Orlogsværftet i København, årligt eftersyn, færgen fik hovedsyn B
20.11.193520.11.1935Forsejlet fra København til Korsør på 11 timer 20 minutter
21.11.193523.11.1935Oplagt (to-lø)
23.11.193518.04.1936I fart Korsør-Nyborg
19.04.193619.04.1936Forsejlet fra Korsør til København på 13 timer 15 minutter
20.04.193622.04.1936I dok på Orlogsværftet i København for bundbehandling fra 20.04 kl 11.30 til 22.04 kl 12.30.
22.04.193628.04.1936Orlogsværftet i København
28.04.193628.04.1936Forsejlet fra København til Korsør på 10 timer 40 min, i fart om aftenen
28.04.193605.05.1936I fart Korsør-Nyborg
05.05.193605.05.1936Under udsejling fra Korsør kl ca 10.55 tog færgen grunden ved bådehavnen i Korsør, men kom fri kort efter ved egen hjælp og uden at have taget skade.
05.05.193628.10.1936I fart Korsør-Nyborg
28.10.193628.10.1936Sejlet fra Korsør til Nyborg, derefter forsejlet fra Nyborg til København på 12 timer 6 minutter.
29.10.193610.11.1936Orlogsværftet i København, årligt eftersyn, sidesporene blev forlænget 1.85 meter agter over, (længere lyntog bestilt) og i forbindelse hermed blev der anbragt nye stopbomme. Færgens hovedmotorer blev underkastet stort eftersyn med fornyelse af cylinderforinger og cylinderdæksler samt kølekapper, og en ekshauster med kanaler fra maskinrum blev installeret.
10.11.193614.11.1936I dok på Orlogsværftet i København
14.11.193604.12.1936Orlogsværftet i København
05.12.193605.12.1936Forsejlet fra København til Korsør på 11 timer 20 minutter
06.12.193606.12.1936Oplagt
07.12.193618.01.1937I fart Korsør-Nyborg
19.01.193730.01.1937Uregelmæssig sejlads på overfarten på grund af is
31.01.193701.02.1937Afgik Korsør kl 11.09, sad fast i isen, returneret til Korsør efter 1½ døgn. Sidst på aftenen den 31. januar blev 200 passagerer overført til FREIA.
02.02.193706.02.1937Uregelmæssig sejlads på overfarten på grund af is
07.02.193713.02.1937I fart Korsør-Nyborg
14.02.193716.02.1937Uregelmæssig sejlads på overfarten på grund af is
16.02.193722.02.1937I fart Korsør-Nyborg
22.02.193722.02.1937På rejse fra Korsør til Nyborg med passagerer. Grundstødt ved Fyns østlige kyst. Strandingsindberetning dateret 23.02.1937. Kl 22.30 grundstødte KORSØR i snetykning på Lindholmgrunden i Nyborg Fjord. Anm. Årsagen til grundstødningen angives at være vejrforholdene. Auditøren: Grundstødt paa "Tungen" af Lindholmsgrunden i Nyborg fjord om aftenen. Alle lysbøjer paa ruten var inddraget for is, og det var snetykning. Sagens undersøgelse gav til resultat, at færgens fører havde begået visse fejl ved navigeringen.
23.02.193723.02.1937De ca. 100 passagerer sejlet i land på Slipshavn i lodsbåden om morgenen
23.02.193706.03.1937Gentagne forsøg på flotbringning, både ved træk med andre færger, ved losning af ombordværende jernbanevogne og ved udgravning af rende.
06.03.193706.03.1937Sidste jernbanevogn losset
06.03.193706.03.1937Trukket af grunden kl 21.50 af FENRIS, PRINS CHRISTIAN, STORE BÆLT Notat: "For at få færgen op på de normale omdrejninger må der forceres. Grunden er antagelig defekte skrueblade"
07.03.193707.03.1937Dykkerundersøgt - ingen skader
07.03.193703.05.1937I fart Korsør-Nyborg
04.05.193704.05.1937Sejlet 2 dobbeltture, derefter forsejlet fra Korsør til København på 11 timer 10 minutter.
05.05.193708.05.1937Orlogsværftet i København
08.05.193712.05.1937I dok på Orlogsværftet i København fra 08.05 kl 14 til 12.05 kl 15
13.05.193713.05.1937Forsejlet fra København til Korsør på 11 timer 20 minutter
14.05.193728.09.1937I fart Korsør-Nyborg
28.09.193728.09.1937Færgen oplægges ved Fæstningen i Korsør for reparation af læk i oliepumper (sejlet 1 dobbelttur mindre).
28.09.193704.10.1937I fart Korsør-Nyborg
04.10.193704.10.1937Ud af fart denne morgen, og forsejlet fra Korsør til København på 11 timer
05.10.193714.10.1937Orlogsværftet i København, årligt eftersyn, der blev foretaget en stor reparation af jernbanesporene med påsvejsning på skinnerne for slitage. Endvidere blev der for at skaffe passagererne fra lyntogene adgang fra hoveddækket til promenadedæk foretaget forskellige ændringer på hoveddæk, blandt andet ved fjernelse af elevatorskakt og de to opgange for tjenere og maskinpersonale samt forandring af trappen m.v. I maskinen blev alle cylindre aftaget for en gennemgribende reparation af ventilbevægelsen. Drivskruer skiftet.
14.10.193702.11.1937I dok på Orlogsværftet i København fra 14.10 kl 15.30 til 02.11 kl 12
02.11.193710.11.1937Orlogsværftet i København
10.11.193710.11.1937Forsejlet fra København til Korsør på 12 timer 15 min
11.11.193702.04.1938I fart Korsør-Nyborg
03.04.193803.04.1938Forsejlet fra Korsør til København på 10 timer 15 min
03.04.193804.04.1938B&W værft i København
04.04.193807.04.1938I dok på B&W værft i København fra 04.04 kl 08.30 til 07.04 kl 13.30
07.04.193808.04.1938B&W værft i København
08.04.193808.04.1938Forsejlet fra København til Korsør på 10 timer 15 min, i fart fra om natten
08.04.193808.10.1938I fart Korsør-Nyborg
09.10.193809.10.1938Forsejlet fra Korsør til København på 12 timer 50 min
10.10.193819.10.1938Orlogsværftet i København, årligt eftersyn, der blev installeret en ny fødepumpe. Desuden blev der foretaget fornyelser og reparationer af udstødssamlerør fra begge hovedmotorer.
19.10.193801.11.1938I dok på Orlogsværftet i København fra 19.10 kl 14.00 til 01.11 kl 7.45
01.11.193816.11.1938Orlogsværftet i København
16.11.193816.11.1938Forsejlet fra København til Korsør på 13 timer 45 min
17.11.193814.01.1939I fart Korsør-Nyborg
15.01.193915.01.1939På rejse fra Korsør til Nyborg med Passagerer. Kollideret den 15.01.1939 i Store Bælt. Søforhør i Korsør den 18.01.1939. Kl. 01.53 afgik KORSØR fra færgelejet i Korsør. Vejret var tåget. Der blev bakket ud af havnen, og kl. ca. 02.00, da båkefyret passeredes, hørtes tågesignal fra et skib, der viste sig at være M/F SJÆLLAND af Korsør. Da KORSØR var i fyrets hvide vinkel, svajedes styrbord over, hvilket blev tilkendegivet ved 1 kort tone. Da KORSØR lå Syd til Øst an, kom SJÆLLANDs toplanterner i sigte 3 streger om styrbord. Roret blev lagt bagbord, hvilket blev tilkendegivet ved 2 korte toner. Umiddelbart efter kom SJÆLLANDs røde lanterne i sigte, hvorfor maskinerne blev stoppet og kastet Fuld Kraft Bak, men ca. 1 minut senere tørnede KORSØR med stævnen mod SJÆLLANDs bagbords side forude. Ved kollisionen fik KORSØR stævnen knækket og konsollen revet bort, ligesom et skinnestykke om styrbord samt nogle bovplader blev beskadiget. Af den af SJÆLLANDs besætning afgivne forklaring fremgår, at farten, da SJÆLLAND kl. ca. 02.06 var i nærheden af nævnte båkefyr, blev nedsat til halv kraft frem. Da SJÆLLAND befandt sig ca. 10 skibslængder vest for båkefyret styrende Øst til Nord 1/2 Nord, kom KORSØR, fra hvilken der var hørt tågesignaler, i sigte 3 streger om bagbord i ca. 4 skibslængders afstand. Fra KORSØR hørtes 2 lange toner, hvorfor maskinerne Kl. 02.07 blev beordret fuld kraft frem. Umiddelbart efter, da der syntes fare for en kollision, blev maskinerne stoppet og kastet fuld kraft bak, men straks efter skete kollisionen som ovenfor anført. Ved kollisionen fik SJÆLLAND ca. 3 meter af bagbords fender knust, ligesom skanseklædningen og skibssiden blev beskadiget. Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes tåge i forbindelse med den omstændighed, at man om bord i SJÆLLAND opfattede de af KORSØR afgivne 2 korte toner som 2 lange toner. Auditøren: Sammenstød mellem motorfærgerne KORSØR og SJÆLLAND på svajepladsen ved Korsør, hvorved der skete skade på materiellet til et beløb af ca. 25000 kr. Føreren af SJÆLLAND havde ikke rettet sig efter de særlige regler for sejlads i tåge, ligesom han ikke, således som han burde, gik ud fra, at den modgående færge måtte regne med, at disse regler blev overholdt. Føreren af KORSØR begik den fejl uden videre at gå ud fra, at færgens signal (to korte Toner) var opfattet rigtig af SJÆLLAND. Føreren begik endvidere en fejl ved at afgive en kort tone som tegn paa, at han drejede til styrbord, uagtet skibene ikke var i sigte af hinanden.
15.01.193916.01.1939Oplagt efter kollisionen (sø-ma)
16.01.193916.01.1939Forsejlet fra Korsør til Nakskov på 4 timer 55 minutter
16.01.193925.01.1939Nakskov værft, for reparation af kollisionsskader, ankom 16.01 kl 10.00/10.15 (ikke i dok)
25.01.193925.01.1939Forsejlet fra Nakskov værft kl 15.00, til Korsør på 4 timer 25 minutter, efter ankomst til Korsør sejledes 2 dobbeltture mellem Korsør og Nyborg i dette døgn.
26.01.193927.03.1939I fart Korsør-Nyborg
27.03.193927.03.1939Ud af fart den 27.03 om morgenen, oplagt resten af dagen
28.03.193928.03.1939Forsejlet fra Korsør til København på 11 timer 20 min
28.03.193929.03.1939B&W værft i København
29.03.193931.03.1939I dok på B&W værft i København fra 29.03 kl 09.00 til 31.03 kl 10.30
31.03.193902.04.1939B&W værft i København
02.04.193902.04.1939Forsejlet fra København til Korsør på 9 timer 50 minutter
03.04.193913.04.1939I fart Korsør-Nyborg
13.04.193913.04.1939Uheld under ombordsætning af vogne til færge 45. Da det sidste af 3 vogntræk skulle anbringes på færgens bagbords spor, var færgesporskiftet ikke rigtigt indstillet, idet det ikke var skiftet efter ombordsætningen af det foregående træk. Tredje træk kørte derfor ind på styrbords spor og påkørte 4 der henstående automobiler, hvorved betydelig skade forårsagedes. Færgens rangerleder havde ikke sikret sig, at færgesporskiftet var rigtigt indstillet, inden han fløjtede trækket tilbage, og den litser, som normalt plejede at skifte sporet, havde undladt dette for at besørge et tjenstligt ærinde.
13.04.193919.08.1939I fart Korsør-Nyborg
20.08.193920.08.1939Forsejlet fra Korsør til Frederikshavn på 10 timer 10 min
20.08.193904.10.1939Frederikshavn værft, årligt eftersyn, færgen blev underkastet hovedsyn II. Al træbeklædning i mandskabslukaferne i forskibet blev nedtaget for eftersyn, afbankning og maling af stålet. En del stål blev fornyet. Varmesystemet blev ændret til termoaggregat. Hele skinnenettet blev optaget, og kanaljernene for skinnerne fornyet over maskinen. Skinnerne på ny nedlagt med nogle fornyelser og svejset på underlaget. Hele stirridsarrangementet fra spisesalon til rygesalon for fællesklassen fjernet, og et nyt hus anbragt på bådedækket for kabys og messe for restaurationspersonale samt nyt smørrebrødsrum. To elevatorer og to nye køleskabe installeret. Salt- og ferskvandstank anbragt på kabyshustaget. Desuden installeret en ny tank for varmt ferskvand med tilhørende ledninger og varme. I kabyssen blev installeret to nye komfurer og to nye dampkogere. I stirrids blev installeret to nye vandkogere til kaffemaskinerne. Hele maskineriet for såvel hoved- som hjælpemaskinernes vedkommende har været adskilt. Bagbords hovedmotors udstrømningsledning blev ændret således, at spildgassen kan udnyttes til opvarmning af ferskvand.
04.10.193919.10.1939I Frederikshavn værft's flydedok fra 04.10 kl 18.30 til 19.10 kl 12
19.10.193929.10.1939Frederikshavn værft
29.10.193929.10.1939Forsejlet fra Frederikshavn til Korsør på 15 timer 25 min, kompasrettet samme dag.
30.10.193919.01.1940I fart Korsør-Nyborg
19.01.194027.01.1940Uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af is
28.01.194028.01.1940Sejlet fra Korsør til Nyborg, - og så blev den der!
28.01.194006.03.1940Lå indefrosset i Nyborg på grund af isen
06.03.194006.03.1940I fart, sejlet 2 ½ dobbelttur mellem Korsør og Nyborg
07.03.194021.03.1940Uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af is
21.03.194021.03.1940Grundstødning på Halsskov rev med 1.000 passagerer (skærtorsdag)
22.03.194026.03.1940Oplagt efter grundstødningen (fr-ti)
26.03.194026.03.1940Forsejlet fra Korsør til Nakskov på 12 timer 49 min
26.03.194026.03.1940Nakskov værft, ankom 26.03 kl 11.00
26.03.194030.03.1940I Nakskov værfts flydedok fra 26.03 kl 11 til 30.03 kl 08.30. Udbedring af skaderne fra grundstødningen.
30.03.194031.03.1940Nakskov værft, afsejlede 31.03 kl 09.00. Forsejlet fra Nakskov til Korsør på 5 timer 20 min.
31.03.194007.04.1940Uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af is
08.04.194008.04.1940I fart Korsør-Nyborg
09.04.194012.04.1940Reduceret sejlads mellem Korsør og Nyborg, på grund af den tyske besættelse
12.04.194017.04.1940Sejladsen indstillet som følge af nedkastede miner, Korsør oplagt og erstattet af Christian IX for at spare olie
17.04.194017.04.1940I fart Korsør-Nyborg på 1½ dobbelttur, K
17.04.194020.04.1940Sejladsen indstillet som følge af minesprængninger ved færger, KORSØR oplagt i Nyborg.
20.04.194020.04.1940Denne dag sejlet fra Nyborg til Korsør
20.04.194027.04.1940Sejladsen indstillet som følge af minesprængninger ved færger
27.04.194005.06.1940I fart Korsør-Nyborg
06.06.194006.06.1940Dette døgn ligget stille
07.06.194009.06.1940I fart Korsør-Nyborg
09.06.194012.06.1940Oplagt i Nyborg
12.06.194012.06.1940Denne dag sejlet fra Nyborg til Korsør
13.06.194017.06.1940I fart Korsør-Nyborg
18.06.194018.06.1940Forsejlet fra Korsør til Helsingør på 10 timer 22 min
19.06.194021.06.1940Helsingør værft, afmagnetiseringskabel monteret
21.06.194025.06.1940I dok på Helsingør værft fra 21.06 kl 09.30 til 25.06 kl 09.30
25.06.194026.06.1940Helsingør værft, afmagnetiseringskabel monteret
27.06.194027.06.1940Forsejlet fra Helsingør til Korsør på 13 timer 50 min, Kompasretning foretaget undervejs.
28.06.194024.08.1940I fart Korsør-Nyborg
25.08.194025.08.1940Forsejlet fra Korsør til København på 12 timer
26.08.194016.09.1940B&W værft i København, årligt eftersyn Hele restaurationsapteringen under dæk har været fjernet og skibssiden behandlet for rust. Endvidere blev der som følge af bundhavari udført reparation eller fornyelse af en del bundplader. Drivskruer skiftet. Færgen blev udrustet med højttalere.
16.09.194016.09.1940Passerede bommen i Københavns Havn for udgående (må være forhaling til dok)
16.09.194011.10.1940I dok på B&W værft i København fra 16.09 kl 09.15 til 11.10 kl 15.30
11.10.194012.10.1940B&W værft i København, eftersyn
13.10.194013.10.1940Deviation undersøgt på kompasser og pejleapparat, forsejlet fra København til Korsør på 14 timer 30 min.
14.10.194028.12.1940I fart Korsør-Nyborg
28.12.194028.12.1940Kompasrettet
29.12.194020.01.1941I fart Korsør-Nyborg
21.01.194121.01.1941Dette døgn ligget stille
22.01.194107.04.1941I fart Korsør-Nyborg, færre ture end normalt på grund af is og minefare
08.04.194116.04.1941Ligget oplagt
16.04.194117.04.1941Forsejlet fra Korsør til København på 12 timer 25 min
17.04.194119.04.1941B&W værft i København
19.04.194125.04.1941I dok på B&W værft i København fra 19.04 kl 16.00 til 25.04 kl 07.40
25.04.194126.04.1941Afprøvet minekabel og forsejlet fra København til Korsør på 16 timer og 10 min med en ankring undervejs.
26.04.194128.05.1941I fart Korsør-Nyborg
28.05.194128.05.1941På rejse fra Nyborg til Korsør. Kollideret den 28.05.1941 i Storebælt. Søforhør i Korsør den 29.05.1941. Kl. 07.00 passerede KORSØR i tæt tåge med langsom fart Slipshavn. Der hørtes tågesignal fra en modgående færge, D/F CHRISTIAN IX af Korsør. Kl. 07.06 blev KORSØRs maskiner stoppet, og da KORSØR laa stoppet uden at gøre fart, blev der afgivet 2 lange toner med fløjten. Kort efter passeredes CHRISTIAN IX, og Kl. 07.09 beordredes maskinerne langsom frem og kursen ændredes fra SydØst1/2Syd til SydØst. Der hørtes nu gentagne gange fra M/F NYBORG af Nyborg 1 lang tone ca. 4—5 streger om bagbord, og kl. 07.11 kom NYBORG i sigte om bagbord. Der blev straks slået stop og kort efter forceret bak i ca.1 minut. Fra NYBORG hørtes 3 korte toner med fløjten, hvilket fra KORSØR blev besvaret med samme signal, men umiddelbart efter tørnede KORSØR mod NYBORGs styrbords bov. Ved kollisionen led KORSØR en del skade på konsollen om styrbord, hvor blandt andet to bærevinkler blev bøjet. Af den af NYBORGs besætning afgivne forklaring fremgår, at da NYBORG med stoppede maskiner afgivende forskriftsmæssig tågesignal passerede kosten ved Knudshoved, hørtes 2 lange toner fra KORSØR om styrbord. NYBORGs maskiner blev beordret langsom frem. Pludselig hørtes 1 lang tone om styrbord. NYBORGs maskiner blev straks stoppet, og kort efter kom KORSØR i sigte. NYBORGs maskiner blev kastet fuld kraft bak samtidig med, at der blev givet 3 korte toner med fløjten. Fra KORSØR hørtes samme signal, men givet 3 korte toner med fløjten. Fra KORSØR hørtes samme signal, men umiddelbart efter tørnede KORSØR mod NYBORGs styrbords bov. Ved kollisionen blev NYBORGs styrbords fenderliste knust i en længde af ca. 5—6 m, styrbords skanseklædning ødelagt og dækket løftet. Endvidere fremkom en bule i skibssiden om styrbord under fenderlisten. Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes tågen.
28.05.194131.05.1941I fart Korsør-Nyborg
01.06.194110.06.1941Oplagt i Korsør for maskinreparation
11.06.194119.07.1941I fart Korsør-Nyborg
20.07.194125.07.1941Oplagt ved Fæstningen i Korsør
26.07.194127.07.1941I fart Korsør-Nyborg
28.07.194101.08.1941Oplagt i leje 2 i Korsør
02.08.194103.08.1941I fart Korsør-Nyborg
04.08.194105.08.1941Oplagt i leje 2 i Korsør
06.08.194106.08.1941I fart Korsør-Nyborg
07.08.194107.08.1941Oplagt i Korsør
08.08.194118.08.1941I fart Korsør-Nyborg
19.08.194119.08.1941Oplagt i Korsør
20.08.194120.08.1941Forsejlet fra Korsør til København(3 timer 20 minutters sejlads i dette døgn)
21.08.194121.08.1941Forsejlet fra Korsør til København (10 timer 40 minutters sejlads i dette døgn)
22.08.194128.08.1941Orlogsværftet i København, årligt eftersyn, af hensyn til overgang til brug af brændselsolie med lavt flammepunkt blev der installeret ventilationsblæsere for maskinrummet. Endvidere har agterroret været udtaget for reparation, og konsollen blev underkastet en stor reparation efter havari under issejlads. Drivskruer skiftet. Minesikringskabel fornyet og omlagt efter de nye anordninger. Kabyskomfurerne ændret fra olie- til kulfyring. Havariskader fra 28.maj udbedret.
28.08.194109.09.1941I dok på Orlogsværftet i København fra 28.08 kl 12 til 09.09 kl 08.45
09.09.194104.10.1941Orlogsværftet i København
05.10.194105.10.1941Passeret bommen i Københavns havn for udgående. Kompasrettet og afprøvet minekabel.
05.10.194105.10.1941Forsejlet fra København i 9 timer 10 min
06.10.194106.10.1941Forsejlet til Korsør i 15 timer 20 min
07.10.194119.01.1942I fart Korsør-Nyborg
19.01.194219.01.1942Auditøren: Uheld under Ombordsætning af Vogne paa bagbords Spor i Korsør Færgehavn, hvorved Rangertrækket stødte saa kraftigt mod Færgens Stoppebom, at Bufferne mellem 2 Vogne eksede, en Buffe blev knækket, og Ruderne i en Bremsekupe blev knust. Færgens Rangerleder havde Plads paa Fordækkets styrbords Side ud for Ankerspillet, medens Rangerlederen i Land havde Plads paa den nordlige Side af sporet, saaledes at han ikke var i Stand til at iagttage de af Færgens Rangerleder afgivne Haandsignaler. Færgens Rangerleder hævder at have givet Signal "Langsomt", da 6 Vogne havde passeret hans Plads, og straks efter "Stop", hvilke Signaler Rangerlederen i Land hævder at have gentaget. Umiddelbart efter Stopsignalet tørnedes der mod Stoppebommen. Lokomotivføreren opfattede ikke noget Signal "Langsomt" og hævder, at der tørnedes samtidig med, at der blev fløjtet "Stop".
19.01.194224.01.1942I fart Korsør-Nyborg
25.01.194209.02.1942Uregelmæssig sejlads på overfarten på grund af is
10.02.194210.02.1942Bemandet, men sejler ikke på grund af isen
11.02.194204.03.1942Uregelmæssig sejlads på overfarten på grund af is
05.03.194205.03.1942Bemandet, men sejler ikke på grund af isen
06.03.194212.03.1942Uregelmæssig sejlads på overfarten på grund af is
13.03.194213.03.1942På isbrydning i Storebælt. Kollideret den 13.03.1942 i Storebælt. Søforhør i København den 23.04.1942. Kl. 14.20, da STOREBJØRN gik fremover langs styrbords side af M/F KORSØR i ca. 10 meters afstand fra færgen, stoppede begge de agterste skruer samtidig. STOREBJØRN blev derefter af isen presset ind mod KORSØRs styrbords fenderliste, hvorved skanseklædningen med rør, støtter m. m. fra broen agterover blev væltet og knust. KORSØR led ingen Skade. Ved hjælp af forskruen sejledes STOREBJØRN ind i en våge, hvor det efter ca. 3/1 Times arbejde lykkedes at få skruerne fri. Anm. 1. Søforklaring fra KORSØR foreligger ikke. Anm. 2. Ministeriet må antage, at årsagen til, at STOREBJØRNs skruer stoppede, var, at nogle wirer var kommet i skruerne. KORSØR fik ingen skader. Denne dag sejlet fra Korsør til Nyborg (isproblemer) på 10 timer 5 min
14.03.194214.03.1942Bemandet, men sejler ikke på grund af isen, ligger i Nyborg
15.03.194215.03.1942Denne dag sejlet fra Nyborg til Korsør (isproblemer) på 4 timer 20 min
16.03.194216.03.1942Denne dag sejlet fra Korsør til Nyborg (isproblemer) på 7 timer 7 min
17.03.194219.03.1942KORSØR udførte én tur med en overfartstid på 52 timer, idet den var afgået fra Nyborg kl ca 08 den 17.03 og ankom Korsør kl ca 12 den 19.03. 17-03 hovedmotorer i gang i 7 timer 5 minutter (øvrige tid fast i isen) 18-03 hovedmotorer i gang i 11 timer 55 minutter (øvrige tid fast i isen) 19-03 hovedmotorer i gang i 1 time 17 minutter (øvrige tid fast i isen)
20.03.194220.03.1942Bemandet, men sejler ikke på grund af isen
21.03.194225.03.1942Uregelmæssig sejlads på overfarten på grund af is
26.03.194226.06.1942I fart Korsør-Nyborg
27.06.194221.07.1942Oplagt ved Fæstningen i Korsør
22.07.194222.07.1942Forsejlet fra Korsør til København (10 timer 40 minutters sejlads i dette døgn)
22.07.194223.07.1942Forsejlet fra Korsør til København (6 timer 10 minutters sejlads i dette døgn)
24.07.194205.08.1942Orlogsværftet i København, årligt eftersyn, færgen blev underkastet reparation efter havari på forskib og stævn, og efter et havari på agterskib er hele styrbord akselledning blevet oprettet, styrbord skrueaksel fornyet og begge drivskruer skiftet. Som følge af den tilstedeværende minefare i farvandene er der foretaget udskiftning af søventiler til stålstøbte søventiler.
05.08.194215.08.1942I dok på Orlogsværftet i København fra 05.08 kl 12.20 til 15.08 kl 07.30
15.08.194205.09.1942Orlogsværftet i København
05.09.194205.09.1942Forhalet fra Orlogsværftet til Frihavnsfærgelejet (afmagnetiseret undervejs)
06.09.194206.09.1942Forsejlet fra København til Korsør (13 timer 40 minutters sejlads i dette døgn), kompasrettet og rettet radiopejler undervejs.
07.09.194207.09.1942Forsejlet fra København til Korsør (4 timer 55 minutters sejlads i dette døgn)
08.09.194210.10.1942I fart Korsør-Nyborg
11.10.194211.10.1942Forsejlet fra Korsør til København (13 timers sejlads i dette døgn)
12.10.194212.10.1942Forsejlet fra Korsør til København (2 timers sejlads i dette døgn)
12.10.194213.10.1942Oplagt i Frihavnsfærgelejet om natten
13.10.194213.10.1942Forhalet fra Frihavnen til Orlogsværftet på 1 time og 10 minutter
14.10.194223.10.1942Orlogsværftet i København, eftersyn. Reparation af styrbord skrueaksel og et blad på styrbord skrue samt små-reparationer udført. Også i dok.
24.10.194224.10.1942Forsejlet fra København til Nyborg (3 timer 35 minutters sejlads i dette døgn)
24.10.194225.10.1942Må have ligget for anker om natten
25.10.194225.10.1942Forsejlet fra København til Nyborg (11 timer 50 minutters sejlads i dette døgn) ankom til Nyborg kl 19.
26.10.194209.04.1943I fart Korsør-Nyborg
09.04.194309.04.1943Forsejlet fra Korsør til Nakskov, ankom 18.30
09.04.194310.04.1943Nakskov værft
10.04.194314.04.1943I Nakskov værfts flydedok fra 10.04 kl 09.00 til 14.04 kl 13.00
14.04.194317.04.1943Nakskov værft
17.04.194317.04.1943Forsejlet fra Nakskov kl 07.30 til Korsør
17.04.194323.05.1943I fart Korsør-Nyborg
24.05.194325.05.1943Oplagt i Korsør
26.05.194317.06.1943I fart Korsør-Nyborg
18.06.194318.06.1943Forsejlet fra Korsør til Orlogsværftet på 13 timer 30 min
19.06.194319.06.1943Passeret bommen i Københavns havn for indgående fra Korsør. Orlogsværftet i København. Passeret bommen i Københavns havn for udgående.
20.06.194320.06.1943Forsejlet fra København til Korsør på 21 timer + 1 dobbelttur
20.06.194314.09.1943I fart Korsør-Nyborg
15.09.194315.09.1943Oplagt
16.09.194326.09.1943I fart Korsør-Nyborg
27.09.194304.10.1943Oplagt ved Fæstningen i Korsør
05.10.194311.10.1943I fart Korsør-Nyborg
12.10.194312.10.1943Oplagt i Korsør
13.10.194324.10.1943I fart Korsør-Nyborg
25.10.194325.10.1943Forsejlet fra Korsør kl 14.08, ankret kl 17.47
26.10.194326.10.1943Forsejlet fra ankerplads til Nakskov på 1 time 32 minutter
26.10.194318.11.1943Nakskov værft, årligt eftersyn, ankom 26.10 kl 09.00
18.11.194323.11.1943I Nakskov værfts flydedok fra 18.11 kl 13.30 til 23.11 kl 08.50
23.11.194323.11.1943Lå og rørte hovedmaskineriet
24.11.194324.11.1943Lå klar til at sejle
25.11.194325.11.1943Forsejlet fra Nakskov kl 08.00 til Korsør, an ca. 15.40
25.11.194311.12.1943I fart Korsør-Nyborg
11.12.194311.12.1943Eftermåling af minekabel
11.12.194322.03.1944I fart Korsør-Nyborg
23.03.194402.04.1944Oplagt ved Fæstningen i Korsør for maskineftersyn
03.04.194403.04.1944Forhalet fra Fæstningen til lejet, hovedmotorer i gang i 30 min
04.04.194418.04.1944I fart Korsør-Nyborg
19.04.194419.04.1944Oplagt i lejet i Korsør
20.04.194420.04.1944Forsejlet fra Korsør til B&W på 14 timer 59 min
20.04.194422.05.1944B&W værft i København, årligt eftersyn, færgen blev underkastet hovedsyn II, under dette blev foretaget stor reparation af yderklædningen, mange plader har været aftaget og rettet. Nyt varme- og ventilationssystem for agterskib og maskinmesterkamre er installeret. Begge varmekedler i maskinen og maskinmesterkamre er installeret. Begge varmekedler i maskinen og udstrømningsledningen fra hovedmotorerne har været underkastet en større reparation. På hoveddækket er kanaljernene under sporene fornyet fra agterste maskinskod til agterskod i fællesklasse salon.
22.05.194423.06.1944I dok på B&W værft i København fra 22.05 kl 11.30 til 23.06 kl 10.00
23.06.194421.07.1944B&W værft i København
22.07.194422.07.1944Rørte hovedmotorerne
22.07.194424.07.1944B&W værft i København
24.07.194424.07.1944Rørte hovedmotorerne
24.07.194405.08.1944B&W værft i København
05.08.194405.08.1944Rørte hovedmotorerne
06.08.194406.08.1944Afmagnetisering i Lynetteløbet i Københavns Havn, så til Frihavnsfærgeleje
07.08.194407.08.1944Kompasrettet i Øresund (til og fra Frihavnsfærgeleje)
08.08.194408.08.1944Forhalet væk fra Frihavnsfærgelejet for at give plads til svensk færge
09.08.194409.08.1944Forhalet væk fra Frihavnsfærgelejet for at give plads til svensk færge
09.08.194410.08.1944Forsejlet fra København til Korsør på 15 timer 5 min
10.08.194419.09.1944I fart Korsør-Nyborg
20.09.194420.09.1944Oplagt, efter at tyskerne havde taget det danske politi
21.09.194428.10.1944I fart Korsør-Nyborg
29.10.194429.10.1944Ligget stille
30.10.194430.10.1944Forsejlet fra Korsør til Nakskov værft på 5 timer 45 min, ankom kl 10.00
30.10.194402.11.1944I Nakskov værfts flydedok fra 30.10 kl 13.30 til 02.11 kl 08.30
02.11.194402.11.1944Forsejlet fra Nakskov værft kl 09.30 til Korsør, ankom ca 14.30, senere i dette døgn sejlet 3 dobbeltture mellem Korsør og Nyborg.
03.11.194431.12.1944I fart Korsør-Nyborg
01.01.194502.05.1945I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
02.05.194502.05.1945Overførte 450 nordmænd fra koncentrationslejre i Tyskland fra Nyborg
02.05.194506.05.1945I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
06.05.194506.05.1945Overførte engelske soldater fra Nyborg til Korsør
06.05.194514.08.1945I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
14.08.194518.08.1945Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-lø)
18.08.194516.10.1945I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
17.10.194517.10.1945Forhaling i Korsør
18.10.194518.10.1945Forhaling i Korsør
19.10.194519.10.1945Ligget stille i Korsør
20.10.194521.10.1945Afgang Korsør kl 02.30? den 20.10, an Aalborg 21.10 kl 07.15
21.10.194516.11.1945Aalborg værft, årligt eftersyn, færgen blev underkastet hovedsyn I
16.11.194519.11.1945I dok på Aalborg værft, årligt eftersyn fra 16.11 kl 12 til 19.11 kl 09.15
19.11.194504.12.1945Aalborg værft, årligt eftersyn, færgen blev underkastet hovedsyn I
04.12.194507.12.1945I dok på Aalborg værft, årligt eftersyn fra 04.12 kl 18.30 til 07.12 kl 08.00
07.12.194507.12.1945Aalborg værft, årligt eftersyn, færgen blev underkastet hovedsyn I
07.12.194507.12.1945Forsejlet i 2 timer, Aalborg-Hals
08.12.194508.12.1945Forsejlet i 13 timer, Hals-København
09.12.194509.12.1945Forsejlet i 3 timer for kontrolmåling af afmagnetiseringskabel
10.12.194510.12.1945Forsejlet i 23,37 timer, formentlig kompasrettet+København-Korsør
11.12.194511.12.1945Forsejlet i 4 timer, formentlig det sidste stykke ind til Korsør
12.12.194511.09.1946I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
12.09.194614.10.1946B&W værft i København, årligt eftersyn, færgen blev underkastet hovedsyn I. Forsøgsvis udstyret med selvstyrer.
14.10.194619.10.1946I dok på B&W værft i København
19.10.194609.11.1946B&W værft i København, færgen blev underkastet hovedsyn I
09.11.194609.11.1946Kontolmåling af afmagnetiseringskabel i Lynette-løbet i København
10.11.194607.01.1947I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
08.01.194722.01.1947Uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af is
23.01.194729.01.1947I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
30.01.194703.02.1947Uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af is
04.02.194707.02.1947Evt i Korsør
08.02.194708.02.1947Meget uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af is
09.02.194711.02.1947Færgesejlads gennemførtes alene med HOLGER DANSKE
12.02.194712.02.1947Meget uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af is
12.02.194713.02.1947Ligget stille denne nat
13.02.194715.02.1947Meget uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af is
15.02.194716.02.1947Ligget stille denne nat
16.02.194721.02.1947Meget uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af is
21.02.194721.02.1947I fart denne dag
21.02.194702.04.1947Færgen fik et skruehavari og måtte oplægges ved Fæstningen i Korsør
02.04.194703.04.1947Forsøgt at gå fra Korsør til Nakskov, måtte returnere til Korsør p.g.a. isen efter at have været i søen i 30 timer 45 minutter.
04.04.194707.04.1947Formentlig oplagt i Korsør
08.04.194708.04.1947Nakskov værft, ankom 08.04 kl 11.00
08.04.194711.04.1947I Nakskov værfts flydedok, udbedring af skruehavari
11.04.194712.04.1947Nakskov værft, afsejlede 12.04 kl 09.00
12.04.194706.09.1947I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
06.09.194706.09.1947Et stempel revnede under overfart til Korsør ved 05-tiden, færgen kom ca. 15 min for sent i havn på én maskine, reparerede om formiddagen, i fart igen ved middagstid.
06.09.194710.09.1947I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
10.09.194713.09.1947Oplagt i Korsør, muligvis ved Fæstningen (on-lø)
13.09.194726.11.1947I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
26.11.194726.11.1947Oplagt om dagen for mindre maskinreparation
26.11.194712.12.1947I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
12.12.194715.12.1947Oplagt (fr-ma)
16.12.194704.01.1948I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
05.01.194805.01.1948Forsejlet fra Korsør til Frederikshavn
06.01.194813.02.1948Frederikshavn værft, årligt eftersyn, færgen blev underkastet hovedsyn II
13.02.194824.02.1948I Frederikshavns værft's flydedok
24.02.194807.03.1948Frederikshavn værft
07.03.194807.03.1948Kontolmåling af afmagnetiseringskabel i Frederikshavn
08.03.194808.03.1948Forsejlet fra Frederikshavn til København
09.03.194809.03.1948Afmagnetisering i Lynette-løbet i København
10.03.194810.03.1948Kommet til Korsør fra København
10.03.194814.10.1948I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
14.10.194814.10.1948På rejse fra Nyborg til Korsør med passagerer og stykgods. Kollideret den 14.10.1948 i Korsør havn. Søforklaring og søforhør i Korsør den 25.10.1948. Kl 12.02 afgik CHRISTIAN IX fra leje II i Korsør. Samtidig sås motorfærgen KORSØR af Korsør for indgående ca. 200 meter vest for Korsør båke. Da CHRISTIAN IX var klar af molen mellem leje II og III afgaves 2 korte toner med dampfløjten, og der holdtes over i den sydlige del af havneudløbet. Ca. 20 sekunder senere hørtes 2 korte toner fra KORSØR, der fortsatte sin kurs i fyrlinien i ca. 10 sekunder, hvorefter KORSØR drejede til bagbord. Umiddelbart efter drejede KORSØR til styrbord, og da KORSØRs master sås overet, hørtes 1 kort tone og et øjeblik efter 3 korte toner fra KORSØR. Samtidig med at KORSØR afgav 1 kort tone, blev CHRISTIAN IXs ror lagt hårdt styrbord, og maskinerne beordredes fuldt kraft bak, hvilket tilkendegaves ved 3 korte toner med dampfløjten; men umiddelbart efter - kl 12.05 tørnede KORSØR med styrbords bov mod CHRISTIAN IX´s styrbord side, hvorved CHRISTIAN IX fik en del af skanseklædningen trykket ind, og KORSØR ligeledes led nogen ovenbords skade. Af den af KORSØRs besætning afgivne forklaring fremgår, at da dette skib havde passeret Korsør båke, blev motorerne, der gik fuld kraft frem, beordret langsomt frem. Fra CHRISTIAN IX hørtes 2 korte toner. KORSØR fortsatte i fyrlinien ind i Korsør havn. Da KORSØR var så langt inde, at der kunne holdes ind mod leje nr. III, afgaves 2 korte toner med luftfløjten og samtidig drejedes til bagbord. Da færgerne imidlertid nærmede sig hinanden på en sådan måde, at der syntes fare for sammenstød, beordredes KORSØRs motorer fuld kraft bak, hvilket tilkendegaves ved 3 korte toner med luftfløjten. Da CHRISTIAN IX syntes at dreje til styrbord, afgaves derpå 1 kort tone, og lidt senere beordredes styrbords motor fuld kraft frem; men umiddelbart efter skete kollissionen som ovenfor anført. Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, at føreren af KORSØR for sent drejede til bagbord. KORSØR fik nogen ovenbords skade
14.10.194821.10.1948I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
21.10.194821.10.1948På rejse fra Nyborg til Korsør med passagerer og jernbanevogne. Grundstødt den 21.10.1948 ved Sjællands vestlige kyst. Søforklaring og søforhør i Korsør d. 25/10 48. Kl. 03.35, da KORSØR under en frisk vestlig kuling med nordgående strøm befandt sig ud for Korsør båke, svigtede strømtilførelsen til styremaskinen under en drejning til bagbord. Styrbords motor beordredes fuld kraft bak og umiddelbart derefter også bagbords motor, men kort efter tog KORSØR grunden på Lygtepullen og blev stående. En undersøgelse viste, at et kontaktstykke på den automatiske hovedstrømsafbryder var faldet af. Kl. 08.56 kom KORSØR flot ved egen hjælp. Passagererne blev sejlet i land af Svitsers SVAVA Anm. Årsagen til grundstødningen fremgår af det ovenfor anførte.
21.10.194822.02.1949I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
23.02.194924.02.1949Forsejlet fra Korsør til København
25.02.194925.03.1949B&W værft i København, årligt eftersyn, færgen blev underkastet hovedsyn. De bundhavarier som færgen fik ved grundstødningen den 21. oktober 1948, og det havari som påførtes den ved kollisionen med dampfærgen CHRISTIAN IX den 14. oktober 1948 blev udbedret. Samtidig er trædæk på vogndæk langs maskincasing og forefter mellem side- og midterspor fornyet. Færgen blev forsynet med et radaranlæg. Begge skruer skiftet.
25.03.194906.04.1949I dok på B&W værft i København fra 25.03 kl 14 til 06.04 kl 11.30
06.04.194909.04.1949B&W værft i København
10.04.194910.04.1949Afmagnetisering i Lynette-løbet i København
11.04.194911.04.1949Forsejlet fra København til Korsør
12.04.194912.04.1949I fart på Korsør-Nyborg overfarten (radaren endnu ikke færdig)
13.04.194924.10.1949I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
24.10.194924.10.1949Uregelmæssig sejlads som følge af storm
24.10.194927.10.1949I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
27.10.194927.10.1949Færgen kom i en vanskelig situation på Nyborg fjord, da den fik en kortslutning i styremaskinen.
27.10.194906.11.1949I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
06.11.194906.11.1949Forsejlet fra Korsør til København
07.11.194910.11.1949B&W værft i København
10.11.194910.11.1949Afmagnetisering i Lynette-løbet i København
11.11.194911.11.1949Må have ligget i Frihavnsfærgelejet
12.11.194912.12.1949I fart Københavns Frihavn-Malmø (første sejlads på denne overfart)
13.12.194914.12.1949Forsejlet fra København til Korsør, i fart samme aften
14.12.194925.02.1950I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
26.02.195017.03.1950B&W værft i København, årligt eftersyn, dokning og hovedsyn. Hovedmotorernes kompressorer og brændselsventiler blev fjernet og erstattet med et trykforstøvningssystem af "Kockum"'s patent, og de mekaniske maskintelegrafer blev udskiftet og erstattet med elektriske.
17.03.195023.03.1950I dok på B&W værft i København
23.03.195001.04.1950B&W værft i København
01.04.195001.04.1950Kontolmåling af afmagnetiseringskabel i Lynette-løbet i København
02.04.195025.04.1950I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
26.04.195008.06.1950I fart Københavns Frihavn-Malmø
09.06.195028.06.1950I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
28.06.195028.06.1950Landgange fra promenadedæk ibrugtaget
28.06.195029.10.1950I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
30.10.195007.11.1950B&W værft i København, dokning.
07.11.195109.11.1951I dok på B&W værft i København fra 07.11 kl 11 til 09.11 kl 14
09.11.195010.11.1950B&W værft i København
10.11.195011.11.1950Kompasrettet og forsejlet fra København til Korsør
12.11.195005.01.1951I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
05.01.195105.01.1951Forsejlet fra Storebælt til Frihavnsfærgelejet i København
05.01.195105.01.1951Afmagnetisering i Lynette-løbet i København
06.01.195120.01.1951I fart Københavns Frihavn-Malmø
21.01.195119.05.1951I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
19.05.195119.05.1951Forsejlet fra Storebælt til Frihavnsfærgelejet i København
20.05.195127.05.1951I fart Københavns Frihavn-Malmø
28.05.195116.06.1951I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
17.06.195117.06.1951Må have forsejlet denne dag fra Storebælt til Aalborg
18.06.195120.07.1951Aalborg værft, årligt eftersyn, færgen blev underkastet hovedsyn, hvorunder den blev forsynet med to stk elektrisk styrede sidelandgangsporte på promenadedækket, og et stk. smøre- og et stk brændselsoliecentrifuge blev fornyet.
20.07.195128.07.1951I dok på Aalborg værft
28.07.195130.07.1951Aalborg værft, årligt eftersyn
30.07.195130.07.1951Forsejlet fra Aalborg til København
31.07.195131.07.1951Kontolmåling af afmagnetiseringskabel i Lynette-løbet i København
01.08.195101.08.1951Må have forsejlet fra København til Korsør denne dag
02.08.195119.08.1951I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
19.08.195119.08.1951Forsejlet fra Storebælt til Frihavnsfærgelejet i København
20.08.195112.10.1951I fart Københavns Frihavn-Malmø
13.10.195103.01.1952I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
03.01.195207.01.1952Oplagt
07.01.195210.04.1952I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
11.04.195212.04.1952Oplagt (fr-lø)
13.04.195214.04.1952Ekstra færge på Korsør-Nyborg (2. påskedag)
15.04.195216.04.1952Sejlads Korsør-København (evt. afmagnetisering)
17.04.195201.05.1952I fart Københavns Frihavn-Malmø
02.05.195231.08.1952I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
01.09.195201.09.1952Forsejlet fra Korsør til Aalborg
02.09.195215.09.1952Aalborg værft, årligt eftersyn, færgen blev underkastet hovedsyn, hvorunder trædæk på agterste hoveddæk, paneler og møbelbetræk i privatkahyt og gulvbelægning i fællesklasse salon blev fornyet, medens skylight ved nødopgang fra 1. klasse blev fjernet. I kabyshus blev der indrettet bade- og toiletrum for restaurationspersonale. Endvidere blev færgen forsynet med et stk. hydroforpumpe, to stk damp-kaffe-gryder, et sæt elektriske kombinerede frem- og bak- samt omdrejningsvisere og et sæt elektriske tællemaskiner.
15.09.195210.10.1952I dok på Aalborg værft
10.10.195212.10.1952Kompasrettet og forsejlet fra Aalborg til Korsør
13.10.195218.10.1952I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
19.10.195219.10.1952Kompasrettet og forsejlet fra Korsør til København
20.10.195220.10.1952Afmagnetisering i Lynette-løbet i København
21.10.195221.10.1952Må have ligget i Frihavnsfærgelejet
22.10.195207.12.1952I fart Københavns Frihavn-Malmø
08.12.195208.01.1953I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
09.01.195310.01.1953Oplagt for maskinreparation cirka disse dage
11.01.195326.05.1953I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
27.05.195309.06.1953I fart Københavns Frihavn-Malmø
10.06.195313.06.1953B&W værft i København, dokning
14.06.195331.08.1953I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
31.08.195323.09.1953Nakskov værft, årligt eftersyn, ankom 31.08 kl 16.30 Færgen blev underkastet hovedsyn. Under dette blev anbragt fire sæt nye davider på bådedækket, og jollerne, der var placeret på vingerne, flyttedes til bådedækket. Færgens tre hjælpemotorer blev udskiftet med tre større aggregater, og der blev installeret to elektromotordrevne kompressorer. Endvidere blev færgen forsynet med et nødlysdieselaggregat med nødbelysning overalt i færgen, anordninger for centralstop fra øverste dæk af samtlige ventilatorer og en anordning, der gør det muligt under en brand at dræne brændselsolien fra forbrugstankene til bundtankene. Endelig blev der installeret et skumslukningsanlæg, der omfatter såvel hoveddæk som maskinrum.
23.09.195302.10.1953I Nakskov værfts flydedok (skruer skiftet)
02.10.195310.10.1953Nakskov værft, afsejlede 10.10 kl 14.00, kompasrettet
11.10.195311.10.1953Afmagnetisering i Lynette-løbet i København
12.10.195312.10.1953Forsejlet fra København til Korsør
13.10.195312.02.1954I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
13.02.195414.02.1954Uregelmæssig sejlads på overfarten grundet sne og is
15.02.195417.02.1954I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
18.02.195419.02.1954Oplagt ved Fæstningen i Korsør (to-fr)
20.02.195423.02.1954Uregelmæssig sejlads på overfarten grundet sne og is
23.02.195424.02.1954Overfarten indstillet fra den 23.februar om aftenen til den 24. februar kl 14
24.02.195405.03.1954Uregelmæssig sejlads på overfarten grundet sne og is
06.03.195413.03.1954I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
14.03.195415.03.1954B&W værft i København
15.03.195418.03.1954I dok på B&W værft i København, isdokning (skruer skiftet)
18.03.195419.03.1954B&W værft i København
20.03.195408.11.1954I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
09.11.195410.11.1954Frederikshavn værft, årligt eftersyn, færgen blev underkastet hovedsyn.
10.11.195419.11.1954I Frederikshavns værft's flydedok
19.11.195412.12.1954Frederikshavn værft, årligt eftersyn, færgen blev underkastet hovedsyn.
12.12.195412.12.1954Må være forsejlet fra Frederikshavn til København denne dag
13.12.195413.12.1954Afmagnetisering i Lynette-løbet i København
13.12.195414.12.1954B&W værft i København (reparation af opstået maskinskade)
15.12.195415.12.1954Forsejlet fra København til Korsør
16.12.195422.10.1955I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
23.10.195523.10.1955Må have forsejlet denne dag fra Storebælt til Aalborg
24.10.195521.11.1955Aalborg værft, årligt eftersyn, færgen blev underkastet hovedsyn.
21.11.195528.11.1955I dok på Aalborg værft
28.11.195530.11.1955Aalborg værft, årligt eftersyn
01.12.195501.12.1955Forsejlet fra Aalborg til København
02.12.195502.12.1955Afmagnetisering i Lynette-løbet i København
03.12.195503.12.1955Må have forsejlet fra København til Korsør denne dag
04.12.195524.12.1955I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
24.12.195524.12.1955På rejse fra Nyborg til Korsør ankret ved Nygrunden med maskinskade
24.12.195513.02.1956I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
14.02.195620.02.1956Uregelmæssig sejlads på overfarten grundet is
20.02.195621.02.1956I klemme i svære isskruninger ved Knudshoved, må hjælpes af HOLGER DANSKE hele natten og dagen efter
21.02.195622.02.1956HOLGER DANSKE assisteret færgen ind til Nyborg med ankomst mellem kl 11.30 og kl 12.
22.02.195604.03.1956Uregelmæssig sejlads på overfarten grundet is
05.03.195619.03.1956I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
20.03.195621.03.1956Muligvis berørt af indskrænkninger som følge af oliestrejke
22.03.195627.03.1956Oplagt i Korsør leje 2 som følge af oliestrejke
28.03.195604.04.1956sat i fart igen, en kilde anfører fra 28.03, en anden kilde siger fra 04.04
04.04.195605.06.1956I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
05.06.195608.06.1956Maskinreparation
08.06.195612.07.1956I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
12.07.195612.07.1956Fra kl 02 om natten til ca middag maskinreparation i Nyborg
12.07.195610.08.1956I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
10.08.195610.08.1956Fra kl 13 til kl 18 oplagt for reparation af læk oliekøler
10.08.195624.09.1956I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
25.09.195625.09.1956Forsejlet til Frederikshavn
26.09.195616.10.1956I Frederikshavn værft's flydedok
16.10.195601.11.1956Frederikshavn værft, årligt eftersyn, færgen blev underkastet hovedsyn
02.11.195602.11.1956Må være forsejlet fra Frederikshavn til København
03.11.195603.11.1956Kontolmåling af afmagnetiseringskabel i Lynette-løbet i København
04.11.195604.11.1956Må have forsejlet fra København til Korsør denne dag
04.11.195627.05.1957I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
28.05.195705.10.1957I fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
06.10.195706.10.1957Må have forsejlet denne dag fra Storebælt til Frederikshavn
07.10.195721.10.1957Frederikshavn værft, årligt eftersyn
21.10.195725.10.1957I Frederikshavn værft's flydedok
25.10.195707.11.1957Frederikshavn værft, årligt eftersyn
08.11.195708.11.1957Ankom til København efter afmagnetisering i "Lynette-løbet"
09.11.195709.11.1957Kompasrettet og forsejlet fra København til Korsør
10.11.195727.03.1958I fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
27.03.195829.03.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør for cylinderreparation
30.03.195825.09.1958I fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
25.09.195825.09.1958Brand ombord kl 16.10 under ophold i Korsør leje 2, brandårsag: Kortslutning i det elektriske ledningsnet, branden slukket ca 16.40, alle brandvæsener forlod færgen kl 18.00, godsturene 153-274 ikke udført.
25.09.195829.09.1958Tilsyneladende I fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
30.09.195830.09.1958Forsejlet fra Korsør til Aalborg
01.10.195816.10.1958Aalborg værft, årligt eftersyn, minesikringskabel fjernet. Enten her eller i august 1959 fik færgen installation af radiokommando-anlæg (Maritime VHF-radioanlæg) specielt beregnet for indbyrdes kontakt mellem skibene under vanskelige navigationsforhold (usigtbart vejr og tåge).
16.10.195817.10.1958I dok på Aalborg værft
17.10.195823.10.1958Aalborg værft, årligt eftersyn
23.10.195829.10.1958I dok på Aalborg værft
29.10.195831.10.1958Aalborg værft, årligt eftersyn
31.10.195803.11.1958I dok på Aalborg værft
03.11.195804.11.1958Aalborg værft, årligt eftersyn
05.11.195805.11.1958Forsejlet fra Aalborg til Korsør, an kl ca 22.00
07.11.195831.01.1959I fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
31.01.195931.01.1959Kortslutning i det elektriske ledningsnet gav brand på rejse fra Nyborg til Korsør
31.01.195906.02.1959I fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
06.02.195906.02.1959På rejse fra Korsør til Nyborg med godsvogne. Kollideret den 6.februar i Storebælt. Søforklaring og søforhør i Nyborg den 7. februar. Kl. 08.09 afsejlede KORSØR under en svag sydsydøstlig luftning med svag nordgående strøm og meget tæt tåge fra Korsør. Der afgaves reglementeret tågesignal, og motoren gjorde noget under 130 omdrejninger i minuttet. Umiddelbart før færgen, der da styrede devierende 260 grader, nåede lys- og fløjtetønden ved punkt 5 i rute 28 b (55° 16’4nord, 10°50’9 øst), sås på radarskærmen et objekt for udgående på Nyborg Fjord. Det antoges, at der var tale om et mindre skib, der sejlede langs kysten. Kl. 09.12 passeredes bøje 5 om bagbord i ca. 0,1 sømils afstand, hvorefter der drejedes styrbord over, for først at komme på kurs 290 grader og derefter 306 grader. Under drejningen hørtes tågesignal foran for tværs, og motorerne beordredes stoppet. Samtidig sås på radarskærmen et objekt ca. 20 grader om styrbord. Kl. 09.13 sås et andet skib, der senere viste sig at være motorfærgen SJÆLLAND af Korsør, ca. 25 grader om styrbord i ca. 100 m afstand. Motorerne beordredes straks forceret fuld kraft bak, men ca. 1/2 minut efter tørnede SJÆLLAND med stævnen mod KORSØRs styrbord side under dækket ud for styrbord rygesalon, hvorved der fremkom en ca. 10 meter lang og 3 meter høj lækage i vandlinien. De vandtætte døre blev straks lukket, og KORSØR trimmedes således, at lækken kom over vandet, hvorefter færgen for langsom fart sejlede til Nyborg. Af den af SJÆLLANDs besætning afgivne forklaring fremgår, at denne færge i tæt tåge afsejlede fra Nyborg kl. 08.53. Der afgaves reglementeret tågesignal. Da færgen, hvis motor gjorde 135 omdrejninger i minuttet, havde passeret lystønden "Lindholm Grund W.“ styredes devierende 140°, og samtidig sås på radarskærmen et objekt, der antoges for at være et skib, øst for bøjen ved punkt 5 i rute 28 b. Umiddelbart efter at SJÆLLAND havde passeret Slipshavn, sås det andet skib på radarskærmen 24 grader om bagbord. Omtrent samtidig kl. 09.13, hørtes tågesignal fra denne retning og motorerne blev straks beordret stoppet. Ca. 1 minut senere var det andet skib ifølge radarobservation 12 grader om bagbord, afstand 0,5 sømil. Kursen ændredes da til 150 grader. Ca. 1/2 minut efter kursændringen sås et skib, der senere viste sig at være motorfærgen KORSØR af Korsør, forude om bagbord i ca. 150 meters afstand. KORSØR syntes at styre en vestlig kurs. Samtidig hørtes 3 korte toner fra KORSØR, og SJÆLLANDs motorer beordredes forceret fuld kraft bak, idet der afgaves 3 korte toner med fløjten, og roret lagdes hårdt bagbord. Kl. 09.15, inden færgen var kommet i drej, indtraf kollisionen som ovenfor anført, idet kollisionsvinklen var ca. 70 grader. SJÆLLAND led skader på bovport og stævn og på pladerne på bagbord side af stævnen over vandlinien. Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes tåge.
07.02.195907.02.1959Forsejlet til Nakskov værft, ankom 07.02 kl 13.00
07.02.195920.02.1959I Nakskov værfts flydedok fra 07.02 kl 16.30 til 20.02 kl 09.00 for reparation af kollisionsskader.
20.02.195921.02.1959Nakskov værft, afsejlede 21.02 kl 13.30
21.02.195920.03.1959I fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
20.03.195920.03.1959Færgen blev "låst fast" i Korsør leje 3. Broklappen kunne ikke løftes på grund af en sprængt wire.
20.03.195920.04.1959I fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
21.04.195921.04.1959Maskinreparation
22.04.195911.08.1959I fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
12.08.195912.08.1959Forsejlet fra Korsør kl 05.00 til Aalborg
13.08.195915.08.1959Aalborg værft, årligt eftersyn
15.08.195926.08.1959I dok på Aalborg værft
26.08.195916.09.1959Aalborg værft, årligt eftersyn
17.09.195917.09.1959Forsejlet fra Aalborg til Korsør
18.09.195918.10.1959I fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
19.10.195920.10.1959Maskinreparation af gangskiftningsmekanismen ved Fæstningen i Korsør
21.10.195915.12.1959I fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
16.12.195924.12.1959I fart Korsør-Nyborg
24.12.195927.12.1959Oplagt ved Fæstningen i Korsør
27.12.195931.12.1959I fart Korsør-Nyborg
31.12.195902.01.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør
02.01.196013.01.1960I fart Korsør-Nyborg
14.01.196015.01.1960Maskinreparation først i leje 3 i Korsør, så i Halsskov
15.01.196019.03.1960I fart Korsør-Nyborg
19.03.196021.03.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør for udskiftning af cylinderparti
21.03.196015.06.1960I fart Korsør-Nyborg
16.06.196010.09.1960I fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
11.09.196011.09.1960Forsejlet fra Storebælt til Frederikshavn
12.09.196026.09.1960Frederikshavn værft, årligt eftersyn
26.09.196006.10.1960I Frederikshavns værft's flydedok
06.10.196014.10.1960Frederikshavn værft, årligt eftersyn
14.10.196015.10.1960Kompasrettet og forsejlet fra Frederikshavn til Storebælt
16.10.196025.10.1960I fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
25.10.196025.10.1960Grundstødt i en time på Dynehøjen i Nyborg fjord i tæt tåge
25.10.196018.11.1960I fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
19.11.196019.11.1960Maskinreparation, 2 dobbeltture aflyst
20.11.196009.12.1960I fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
10.12.196011.12.1960Maskinreparation
12.12.196013.08.1961I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
14.08.196114.08.1961Må være forsejlet fra Storebælt til Frederikshavn denne dag
15.08.196116.08.1961Frederikshavn værft, årligt eftersyn, ombygning af 1. klasses ikke ryger, og 2.klasses ryger og ikke ryger
16.08.196119.09.1961I Frederikshavns værft's flydedok
19.09.196125.09.1961Frederikshavn værft
25.09.196125.09.1961Kompasrettet
26.09.196116.02.1962I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
17.02.196218.02.1962Uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg
19.02.196223.04.1962I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
24.04.196224.04.1962Maskinreparation
25.04.196212.05.1962I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
13.05.196213.05.1962Maskinreparation
14.05.196213.08.1962I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
14.08.196214.08.1962Forsejlet fra Korsør til Aalborg
15.08.196213.09.1962Aalborg værft, årligt eftersyn, i dok i hele perioden (vandfyldt fra 10.09)
14.09.196214.09.1962Kompasrettet og forsejlet fra Aalborg til Korsør
15.09.196230.12.1962I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
30.12.196201.01.1963Oplagt (sø-ti)
01.01.196317.01.1963I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
17.01.196309.02.1963Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af is
10.02.196311.02.1963Alle færger oplagte på grund af is, kun isbryderen HOLGER DANSKE sejler
12.02.196302.03.1963Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af is
02.03.196302.03.1963På rejse fra Nyborg til Korsør. Kollideret den 2. marts i Storebælt. Søforklaring i Korsør d. 4. marts. Kl. 01.54 afgik HALSSKOV i stille vejr med tæt tåge og svær drivis fra Knudshoved. På radaren sås forude ekkoet af et objekt, der antoges at være en medgående færge, motorfærgen KORSØR af Korsør. Da afstanden til KORSØR ved hjælp af radaren bestemtes til 1/2 sømil, beordredes kursen ændret fra 70 grader til 40 grader. Da HALSSKOV på grund af is ikke lystrede roret, forsøgtes det at ændre kursen styrbord over. Da KORSØR samtidig sås forude, stoppedes maskinerne, og kort efter beordredes der fuld kraft bak. Kl. 02.37 på en position ca. 3 sømil østsydøst for Sprogø tørnede HALSSKOV imidlertid med stævnen mod KORSØRs styrbords side. Af den af KORSØRs besætning afgivne forklaring fremgår, at KORSØR afgik fra Nyborg den 1. marts kl. 23.55 i tæt tåge med svær is. Den 2. marts kl. ca. 02.35, da KORSØR, der da befandt sig ca. 3 sømil østsydøst for Sprogø, efter at have bakket en skibslængde og derpå gik fuld kraft frem for at forcere svær is, sås HALSSKOV agten for tværs om styrbord, og kort efter indtraf kollisionen, som ovenfor anført. Ved kollisionen fik KORSØR mindre ovenbords skader. Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes isforholdene i forbindelse med tåge.
02.03.196308.03.1963Reparation ved Fæstningen i Korsør, i fart 08.03 kl 19.30
08.03.196329.03.1963Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af is
30.03.196330.03.1963I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
31.03.196331.03.1963Forsejlet fra Korsør til Svendborg
01.04.196304.04.1963Svendborg værft, endelig udbedring af kollisionsskader
04.04.196309.04.1963I dok på Svendborg værft, fra 04.04 kl 21.25 til 09.04 kl 15.45, bundbehandling efter sejlads i is, skruer skiftet
09.04.196309.04.1963Forsejlet fra Svendborg til Korsør
10.04.196321.05.1963I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
21.05.196321.05.1963De nye lyntog prøveombordsat på færgen i Korsør (i leje 1 eller 2)
21.05.196312.08.1963I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
12.08.196312.08.1963Forsejlet fra Korsør til Aarhus
13.08.196321.08.1963Aarhus værft, årligt eftersyn
21.08.196309.09.1963I dok på Aarhus værft, fra 21.08 kl 09.30 til 09.09 kl 14.40
09.09.196313.09.1963Aarhus værft, årligt eftersyn
13.09.196313.09.1963Eftersyn slut kl 12.00, kompasrettet og forsejlet til Korsør
14.09.196309.11.1963I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
10.11.196312.11.1963Maskinreparation
13.11.196319.11.1963I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
19.11.196320.11.1963Forsejlet fra Korsør til København (Malmø?) om natten
21.11.196316.12.1963I fart Københavns Frihavn-Malmø fra af Malmø 21.11 kl 06.15
16.12.196316.12.1963Sejladsen sluttede med færge S, der ankom til Malmø kl 23.20
16.12.196317.12.1963Sejlet tom fra Malmø til København, og fra København til Halsskov leje 3. Fra Halsskov leje 3 til Korsør og i fart.
17.12.196316.03.1964I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
17.03.196421.03.1964I fart på Storebæltsoverfarterne noget af tiden, primært Korsør-Nyborg
22.03.196430.03.1964Maskinreparation i Nyborg
31.03.196425.04.1964I fart på Storebæltsoverfarterne noget af tiden, primært Korsør-Nyborg
25.04.196414.05.1964Oplagt i Nyborg(lø-to)
15.05.196415.05.1964Sejlads på en eftermiddagsvagt
16.05.196404.06.1964Oplagt (lø-to)
05.06.196406.06.1964I fart på Storebæltsoverfarterne noget af tiden, primært Korsør-Nyborg
06.06.196412.06.1964Oplagt (lø-fr)
12.06.196413.06.1964I fart på Storebæltsoverfarterne noget af tiden, primært Korsør-Nyborg
13.06.196419.06.1964Oplagt (lø-fr)
19.06.196420.06.1964I fart på Storebæltsoverfarterne noget af tiden, primært Korsør-Nyborg
20.06.196425.06.1964Oplagt (lø-to)
25.06.196427.06.1964I fart på Storebæltsoverfarterne noget af tiden, primært Korsør-Nyborg
27.06.196429.06.1964Oplagt (lø-ma)
29.06.196430.07.1964I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
30.07.196431.07.1964Forsejlet fra Korsør til København, ankom Frihavnsfærgelejet kl 11.15 og i fart som som ekstrafærge fra kl 15.00 på grund af godsvognsophobning på Sjælland.
31.07.196407.08.1964I fart Københavns Frihavn-Malmø (ekstrafærge) med 4 dobbeltture i døgnet
08.08.196417.08.1964I fart på Storebæltsoverfarterne noget af tiden, primært Korsør-Nyborg
18.08.196418.08.1964Forsejlet fra Korsør kl 01.00 til Aarhus
18.08.196401.09.1964Aarhus værft, årligt eftersyn
01.09.196407.09.1964I dok på Aarhus værft fra 01.09 kl 17.30 til 07.09 kl 13.25
07.09.196415.09.1964Aarhus værft, årligt eftersyn
15.09.196415.09.1964Forsejlet fra Aarhus til Korsør
16.09.196421.09.1964I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
21.09.196421.09.1964Kompasrettet på Storebælt
21.09.196411.10.1964I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
12.10.196415.10.1964Maskinreparation
16.10.196416.12.1964I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
16.12.196403.01.1965Oplagt på oplæggerpladsen i Nyborg (on-sø)
03.01.196510.04.1965I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
10.04.196513.04.1965Oplagt (lø-ti)
14.04.196515.04.1965I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
16.04.196518.04.1965Oplagt (fr-sø)
19.04.196519.06.1965I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
19.06.196525.06.1965Oplagt (lø-fr)
25.06.196526.06.1965I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
26.06.196528.06.1965Oplagt (lø-ma)
28.06.196503.07.1965I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
04.07.196514.08.1965I fart på Storebæltsoverfarterne noget af tiden, primært Korsør-Nyborg
15.08.196515.08.1965Forsejlet fra Korsør til København
15.08.196518.08.1965B&W værft i København, årligt eftersyn, ordnet skinner på fordæk
18.08.196528.08.1965I dok på B&W værft fra 18.08 kl 10.30 til 28.08 kl 12.00
28.08.196516.09.1965B&W værft i København, årligt eftersyn, ordnet skinner på fordæk
17.09.196501.11.1965I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
02.11.196502.11.1965Uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg
03.11.196505.12.1965I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
05.12.196506.12.1965Oplagt (sø-ma)
06.12.196509.12.1965I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
09.12.196523.12.1965Oplagt (to-to)
23.12.196524.12.1965I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
24.12.196526.12.1965Oplagt (fr-sø)
26.12.196526.12.1965Sejlads på en eftermiddagsvagt
27.12.196503.01.1966Oplagt (ma-ma)
03.01.196614.01.1966I fart på Storebæltsoverfarterne som 7. færge, mest Korsør-Nyborg
14.01.196615.01.1966Forsejlet fra Korsør til København
15.01.196617.01.1966I fart Københavns Frihavn-Malmø
17.01.196617.01.1966Forsejlet fra København til Korsør
17.01.196629.01.1966I fart på Storebæltsoverfarterne som 7. færge, mest Korsør-Nyborg
30.01.196620.02.1966I fart på Storebæltsoverfarterne som 5./7. færge, mest Korsør-Nyborg
20.02.196621.02.1966Forsejlet fra Korsør til København
21.02.196621.02.1966I fart Københavns Frihavn-Malmø (MALMØHUS ude af drift efter kollision)
21.02.196622.02.1966En af disse dage var færgen på grund ved Malmø
22.02.196610.03.1966I fart Københavns Frihavn-Malmø (MALMØHUS ude af drift efter kollision)
10.03.196611.03.1966Forsejlet fra København til Korsør
11.03.196630.03.1966I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
30.03.196606.04.1966Oplagt (on-on)
06.04.196607.04.1966I fart på Storebæltsoverfarterne som 9. færge, mest Korsør-Nyborg
07.04.196611.04.1966Oplagt (to-ma)
11.04.196612.04.1966I fart på Storebæltsoverfarterne som 9. færge, mest Korsør-Nyborg
12.04.196626.04.1966Oplagt i Nyborg (ti-ti)
26.04.196629.04.1966I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
29.04.196606.05.1966Oplagt (fr-fr)
06.05.196606.05.1966I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
06.05.196608.05.1966Oplagt (fr-sø)
08.05.196609.05.1966I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
09.05.196627.05.1966Oplagt (ma-fr)
27.05.196628.05.1966I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
28.05.196630.05.1966Oplagt (lø-ma)
30.05.196631.05.1966I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
31.05.196624.06.1966Oplagt (ti-fr)
24.06.196625.06.1966I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
25.06.196621.08.1966Oplagt (lø-sø)
21.08.196621.08.1966 Forsejlet Fra Korsør Til AarhusForsejlet fra Storebælt til Aarhus
22.08.196631.08.1966Aarhus værft, årligt eftersyn
31.08.196610.09.1966I dok på Aarhus værft fra 31.08 kl 17.40 til 10.09 kl 08.10
10.09.196615.09.1966Aarhus værft, årligt eftersyn
15.09.196615.09.1966Forsejlet fra Aarhus til Storebælt, kompasrettet undervejs
16.09.196616.09.1966I fart på en eftermiddagsvagt
17.09.196618.09.1966Oplagt (lø-sø)
18.09.196618.09.1966I fart på en eftermiddagsvagt
19.09.196623.09.1966Oplagt (ma-fr)
23.09.196623.09.1966I fart på en eftermiddagsvagt
24.09.196624.09.1966Oplagt (lø)
25.09.196628.09.1966I fart Københavns Frihavn-Malmø
28.09.196611.10.1966Helsingør værft, reparation af skævhed ved agterste ror, rorstamme og "hat" rettet, i dok på Helsingør værft fra 28.09 kl 11.25 til 11.10 kl 13.00
11.10.196613.10.1966I fart Københavns Frihavn-Malmø
13.10.196614.10.1966Forsejlet fra København til Storebælt
14.10.196623.10.1966Oplagt (fr-sø)
23.10.196623.10.1966I fart på en eftermiddagsvagt
24.10.196630.10.1966Oplagt (ma-sø)
30.10.196616.11.1966I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
16.11.196621.11.1966Oplagt (on-ma)
21.11.196630.11.1966I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
30.11.196630.11.1966Uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg
30.11.196617.12.1966I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
17.12.196623.12.1966Oplagt (lø-fr)
23.12.196624.12.1966I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
24.12.196626.12.1966Oplagt (lø-ma)
26.12.196626.12.1966I fart på en eftermiddagsvagt
27.12.196602.01.1967Oplagt (ti-ma)
02.01.196706.01.1967I fart på Storebæltsoverfarterne hver nat, mest Korsør-Nyborg
07.01.196709.01.1967I fart Korsør-Københavns Frihavn-Malmø-Korsør (særtransport+godsvogne)
09.01.196714.01.1967I fart på Storebæltsoverfarterne hver nat, mest Korsør-Nyborg
14.01.196716.01.1967Oplagt (lø-ma)
16.01.196721.01.1967I fart på Storebæltsoverfarterne hver nat, mest Korsør-Nyborg
21.01.196723.01.1967Oplagt (lø-ma)
23.01.196728.01.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
28.01.196730.01.1967Oplagt (lø-ma)
30.01.196704.02.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
04.02.196705.02.1967Oplagt (lø-sø) (formentlig maskinreparation)
05.02.196723.02.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
23.02.196724.02.1967Sejlads indstillet i 15-16 timer på Storebæltsoverfarterne på grund af storm
24.02.196719.03.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
19.03.196722.03.1967Oplagt (sø-on)
22.03.196723.03.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
23.03.196727.03.1967Oplagt (to-ma)
27.03.196729.03.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
29.03.196720.04.1967Oplagt (on-to)
20.04.196721.04.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
22.04.196723.04.1967Oplagt (lø-sø)
23.04.196724.04.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
24.04.196724.04.1967Forsejlet fra Storebælt til København
24.04.196718.05.1967B&W værft i København, årligt eftersyn, færgen fik blandt andet nye hovedmaskiner med Ka-Me-Wa propeller med omstyring fra styrehus. Styrehuset på forbroen blev ombygget og udvidet. Endvidere fik færgen et nyt centralvarmeanlæg.
18.05.196715.06.1967I dok på B&W værft i København fra 18.05 kl 14.00 til 15.06 kl 10.00
15.06.196724.07.1967B&W værft i København
24.07.196715.08.1967I dok på B&W værft i København fra 24.07 kl 15.00 til 15.08 kl 09.15
15.08.196724.08.1967B&W værft i København
24.08.196724.08.1967Prøvetur i Øresund, blandt andet på Hveen-milen
25.08.196725.08.1967B&W værft i København
26.08.196726.08.1967Forsejlet fra Refshaleøen kl 07.40 til Korsør, undervejs foretaget en række målinger og rettet kompasser
27.08.196727.08.1967I fart på en eftermiddagsvagt
28.08.196729.08.1967Oplagt (ma-ti)
29.08.196704.09.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
04.09.196706.09.1967Oplagt (ma-on)
06.09.196706.09.1967Prøvetur i Storebælt
07.09.196729.09.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
29.09.196729.09.1967På rejse fra Nyborg til Korsør. Tørnet mole den 29. september i Korsør havn. Skrivelse af 7. oktober fra Danske Statsbaner. Kl. ca. 14.30, da KORSØR passerede Korsør Båke, blev maskintelegrafen, der stod på fuld kraft frem, sat på halv kraft frem, og da færgen passerede Flådehavnens mole, sattes maskintelegrafen på langsomt frem. Færgen fortsatte imidlertid med motorerne gående fuld kraft frem. Da bølgebryderen passeredes, sattes nødtelegrafen på stop og straks efter på fuld kraft bak på begge motorer. Umiddelbart efter sattes telegraferne på forceret bak på begge motorer. Færgen drejede styrbord over, og det viste sig, at der kun blev bakket på den styrbord motor, medens bagbord motor gik frem. Der blev ringet til maskinrummet, og begge motorer blev beordret bak; men kort efter tørnede færgen med bagbord side mod molen mellem leje I og leje II og derefter med stævnen mod den østlige side af leje I. Ved kollisionen led færgen en del ovenbords skade, ligesom der anrettedes skade på molen, skader for 100.000 kr. Anm. Ministeriet må antage, at havariet skyldes, at maskintelegrafen ikke var blevet skiftet om fra agterbro til forbro efter færgens svajning i Nyborg Fjord.
29.09.196712.10.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
12.10.196713.10.1967Oplagt (to-fr)
13.10.196714.10.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
15.10.196715.10.1967I fart på en eftermiddagsvagt
16.10.196716.10.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
16.10.196717.10.1967Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ma-ti)
17.10.196717.10.1967Revet sig løs fra fortøjningerne ved Fæstningen i stormvejr
17.10.196720.10.1967Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-fr)
20.10.196721.10.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
22.10.196722.10.1967I fart på en eftermiddagsvagt
23.10.196727.10.1967Oplagt (ma-fr)
27.10.196728.10.1967I fart på Storebæltsoverfarterne hver nat, mest Korsør-Nyborg
28.10.196729.10.1967Oplagt (lø-sø)
29.10.196731.10.1967I fart på Storebæltsoverfarterne hver nat, mest Korsør-Nyborg
01.11.196716.12.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
16.12.196722.12.1967Oplagt (lø-fr)
22.12.196722.12.1967I fart på en eftermiddagsvagt
23.12.196724.12.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
24.12.196726.12.1967Oplagt (sø-ti)
26.12.196726.12.1967I fart på en eftermiddagsvagt
27.12.196731.12.1967Oplagt (on-sø)
01.01.196801.01.1968I fart på en eftermiddagsvagt
02.01.196806.01.1968I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
06.01.196808.01.1968Oplagt fra lørdag morgen til mandag morgen
08.01.196813.01.1968I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
13.01.196814.01.1968Oplagt fra lørdag morgen til søndag morgen
14.01.196815.01.1968I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
15.01.196815.01.1968Uregelmæssig fart på Storebæltsoverfarterne
15.01.196820.01.1968I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
20.01.196821.01.1968Oplagt fra lørdag morgen til søndag morgen
21.01.196827.01.1968I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
27.01.196828.01.1968Oplagt fra lørdag morgen til søndag morgen
28.01.196817.03.1968I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden, primært Korsør-Nyborg
18.03.196818.03.1968Sejlede Korsør-Københavns Frihavn-Malmø-Korsør (særtransport), Korsør af ca. kl 00.00, Frihavnen af ca. kl 11.00, så til Malmø og så til Korsør
19.03.196822.03.1968Oplagt (ti-fr)
22.03.196822.03.1968I fart på en eftermiddagsvagt (fr)
23.03.196824.03.1968Oplagt (lø-sø)
24.03.196824.03.1968I fart på en eftermiddagsvagt (sø)
25.03.196805.04.1968Oplagt (ma-fr)
05.04.196806.04.1968I fart begge dage (fredag og lørdag før påske)
06.04.196810.04.1968Oplagt (lø-on)
10.04.196811.04.1968I fart fra onsdag før påske om morgenen til skærtorsdag aften
11.04.196814.04.1968Oplagt (to-sø)
14.04.196817.04.1968I fart fra påskesøndag om morgenen til onsdag efter påske om morgenen
17.04.196819.04.1968Oplagt (on-fr)
19.04.196819.04.1968I fart på en eftermiddagsvagt (fr)
20.04.196821.04.1968Oplagt (lø-sø)
21.04.196821.04.1968I fart på en eftermiddagsvagt (sø)
22.04.196826.04.1968Oplagt (ma-fr)
26.04.196826.04.1968I fart på en eftermiddagsvagt (fr)
27.04.196828.04.1968Oplagt (lø-sø)
28.04.196828.04.1968I fart på en eftermiddagsvagt (sø)
29.04.196803.05.1968Oplagt (ma-fr)
03.05.196803.05.1968I fart på en eftermiddagsvagt (fr)
04.05.196805.05.1968Oplagt (lø-sø)
05.05.196805.05.1968I fart på en eftermiddagsvagt (sø)
06.05.196809.05.1968Oplagt (sø-to)
09.05.196810.05.1968I fart fra torsdag dag før Store Bededag til Store Bededags aften
10.05.196812.05.1968Oplagt (fr-sø)
12.05.196813.05.1968I fart søndag nat efter Store Bededagsferien
13.05.196817.05.1968Oplagt (ma-fr)
17.05.196817.05.1968I fart på en eftermiddagsvagt (fr)
18.05.196819.05.1968Oplagt (lø-sø)
19.05.196819.05.1968I fart på en eftermiddagsvagt (sø)
20.05.196822.05.1968Oplagt (ma-on)
22.05.196822.05.1968I fart onsdag før Kristi Himmelfartsdag
23.05.196824.05.1968Oplagt Kristi Himmelfartsdag (to-fr)
24.05.196801.06.1968I fart fra fredag 24.05 om morgenen til pinselørdag 01.06 om morgenen
01.06.196803.06.1968Oplagt i pinsen (lø-ma)
03.06.196829.06.1968I fart fra 2. pinsedag 03.06 om morgenen til lørdag 29.06 om aftenen
29.06.196830.06.1968Oplagt (lø-sø)
30.06.196806.07.1968I fart fra søndag morgen til lørdag aften
06.07.196807.07.1968Oplagt (lø-sø)
07.07.196813.07.1968I fart fra søndag morgen til lørdag aften
13.07.196814.07.1968Oplagt (lø-sø)
14.07.196820.07.1968I fart fra søndag morgen til lørdag aften
20.07.196821.07.1968Oplagt (lø-sø)
21.07.196827.07.1968I fart fra søndag morgen til lørdag aften
27.07.196828.07.1968Oplagt (lø-sø)
28.07.196801.08.1968I fart fra søndag morgen til torsdag aften
01.08.196802.08.1968Oplagt om natten (to-fr)
02.08.196802.08.1968I fart en dagvagt (fr)
02.08.196808.08.1968Oplagt for reparation af havarerede koblinger
08.08.196808.08.1968I fart en dagvagt (to)
08.08.196810.08.1968Oplagt (to-lø)
10.08.196810.08.1968I fart en dagvagt (lø)
10.08.196811.08.1968Oplagt om natten (lø-sø)
11.08.196811.08.1968I fart en dagvagt (sø)
11.08.196813.08.1968Oplagt fra søndag aften til tirsdag morgen
13.08.196824.08.1968I fart på Storebælt fra tirsdag morgen til lørdag 24.08 om aftenen
24.08.196825.08.1968Oplagt om natten (lø-sø)
25.08.196831.08.1968I fart på Storebælt fra søndag morgen til lørdag 31.08 om aftenen
31.08.196801.09.1968Oplagt om natten (lø-sø)
01.09.196807.09.1968I fart på Storebælt fra søndag morgen til lørdag 07.09 om aftenen
07.09.196808.09.1968Oplagt om natten (lø-sø)
08.09.196814.09.1968I fart på Storebælt fra søndag morgen til lørdag 14.09 om aftenen
14.09.196815.09.1968Oplagt om natten (lø-sø)
15.09.196815.09.1968Forsejlet til København
16.09.196811.10.1968B&W værft, årligt eftersyn, garantieftersyn. Færgen fik ombygget og moderniseret hovedstirrids og opvaskerum.
24.09.196803.10.1968I dok på B&W værft i København fra 24.09 kl 13.50 til 03.10 kl 14.20
03.10.196811.10.1968B&W værft, årligt eftersyn, garantieftersyn
11.10.196811.10.1968Eftersynet slut kl 16.00, kompasrettet
12.10.196812.10.1968Forsejlet om dagen (lørdag i efterårsferiens start)
12.10.196816.10.1968Oplagt (lø-on)
16.10.196817.10.1968I fart for KNUDSHOVED der var ved Rødby-Puttgarden (DANMARK havari)
18.10.196818.10.1968I fart fredag om dagen, formentlig som assistance-bilfærge
18.10.196820.10.1968Oplagt (fr-sø)
20.10.196824.10.1968I fart sø-ma-ti-on-to om eftermiddagene, formentlig som assistance-bilfærge
25.10.196826.10.1968I fart fra fredag morgen til lørdag aften
26.10.196827.10.1968Oplagt natten mellem lørdag og søndag
27.10.196828.10.1968I fart fra søndag morgen til mandag morgen på Storebælt
28.10.196831.10.1968I fart ma-ti-on-to om eftermiddagene, formentlig som assistance-bilfærge
01.11.196802.11.1968I fart fra fredag morgen til lørdag aften på Storebælt
02.11.196803.11.1968Oplagt natten mellem lørdag og søndag
03.11.196804.11.1968I fart fra søndag morgen til mandag morgen på Storebælt
04.11.196807.11.1968I fart ma-ti-on-to om eftermiddagene, blandt andet som assistance-bilfærge
08.11.196809.11.1968I fart fra fredag morgen til lørdag aften på Storebælt
09.11.196810.11.1968Oplagt natten mellem lørdag og søndag
10.11.196811.11.1968I fart fra søndag morgen til mandag morgen på Storebælt
11.11.196814.11.1968I fart ma-ti-on-to om eftermiddagene, formentlig som assistance-bilfærge
15.11.196816.11.1968I fart fra fredag morgen til lørdag aften på Storebælt
16.11.196818.11.1968Oplagt fra lørdag aften til mandag eftermiddag
18.11.196821.11.1968I fart ma-ti-on-to om eftermiddagene, formentlig som assistance-bilfærge
22.11.196823.11.1968I fart fra fredag morgen til lørdag aften på Storebælt
23.11.196824.11.1968Oplagt natten mellem lørdag og søndag
24.11.196825.11.1968I fart fra søndag morgen til mandag morgen på Storebælt
25.11.196828.11.1968I fart ma-ti-on-to om eftermiddagene, blandt andet som assistance-bilfærge
29.11.196830.11.1968I fart fra fredag morgen til lørdag aften på Storebælt
01.12.196801.12.1968I fart hele søndagen på Storebælt
02.12.196805.12.1968I fart ma-ti-on-to om eftermiddagene, blandt andet som assistance-bilfærge
06.12.196806.12.1968I fart hele fredagen på Storebælt
07.12.196807.12.1968I fart fra lørdag morgen til lørdag aften på Storebælt
08.12.196808.12.1968I fart hele søndagen på Storebælt
09.12.196812.12.1968I fart ma-ti-on-to om eftermiddagene, formentlig som assistance-bilfærge
13.12.196813.12.1968I fart hele fredagen på Storebælt
14.12.196814.12.1968I fart fra lørdag morgen til lørdag aften på Storebælt
15.12.196815.12.1968I fart hele søndagen på Storebælt
16.12.196819.12.1968I fart ma-ti-on-to om eftermiddagene, blandt andet som assistance-bilfærge
19.12.196821.12.1968Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov (to-lø)
21.12.196821.12.196810.færge i fart på begge Storebæltsoverfarter
21.12.196823.12.1968Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov (lø-ma)
23.12.196823.12.196810.færge i fart mandag på Halsskov-Knudshoved overfarten
24.12.196824.12.196810.færge i fart tirsdag på Halsskov-Knudshoved overfarten
24.12.196826.12.1968Oplagt ved Fæstningen i Korsør(ti-to)
26.12.196826.12.196810.færge i fart torsdag på Storebælt
27.12.196828.12.196810.færge i fart fredag-lørdag på Korsør-Nyborg overfarten
28.12.196801.01.1969Oplagt i Nyborg leje 2 (lø-on)
01.01.196901.01.1969I fart onsdag eftermiddag på begge Storebæltsoverfarter
02.01.196929.01.19695.færge i fart på Korsør-Nyborg
03.01.196929.01.1969I fart i hele perioden på Storebælt
29.01.196929.01.1969Forsejlet om dagen fra Storebælt til København
29.01.196901.02.1969I fart Københavns Frihavn-Malmø for godsvognsoverførsel
01.02.196902.02.1969Forsejlet om natten fra København til Storebælt
02.02.196902.02.1969I fart en del af perioden på Storebælt
03.02.196907.02.1969Oplagt ved Fæstningen i Korsør for reparation og fornyelse af beskadiget fenderliste i bagbord side
08.02.196912.03.1969I fart en del af perioden på Storebælt
13.03.196918.03.1969Sejladsen på Halsskov-Knudshoved indstillet periodevis på grund af storm
18.03.196911.04.1969I fart en del af perioden på Storebælt
11.04.196912.04.1969Forsejlet om natten fra Storebælt til København
12.04.196918.04.1969I fart Københavns Frihavn-Malmø for godsvognsoverførsel
18.04.196919.04.1969Forsejlet om natten fra København til Storebælt
19.04.196924.04.1969I fart en del af perioden på Storebælt
24.04.196925.04.1969Nakskov værft, ankom 24.04 kl 10.00
24.04.196925.04.1969I Nakskov værfts tørdok II, fra 24.04 kl 13.15 til 25.04 kl 13.30. Reparation af olielækage ved bagbord KAMEWA-skrue
25.04.196925.04.1969Nakskov værft, afsejlede 25.04 kl 14.00
25.04.196929.04.1969I fart en del af perioden på Storebælt
30.04.196930.04.19695.færge i fart på Korsør-Nyborg
30.04.196902.05.19699.færge i fart på begge Storebæltsoverfarter
03.05.196903.05.1969Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov
04.05.196905.05.196910.færge i fart på Halsskov-Knudshoved, dog 1 tur Nyborg-Korsør
05.05.196907.06.1969I fart en del af perioden på Storebælt
08.06.196908.06.1969Forsejlet fra Storebælt til Aalborg
09.06.196923.06.1969Aalborg værft, årligt eftersyn
23.06.196926.06.1969I dok på Aalborg værft fra 23.06 kl 09.00 til 26.06 kl 05.30
26.06.196926.06.1969Aalborg værft, årligt eftersyn. Kompasrettet og forsejlet til Storebælt
27.06.196917.08.1969I fart stort set hele perioden på Storebælt
17.08.196918.08.1969Forsejlet fra Storebælt kl. ca. 23.30 til København
18.08.196921.08.1969I fart Københavns Frihavn-Malmø for godsvognsoverførsel
22.08.196922.08.1969Forsejlet fra København kl. ca. 01.40 til Storebælt
22.08.196922.09.1969I fart stort set hele perioden på Storebælt
22.09.196922.09.1969En dobbelttur aflyst ved overfarten Korsør-Nyborg som følge af storm
22.09.196910.12.1969I fart stort set hele perioden på Storebælt
11.12.196911.12.1969Maskinreparation (sejlplan 209)
12.12.196923.02.1970I fart stort set hele perioden på Storebælt
23.02.197023.02.1970Uregelmæssig sejlads som følge af is på overfarten
23.02.197003.03.1970I fart stort set hele perioden på Storebælt
03.03.197003.03.1970Hjulpet af Holger Danske med at komme ind til Knudshoved med biler fra kl 20.35 til kl 20.50
03.03.197030.04.1970I fart stort set hele perioden på Storebælt
01.05.197004.05.1970I fart en del af perioden på Storebælt
04.05.197004.05.1970Afsejlede denne dag fra oplæggerpladsen kl ca. 09.00
04.05.197015.05.1970I fart en del af perioden på Storebælt
15.05.197025.05.1970I fart stort set hele perioden på Storebælt
25.05.197025.05.1970Forsejlet om dagen fra Storebælt til København
25.05.197027.05.1970I fart Københavns Frihavn-Malmø fra 25.05 kl 17.55 (afløsning for MALMÖHUS) og maskinreparation af STOREBÆLT
27.05.197027.05.1970Ud af fart på Københavns Frihavn-Malmø kl 17.20
27.05.197028.05.1970Forsejlet om natten fra København til Storebælt
28.05.197015.08.1970I fart stort set hele perioden på Storebælt
16.08.197016.08.1970Forsejlet fra Korsør til Helsingør
17.08.197017.09.1970Helsingør værft, årligt eftersyn, færgen fik installeret radar nr 2 i det forreste styrehus, og aptering for matroser og motormænd ombygget og moderniseret. I dok fra 17.08 kl 09.45 til 17.09 kl 09.30
17.09.197019.09.1970Helsingør værft, årligt eftersyn
19.09.197019.09.1970Forsejlet fra Helsingør til Storebælt, kompasrettet undervejs
20.09.197020.09.1970I fart søndag eftermiddag på Storebælt
21.09.197025.09.1970Oplagt (ma-fr)
25.09.197025.09.1970I fart fredag eftermiddag på Storebælt
26.09.197027.09.1970Oplagt (lø-sø)
27.09.197027.09.1970I fart søndag eftermiddag på Storebælt
28.09.197002.10.1970Oplagt (ma-fr)
02.10.197002.10.1970I fart fredag eftermiddag på Storebælt
03.10.197004.10.1970Oplagt (lø-sø)
04.10.197004.10.1970I fart søndag eftermiddag på Storebælt
05.10.197006.10.1970Forsejlet om eftermiddagen/natten fra Storebælt til København
06.10.197008.10.1970I fart Københavns Frihavn-Malmø for godsvognsoverførsel fra 06.10 kl 06.15
08.10.197008.10.1970Grundstødt i Malmø kl 08.45 syd for indsejling til industrihavnen i meget tæt tåge øst for sejlløbet. Søforklaring i Korsør 15.10.1970
08.10.197008.10.1970Kom fri af grunden ved egen hjælp kl 11.09, dykkerefterset i København, ingen skader
08.10.197010.10.1970I fart Københavns Frihavn-Malmø for godsvognsoverførsel til 10.10 kl 00.20
10.10.197010.10.1970Forsejlet fra København kl 06.30 til Korsør
11.10.197011.10.1970I fart søndag eftermiddag på Storebælt
12.10.197016.10.1970Oplagt (ma-fr)
16.10.197016.10.1970I fart fredag eftermiddag på Storebælt
17.10.197018.10.1970Oplagt (lø-sø)
18.10.197018.10.1970I fart søndag eftermiddag på Storebælt
19.10.197020.10.1970Forsejlet kl 17.00 fra Storebælt til København an kl 05.00, i fart kl 06.15
20.10.197022.10.1970I fart Københavns Frihavn-Malmø for godsvognsoverførsel
23.10.197023.10.1970Ud af fart kl 00.05, forsejlet om natten fra København til Storebælt. I fart fredag eftermiddag på Storebælt
24.10.197025.10.1970Oplagt (lø-sø)
25.10.197025.10.1970I fart søndag eftermiddag på Storebælt
26.10.197027.10.1970Forsejlet om natten fra Storebælt til København, an 04.15, i fart kl 06.15
27.10.197029.10.1970I fart Københavns Frihavn-Malmø for godsvognsoverførsel
30.10.197030.10.1970Ud af fart kl 00.05, forsejlet om natten fra København til Storebælt
30.10.197030.10.1970I fart fredag eftermiddag på Storebælt
31.10.197001.11.1970Oplagt (lø-sø)
01.11.197001.11.1970I fart søndag eftermiddag på Storebælt
02.11.197003.11.1970Forsejlet om natten fra Storebælt til København, an 04.15, i fart kl 06.15
03.11.197005.11.1970I fart Københavns Frihavn-Malmø for godsvognsoverførsel
05.11.197006.11.1970Ud af fart kl 00.05, forsejlet om natten fra København til Storebælt
06.11.197006.11.1970I fart fredag eftermiddag på Storebælt
07.11.197008.11.1970Oplagt (lø-sø)
08.11.197008.11.1970I fart søndag eftermiddag på Storebælt
10.11.197010.11.1970Forsejlet kl 05.00 fra Storebælt til København, i fart kl 15.10
10.11.197013.11.1970I fart Københavns Frihavn-Malmø for godsvognsoverførsel
13.11.197013.11.1970Ud af fart kl 00.05, forsejlet om natten fra København til Storebælt
13.11.197013.11.1970I fart fredag eftermiddag på Storebælt
14.11.197015.11.1970Oplagt (lø-sø)
15.11.197015.11.1970I fart søndag eftermiddag på Storebælt
16.11.197020.11.1970Oplagt (ma-fr)
20.11.197020.11.1970I fart fredag eftermiddag på Storebælt
21.11.197022.11.1970Oplagt (lø-sø)
22.11.197022.11.1970I fart søndag eftermiddag på Storebælt
23.11.197028.11.1970I fart fra mandag morgen til lørdag aften på Storebælt
28.11.197029.11.1970Oplagt (lø-sø)
29.11.197005.12.1970I fart fra søndag aften til lørdag aften på Storebælt
05.12.197006.12.1970Oplagt (lø-sø)
06.12.197006.12.1970I fart søndag eftermiddag på Storebælt
07.12.197012.12.1970I fart fra mandag morgen til lørdag aften på Storebælt
12.12.197013.12.1970Oplagt (lø-sø)
13.12.197013.12.1970I fart søndag eftermiddag på Storebælt
14.12.197018.12.1970I fart fra mandag morgen til fredag morgen på Storebælt
18.12.197019.12.1970Forsejlet om natten fra Storebælt direkte til Malmø
19.12.197019.12.1970I fart fra Malmø kl 07.00
19.12.197022.12.1970I fart Københavns Frihavn-Malmø (afløsning for MALMÖHUS) på grund af maskinreparation af STOREBÆLT)
22.12.197023.12.1970Ud af fart kl 23.10 efter ankomst til Malmø, forsejlet kl 02.00 fra Malmø direkte til Korsør
22.12.197023.12.1970Forsejlet om natten fra København til Storebælt
23.12.197023.12.1970I fart onsdag eftermiddag på Storebælt
24.12.197024.12.1970I fart om dagen på Storebælt
24.12.197027.12.1970Oplagt (to-sø)
27.12.197027.12.1970I fart søndag eftermiddag på Storebælt
28.12.197028.12.1970Oplagt ved nordlige oplæggerplads i Halsskov (ma)
29.12.197030.12.1970Oplagt ved nordlige oplæggerplads i Halsskov, trukket stempler (ti-on)
31.12.197003.01.1971Oplagt ved nordlige oplæggerplads i Halsskov (to-lø)
03.01.197103.01.1971I fart søndag eftermiddag på Storebælt
04.01.197125.02.1971I fart stort set hele perioden på Storebælt
26.02.197127.02.19717.Storebæltsfærge
27.02.197107.03.1971Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov (lø-sø)
07.03.197107.03.1971I fart søndag eftermiddag på Storebælt
08.03.197113.03.1971I fart fra mandag morgen til lørdag aften på Storebælt
13.03.197114.03.1971Oplagt (lø-sø)
14.03.197114.03.1971I fart søndag eftermiddag på Storebælt
15.03.197120.03.1971I fart fra mandag morgen til lørdag aften på Storebælt
20.03.197121.03.1971Ud af fart lørdag eftermiddag til søndag kl 13.20 på grund af maskinreparation af hjælpemotorer
21.03.197121.03.1971I fart søndag eftermiddag på Storebælt
22.03.197127.03.1971I fart fra mandag morgen til lørdag aften på Storebælt
27.03.197102.04.1971Oplagt (lø-fr)
02.04.197102.04.1971I fart fredag eftermiddag på Storebælt
03.04.197104.04.1971Oplagt (lø-sø)
04.04.197104.04.1971I fart søndag eftermiddag på Storebælt
05.04.197106.04.1971Oplagt (ma-ti)
06.04.197106.04.1971I fart tirsdag eftermiddag før påske på Storebælt
07.04.197108.04.1971I fart fra onsdag morgen før påske til skærtorsdag aften på Storebælt
08.04.197111.04.1971Oplagt (to-sø)
11.04.197111.04.1971I fart påskesøndag eftermiddag på Storebælt
12.04.197113.04.1971I fart fra 2. påskedag om morgenen til tirsdag aften på Storebælt
13.04.197114.04.1971Forsejlet om natten fra Storebælt til København
14.04.197105.05.1971Nordhavnsværftet i København, færgen fik agterport etableret på vogndæk og agterskib ombygget passende til brede lejer i Knudshoved (for sejlads som bilfærge ved Halsskov-Knudshoved)
05.05.197105.05.1971Kompasrettet og forsejlet fra København til Korsør
06.05.197107.05.1971I fart fra torsdag før St. Bededag om morgenen til fredag aften på Storebælt
07.05.197109.05.1971Oplagt (fr-sø)
09.05.197110.05.1971I fart fra søndag om morgenen til mandag aften på Storebælt
10.05.197114.05.1971Oplagt (ma-fr)
14.05.197114.05.1971I fart fra fredag morgen til fredag aften på Storebælt
14.05.197117.05.1971Oplagt (fr-ma)
17.05.197117.05.1971I fart fra mandag morgen til mandag aften på Storebælt
17.05.197121.05.1971Oplagt (ma-fr)
21.05.197121.05.1971I fart fra fredag morgen efter Kr. Himmelfart til fredag aften på Storebælt
22.05.197122.05.1971I fart fra lørdag morgen til lørdag aften på Storebælt
22.05.197123.05.1971Oplagt (lø-sø)
23.05.197124.05.1971I fart fra søndag aften til mandag aften på Storebælt
25.05.197126.05.1971I fart om dagen, ligget stille om natten
27.05.197128.05.1971I fart fra torsdag morgen før pinse og hele fredagen på Storebælt
29.05.197129.05.197110.Storebæltsfærge i fart på begge Storebæltsoverfarter
29.05.197131.05.1971Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov(lø-ma)
31.05.197131.05.197110.Storebæltsfærge i fart på begge Storebæltsoverfarter
01.06.197101.06.1971I fart tirsdag eftermiddag på Storebælt
02.06.197107.06.1971I fart alle dage fra morgen til aften
07.06.197107.06.1971Oplagt for reparation af hjælpemotorer
08.06.197120.06.1971I fart alle dage fra morgen til aften
21.06.197124.06.1971I fart døgnet rundt fra mandag morgen til torsdag aften
24.06.197125.06.1971Oplagt fra torsdag aften til fredag morgen
25.06.197126.06.1971I fart døgnet rundt fra fredag morgen til lørdag aften
27.06.197127.06.1971I fart søndag eftermiddag på Storebælt
28.06.197102.07.1971I fart alle dage fra morgen til aften
03.07.197131.07.1971I fart stort set hele perioden på Storebælt
01.08.197105.08.1971I fart alle dage fra morgen til aften
06.08.197107.08.1971I fart fra fredag morgen til lørdag aften på Storebælt
08.08.197108.08.1971I fart søndag eftermiddag på Storebælt
09.08.197111.08.1971I fart fra mandag morgen til onsdag morgen på Storebælt
11.08.197113.08.1971Oplagt (on-fr)
13.08.197113.08.1971I fart fredag eftermiddag på Storebælt
14.08.197115.08.1971Oplagt (lø-sø)
15.08.197115.08.1971I fart søndag eftermiddag på Storebælt
16.08.197116.08.1971I fart fra mandag morgen til mandag aften på Storebælt
16.08.197120.08.1971Oplagt (ma-fr)
20.08.197120.08.1971I fart fredag eftermiddag på Storebælt
21.08.197122.08.1971Oplagt (lø-sø)
22.08.197122.08.1971I fart søndag eftermiddag på Storebælt
23.08.197123.08.1971I fart fra mandag morgen til mandag aften på Storebælt
23.08.197127.08.1971Oplagt (ma-fr)
27.08.197127.08.1971I fart fredag eftermiddag på Storebælt
28.08.197130.08.1971Oplagt (lø-ma)
30.08.197102.09.1971I fart alle dage fra morgen til aften
03.09.197103.09.1971I fart fredag eftermiddag på Storebælt
04.09.197105.09.1971Oplagt (lø-sø)
05.09.197105.09.1971I fart søndag eftermiddag på Storebælt
06.09.197106.09.1971I fart fra mandag morgen til mandag aften på Storebælt
06.09.197110.09.1971Oplagt (ma-fr)
10.09.197110.09.1971I fart fredag eftermiddag på Storebælt
11.09.197112.09.1971Oplagt (lø-sø)
12.09.197112.09.1971I fart søndag eftermiddag på Storebælt
13.09.197116.09.1971I fart alle dage fra morgen til aften
17.09.197117.09.1971I fart fredag eftermiddag på Storebælt
18.09.197119.09.1971Oplagt (lø-sø)
19.09.197119.09.1971I fart søndag eftermiddag på Storebælt
20.09.197120.09.1971I fart fra mandag morgen til mandag aften på Storebælt
20.09.197122.09.1971Oplagt (ma-on)
22.09.197122.09.1971I fart fra onsdag morgen til onsdag aften på Storebælt
22.09.197124.09.1971Oplagt (on-fr)
24.09.197124.09.1971I fart fredag eftermiddag på Storebælt
25.09.197126.09.1971Oplagt (lø-sø)
26.09.197126.09.1971I fart søndag eftermiddag på Storebælt
27.09.197101.10.1971Oplagt (ma-fr)
01.10.197101.10.1971I fart fredag eftermiddag på Storebælt
02.10.197103.10.1971Oplagt (lø-sø)
03.10.197103.10.1971I fart søndag eftermiddag på Storebælt
04.10.197108.10.1971Oplagt (ma-fr)
08.10.197108.10.1971I fart fredag eftermiddag på Storebælt
09.10.197110.10.1971Oplagt (lø-sø)
10.10.197110.10.1971I fart søndag eftermiddag på Storebælt
11.10.197115.10.1971Oplagt (ma-fr)
15.10.197115.10.1971I fart fredag eftermiddag på Storebælt
16.10.197116.10.1971I fart fra lørdag morgen til lørdag aften på Storebælt
17.10.197117.10.1971I fart søndag eftermiddag på Storebælt
18.10.197122.10.1971Oplagt (ma-fr)
22.10.197122.10.1971I fart fredag eftermiddag på Storebælt
23.10.197124.10.1971Oplagt (lø-sø)
24.10.197124.10.1971I fart søndag eftermiddag på Storebælt
25.10.197125.10.1971Forsejlet fra Storebælt til Svendborg
25.10.197126.10.1971Svendborg værft, årligt eftersyn
26.10.197113.11.1971I dok på Svendborg værft fra 26.10 kl 09.40 til 13.11 kl 08.00
13.11.197115.11.1971Svendborg værft, årligt eftersyn
15.11.197115.11.1971Kompasrettet på forsejlingen fra Svendborg til Korsør
15.11.197115.11.1971Sejlads noget af dagen på Storebælt
16.11.197118.11.1971I fart døgnet rundt fra tirsdag morgen til torsdag morgen, dog udgik en dobbelttur den 16.11 som følge af maskinreparation
19.11.197119.11.1971I fart fredag eftermiddag på Storebælt
20.11.197121.11.1971Oplagt (lø-sø)
21.11.197121.11.1971I fart søndag eftermiddag på Storebælt
22.11.197124.11.1971I fart døgnet rundt fra mandag morgen til onsdag aften
25.11.197127.11.1971I fart døgnet rundt fra torsdag morgen til lørdag aften
27.11.197128.11.1971Oplagt (lø-sø)
28.11.197103.12.1971I fart døgnet rundt fra søndag aften til fredag morgen
03.12.197104.12.1971I fart døgnet rundt fra fredag aften til lørdag aften
05.12.197105.12.1971I fart søndag eftermiddag på Storebælt
06.12.197111.12.1971I fart døgnet rundt fra mandag morgen til lørdag aften
12.12.197112.12.1971I fart søndag eftermiddag på Storebælt
13.12.197119.12.1971I fart døgnet rundt fra mandag morgen til søndag morgen
19.12.197123.12.1971Oplagt (sø-to)
23.12.197123.12.1971I fart fra torsdag morgen til torsdag aften på Storebælt
24.12.197124.12.1971I fart fra fredag morgen til fredag aften på Storebælt
24.12.197126.12.1971Oplagt (fr-sø)
26.12.197126.12.1971I fart søndag eftermiddag på Storebælt
27.12.197102.01.1972Oplagt (ma-sø)
02.01.197202.01.1972I fart søndag eftermiddag på Storebælt
03.01.197211.01.1972I fart stort set hele perioden på Storebælt
11.01.197211.01.1972Færgen havde et havari denne dag
11.01.197205.03.1972I fart stort set hele perioden på Storebælt
06.03.197209.03.19727.Storebæltsfærge i fart på begge Storebæltsoverfarter
10.03.197231.03.1972I fart stort set hele perioden på Storebælt
01.04.197201.04.1972Oplagt (lø)
02.04.197202.04.19729.færge i fart søndag på Halsskov-Knudshoved overfarten
03.04.197204.04.19729.Storebæltsfærge i fart på begge Storebæltsoverfarter
05.04.197206.04.1972Oplagt (on-to)
07.04.197207.04.1972Sejlads på Storebæltsoverfarterne
08.04.197213.04.1972Oplagt (lø-to)
14.04.197214.04.19729.Storebæltsfærge i fart på begge Storebæltsoverfarter
15.04.197215.04.1972Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov (lø)
16.04.197216.04.19729.færge i fart søndag på Halsskov-Knudshoved overfarten
17.04.197217.04.1972Forsejlet fra Halsskov planlagt til af kl. ca. 03.00 til Nakskov på 4 timer og 10 min
17.04.197221.04.1972Nakskov værft, ankom 17.04 kl 06.15, afsejlede 21.04 kl 15.30 (ikke i dok). Færgen fik indrettet cafeteria i 2. klasses salon agter på salondæk og repareret fenderlisten
21.04.197221.04.1972Forsejlet fra Nakskov til Korsør på 4 timer og 5 min
22.04.197222.04.1972Oplagt (lø)
23.04.197223.04.1972Sejlads på Storebæltsoverfarterne
24.04.197226.04.1972Oplagt (ma-on)
27.04.197228.04.1972Sejlads på Storebæltsoverfarterne
29.04.197229.04.1972Oplagt (lø)
30.04.197202.05.1972Sejlads på Storebæltsoverfarterne
03.05.197204.05.1972Oplagt (on-to)
05.05.197205.05.1972Sejlads på Storebæltsoverfarterne
06.05.197206.05.1972Oplagt (lø)
07.05.197208.05.1972Sejlads på Storebæltsoverfarterne
09.05.197209.05.1972Oplagt (ti)
10.05.197210.05.19729.Storebæltsfærge i fart på Storebæltsoverfarterne
11.05.197211.05.1972Oplagt ved Fæstningen i Korsør (to)
12.05.197215.05.1972Sejlads på Storebæltsoverfarterne
16.05.197217.05.1972Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-on)
18.05.197218.05.19729.Storebæltsfærge, 1 dobbelttur Korsør-Nyborg, derefter lejeafprøvning i Halsskov
19.05.197219.05.19729.Storebæltsfærge i fart på Storebæltsoverfarterne, mest Halsskov-Knudshoved
20.05.197220.05.19729.Storebæltsfærge i fart på Storebæltsoverfarterne, mest Korsør-Nyborg
21.05.197221.05.1972Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov (sø)
22.05.197223.05.19729.Storebæltsfærge i fart på Storebæltsoverfarterne
24.05.197227.05.1972Sejlads på Storebæltsoverfarterne
28.05.197201.07.19729.Storebæltsfærge i fart på Storebæltsoverfarterne
02.07.197202.07.1972Oplagt (sø)
03.07.197208.07.19729.Storebæltsfærge i fart på Storebæltsoverfarterne
09.07.197209.07.1972Oplagt (sø)
10.07.197215.10.19729.Storebæltsfærge i fart på Storebæltsoverfarterne
16.10.197219.10.1972Oplagt for reparation af fenderliste (ma-to)
20.10.197227.11.19729.Storebæltsfærge i fart på Storebæltsoverfarterne
27.11.197201.12.19727.Storebæltsfærge i fart på Storebæltsoverfarterne
01.12.197224.12.19729.Storebæltsfærge i fart på Storebæltsoverfarterne
25.12.197225.12.1972Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov (ma)
26.12.197229.12.19729.Storebæltsfærge i fart på Storebæltsoverfarterne
30.12.197231.12.1972Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov (lø-sø)
01.01.197301.01.19739.Storebæltsfærge i fart på Storebæltsoverfarterne
02.01.197302.01.1973I fart på Storebæltsoverfarterne
03.01.197302.03.19737.Storebæltsfærge i fart på Storebæltsoverfarterne
03.03.197324.03.19739.Storebæltsfærge i fart på Storebæltsoverfarterne
24.03.197326.03.1973Planlagt oplagt ved Fæstningen i Korsør
27.03.197319.04.19739.Storebæltsfærge i fart på Storebæltsoverfarterne
20.04.197322.04.1973Oplagt i Nyborg (fr-sø)
23.04.197308.05.19739. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
08.05.197308.05.1973Maskinreparation på styrbord hovedmotor i Nyborg
08.05.197318.05.19739. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
19.05.197319.05.1973Oplagt (fr)
20.05.197324.05.19739. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
24.05.197325.05.1973Maskinreparation på styrbord hovedmotor i Nyborg
25.05.197303.06.19739. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
03.06.197309.06.19738. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
10.06.197310.06.1973Oplagt (lø)
11.06.197316.06.19738. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
17.06.197317.06.1973Oplagt (lø)
18.06.197324.06.19738. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
25.06.197328.06.1973Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov for reparation af fenderliste samt trukket 4 stempler og foringer på styrbord hovedmotor (ma-to)
29.06.197330.06.19738. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
30.06.197330.06.1973Deltog i eftersøgning ved Vresen Puller
30.06.197304.08.19738. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
05.08.197305.08.1973Forsejlet fra Korsør/Halsskov til Helsingør værft på 9 timer
06.08.197306.08.1973Helsingør værft, årligt eftersyn, færgen fik ændret støttearrangement på vogndæk agter for bedre udkørsel for lastbiler.
06.08.197321.08.1973I dok på Helsingør værft
21.08.197331.08.1973Helsingør værft, årligt eftersyn
01.09.197301.09.1973Forsejlet fra Helsingør til Halsskov på 9 timer
02.09.197303.09.19738. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
03.09.197305.09.1973Der afholdtes rangerforsøg med passagervogne med automatisk kobling til og fra KORSØR i dagtimerne i leje V i Nyborg, i den øvrige tid af døgnet sejledes 8. Storebæltsfærge på begge Storebæltsoverfarter
06.09.197311.09.19738. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
11.09.197311.09.1973Kompasrettet denne dag
11.09.197302.10.19738. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
03.10.197304.10.1973Oplagt ved Fæstningen i Korsør (on-to)
05.10.197305.10.19739. Storebæltsfærge (sejlads på Halsskov-Knudshoved overfarten)
06.10.197311.10.1973Oplagt i Halsskov (lø-to)
12.10.197312.10.19739. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
13.10.197318.10.1973Oplagt i Halsskov (lø-to)
19.10.197319.10.19739. Storebæltsfærge (sejlads på Halsskov-Knudshoved overfarten)
20.10.197320.10.1973Oplagt i Halsskov (lø)
21.10.197321.10.19739. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
22.10.197328.10.19738. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
29.10.197329.10.1973Forsejlet fra Korsør til København
29.10.197316.11.1973I fart Københavns Frihavn-Malmø (afløsning for MALMÖHUS), som passagerfærge
17.11.197317.11.1973Forsejlet fra København til Korsør? på 11 timer
17.11.197318.11.1973Evt. oplægning i Nyborg leje 1 denne nat
18.11.197315.12.19738. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
15.12.197301.01.1974Oplagt i Knudshoved (lø-ti)
02.01.197405.01.19748. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
06.01.197406.01.1974Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø)
07.01.197412.01.19748. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
13.01.197413.01.1974Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø)
14.01.197419.01.19748. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
20.01.197420.01.1974Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø)
21.01.197426.01.19748. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
27.01.197427.01.1974Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø)
28.01.197402.02.19748. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
03.02.197403.02.1974Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø)
04.02.197409.02.19748. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
10.02.197410.02.1974Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø)
11.02.197416.02.19748. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
17.02.197417.02.1974Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø)
18.02.197423.02.19748. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
24.02.197424.02.1974Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø)
25.02.197402.03.19748. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
03.03.197403.03.1974Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø)
04.03.197409.03.19748. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
10.03.197410.03.1974Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø)
11.03.197413.03.19748. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
13.03.197413.03.1974Maskinreparation af hjælpemotor i Korsør
13.03.197416.03.19748. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
17.03.197417.03.1974Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø)
18.03.197423.03.19748. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
24.03.197424.03.1974Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø)
25.03.197430.03.19748. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
31.03.197409.04.1974Oplagt i Knudshoved (sø-ti)
10.04.197411.04.197410. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
12.04.197414.04.1974Oplagt i Knudshoved (fr-sø)
15.04.197415.04.1974Sejlede fra Knudshoved til Halsskov
16.04.197416.04.1974Sejlede fra Halsskov til København
16.04.197430.04.1974I fart Københavns Frihavn-Malmø, som passagerfærge
01.05.197401.05.1974Sejlede fra København til Halsskov på 9 timer og 58 min
02.05.197403.05.19749. Storebæltsfærge (sejlads på Halsskov-Knudshoved overfarten)
04.05.197408.05.1974Oplagt i Knudshoved (lø-on)
09.05.197409.05.197410. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
10.05.197403.06.1974Oplagt i Knudshoved (fr-ma)
04.06.197404.06.19749. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
05.06.197405.06.1974Oplagt i Nyborg (on)
06.06.197407.06.19749. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
08.06.197412.06.1974Oplagt i Nyborg (lø-on)
13.06.197415.06.19749. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
16.06.197416.06.1974Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (sø)
17.06.197417.06.19749. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
18.06.197419.06.1974Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-on)
20.06.197422.06.19747. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
23.06.197423.06.1974Oplagt i Knudshoved (sø)
24.06.197427.06.19747. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
27.06.197428.06.19749. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
29.06.197430.06.1974Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov (lø-sø)
01.07.197405.07.19749. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
06.07.197408.07.1974Oplagt i Nyborg (lø-ma)
09.07.197410.07.19749. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
10.07.197424.07.1974Oplagt i Nyborg (on-on)
24.07.197425.07.1974Trukket to stempler på styrbord hovedmotor under oplægning
26.07.197426.07.19749. Storebæltsfærge (sejlads på Halsskov-Knudshoved overfarten)
27.07.197407.08.1974Oplagt i Nyborg (lø-on)
08.08.197409.08.19749. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
10.08.197414.08.1974Oplagt i Knudshoved (lø-on)
15.08.197416.08.19749. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
17.08.197418.08.1974Oplagt i Knudshoved (lø-sø)
19.08.197423.08.19749. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
24.08.197409.09.1974Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
10.09.197413.09.19749. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
14.09.197419.09.1974Oplagt i Knudshoved (lø-to)
20.09.197421.09.19749. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
21.09.197429.09.1974Oplagt i Knudshoved (lø-sø)
30.09.197404.10.19747. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
04.10.197405.10.1974Oplagt i Knudshoved (fr-lø)
06.10.197406.10.1974Forsejlet fra Knudshoved til Aalborg på 10 timer og 35 min
07.10.197411.10.1974Aalborg værft, årligt eftersyn
11.10.197429.10.1974I dok på Aalborg værft
29.10.197401.11.1974Aalborg værft, årligt eftersyn
02.11.197402.11.1974Forsejlet fra Aalborg til København på 11 timer, kompasrettet undervejs
03.11.197422.11.1974I fart Københavns Frihavn-Malmø (afløsning for MALMÖHUS) som passagerfærge
23.11.197423.11.1974Sejlede fra København til Knudshoved på 9 timer og 45 min
24.11.197424.11.1974Oplagt i Knudshoved (sø)
25.11.197430.11.19747. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
30.11.197402.12.1974Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
02.12.197407.12.19747. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
07.12.197409.12.1974Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
09.12.197414.12.19747. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
14.12.197416.12.1974Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
16.12.197420.12.19747. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
21.12.197406.01.1975Oplagt i Knudshoved (lø-sø)
06.01.197511.01.19757. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
11.01.197513.01.1975Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
13.01.197518.01.19757. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
18.01.197520.01.1975Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
20.01.197525.01.19757. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
25.01.197527.01.1975Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
27.01.197501.02.19757. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
01.02.197503.02.1975Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
03.02.197508.02.19757. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
08.02.197510.02.1975Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
10.02.197515.02.19757. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
15.02.197517.02.1975Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
17.02.197522.02.19757. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
22.02.197524.02.1975Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
24.02.197501.03.19757. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
01.03.197503.03.1975Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
03.03.197507.03.19757. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
07.03.197507.03.1975Forroret løb i borde kl ca 18.00, hvilket gav havari på forreste styremaskine
08.03.197511.03.1975Oplagt i Knudshoved, bl.a. reparation af forreste styremaskine (lø-ti)
11.03.197515.03.19757. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
15.03.197501.04.1975Oplagt ved Tyrmolen i Nyborg (lø-ti)
01.04.197505.04.19757. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
05.04.197507.04.1975Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
07.04.197512.04.19757. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
12.04.197514.04.1975Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
14.04.197519.04.19757. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
19.04.197521.04.1975Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
21.04.197525.04.19757. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
25.04.197528.04.1975Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (fr-ma)
28.04.197503.05.19757. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
03.05.197505.05.1975Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
05.05.197510.05.19757. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
10.05.197512.05.1975Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
12.05.197517.05.19757. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
17.05.197520.05.1975Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ti)
20.05.197524.05.19757. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
24.05.197526.05.1975Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
26.05.197531.05.19757. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
31.05.197502.06.1975Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
02.06.197507.06.19757. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
07.06.197507.07.1975Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
07.07.197511.07.19759. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
11.07.197528.07.1975Oplagt i Knudshoved (fr-ma)
28.07.197502.08.19756. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
02.08.197504.08.1975Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
04.08.197507.08.19757. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
07.08.197507.08.19751 dobbelttur på biloverfarten aflyst for at fjerne tovværk i skruen
07.08.197509.08.19757. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
09.08.197520.08.1975Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
20.08.197527.08.19757. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
27.08.197512.09.1975Oplagt i Knudshoved (on-ma)
12.09.197512.09.1975Forsejlet Knudshoved-Korsør (laste værftsvogne), derefter til Halsskov
12.09.197514.09.1975Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (fr-sø)
14.09.197514.09.1975Forsejlet til Frederikshavn værft på 10 timer 45 min
15.09.197517.09.1975Frederikshavn værft
17.09.197509.10.1975I Frederikshavns værfts tørdok III
09.10.197513.10.1975Frederikshavn værft
13.10.197515.10.1975I Frederikshavns værfts tørdok III for reparation af skrueaksel
15.10.197516.10.1975Frederikshavn værft
16.10.197516.10.1975Forsejlet fra Frederikshavn til Korsør på 12 timer 12 min
17.10.197525.10.19757. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
25.10.197530.10.1975Oplagt i Knudshoved (lø-to). Styrbord gummifender agter fornyet, og kanaljern oprettet
30.10.197531.10.19759. Storebæltsfærge (sejlads på Halsskov-Knudshoved overfarten)
01.11.197502.11.1975Oplagt i Knudshoved (lø-sø)
03.11.197503.11.19759. Storebæltsfærge (sejlads på Halsskov-Knudshoved overfarten)
04.11.197510.11.1975Oplagt i Knudshoved (ti-ma)
11.11.197511.11.1975Rettet kompasser, til søs i 57 min
12.11.197515.11.1975Oplagt i Knudshoved (on-lø)
16.11.197516.11.1975Forsejlet fra Knudshoved til København
17.11.197518.12.1975I fart Københavns Frihavn-Malmø, kun som godsfærge idet passagerbefordringen på ruten ophørte den 28. september 1975
19.12.197519.12.1975Forsejlet fra København til Knudshoved på 9 timer 30 min
20.12.197505.01.1976Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
05.01.197610.01.19767. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
10.01.197612.01.1976Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
12.01.197617.01.19767. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
17.01.197619.01.1976Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
19.01.197624.01.19767. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
24.01.197626.01.1976Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
26.01.197631.01.19767. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
31.01.197602.02.1976Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
02.02.197604.02.19767. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
04.02.197602.03.1976Oplagt i Nyborg leje 1 (on-ti)
02.03.197604.03.19769. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
04.03.197620.04.1976Oplagt i Nyborg leje 1 (to-ti)
20.04.197624.04.19767. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
24.04.197626.04.1976Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-ma)
26.04.197601.05.19767. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
01.05.197603.05.1976Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-ma)
03.05.197608.05.19767. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
08.05.197610.05.1976Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-ma)
10.05.197614.05.19767. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
14.05.197617.05.1976Oplagt ved Fæstningen i Korsør (fr-ma)
17.05.197622.05.19767. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
22.05.197604.06.1976Oplagt i Nyborg leje 1 (lø-fr)
04.06.197604.06.19769. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
05.06.197618.07.1976Oplagt i Nyborg leje 1 (lø-sø)
19.07.197624.07.19765. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
24.07.197626.07.1976Oplagt i Nyborg leje 1 (lø-ma)
26.07.197627.07.19769. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
27.07.197619.09.1976Oplagt i Nyborg leje 1 (ti-sø)
20.09.197625.09.19767. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
25.09.197627.09.1976Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-ma)
27.09.197602.10.19767. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
02.10.197604.10.1976Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
04.10.197609.10.19767. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
09.10.197611.10.1976Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
11.10.197616.10.19767. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
16.10.197618.10.1976Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
18.10.197623.10.19767. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
23.10.197625.10.1976Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
25.10.197630.10.19767. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
30.10.197601.11.1976Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
01.11.197606.11.19767. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
06.11.197608.11.1976Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
08.11.197613.11.19767. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
13.11.197615.11.1976Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
15.11.197620.11.19767. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
20.11.197622.11.1976Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
22.11.197627.11.19767. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
27.11.197629.11.1976Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
29.11.197604.12.19767. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
04.12.197606.12.1976Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
06.12.197611.12.19767. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
11.12.197613.12.1976Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
13.12.197618.12.19767. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
18.12.197603.01.1977Oplagt i Nyborg leje 6 (lø-ma)
03.01.197708.01.19775. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
08.01.197710.01.1977Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
10.01.197715.01.19775. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
15.01.197717.01.1977Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
17.01.197722.01.19775. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
22.01.197724.01.1977Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
24.01.197729.01.19775. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
29.01.197731.01.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
31.01.197705.02.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
05.02.197707.02.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
07.02.197710.02.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
10.02.197719.02.19775. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
19.02.197721.02.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
21.02.197726.02.19775. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
26.02.197728.02.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
28.02.197702.03.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
02.03.197702.03.1977Evakuerede ca 250 passagerer og restaurationspersonale fra DRONNING MARGRETHE II fter at denne havde haft brand i maskinrum
02.03.197703.03.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
03.03.197705.03.19775. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
05.03.197707.03.1977Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-ma)
07.03.197712.03.19775. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
12.03.197714.03.1977Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
14.03.197719.03.19775. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
19.03.197721.03.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
21.03.197726.03.19775. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
26.03.197728.03.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
28.03.197701.04.19775. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
01.04.197702.04.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
02.04.197704.04.1977Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-ma)
04.04.197708.04.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
08.04.197718.04.1977Oplagt i Knudshoved (to-ma)
18.04.197723.04.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
23.04.197725.04.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
25.04.197730.04.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
30.04.197704.05.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
04.05.197705.05.19779. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
06.05.197708.05.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
08.05.197708.05.1977Forsejlet fra Halsskov til Københavns Frihavn
09.05.197718.05.1977I fart Københavns Frihavn-Malmø, kun som godsfærge
18.05.197719.05.1977Forsejlet fra Københavns Frihavn til oplæggerpladsen i Halsskov
20.05.197721.05.19777. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
21.05.197723.05.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
23.05.197726.05.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
26.05.197701.06.1977Oplagt ved Fæstningen i Korsør (to-on)
01.06.197703.06.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
03.06.197705.06.1977Oplagt ved Fæstningen i Korsør (fr-sø)
05.06.197705.06.1977Forsejlet fra Fæstningen i Korsør til Aarhus værft på 5 timer 24 min
05.06.197713.06.1977Aarhus værft, årligt eftersyn, agterporten ændret så den blev bredere
13.06.197716.06.1977I dok på Aarhus værft fra 13.06 kl 07.20 til 16.06 kl 15.20
16.06.197717.06.1977Aarhus værft, årligt eftersyn, agterporten ændret så den blev bredere
17.06.197717.06.1977Udført krængningsprøve kl 17.00 i roligt vejr, kompasrettet på Aarhus bugt
18.06.197718.06.1977Forsejlet fra Aarhus kl 07.30 til Fæstningen i Korsør på 6 timer 20 min
18.06.197724.06.1977Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-sø)
24.06.197725.06.19779. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
25.06.197701.08.1977Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
01.08.197706.08.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
06.08.197708.08.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
08.08.197713.08.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
13.08.197715.08.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
15.08.197720.08.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
20.08.197722.08.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
22.08.197727.08.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
27.08.197729.08.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
29.08.197703.09.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
03.09.197705.09.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
05.09.197710.09.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
10.09.197712.09.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
12.09.197717.09.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
17.09.197719.09.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
19.09.197724.09.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
24.09.197726.09.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
26.09.197701.10.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
01.10.197703.10.1977Oplagt i Halsskov leje 3 (lø-ma)
03.10.197715.10.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
15.10.197717.10.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
17.10.197722.10.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
22.10.197724.10.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
24.10.197729.10.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
29.10.197731.10.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
31.10.197705.11.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
05.11.197707.11.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
07.11.197712.11.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
12.11.197714.11.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
14.11.197726.11.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
26.11.197728.11.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
28.11.197703.12.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
03.12.197705.12.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
05.12.197710.12.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
10.12.197712.12.1977Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
12.12.197717.12.19777. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
17.12.197702.01.1978Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
02.01.197807.01.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
07.01.197809.01.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
09.01.197814.01.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
14.01.197816.01.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
16.01.197821.01.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
21.01.197823.01.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
23.01.197828.01.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
28.01.197830.01.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
30.01.197804.02.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
04.02.197806.02.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
06.02.197811.02.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
11.02.197813.02.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
13.02.197818.02.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
18.02.197820.02.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
20.02.197825.02.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
25.02.197827.02.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
27.02.197804.03.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
04.03.197806.03.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
06.03.197811.03.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
11.03.197813.03.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
13.03.197818.03.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
18.03.197820.03.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
20.03.197822.03.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
22.03.197824.04.1978Oplagt og maskinreparation ved Fæstningen i Korsør (on-ma). Trukket 18 stempler på styrbord hovedmotors B-række og på bagbord hovedmotors A-række og B-række
24.04.197829.04.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
29.04.197801.05.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
01.05.197806.05.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
06.05.197808.05.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
08.05.197813.05.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
13.05.197816.05.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ti)
16.05.197820.05.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
20.05.197822.05.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
22.05.197827.05.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
27.05.197808.06.1978Oplagt i Nyborg leje 6 (lø-to)
08.06.197810.06.19789. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
10.06.197812.06.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
12.06.197817.06.19784. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
17.06.197819.06.1978Oplagt i Halsskov leje 3 (lø-ma)
19.06.197824.06.19784. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
24.06.197826.06.1978Oplagt i Halsskov leje 3 (lø-ma)
26.06.197801.07.19784. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
01.07.197803.07.1978Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-ma)
03.07.197808.07.19784. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
08.07.197810.07.1978Oplagt og udlejet til arrangement ved Fæstningen i Korsør (lø-ma)
10.07.197815.07.19786. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
15.07.197817.07.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
17.07.197822.07.19786. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
22.07.197824.07.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
24.07.197829.07.19786. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
29.07.197831.07.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
31.07.197805.08.19786. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
05.08.197811.08.1978Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-fr)
11.08.197812.08.19789. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
12.08.197815.08.1978Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-fr)
15.08.197817.08.19789. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
17.08.197812.09.1978Oplagt i leje 6 i Nyborg (to-ti)
12.09.197816.09.19789. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
17.09.197818.09.1978Forsejlet fra Fæstningen i Korsør kl 18.00 til Københavns Frihavn
18.09.197803.10.1978I fart Københavns Frihavn-Malmø, kun som godsfærge
03.10.197804.10.1978Forsejlet fra Københavns Frihavn til Halsskov leje 3
04.10.197807.10.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
07.10.197809.10.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
09.10.197813.10.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
13.10.197806.11.1978Oplagt i leje 6 i Nyborg (fr-ma)
06.11.197810.11.19789. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
10.11.197813.11.1978Oplagt ved Fæstningen i Korsør (fr-ma)
13.11.197818.11.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
18.11.197820.11.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
20.11.197825.11.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
25.11.197827.11.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
27.11.197802.12.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
02.12.197804.12.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
04.12.197809.12.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
09.12.197811.12.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
11.12.197814.12.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
14.12.197815.12.1978Oplagt for reparation af hjælpemotor, 1½ dobbelttur aflyst
15.12.197816.12.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
16.12.197818.12.1978Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
18.12.197821.12.19787. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
21.12.197802.01.1979Oplagt i leje 6 i Nyborg (to-ti)
02.01.197902.01.1979Til oplæggerpladsen i Halsskov
02.01.197904.01.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (ti-to)
04.01.197906.01.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
06.01.197908.01.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
08.01.197913.01.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
13.01.197915.01.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
15.01.197920.01.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
20.01.197922.01.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
22.01.197927.01.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
27.01.197929.01.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
29.01.197903.02.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
03.02.197905.02.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
05.02.197910.02.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
10.02.197912.02.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
12.02.197917.02.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
17.02.197919.02.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
19.02.197923.02.1979Muligvis 7. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
23.02.197926.02.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (fr-ma)
26.02.197903.03.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
03.03.197905.03.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
05.03.197910.03.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
10.03.197912.03.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
12.03.197916.03.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
16.03.197919.03.1979Oplagt i Halsskov leje 3 for reparation af fenderlisten (fr-ma)
19.03.197924.03.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
24.03.197926.03.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
26.03.197930.03.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
30.03.197930.03.1979Maskinrepareret på styrbord hovedmotor i Nyborg, en dobbelttur aflyst
30.03.197931.03.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
31.03.197901.04.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
01.04.197901.04.1979hold fra M/F Fyn sendt ombord i M/F Korsør kl 12.00?
01.04.197902.04.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
02.04.197906.04.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
06.04.197906.04.1979Maskinrepareret på styrbord hovedmotor i Halsskov, to dobbeltture aflyst
06.04.197907.04.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
07.04.197909.04.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
09.04.197910.04.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
10.04.197912.04.19794. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
12.04.197916.04.1979Oplagt ved Fæstningen i Korsør (to-ma)
16.04.197918.04.19794. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
18.04.197919.04.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
19.04.197919.04.1979Eftersyn og reparation i Halsskov
19.04.197921.04.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
21.04.197923.04.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
23.04.197926.04.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
26.04.197926.04.1979Maskinrepareret på styrbord hovedmotor i Halsskov, en dobbelttur aflyst
26.04.197928.04.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
28.04.197930.04.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
30.04.197905.05.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
05.05.197907.05.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
07.05.197911.05.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
11.05.197913.05.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (fr-sø)
13.05.197915.05.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
15.05.197915.05.1979Maskinrepareret på styrbord hovedmotor i Halsskov, en dobbelttur aflyst
15.05.197917.05.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
17.05.197917.05.1979Maskinrepareret på styrbord hovedmotor i Halsskov, en dobbelttur aflyst
17.05.197919.05.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
19.05.197919.05.1979Grundberøring vest for lodshuset på fiskerihavnen i Korsør Yderhavn under svajning kl 06.22, (var afgået fra lejet kl 06.18) færgen kom hurtigt af grunden og fortsatte sejladsen til oplæggerpladsen i Halsskov, hvortil den ankom kl 06.44. Under sejladsen dertil meddelte maskinchefen, at styrbord skrueaksel var bøjet.
19.05.197921.05.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
21.05.197921.05.1979Dykkerundersøgt ved oplæggerpladsen i Halsskov færgehavn, hvorved det konstateres, at styrbord skrue havde beskadiget 3 blade, det fjerde havde kun skuremærker, bagbord skrue havde et beskadiget skrueblad, og roret lå ca 5 grader til styrbord, selvom det lå midtskibs på broen
21.05.197923.05.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
23.05.197928.05.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (on-ma)
28.05.197930.05.19795. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
02.06.197904.06.1979Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-ma)
04.06.197909.06.19795. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
09.06.197911.06.1979Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-ma)
11.06.197916.06.19795. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
16.06.197918.06.1979Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-ma)
18.06.197923.06.19795. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
24.06.197925.06.1979Forsejlet fra Korsør kl 17.54 til Frihavnen
25.06.197927.06.1979I fart Københavns Frihavn-Malmø, kun som godsfærge
27.06.197928.06.1979Forsejlet fra Frihavnen til Korsør
28.06.197901.07.1979Oplagt ved Storebælt (to-sø)
01.07.197901.07.1979Forsejlet fra Korsør kl 09.55 til Fredericia Skibsværft A/S. Gik direkte i dok hvor den stod tør om aftenen
01.07.197927.07.1979Fredericia værft, årligt eftersyn, i dok
27.07.197927.07.1979Kompasrettet efter afgang. Under sejlads fra værft konstateret brændt hovedleje på styrbord hovedmotors cylinder 4, returnerede til værft
27.07.197913.08.1979Fredericia værft, udbedring af brændt hovedleje
13.08.197913.08.1979Forsejlet fra Fredericia værft til Korsør,afgik kl 08.25, ankom kl 16.05
13.08.197918.08.19794. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
18.08.197920.08.1979Oplagt i Korsør leje 1 (lø-ma)
20.08.197923.08.19794. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
23.08.197925.08.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
25.08.197927.08.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
27.08.197901.09.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
01.09.197903.09.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
03.09.197908.09.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
08.09.197910.09.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
10.09.197915.09.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
15.09.197901.10.1979Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
01.10.197906.10.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
06.10.197908.10.1979Oplagt ved Storebælt (lø-ma)
08.10.197912.10.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
12.10.197922.10.1979Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov (fr-ma)
22.10.197925.10.1979Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov på grund af personalemangel (ma-to)
25.10.197926.10.1979evt i fart som 7. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
26.10.197931.10.1979Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov på grund af personalemangel (fr-on)
31.10.197907.11.1979Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov for Maskinreparation (on-on)
07.11.197910.11.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
10.11.197912.11.1979Oplagt ved Storebælt (lø-ma)
12.11.197917.11.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
17.11.197919.11.1979Oplagt ved Storebælt (lø-ma)
19.11.197924.11.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
24.11.197926.11.1979Oplagt ved Storebælt (lø-ma)
26.11.197901.12.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
01.12.197901.12.1979Beskadigede oplæggerpladsen i Halsskov ved anløb, gået til Knudshoved
01.12.197903.12.1979Oplagt i Knudshoved leje 2 (lø-ma)
03.12.197908.12.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
08.12.197910.12.1979Oplagt ved Storebælt (lø-ma)
10.12.197915.12.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
15.12.197917.12.1979Oplagt ved Storebælt (lø-ma)
17.12.197920.12.19797. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
20.12.197907.01.1980Oplagt i Nyborg leje 1 (to-ma)
07.01.198012.01.19807. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
12.01.198014.01.1980Oplagt ved Storebælt (lø-ma)
14.01.198019.01.19807. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
19.01.198021.01.1980Oplagt ved Storebælt (lø-ma)
21.01.198026.01.19807. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
26.01.198028.01.1980Oplagt ved Storebælt (lø-ma)
28.01.198002.02.19807. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
02.02.198004.02.1980Oplagt ved Storebælt (lø-ma)
04.02.198009.02.19807. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
09.02.198011.02.1980Oplagt ved Storebælt (lø-ma)
11.02.198016.02.19807. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
16.02.198018.02.1980Oplagt ved Storebælt (lø-ma)
18.02.198023.02.19807. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
23.02.198025.02.1980Oplagt ved Storebælt (lø-ma)
25.02.198001.03.19807. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
01.03.198003.03.1980Oplagt ved Storebælt (lø-ma)
03.03.198008.03.19807. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
08.03.198010.03.1980Oplagt ved Storebælt (lø-ma)
10.03.198015.03.19807. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
15.03.198017.03.1980Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
17.03.198022.03.19807. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
22.03.198024.03.1980Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
24.03.198029.03.19807. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
29.03.198009.04.1980Oplagt i Nyborg (lø-on)
09.04.198012.04.19807. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
12.04.198014.04.1980Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
14.04.198019.04.19807. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
19.04.198021.04.1980Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
21.04.198026.04.19807. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
26.04.198028.04.1980Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (lø-ma)
28.04.198001.05.19807. Storebæltsfærge (sejlede på begge Storebæltsoverfarter)
01.05.198001.05.1980Sidste tur med passagerer og biler, afgik Knudshoved kl. 05.11, ankom Korsør kl. 06.22
01.05.198001.05.19807. Storebæltsfærge (sejlads på Korsør-Nyborg overfarten)
01.05.198018.05.1980Oplagt i Halsskov (oplæggerpladsen) (to-sø)
18.05.198018.05.1980Forhalet fra oplæggerpladsen kl 17.40 til leje i Halsskov an 17.50
18.05.198019.05.1980Forsejlet fra Halsskov kl 18.28 til Frihavnen an kl 03.51
19.05.198019.05.1980I fart Københavns Frihavn-Malmø fra tur 8524, Frihavnen af 05.20, Malmø 06.55
19.05.198024.05.1980I fart Københavns Frihavn-Malmø, kun som godsfærge med 4 obbeltture pr dag
24.05.198026.05.1980Oplagt i Frihavns-lejet fra lørdag kl 09.20 til mandag den 26. kl 05.17
26.05.198028.05.1980I fart Københavns Frihavn-Malmø, frem til onsdag den 28. maj kl 21.33, sidste tur på denne overfart
28.05.198028.05.1980Sidste tur: Frihavnen 18.05-Malmø 19.30; Malmø 20.11-Frihavnen 21.33
28.05.198029.05.1980Forsejlet fra Frihavnen kl 21.55, ankomst Korsør kl 07.08
29.05.198031.05.1980I fart som 5. færge i sejlads døgnet rundt på Korsør-Nyborg
31.05.198031.05.1980Sidste tur: Korsør 03.40-Nyborg 04.52; Nyborg 05.32-Korsør 06.45 Forhalet fra Korsør kl 07.00; ankom oplæggerpladsen (Halsskov) kl 07.32. Forsejlet fra oplæggerpladsen kl 13.42, ankom Kalundborg kl 16.26 Særsejlads med "Bevaringsforeningen for M/F Korsør" til Nyborg. Kalundborg af 17.37-Nyborg an 20.20; skiftet leje i Nyborg 20.25-20.47.
31.05.198030.10.1980Oplagt i Nyborg leje 1 (dagligt vedligehold til i hvert fald 07.august)
30.10.198030.10.1980DSB, indkøbs- og forsyningskontoret skrev til Chr Andresen, Amaliegade 33, 1256 København K at færgen ønskes solgt.
30.10.198005.03.1981Oplagt i Nyborg leje 1 (dagligt vedligehold til i hvert fald 07.august)
xx.xx.1981xx.xx.1981Solgt til ophugning
xx.03.1981xx.03.1981Registreret solgt til Skrot och Avfallsprodukter, Gøteborg
05.03.198105.03.1981Slæbt fra Nyborg (af ca. 18.00 den 05.03) til Spanien (Santander) af spansk bugserbåd FANECA
17.03.198117.03.1981Afgik Cherbourg på slæb til San Esteban de Pravia.
20.03.198125.03.1981En af disse dage ankommet til San Esteban de Pravia
25.03.198120.07.1981Ophugget i La Arena, Desguaces Lezama, S.A., of San Esteban de Pravia. Ophugning påbegyndt 25.03.1981
Kilder: Forskningsgruppen hos Dansk Færgehistorisk Selskab, især Alf Arvidsson, Brian Krause, Jørn-Bent Jensen, Morten Salicath, Peter Simonsen og Preben Jensen.
”Det redaktionelle ansvar er Morten Salicath”
Senest opdateret: 2024-05-19