Ask

Leveret: 1982
IMO nummer: 7826867

FraTilAktivitet
xx.xx.198xxx.xx.198xKontraheret ved Nuovi Cantieri Aquania SpA, Marina di Carrara, Italien som nybygning nr 2120
16.01.198116.01.1981Navngivet LUCKY RIDER og søsat
16.01.198109.12.1981Færdigudrustet ved byggeværftet
09.12.198109.12.1981Afgang Genoa
10.12.198110.12.1981Ankom Marina di Carrara
30.12.1981xx.03.1982Lå ved byggeværftet, da der var visse problemer
xx.03.1982xx.03.1982La Spezia, Italien, Doksyn, fornyet del af styrbord slingrekøl
xx.03.1982xx.03.1982Leveret til Delpha Maritimie Co.Ltd.; Limassol, Cypern (Castello Hellas Shipping Co, Greece) og døbt LUCKY RIDER af Piræus
xx.03.1982xx.05.1982Fartsområde er ikke kendt
xx.05.1982xx.05.1982Suez. Eksplosion i krumtaphus.
xx.05.1982xx.05.1982Koper, Jugoslavien. Fornyet nr. 2. og 5. cylinderforing samt no. 2 stempel
xx.05.1982xx.09.1982Fartsområde er ikke kendt
xx.09.1982xx.09.1982Koper, Jugoslavien. Fribordsændring. Nye mærker indhugget.
xx.09.1982xx.10.1982Fartsområde er ikke kendt
xx.10.1982xx.10.1982Koper, Jugoslavien. Ændret fra last- til passagerfartøj.
xx.xx.1982xx.xx.1982Overført til Navyglad Hellas Shipping Co. Greece
23.10.198202.11.1982I fart Malmö-Travemünde chartret af Rederi AB Nordö, Malmö
02.11.198203.11.1982Skibet fik en maskinrumsbrand og bugseredes ind til Skandinavienkai i Travemünde
11.11.198211.11.1982Ankom Malmø fra Lübeck.
15.11.198215.11.1982Større skadesrapport udfærdiget i Malmø.
26.11.198226.11.1982Forlod Lübeck for at gå på værft i Kiel.
26.11.1982xx.02.1983I Kiel, forskellige maskinreparationer efter brand i november 1982. Forskellige reparationer på bagbords maskine. Hovedtavle fornyet. Maskinkontrolpult fornyet. Elkabler i hovedmotorrum og hjælpemotorrum fornyet. Alle pumper overhalet. Brandmeldeudstyr i maskine fornyet. Forskellige dæk og skotter op til og med maskinrum, der var blevet deformerede på grund af branden, blev udskiftet. Styrbord anker, der var mistet med fire kædelængder, blev fonyet.
xx.02.1983xx.06.1983I fart Malmö-Travemünde chartret af Rederi AB Nordö, Malmö
xx.06.1983xx.06.1983I Kiel, reparationer på hjælpekedel.
xx.06.1983xx.11.1983I fart Malmö-Travemünde chartret af Rederi AB Nordö, Malmö
xx.11.1983xx.11.1983Blev der begæret at skibet blev taget i arrest i Malmø, da ejerne havde økonomiske problemer.
xx.11.198314.06.1984Så vidt vides var skibet oplagt i Malmø Nyhamn i hele perioden.
14.06.198414.06.1984Der var denne dag annonceret auktion over skibet kl 10.00 i Malmø.
14.06.198427.09.1984Så vidt vides var skibet oplagt i Malmø Nyhamn i hele perioden.
27.09.198427.09.1984Større skadesrapport udfærdiget i Malmø. (LSI 08 10 1984) Sandsynligvis da skibet kom ud af tørdok i Landskrona.
03.10.198403.10.1984Skibet blev på en auktion solgt til Stena Ab, Gøteborg.
xx.12.1984xx.12.1984Malmø. Dokrapport. Flag- og navneskifte. Følgende repareret på tidligere skader efter grundstødning da skibet forlod tørdok i Landskrona. Klædningsreparationer på bov og bulb. Klødningsreparationer i styremaskinerum.
xx.xx.1984xx.xx.1984Skibet blev overført til Stena Challenger Ltd, Nassau, Bahamas.
xx.xx.198425.01.1985Skibet indsat i fart mellem Gøteborg og Travemünde.
25.01.198525.01.1985Grundstødning ved Galterö Huvud 1-2 sømil øst for Vinga.
xx.01.1985xx.01.1985Dykkerrapport i forbindelse med grundstødning. Nogen skade på yderklædning. Skal synes ved næste dokning i marts 1985.
xx.02.1985xx.02.1985Ny dykkerrapport i forbindelse med grundstødning. Skader fra stævn til spant 133. Tankene 2c, 3c, 4c og 6c er lække. Skibet må sejle til nordeuropæisk havn for reparation.
xx.03.1985xx.04.1985Hamburg. Tørdok. Dokrapport. Forskellige klædningsplader og spantafsnit fra bulb til spant 130 fornyet. Modificeret bulb påsat. Styrbord propeller efterset. Bøjede blade rettet og afbalanceret. Pitch målt. Enkeltror fjernet. To Becker ror installeret samt to Tenfjord styremaskiner fast sammenkoblede. Nødvendige ændringer af skrog i forbindelse hermed. Forskellige reparationer af begge hovedmotorer. Større eftersyn på center- og styrbords generator. Komplet eftersyn på bovthruster.
03.05.198503.05.1985Afsejlet Gøteborg til Moss, Norge.
04.05.198521.05.1985Indsat mellem Moss og Frederikshavn.
22.05.198525.07.1985Så vidt vides indsat i fart mellem Gøteborg og Travemünde
25.07.198525.07.1985Ankom Landskrona fra Kiel.
25.07.198501.10.1985Landskrona. Kontrol af lasteliniemærke. Mindre ændring af hækrampe.
01.10.198503.10.1985Forsejlet fra Landskrona til Blackwater River.
03.10.1985xx.12.1985Oplagt i Blackwater River
29.12.198529.12.1985Forsejlet fra Blackwater River til Dunkerque for ombygning.
29.12.1985xx.01.1986Ombygget i Dunkerque
xx.01.1986xx.01.1986Forsejlet fra Dunkerque till Bremerhaven, derfra til Blackwater River
xx.01.198629.06.1986Oplagt i Blackwater River
30.06.198630.06.1986Ankom til Le Havre. Tørdok. Dokrapport. Flagskifte, ejerskifte, navneskifte. Klassesyn. Solgt til Sealink (UK) Ltd, Nassau, Bahamas, omdøbt til SEAFREIGHT FREEWAY. Hækrampens længde ændret med 4,90 meter og forstærket til maximal last på 50 tons. Hækfender monteret. Sidefendere monteret.
23.07.1986xx.10.1986I fart mellem Dover og Dunkerque
xx.10.1986xx.10.1986Grundstødningsrapport. Skader på bulb i bagbord side. Repareres senere. Skade på center hjælpemotor. Skal repareres eller udskiftes inden udgangen af oktober.
xx.10.1986xx.11.1986I fart mellem Dover og Dunkerque
xx.11.1986xx.11.1986Dover. Center hjælpemotor udskiftet med tilsvarende enhed. Skade på bagbord hovedmotors smøreoliepumpe.
xx.11.1986xx.12.1986I fart mellem Dover og Dunkerque
xx.12.1986xx.12.1986Dunkerque. Skrogsyn.
xx.12.1986xx.01.1987I fart mellem Dover og Dunkerque
xx.01.1987xx.01.1987Dover. Bagbord hovedmotors smøreoliepumpe fornyet.
xx.01.1987xx.02.1987I fart mellem Dover og Dunkerque
xx.02.1987xx.02.1987Dover. Forskellige reparationer på styrbord hovedmotor efter eksplosion i krumtaphus.
xx.02.1987xx.03.1987I fart mellem Dover og Dunkerque
xx.03.1987xx.03.1987Dunkerque. Skrogsyn.
xx.03.1987xx.05.1987I fart mellem Dover og Dunkerque
xx.05.198727.05.1987Newcastle. Tørdok. Dokrapport. CAC syn? Mindre klædningsreparationer på bulb og bov. Mindre klædningsreparationer på bagbord skibsside. Ekstra bovthruster indbygget, men indtil videre uden motor. Nye krydsfyldningsarrangementer installeret mellem vandballasttanke 8 og 17 (begge styrbord og bagbord). Forstærkninger på hækport. Komplet overhaling på begge hovedmotorer.
27.05.198727.05.1987Klassen suspenderet efter ejers ønske 27.maj 1987. Overgået til Bureau Veritas.
27.05.1987xx.07.1987I fart mellem Dover og Dunkerque
xx.07.1987xx.07.1987Dover. Syn på hovedreparation af styrbord hjælpemotor.
xx.07.1987xx.01.1988I fart mellem Dover og Dunkerque
xx.01.1988xx.01.1988Southampton. Dokning i forbindelse med arbejde på bovthruster. Motor til ny bovthruster installeret. Syn på bagbord hovedmotor. Alle undervandsområder fundet i orden.
xx.01.1988xx.03.1988I fart mellem Dover og Dunkerque
xx.03.1988xx.03.1988Chatham. Syn på styrbord hovedmotor efter eksplosion i krumtaphus. Ny krumtapaksel isat. Forskellige andre reparationer.
xx.03.198823.05.1988I fart mellem Dover og Dunkerque
23.05.198823.05.1988Dover. På rejse fra Dover til Zeebrügge med 43 passagerer og 32 mands besætning brudt i brand 25 sømil øst for Ramsgate på positionen 51 15,4 Nord og 02 09, 7 Øst. Nødsignal udsendt. Redningshelikopter fra Manston samt redningsbåde fra Dover og Ramsgate. Slæbebådene DEXTEROUS og DEFT blev sendt til brandstedet med brandslukningshold. En fransk slæbebåd og redningsbåden fra Calais kom også til katastrofestedet, hvor et fartøj med kaldesignalet A6KT lå stand-by. Ilden blev slukket efter knapt et døgns indsats fra skibets besætning og det indsatte brandmandskab. Branden opstod ved en krumtaphuseksplosion i den styrbord hovedmaskine. Årsagen mentes ved senere undersøgelser at skyldes dårlig smøreolie. Ved brandens opståen blev 3. maskinmester svært forbrændt og i helikopter fløjet til Canterbury hospital. Efter at branden var slukket fandtes 4. maskinmester død i maskinrummet.
23.05.198823.05.1988Dunkerque. Skibet slæbt ind til denne havn efter maskinrumsbranden. Tilladelse givet for bugsering til Bremerhaven uden besætning om bord.
xx.06.1988xx.08.1988Repareret efter maskinrumsbranden i Bremerhaven. Deformerede klædnings- og skotplaner fornyet. Isolering fornyet i nødvendig udstrækning. Tre nye Mirrless-Blackstone diesel generatorer installeret. Gennemmåling af el-installation. Forskellige ekstra nødudgange fra maskinrum og maskinkontrolrum indbygget. Komplet hovedreparation af begge hovedmotorer, blandt andet udskiftning af plejlstænger til ny forbedret type. Forskellige reparationer på andet maskinudstyr. Ny maskinrumskran installeret. Alle elmotorer i maskinrum efterset.
xx.08.198816.10.1988I fart mellem Dover og Zeebrugge. Sealink opgiver at besejle Dover-Zeebrügge.
16.10.198816.10.1988Sealink opgiver at besejle Dover-Zeebrügge.
16.10.1988xx.10.1988Falmouth. Dokning. Dokrapport. Flagskifte. Ejerskifte. Navneskifte. Hækrampe ændret i henhold til tegninger fra Falmouth Shiprepair Ltd. Krydsforbindelsen mellem krængningstank 17 bagbord og 17 styrbord afblændet. Den midlertidigt tilsvejste flushluge på hoveddæk mellem spant 128 og spant 153 genåbnet. Pakninger fornyet og spuleprøve foretaget. Eltavle, kabelføring og stik til køletrailere installeret. Elektriske ændringer i sprinklersystem. Solgt til Navigation Maritime Bulgare, Varna, Bulgarien. (Delbetaling opimod købet af TZAREVETZ) Færgen overført til So Mejduneroden Automobile Transport (S.M.A.T.). Fourgas, Bulgarien. Omdøbt til SERDICA
30.10.198830.10.1988Efter salget afgået fra Avonmouth til Bourgas.
04.11.198804.11.1988Afsejlet Casablanca.
04.11.1988xx.03.1989Indsat på ruten Cork-Caen-Bourgas.
xx.03.1989xx.03.1989Bourgas. Bulgarien. Overført fra Bureau Veritas til Lloyds Register. Klasse 100 A1 med nye papirer. Syn udført i forbindelse hermed. Krav: Signaler for vandtætte døre og bunkersporte ændres. Brandpumpe "Stand By"-mode ændres.
xx.03.1989xx.10.1989Indsat på ruten Cork-Caen-Bourgas.
xx.10.1989xx.10.1989Cork. Irland. Maskinhavari på styrbord hovedmotor, cylinder nummer 6, indvendigt. Repareret midlertidigt. Fire svært tærede cylinderdæksler skal repareres inden en måned.
xx.10.1989xx.11.1989Indsat på ruten Cork-Caen-Bourgas.
xx.11.1989xx.11.1989Bourgas. Bulgarien. Klassesyn. Forskellige reparationer på styrbord hovedmotor i henhold til krav af 10/1989.
xx.11.198914.02.1990Indsat på ruten Cork-Caen-Bourgas.
xx.xx.1990xx.xx.1990I forbindelse med køb anmoder Hornet Shipping Company, Sareksvägen 5, Stockholm, Sverige firmaet Aalmar Surveys Limited, 29/31 Mitre Street, London om en samlet rapport over bemærkningerne i Lloyds's og Bureau Veritas's optegnelser over skibet.
16.03.199016.03.1990Ankom til Cork, Irland fra Bourgas, Bulgarien.
xx.xx.1990xx.xx.1990Solgt til Hornet Shipping Co, Nassau, Bahamas for 15 millioner US-Dollar. Omdøbt til NORDIC HUNTER. Managers: Hornet Shipping, Bromma, Sverige. Udchartret til Swedish Gulf Line, Gøteborg.
12.06.199012.06.1990Henvendelse til DSB fra Blæsbjerg Marine, Aarhus med tilbud om at formidle chartring af NORDIC HUNTER.
19.06.199019.06.1990Inspiceret af Blæsbjerg Marine og DSB under værftsophold i Bremerhaven. Her blev rapport af 14.02.1990 fra Aalmar Survey udleveret til DSB.
04.07.199004.07.1990Atter synet af DSB.
05.07.199005.07.1990Synet af Søfartsstyrelsen på foranledning af DSB.
11.07.199011.07.1990Prøvesejlads efter endt maskinreparation. Prøveturen blev afbrudt nær Helgoland på grund af dårligt kørende hovedmaskineri.
22.07.199022.07.1990Ny prøvesejlads med tilfredsstillende resultat. Der findes dog ingen rapport fra turen.
25.07.199025.07.1990 Skibet købt af Blæsbjerg Marine, Aarhus og i 8 år chartret til DSB, for et samlet beløb på 232 millioner kroner. Beløbet, der betales i månedlige rater, dækker en forud aftalt ombygning.
29.07.199029.07.1990Yderligere prøvesejlads.
01.08.199001.08.1990Registreret i Søfartsstyrelsens matrikel.
02.08.199002.08.1990Skibet ankom til Københavns Frihavn efter 34 timers forsejling fra Bremerhaven nord om Skagen, herunder manøvreprøver i Øresund.
08.08.199008.08.1990Anmeldt ejerrettighed "Bill of Sale", skadesløsbrev (Panterettidighed) brugsrettighed (Rådighedsindskrænkning).
10.08.199010.08.1990Lå ved midtermolen i Københavns Frihavn, ansøgt om indførsel i dansk skibsregister som ARKA MARINE (skibet omdøbt). Solgt til Arka Marine II K/S, Aarhus, Danmark, overtaget i charter af DSB (DSB Rederi-flag hejst)
10.08.199020.09.1990Lå ved midtermolen i Københavns Frihavn, forskellige mindre arbejder iværksat ved SMC, Nakskov, Nordsmeden, København med flere. Ombygningsspecifikation udarbejdes, planlagt til udsendelse til værfterne 12.oktober 1990.
20.09.199020.09.1990Teknologiudvalget ved Aarhus-Kalundborg overfarten beså færgen.
20.09.199025.09.1990Lå ved midtermolen i Københavns Frihavn.
25.09.199025.09.1990"On-Hire" syn mellem DSB og Blæsbjerg Marine.
25.09.199026.09.1990Lå ved midtermolen i Københavns Frihavn.
26.09.199026.09.1990Trafikminister Knud Østergaard på besøg i færgen.
26.09.199016.10.1990Lå ved midtermolen i Københavns Frihavn.
16.10.199016.10.1990Orienteringsmøde for 6 danske og 7 udenlandske værfter om bord i færgen. Specifikation for færgens ombygning udleveret og gennemgået.
16.10.199005.11.1990Lå ved midtermolen i Københavns Frihavn. Forskellige arbejder udført i færgen, blandt andet: sandblæsning og maling af hoveddæk og vejrdæk, påsætning af lukkede styrehusvinduer, delvis rydning af kommende passagerdæk, delvis nyindretning af officersbeboelse.
05.11.199005.11.1990Tilbud på ombygning. Kun Fredericia og Svendborg værft.
05.11.199005.12.1990Lå ved midtermolen i Københavns Frihavn. Forskellige arbejder udført i færgen, blandt andet: sandblæsning og maling af hoveddæk og vejrdæk, påsætning af lukkede styrehusvinduer, delvis rydning af kommende passagerdæk, delvis nyindretning af officersbeboelse.
05.12.199005.12.1990Blæsbjerg formidler tilbud fra Seabow Services, Gdynia, dateret 30.11.1990, på 48.600.000 pr færge.
05.12.199018.12.1990Lå ved midtermolen i Københavns Frihavn. Forskellige arbejder udført i færgen, blandt andet: sandblæsning og maling af hoveddæk og vejrdæk, påsætning af lukkede styrehusvinduer, delvis rydning af kommende passagerdæk, delvis nyindretning af officersbeboelse.
18.12.199018.12.1990Kl 16.50 får skibsfører ordre til at forsejle ARKA MARINE til Dora værftet i Gdynia, Polen næste dag.
19.12.199020.12.1990Forsejlet fra kaj 209 i København den 19.12 kl 14.10, måtte hjælpes ud af slæbebåde, da kun en maskine var virksom, kl 16.26 stop for maskinhavari, ankrede syd for Drogden Fyr i 0,25 sømils afstand fra kl 17.08 til kl 02.33 med skade på styrbord maskines turbolader, ombordtog 2 reparatører fra ABB kl 21.26
20.12.199021.12.1990Sejlet videre kl 02.33, efter at montører var sat i land, stop knapt hver halve time for at fylde olie på maskinens turbolader. Under sejlads kom man op på en fart på 10 til 12 sømil i timen på én maskine.
21.12.199021.12.1990Ankrede kl 04.30 ved L/B ca. 5 sømil fra Gdynia havn. Ankom Gdynia Navy Shipyard-Pier kl 08.56, assisteret af to slæbebåde. I skibsdagbog skrives at værftsopholdet er på ca. 3 måneder! (Det blev over 4 måneder)
21.12.199021.12.1990ARKA MARINE*s besætning blev straks fløjet hjem i et 16 personers charterfly for at kunne gå om bord i AKTIV MARINE (den senere URD), der skulle afsejle samme aften til Gdynia.
21.12.199019.02.1991DORA-værftet er ikke et traditionelt værft, men snarere en organisation, der ved hjælp af delvist lejet arbejdskraft foretager reparation af skibe, der ligger langs kaj i Gdynia havn. Ved større arbejder lejes plads på forskellige værfter i havnen. I dette tilfælde blev en del af arbejdet udført ved et tidligere polsk flådeværft. Navnet DORA stammer fra navnet på den svenske ejers polsk-fødte hustru. Værftsarbejderne gik i gang den 21.december kl 09.05 med forskellige arbejder, blandt andet rydning af området, hvor der skulle være passageraptering. Ny Holeby-hjælpemotor kan ikke leveres før 2.uge i april. Istandsat og ombygget til passager- og bilfærge hos Seabow/PZ Dora værftet i henhold til specifikationer udarbejdet af DSB og Blæsbjerg Marine.
19.02.199125.02.1991I dokken hos Seabow/PZ Dora værftet fra 19.02 kl 13.45 til 25.02 kl 08.35
25.02.199107.03.1991Istandsat og ombygget til passager- og bilfærge hos Seabow/PZ Dora værftet
07.03.199107.03.1991Matrikel anmeldt
07.03.199122.04.1991Istandsat og ombygget til passager- og bilfærge hos Seabow/PZ Dora værftet
22.04.199122.04.1991Matrikel anmeldt og registreret
23.04.199123.04.1991Matrikel anmeldt 07.03 er registreret denne dag
23.04.199126.04.1991Lå i Gdynia disse dage for klargøring til forsejling
26.04.199126.04.1991Udstedt tilsynsbog til passagerskib ASK af Aarhus
26.04.199127.04.1991Lå i Gdynia disse dage for klargøring til forsejling
27.04.199127.04.1991Forsejlet fra Gdynia i Polen den 27.04 kl 19.52 til Aarhus
28.04.199128.04.1991Stoppet kl 02.30 til kl 02.50 på Gdynia Red for landsætning af montører
29.04.199129.04.1991Aarhus red an kl 02.15, kl 06.15 an oplæggerkajen (kaj 23), kl 06.30 fortøjet
29.04.199102.05.1991Klargøring til sejlads ved oplæggerkaj i Aarhus
02.05.199103.05.1991På prøvetur i Aarhus bugten fra 02.05 kl 12.44 til 03.05 kl 01.15 for justering af maskineri.
03.05.199106.05.1991Klargøring til sejlads ved oplæggerkaj i Aarhus
06.05.199106.05.1991Afprøvning af færgeleje og manøvrer i Aarhus havn fra kl 13.15 til kl 15.45
06.05.199107.05.1991Klargøring til sejlads ved oplæggerkaj i Aarhus
07.05.199107.05.1991Slidskeprøve samt vendt færgen fra kl 16.30 til kl 16.55
07.05.199108.05.1991Klargøring til sejlads ved oplæggerkaj i Aarhus
08.05.199108.05.1991Afsejlet fra Aarhus kl 09.50 på prøvetur, øvelsessejlads og afprøvning af færgelejet i Kalundborg for første gang, tilbage og fortøjet i Aarhus kl 19.45.
08.05.199110.05.1991Klargøring til sejlads ved oplæggerkaj i Aarhus
10.05.199110.05.1991kl 10.25 afsejlet oplæggerlejet, kl 11.00 ankom færgelejet, kl 11.22 afsejlet fra Aarhus, kl 14.50 an Kalundborg, kl 15.45 afgået Kalundborg for en maskine og uden trustere på grund af elektrisk nedbrud. Kl 19.30 an Aarhus, berørte kajen 2 gange på grund af black out på bovtrustere.
10.05.199115.05.1991Klargøring til sejlads ved oplæggerkaj i Aarhus
15.05.199115.05.1991Prøvetur i Aarhus bugten fra kl 16.25 til kl 20.50 hvor færgen ankom Pier 27
15.05.199117.05.1991Klargøring til sejlads ved oplæggerkaj i Aarhus
17.05.199117.05.1991Lå stille med havari på ny akselgenerator
17.05.199118.05.1991Klargøring til sejlads ved oplæggerkaj i Aarhus.
18.05.199118.05.1991Afgået kl 10.07 for kompasretning og deviationskurve i fyrlinie, kl 13.15 ankom efter deviationsundersøgelse, kl 13.20-13.40 forhalet til Aarhus lejet, lastbiler på main deck, kl 16.20 afsejlet for afprøvning af ventilationsanlæg, kl 19.10 ankommet, for stort vakuum på main deck
19.05.199119.05.1991Forhalet fra oplæggerkaj kl 11.07, ankom færgelejet kl 11.29. Problemer med nødlys forsinkede første afgang med 69 minutter, så færgens første tur med passagerer afgik fra Aarhus kl 13.09 til Kalundborg. Ved ankomst Kalundborg kl 16.25 blev hækrampen udløst alt for hurtigt på gund af en fejl. Hækrampen røg ned med et brag der kunne høres langt væk. Skibets tilladelse til sejlads med passagerer inddraget og kunne udleveres efter kontrolsyn eller efter aftale med klassen. Skibet fik tilladelse til at sejle til værft i Fredericia uden passagerer
19.05.199120.05.1991Forsejlet fra Kalundborg kl 22.10 til Fredericia an kl 02.05.
20.05.199120.05.1991Fået tilladelse til sejlads fra Fredericia til Aarhus uden passagerer kl 12.45. Forsejlet fra Fredericia værft kl 14.09 til Aarhus an kl 18.10.
21.05.199121.05.1991Navngivet ASK af Aarhus kl 16.00 i Aarhus af Anna Margrethe Ikast, gift med trafikminister Kaj Ikast. Under dåben var færgen oplagt for reparation.
21.05.199129.05.1991Klargøring til sejlads ved oplæggerkaj i Aarhus
29.05.199129.05.1991Forsøges indsat, men agterklappen giver igen problemer, så ingen tilladelse til sejlads.
29.05.199103.06.1991Klargøring til sejlads ved oplæggerkaj i Aarhus
03.06.199104.06.1991I fart Aarhus-Kalundborg fra natten mellem den 2.juni og den 3.juni, Aarhus af kl 00.00.
04.06.199104.06.1991I løbet af det første døgns sejlads oparbejdet en forsinkelse på 130 minutter, så afgangen fra Aarhus kl 08.00 og fra Kalundborg kl 12.00 blev aflyst.
04.06.199105.06.1991I fart Aarhus-Kalundborg
06.06.199106.06.1991Afgangen fra Aarhus kl 00.00 og fra Kalundborg kl 04.00 aflyst på grund af opsamlede forsinkelser Afgangen fra Aarhus kl 08.00 og fra Kalundborg kl 12.00 aflyst på grund af problemer med den ene hovedmotor Afgangen fra Aarhus kl 16.00 og fra Kalundborg kl 20.00 aflyst på grund af problemer med den ene hovedmotor
07.06.199107.06.1991Afgangen fra Aarhus kl 00.00 og fra Kalundborg kl 04.00 aflyst på grund af problemer med den ene hovedmotor
07.06.199110.06.1991I fart Aarhus-Kalundborg
10.06.199111.06.1991På turen fra Aarhus kl 21.00 fik færgen en læk med et defekt kølevandsrør, så turen fra Kalundborg kl 01.00 og fra Aarhus kl 05.00 måtte aflyses.
11.06.199123.06.1991I fart Aarhus-Kalundborg
23.06.199128.06.1991Færgen aflyser al sejlads fra kl 20.00 søndag aften den 23.06 på grund af problemer med et hovedleje.
29.06.199130.06.1991I fart Aarhus-Kalundborg fra 29.06 kl 13.00
30.06.199130.06.1991Færgen anløber Kalundborg kl ca 15, men agterklappen vil ikke gå ned, så det ender med at færgen returnerer til Aarhus med bilerne ombord.
01.07.199108.07.1991I fart Aarhus-Kalundborg
08.07.199108.07.1991Rammer molen i Kalundborg under anløb kl ca 16, får en bule i skibet. Efter kollision med færgeleje i Kalundborg udstedt sejltilladelse for sejlads til Aarhus uden passagerer.
08.07.199110.07.1991Ompakkede ladeluftkøler og udskiftede udstødsventiler under oplægning samt udbedrer bule i skibet ved kaj 17/19 i Aarhus.
10.07.199111.07.1991I fart Aarhus-Kalundborg fra kl 05.00 til 11.07 kl 04.58
11.07.199111.07.1991Repareret fra kl 04.58 til kl 12.30 på grund af en programfejl på agterrampen
11.07.199113.07.1991I fart Aarhus-Kalundborg
13.07.199114.07.1991Udskiftede ventiler i Aarhus fra lørdag kl 20.05 til søndag kl 20
14.07.199115.07.1991I fart Aarhus-Kalundborg
15.07.199115.07.1991Uheld i Kalundborg hvor færgen får "black-out" og som gør at alt maskineri standser, og færgen trykkes til kaj kl ca 20 af Svitzer-slæbebåde.
15.07.199117.07.1991Færgen bliver i Kalundborg efter krav fra Søfartsstyrelsen, der kun tillader prøvesejlads frem til 17.07
17.07.199117.07.1991I fart Aarhus-Kalundborg fra afgangen fra Kalundborg kl 17.
17.07.199122.07.1991I fart Aarhus-Kalundborg
22.07.199122.07.1991Black-out på færgen som en montage-fejl på hjælpemotor 4 var skyld i
22.07.199103.08.1991I fart Aarhus-Kalundborg
03.08.199104.08.1991Oplagt ved kaj 17-19 fra kl 13.21, afgik på prøvetur fra Aarhus kl 17.34, ankom Aarhus kl 02.10, som er en del af en udvidet driftskontrol af begge fremdrivningsmotorer fra 03.08 kl 12.00 til 04.08 kl 09.00.
04.08.199104.08.1991Forhalet fra kaj 17 kl 08.21, kl 08.38 ankomst i færgelejet
04.08.199123.08.1991I fart Aarhus-Kalundborg
24.08.199125.08.1991Oplagt for planlagt reparation
25.08.199126.08.1991I fart Aarhus-Kalundborg
27.08.199128.08.1991I fart Aarhus-Kalundborg, udført to ud af tre dobbeltture hver dag, udført reparationer af stalling på turbolader i stedet for den tredie dobbelttur begge dage.
28.08.199128.08.1991I fart Aarhus-Kalundborg
28.08.199129.08.1991Aflyste nat-dobbeltturen på grund af slagger i brændstofrørene
29.08.199121.09.1991I fart Aarhus-Kalundborg
21.09.199122.09.1991Aarhus værft, for opmåling og bundrensning
22.09.199122.09.1991Prøvetur i 3 timer og 26 minutter med sejladsprøver på bugten
22.09.199124.09.1991I fart Aarhus-Kalundborg
24.09.199125.09.1991Færgen kom til Kalundborg ved 18-tiden (normalt ved 16-tiden) og efter losning forhalede den til Sydhavnskajen i Kalundborg for reparation, tilbage og i fart kl 04.21 i URD's ture
25.09.199128.09.1991I fart Aarhus-Kalundborg i URD's ture
29.09.199130.09.1991I fart Aarhus-Kalundborg
30.09.199130.09.1991Aflyste formiddags-dobbeltturen for at gennemføre planlagt reparation af gaslækager, kølevandslækager og et dæksel i maskinen.
30.09.199105.10.1991I fart Aarhus-Kalundborg
05.10.199106.10.1991Færgen er fra lørdag kl 13.30 til søndag kl 07.00 afgivet til øvelse med politiet i østhavnen i Aarhus, hvor færgen lå ved kaj 303/301 med bagbord side til.
06.10.199125.10.1991I fart Aarhus-Kalundborg til 25.10 kl 04.30
25.10.199127.10.1991Aarhus værft for påbygning af skæg (en slags plade) mellem de to agterskruer
27.10.199102.11.1991I fart Aarhus-Kalundborg
02.11.199102.11.1991Færgen sejler URD's dobbelttur lørdag eftermiddag
03.11.199116.11.1991I fart Aarhus-Kalundborg
16.11.199116.11.1991Færgen sejler URD's dobbelttur lørdag eftermiddag
17.11.199123.11.1991I fart Aarhus-Kalundborg
23.11.199123.11.1991Færgen sejler URD's dobbelttur lørdag eftermiddag
24.11.199114.12.1991I fart Aarhus-Kalundborg
14.12.199114.12.1991Færgen sejler URD's dobbelttur lørdag eftermiddag
15.12.199111.01.1992I fart Aarhus-Kalundborg
11.01.199211.01.1992Færgen sejler URD's dobbelttur lørdag eftermiddag
11.01.199214.01.1992I fart Aarhus-Kalundborg
14.01.199214.01.1992Denne dag sejlet 1 dobbelttur mindre, årsag kendes ikke
14.01.199218.01.1992I fart Aarhus-Kalundborg
18.01.199218.01.1992Færgen sejler URD's dobbelttur lørdag eftermiddag
19.01.199225.01.1996I fart Aarhus-Kalundborg
25.01.199225.01.1992Færgen sejler URD's dobbelttur lørdag eftermiddag
26.01.199216.02.1992I fart Aarhus-Kalundborg
16.02.199216.02.1992Ud af fart kl 19.05 i Aarhus.
16.02.199217.02.1992Forsejlet fra Aarhus kl 22.29, ankom Nobiskurg værftet kl 10.54, kl 13.20 stod skibet på klodserne, kl 15.15 var dokken tør
17.02.199203.03.1992På værft i Rendsburg, Nobiskrug, blandt andet indbygning af truster nr 3 og ny hjælpemotor, nye becker-ror samt nye Tenfjord-styremaskiner.
03.03.199203.03.1992Påbegyndt fyldning af vand i dokken kl 07.20, kl 10.45 flyder skibet
03.03.199205.03.1992Ved kaj på værftet
05.03.199206.03.1992Forsejlet fra Nobiskurg værft i Rendsburg kl 06.32, slæberen gået kl 07.00, ankom slusen kl 09.18, afgik slusen kl 10.02, ankom Kalundborg kl 22.10, (lastet trailere) forsejlet videre kl 23.33, ankom færgelejet i Aarhus kl 02.36, afgik færgelejet i Aarhus kl 03.20, ankom kaj 17-19 kl 03.35.
06.03.199206.03.1992Afgået oplæggerkaj i Aarhus kl 15.15 for instruktionssejlads ind og ud af Aarhus havn frem til kl 19.25, hvor færgen ankommer oplæggerkaj i Aarhus
07.03.199207.03.1992Afgået oplæggerkaj i Aarhus kl 10.55 for instruktionssejlads ind og ud af Aarhus havn frem til kl 12.05, hvor færgen ankommer oplæggerkaj i Aarhus Derefter igen ud på instruktionssejlads fra kl 13.20 til kl 17.15 hvor færgen ankommer til lejet i Aarhus.
08.03.199208.03.1992I fart Aarhus-Kalundborg fra kl 12.00
08.03.199221.03.1992I fart Aarhus-Kalundborg
21.03.199221.03.1992Færgen sejler URD's dobbelttur lørdag eftermiddag
21.03.199225.03.1992I fart Aarhus-Kalundborg
25.03.199225.03.1992Denne dag sejlet 1 dobbelttur mindre, årsag kendes ikke
25.03.199207.04.1992I fart Aarhus-Kalundborg
07.04.199207.04.1992En dobbelttur aflyst på grund af maskinreparation
07.04.199211.04.1992I fart Aarhus-Kalundborg
11.04.199211.04.1992Færgen sejler URD's dobbelttur lørdag eftermiddag
12.04.199225.04.1992I fart Aarhus-Kalundborg
25.04.199225.04.1992Færgen sejler URD's dobbelttur lørdag eftermiddag
26.04.199209.05.1992I fart Aarhus-Kalundborg
09.05.199209.05.1992Færgen sejler URD's dobbelttur lørdag eftermiddag
10.05.199223.05.1992I fart Aarhus-Kalundborg
23.05.199223.05.1992Færgen sejler URD's dobbelttur lørdag eftermiddag
24.05.199213.06.1992I fart Aarhus-Kalundborg
13.06.199213.06.1992Færgen sejler URD's dobbelttur lørdag eftermiddag
14.06.199204.08.1992I fart Aarhus-Kalundborg
04.08.199204.08.19921 dobbelttur aflyst på grund af en defekt hydraulikpumpe til den store agterrampe
04.08.199205.09.1992Åbent hus ombord i færgen fra kl 13 til kl 16 som led i et arrangement i forbindelse med Aarhus Festuge
06.09.199219.10.1992I fart Aarhus-Kalundborg
19.10.199219.10.19921 dobbelttur aflyst på grund af havari på bagbords brændstofpumpe
19.10.199224.10.1992I fart Aarhus-Kalundborg
24.10.199224.10.1992Færgen sejler URD's dobbelttur lørdag eftermiddag
25.10.199202.12.1992I fart Aarhus-Kalundborg
02.12.199203.12.1992Sejlet med op til 1½ times forsinkelse på grund af en defekt hovedmotor
03.12.199216.01.1993I fart Aarhus-Kalundborg
16.01.199316.01.1993Færgen sejler URD's dobbelttur lørdag eftermiddag
17.01.199322.01.1993I fart Aarhus-Kalundborg
22.01.199322.01.1993Denne dag sejlet 1 dobbelttur mindre, årsag kendes ikke
23.01.199320.02.1993I fart Aarhus-Kalundborg
20.02.199321.02.1993Aarhus værft, doksat fra lørdag 20.02 kl 13.30 til søndag 21.02 kl 10.02 for bundsyn ved Bureau Veritas
21.02.199313.05.1993I fart Aarhus-Kalundborg
13.05.199313.05.1993Aflyst en dobbelttur på grund af gennembrænding af bunden i et cylinerdæksel
13.05.199314.08.1993I fart Aarhus-Kalundborg
14.08.199315.08.1993Aarhus værft
15.08.199306.09.1993I fart Aarhus-Kalundborg
06.09.199306.09.1993Under sejlads på turen fra Kalundborg kl 17.00 til Aarhus lider færgen et krumtaphavari, og færgen tages ud af drift ved ankomst til Aarhus
xx.09.1993xx.09.1993Forsejlet fra Aarhus til Fredericia på 7 timer 37 minutter
10.09.199324.11.1993Hovedmaskineriet udskiftet ved Fredericia værft til nye motorer fra Wärtsilä. Samtidig er gennemført et ordinært værftsophold samt installation af tankkølesystem med issøkasse.
24.11.199325.11.1993Afgået Fredericia kl 08.42 på en prøvetur for test af det nye maskineri, opnået en fart på 19,2 knob, an Fredericia værft kl 06.32 næste morgen
25.11.199325.11.1993Forsejlet fra Fredericia værft kl 16.05, an Kalundborg kl 19.18
25.11.199326.11.1993Forsejlet fra Kalundborg af kl 23.56, Aarhus an kl 03.36, derefter forhalet
26.11.199326.11.1993Afholdt prøvesejlads for skibsførerne, alt o.k.
27.11.199327.11.1993Forhalet fra 07.15 til 07.30, i normal fart fra Aarhus kl 08.12
27.11.199327.11.1993Kalundborg an 11.18, Kalundborg af 12.12, Aarhus an 15.18, derefter forhalet
28.11.199328.11.1993I fart fra Aarhus kl 13.09
28.11.199324.12.1993I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
24.12.199325.12.1993Planlagt oplagt i Aarhus fra kl 12.42 (forhaling slut) til 25.12 kl 12.12
25.12.199325.12.1993Sejlet en dobbelttur
25.12.199326.12.1993Planlagt oplagt i Aarhus fra kl 20.46 (forhaling slut) til 26.12 kl 12.10
26.12.199331.12.1993I fart Aarhus-Kalundborg
31.12.199301.01.1994Planlagt oplagt i Aarhus fra kl 12.40 (forhaling slut) til 01.01 kl 11.56
01.01.199401.01.1994Sejlet en dobbelttur
01.01.199402.01.1994Planlagt oplagt i Aarhus fra kl 20.45 (forhaling slut) til 02.01 kl 12.00
02.01.199402.01.1994I fart fra Aarhus kl 13.08
02.01.199405.01.1994I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
05.01.199405.01.1994Anmeldt brugsrettighed, (Rådighedsindskrænkning)
05.01.199419.01.1994I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
19.01.199419.01.1994Anmeldt at Rådighedsindskrænkning er udslettet
19.01.199424.01.1994I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
24.01.199424.01.1994Anmeldt meddelelse fra dommer ved retten i Aarhus om ejerrettighed, registreret 24011994 og 07021994 (2 stk), Arka Marine K/S under konkurs
24.01.199431.03.1994I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
31.03.199401.04.1994Oplagt i Aarhus fra skærtorsdag kl 20.21-langfredag kl 13.06 (+ 2 forhalinger)
01.04.199402.04.1994I fart på 2 dobbeltture fra kl 13.06 til kl 04.23 (+ 2 forhalinger)
02.04.199403.04.1994Oplagt i Aarhus fra påskelørdag kl 04.23-påskedag kl 13.06 (+ 2 forhalinger)
03.04.199403.04.1994I fart på 1 dobbelttur fra kl 13.06 til kl 20.12 (+ 2 forhalinger)
03.04.199404.04.1994Oplagt Aarhus fra påskesøndag kl 20.12-2.påskedag kl 13.10 (+ 2 forhalinger)
04.04.199421.05.1994I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
21.05.199421.05.1994Pinselørdag sejlet 2 dobbeltture, Ahv 5.10-Kb 8.21-Kb 9.15-Ahv 12.18, Ahv 13.05-Kb 16.20, Kb 17.14-Ahv 20.20
22.05.199422.05.1994Pinsesøndag sejlet 1 dobbelttur, Ahv 13.06-Kb 16.22-Kb 17.10-Ahv 20.25
23.05.199424.05.19942.pinsedag sejlet 2 dobbeltture, Ahv 13.10-Kb 16.19-Kb 17.12-Ahv 20.20, Ahv 21.16-Kb 00.31, Kb 01.16-Ahv 04.27
24.05.199430.05.1994I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
30.05.199430.05.1994Anmeldt og registreret matrikel
30.05.199411.06.1994I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
11.06.199411.06.1994Denne lørdag forhalet til kaj 304 fra kl 12.19 til kl 13.12, ligget der til søndag
12.06.199412.06.1994Denne søndag rørt og forhalet fra kaj 304 fra kl 10.45 til kl 12.10
12.06.199423.07.1994I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, lø+sø 2 dobbeltture (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 20.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
24.07.199424.07.1994Forhalet fra kaj kl 09.36, bugten an 10.01, prøvesejlet styrbords og bagbords redningsbåde, bugten af 11.45, lejet an 12.13
24.07.199402.08.1994I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, lø+sø 2 dobbeltture (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 20.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
02.08.199402.08.1994Anmeldt og registreret rådighedsindskrænkning, anmeldt skøde og anmeldt (anden) rådighedsindskrænkning udslettelse
02.08.199416.08.1994I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, lø+sø 2 dobbeltture (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 20.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
16.08.199416.08.1994Registreret skadesløsbrev udslettelse og registreret skøde
16.08.199420.08.1994I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, sø 2 dobbeltture
20.08.199420.08.1994Forhalet fra kaj kl 10.20, til bugten, prøvesejlet redningsbåd nr 2. på bugten, lejet an kl 11.50
21.08.199426.08.1994I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, sø 2 dobbeltture
27.08.199427.08.1994Sejlet en dobbelttur, derefter Ahv af 13.05, Kb an 16.20, Kb af 20.10, Ahv an 23.15, (fra Kb til Ahv er det URD's tur - hvorfor?)
28.08.199402.09.1994I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, sø 2 dobbeltture
03.09.199403.09.1994Sejlet en dobbelttur, derefter Ahv af 13.14, Kb an 16.20, Kb af 20.10, Ahv an 23.22, (fra Kb til Ahv er det URD's tur - hvorfor?)
04.09.199409.09.1994I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, sø 2 dobbeltture
10.09.199410.09.1994Sejlet en dobbelttur, derefter Ahv af 13.15, Kb an 16.20, Kb af 20.10, Ahv an 23.15, (fra Kb til Ahv er det URD's tur - hvorfor?)
10.09.199410.09.1994Forhalet fra lejet kl 23.30 til benzinhavn an kl 23.53
11.09.199411.09.1994Forhalet fra benzinhavn kl 11.50 til lejet an kl 12.20
11.09.199402.10.1994I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
02.10.199402.10.1994Forhalet i 1 time og 11 minutter via Aarhus bugten (båd-og brandøvelser)
02.10.199414.10.1994I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
14.10.199415.10.1994I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, lø+sø 2 dobbeltture (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 20.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
16.10.199416.10.1994Forhalet i 1 time og 39 minutter via Aarhus bugten
16.10.199424.10.1994I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, lø+sø 2 dobbeltture (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 20.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
25.10.199419.11.1994I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
19.11.199419.11.1994Forhalet til flydedokken fra kl 12.33 til kl 13.05
19.11.199420.11.1994Aarhus værft, dokning
20.11.199420.11.1994Forhalet fra flydedokken kl 13.03, ankom lejet kl 13.28, i fart kl 13.39
20.11.199427.11.1994I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
27.11.199427.11.1994Forhalet i 1 time og 08 minutter via Aarhus bugten
27.11.199422.12.1994I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
22.12.199422.12.1994Afgået Kalundborg kl 01.16, sejlads afbrudt 01.25, returneret til Kalundborg for ilandsætning af sygt besætningsmedlem, afgået igen kl 01.47
22.12.199424.12.1994I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet
24.12.199425.12.1994Forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl 12.10 til søndag kl 13.05, ellers i fart
25.12.199426.12.1994Sejlet to dobbeltture
26.12.199426.12.1994Forhalet og oplagt i Aarhus fra mandag kl 04.30 til mandag kl 13.07
26.12.199411.03.1995I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
11.03.199511.03.1995Efter ankomst til Aarhus lørdag forhalet til kaj 313 fra kl 12.42 til 13.23
11.03.199512.03.1995Foretaget reparation ved kaj 313 i Aarhus
12.03.199512.03.1995Rørt+forhalet fra kaj 313 kl 11.19, ankom til lejet kl 12.15
12.03.199513.04.1995I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
13.04.199513.04.1995Sejlet to dobbeltture (skærtorsdag)
13.04.199514.04.1995Forhalet og oplagt i Aarhus fra skærtorsdag kl 20.20 til langfredag kl 13.07
14.04.199515.04.1995Sejlet to dobbeltture (langfredag)
15.04.199516.04.1995Forhalet og oplagt i Aarhus fra påskelørdag kl 04.25 til påskesøndag kl 13.06
16.04.199516.04.1995Sejlet en dobbelttur (påskesøndag)
16.04.199517.04.1995Forhalet og oplagt i Aarhus fra påskesøndag kl 20.20 til 2.påskedag kl 13.06
17.04.199505.05.1995I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
06.05.199506.05.1995Sejlet to dobbeltture, derefter forhalet fra kl 20.30 til kl 21.04 til kaj øst
07.05.199507.05.1995Rørt og forhalet fra kaj øst til lejet mellem kl 11 og kl 12
07.05.199501.06.1995I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, lø+sø 2 dobbeltture (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 20.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
01.06.199501.06.1995Færgen aflyste to ture denne dag
01.06.199503.06.1995I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, lø+sø 2 dobbeltture (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 20.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
03.06.199503.06.1995Sejlet to dobbeltture (pinselørdag)
03.06.199504.06.1995Forhalet og oplagt i Aarhus fra pinselørdag kl 20.15 til pinsedag kl 13.06
04.06.199504.06.1995Sejlet en dobbelttur (pinsedag)
04.06.199505.06.1995Forhalet og oplagt i Aarhus fra pinsesøndag kl 20.20 til 2.pinsedag kl 13.06
05.06.199524.06.1995I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, lø+sø 2 dobbeltture (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 20.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
25.06.199525.06.1995Forsinket 75 min i afgangen kl 13.00 på grund af et problem med en el-nødtavle
25.06.199502.08.1995I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, lø+sø 2 dobbeltture (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 20.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
02.08.199502.08.1995Overført til DSB Rederi A/S
02.08.199508.08.1995I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, lø+sø 2 dobbeltture (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 20.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
08.08.199508.08.1995Anmeldt til Søfartsstyrelsen, at færgen er overført til DSB Rederi A/S
08.08.199512.08.1995I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, lø+sø 2 dobbeltture (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 20.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
12.08.199512.08.1995Afgået Kalundborg kl 09.20, glemt 2 personbiler, tilbage, ny afgang kl 9.32
12.08.199509.09.1995I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, lø+sø 2 dobbeltture (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 20.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
09.09.199510.09.1995Oplagt på kaj 23
10.09.199510.09.1995Forhalet fra kl 10.36 til kl 11.31 via Aarhus bugten
10.09.199528.09.1995I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, lø+sø 2 dobbeltture (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 20.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
28.09.199528.09.1995Afsejlet fra Aarhus kl 05.11, på grund af en defekt bovtruster kunne færgen ikke komme til kaj i Kalundborg i stormen, returneret til Aarhus, ankom kl 12.52
28.09.199528.09.1995I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet
30.09.199530.09.1995Ud af fart efter ankomst til Kalundborg kl 08.38. Afgang Kalundborg kl 09.06, fortøjet i dokken på Fredericia værft kl 13.12
30.09.199501.10.1995Bovpropeller 1 demonteret på Fredericia skibsværft, sendt til Norge for reparation
01.10.199501.10.1995Forsejlet fra Fredericia kl 09.20, Aarhus an 12.49
01.10.199513.10.1995I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
14.10.199514.10.1995Sejlet to dobbeltture (efterårsferie)
14.10.199515.10.1995Forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl 20.55 til søndag kl 10.16
15.10.199515.10.1995Forhalet til lejet fra kl 10.16 til 10.27, efter afsejling fra lejet kl 13.05, ramte færgen kl 13.10 under manøvre Pier 2, færgen returnerede til lejet med ankomst kl 13.22 for syn af skaderne, skroget fik en kraftig indtrykning styrbord agter samt et par mindre huller. Færgen udlosset og forhalede fra kl 14.51 til kl 15.23 til kaj 14 for reparation.
15.10.199516.10.1995Repareret ved kaj 14, den 16.10 forhalet fra kaj 14 kl 5.15 til lejet an kl 5.30
16.10.199527.10.1995I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, lø+sø 2 dobbeltture (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 20.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
28.10.199528.10.1995Ud af fart efter ankomst til Kalundborg kl 00.32. Forsejlet fra Kalundborg kl 01.06, ankom i dok kl 05.27, skibet trådte kl 06.50.
28.10.199531.10.1995Bovpropeller isat på Fredericia værft, foretog bundsyn med klassen, samt udbedret skade opstået ved ankomst til Fredericia 30.09.1995.
31.10.199531.10.1995Påbegyndt uddokning kl 03.00, forsejlet fra Fredericia kl 05.25, ankom Kalundborg kl 08.28, i fart kl 09.10.
31.10.199514.11.1995I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
14.11.199514.11.1995Registreret hos Søfartsstyrelsen, at færgen er overført til DSB Rederi A/S
14.11.199522.12.1995I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
23.12.199523.12.1995Sejlet 3 dobbeltture lillejuleaftensdag
24.12.199524.12.1995Sejlet 1 dobbelttur juleaftensdag
24.12.199525.12.1995Forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl 12.19 til søndag kl 13.06, ellers i fart
25.12.199525.12.1995Sejlet 1 dobbelttur juledag
25.12.199526.12.1995Forhalet og oplagt i Aarhus fra mandag kl 20.10 til tirsdag kl 13.17
26.12.199530.12.1995I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet
30.12.199501.01.1996Forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl 12.20 til mandag kl 13.06 (nytår)
01.01.199618.02.1996I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
19.02.199619.02.1996På turen fra Kalundborg kl 01.17, først ankommet til Aarhus kl 05.00 på grund af is i færgelejet
19.02.199622.02.1996I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, men gradvist tørre forsinkelser på grund af is i færgelejerne, så nat efter 21.02 blev turen fra Aarhus kl 21 og fra Kalundborg kl 01 aflyst, og ASK var så på Aarhus-bugten fra kl 23.33 til kl 01.45 for at give plads for URD i færgelejet
22.02.199603.04.1996I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
04.04.199604.04.1996Sejlet to dobbeltture (skærtorsdag)
04.04.199605.04.1996Forhalet og oplagt i Aarhus fra skærtorsdag kl 20.14 til langfredag kl 13.06
05.04.199606.04.1996Sejlet to dobbeltture (langfredag)
06.04.199607.04.1996Forhalet og oplagt i Aarhus fra påskelørdag kl 04.22 til påskesøndag kl 09.52
07.04.199607.04.1996Sejlet en tur på Aarhus bugten fra kl 09.52 til ankomst kl 12.01 i lejet
07.04.199607.04.1996Sejlet en dobbelttur (påskesøndag)
07.04.199608.04.1996Forhalet og oplagt i Aarhus fra påskesøndag kl 20.15 til 2.påskedag kl 13.05
08.04.199613.04.1996I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet
13.04.199613.04.1996Forsejlet fra Kalundborg kl 01.01 til Fredericia an kl 05.42
13.04.199614.04.1996I dok på Fredericia skibsværft for "isdokning" med bundbehandling fra 13.04 kl 07.00 til 14.04 kl 07.00
14.04.199614.04.1996Forsejlet fra Fredericia kl 07.10, Aarhus an 10.51
14.04.199617.04.1996I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet
17.04.199618.04.1996På turen fra Aarhus kl 21 stop i 5 min på grund af høj temperatur på LT. Vand i styrbord hovedmotor i forbindelse med demontering af pumpe.
18.04.199603.05.1996I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
04.05.199611.05.1996I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, lø+sø 2 dobbeltture (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 20.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
11.05.199612.05.1996Forhalet til kulhavn fra kl 20.32 til kl 21.45, repareret der
12.05.199612.05.1996Forhalet fra kulhavn kl 10.45, ankom lejet kl 11.32
12.05.199625.05.1996I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, lø+sø 2 dobbeltture (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 20.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
26.05.199626.05.1996Sejlet 1 dobbelttur, derefter forhalet fra kl 20.29 til kl 20.41 til oplægning. Forhalet og oplagt i Aarhus fra pinsesøndag kl 20.19 til 2.pinsedag kl 13.05.
27.05.199602.06.1996I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, lø+sø 2 dobbeltture (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 20.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
02.06.199602.06.1996Under ophold i Kalundborg fra kl 16.20 til kl 17.19 indløber der kl 16.35 melding om ca. 300 liter bunkerolie i havnen, kl 16.39 blev Kalundborg kommunes miljøhold tilkaldt for udlægning af flydespærring
02.06.199616.06.1996I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, lø+sø 2 dobbeltture (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 20.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
16.06.199616.06.1996Sejlet en tur på Aarhus bugten fra kl 09.45 til ankomst kl 12.00 i lejet
17.06.199621.06.1996I fart Aarhus-Kalundborg
21.06.199621.06.1996Fejl på hækrampe i Kalundborg betyder at afgangen kl 09 først afsejler kl 12.15, Aarhus an kl 15.00, turene fra Aarhus kl 13 og fra Kalundborg kl 17 aflyste
21.06.199617.08.1996I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, lø+sø 2 dobbeltture (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 20.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
18.08.199618.08.1996Forsejlet fra Aarhus kl 09.50 til Fredericia, an 14.07, træder i dok I kl 14.20.
18.08.199629.08.1996I dok I på Fredericia værft for periodisk syn
29.08.199629.08.1996Forhalet til kaj 11 med styrbord side til kaj, an kl 07.39
29.08.199631.08.1996Fredericia værft, resterende værftsarbejder færdiggjort
31.08.199631.08.1996Forsejlet fra Fredericia værft kl 15.00, ankom lejet i Aarhus kl 22.52.
01.09.199628.09.1996I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, lø+sø 2 dobbeltture (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 20.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
29.09.199611.10.1996I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
12.10.199623.10.1996I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet, lø+sø 2 dobbeltture (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 20.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
24.10.199608.12.1996I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
08.12.199608.12.1996Forhalet via bugten fra kl 10.20 til kl 11.41, søsat redningsbåd på bugten I fart Aarhus-Kalundborg
08.12.199609.12.1996På turen fra Aarhus kl 21.16 lang overfartstid på grund af skib på tværs, ankom Kalundborg kl 01.06
09.12.199609.12.1996I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet
09.12.199610.12.1996På turen fra Aarhus kl 21 skulle HMS arbejde med sidefortøjningshul, maskinen hjalp med reparationen, men det betød afgang Aarhus kl 23.22, ankom Kalundborg kl 02.22, Kalundborg af 03.10, Aarhus an 05.59, Aarhus af 06.38, Kalundborg an 09.32, Kalundborg af 09.50, Aarhus an 12.33
10.12.199624.12.1996I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
24.12.199624.12.1996Sejlet 1 dobbelttur juleaftensdag
24.12.199625.12.1996Forhalet og oplagt i Aarhus fra tirsdag kl 11.59 til onsdag kl 13.07, ellers i fart
25.12.199625.12.1996Sejlet 1 dobbelttur juledag
25.12.199626.12.1996Forhalet og oplagt i Aarhus fra onsdag kl 20.15 til torsdag kl 13.05
26.12.199631.12.1996I fart som 2.færge (normalplan) med 3 dobbeltture i døgnet (forhalet og oplagt i Aarhus fra lørdag kl ca 12.20 til søndag kl 13, ellers i fart)
31.12.199601.01.1997Forhalet og oplagt i Aarhus fra tirsdag kl 12.10 til onsdag kl 21.16 (nytår)
01.01.199701.01.1997Fra denne dag er rederiets navn Scandlines A/S, København Fra denne dag var statsstøtten til Kalundborg-Aarhus inddraget, hvorfor sejlplanen blev omlagt til kun at sejle de afgange hvor der var god fragt-last, det vil sige at natafgangen fra Aarhus kl ca 21.15 og fra Kalundborg kl ca 01.30 blev sejlet alle nætter undtagen nat lø/sø Eftermiddagsafgangen fra Aarhus kl ca 12.50 og tilbage fra Kalundborg kl ca 17.00 blev sejlet mandage-fredage
01.01.199711.01.1997I fart som 2.færge (normalplan) med 2 dobbeltture i døgnet ma-fr, samt 1 dobbelttur nat efter søndag, ellers oplagt i Aarhus
11.01.199711.01.1997Forhalet fra kl 05.45 til kl 06.15 til Aarhus værft for udtagning af trosse fra truster nr 3, derefter uddokket og forhalet fra værft kl 12.55, ankom lejet kl 13.25.
12.01.199727.03.1997I fart som 2.færge (normalplan) med 2 dobbeltture i døgnet ma-fr, samt 1 dobbelttur nat efter søndag, ellers oplagt i Aarhus
27.03.199731.03.1997Oplagt i Aarhus fra torsdag kl 04.31 til mandag kl 21.18 (påske)
31.03.199725.04.1997I fart som 2.færge (normalplan) med 2 dobbeltture i døgnet ma-fr, samt 1 dobbelttur nat efter søndag, ellers oplagt i Aarhus
25.04.199727.04.1997Oplagt i Aarhus fra fredag kl 04.51 til søndag kl 21.24 (bededag)
27.04.199729.04.1997I fart som 2.færge (normalplan) med 2 dobbeltture i døgnet ma-fr, samt 1 dobbelttur nat efter søndag, ellers oplagt i Aarhus
29.04.199729.04.1997På turen fra Kalundborg kl 02.12 kunne ASK først ankomme til Aarhus kl 06.00 på grund af URD
29.04.199701.05.1997I fart som 2.færge (normalplan) med 2 dobbeltture i døgnet ma-fr, samt 1 dobbelttur nat efter søndag, ellers oplagt i Aarhus
01.05.199701.05.1997Overgået til at sejle med mønstret besætning
01.05.199707.05.1997I fart som 2.færge (normalplan) med 2 dobbeltture i døgnet ma-fr, samt 1 dobbelttur nat efter søndag, ellers oplagt i Aarhus
07.05.199708.05.1997Oplagt i Aarhus fra torsdag kl 04.58 til torsdag kl ca 21.15 (Kristi Himmelfart)
08.05.199717.05.1997I fart som 2.færge (normalplan) med 2 dobbeltture i døgnet ma-fr, samt 1 dobbelttur nat efter søndag, ellers oplagt i Aarhus
17.05.199719.05.1997Oplagt i Aarhus fra lørdag kl 05.28 til mandag kl 21.15 (Pinse)
19.05.199703.09.1997I fart som 2.færge (normalplan) med 2 dobbeltture i døgnet ma-fr, samt 1 dobbelttur nat efter søndag, ellers oplagt i Aarhus
03.09.199703.09.1997Scandlines oplyser at man vil købe færgen med overtagelse den 15.september, hvis handlen går i orden.
03.09.199715.09.1997I fart som 2.færge (normalplan) med 2 dobbeltture i døgnet ma-fr, samt 1 dobbelttur nat efter søndag, ellers oplagt i Aarhus
15.09.199715.09.1997Anmeldt to gange rådighedindskrænkning udslettelse samt "Bill of Sale", det vil sige at Scandlines har købt færgen
15.09.199718.09.1997I fart som 2.færge (normalplan) med 2 dobbeltture i døgnet ma-fr, samt 1 dobbelttur nat efter søndag, ellers oplagt i Aarhus
18.09.199718.09.1997Registreret "Bill of Sale"
18.09.199701.11.1997I fart som 2.færge (normalplan) med 2 dobbeltture i døgnet ma-fr, samt 1 dobbelttur nat efter søndag, ellers oplagt i Aarhus
01.11.199701.11.1997Ligget oplagt i Aarhus fra kl 05.04 lørdag til kl 17.30, sejlet fra Aarhus lørdag kl 17.30, Kalundborg an kl 21.41
01.11.199702.11.1997Sejlet en special-afgang fra Kalundborg kl 23.21, Aarhus an kl 05.15 med køretøjer og personel fra forsvaret
02.11.199702.11.1997Ligget oplagt i Aarhus fra kl 05.15 søndag til kl 21.21
02.11.199724.12.1997I fart som 2.færge (normalplan) med 2 dobbeltture i døgnet ma-fr, samt 1 dobbelttur nat efter søndag, ellers oplagt i Aarhus
24.12.199728.12.1997Oplagt i Aarhus fra onsdag kl 04.41 til søndag kl 21.16 (jul)
28.12.199730.12.1997I fart som 2.færge (normalplan) med 2 dobbeltture i døgnet ma-fr, samt 1 dobbelttur nat efter søndag, ellers oplagt i Aarhus
30.12.199701.01.1998Oplagt i Aarhus fra tirsdag kl 20.02 til torsdag kl 21.25 (nytår)
01.01.199802.01.1998Sejlet en dobbelttur (nytårsdag)
02.01.199802.01.1998Oplagt i Aarhus fra fredag kl 04.42 til fredag kl 12.52 (nytår), sejlet en dobbelttur (dagen efter nytår)
02.01.199804.01.1998Oplagt i Aarhus fra fredag kl 20.30 til søndag kl 21.16 (nytår)
04.01.199804.04.1998I fart som 2.færge (normalplan) med 2 dobbeltture i døgnet ma-fr, samt 1 dobbelttur nat efter søndag, ellers oplagt i Aarhus
04.04.199804.04.1998Ud af fart lørdag morgen kl 05.18, forhaling til værft
04.04.199813.04.1998Aarhus værft
13.04.199813.04.1998kl 16.45 afgået dokken på Aarhus værft, gået i fart kl 21.23
13.04.199826.04.1998I fart som 2.færge (normalplan) med 2 dobbeltture i døgnet ma-fr, samt 1 dobbelttur nat efter søndag, ellers oplagt i Aarhus
27.04.199827.04.1998Som følge af lockout på arbejdsmarkedet, blev sejladsen omlagt, så der sejledes 1½ dobbelttur, og så oplagt i modsatte havn næste dag
27.04.199828.04.1998Aarhus af 13.12, Kalundborg 16.07-17.02, Aarhus 20.03-21.16, Kb an 00.35
28.04.199828.04.1998Kalundborg af 11.49, Aarhus 14.56-16.23, Kalundborg 19.31-20.31, Ahv 23.31
29.04.199830.04.1998Aarhus af 12.38, Kalundborg 16.01-17.02, Aarhus 20.16-21.15, Kb an 00.32
30.04.199830.04.1998Kalundborg af 11.45, Aarhus 15.00-16.15, Kalundborg 19.30-20.32, Ahv 23.46
01.05.199801.05.1998Aarhus af 12.50, Kalundborg 15.56-17.01, Aarhus 20.08
01.05.199802.05.1998Forhalet i Aarhus fra fredag kl 21.00 til kl 21.45 og fra kl 23.20 til 0.14.
02.05.199803.05.1998Oplagt i Aarhus fra lørdag kl 00.14 til søndag kl 21.20
03.05.199804.05.1998Sejlet Aarhus af 21.20, Kalundborg an 00.30
04.05.199804.05.1998Kalundborg af 11.45, Aarhus 14.54-16.16, Kalundborg 19.28-20.30, Ahv 23.36
05.05.199805.05.1998Aarhus af 12.45, Kalundborg 15.58-17.00, Aarhus 20.10
06.05.199806.05.1998Aarhus af 12.46, Kalundborg 15.55-17.03, Aarhus 20.04
07.05.199807.05.1998Aarhus af 12.49, Kalundborg 16.00-17.01, Aarhus 19.54
07.05.199810.05.1998Oplagt i Aarhus fra torsdag kl 19.54 til søndag kl 21.34 (bededag)
10.05.199821.05.1998I fart som 2.færge (normalplan) med 2 dobbeltture i døgnet ma-fr, samt 1 dobbelttur nat efter søndag, ellers oplagt i Aarhus
21.05.199821.05.1998Oplagt i Aarhus fra torsdag kl 04.54 til torsdag kl 21.16 (Kristi Himmelfart)
21.05.199830.05.1998I fart som 2.færge (normalplan) med 2 dobbeltture i døgnet ma-fr, samt 1 dobbelttur nat efter søndag, ellers oplagt i Aarhus
30.05.199801.06.1998Oplagt i Aarhus fra lørdag kl 04.50 til mandag kl 21.20 (Pinse)
01.06.199816.06.1998I fart som 2.færge (normalplan) med 2 dobbeltture i døgnet ma-fr, samt 1 dobbelttur nat efter søndag, ellers oplagt i Aarhus
16.06.199817.06.1998På turen fra Aarhus kl 21.15 blev der forsøgt anløb i Kalundborg fra kl 00.20, og det lykkedes kl 02.23, maskinjourmal fortæller: sidefortøjning skiftet, relæ for blå blink, trimpanel agter skiftet sikring for ventil T 4, assisteret vagtselskab ved kontrol af alarmer til samme, fortøjningsspil skiftet, pakning ved luftskrue, sejlet fra Kalundborg kl 03.14, Aarhus an 06.17
17.06.199828.07.1998I fart som 2.færge (normalplan) med 2 dobbeltture i døgnet ma-fr, samt 1 dobbelttur nat efter søndag, ellers oplagt i Aarhus
28.07.199828.07.1998Efter ankomst til Aarhus kl 04.37 forhalede færgen fra kl 05.07 til kl 06.24 til østhavnen, journal skriver: Renset søfilter bagbord sugning for hovedmotor på grund af vandmænd i Kalundborg, tilbage i fart kl 12.46
28.07.199810.08.1998I fart som 2.færge (normalplan) med 2 dobbeltture i døgnet ma-fr, samt 1 dobbelttur nat efter søndag, ellers oplagt i Aarhus
10.08.199810.08.1998Journal anfører ca kl 20.15 ankomst Aarhus østhavn?
10.08.199830.08.1998I fart som 2.færge (normalplan) med 2 dobbeltture i døgnet ma-fr, samt 1 dobbelttur nat efter søndag, ellers oplagt i Aarhus
31.08.199831.08.1998Denne mandag kun udført en dobbelttur, Aarhus af 21.15 (TV2 stjernetræf?)
31.08.199823.12.1998I fart som 2.færge (normalplan) med 2 dobbeltture i døgnet ma-fr, samt 1 dobbelttur nat efter søndag, ellers oplagt i Aarhus
23.12.199823.12.1998Ankom Aarhus fra onsdag kl 19.55, forhalet fra kl 20.56 til kl 21.15
23.12.199801.01.1999Oplagt fra den 23.12.1998, da der var indgået aftale med Mols-Linien om at dette rederi skulle overtage sejladsen, og der kun skulle sejles med én færge på ruten.
01.01.199901.01.1999Rederiet skifter navn til Scandlines Danmark A/S
01.01.199914.01.1999Mindre "off-hire" ved kaj i Aarhus.
14.01.199914.01.1999Fra kl 12.40 til kl 16.41 sejlet prøvetur
14.01.199920.01.1999Mindre "off-hire" ved kaj i Aarhus fortsat.
20.01.199920.01.1999Forhalet til lejet fra kl 11.05 til kl 11.22, i fart for URD kl 12.45
20.01.199902.02.1999I fart som færge med 2 dobbeltture i døgnet ma-fr, samt 1 dobbelttur nat efter søndag, ellers oplagt i Aarhus Det vil sige at natafgangen fra Aarhus kl ca 21.15 og fra Kalundborg kl ca 01.30 blev sejlet alle nætter undtagen nat lø/sø. Eftermiddagsafgangen fra Aarhus kl ca 12.50 og tilbage fra Kalundborg kl ca 17.00 blev sejlet mandage-fredage
02.02.199903.02.1999ASK slutter på Aarhus-Kalundborg, sidste tur, Aarhus af 21.38, Kalundborg an 00.30, Kalundborg af 01.40, Aarhus an 04.55
03.02.199903.02.1999Forhalet fra kl 10.34 til kl 11.55
03.02.199908.02.1999Ligget oplagt i Aarhus, udført en del reparationsarbejder.
08.02.199908.02.1999Anmeldt begæring om optagelse i og overførsel til DIS
08.02.199910.02.1999Ligget oplagt i Aarhus, udført en del reparationsarbejder.
10.02.199910.02.1999Registreret optagelse i og overførsel til DIS
10.02.199926.03.1999Ligget oplagt i Aarhus, udført en del reparationsarbejder.
26.03.199926.03.1999Vendt færgen fra kl 09.41 til kl 10.24
26.03.199929.03.1999Ligget oplagt i Aarhus, udført en del reparationsarbejder.
29.03.199929.03.1999Sejlads fra kl 14.15 til kl 21.15 til Aarhus bugt for afholdelse af bundsyn ved dykker, derefter tilbage til oplæggerplads i Aarhus
01.04.199901.04.1999Forsejlet fra Aarhus 01.04 kl 21.11, ankom Travemünde 02.04 kl 09.45
02.04.199906.04.1999Lå i Travemünde og gjorde klar til sejlads i International Fart
06.04.199907.04.1999Første tur: Travemünde af 13.02, Klaipeda an 07.04 kl 14.15
08.04.199909.04.1999Første tur: Klaipeda af 01.05, Travemünde an 09.04 kl 07.07
09.04.199927.04.1999I fart Travemünde-Klaipeda for Euroseabridge
27.04.199927.04.1999Sejlet fra Travemünde kl 09.30, ankom Åbenrå kl 18.30
28.04.199928.04.1999Sejlet fra Åbenrå kl 00.05, ankom Travemünde kl 08.35
28.04.199929.04.1999Sejlet Travemünde af 12.00, Klaipeda an 29.04 kl 13.00
29.04.199930.04.1999Sejlet fra Klaipeda kl 19.40, ankom Travemünde kl 18.15
30.04.199901.05.1999Sejlet fra Travemünde kl 21.35, ankom Åbenrå kl 05.45
01.05.199902.05.1999Sejlet fra Åbenrå kl 12.45, ankom Klaipeda kl 16.55
03.05.199904.05.1999Sejlet fra Klaipeda kl 09.05, ankom Travemünde kl 07.18
04.05.199904.05.1999Sejlet fra Travemünde kl 09.50, ankom Åbenrå kl 18.20
04.05.199905.05.1999Sejlet fra Åbenrå kl 22.15, ankom Travemünde kl 07.25
05.05.199906.05.1999Sejlet Travemünde af 12.55, Klaipeda an 06.05 kl ca 12 (12.30)
06.05.199907.05.1999Sejlet fra Klaipeda kl 19.40, ankom Travemünde kl 17.40
07.05.199908.05.1999Sejlet fra Travemünde kl 19.10, ankom Åbenrå kl 05.55
08.05.199908.05.1999Sejlet fra Åbenrå kl 12.10, ankom Travemünde kl 20.20
09.05.199928.05.1999I fart Travemünde-Klaipeda Sejlplanen var cirka sådan: afgang Klaipeda mandag ca kl 20, ankomst Travemünde tirsdag ca kl 21, afgang Travemünde onsdag ca kl 13, ankom Klaipeda torsdag ca kl 14.30, afgang Klaipeda ca kl 20.30, ankom Travemünde fredag ca kl 21, afgang Travemünde lørdag ca kl 15, ankom Klaipeda søndag ca kl 20
28.05.199929.05.1999Sejlet fra Travemünde kl 18.27, ankom Åbenrå kl 02.14
29.05.199929.05.1999Sejlet fra Åbenrå kl 06.05, ankom Travemünde kl 13.45
29.05.199902.11.1999I fart Travemünde-Klaipeda
02.11.199902.11.1999Ud af fart for Euroseabridge efter ankomst til Travemünde fra Klaipeda kl 20.55
03.11.199903.11.1999Forsejlet fra Travemünde 03.11 kl 05.57 til Nakskov dok 2 an kl 14.25
03.11.199925.11.1999Eftersyn i Nakskov dok 2
25.11.199926.11.1999Forsejlet fra Nakskov 25.11 kl 14.30, ankret fra kl 21.50 til kl 06.30, sejlet videre til Fredericia an 26.11 kl 08.40
26.11.199906.12.1999Direkte i dok, stod tør 26.11 kl 10.00 til 06.12 kl 23.10
06.12.199906.12.1999Forhalet fra dok til inderhavn i Fredericia fra kl 23.10 til kl 23.50
06.12.199910.12.1999Ligget i inderhavnen i Fredericia
10.12.199911.12.1999Forsejlet fra Fredericia 10.12 kl 20.08, ankret fra kl 00.10 til kl 07.40
11.12.199911.12.1999Ankommet Åbenrå kl 08.15
11.12.199912.12.1999Sejlet fra Åbenrå kl 16.36, ankom Klaipeda kl 20.06
13.12.199914.12.1999Sejlet fra Klaipeda kl 08.05, ankom Åbenrå kl 10.20
14.12.199915.12.1999Sejlet fra Åbenrå kl 20.40, ankom Klaipeda kl 23.45
16.12.199917.12.1999Sejlet fra Klaipeda kl 05.00, ankom Aarhus 17.12 kl 11.57
17.12.199918.12.1999Sejlet fra Aarhus kl 19.30, ankom Åbenrå kl 02.30
18.12.199919.12.1999Sejlet fra Åbenrå kl 08.03, ankom Klaipeda kl 14.15
20.12.199921.12.1999Sejlet fra Klaipeda kl 00.20, ankom Aarhus 21.12 kl 07.40
21.12.199921.12.1999Sejlet fra Aarhus kl 15.55, ankom Åbenrå kl 23.10
22.12.199922.12.1999Sejlet fra Åbenrå kl 03.10, ankom Nakskov kl 10.00
22.12.199902.01.2000Oplagt i Nakskov for jul/nytår
02.01.200003.01.2000Sejlet fra Nakskov kl 12.40, ankom Liepaja kl 14.00
04.01.200005.01.2000Sejlet fra Liepaja kl 05.01, ankom Rostock kl 06.30
05.01.200006.01.2000Sejlet fra Rostock kl 18.55, ankom Liepaja kl 17.50
07.01.200030.08.2000I fart Rostock-Liepaja Sejlplanen var cirka sådan: Lå i Liepaja mandag, afgang Liepaja kl ca 02.30 tirsdag, ankom Rostock kl ca 06.30 onsdag, afgang Rostock kl ca 19.00 onsdag, ankom Liepaja kl ca 19.00 torsdag, afgang Liepaja kl ca 03.00 fredag, ankom Rostock kl ca 06.15 lørdag, afgang Rostock kl ca 19.00 lørdag, ankom Liepaja kl ca 19.00 søndag
31.08.200031.08.2000Sejlet fra Liepaja kl 02.35, ankom Karlshamn kl 15.40
31.08.200001.09.2000Sejlet fra Karlshamn kl 19.35, ankom Liepaja kl 10.10
01.09.200002.09.2000Sejlet fra Liepaja kl 18.35, ankom Karlshamn kl 09.48
02.09.200003.09.2000Sejlet fra Karlshamn kl 18.10, ankom Liepaja kl 09.20
03.09.200003.09.2000Forhalet i Liepaja fra kl 17.50 til kl 18.25
03.09.200004.09.2000Sejlet fra Liepaja kl 19.40, ankom Karlshamn kl 10.10
05.09.200006.09.2000Sejlet fra Karlshamn kl 17.55, ankom Liepaja kl 09.45
06.09.200007.09.2000Sejlet fra Liepaja kl 19.05, ankom Karlshamn kl 09.35
07.09.200008.09.2000Sejlet fra Karlshamn kl 17.02, ankom Liepaja kl 06.55
08.09.200009.09.2000Sejlet fra Liepaja kl 12.45, ankom Rostock kl 11.20
09.09.200007.10.2000I fart Rostock-Liepaja Sejlplanen var cirka sådan: Lå i Liepaja mandag, afgang Liepaja tirsdag kl ca 03, Rostock an onsdag kl ca 06.20, afgang Rostock ca kl 19.20 an Liepeja torsdag kl ca 19, afgang Liepaja fredag ca kl 03, an Rostock lørdag kl ca 06.20, afgang Rostock lørdag ca kl 19, an Liepaja søndag kl ca 19
07.10.200008.10.2000Sejlet fra Rostock kl 18.10, ankom Rønne kl 03.18, afgik kl 04.25, ankom Liepaja kl 19.20
09.10.200019.10.2000I fart Rostock-Liepaja
20.10.200021.10.2000Sejlet fra Liepaja kl 02.35, ankom Rønne kl 17.30, afgik kl 19.00, ankom Rostock kl 07.15
21.10.200023.12.2000I fart Rostock-Liepaja
23.12.200024.12.2000Sejlet fra Rostock kl 17.22, ankom Liepaja kl 14.25 den 24.12
24.12.200026.12.2000Ligget i Liepaja i julen fra 24.12 kl 14.25 til 26.12 kl 02.40
26.12.200030.12.2000I fart Rostock-Liepaja
30.12.200031.12.2000Sejlet fra Rostock kl 16.00, ankom Liepaja kl 15.50 den 31.12
31.12.200002.01.2001Ligget i Liepaja i nytåret fra 31.12 kl 15.50 til 02.01 kl 02.40
02.01.200119.05.2001I fart Rostock-Liepaja
19.05.200120.05.2001Sidste tur før ombygning, Rostock af kl 19.20, Liepaja an kl 18.45
21.05.200122.05.2001Forsejlet fra Liepaja kl 14.00, ankret fra kl 08.45-11.00, an værft kl 12.37
22.05.200113.06.2001Forlænget med 20,25 meter samt fået påbygget intern rampe til øverste vogndæk ved Gdansk Shiprepai Yard "Rementowa", Gdansk, Polen frem til 26.september 2001
13.06.200113.06.2001Skibet stod tør i dokken kl 21.15
13.06.200118.06.2001I dokken
18.06.200118.06.2001De 2 skibsdele trukket fra hinanden mellem kl 14 og kl 22, ny sektion placeret i dokken
19.06.200119.06.2001Forreste part placeret i dokken mellem 15 og 20, kl 22 er dokken tør
19.06.200126.07.2001I dokken
26.07.200126.07.2001Uddokket fra kl 04.30, kl 06.20 ved kaj ved værft
26.07.200102.08.2001Vej kaj på værftet, inddokket i dok nr 3 fra 15.00 til kl 16.40
02.08.200123.08.2001I dok nr 3 på værftet
23.08.200123.08.2001Uddokket fra kl 05.10, kl 06.45 ved kaj ved værft
23.08.200107.09.2001Vej kaj på værftet
07.09.200107.09.2001Anmeldt og registreret ændring i matrikel
07.09.200126.09.2001Vej kaj på værftet
26.09.200127.09.2001Forsejlet fra Gdansk kl 13.03, an Liepaja kl 10.50
28.09.200129.09.2001Sejlet fra Liepaja kl 03.50, ankom Rostock kl 05.30
29.09.200111.10.2001I fart Rostock-Liepaja
11.10.200111.10.2001Ved ankomst til Liepaja kl 23.15 "the corner port side aft collided with the Pier, too small holes in vessel" (det ene i styremaskinerum)
12.10.200116.10.2001I fart Rostock-Liepaja
16.10.200116.10.2001Anmeldt og registreret ændring i matrikel
16.10.200101.11.2001I fart Rostock-Liepaja
01.11.200102.11.2001Lå underdrejet ud for Liepaja i ca 14 timer på grund af storm, ankom Liepaja
02.11.200103.11.2001kl 08.25 fredag, afgik kl 14.05 fredag, ankom Rostock kl 11.30 lørdag
03.11.200115.11.2001I fart Rostock-Liepaja
15.11.200116.11.2001Lå underdrejet ud for Liepaja i ca 23 timer på grund af storm, ankom Liepaja
16.11.200118.11.2001kl 17.45 fredag, afgik kl 03.50 lørdag, ankom Rostock kl ?? Søndag
18.11.200119.11.2001afgik Rostock kl 15.00 søndag, ankom Liepaja kl 13.20 mandag
19.11.200116.12.2001I fart Rostock-Liepaja
16.12.200116.12.2001Ud af fart efter ankomst til Liepaja den 16.12 kl 18.50
17.12.200118.12.2001Forsejlet fra Liepaja kl 08.30, an værft tirsdag kl 12.25, kl 15.00 dokken tør
18.12.200122.12.2001Ørskov Shipyard, Frederikshavn
22.12.200122.12.2001Kl 12.30 påbegyndt vandfyldning af dok, kl 16.25-17.30 test af maskineri
22.12.200123.12.2001Forsejlet fra Frederikshavn kl 17.50, an Malmø kl 08.35
23.12.200102.01.2002Klargøring i Malmø for udchartring til Nordö Link
02.01.200203.01.2002Første tur Malmø af kl 16.00, ankomst Travemünde kl 01.00
03.01.200220.02.2002I fart på Malmø-Travemünde i charter til Nordö Link Sejlplanen var ca således: Afgang Malmø kl ca 16, ankom Travemünde kl ca 01, afgik Travemünde kl ca 03, ankom Malmø ca 11.15
20.02.200221.02.2002Afgik Malmø kl 16.05, kl 17.40 blev bagbord hovedmotor stoppet da A-sidens turbolader var revnet/knækket af, motor stoppet, turen fortsat på styrbord hovedmotor, ankom Travemünde kl 11.45 den 21.02.
21.02.200221.02.2002Forhalet til anden kaj fra kl 13.21 til kl 13.35
21.02.200222.02.2002Repareret ved kaj i Travemünde
22.02.200222.02.2002Sejlet fra Travemünde af kl 06.55, returneret til Travemünde med ankomst
22.02.200223.02.2002kl 19.55, Afsejlet kl 22.10, ankom Malmø kl 07.00, i normal fart kl 15.55
23.02.200220.04.2002I fart på Malmø-Travemünde i charter til Nordö Link
20.04.200221.04.2002Maskinreparation i Malmø fra 20.04 kl 11.00 til 21.04 kl 15.55
21.04.200231.08.2002I fart på Malmø-Travemünde i charter til Nordö Link
31.08.200201.09.2002Maskinreparation i Malmø for at oprette bagbord hovedmotor, skift af cylinderforing bagbord hovedmotor cylinder 5A, udskiftning af agterste cylinder for øverste port A-rampe.
01.09.200201.10.2002I fart på Malmø-Travemünde i charter til Nordö Link
01.10.200201.10.2002Maskinreparation i Travemünde fra 01.10 kl 01.15 til 02.10 kl 02.35
01.10.200207.11.2002I fart på Malmø-Travemünde i charter til Nordö Link
07.11.200207.11.2002Anmeldt og registreret matrikel
07.11.200208.11.2002I fart på Malmø-Travemünde i charter til Nordö Link
08.11.200208.11.2002Anmeldt og registreret matrikel
08.11.200209.11.2002I fart på Malmø-Travemünde i charter til Nordö Link
09.11.200210.11.2002Maskinreparation i Malmø fra 09.11 kl 12.05 til 10.11 kl 15.55
10.11.200207.12.2002I fart på Malmø-Travemünde i charter til Nordö Link
07.12.200208.12.2002Maskinreparation i Malmø fra 07.12 kl 12.05 til 08.12 kl 16.05
08.12.200221.12.2002I fart på Malmø-Travemünde i charter til Nordö Link
21.12.200221.12.2002Sidste tur for NORDÖ Link, Travemünde af kl 03.30, Malmø an kl 11.46
21.12.200222.12.2002Ligget "for off-hire" i Malmø fra 21.12 kl 11.55
22.12.200222.12.2002Monteret bagbord skorstensmærke
22.12.200227.12.2002Ligget "for off-hire" i Malmø
27.12.200227.12.2002Monteret styrbord skorstensmærke
27.12.200202.01.2003Ligget "for off-hire" i Malmø
02.01.200302.01.2003Forhalet kl 09.30-10.30 for vending af færgen
02.01.200305.01.2003Ligget "for off-hire" i Malmø til 05.01 kl 06.10
05.01.200305.01.2003Forsejlet fra Malmø kl 06.15 til Trelleborg an kl 10.00
05.01.200305.01.2003Første tur Trelleborg af kl 12.05, ankomst Rostock kl 18.10
06.01.200310.03.2003I fart Trelleborg-Rostock
09.03.200310.03.2003Sidste tur Trelleborg af kl 22.45, Rostock an kl 06.05
10.03.200311.03.2003Forsejlet fra Rostock kl 21.05, an Landskrona dok kl 07.00
11.03.200311.03.2003Kl 08.10 pumper vand ud, kl 09.40 står på klodser, kl 10.30 dok tør
11.03.200321.03.2003I tørdok på Landskrona skibsværft
21.03.200321.03.2003Kl 10.40 pumpe vand ind, kl 13.20 færgen flyder, kl 14.00 dokken fyldt helt op
21.03.200324.03.2003Landskrona skibsværft
24.03.200325.03.2003Forsejlet fra Landskrona skibsværft kl 18.30, an Karlshamn kl 09.50
25.03.200326.03.2003Første tur Karlshamn af kl 19.10, ankomst Liepaja kl 09.10
26.03.200331.03.2003I fart Karlshamn-Liepaja
31.03.200301.04.2003Afgået Karlshamn kl 14.30, ankret kl 15.03 til kl 08.10, an Karlshamn kl 09
01.04.200313.04.2003I fart Karlshamn-Liepaja
13.04.200314.04.2003Sidste tur Liepaja af kl 19.15, Karlshamn an kl 08.55
14.04.200315.04.2003Forsejlet fra Karlshamn af kl 15.00, an Trelleborg kl 03.55
15.04.200315.04.2003Kl 00.01: Mail, fax, tlf. "Notice of Readiness" til Scandlines AB. Indgået i charter til Scandlines AB. Besked fra charter: afvent ankomst i leje 3 i Trelleborg kl 03.00-03.30.
15.04.200316.04.2003Første tur Trelleborg af kl 18.10, ankomst Travemünde kl 01.55
15.04.200318.04.2003I fart Trelleborg-Travemünde i charter for Scandlines AB. Sejlplanen var ca således: Afgang Trelleborg ca kl 02.30, ankom Travemünde ca kl 11, afgik Travemünde ca kl 17, ankom Trelleborg kl ca 01, ligget i Trelleborg fra søndag kl ca 01 til søndag kl ca 20, ankom Travemünde mandag kl ca 06, afgik ca kl 17 i normal plan
18.04.200319.04.2003Kl 11.30-11.45 forhalet til Trelleborg leje 5, ligget der til 19.04 kl 05.00
19.04.200319.04.2003Gået til søs 19.04 kl 05.00, ankret kl 06.15 til kl 13.30, ankomst oliekajen kl 14.15
19.04.200321.04.2003Ligget ved oliekajen i Trelleborg
21.04.200321.04.2003Forhalet fra kaj 102 kl 15.45, til kaj nr 3 an kl 16.05
21.04.200314.08.2003I fart Trelleborg-Travemünde i charter for Scandlines AB.
14.08.200314.08.2003Kl 18.00: færgen afgår Travemünde kaj 6, kl 19.25: færgen modtager besked om en bombetrussel fra Scandlines. Færgen afbryder forestående rejse og sejler tilbage til Travemünde, ankomst Travemünde SK 8 kl 23.35, kl 23.50: Færgen evakueret for passagerer.
14.08.200315.08.2003Kl 23.50-01.15: Undersøger færgelast for bombe
15.08.200315.08.2003Kl 01.15-02.10: Losser færgen, kl 02.10-15.30: Afventer last og passagerer efter Charters ordre, kl 15.30-17.15: Lastet, afgået Travemünde kl 17.25
15.08.200324.10.2003I fart Trelleborg-Travemünde i charter for Scandlines AB.
24.10.200324.10.2003Ankomst Travemünde kl 11.10
24.10.200324.10.2003Næste tur aflyst da A-rampe ikke kunne lukkes ved afgang 24.10 kl 17.00.
24.10.200325.10.2003Færgen ude af charter, forhalet 5 gange, rampa A lukket 25.10 kl 17.15.
25.10.200325.10.2003Skib meldt klar til drift hos Charter kl 17.15
25.10.200327.10.2003Ligget i Travemünde kl 25.10 kl 17.15 til 27.10 kl 17.05
27.10.200324.12.2003I fart Trelleborg-Travemünde i charter for Scandlines AB.
24.12.200327.12.2003Ligget oplagt i Trelleborg fra 24.12 kl 00.35 til 27.12 kl 02.15 på grund af julen
27.12.200331.12.2003I fart Trelleborg-Travemünde i charter for Scandlines AB.
31.12.200302.01.2004Ligget oplagt i Trelleborg fra 31.12 kl 00.50 til 02.01 kl 02.05 på grund af nytår
02.01.200409.04.2004I fart Trelleborg-Travemünde i charter for Scandlines AB.
09.04.200412.04.2004Ligget oplagt i Trelleborg leje 3 fra 09.04 kl 00.55 til 12.04 kl 20.15 (påske)
12.04.200413.04.2004I fart Trelleborg-Travemünde i charter for Scandlines AB.
13.04.200413.04.2004Til søs i Travemünde fra kl 05.50 til kl 10.00 for afventning af ledigt leje 8
13.04.200423.04.2004I fart Trelleborg-Travemünde i charter for Scandlines AB, Sejlplanen var ca således: Afgang Trelleborg ca kl 02.30, ankom Travemünde ca kl 11, afgik Travemünde ca kl 17, ankom Trelleborg kl ca 01, ligget i Trelleborg fra søndag kl ca 01 til søndag, kl ca 20, ankom Travemünde mandag kl ca 06, afgik ca kl 17 i normal plan
23.04.200423.04.2004Anmeldt og registreret matrikel
23.04.200430.05.2004I fart Trelleborg-Travemünde i charter for Scandlines AB, Sejlplanen var ca således: Afgang Trelleborg ca kl 02.30, ankom Travemünde ca kl 11, afgik Travemünde ca kl 17, ankom Trelleborg kl ca 01, ligget i Trelleborg fra søndag kl ca 01 til søndag, kl ca 20, ankom Travemünde mandag kl ca 06, afgik ca kl 17 i normal plan
30.05.200431.05.2004Ligget oplagt i Trelleborg fra 30.05 kl 00.50 til 31.05 kl 20.30 (pinse)
31.05.200401.07.2004I fart Trelleborg-Travemünde i charter for Scandlines AB.
01.07.200401.07.2004Anmeldt og registreret matrikel
01.07.200424.12.2004I fart Trelleborg-Travemünde i charter for Scandlines AB.
24.12.200426.12.2004Ligget oplagt i Trelleborg fra 24.12 kl 00.55 til 26.12 kl 17.30 på grund af julen
26.12.200431.12.2004I fart Trelleborg-Travemünde i charter for Scandlines AB.
31.12.200402.01.2005Ligget oplagt i Trelleborg fra 31.12 kl 10.50 til 02.01 kl 17.15 på grund af nytår
02.01.200508.01.2005I fart Trelleborg-Travemünde i charter for Scandlines AB.
02.01.200503.01.2005I fart fra Trelleborg søndag kl 17.30, ankom Travemünde mandag kl 01.35
03.01.200503.01.2005Sejlet fra Travemünde mandag kl 03.00, ankom Trelleborg kl 11.55
03.01.200504.01.2005Sejlet fra Trelleborg mandag kl 17.20, ankom Travemünde tirsdag kl 01.00
04.01.200504.01.2005Sejlet fra Travemünde tirsdag kl 02.55, ankom Trelleborg kl 10.50
04.01.200505.01.2005Sejlet fra Trelleborg tirsdag kl 17.25, ankom Travemünde onsdag kl 01.10
05.01.200505.01.2005Sejlet fra Travemünde onsdag kl 02.55, ankom Trelleborg kl 10.50
05.01.200506.01.2005Sejlet fra Trelleborg onsdag kl 17.30, ankom Travemünde torsdag kl 01.25
06.01.200506.01.2005Sejlet fra Travemünde torsdag kl 03.05, ankom Trelleborg kl 10.50
07.01.200507.01.2005Sejlet fra Trelleborg fredag kl 02.05, ankom Travemünde kl 11.40
07.01.200507.01.2005herefter videre i normal sejlplan
08.01.200509.01.2005Ligget i Travemünde fra 08.01 kl 13.05 til 09.01 kl 03.00 på grund af storm
09.01.200531.03.2005I fart Trelleborg-Travemünde i charter for Scandlines AB.
31.03.200501.04.2005Tur nr 1196, sidste tur i charter, Travemünde af kl 17.15, Trelleborg an kl 0.45
01.04.200501.04.2005Charter til Scandlines AB slut kl 04.00.
01.04.200502.04.2005Ligget med off-hire i Trelleborg fra 01.04 kl 04.00 til 02.04 kl 09.00
02.04.200503.04.2005Forsejlet fra Trelleborg til Ventspils fra 02.04 kl 09.00 til 03.04 kl 07.50
03.04.200504.04.2005Første tur: Ventspils af kl 23.30, Nynäshamn an kl 10.40
04.04.200517.04.2005I fart på ruten Ventspils-Nynäshamn
17.04.200518.04.2005Sidste tur: Ventspils af kl 23.05, Nynäshamn an kl 09.50
18.04.200519.04.2005Forsejlet fra Nynäshamn kl 11.05 til Karlshamn an 19.04 kl 09.00
19.04.200520.04.2005Første tur: Karlshamn af kl 18.30, Liepaja an kl 09.20
20.04.200529.04.2005I fart Karlshamn-Liepaja
29.04.200530.04.2005Sidste tur: Liepaja af kl 20.30, Karlshamn an kl 11.15
30.04.200502.05.2005Forsejlet fra Karlshamn kl 19.10, Rendsburg værft an kl 07.30
02.05.200502.05.2005Kl 08.00 dokport lukket, kl 09.00 står på klodserne, kl 10.30 dokken tør
02.05.200524.05.2005I dok på Rendsburg skibsværft
24.05.200525.05.2005Kl 11.05 afholdt bundsyn + kontrol af ror - af propellerstigning, kl 11.15 start fyldning af dok, kl 14.50 ude af dok, kl 15.15 fortøjet med styrbord side ved Nobiskrug værft, kl 19.20 afsejlet, kl 10.05 an Puttgarden
25.05.200529.05.2005Havde off-hire i Puttgarden
29.05.200530.05.2005Forsejlet fra Puttgarden 29.05 kl 19.00 til Rønne an 30.maj kl 06.10
30.05.200531.05.2005Afgik fra Rønne 30.05 kl 11.30 med militær til Aalborg an 31.05 kl 07.05
31.05.200501.06.2005Afgik Aalborg 31.maj kl 18.30 med militær, ankom Frederiksstad i Norge 1. juni kl 13.05
01.06.200502.06.2005Afgik Frederiksstad 01.06 kl 18.30, ankret fra kl 06.55 til kl 11.45 for bunkring
02.06.200503.06.2005Ankom Puttgarden 03.06 kl 08.05
03.06.200524.06.2005Oplagt i Puttgarden
24.06.200504.07.2005Afgik Puttgarden 24.06 kl 22.00 til Spanien, 25.06 ankret ved Samsø ud for Ballen fra kl 08.55 til kl 13.15 for bunkring og køb af kartofler, sejlede igennem den engelske kanal den 28.06, Biscayen den 29.06, Atlanterhavet den 30.06, Golfo de Cadiz 01.07, Alboran Sea 02.07, South East Coast 03.07.
04.07.200504.07.2005Indgik i Iscomar Charter i Spanien fra 04.07 kl 07.00,an Valencia kl 08.50. Første tur Valencia af kl 22.45, Palma de Mallorca an kl 07.50
04.07.200528.07.2005Udchartret til Iscomar. I fart Palma de Mallorca-Valencia. Hver lørdag aften til mandag formidag dog sejlet en dobbelttur fra Valencia til Canal de Menorca/Mahon. Sejlplanen var ca således: Bahia de Palma af lørdag ca kl 11.45, Valencia an ca kl 20.20, Valencia af lørdag kl ca 23.30, Canal de Menorca an søndag kl ca 15.00, Canal de Menorca af søndag kl ca 22.30, an Valencia mandag ca kl 12.20, af Valencia mandag kl ca 22.50, an Bahia de Palma an tirsdag kl ca 07.30. På tirsdage, onsdage og torsdage i fart Palma de Mallorca-Barcolana.
29.07.200504.09.2005Udchartret til Iscomar. I fart Palma de Mallorca-Valencia. Hver lørdag aften til mandag formidag dog sejlet en dobbelttur fra Valencia til Canal de Menorca/Mahon. Hver lørdag aften til mandag formidag dog sejlet en dobbelttur fra Valencia til Canal de Menorca/Mahon.
05.09.200505.09.2005Udchartret til Iscomar. I fart Palma de Mallorca-Barcelona. Palma an kl 06.55, Palma af kl 08.05, Valencia an kl 17.15, Valencia af kl 23.20.
06.09.200506.09.2005Palma an kl 07.50, Palma af kl 12.05, Barcelona an kl 20.35, Barcelona af kl 22.55
07.09.200507.09.2005Palma an kl 07.10, Palma af kl 12.00, Barcelona an kl 22.15
08.09.200508.09.2005Barcelona af kl 01.15, Palma an kl 09.20, Palma af kl 12.50, Barcelona an kl 20.45, Barcelona af kl 22.40
09.09.200509.09.2005Palma an kl 07.05, Palma af kl 11.40, Valencia an kl 20.45
10.09.200510.09.2005Valencia af kl 00.25, Palma an kl 08.20, Palma af kl 11.50, Valencia an kl 20.45
11.09.200511.09.2005Valencia af kl 00.15, Canal de Menorca an kl 14.55, Canal de Menorca af kl 22.20
12.09.200512.09.2005Valencia an kl 12.20, Valencia af kl 22.50
13.09.200513.09.2005Palma an kl 07.35, Palma af kl 12.10, Barcelona an kl 20.30, Barcelona af kl 22.50
14.09.200514.09.2005Palma an kl 10.20, Palma af kl 14.00
15.09.200515.09.2005Barcelona an kl 03.50
15.09.200517.09.2005Ligget i 2 døgn i Barcolana og repareret bagbords hovedmaskine fra kl 03.50 den 15.09 til kl 07.05 den 17.09, dog forhalet den 15.09 fra kl 20.00 til kl 20.25.
17.09.200517.09.2005Udchartret til Iscomar. Afgået Barcelona kl 07.05, ankom Canal de Menorca/Mahon kl 17.25, afgik Canal de Menorca/Mahon kl 20.00
18.09.200518.09.2005Ankom Barcelona 18.09 kl 09.50, afgik kl 12.35, ankom Ibiza kl 22.35
19.09.200519.09.2005Afgik Ibiza kl 02.00, ankom Barcelona kl 11.50
19.09.200520.09.2005Sidste tur,afgik Barcelona kl 22.20,ankom Canal de Menorca/Mahon kl 07.57
20.09.200520.09.2005Sidste tur,afgik Canal de Menorca/Mahon kl 11.25,ankom Barcelona kl 20.20
20.09.200521.09.2005Sidste tur, afgik Barcelona kl 23.28, ankom Palma de Mallorca kl 07.55
21.09.200521.09.2005Sidste tur,afgik Palma de Mallorca kl 12.35, ankom Barcelona kl 20.35, udlosset kl 21.27
22.09.200528.09.2005Forsejlet fra Barcelona 22.09 kl 01.08, 23.09 passeret Golfo De Cadiz, 24.09 i Atlanterhavet, 25.09 i Biscayen, 26.09 kl 01.13 ankret på Falmouth Road for sejlet igen kl 08.50, 26.09 i den engelske kanal, ankom til slusen i Kieler-kanalen 27.09 kl 22.23.
27.09.200528.09.2005sejlet videre 27.09 kl 23.00, kl 06.25 fortøjet i Kieler-kanalens anden ende
28.09.200528.09.2005Videre fra Kieler-kanalen kl 06.48, ankom Rostock kl 12.00. (maskine siger an kl 13.00)
28.09.200529.09.2005I fart fra Rostock kl 19.10, ankom Liepaja kl 18.45 den 29.09
30.09.200501.10.2005Sejlet fra Liepaja kl 01.25, ankom Rostock kl 05.40
01.10.200502.10.2005Sejlet fra Rostock kl 19.30, ankom Ventspils kl 20.35
03.10.200503.10.2005Ligget i Ventspils
04.10.200505.10.2005Sejlet fra Ventspils kl 02.20, ankom Rostock kl 06.45
05.10.200515.11.2005I fart Rostock-Ventspils, lå i Ventspils hver mandag Sejlplanen var cirka sådan: Lå i Ventspils mandag, afgang Ventspils tirsdag kl ca 03, Rostock an onsdag kl ca 07, afgang Rostock ca kl 19, ankomst Ventspils torsdag kl ca 21, afgang Ventspils fredag ca kl 02.30, an Rostock lørdag kl ca 07, afgang Rostock lørdag ca kl 19, an Ventspils søndag kl ca 21
15.11.200515.11.2005Afgang fra Ventspils kl 04.00 udsat på grund af blæst, afsejlet kl 16.45
15.11.200519.11.2005I fart Rostock-Ventspils
19.11.200519.11.2005Kl 08.42 blev ASK, der lå fortøjet ved kaj 62 i Rostock, påsejlet af motorfærgen MARIN, der skulle ind i leje 63, ingen større skader på ASK, der kunne forblive i fart
19.11.200524.12.2005I fart Rostock-Ventspils, lå i Ventspils hver mandag
24.12.200528.12.2005Oplagt i Rostock fra 24.12 kl 06.45 til 28.12 kl 19.00 (jul)
28.12.200531.12.2005I fart Rostock-Ventspils
31.12.200504.01.2006Oplagt i Rostock fra 31.12 kl 06.45 til 04.01 kl 19.10 (nytår)
04.01.200608.01.2006I fart Rostock-Ventspils
09.01.200609.01.2006Lå i Ventspils (ma)
10.01.200615.01.2006I fart Rostock-Ventspils
16.01.200616.01.2006Lå i Ventspils (ma)
17.01.200618.01.2006Forsejlet fra Ventspils kl 15.30, ankom Karlshamn kl 06.55
18.01.200619.01.2006Sejlet fra Karlshamn kl 09.20, ankom Ventspils kl 01.05
19.01.200619.01.2006Sejlet fra Ventspils kl 04.30, ankom Karlshamn kl 19.45
19.01.200620.01.2006Sejlet fra Karlshamn kl 20.55, ankom Rostock kl 06.45 eller kl 09.05
20.01.200622.01.2006Sejlet fra Rostock til Karlshamn og videre til Ventspils
22.01.200623.01.2006Sejlet fra Ventspils til Rostock
24.01.200625.01.2006Sejlet fra Rostock til Karlshamn og videre til Ventspils
26.01.200627.01.2006Sejlet fra Ventspils til Karlshamn og videre til Rostock
27.01.200628.01.2006Sejlet fra Rostock til Karlshamn og videre til Ventspils
29.01.200630.01.2006Sejlet fra Ventspils til Rostock
31.01.200601.02.2006Sejlet fra Rostock til Karlshamn og videre til Ventspils
02.02.200603.02.2006Sejlet fra Ventspils til Karlshamn og videre til Rostock
03.02.200606.03.2006I fart Rostock-Ventspils Sejlplanen var cirka sådan: afgang Ventspils søndag kl ca 03, Rostock an mandag kl ca 07, afgang Rostock tirsdag ca kl 19, an Ventspils onsdag kl ca 21, afgang Ventspils torsdag ca kl 02.30, ankomst Rostock fredag kl ca 07, afgang Rostock fredag ca kl 19, an Ventspils lørdag kl ca 21
06.03.200606.03.2006Til søs fra kl 09.30 til kl 15.15 for test af maskineri på Rostock red
06.03.200612.04.2006I fart Rostock-Ventspils
12.04.200614.04.2006Lå i Ventspils (påsken), fra den 12.04 kl 20.45
14.04.200614.04.2006Gået til søs 14.04 kl 9.50, ankret fra 10.30 til 20.30, ankom 14.04 kl 21.50
14.04.200616.04.2006Lå i Ventspils (påsken), til den 16.04 kl 02.30
16.04.200609.05.2006I fart Rostock-Ventspils
09.05.200609.05.2006Kl 21.50 observeret nødraket, gået til undsætning, kl 22.10 opklaret at det var falsk alarm, tilbage på kursen
09.05.200613.07.2006I fart Rostock-Ventspils
13.07.200613.07.2006Anmeldt og registreret matrikel
13.07.200624.07.2006I fart Rostock-Ventspils
24.07.200624.07.2006Indsat på Rostock-Trelleborg, da SASSNITZ skulle reparere Rostock af 09.00, Trelleborg an 14.45, Trelleborg af 16.45, Rostock an 22.45
25.07.200625.07.2006Indsat på Rostock-Trelleborg, da SASSNITZ skulle reparere Rostock af 01.00, Trelleborg an 06.40, Trelleborg af 08.00, Rostock an 13.50
25.07.200623.12.2006I fart Rostock-Ventspils
23.12.200626.12.2006Oplagt i Ventspils fra 23.12 kl 20.55 til 26.12 kl 10.55 (jul)
26.12.200626.12.2006Til søs fra kl 10.55 til kl 14.55 (ud for Ventspils)
26.12.200627.12.2006Sejlet fra Ventspils kl 16.45 til Karlshamn an kl 08.50
27.12.200628.12.2006Sejlet fra Karlshamn kl 18.30 til Ventspils an kl 11.20
28.12.200630.12.2006Oplagt i Ventspils fra 28.12 kl 20.55 til 30.12 kl 18.25 (nytår)
30.12.200630.12.2006Forhalet fra kl 18.25 til kl 19.00
30.12.200602.01.2007Oplagt i Ventspils fra 30.12 kl 19.00 til 02.01 kl 16.30 (nytår)
02.01.200702.01.2007Forhalet fra kl 16.30 til kl 17.00
02.01.200703.01.2007Sejlet fra Ventspils kl 20.50, ankom Nynäshamn kl 08.05
03.01.200704.01.2007Sejlet fra Nynäshamn kl 22.00, ankom Ventspils kl 09.05
04.01.200705.01.2007Sejlet fra Ventspils kl 20.05, ankom Nynäshamn kl 08.00
05.01.200706.01.2007Sejlet fra Nynäshamn kl 22.00, ankom Ventspils kl 09.05
06.01.200707.01.2007Sejlet fra Ventspils kl 19.10, ankom Nynäshamn kl 07.00
07.01.200707.01.2007Sejlet fra Nynäshamn kl 09.00, ankom Ventspils kl 19.10
07.01.200708.01.2007Sejlet fra Ventspils kl 21.05, ankom Nynäshamn kl 07.50
08.01.200708.01.2007Sejlet fra Nynäshamn kl 10.05, ankom Ventspils kl 21.00
08.01.200709.01.2007Sejlet fra Ventspils kl 23.20, ankom Nynäshamn kl 10.05
09.01.200710.01.2007Sejlet fra Nynäshamn kl 19.30, ankom Ventspils kl 10.55
10.01.200711.01.2007Sejlet fra Ventspils kl 13.45, ankom Nynäshamn kl 00.20
11.01.200711.01.2007Sejlet fra Nynäshamn kl 04.35, ankom Ventspils kl 15.05
11.01.200712.01.2007Sejlet fra Ventspils kl 20.20, ankom Nynäshamn kl 07.50
12.01.200713.01.2007Sejlet fra Nynäshamn kl 22.00, ankom Ventspils kl 08.50
14.01.200715.01.2007Sejlet fra Ventspils kl 03.35, ankom Rostock kl 08.35
15.01.200719.02.2007I fart Rostock-Ventspils Sejlplanen var cirka sådan: afgang Ventspils søndag kl ca 03, Rostock an mandag kl ca 07, afgang Rostock tirsdag ca kl 19, ankomst Ventspils onsdag kl ca 21, afgang Ventspils torsdag ca kl 02.30, ankomst Rostock fredag kl ca 07, afgang Rostock fredag ca kl 19, an Ventspils lørdag kl ca 21
19.02.200720.02.2007Tjekket for asbest
20.02.200712.03.2007I fart Rostock-Ventspils
12.03.200713.03.2007Ankom Rostock kl 05.55, forsejlet fra Rostock kl 08.20, ankom HDW værft i Kiel kl 14.45, kl 18.00 tør i dok, bunden inspiceret af Lloyds, kl 23.15 påbegyndt vandfyldning af dokken, Kl 02.35 ud af dok, kl 03.45 minus slæbebåd og lods, forsejlet til Rostock an 10.50, i fart kl 18.00
13.03.200704.04.2007I fart Rostock-Ventspils
04.04.200708.04.2007Lå i Ventspils fra 04.04 kl 21.00 til 08.04 kl 02.25 (påsken)
08.04.200722.12.2007I fart Rostock-Ventspils
22.12.200727.12.2007Oplagt i Ventspils fra 22.12 kl 21.05 til 27.12 kl 01.35 (jul)
27.12.200730.12.2007I fart Rostock-Ventspils
30.12.200701.01.2008Oplagt i Ventspils fra 30.12 kl 20.45 til 1.1 kl 21.05 (nytår)
01.01.200802.01.2008Til søs fra kl 21.05 til kl 07.50, ankret ud for Ventspils
02.01.200804.01.2008Oplagt i Ventspils fra 2.1 kl 08.20 til 4.1 kl 03.15 (nytår)
04.01.200813.01.2008I fart Rostock-Ventspils
13.01.200814.01.2008Forsejlet fra Ventspils kl 22.15 til Klaipeda an kl 09.50
14.01.200824.01.2008På værft i Western Shiprepair Klaipeda, i dok
25.01.200825.01.2008Ud af dokken fra kl 00.45 til kl 01.45
25.01.200828.01.2008På værft i Western Shiprepair Klaipeda
28.01.200829.01.2008Forsejlet fra Klaipeda kl 18.45 til Rostock an kl 21.35
30.01.200805.02.2008I fart Rostock-Trelleborg (MECKLENBURG-VORPOMMERN skadet)
30.01.200830.01.2008Rostock af kl 00.55, Trelleborg an kl 06.40 - af kl 09.55, Rostock an kl 15.50,
30.01.200831.01.2008Rostock af kl 18.35, Trelleborg an kl 00.20 - af kl 03.35, Rostock an kl 09.25,
31.01.200801.02.2008Rostock af kl 12.05, Trelleborg an kl 18.30 - af kl 21.36, Rostock an kl 06.15,
01.02.200802.02.2008Rostock af kl 15.35, Trelleborg an kl 21.30 - af kl 00.30, Rostock an kl 07.15,
02.02.200802.02.2008Rostock af kl 09.20, Trelleborg an kl 15.00 - af kl 17.45, Rostock an kl 23.50,
03.02.200803.02.2008Rostock af kl 02.50, Trelleborg an kl 08.55 - af kl 10.50, Rostock an kl 16.55,
03.02.200804.02.2008Rostock af kl 18.40, Trelleborg an kl 00.50 - af kl 02.15, Rostock an kl 08.15,
04.02.200805.02.2008Rostock af kl 15.30, Trelleborg an kl 21.20 - af kl 00.30, Rostock an kl 07.15,
05.02.200819.03.2008I fart Rostock-Ventspils fra 05.02 kl 17.50
19.03.200823.03.2008Lå i Ventspils fra 19.03 kl 21.40 til 23.03 kl 02.05 (påsken)
23.03.200830.04.2008I fart Rostock-Ventspils
30.04.200803.05.2008Lå i Ventspils fra 30.04 kl 21.30 til 04.05 kl 02.45
04.05.200820.12.2008I fart Rostock-Ventspils
21.12.200803.01.2009Oplagt i Ventspils (jul/nytår)
03.01.200922.06.2009I fart Ventspils-Nynäshamn
22.06.200922.06.2009Til søs for ankring ud for Nynæshamn fra kl 12.20 til kl 19
22.06.200913.10.2009I fart Ventspils-Nynäshamn
13.10.200913.10.2009Aflyst en dobbelttur på grund af storm fra nordvest med meget kraftig vind 25-30 sekundmeter
13.10.200930.11.2009I fart Ventspils-Nynäshamn
30.11.200901.12.2009Forsejlet fra Nynäshamn kl 10.15 til Rostock an 01.12 kl 15.50
02.12.200907.12.2009Lå i Rostock ved kaj 31
07.12.200908.12.2009Forsejlet fra Rostock kl 16.00 til Stettin an kl 07.45
09.12.200909.12.2009Forhalet ind i dokken den 09.12 fra kl 07.20, stod tør på klodserne kl 10.50
09.12.200922.12.2009I tørdok nr 5 ved Gryfia værftet, Stettin i Polen
22.12.200922.12.2009Begyndt at fylde dokken kl 10.00, kl 12.05 ved kaj
22.12.200923.12.2009Forsejlet fra Stettin kl 21.26, Rostock an kl 07.45
24.12.200929.12.2009Off-hire i Rostock kaj 31
30.12.200931.12.2009Forsejlet fra Rostock kl 14.50, Ventspils an kl 17.45
01.01.201001.01.2010Off-hire i Ventspils
02.01.201029.06.2010I fart Ventspils-Nynäshamn
29.06.201029.06.2010Anmeldt ejerpantebrev
29.06.201013.07.2010I fart Ventspils-Nynäshamn
13.07.201013.07.2010Registreret ejerpantebrev
13.07.201012.11.2010I fart Ventspils-Nynäshamn
12.11.201012.11.2010Skøde udstedt på at Stena (tidligere Stena Line Baltic A/S), 2900 Hellerup køber skibet
12.11.201023.11.2010I fart Ventspils-Nynäshamn
23.11.201024.11.201023.11.2010 kl 10.00 til 24.11. kl 22.40 blevet i færgeleje 3 i Nynäshamn på grund af en kraftig storm
24.11.201002.12.2010I fart Ventspils-Nynäshamn
02.12.201002.12.2010Anmeldt ejerrettidighed og skøde og solgt fra Scandlines Danmark A/S, København V til Stena Lines Baltic, Frederikshavn for 29.331.623,27 kr
02.12.201009.12.2010I fart Ventspils-Nynäshamn
09.12.201009.12.2010Registreret ejerrettidighed, skøde og solgt og overtaget denne dag
09.12.201016.12.2010I fart Ventspils-Nynäshamn
16.12.201016.12.2010Kl 22.28 på grund af hård sø med en bølgehøjde på 5-8 meter sker der skade på 2 lastbiler og 1 trailer
16.12.201031.12.2010I fart Ventspils-Nynäshamn
31.12.201031.12.2010Forsejlet fra Ventspils kl 11.00, Liepaja an kl 14.00
01.01.201108.01.2011Off-hire i Liepaja
09.01.201127.05.2011I fart Liepaja-Travemünde
27.05.201128.05.2011Forsejlet fra Travemünde kl 22.35 til Nakskov an kl 11.20
28.05.201110.06.2011Lå i Nakskov
10.06.201111.06.2011Forsejlet fra Nakskov kl 18.55 til Travemünde an kl 11.40
11.06.201112.06.2011Sejlet fra Travemünde kl 20.20 til Helsingborg an kl 07.15
12.06.201113.06.2011Lå i Helsingborg, sydhavnen
13.06.201114.06.2011Sejlet fra Helsingborg kl 20.55 til Travemünde an kl 07.48
14.06.201124.06.2011I fart Travemünde-Helsingborg
24.06.201127.06.2011Lå i Helsingborg
27.06.201126.07.2011I fart Travemünde-Helsingborg
26.07.201127.07.2011Forsejlet fra Travemünde kl 13.33 til Nakskov an kl 06.55
27.07.201104.09.2011"Off-hire" i Nakskov
04.09.201105.09.2011Forsejlet fra Nakskov kl 17.10 til Travemünde an kl 07.00
05.09.201105.09.2011Til søs fra Travemünde kl 19.45,Travemünde an kl 23.55 med 106 passagerer, eventuelt en trænings-/uddannelsestur?
06.09.201124.12.2011I fart Travemünde-Liepaja
24.12.201104.01.2012Ligget i Liepaja (jul/nytår)
05.01.201204.04.2012I fart Travemünde-Liepaja
05.04.201208.04.2012Ligget i Liepaja (påske)
08.04.201204.06.2012I fart Travemünde-Liepaja
04.06.201205.06.2012Forsejlet fra Travemünde kl 14.00 til Szczecin, an ca kl 07.00, i dok kl 09.45
05.06.201205.06.2012Gryfia værftet, Szczecin i Polen, ordinært værftsophold og 30-års klasning
05.06.201217.06.2012I dok på Gryfia værftet, Szczecin i Polen
17.06.201217.06.2012Kl 16.45 startet med at pumpe vand i dokken, kl 18.15 dokken vandfyldt, kl 18.50 ude af dokken, kl 19.40 færdigfortøjet
17.06.201218.06.2012Gryfia værftet, Szczecin i Polen, ordinært værftsophold og 30-års klasning
18.06.201219.06.2012Forsejlet fra Szczecin kl 16.50, Travemünde an kl 11.45
19.06.201215.09.2012I fart Travemünde-Liepaja
15.09.201215.09.2012På rejse fra Travemünde (afgået 14.09 kl 19.35) til Liepaja meldes det kl 10.00 at en passager er blevet meget dårlig, og kl 10.20 konstateret at vedkommende er afgået ved døden. Den afdøde blev hentet i helikopter der landede kl 11.50.
15.09.201229.10.2012I fart Travemünde-Liepaja
29.10.201229.10.2012Anmeldt og registreret matrikel
29.10.201230.10.2012I fart Travemünde-Liepaja
30.10.201230.10.2012Anmeldt og registreret matrikel
30.10.201220.11.2012I fart Travemünde-Liepaja
20.11.201220.11.2012Anmeldt og registreret ejerrettidighed
20.11.201222.12.2012I fart Travemünde-Liepaja
23.12.201202.01.2013"Off-Hire" i Liepaja
03.01.201327.03.2013I fart Travemünde-Liepaja
28.03.201330.03.2013"Off-Hire" i Liepaja i påsken
31.03.201328.09.2013I fart Travemünde-Liepaja
28.09.201328.09.2013En estisk mand springer over bord under sejlads i Østersøen ved Bornholm. Kl 04.23 startes "Search and rescue" efter manden, kl 05.26 findes manden, kl 05.30 reddes han af en helikopter, der kl 05.32 flyver ham til Rønne sygehus, manden var i live!
28.09.201323.12.2013I fart Travemünde-Liepaja
23.12.201329.12.2013Ligget i Travemünde (jul) fra 23.12 kl 07.23 til 29.12 kl 11.05
29.12.201330.12.2013I fart Travemünde-Liepaja
30.12.201305.01.2014Ligget i Liepaja (nytår) fra 30.12 kl 12.55 til 05.01 kl 01.40
05.01.201407.06.2014I fart Travemünde-Liepaja
07.06.201410.06.2014Ligget i Liepaja (pinse) fra 06.06 kl 24.00 til 10.06 kl 02.10
10.06.201418.10.2014I fart Travemünde-Liepaja
19.10.201422.12.2014I fart Travemünde-Liepaja, men hver anden søndag-mandag en tur via Nynäshamn-Ventspils
23.12.201428.12.2014Lå i Liepaja (jul) fra 23.12 kl 00.20 til 28.12 kl 19.05
28.12.201429.12.2014Sejlet Liepaja til Nynäshamn
30.12.201431.12.2014Sejlet Nynäshamn til Liepaja
31.12.201403.01.2015Lå i Liepaja (nytår) fra 31.12 kl 13.32 til 03.01 kl 15.45
03.01.201509.01.2015I fart Travemünde-Liepaja
09.01.201512.01.2015En overfart i så meget storm at der måtte ankres undervejs fra 09.01 kl 23.40 til 10.01 kl 10.50, Travemünde af 09.01 kl 22.44, Liepaja an 12.01 kl 05.08.
12.01.201513.01.2015Sejler en dobbelttur Liepaja-Nynashamn
14.01.201504.04.2015I fart Travemünde-Liepaja, men hver anden mandag/tirsdag en tur Liepaja-Nynäshamn
04.04.201507.04.2015Lå i Liepaja (påske) fra 04.04 kl 23.53 til 07.04 kl 02.37
07.04.201531.05.2015I fart Travemünde-Liepaja til 31.05 kl 19.00
31.05.201501.06.2015Forsejlet fra Travemünde kl 19.20 til Remontowa værft i Gdansk i Polen
02.06.201512.06.2015I dok på Remontowa værft i Gdansk i Polen. Færgen malet helt hvid.
12.06.201513.06.2015Remontowa værft i Gdansk i Polen
13.06.201514.06.2015Forsejlet fra Remontowa værft i Gdansk i Polen til Travemünde, an kl 16.10
14.06.201523.07.2015I fart Travemünde-Liepaja fra 14.06 kl 18
23.07.201523.07.2015Ud af fart efter ankomst til Travemünde torsdag den 23.juli kl 05.30
23.07.201524.07.2015Forsejlet fra Travemünde kl 13.05 til Gøteborg, an kl 10.10, prøvede færgeleje i Gøteborg
25.07.201507.08.2015I fart Gøteborg-Frederikshavn (afløste den skadede Stena Jutlandica)
08.08.201508.08.2015Forsejlet fra Gøteborg kl 07.55, Lysekil an kl 13.55
08.08.201524.08.2015Oplagt i Lysekil for at Ørskov og Stena kunne forberede værft i september
24.08.201524.08.2015Forsejlet fra Lysekil kl 07.55, Gøteborg an kl 20.20
25.08.201511.09.2015I fart Gøteborg-Frederikshavn
11.09.201528.09.2015Ved kaj på Ørskovs værft i Frederikshavn (nordlige værftskaj) for ombygning i cafeteria og i kabys
28.09.201528.09.2015Skibet omflages til svensk flag kl 17.35 og får navnet Stena Gothica, anmeldt og registreret matrikel denne dag
28.09.201503.10.2015Ved kaj på Ørskovs værft i Frederikshavn (nordlige værftskaj) for ombygning i cafeteria og i kabys
03.10.201503.10.2015Afsejlet værftet kl 09.58, ankom i Færgeleje 4 i Frederikshavn kl 12.20
04.10.201504.10.2015I fart Gøteborg-Frederikshavn, første tur Frederikshavn af ca kl 19, Gøteborg an kl 22.45
05.10.201526.11.2015I fart Gøteborg-Frederikshavn
26.11.201504.12.2015I fart Gøteborg-Kiel
05.12.201505.12.2015Lå i Gøteborg
06.12.201522.12.2015I fart Gøteborg-Frederikshavn
22.12.201504.01.2016Lå i Gøteborg fra 22.12 kl 19.50 (jul/nytår)
04.01.201607.01.2016I fart Gøteborg-Frederikshavn
07.01.201608.01.2016Forsejlet fra Gøteborg kl 17.15 til Travemünde an kl 11.42
09.01.201628.03.2016I fart Travemünde, Ventspils, Nynæshamn, Liepaja
28.03.201629.03.2016Forsejlet fra Travemünde kl 20.44, Halmstad an kl 09.50
30.03.201631.03.2016Til søs for ankring, Halmstad af kl 15.50, ankret kl 16.32, ankret helt oppe kl 23.57, an Halmstad kl 00.49
01.04.201612.04.2016I fart Grenå-Halmstad (en gammel Aarhus-Kalundborg færge Ask afløser en anden gammel Aarhus-Kalundborg færge (Niels Klim))
12.04.201612.04.2016Forsejlet fra Halmstad kl 06.49, Frederikshavn an kl 14.55
12.04.201628.10.2016I fart Gøteborg-Frederikshavn
29.10.201631.10.2016Forsejlet fra Frederikshavn kl 22.04, Hoek van Holland an kl 11.10
31.10.201611.11.2016I fart Hoek Van Holland-Killingholme
11.11.201613.11.2016Forsejlet fra Killingholme kl 11.15, Travemünde an kl 09.30
13.11.201621.12.2016I fart Travemünde-Liepaja
21.12.201602.01.2017Lå i Liepaja fra 21.12 kl 23.57 til 02.01 kl 01.43 (forhalet 22.12 + 31.12)
02.01.201705.01.2017I fart Travemünde-Liepaja
05.01.201705.01.2017På rejse fra Liepaja til Travemünde i 24-26 sekundmeter vind får færgen en voldsom søgang, og selvom der sejles med reduceret fart, vælter flere køretøjer på vogndækket og beskadiger andre.
05.01.201713.02.2017I fart Travemünde-Liepaja
13.02.201713.02.2017Forsejlet fra Travemünde kl 08.07, Trelleborg an kl 15.52
13.02.201718.03.2017I fart Rostock-Trelleborg
18.03.201718.03.2017Forsejlet fra Rostock af kl 02.30, Gøteborg an kl 22.07
19.03.201713.04.2017I fart Gøteborg-Frederikshavn
13.04.201717.04.2017Oplagt i Frederikshavn fra 13.04 kl 22 til 17.04 kl 16.15
17.04.201724.05.2017I fart Gøteborg-Frederikshavn
24.05.201725.05.2017Forsejlet fra Gøteborg kl 12.00, Remontowa-værft i Gdansk an 25.05 kl 15.11
25.05.201729.05.2017Ved kaj på Remontowa-værft i Gdansk
29.05.201708.06.2017I dok 3 på Remontowa-værft i Gdansk i Polen fra 29.05 kl 09.40 til 08.06 kl 23.45
09.06.201710.06.2017Ved kaj på Remontowa-værft i Gdansk
10.06.201711.06.2017Forsejlet fra Remontowa-værft i Gdansk kl 15.42, an Frederikshavn 11.06 kl 18.44
11.06.201712.06.2017I fart Gøteborg-Frederikshavn
12.06.201712.06.2017Færgen afgår fra Gøteborg kl 12.39. Kl 13.04 går styrbord maskine ud, og kontrolrummet i maskinen varskoer at begge maskiner snart går ud. Kl 13.05 kaldt Gøteborg og bedt om bugserbåde, kl 13.13 ankret, kl 13.14 brandalarmer på styrbord maskine, kl 13.26 første slæbebåd Frigga er ved færgen Kl 13.30 hives ankret op, kl 14.05 besluttes at gå tilbage til Gøteborg, kl 14.15 begge hovedmaskiner startes op igen, kl 14.20 endnu en slæbebåd Tyr er ved færgen Kl 14.28 skib svinges op i retning østpå ved hjælp af slæbebådene og eget maskineri samt bovtrusterne, kl 15.19 ankomst færgelejet, kl 15.30 fast overalt i færgelejet. Kl 22.15 afsejler Gøteborg i normal fart mod Frederikshavn
12.06.201713.10.2017I fart Gøteborg-Frederikshavn
13.10.201715.10.2017Ved Ørskov værft på en normal weekend-oplægning i Frederikshavn fra 13.10 kl 17.40 til 15.10 kl 15.20
15.10.201722.12.2017I fart Gøteborg-Frederikshavn
22.12.201702.01.2018Oplagt i Gøteborg fra 22.12 kl 07.00 til 02.01 kl 10.10 (jul)
02.01.201821.01.2018I fart Gøteborg-Frederikshavn
21.01.201822.01.2018Forsejlet fra Frederikshavn kl 16.24, Travemünde an kl 07.13
22.01.201803.03.2018I fart Travemünde-Liepaja
04.03.201805.03.2018Forsejlet fra Liepaja kl 02.20, Gøteborg an kl 09.43
05.03.201809.03.2018I fart Gøteborg-Frederikshavn
09.03.201811.03.2018Forsejlet fra Frederikshavn kl 18.56, Hoek van Holland an kl 09.38
11.03.201824.03.2018I fart Hoek Van Holland-Harwich
24.03.201825.03.2018Forsejlet fra Hoek Van Holland kl 09.26, Frederikshavn an kl 16.37
25.03.201810.09.2018I fart Gøteborg-Frederikshavn
10.09.201810.09.2018Navneændring til Stena Gothica af Göteborg, anmeldt og registreret matrikel samt hjemsted, skøde og ejerrettidighed og overført til dansk flag og indført i Dansk Internationalt Skibsregister
10.09.201813.09.2018I fart Gøteborg-Frederikshavn
13.09.201815.09.2018Forsejlet fra Gøteborg kl ca 18.15-Liepaja an 15.09 kl ca 07.55
16.09.201812.08.2020Så vidt vides var færgen i fart Liepaja-Travemünde i hele perioden, dog formentlig et værftsophold engang i 2019
13.08.202015.10.2020I fart Travemünde-Liepaja, en gang om ugen sejlet Liepaja-Karlskrona-Travemünde
15.10.202017.10.2020Sejlet en dobbelttur Ventspils-Nynäshamn
17.10.202016.01.2021I fart Travemünde-Liepaja, en gang om ugen sejlet Liepaja-Karlskrona-Travemünde
16.01.202116.01.2021Forsejlet fra Travemünde kl 09.47 til Gdansk
16.01.2021xx.0x.2021På værft i Gdansk
xx.0x.202122.04.2021I fart Travemünde-Liepaja, en gang om ugen sejlet Liepaja-Karlskrona-Travemünde
22.04.202124.04.2021Sejlet en dobbelttur Ventspils-Nynäshamn
24.04.2021xx.12.2021I fart Travemünde-Liepaja, en gang om ugen sejlet Liepaja-Karlskrona-Travemünde
02.01.202203.02.2022I fart Trelleborg-Rostock
03.02.202203.02.2022sidste sejlads ud af Trelleborg kl ca 22.30
04.02.2022xx.04.2022I fart Karlskrona-Gdynia
xx.04.2022xx.05.2022På værft for 40-års klasning og installation af ballastvandsseperator
16.05.202230.08.2022I fart Nynäshamn-Hanko
30.08.202231.08.2022Sejlet en dobbelttur Ventspils-Nynäshamn
31.08.202210.10.2023I fart Nynäshamn-Hanko
10.10.202310.10.2023Stena Line meddeler at ruten Nynäshamn-Hanko lukker senest den 20.oktober 2023
10.10.202319.10.2023I fart Nynäshamn-Hanko
19.10.202319.10.2023Færgen ankom kl 08.27 til Nynäshamn og gik så ud af fart, da Stena lukkede ruten.
19.10.202320.10.2023Forsejlet fra Nynäshamn kl 17.27, ankom Klaipeda kl 13.19
20.10.202313.11.2023Ligget i Klaipeda
13.11.202313.11.2023Flyttet fra oplæggerkaj kl 08.15 til flydedok an kl 09.30
18.11.202318.11.2023Dokkede ud i Klaipeda, og forsejlet kl 15.30, ankom Liepaja kl 21.22 lokal tid.
19.11.202320.11.2023Ligget i Liepaja
20.11.202322.11.2023Sejlede en dobbelttur Liepaja-Travemünde fra 20.11 kl ca 15 til 22.11 kl 21.49 mens Stena Flavia reparerede
22.11.202306.12.2023På et tidspunkt forsejlet fra Liepaja til Ventspils
06.12.202309.12.2023Forsejlet fra Ventspils 06.12 kl ca 16.25 lokal tid, ankom Rotterdam Europoort 09.12 kl 22.05.
10.12.202310.12.2023I fart fra Rotterdam Europoort fra kl 19.00
10.12.202323.12.2023I fart mellem Rotterdam Europoort og Harwich
23.12.202331.12.2023Ligget i Rotterdam Europoort fra 23.12 kl 06.30
Kilder: Forskningsgruppen hos Dansk Færgehistorisk Selskab, især Alf Arvidsson, Brian Krause, Jørn-Bent Jensen, Morten Salicath, Peter Simonsen og Preben Jensen.
”Det redaktionelle ansvar er Morten Salicath”
Senest opdateret: 2024-01-04