Broen - Kalundborg

Leveret: 1952
IMO nummer: 5053662

FraTilAktivitet
07.06.195007.06.1950Finansudvalget bevilgede 7 mio. kr til bygning af en ny bilfærge til Storebæltsoverfarten
16.06.195016.06.1950Sorø Amtstidende skrev: Den nye bilfærge til Storebælt udbydes i licitation om en måned
09.10.195009.10.1950Frederikshavn Værft & Flydedok A/S fremsender tilbud på færgen
23.10.195023.10.1950Frederikshavn Værft & Flydedok A/S underskrev kontrakt om nybygning nr 218
25.10.195025.10.1950DSB underskrev kontrakten
27.02.195127.02.1951Køllagt i Frederikshavn
07.06.195107.06.1951Der tegnes en forsikring på 8.500.000 mellem Baltica og Danske Statsbaner for den under bygning værende færge, gældende indtil DSB overtager færgen
23.11.195123.11.1951DSB skriver til Frederikshavn værft, at generaldirektøren har besluttet, at færgen skal hedde BROEN
06.12.195106.12.1951Anmeldt til Skibsregistret
08.12.195108.12.1951Navngivet BROEN af fru trafikchef Karen Johnsen og søsat i Frederikshavn kl 11.30
08.12.195109.12.1951I dok II på Frederikshavn værft
09.12.195109.12.1951Registreret i skibsregistret
09.12.195121.12.1951I dok II på Frederikshavn værft
21.12.195121.12.1951Alle hjælpemotorerne afprøvet denne dag
21.12.195123.02.1952I dok II på Frederikshavn værft
23.02.195228.03.1952Ligget til udrustning i vandet
28.03.195205.04.1952I dok II på Frederikshavn værft
05.04.195205.04.1952Værftet meddeler DSB, at færgen påregnes at sejle fra værftet 23.maj 1952
05.04.195215.04.1952I dok II på Frederikshavn værft
15.04.195224.04.1952Ligget til udrustning i vandet
24.04.195224.04.1952Bilbrev udstedt, Frederikshavn
24.04.195202.05.1952Ligget til udrustning i vandet
02.05.195202.05.1952Målebrev udstedt i København
02.05.195217.05.1952Ligget til udrustning i vandet
17.05.195220.05.1952I flydedokken på Frederikshavn værft
20.05.195227.05.1952Ligget til udrustning i vandet
27.05.195227.05.1952Anmeldt til og registreret i Skibsregistret
27.05.195230.05.1952Ligget til udrustning i vandet
30.05.195230.05.1952Nationalitets- og Registrerings-Certifikat udstedt.
30.05.195203.06.1952Ligget til udrustning i vandet
03.06.195203.06.1952Færgen er færdig ved skibsværftet (kontrakten sagde 2.maj 1952)
04.06.195204.06.1952Færgen afsejlede fra værftet planlagt til kl 08 og foretog forskellige prøver undervejs, hvorefter der sejledes til Helsingør, hvor der ankredes.
05.06.195205.06.1952Prøvetur i Øresund, blandt andet med løb over Hveen milen Under denne prøvetur viste det sig at færgen ikke kan opnå den i kontrakten opnåede fart på 18 knob, idet der kun opnås 17,67 knob ved 5465 IHK. Der blev derfor den 7. juni indgået en tillægskontrakt, hvoraf det fremgik, at "Værftet foranlediger uden udgift for Statsbanerne levering og påsætning af 2 stk nye drivskruer af en konstruktion, der tillader overførsel af de til den Kontraktlige fart nødvendige IHK ved højst 315 omdr/min, mod at Statsbanerne til gengæld afgiver færgen i den til udskiftningen nødvendige Tid, samt lader afholde prøvetur med de nye drivskruer, hvilket formentlig kan udskydes til færgens garantieftersyn om et år. Da det i øvrigt under prøveturen og under sejladsen fra Frederikshavn til kØbenhavn har vist sig, at de nuværende drivskruer ved alle de forskellige omdrejningstal frembringer en meget genererende støj i agterskibet, må man alene af den grund, under henvisning til skibsspecifikationens side 6 foroven, være berettiget til uden beregning at forlange de nuværende drivskruer udskiftet med andre, der kan gå uden at "synge" ved såvel maximalt som normalt omdrejningstal."
05.06.195206.06.1952Lå i Frihavnsfærgelejet om natten.
06.06.195206.06.1952Færgen afmagnetiseres, derefter til Frihavnen
07.06.195207.06.1952Færgen forevistes for pressen og indbudte gæster ved en sejlads med afgang fra Københavns Frihavn kl 10.00, tilbage ca. kl 14.00. Under sejladsen serveredes frokost. Efter denne sejlads kompasrettet og retning af radiopejler. Overtaget af DSB.
07.06.195208.06.1952Ligget i Frihavnsfærgelejet om dagen (fejlretning med hjælp fra folk fra B&W)
08.06.195208.06.1952Forsejlede til Korsør kl ca 23.00
09.06.195209.06.1952Ankom til Korsør (bilfærgelejet) kl. ca. 10.30. Derefter foretoges afprøvning af et af jernbanefærgelejerne. Efter middag sejledes til Nyborg for at prøve lejer der.
10.06.195210.06.1952Formentlig instruktionssejlads
11.06.195211.06.1952Oplagt ved Fæstningen i Korsør
12.06.195213.06.1952Instruktionssejlads og Kompasrettet
13.06.195214.06.1952Første tur på Storebæltsoverfarten, Korsør af kl 21.20, Nyborg afgang kl 01.30 med lastbiler
14.06.195221.06.1952I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
21.06.195227.06.1952Oplagt for maskinreparation, med hjælp fra folk fra B&W
27.06.195227.06.1952Atter i fart, afgang Korsør kl 13.00 efter en prøvetur Korsør-Nyborg og retur
27.06.195202.07.1952I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
02.07.195202.07.1952På rejse fra Korsør til Nyborg med automobiler og passagerer. Søforklaring i Nyborg den 04.07.1952. Kl ca 14.15, da BROEN under en jævn til frisk sydøstlig brise under bakning med langsom fart var for indgående til bilfærgelejet i Nyborg og befandt sig ved molehovedet, blev motorerne beordret langsomt frem. Da færgen var midt i lejet, blev agterenden af vinden tvunget op mod den østlige mole. Styrbords maskine blev nu beordret fuld kraft bak, og kort efter blev bagbords maskine beordret fuld kraft bak. Kort derefter beordredes først styrbords, derefter bagbords maskine fuld kraft frem; men et øjeblik senere tørnede BROEN med agterenden mod stensætningen ved færgelejets vestlige side. Ved påsejlingen trykkedes konsol og agterstævn ind tillige med de tilstødende plader. Endvidere blev 15 automobiler beskadiget. Anm. Ministeriet må antage, at påsejlingen skyldes, at færgen mistede styringen under påvirkning af vinden.
02.07.195203.07.1952Tømt for biler i lejet, derefter forhalet til jernbanefærgeleje 1 og midlertidigt repareret der med hjælp fra DSB's værksted i Nyborg.
03.07.195203.07.1952Forsejlet tom fra Nyborg til Korsør, derfra til København kl 09.50
03.07.195204.07.1952Ankommet i Frihavnsfærgelejet, gået til B&W 04.07 kl 06.30
04.07.195217.07.1952Repareret på B&W værft i København
17.07.195218.07.1952Forsejlet fra København om aftenen, prøvet leje i Nyborg, til Korsør og i fart
18.07.195221.07.1952I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
21.07.195221.07.1952På grund af vinden blev BROEN under afsejling fra Korsør først presset op ad Langelands-færgen TRANEKJÆR, og derefter ramte man brohovedet ved 1.færgeleje.
21.07.195206.08.1952I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
06.08.195206.08.1952På rejse fra Korsør til Nyborg med automobiler og passagerer. Søforklaring og søforhør i Nyborg den 08.08.1952. Kl 09.45 afgik BROEN fra Korsør. Da færgen, der gjorde en fart af ca. 17 knob, kort efter at have passeret Knudshoved befandt sig i Nyborg Fjord ledefyrlinie, sås over land om styrbord to patruljebåde sejle ud fra Slipshavn med kurs tværs over fyrlinien. Patruljebådene, der sejlede med en indbyrdes afstand af ca. 150 meter, trak tilsyneladende forefter på en sådan måde, at de begge ville gå foran BROEN. Lidt senere, kl. 10.35, bemærkedes det, at pejlingen af den agterste patruljebåd, Y. 340, ikke ændrede sig, og der blev slået klar på begge maskintelegrafer samtidig med, at der afgaves en lang tone med sirenen. Kort efter blev motorerne beordret fuld kraft bak, vilket tilkendegaves ved tre korte toner med sirenen, men umiddelbart efter tørnede BROEN med stævnen mod Y 340, der sank øjeblikkelig. Af den af Y. 340's besætning afgivne forklaring fremgår, at kort efter, at dette fartøj var afsejlet fra Slipshavn, sås om bagbord færgen nærme sig. Y. 340 holdt kurs og fart, indtil der hørtes 1 lang tone fra BROEN, hvorefter motoren sattes på fuld kraft bak, og roret lagdes styrbord. Umiddelbart derefter skete kollisionen som ovenfor anført. Y. 340's besætning — 9 mand — blev reddet af tililende fartøjer. Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes dels, at BROEN, der havde vigepligt, ikke gik af vejen for Y. 340, og dels, at der ikke om bord i Y. 340 blev udvist tilstrækkelig agtpågivenhed.
06.08.195201.09.1952I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
02.09.195204.09.1952Oplagt ved Fæstningen i Korsør for mindre tilpasning af bovporten
05.09.195222.09.1952I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
22.09.195222.09.1952På grund af storm måtte BROEN vente et par timer med at afsejle fra Korsør, indtil Langelandsskibet TRANEKJÆR var afsejlet kl 10.
22.09.195222.02.1953I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
22.02.195322.02.1953Måtte anløbe lejet i Korsør over agterenden i kraftig blæst, da man ikke fik fat med trosser hurtigt nok under anløbet, og så drev færgen ud, bilerne måtte bakke i land.
22.02.195307.04.1953I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
08.04.195308.04.1953Må være forsejlet denne dag fra Storebælt til Frederikshavn
08.04.195320.04.1953Frederikshavn værft, garantieftersyn og hovedsyn
20.04.195330.04.1953I flydedokken på Frederikshavn værft, bl.a. skrueskift
30.04.195317.05.1953Frederikshavn værft, garantieftersyn og hovedsyn
17.05.195317.05.1953Forsejlet fra Frederikshavn til Øresund
18.05.195318.05.1953Ny prøvetur i Øresund på Hveen-milen, denne gang sejlet 18,04 knob
18.05.195318.05.1953Afmagnetisering i København
19.05.195319.05.1953Kompasrettet, må være forsejlet fra København til Storebælt denne dag
20.05.195307.01.1954I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
07.01.195407.01.1954Forsejlet fra Storebælt til Frederikshavn
07.01.195418.01.1954Frederikshavn værft, årligt eftersyn
18.01.195429.01.1954I tørdok II på Frederikshavn værft, bl.a. skrueskift
29.01.195405.02.1954Frederikshavn værft, årligt eftersyn
06.02.195406.02.1954Afmagnetisering i København
07.02.195407.02.1954Kompasrettet, må være forsejlet fra København til Storebælt denne dag
08.02.1954xx.02.1954I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
13.02.195414.02.1954Uregelmæssig sejlads mellem Korsør og Nyborg som følge af is
15.02.195418.02.1954I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
19.02.195423.02.1954Uregelmæssig sejlads mellem Korsør og Nyborg som følge af is
23.02.195423.02.1954På rejse fra Nyborg til Korsør med passagerer og motorkøretøjer. Søforklaring og søforhør i Nyborg 24.02.1954. Sag i Søretten i Nyborg 25.11.1954 Kl 20.47 afgik BROEN fra færgeleje 3 i Nyborg, hvorefter der styredes sydsydøst gennem en brudt rende i isen, med Nyborg røde ledefyr overet ret agter. Ca. 3 streger om bagbord sås isbryderen HOLGER DANSKE samt motorfærgen SJÆLLAND i en afstand af ca. ½ sømil. Da BROEN lidt senere befandt sig i nærheden af pladsen for lystønden "Lindholm Grund W." tre-fire skibslængder fra HOLGER DANSKE hørtes 3 toner, der opfattedes som signal for indstilling af isbrydning, fra HOLGER DANSKE, der sås holde i bagbords side i farvandet foran om BROEN. Motorerne, der gik fuld kraft frem, blev herefter, kl. 20.55, beordret stoppet og straks efter forceret fuld kraft bak samtidig med, at roret lagdes hårdt styrbord, og der blev afgivet tre korte toner med fløjten, men umiddelbart efter tørnede BROEN med voldsom kraft med stævnen mod HOLGER DANSKE's styrbords side ud for kedelrummet, hvorved HOLGER DANSKEs skibsside blev revet op, og BROENs bovport blev stærkt beskadiget. Af den af HOLGER DANSKEs besætning afgivne forklaring fremgår, at da dette skib den pågældende dag kort før kl. 21.00 havde assisteret SJÆLLAND gennem isen til den brudte rende ind til Nyborg, fortsattes sejladsen ind ad fjorden med Nyborg Fjord hvide ledefyr overet ret for. Kort efter at pladsen for lystønden „Lindholm Grund W.“ var passeret, afgaves 2 korte toner for at tilkendegive over for BROEN, der sås for udgående, og hvis kurs antoges at ville skære HOLGER DANSKEs kurs et stykke foran for HOLGER DANSKE, at det var hensigten at fortsætte indefter i bagbords side af farvandet. Da BROEN imidlertid holdt sin kurs og ikke som forventet drejede til bagbord for at passere mellem HOLGER DANSKE og SJÆLLAND, afgaves, da afstanden mellem færgerne hurtigt mindskedes, en række korte toner, hvorefter maskinerne blev beordret fuld kraft bak og straks efter fuld kraft frem samtidig med, at roret lagdes hårdt styrbord. Umiddelbart efter, kl. ca. 21.00, skete kollisionen som ovenfor anført. Ved kollisionen mistede 2 fyrbødere livet, og en maskinmester kom til skade. HOLGER DANSKE der var læk, blev senere slæbt på grund af en tililende færge. Anm. 1. De omkomne var: Fyrbøderne Frank Christian Thorvald Guldbrandsen og Erik Henning Krohøffer, begge af Korsør. Anm. 2. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, dels at HOLGER DANSKE undlod at gå af vejen for BROEN, dels at føreren af BROEN undlod at træffe passende forsigtighedsregler og forsømte at foranledige behørig udkig. Ved Nyborg sørets dom af 02.12.1954 blev BROENs fører idømt en bøde på 1.000 kr for overtrædelse af sølovens § 289 og af søvejsreglernes regler 27 og 29 samt af anordning nr. 120 af 11.04.1953 om udkigstjeneste i danske skibe. HOLGER DANSKEs fører frifundet for tiltale i medfør af sølovens § 289. Sagen er indanket for Østre Landsret. Ved Østre Landsrets dom af 10.03.1955 blev BROENs fører, der ved Nyborg søret den 02.12.1954 var idømt en bøde på 1.000 kr for overtrædelse af sølovens § 289 og af søvejsreglernes regel 27 og 29 samt af anordning nr. 120 af 11.04.1953 om udkigstjeneste i danske skibe fik dommen stadfæstet. HOLGER DANSKEs fører, der ved Nyborg søret var blevet frifundet for overtrædelse af søvejsreglernes regel 19 og 22, blev idømt en bøde på 1.000 kr. Ved Højesterets dom af 16. oktober 1956 var BROENs fører, der ved Nyborg søret den 02.12.1954 var idømt en bøde på 1.000 kr for overtrædelse af sølovens § 289 og af søvejsreglernes regel 27 og 29, samt af anordning nr 120 af 11.04.1953 om udkigstjeneste i danske skibe og fik dommen stadfæstet ved Østre landsret den 10.03.1955. HOLGER DANSKEs fører, der ved Nyborg søret var blevet frifundet for overtrædelse af søvejsreglernes regel 19 og 22, blev den 10.03.1955 ved Østre Landsret idømt en bøde på 1.000 kr. Sagen indankedes for Højesteret af HOLGER DANSKEs fører til frifindelse og af anklagemyndigheden til skærpelse af straffen. Seks dommere har deltaget. Fire dommere finder ikke, at tiltalte ved de forhold, der i dommen er anset bevist, har begået grove fejl i tjenesten. Dom: Sørettens dom bør, såvidt påanket er, ved magt at stande.
23.02.195423.02.1954BROEN returneret til færgeleje 5 i Nyborg for udlosning.
23.02.195426.02.1954Ligget i færgeleje 5 i Nyborg
26.02.195426.02.1954Sejlet fra Nyborg til Korsør, ankom Korsør kl 16.30
26.02.195427.02.1954Ligget ved Fæstningen i Korsør
27.02.195427.02.1954Forsejlet fra Korsør til Helsingør værft for reparation
28.02.195410.04.1954Helsingør værft for reparation af bovporten efter kollisionen med HOLGER DANSKE.
10.04.195410.04.1954Afmagnetisering i København
11.04.195411.04.1954Forsejlet fra København til Korsør, hvortil den ankom om aftenen
12.04.195412.04.1954I fart på Korsør-Nyborg overfarten fra om morgenen
12.04.195407.09.1954I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
07.09.195407.09.1954Forsejlet fra Storebælt til Kalundborg fjord tidligt om morgenen.
07.09.195407.09.1954Prøvesejlads mellem Kalundborg og Aarhus Afsejlede fra reden på Kalundborg fjord kl 07.43, ankom reden ud for Aarhus ("2" kost Ryes Flak ret tværs) kl 10.42½. Afsejlede reden ud for Aarhus ("2" kost Ryes Flak ret tværs) kl 12.02½, ankom til reden på Kalundborg fjord kl 15.19½. Forsejlet fra Kalundborg til Korsør samme aften.
07.09.195404.01.1955I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
04.01.195509.01.1955Ligget oplagt i Korsør
09.01.195509.01.1955Forsejlet fra Korsør til Frederikshavn
09.01.195530.01.1955Frederikshavn værft, årligt eftersyn og hovedsyn
30.01.195505.02.1955I tørdok II på Frederikshavn værft
05.02.195511.02.1955Frederikshavn værft, årligt eftersyn og hovedsyn
11.02.195511.02.1955Forsejlet fra Frederikshavn til København
12.02.195512.02.1955Kontrolmåling i København
13.02.195513.02.1955Forsejlet fra København til Korsør
14.02.195512.04.1955I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
13.04.195513.04.1955Forsejlet fra Storebælt til Frederikshavn
13.04.195514.04.1955Frederikshavn værft
14.04.195516.04.1955I flydedokken på Frederikshavn værft
16.04.195516.04.1955Frederikshavn værft
16.04.195517.04.1955Forsejlet fra Frederikshavn til Korsør med ankomst om formiddagen
17.04.195517.04.1955I fart om aftenen
17.04.195508.11.1955I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
08.11.195508.11.1955Kl. 01.20 havde færgen en let bundberøring af "Dynen" i Nyborg fjord
08.11.195522.11.1955I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
22.11.195524.11.1955Maskinreparation ved Fæstningen i Korsør
24.11.195501.01.1956I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
02.01.195602.01.1956Forsejlet fra Korsør til Aarhus
02.01.195601.02.1956Aarhus værft, færgen har været underkastet hovedsyn.
01.02.195601.02.1956Færgen kontrolmåles i Aarhus med kompasretter ombord
01.02.195602.02.1956Forsejlet fra Aarhus til København for afmagnetisering, derfra til Korsør
03.02.195613.02.1956I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
14.02.195620.02.1956Al regelmæssig sejlads var aflyst som følge af isvanskelighederne
20.02.195621.02.1956Færgen afgik Nyborg ved 21-22 tiden. Måtte have hjælp af HOLGER DANSKE i nærheden af Gælle-grunden. Kom først fri i morgentimerne og ankom Korsør ved 09-tiden.
21.02.195623.02.1956Oplagt på grund af isen, HOLGER DANSKE sejler alene
23.02.195623.02.1956I fart igen.
23.02.195605.03.1956Al regelmæssig sejlads var aflyst som følge af isvanskelighederne
05.03.195613.03.1956I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
14.03.195614.03.1956Forsejlet fra Korsør kl 10 til Helsingør værft
14.03.195617.03.1956Helsingør værft, formentlig bundbehandling efter sejlads i is
18.03.195621.03.1956Ligget stille, eller fortsat ved Helsingør værft
22.03.195623.03.1956Lagt op ved Fæstningen i Korsør som følge af oliemangel
24.03.195624.03.1956I fart Korsør-Nyborg, kun denne dag
27.03.195627.03.1956I fart Korsør-Nyborg, kun denne dag
28.03.195628.03.1956I fart Korsør-Nyborg, kun denne dag
28.03.195606.04.1956Lagt op ved Fæstningen i Korsør som følge af oliemangel
07.04.195622.07.1956I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
22.07.195622.07.1956Mistet styrbord anker og 15 fod kæde (sjækkel sprængt), kostede 20.000 kr
22.07.195629.07.1956I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
29.07.195629.07.1956Det mistede anker blev bjærget denne dag
29.07.195610.11.1956I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
11.11.195611.11.1956Forsejlet fra Storebælt til Aarhus
12.11.195612.12.1956Aarhus værft, færgen har været underkastet hovedsyn, her blev installeret et stk. ensretter for landtilslutning.
12.12.195612.12.1956Færgen kontrolmålt i Aarhus og forsejlet fra Aarhus til Korsør
12.12.195621.12.1956Oplagt ved Fæstningen i Korsør
22.12.195601.01.1957I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
02.01.195702.01.1957Forsejlet fra Korsør om morgenen til Gedser, i fart der om aftenen (kl 18.55)
02.01.195713.01.1957Gedser-Grossenbrode overfarten, (DEUTSCHLAND på værft i Kiel)
13.01.195713.01.1957Bovporten beskadiget i dårligt vejr ud for Gedser. Midlertidigt repareret.
13.01.195701.02.1957Gedser-Grossenbrode overfarten, (DEUTSCHLAND på værft i Kiel)
01.02.195704.02.1957Må have ligget i Gedser, måske som reserve hvis DEUTSCHLAND havde problemer.
04.02.195704.02.1957Forsejlet fra Gedser til Nakskov værft, ankom 04.02 kl 09.30
04.02.195721.02.1957Nakskov værft for endelig reparation af bovporten, (ikke i dok)
21.02.195721.02.1957Forsejlet fra Nakskov den 21.02 kl 14.30 til Fæstningen i Korsør
22.02.195727.02.1957Ligget oplagt i Korsør
27.02.195715.05.1957I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
15.05.195715.05.1957Om eftermiddagen afprøvet lejer i de nye færgehavne i Halsskov og Knudshoved.
16.05.195727.05.1957I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
28.05.195723.10.1957I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden
23.10.195723.10.1957Ud af fart kl 07.21, forhalet fra Halsskov kl 07.34, Fæstningen an 07.58
23.10.195725.10.1957Oplagt ved Fæstningen i Korsør for reparation af bovport
25.10.195725.10.1957Forhalet fra Fæstningen kl 06.54, Halsskov an 07.19, i fart 07.42
25.10.195714.12.1957I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden
14.12.195714.12.1957Enkelte færgeture måtte aflyses denne dag som følge af storm og lavvande
14.12.195718.12.1957I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden
18.12.195718.12.1957Denne dag sejlet fra Halsskov kl 10.10
18.12.195702.01.1958I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden
03.01.195804.01.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør
05.01.195805.01.1958Forsejlet fra Korsør kl 05.38, ved ankomst til Frederikshavn var det så stormende at lodsen ikke turde gå ind til Frederikshavn, så forsøgte man efter en hård sejlads at gå i læ af Læsø, det lykkedes heller ikke, så til sidst måtte man sejle tilbage så man kunne komme i læ af Djursland i Randers Fjord.
05.01.195806.01.1958Ankret i knap 24 timer ved Udbyhøj og afventet at stormen faldt til ro. Ankom til Frederikshavn den 06. januar kl 17.00/17.30.
06.01.195807.01.1958På grund af vejret kunne færgen ikke gå til værftets kaj, men måtte anløbe oliekajen.
07.01.195810.01.1958Frederikshavn værft, årligt eftersyn
10.01.195818.01.1958I flydedokken på Frederikshavn værft
18.01.195823.01.1958Frederikshavn værft, årligt eftersyn
23.01.195823.01.1958Aviserne omtalte, at DSB overvejer at forlænge færgen med 10 meter, denne ombygning blev dog aldrig udført.
23.01.195807.02.1958Frederikshavn værft, årligt eftersyn
08.02.195808.02.1958Forsejlet fra Frederikshavn kl 07.20, ankom Frihavnsfærgelejet kl 17.53
08.02.195809.02.1958Ligget i Frihavnsfærgelejet om natten
09.02.195809.02.1958Kontrolmålt kl 08.55, rettet kompasser mellem kl 10.35 og kl 11.30, forsejlet fra København kl 11.52, ankom Korsør kl 21.10.
10.02.195810.02.1958Lå oplagt
11.02.195811.02.1958Prøvesejlads i Halsskov
12.02.195821.02.1958Ligget oplagt
21.02.195824.02.1958I fart mellem Halsskov og Knudshoved
24.02.195828.02.1958Muligvis ikke i fart
28.02.195827.03.1958I fart for HALSSKOV på Halsskov-Knudshoved ruten??
28.03.195820.05.1958I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden
20.05.195820.05.1958Oplagt mellem kl 07.15 og kl 20.15 for maskinreparation
20.05.195821.10.1958I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden
21.10.195822.10.1958Ud af fart kl 17.15 for cylinderreparation, i fart 22.10 kl 07.40
22.10.195805.01.1959I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden
06.01.195910.01.1959Ligget oplagt
11.01.195911.01.1959Forsejlet fra Korsør (Halsskov) til Frederikshavn værft
12.01.195917.01.1959Frederikshavn værft, årligt eftersyn. Færgen fik formentlig her installation af radiokommando-anlæg (Maritime VHF-radioanlæg) specielt beregnet for indbyrdes kontakt mellem skibene under vanskelige navigationsforhold (usigtbart vejr og tåge).
17.01.195923.01.1959I flydedokken på Frederikshavn værft
23.01.195911.02.1959Frederikshavn værft, årligt eftersyn
12.02.195912.02.1959Forsejlet fra Frederikshavn til Fæstningen i Korsør
13.02.195928.02.1959Oplagt ved Fæstningen i Korsør
01.03.195907.12.1959I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden
07.12.195909.12.1959Stærkt uregelmæssig sejlads på grund af storm og stærkt snefald, som betød at Knudshoved ikke kunne anløbes efter færge 564 den 07.12; og 5 dobbeltture blev aflyst den 07.12, først den 09.12 kl 11.30 var sejladsen normal.
09.12.195904.01.1960I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden
05.01.196009.01.1960Oplagt i Korsør
10.01.196010.01.1960Forsejlet fra Korsør (Halsskov) til Frederikshavn værft
10.01.196015.01.1960Frederikshavn værft, årligt eftersyn
15.01.196026.01.1960I flydedokken på Frederikshavn værft
26.01.196012.02.1960Frederikshavn værft, årligt eftersyn
12.02.196012.02.1960Kompasrettet og forsejlet fra Frederikshavn til Korsør
12.02.196026.02.1960Oplagt i Korsør (bemandet om natten fra nat efter 16.02 til nat efter 19.02?)
27.02.196010.11.1960I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden
10.11.196010.11.1960Reparation af styremaskine
10.11.196003.01.1961I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden
04.01.196107.01.1961Oplagt i Korsør
08.01.196108.01.1961Forsejlet fra Korsør (Halsskov) til Frederikshavn værft
08.01.196116.01.1961Frederikshavn værft
16.01.196103.02.1961I tørdok II på Frederikshavn værft
03.02.196108.02.1961Frederikshavn værft
08.02.196109.02.1961Forsejlet fra Frederikshavn til Storebælt
10.02.196103.01.1962I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden
04.01.196207.01.1962Oplagt i Korsør
07.01.196207.01.1962Forsejlet fra Korsør til Frederikshavn
08.01.196219.01.1962Frederikshavn værft, årligt eftersyn
19.01.196205.02.1962I tørdok II på Frederikshavn værft
05.02.196206.02.1962Frederikshavn værft, årligt eftersyn
07.02.196207.02.1962Afsejlet 07.02 fra Kat-…… kaj.
08.02.196219.08.1962I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden
19.08.196219.08.1962På rejse fra Halsskov til Knudshoved reddedes kl 16.50 i nærheden af Knudshoved to mænd fra en kæntret piratjolle.
19.08.196230.10.1962I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden
30.10.196230.10.1962Forhalet fra Halsskov kl 12.00 til Fæstningen i Korsør an kl 13.30 da færgen lå yderst uroligt i Halsskov havn på grund af stormende vejr.
30.10.196220.12.1962I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden
21.12.196221.12.1962Påsejlet inspektionsskibet FAROS og Sprogø-båden SPROGØ ved afgang fra Fæstningen i Korsør kl ca 09.30 på grund af stærk blæst fra sydost. Ingen skader på BROEN
21.12.196205.01.1963I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden
06.01.196306.01.1963Forsejlet fra Korsør (Halsskov?) til København
07.01.196302.02.1963B&W værft i København, årligt eftersyn, ændring i bovport til udkig
03.02.196303.02.1963Forsejlet fra København til Korsør
04.02.196320.02.1963Oplagt ved Fæstningen i Korsør
21.02.196330.03.1963Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af is
31.03.196304.06.1963I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden
04.06.196305.06.1963Forsejlet fra Korsør (Halsskov?) til Svendborg en af disse dage
05.06.196314.06.1963Svendborg værft, isdokning og skrueskift
14.06.196314.06.1963Forsejlet fra Svendborg til Korsør (Halsskov?)
15.06.196313.09.1963I fart mellem Halsskov og Knudshoved stort set hele tiden
14.09.196310.10.1963Oplagt
11.10.196317.10.1963I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden
18.10.196324.10.1963Oplagt
25.10.196325.10.1963I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden
26.10.196326.10.1963Oplagt
27.10.196327.10.1963I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden
28.10.196329.10.1963Oplagt
30.10.196330.10.1963I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden
31.10.196331.10.1963Oplagt
01.11.196301.11.1963I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden
02.11.196320.12.1963Oplagt
21.12.196324.12.1963I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden
25.12.196325.12.1963Oplagt
26.12.196328.12.1963I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden
28.12.196331.12.1963Oplagt
01.01.196401.01.1964I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden
02.01.196401.02.1964Oplagt
02.02.196402.02.1964Forsejlet fra Korsør til Orlogsværftet
03.02.196404.03.1964Orlogsværftet i København, årligt eftersyn
05.03.196405.03.1964Forsejlet fra København til Korsør
06.03.196411.03.1964Oplagt i bilfærgelejet i Korsør
11.03.196413.03.1964I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden om dagen
14.03.196419.03.1964Oplagt
20.03.196420.03.1964I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden om dagen
21.03.196424.03.1964Oplagt
25.03.196426.03.1964I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden
27.03.196428.03.1964Oplagt
29.03.196431.03.1964I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden
01.04.196402.04.1964Oplagt
03.04.196403.04.1964I fart mellem Halsskov og Knudshoved fredag eftermiddag/aften
04.04.196409.04.1964Oplagt
10.04.196410.04.1964I fart mellem Halsskov og Knudshoved fredag eftermiddag/aften
11.04.196416.04.1964Oplagt
17.04.196417.04.1964I fart mellem Halsskov og Knudshoved fredag eftermiddag/aften
18.04.196422.04.1964Oplagt
23.04.196424.04.1964I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden
25.04.196430.04.1964Oplagt
01.05.196401.05.1964I fart mellem Halsskov og Knudshoved fredag eftermiddag/aften
02.05.196414.05.1964Oplagt
15.05.196415.05.1964Evt. i fart mellem Halsskov og Knudshoved fredag eftermiddag/aften
16.05.196425.06.1964Oplagt
26.06.196429.06.1964I fart mellem Halsskov og Knudshoved det meste af tiden om dagen
30.06.196430.06.1964Oplagt
01.07.196416.08.1964Formentlig kun i fart mellem Halsskov og Knudshoved i weekender og højtider.
17.08.196429.08.1964Kun planlagt i fart på fredage og søndage på Halsskov-Knudshoved
30.08.196430.08.1964Oplagt på grund af storm
31.08.196428.09.1964Kun planlagt i fart på fredage og søndage på Halsskov-Knudshoved
29.09.196425.10.1964Næppe ret meget sejlads mellem Halsskov og Knudshoved, dog nok lidt i efterårsferien.
26.10.196430.01.1965Formentlig kun i fart mellem Halsskov og Knudshoved i weekender og højtider.
31.01.196506.02.1965Næppe ret meget sejlads mellem Halsskov og Knudshoved
07.02.196507.02.1965Forsejlet fra Korsør til Frederikshavn
08.02.196511.02.1965Frederikshavn værft, årligt eftersyn
11.02.196515.02.1965I tørdok II på Frederikshavn værft
15.02.196524.02.1965Frederikshavn værft, årligt eftersyn
25.02.196525.02.1965Forsejlet fra Frederikshavn til Korsør
26.02.196512.05.1965Formentlig kun i fart mellem Halsskov og Knudshoved i weekender og højtider.
13.05.196529.05.1965Næppe ret meget sejlads mellem Halsskov og Knudshoved
30.05.196517.08.1965Planlagt til at sejle fredage til mandage fra kl 13.20 til kl 20.25
17.08.196517.08.1965Afprøvede det nye færgeleje i Kalundborg
17.08.196522.09.1965Planlagt til at sejle fredage til mandage fra kl 13.20 til kl 20.25
23.09.196518.01.1966Næppe ret meget sejlads mellem Halsskov og Knudshoved
18.01.196618.01.1966Anmeldt til skibsregistret navn ændret til KALUNDBORG, hjemsted Kalundborg.
25.01.196625.01.1966Skibsregistret registrerede navn og hjemsted ændret til KALUNDBORG af Kalundborg.
31.01.196631.01.1966Forsejlet fra Korsør til Aarhus
31.01.196606.03.1966Aarhus værft, årligt eftersyn, færgen fik her installeret centralvarmeanlæg med radiatorer og skrueskift.
06.03.196606.03.1966Det er tilsyneladende denne dag at færgen udvendigt skifter navn til KALUNDBORG af Kalundborg
06.03.196631.03.1966Aarhus værft, på grund af fornyelse af tanktop med tilhørende adkomstarbejde blev værftsopholdet forlænget.
31.03.196631.03.1966Kompasrettet og forsejlet fra Aarhus til Korsør
01.04.196605.04.1966Næppe ret meget sejlads mellem Halsskov og Knudshoved
06.04.196613.04.1966I fart nogle af dagene i påsketrafikken, ellers oplagt ved Fæstningen
14.04.196603.05.1966Næppe ret meget sejlads mellem Halsskov og Knudshoved
04.05.196604.05.1966I fart på Halsskov-Knudshoved ruten fra kl 13.20 til kl ca. 23.20 i samsejling med PRINSESSE BENEDIKTE (Store Bededagsferie-udrejse)
05.05.196606.05.1966I fart på Halsskov-Knudshoved ruten
06.05.196607.05.1966Formentlig ligget oplagt
08.05.196608.05.1966Evt. i fart på Halsskov-Knudshoved ruten for sidste gang
09.05.196616.05.1966Formentlig ligget oplagt i Korsør
17.05.196617.05.1966Sejlet fra Korsør om morgenen til Kolby Kås på Samsø på knap tre timer for at afprøve det nye færgeleje der, derefter tilbage til Korsør.
18.05.196620.05.1966Ligget oplagt i Korsør
21.05.196621.05.1966Forsejlet fra Korsør til Kolby Kås og derfra videre til Aarhus
22.05.196622.05.1966Første dag i fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten med første afgang fra Aarhus.
22.05.196623.05.1966I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten
23.05.196623.05.1966På grund af storm vanskeligheder med at anløbe færgelejet i Kalundborg. Det lykkedes efter flere forsøg, men med en forsinkelse på 50 min.
23.05.196614.02.1967I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten
15.02.196710.03.1967Aarhus værft, årligt eftersyn
11.03.196711.03.1967Kompasrettet
12.03.196710.02.1968I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten
11.02.196811.02.1968Formentlig forsejlet tom til Aarhus
12.02.196809.03.1968Aarhus værft, årligt eftersyn
09.03.196809.03.1968Kompasrettet
10.03.196811.03.1968Enten KALUNDBORG eller FREIA i fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
12.03.196805.02.1969I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten
06.02.196906.02.1969Ankommer til København
07.02.196907.03.1969Orlogsværftet i København, årligt eftersyn, færgen fik her indrettet selvbetjeningssalg
08.03.196908.03.1969Forsejlet fra Orlogsværftet til Kalundborg, kompasrettet undervejs
09.03.196915.03.1969Enten KALUNDBORG eller FREIA i fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
16.03.196901.10.1969I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten
01.10.196901.10.1969Denne dag måtte en dobbelttur aflyses mellem Aarhus og Kolby Kås som følge af lavvande
01.10.196908.02.1970I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten
08.02.197008.02.1970Ud af fart i Kalundborg kl 14.15, forsejlet tom til Aarhus senere denne dag
09.02.197027.02.1970Aarhus værft, årligt eftersyn
28.02.197028.02.1970Kompasrettet og forsejlet fra Aarhus til Kalundborg
01.03.197006.03.1970I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten (modstridende oplysninger)
07.03.197019.04.1970I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten
19.04.197020.04.1970Ankom til Kalundborg kl 21.55, derefter forsejlet tom til Aarhus
20.04.197023.04.1970Aarhus værft, isdokning
23.04.197023.04.1970Planlagt forsejlet fra Aarhus mellem kl 10 og kl 11 til Kalundborg, i fart kl 18.52
23.04.197005.02.1971I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten
06.02.197105.03.1971Aalborg værft, årligt eftersyn, evt. til 13. marts 1971 (søfartstjenesten siger 8/2-4/3)
05.03.197105.03.1971kompasrettet ifølge søfartstjenestens bog
06.03.197113.03.1971??? Aalborg værft eller i fart eller oplagt ???
14.03.197102.01.1972I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten
03.01.197220.01.1972Frederikshavn værft, årligt eftersyn
20.01.197226.01.1972I tørdok III på Frederikshavn værft
26.01.197228.01.1972Frederikshavn værft, årligt eftersyn
29.01.197229.01.1972Formentlig forsejlet til Kalundborg denne dag
30.01.197201.01.1973I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten
02.01.197303.01.1973Frederikshavn værft, årligt eftersyn
03.01.197312.01.1973I tørdok II på Frederikshavn værft
12.01.197326.01.1973Frederikshavn værft, årligt eftersyn
26.01.197326.01.1973Kompasrettet denne dag ifølge søfartstjenesten
27.01.197302.02.1973Færgen må have ligget oplagt
03.02.197303.02.1973Kompasrettet på Kalundborg fjord
04.02.197302.01.1974I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten
03.01.197403.01.1974Formentlig forsejlet fra Kalundborg til Aarhus denne dag
03.01.197416.01.1974Aarhus værft, årligt eftersyn
16.01.197422.01.1974I dok på Aarhus værft
22.01.197431.01.1974Aarhus værft, årligt eftersyn
01.02.197401.02.1974Kompasrettet på Kalundborg fjord
02.02.197401.01.1975I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten
02.01.197504.01.1975Enten KALUNDBORG eller FREIA i fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
05.01.197501.02.1975Aarhus værft, også dokning, færgen fik her installeret VHF-anlæg for offentlige samtaler
01.02.197501.02.1975Kompasrettet på Kalundborg fjord
02.02.197526.09.1975I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten
27.09.197527.09.1975Formentlig forsejlet til Aarhus denne dag
28.09.197501.10.1975Aarhus værft, bundbehandling
01.10.197501.10.1975Formentlig forsejlet til Kalundborg denne dag
02.10.197520.04.1976I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten
21.04.197612.05.1976Svendborg værft, årligt eftersyn
12.05.197612.05.1976Kompasrettet på Kalundborg fjord
13.05.197615.04.1977I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten
15.04.197717.04.1977Enten KALUNDBORG eller HÄLSINGBORG i fart
18.04.197720.04.1977Aarhus værft, bundbehandling
21.04.197728.04.1977Færgen foretog eftersyn ved eget mandskab ved honnørkajen i Kalundborg
29.04.197727.08.1977I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten
28.08.197728.08.1977Formentlig forsejlet fra Kalundborg til Svendborg denne dag
29.08.197721.09.1977Svendborg værft, årligt eftersyn, der blev etableret styrehus på agterbro af en konstruktion i 6 mm gl plade, fastskruet i lønning af trædæk.
21.09.197721.09.1977Kompasrettet ud for Thurø rev
22.09.197708.10.1977I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten
08.10.197708.10.1977Indsæt som hurtigrutefærge på én afgang fra Kalundborg kl 18.45 direkte til Aarhus, idet såvel PRINSESSE ANNE-MARIE som PRINSESSE ELISABETH havde maskinskade
08.10.197710.09.1978I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten
11.09.197829.09.1978Aarhus værft, årligt eftersyn, også i dok
30.09.197830.09.1978Kompasretning i Aarhusbugten
01.10.197830.01.1979I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten
30.01.197930.01.1979Færgen sejlede så tæt som 200 meter på Tunø, så der kunne skaffes forbindelse til den indefrosne ø, (øens postbåd kunne ikke sejle i isen)
30.01.1979xx.02.1979I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten
xx.02.197927.02.1979Sejlet med store forsinkelser og aflysninger på grund af meget is på ruten
27.02.197928.02.1979Maskinreparation, cylinderparti nr 6 på styrbord hovedmotor udskiftet med reserve-cylinderparti, enkelte ture aflyst
01.03.197919.03.1979I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten
19.03.197920.03.1979Aarhus værft, maskinreparation, cylinderparti nr 8, styrbord hovedmotor udskiftet med reserve-cylinderparti. Trunkleje for stempel samt krumtapleje bagbord hovedmotor cylinder 3 udskiftet. Slagbolt i borde, cylinder 1 og 2 på styrbord hovedmotor udskiftet. Løse nagler med læk til tankene skiftet ud (muligvis før 16/3-79)
20.03.197926.05.1979I fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten
26.05.197926.05.1979Sidste planlagte dag med sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, men da
26.05.197915.06.1979nybygningen til Hou-Samsø ruten var forsinket, blev sejladsen fortsat til
15.06.197915.06.1979Sidste dag med normal sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, herefter kun Kolby Kås-Kalundborg
16.06.197918.08.1979I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
19.08.197915.09.1979Helsingør værft, årligt eftersyn, også i dok
15.09.197915.09.1979Kompasrettet under sejladsen fra Helsingør til Kalundborg
16.09.197916.08.1980I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
17.08.198017.08.1980Formentlig forsejlet fra Kalundborg til Helsingør denne dag
18.08.198010.09.1980Helsingør værft, i dok, årligt eftersyn
10.09.198012.09.1980Helsingør værft, årligt eftersyn
13.09.198013.09.1980Formentlig forsejlet fra Helsingør til Kalundborg denne dag
14.09.198030.08.1981I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
31.08.198103.09.1981Aarhus værft, i dok, årligt eftersyn
03.09.198104.09.1981Aarhus værft, årligt eftersyn
05.09.198105.09.1981Forsejlet fra Aarhus til Kalundborg
05.09.198111.01.1982I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
12.01.198205.02.1982Særlig sejlplan da færgen sejlede Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus efter et tidligere givet tilsagn om at sejle helt til Aarhus med en daglig dobbelttur når isen nødvendiggjorde indstilling af Hou-Sælvig overfarten
06.02.198215.02.1982I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
15.02.198215.02.1982Særtur fra Kolby Kås til "Svanegrunden" med 150 politikere, som undervejs drøftede "Svanegrundsforbindelsen", der var på tale på dette tidspunkt. Efter et par timer returnerede færgen til Kolby Kås.
15.02.198221.08.1982I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
22.08.198222.08.1982Forsejlet fra Kalundborg til Aarhus
22.08.198211.09.1982Aarhus værft, årligt eftersyn
12.09.198220.08.1983I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
21.08.198310.09.1983Aarhus værft, årligt eftersyn
11.09.198325.08.1984I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
26.08.198401.09.1984Aarhus værft
02.09.198417.01.1985I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
17.01.198517.01.1985Vægavisen skriver at færgen nu er klar til at sejle issejlads til Aarhus
17.01.198524.02.1985I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
25.02.198512.03.1985Særlig sejlplan da færgen som følge af is (og dermed indstilling af Hou-Sælvig overfarten) sejlede Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
13.03.198506.06.1985I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
07.06.198511.06.1985Fredericia værft, isdokning
12.06.198501.09.1985I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
02.09.198517.09.1985Fredericia værft
18.09.198523.02.1986I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
24.02.198605.03.1986Særlig sejlplan da færgen som følge af is (og dermed indstilling af Hou-Sælvig overfarten) sejlede Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
05.03.198606.03.1986Forsinkelserne ved sejlads i isen blev så store at færgen overnattede i Kolby Kås denne nat, og at afgangen fra Kalundborg kl 06.00 torsdag blev aflyst
06.03.198616.03.1986Særlig sejlplan da færgen som følge af is (og dermed indstilling af Hou-Sælvig overfarten) sejlede Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
17.03.198625.06.1986I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
25.06.198625.06.1986Forsejlet fra Kolby Kås til Bøjden
26.06.198620.08.1986Indsat på Bøjden-Fynshav overfarten (FYNSHAV indsat på Helsingør-Hälsingborg)
20.08.198621.08.1986Forsejlet fra Bøjden til Fredericia på 6 timer 42 minutter
21.08.198629.08.1986Fredericia værft
29.08.198629.08.1986Forsejlet fra Fredericia til Kolby Kås på 5 timer
30.08.198616.01.1987I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
17.01.198712.02.1987Særlig sejlplan da færgen som følge af is (og dermed indstilling af Hou-Sælvig overfarten) sejlede Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
13.02.198704.04.1987I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
04.04.198704.04.1987Kl. ca. 17.00 brand ombord i forsalon/rygesalon på promenadedækket, under oplægning i Kalundborg havn, (årsag til branden: fejl i landstrøm) (andet steds opgives årsagen at være overbelastning af kasseapparat)
04.04.198709.04.1987Oplagt i Kalundborg for reparation af brandskader (lø-to)
09.04.198709.04.1987I fart kl 09.55 denne torsdag fra Kalundborg
09.04.198706.09.1987I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
07.09.198713.09.1987Maskineftersyn ved kaj i Kalundborg.
14.09.198717.04.1988I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
18.04.198818.04.1988Forsejlet til Fredericia værft
18.04.198822.04.1988Fredericia værft
22.04.198822.04.1988Forsejlet fra Fredericia til Kolby Kås
23.04.198813.02.1989I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
14.02.198914.02.1989Kun sejlet 1 dobbelttur denne dag
15.02.198930.04.1989I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
01.05.198901.05.1989Forsejlet til Fredericia værft på 4 timer
01.05.198912.05.1989Fredericia værft
12.05.198912.05.1989Forsejlet fra Fredericia til Kolby Kås på 4 timer
13.05.198926.01.1990I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
26.01.199026.01.1990Aflyst 1 dobbelttur på grund af storm
27.01.199026.02.1990I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
26.02.199026.02.1990For anker ved Ballen på grund af vejrlig, 0,5 dobbelttur mindre
27.02.199027.02.1990I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten, samt ½ dobbelttur ekstra
28.02.199002.02.1991I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
02.02.199102.02.1991Aarhus Stiftstidende skriver at færgen måske skal være restaurationsskib i Aarhus fra engang i 1992
02.02.199128.04.1991I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
29.04.199129.04.1991Forsejlet fra Kalundborg kl 00.00-Svendborg an kl 06.00
29.04.199104.05.1991Svendborg værft
04.05.199104.05.1991Uddokning og hjemsejlads
05.05.199113.05.1991I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
13.05.199113.05.1991Kompasretning
13.05.199108.08.1991I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
08.08.199108.08.1991Kalundborg Folkeblad skriver at færgen sidst på året tages ud af drift og erstattes af HOLGER DANSKE, der kommer fra Helsingør-overfarten
08.08.199127.01.1992I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
27.01.199227.01.1992Under anløb af Kolby Kås kollideret med en mole. Faldt på tværs i havnen. Den ene skrue beskadiget.
27.01.199201.02.1992I fart på Kalundborg-Kolby Kås overfarten
01.02.199201.02.1992Sidste tur i fart, afgang Kalundborg kl 09.55, afgang fra Kolby Kås kl 12.10. Efter udlosning forhalet til Kalundborg Østhavn for oplægning.
01.02.199201.05.1992Oplagt i Kalundborg Østhavn
01.05.199201.05.1992Sejlet fra Kalundborg (Østhavnen) til Aarhus for overlevering til ny ejer, og ombygning til restaurationsskib, i teorien omdøbt til BROEN denne dag. I Aarhus modtaget af borgmesteren, havneudvalget og den nye direktør Jørgen Østergård og mange flere ved ankomsten til Honnørkajen kl 11.
06.05.199206.05.1992Solgt til Broen Aarhus ApS, Aarhus (Skive) for 2,5 mio kroner
26.08.199226.08.1992Omdøbt til BROEN, hjemsted Aarhus
xx09.1992xx.09.1992Indviet som restaurantsskib og diskotek i Aarhus havn
15.11.199215.11.1992Solgt til Topcan A/S, Byggeselskabet, Højbjerg for 2,5 mio kroner
15.11.199215.11.1992Solgt til M/F Broen K/S, Højbjerg for 3,5 mio kroner
29.12.199209.01.1993Aarhus værft, for demontering af skruerne og ændring til pram
26.01.199326.01.1993Registreret som Pram - Teater/Rest/Hotel
19.02.199319.02.1993Selskabet går konkurs på grund af for lille omsætning og rekonstrueres af de 6 af 7 hidtidige ejere (uden Jørgen Østergaard)
19.02.199305.03.1993Betinget skøde til Restaurationsselskabet af 18/2 1993 Aarhus C for 5 mio kr
10.05.199310.05.1993Solgt til M/F Broen af 1, maj 1993 K/S, Aarhus C for 5,6 mio kr
xx.xx.1995xx.xx.1995Udlejet til diskotekskæden Crazy Daisy Aps, I Aarhus
26.05.199726.05.1997Skiftet fra Honnørkaj til kaj 31 i Aarhus, nu som diskotek CRAZY DAISY, blev trukket af slæbebådene HERMES og AROS fra Aarhus Havnevæsen
xx.xx.1997xx.xx.1998Må have været dokket (5-års fristen)
xx.xx.2001xx.xx.2001Udlejet til Diskotekskæden Showboat Aps, I Aarhus
18.07.200118.07.2001Var i dok i Aarhus denne dag
xx.08.2006xx.09.2006Dokning/overhaling ved Aarhus Værft A/S, blev malet udvendigt, ihverfald i dok 02.09.2006
25.09.200625.09.2006Skiftet til ny plads ved Pier 1, kaj 17 i Aarhus
21.11.200621.11.2006Solgt til Clips A/S, Thisted for 1,3 mio kr
01.04.201001.04.2010Lå fortsat som diskotek/natklub BROEN i Aarhus havn
xx.xx.2010xx.xx.2010Solgt til Thomas Jørgensen og Poul Kjærgaard
08.04.201008.04.2010Skiftet navn til SPEKTRUM
10.10.201012.10.2010Slæbt fra Aarhus til Thisted af EGESUND og STORESUND
12.10.2010xx.02.2011Ændret til sejlende natklub under opholdet i Thisted
22.02.201122.02.2011Solgt til rederiet Spektrum of Scandinavia Ltd. i Saint Kitts and Newis
xx.02.201128.02.2011Slæbt fra Thisted til Oslo
04.03.2011xx.03.2011Natklub i Oslo
23.03.201123.03.2011Fik afslag på forlængelse af udskænkningsbevilling i Oslo
29.03.201129.03.2011Under slæb fra Oslo mod Haugesund kollideret med forreste slæbebåd, derefter taget ind til Horten for reparation
01.06.201104.06.2011STÖJ på Skive Festival
xx.06.201119.06.2011Bugseret fra Skive til Hobro, ankom Hobro 19.06
24.06.201125.06.2011DGI Festival i Hobro
29.06.2011xx.09.2011I denne periode omkring 5 uger som diskotek i Hadsund
14.08.201122.09.2011I en del af denne periode har skibet været en tur i dok på Jeppe Ørskovs værft i Frederikshavn
22.09.201122.09.2011Skiftet navnet til SPEKTRUM OF SCANDINAVIA hjemmehørende i Belize City
10.05.201210.05.2012Lå fortsat ved den gamle SeaCat-terminal i Frederikshavn
22.08.201222.08.2012Lå fortsat ved den gamle SeaCat-terminal i Frederikshavn
04.09.2012xx.09.2012Bugseret fra Frederikshavn til København
09.09.201217.11.2012Lå i København ihvert fald i denne periode
17.11.201217.12.2012Lå i København på kajplads 114 ihvert fald i denne periode
09.04.201309.04.2013Forlod kajplads 114 i København i slæb af Storesund og Baltsund
11.04.201311.04.2013Ankom Odense
xx.05.2013xx.xx.2013Diskotek i Odense til efteråret 2013
xx.xx.201322.05.2015ligget i Odense
22.05.201524.05.2015Bugseret fra Odense til Nyborg af STORESUND
24.05.201524.05.2015Ankommet til Nyborg pinsesøndag kl ca 09.30
27.08.201727.08.2017Bevaringsplan for færgen i Nyborg droppes af byrådet
04.07.201804.07.2018Bugseret fra Nyborg mod Grenå af slæbebådene Egesund og Hunter. Afgang kl. ca. 14.30.
05.07.201805.07.2018Ankom til Grenå i slæb og lagt til kaj i det mellemste færgeleje, der i mange år blev benyttet af Lion Ferry, senere Stena Line. Det undersøgtes, om Grenå Havn kunne definere et økonomisk realisabelt projekt for bevaring af færgen som museum og turistattraktion.
11.05.202011.05.2020Slagelse kommune underskrev købsaftale efter en beslutning fra hele byrådet.
15.05.202015.05.2020Bugseret til Nordhavnen i Grenå og lagt langs kaj ved Nordre Kajgade. Blandt andet skulle inventar fra diskotekstiden fjernes.
15.05.202001.08.2020Uoriginalt inventar fjernet under opholdet i Grenå. Skroget vasket under vandlinjen. Højtryksrenset over vandlinjen - huller, der herved opstod, lappet. Malet udvendigt over fenderlisten. Færgen var ikke registreret, men fik malet navnet Broen på siderne.
02.08.202003.08.2020Bugseret fra Grenå mod Halsskov af slæbebådene Nadir (IMO 7401277) og Valdemar (IMO 8108121). Afgang fra Grenå 2. august kl. 12.00. Ankom til færgehavnen i Halsskov 3. august kl. 10.30, og var på plads i færgelejet ved middagstid.
09.10.202309.10.2023Byrådet besluttede under budgetvedtagelse, at Broen skal skrottes. Det er ikke besluttet, hvornår eller hvordan skrotningen skal finde sted.
Kilder: Forskningsgruppen hos Dansk Færgehistorisk Selskab, især Alf Arvidsson, Brian Krause, Jørn-Bent Jensen, Morten Salicath, Peter Simonsen og Preben Jensen.
”Det redaktionelle ansvar er Morten Salicath”
Senest opdateret: 2024-02-04