Dronning Ingrid

Leveret: 1951
IMO nummer: 5093959

FraTilAktivitet
10.12.194710.12.1947DSBs blad Vingehjulet skriver "En forøgelse af overfartens kapacitet vil ganske vil ganske vist være mulig ved bygning af en ny Storebæltsfærge, og den tid er måske ikke fjern, da Statsbanerne må tage denne mulighed op til alvorlig drøftelse"
01.07.194801.07.1948Finansudvalget bevilger 10 mio. kr til en ny Storebæltsfærge
xx.08.1948xx.09.1948Statsbanerne udsender udbud af ny færge til værfterne Værfterne i Nakskov, Odense, B&W og Helsingør byder
02.11.194802.11.1948DSB meddeler Helsingør Skibsværft at de får ordren
16.12.194816.12.1948Kontrakt blev underskrevet af Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, om nybygning nr 302
27.12.194827.12.1948Kontrakten blev underskrevet af DSB
03.06.195003.06.1950Køllagt på Helsingør værft
24.08.195024.08.1950Spanterejsning
24.11.195024.11.1950Navngivet DRONNING INGRID af H.K.H. Prinsesse Benedikte og søsat på Helsingør værft kl 12.00
25.11.195025.11.1950Afprøvning på prøveplan af bagbord hovedmotor, kørt i 34 timer
28.12.195028.12.1950Afprøvning på prøveplan af styrbord hovedmotor, kørt i 26½ time
12.03.195112.03.1951Smøreolie tages ombord
15.03.195115.03.1951Brændselsolie tages ombord
19.03.195119.03.1951Anmodning om optagelse af skib DRONNING INGRID i skibsregistret
19.03.195130.03.1951Skibet i dok for afsluttende bundbehandling
30.03.195130.03.1951Registreret navnet DRONNING INGRID i skibsregistret
10.04.195110.04.1951Teknisk prøvetur i Øresund hvor færgen løb 16,935 knob på Hveen-milen
11.04.195111.04.1951Lå ved værftet i Helsingør
12.04.195112.04.1951Forsejlet fra Helsingør til København,afmagnetiseret i Lynetteløbet, derefter til færgelejet i Frihavnen
13.04.195113.04.1951Sejlads for kompasretning og retning af radiopejler
14.04.195114.04.1951Sejlads i Øresund med Kongeparret ombord Reception i Frihavnen
15.04.195115.04.1951Forsejlet fra København kl 08.30 til Korsør med forskellige prøver undervejs, blandt andet forbrugsprøve
16.04.195116.04.1951Afprøvning af færgelejerne i Korsør og Nyborg
17.04.195117.04.1951Præsentationssejlads på Storebælt, Korsør af ca. kl 11.35
17.04.195117.04.1951Overtaget af DSB om eftermiddagen på Storebælt Total pris for DSB 13.586.282,48 kr.
18.04.195122.04.1951I fart på Korsør-Nyborg overfarten som godsfærge (indøvelsessejlads)
23.04.195108.05.1951I fart på Korsør-Nyborg overfarten i ordinær passager- og godssejlads
08.05.195111.05.1951Ikke i fart, ??????
11.05.195123.09.1951I fart på Korsør-Nyborg overfarten
23.09.195123.09.1951På rejse fra Korsør til Nyborg med passagerer og jernbanevogne. Grundstødt den 23.09.1951 ved Fyns østligste kyst. Søforklaring og søforhør i Nyborg den 25.09.1951. Kl 04.43 passerede DRONNING INGRID i tæt tåge lys- og fløjtetønden på 55 grader 16'4 Nord, 10 grader 50'9 Øst. I en afstand af ca. 50 meter, hvorefter farten mindskedes. Lidt senere passeredes lystønden Lindholm grund W. inden for synsvidde om styrbord. Herfra styredes retvisende 322 grader, og motorerne beordredes langsomt frem. På radarens indikatorskærm sås nu fyrpælen Avernakke Hage Syd aftegnet til bagbord for kurslinien, ligesom tågesignalet derfra hørtes om bagbord. Kursen ændredes derefter 3-4 grader til bagbord. Kort efter sås fyrpælen aftegnet på indikatorskærmen lidt om styrbord. Roret lagdes straks hårdt styrbord, og begge motorer kastedes fuld kraft bak, men umiddelbart efter tog færgen grunden på Avernakke Hage og blev stående. Anm. Ministeriet må antage, at grundstødningen skyldes usigtbart vejr, eventuelt i forbindelse med, at kursen ændredes for meget bagbord over.
23.09.195125.09.1951Stået på grunden ved Avernakke
25.09.195125.09.1951Flotbragt af PRINS CHRISTIAN og FREIA kl 18.58
26.09.195126.09.1951Notat fra færgens tilsynsbog: Færgen grundstødte den 23/9 i tæt tåge ved Avernakkepælen. Kom flot den 25/9 ved hjælp af FREJA og PRINS CHRISTIAN. Ved dykkerundersøgelse viste bunden sig at være ubeskadiget. To blade på hver skrue har en mindre bøjning af spidserne agterover. Alle bådene var i vandet. Efter flottagning blev hele sikringssystemet gennemgået og fundet i orden.
26.09.195126.09.1951I fart igen med afgang fra Korsør kl 18.36
26.09.195127.10.1951I fart på Korsør-Nyborg overfarten
27.10.195127.10.1951Sejlet fra Nyborg til Avernakke og manøvreret der fra kl 01.28 til kl 3.06 for at medvirke til at trække M/F FYN af grunden
27.10.195129.10.1951I fart på Korsør-Nyborg overfarten
29.10.195129.10.1951Kompasretning
29.10.195109.01.1952I fart på Korsør-Nyborg overfarten
09.01.195209.01.1952Under anløb af Korsør leje 1 i storm blev molehovedet mellem leje 1 og leje 2 påsejlet. Skanseklædningen blev trykket, således at bovporten ikke kunne lukkes
10.01.195210.01.1952Ud af fart kl 02.26, repareret bovport fra kl 03.15 til kl 12.29
10.01.195216.02.1952I fart på Korsør-Nyborg overfarten
16.02.195216.02.1952Ud af fart kl 08.10, forhalet fra færgelejet til Fæstningen fra kl 10.12 til kl 10.22
17.02.195217.02.1952Forsejlet fra Korsør (Fæstningen) kl 07.30, an Helsingør værft kl 16.50
17.02.195201.04.1952Helsingør værft. Færgen har været underkastet garantieftersyn. Under dette blev dækket forstærket midtskibs med en langskibsdrager for at ophæve rystelser i fællesklasse rygesalon
01.04.195201.04.1952Forsejlet fra Helsingør værft kl 08.00, an København kl 12.00 Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns Havn samt kompasrettet
02.04.195202.04.1952Forsejlet fra København kl 08.45, an Korsør kl 23.00
03.04.195203.04.1952I fart på Korsør-Nyborg overfarten kl 08.45
03.04.195231.12.1952I fart på Korsør-Nyborg overfarten
31.12.195231.12.1952Ud af fart kl 12.25 i Korsør, forhalet til Fæstningen fra kl 15.30 til kl 15.55
01.01.195301.01.1953Forsejlet fra Korsør kl 05.30, taget lods kl 14.10, an Helsingør værft kl 15.00
01.01.195315.04.1953Helsingør værft, hovedsyn. Under hovedsynet blev færgen ombygget således, at den kunne anvendes som afløsningsfærge ved Gedser-Grossenbrodeoverfarten. Ombygningen omfattede følgende arbejder: Vogndækket blev lukket fra det opstående og forefter ved påbygning af bakdæk i forlængelse af promenadedæk, og færgen blev forsynet med ny elektrisk bovport svarende hertil. Agterskibet blev ombygget med bred konsol og ny sporføring svarende til det tresporede færgeleje i Grossenbrode Kai. Endvidere indrettedes elektrisk hækport, et sæt elektrisk bevægede puffere for hvert sporpar af hensyn til sejlads på Gedser-Grossenbrode ruten og et sæt aftagelige puffere for hvert sporpar for sejlads på Storebæltsoverfarten. Begge ankerspillene blev flyttet fra hoveddækket, og 2 stk. joller blev flyttet fra lædæk til bakdæk. På bakdækket blev anbragt 4 stk. 600 mm ventilatorer, heraf 2 elektriske. På agterdækket blev lyntogstrapperne flyttet 3 m forefter af hensyn til den nye sporføring. En tobaks- og chokoladekiosk blev indrettet på promenadedæk agter, og 2 stk. redningsbåde blev udskiftet med 2 nye både forsynet med "Flamingogear". Endvidere blev der på hoveddækket anbragt trykluftstandere til brug for jernbanevognenes trykluftbremseanlæg. Den internationale konvention har krævet følgende installationer: 2 stk. nøddieselaggregater samt 1 stk. nødakkumulator (dieselaggregaterne er beregnet til drift i en nødsituation af nødbelysningsanlægget, agterste styremaskine samt 1 lænse- og brandpumpe, der er anbragt udenfor maskinrummet. Nødakkumulatoren indgår automatisk i drift, når hovedstrømkilden svigter), anordning for stop af ventilatorer fra kommandobro og anordning for dræn af brændselsolie fra forbrugstank til bundtanke, et skumslukningsanlæg kun til brug i maskin- og kedelrum samt et elektrisk brandmelderanlæg for hele færgen.
15.04.195315.04.1953Rørt hovedmotorerne
15.04.195319.04.1953Helsingør værft
19.04.195319.04.1953Forsejlet fra Helsingør kl 07.14, afmagnetiseret i Lynette-løbet i København Ankom til Frihavnsfærgelejet kl 10.14
20.04.195320.04.1953Forsejlet fra København kl 06.46, rettet kompasser til kl 10.16, lods i land kl 10.45, fortsat til Gedser med 130 o/m, fra kl 12.30 til kl 14.00 sejlet med forceret = 155 o/m, ankom Gedser kl 18.20
21.04.195321.04.1953Prøvetur fra Gedser kl 11.50, Grossenbrode an kl 14.35 (155 o/m) med middelfart mellem svajepladser på 16,40 knob og udviklet 4.098 IHK Forsejlet fra Grossenbrode kl 16.32, ankom Korsør kl 23.31
22.04.195322.04.1953Prøvet lejer i Korsør, derefter sejlet Korsør af kl 09.49, Nyborg an kl 11.02 Skiftet lejer i Nyborg en gang (prøvet lejer)
23.04.195323.04.1953Skiftet lejer i Nyborg to gange (prøvet lejer)
23.04.195325.04.1953Ligget oplagt i Nyborg for at rette noget, der vanskeliggjorde placeringen af jernbanevognenes puffere i agterstavnen
25.04.195325.04.1953Sejlet ekstratur Nyborg af kl 10.55, Korsør an kl 12.06 og i fart fra tur 33
25.04.195314.06.1953I fart på Korsør-Nyborg overfarten
14.06.195314.06.1953Ud af fart efter tur 58, forhalet fra lejet kl 17.33, Fæstningen an kl 17.46
15.06.195315.06.1953Oplagt ved Fæstningen i Korsør
16.06.195316.06.1953Forsejlet fra Korsør (Fæstningen) kl 09.48, an Gedser kl 19.32 I fart på Gedser-Grossenbrode overfarten kl 21.27 Første sejlads med passagerer på denne overfart
16.06.195319.06.1953I fart på Gedser-Grossenbrode overfarten (DEUTSCHLAND væk)
19.06.195319.06.1953Ud af fart kl 09.27, forsejlet fra Gedser kl 11.06, ankom Korsør kl 18.51 Forhalet fra lejet kl 19.35, Fæstningen an kl 20.05
20.06.195320.06.1953Forhalet fra Fæstningen kl 08.22, an lejet kl 08.39 og i fart på tur 15
20.06.195313.10.1953I fart på Korsør-Nyborg overfarten
13.10.195313.10.1953Ud af fart kl 11.55 i Korsør efter tur 42
13.10.195314.10.1953Forsejlet fra Korsør kl 16.05, an Frihavnsfærgelejet kl 02.10
14.10.195314.10.1953Forhalet fra Frihavnsfærgelejet kl 07.29, ankom B&W kl 08.14
14.10.195317.10.1953B&W værft i København, bl.a installation af Decca og bundrensning
17.10.195317.10.1953Forhalet fra B&W kl 08.52, ankom Frihavnsfærgelejet kl 09.12
18.10.195318.10.1953Kontrolmålt og afmagnetiseret i Lynette-løbet i København fra kl 08.50 til kl 12.50
19.10.195319.10.1953Kompasretning fra kl 08.10 til kl 11.30 Forsejlet fra København kl 11.30, an Gedser kl 19.48
20.10.195320.10.1953I fart på Gedser-Grossenbrode overfarten kl 11.58
20.10.195308.11.1953Gedser-Grossenbrode overfarten (DEUTSCHLAND væk)
08.11.195308.11.1953På tur K fra Grossenbrode kl 08.12 måtte styrbord hovedmotor stoppes kl 08.37 på grund af kraftig støj ved styrbord skrue og stærke rystelser i færgen. Styrbord hovedmotor i gang kl 11.42 for manøvrer i havn, Gedser an kl 11.57. Turen fra Gedser kl 11.45, og fra Grossenbrode kl 15.25 aflyst. I fart på tur O, Gedser af kl 19.15.
08.11.195311.11.1953I fart på Gedser-Grossenbrode overfarten (DEUTSCHLAND væk)
11.11.195311.11.1953Ud af fart kl 10.50, skiftet leje fra kl 10.55 til kl 11.13
11.11.195312.11.1953Forsejlet fra Gedser kl 15.55, ankom Korsør kl 00.17
12.11.195312.11.1953Skiftet leje fra kl 00.46 til kl 00.56, og fra kl 08.05 til kl 08.15 I fart på Korsør-Nyborg overfarten fra tur 17 kl 08.45
12.11.195304.01.1954I fart på Korsør-Nyborg overfarten
05.01.195405.01.1954Ud af fart kl 01.23 efter tur 2016 Forsejlet fra Korsør kl 02.30, an Gedser kl 09.42 I fart på Gedser-Grossenbrode overfarten kl 12.05
05.01.195407.01.1954Gedser-Grossenbrode overfarten (DEUTSCHLAND væk)
07.01.195408.01.1954Ud af fart kl 22.20, forsejlet fra Grossenbrode kl 23.05, Korsør an kl 07.05
08.01.195408.01.1954Skiftet leje fra kl 10.03 til kl 11.50, og i fart fra tur 33 kl 13.03
09.01.195418.02.1954I fart på Korsør-Nyborg overfarten
19.02.195423.02.1954I fart på Korsør-Nyborg overfarten, længere overfartstider som følge af isen
23.02.195424.02.1954Oplagt i Nyborg fra den 23.02 kl 23.11 til den 24.02 kl 07.42 (issituationen)
24.02.195424.02.1954Overført H.M.Dronningen på tur 33 fra Korsør kl 13.14 til Nyborg
24.02.195403.03.1954I fart på Korsør-Nyborg overfarten
04.03.195404.03.1954Forsejlet fra Korsør til Helsingør
04.03.195401.04.1954Helsingør værft, årligt eftersyn (hovedsyn). Under hovedsynet blev der installeret elektriske nødtelegrafer på agterste bro
01.04.195401.04.1954Da der vistnok på grund af lavvande ikke kunne inddokkes, blev færgen forsejlet fra Helsingør kl xx.xx. til København an kl xx.xx
01.04.195403.04.1954B&W værft i København, dokning
03.04.195403.04.1954Uddokket og forhalet fra B&W til Frihavnsfærgelejet
04.04.195404.04.1954Afmagnetiseret i Lynette-løbet i København Forsejlet fra København kl xx.xx, Helsingør an kl xx.xx
04.04.195408.04.1954Helsingør værft
08.04.195408.04.1954Forsejlet fra Helsingør kl 16.05, ankommet København kl 18.15
09.04.195409.04.1954Kompasrettet fra kl 06.00 til kl 08.55 Forsejlet fra København kl 08.55, an Korsør kl 18.46
10.04.195413.04.1954I fart på Korsør-Nyborg overfarten
13.04.195413.04.1954På rejse fra Nyborg til Korsør med jernbanevogne, biler og passagerer. Tørnet fyrbåke den 13.04.1954 i Storebælt. Søforklaring i Korsør 24.04.1954 Kl 20.36 afsejlede DRONNING INGRID fra Nyborg. Da færgen ved indsejlingen til Korsør under en vestnordvestlig kuling med meget hård indadgående havnestrøm befandt sig noget uden for Korsør Båke, sås to færger for udadgående. Da DRONNING INGRID, der havde sydskel i ledefyrene, passerede den første færge tæt om bagbord lidt uden for fyrbåken, sås den anden færge, der befandt sig lidt nordligere, lige ud for båken. DRONNING INGRID's ror blev lagt bagbord, men færgen reagerede ikke, hvorfor roret blev lagt hårdt bagbord. Da DRONNING INGRID befandt sig ud for fyrbåken, drejede færgen voldsomt til bagbord, og roret blev straks beordret hårdt styrbord, men umiddelbart efter, kl. 21.43, tørnede færgen med styrbords side ret kraftigt mod båken, hvorved 8 meter af fenderlisten knustes, og der fremkom en bule i skibssiden. Endvidere sprængtes et par kølevandsrør. Ca. 10 minutter senere ankom DRONNING INGRID til Korsør. (ankom kl 21.53) Anm. Ministeriet må antage, at påsejlingen skyldes vind- og strømforholdene. Notat i færgens tilsynsbog: Havari styrbord midtskibs efter kollision med fyrbåke KOEN den 13.04.1954. Skaden midlertidig repareret ved påsvejsning af dobling på undersiden af stringerpladen udfor nedgang. Revner i bankholtsrang tætnet med svejsning. Knæ anbragt og svejst til dæk og skibsside som erstatning for havarerede spanteknæ. Pladekanal anbragt og svejst til skibsside som erstatning for havareret fenderliste. Færgen erklæres herved at være i sødygtig stand for sejlads ved Storebæltsoverfarten og ruten Gedser-Grossenbrode. Permanent reparation skal udføres ved førstkommende værftseftersyn.
14.04.195415.04.1954Sejlede særlige ekstra-ture på Korsør-Nyborg, muligvis kun med gods
15.04.195415.04.1954Forsejlet tom fra Nyborg kl 18.33, Fæstningen an kl 20.10
15.04.195417.04.1954Oplagt ved Fæstningen i Korsør, blandt andet langfredag for midlertidig reparation af skader
18.04.195420.04.1954I fart på Korsør-Nyborg overfarten
20.04.195420.04.1954Ud af fart kl 16.25
20.04.195421.04.1954Forsejlet fra Korsør kl 22.00, an Gedser kl 05.30 I fart på Gedser-Grossenbrode overfarten fra kl 13.25 (planlagt af kl 11.45)
21.04.195416.05.1954I fart på Gedser-Grossenbrode overfarten (DEUTSCHLAND væk)
16.05.195416.05.1954Ud af fart kl 10.59, skiftet leje fra kl 11.30 til kl 11.39 Forsejlet fra Gedser kl 14.10, ankom til Helsingør værft kl 23.12
17.05.195420.05.1954Helsingør værft, for reparation af bovport
20.05.195420.05.1954Forsejlet fra Helsingør værft kl 13.28, foretaget afmagnetisering i Lynette- løbet i København, ankom Frihavnsfærgelejet kl 18.20
21.05.195421.05.1954Foretaget kompasretning ud for København fra kl 11.20 til kl 14.17
22.05.195422.05.1954Forsejlet fra København kl 08.00, ankommet til Gedser kl 15.40 Gået ud "på strømmen" fra kl 17.46 til kl 20.00
23.05.195423.05.1954Gået i fart fra Gedser kl 00.40, Grossenbrode an kl 03.30 Grossenbrode af kl 05.56, Gedser an kl 08.41 Gedser af kl 10.42, Grossenbrode kl 13.26 til kl 14.15, Gedser an kl 16.56 Gedser af kl 17.29, Grossenbrode kl 20.14 til kl 21.26, Gedser an kl 00.09
23.05.195402.10.1954Sejlet i samme mønster hele sommeren med 3 dobbeltture på Gedser-Grossenbrode overfarten
02.10.195402.10.1954Ud af fart i Grossenbrode kl 20.05, afgået kl 21.33, ankomst Gedser kl 00.13
03.10.195403.10.1954Gået i fart Gedser kl 01.00, Grossenbrode kl 03.44 til kl 08.26, Gedser kl 11.06
03.10.195414.10.1954I fart på Gedser-Grossenbrode overfarten (DEUTSCHLAND væk)
15.10.195404.11.1954I fart på Gedser-Grossenbrode overfarten (DANMARK på B&W) Sejlede én daglig dobbelttur Gedser-Grossenbrode og herudover sejledes i alt 10 ekstrature på Gedser-Grossenbrode i perioden
04.11.195405.11.1954Ud af fart kl 16.39, forsejlet fra Gedser kl 21.38, ankom Korsør kl 04.41
05.11.195405.11.1954Forhalet fra kl 07.09 til kl 07.36
05.11.195408.11.1954I fart på Korsør-Nyborg overfarten
08.11.195412.11.1954Oplagt ved Fæstningen i Korsør
12.11.195417.12.1954I fart på Korsør-Nyborg overfarten
17.12.195417.12.1954Overførte Salonvogn nr 1 med H.M.Kongen fra Korsør til Nyborg
17.12.195419.02.1955I fart på Korsør-Nyborg overfarten
20.02.195520.02.1955Forsejlet fra Korsør kl 10.10, lods ved Hals Barre kl 18.55, Aalborg an kl 20.55
21.02.195526.03.1955Aalborg værft, årligt eftersyn, færgen har været underkastet hovedsyn. Under dette blev havariskader på bovport og skibssider repareret (blandt andet dem fra 13.04.1954) og to stk smøreoliefinfiltre for hjælpemotorer blev installeret.
27.03.195527.03.1955Forsejlet fra Aalborg kl 07.05, København an kl 17.40
28.03.195528.03.1955Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns Havn fra kl 07.30 til kl 09.24
29.03.195529.03.1955Forsejlet fra København kl 07.18, kompasrettet til kl 10.50, Korsør an kl 20.00
30.03.195513.02.1956I fart på Korsør-Nyborg overfarten
14.02.195620.02.1956Uregelmæssig sejlads på overfarten grundet is
20.02.195623.02.1956Oplagt i Nyborg
23.02.195603.03.1956Uregelmæssig sejlads på overfarten grundet is
04.03.195623.03.1956I fart på Korsør-Nyborg overfarten
23.03.195624.03.1956Forsejlet fra Korsør kl 20.52, Gedser an kl 04.55
24.03.195624.03.1956Første sejlads fra Gedser til Warnemünde (det tidligere DDR)
24.03.195628.04.1956I fart på Gedser-Grossenbrode/Warnemünde overfarten fra 24.03 kl 13.00 (DANMARK låst fast på B&W på grund af strejke)
29.04.195629.04.1956Forsejlet fra Gedser kl 04.03, Helsingør an kl 14.27
30.04.195602.06.1956Helsingør værft, årligt eftersyn, færgen har været underkastet hovedsyn.
02.06.195602.06.1956Forsejlet fra Helsingør kl 15.08 til Københavns Frihavn an kl 17.02
03.06.195603.06.1956Kl 08.40 til kl 10.04 afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns Havn
04.06.195604.06.1956Kompasrettet fra kl 07.05 til kl 10.20, derefter forsejlet fra København kl 10.20, an Korsør kl 22.51
05.06.195628.07.1956I fart på Korsør-Nyborg overfarten
28.07.195630.07.1956Oplagt i Korsør på grund af maskinhavari
30.07.195616.08.1956I fart på Korsør-Nyborg overfarten, fra tog 23 den 30.07
16.08.195618.08.1956Oplagt ved Fæstningen i Korsør for cylinderreparation
19.08.195609.12.1956I fart på Korsør-Nyborg overfarten
10.12.195614.12.1956Oplagt ved Fæstningen i Korsør, i fart 14.12
14.12.195603.02.1957I fart på Korsør-Nyborg overfarten
03.02.195703.02.1957På rejse fra Korsør til Nyborg med passagerer. Kollideret den 3.februar på Korsør Red. Søforklaring og søforhør i Korsør den 7.februar. Kl 18.45 afgik DRONNING INGRID under tæt tåge fra færgeleje 1 i Korsør på rejse mod Nyborg, afgivende tågesignaler. Da DRONNING INGRID passerede molerne sås på radarskærmen et ekko fra en genstand, der befandt sig 10 grader om bagbord i en afstand af ca. 1 ½ sømil, og som senere viste sig at hidrøre fra motorfærgen HALSSKOV af Korsør. Da DRONNING INGRID kort efter med stoppet maskine havde passeret Korsør båke (Koen), sås HALSSKOVs toplys tæt om bagbord, hvorefter roret lagdes hårdt styrbord, og bagbords maskine beordredes fuld kraft frem, idet der samtidig afgaves en kort tone med fløjten. Umiddelbart herefter hørtes tre korte toner fra HALSSKOV, som nu sås ca. 45 grader om bagbord i en afstand af ca. 30 meter, og styrbords og bagbords maskiner beordredes henholdsvis fuld kraft frem og fuld kraft bak. Umiddelbart efter tørnede HALSSKOVs bagbords side mod DRONNING INGRIDs bagbord side, hvorved DRONNING INGRIDs fender blev beskadiget over en længde af ca. to meter. Af den af HALSSKOVs besætning afgivne forklaring fremgår, at da dette skib den pågældende dag styrende 68 grader havde "Koen" ret for i en afstand af 0,4 sømil sås på radarskærmen ekkoet fra DRONNING INGRID sammenfaldende med ekkoet fra "Koen". Maskinen, der gik fuld kraft frem, beordredes halv kraft frem. Da det af ekkoet syntes at fremgå, at DRONNING INGRID herefter trak sydover, beordredes maskinen langsomt frem. Kl 18.53 sås DRONNING INGRIDs ekko trække nordover, og begge maskiner beordredes stop. Kl 18.55 sås DRONNING INGRIDs toplanterne og røde sidelys, hvorefter begge maskiner beordredes fuld kraft bak og umiddelbart efter forceret bak. Kl. ca. 18.58 indtraf kollisionen som ovenfor anført. Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, at HALSSKOV sejlede med for stærk fart og undlod at stoppe sine motorer, da tågesignal fra DRONNING INGRID hørtes forude. Nyt retsmøde i sagen om kollisionen med HALSSKOV den 3.februar 1957 afholdtes den 26.september 1957. Ved dom i Korsør søret den 3. oktober 1957 blev HALSSKOVs fører idømt en bøde på 200 kroner for overtrædelse af søvejsreglernes regel 16.
03.02.195703.02.1957Færgen gik tilbage til Korsør hvor den blev inspiceret fra kl 19.15 til kl 19.40 I fart kl ca 19.40 fra Korsør til Nyborg
03.02.195709.03.1957I fart på Korsør-Nyborg overfarten
10.03.195710.03.1957Forsejlet fra Korsør kl 04.00, lods ved Hals Barre kl 13.03, an Aalborg kl 15.15
11.03.195722.03.1957Aalborg værft, årligt eftersyn
22.03.195730.03.1957Stod tør i Aalborg værfts dok fra 22.03 kl 16.30 til 30.03 kl 08.30
30.03.195709.04.1957Aalborg værft
10.04.195710.04.1957Forsejlet fra Aalborg værft kl 07.15, København an kl 17.45
11.04.195711.04.1957Kontrolmålt og kompasrettet i København fra kl 07.56 til kl 09.30
12.04.195712.04.1957Forsejlet fra København kl 07.18, an Korsør kl 19.50
13.04.195721.05.1957I fart på Korsør-Nyborg overfarten
21.05.195721.05.1957Prøvet leje i Halsskov og Knudshoved færgehavne, Korsør af kl 12.06, Halsskov an kl 12.29, Halsskov af kl 13.16, Knudshoved an kl 14.16, skiftet leje i Knudshoved fra kl 14.34 til kl 14.54, sejlet Knudshoved af kl 16.03, Korsør an kl 16.53
21.05.195706.06.1957I fart på Korsør-Nyborg overfarten
07.06.195707.06.1957Halsskov-Knudshoved overfarten, første sejladser på denne rute
07.06.195711.06.1957I fart på Storebæltsoverfarterne, især Halsskov-Knudshoved
12.06.195712.06.1957Forsejlet fra Korsør kl 06.15, an Gedser kl 13.40, i fart fra Gedser kl 21.35
12.06.195717.06.1957Gedser-Grossenbrode overfarten (DEUTSCHLAND på værft)
17.06.195719.06.1957Gedser-Grossenbrode overfarten (KONG FREDERIX IX i København)
19.06.195719.06.1957Ud af fart efter ankomst til Gedser kl 23.30 på tur 783
20.06.195720.06.1957Forsejlet fra Gedser kl 01.15, Korsør an kl 08.20
20.06.195704.07.1957I fart på Storebæltsoverfarterne, især Halsskov-Knudshoved
04.07.195704.07.1957På rejse fra Halsskov til Knudshoved med passagerer og motorkøretøjer. Kollideret den 4.juli i Storebælt. Afhøringer i Korsør den 5.juli i anledning af kollisionen Søforklaring og søforhør i Korsør den 6.juli kl 10.00. Kl. ca 18.45, da DRONNING INGRID nærmede sig lys- og fløjtetønden nærmede sig lys- og fløjtetønden punkt 13 i rute 28 b, sås en svær byge forude. Radaren, der var i funktion, registrerede ikke forefter som følge af bygen. Maskinen blev straks stoppet, og umiddelbart efter da DRONNING INGRID løb ind i bygen, sås ret forude et skib, som senere viste sig at være motorfærgen FREIA af Korsør. Maskinen beordredes fuld kraft bak, og roret lagdes styrbord over samtidig med, at en kort tone afgaves med fløjten. Straks efter, da skibene var ved at passere hinanden, lagdes roret bagbord over, men i det samme tørnede DRONNING INGRIDs agterende mod FREIAs bagbord side agter. Af den af FREIA's besætning afgivne forklaring fremgår, at dette skib kl. 1842 passerede lystønden punkt 4 i rute 28 b i ca. 100 m afstand om styrbord på kurs 100°. Kl. 1843 ændredes kurs til 65°, og omtrent samtidig blev vejret usigtbart på grund af en svær regnbyge. Radaranlægget, der var i funktion, var uanvendeligt som følge af vejrforholdene. Kl. 1845, da DRONNING INGRID sås tæt forude, beordredes maskinen forceret bak, og roret lagdes styrbord, men umiddelbart efter indtraf kollisionen som ovenfor anført. Ved kollisionen led FREIA nogen ovenbordsskade. Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, at ingen af færgerne har gået med moderat fart. Sejlads fortsat fra kl 18.50, konstateret nogle afskrabninger af malingen Ministeriet begærede tiltale mod de to færgers vagthavende styrmænd for overtrædelse af søvejsreglernes regel 16 a. Tiltalesag i retten i Korsør 27.marts 1958. Ved Korsør sørets dom af 16. juni 1958 blev begge tiltalte frifundet. Tiltalesag i landsretten i Slagelse 02.oktober 1958. Dommen blev af handelsministeriet påanket for Østre landsret, hvor hver af de to tiltalte ved dom af 9. oktober 1958 blev idømt en bøde på 300 kr.
04.07.195715.07.1957I fart på Storebæltsoverfarterne, især Halsskov-Knudshoved
15.07.195715.07.1957Sejlet fra Knudshoved kl 19.34, losset biler i Korsør an kl 20.22, Forhalet fra lejet kl 20.52 til Fæstningen an kl 21.09.
15.07.195716.07.1957Oplagt ved Fæstningen i Korsør for udskiftning af stemplet ved bagbord hovedmotor cylinder 5
16.07.195716.07.1957Forhalet fra Fæstningen kl 10.15, Halsskov an kl 10.45, i fart kl 11.07
16.07.195718.07.1957I fart på Storebæltsoverfarterne, især Halsskov-Knudshoved
18.07.195718.07.1957Forhalet fra Korsør kl 20.50, an Fæstningen kl 21.08
18.07.195719.07.1957Oplagt ved Fæstningen i Korsør for reparation af kugleleje i bovport
19.07.195719.07.1957Forhalet fra Fæstningen kl 09.42, ankom Halsskov kl 10.26
19.07.195725.07.1957I fart på Storebæltsoverfarterne, især Halsskov-Knudshoved
25.07.195725.07.1957Forhalet fra Korsør kl 20.45, an Fæstningen kl 21.11
25.07.195726.07.1957Oplagt ved Fæstningen i Korsør for udskiftning af stemplet ved styrbord hovedmotor cylinder 6
26.07.195726.07.1957Forhalet fra Fæstningen kl 09.50, Halsskov an kl 10.32
26.07.195729.07.1957I fart på Storebæltsoverfarterne, især Halsskov-Knudshoved
29.07.195729.07.1957Forhalet fra Korsør kl 20.37, an Fæstningen kl 21.01
29.07.195730.07.1957Oplagt ved Fæstningen i Korsør for udskiftning af stemplet ved bagbord hovedmotor cylinder 3
30.07.195730.07.1957Forhalet fra Fæstningen kl 09.36, Halsskov an kl 10.33
30.07.195707.08.1957I fart på Storebæltsoverfarterne, især Halsskov-Knudshoved
07.08.195707.08.1957Forhalet fra Korsør kl 20.45, Halsskov an kl 21.07 med blokvogn K 60010. Forhalet fra Halsskov kl 21.11, an Fæstningen kl 21.49
07.08.195708.08.1957Maskinreparation
08.08.195708.08.1957Forhalet fra Fæstningen kl 09.44, Halsskov an kl 10.23
08.08.195713.08.1957I fart på Storebæltsoverfarterne
13.08.195713.08.1957Forhalet fra Korsør kl 21.22, an Fæstningen kl 21.59
13.08.195715.08.1957Oplagt ved Fæstningen i Korsør for malerarbejde og småreparationer
15.08.195715.08.1957Forhalet fra Fæstningen kl 09.45, Halsskov an kl 10.17
15.08.195719.08.1957I fart på Storebæltsoverfarterne
20.08.195729.09.1957I fart på Korsør-Nyborg overfarten
29.09.195729.09.1957Forhalet fra Korsør kl 21.07, an Fæstningen kl 21.36
29.09.195730.09.1957Oplagt ved Fæstningen i Korsør for udskiftning af stemplet ved styrbord hovedmotor cylinder 5
30.09.195730.09.1957Forhalet fra Fæstningen kl 09.46, Korsør an kl 10.19, i fart kl 11.09
30.09.195707.12.1957I fart på Korsør-Nyborg overfarten
07.12.195709.12.1957I fart på Storebæltsoverfarterne
10.12.195710.12.1957Ud af fart efter tur 204's ankomst til Korsør kl 02.14, forhalet til Fæstningen i Korsør fra kl 02.39 til kl 03.12. Oplagt for maskinreparation ved Fæstningen fra kl 03.12 og indtil kl 17.47 Forhalet til leje 1 an kl 18.12 og i fart som 1. færge kl 18.49 på tur 63
10.12.195724.12.1957I fart på Storebæltsoverfarterne, sejlads som 1. færge
24.12.195724.12.1957På rejse fra Nyborg til Korsør med passagerer. Grundstødt den 24.december i Nyborg Fjord. Søforhør i Nyborg den 27.december. Møde i Handelsministeriet angående grundstødningen den 22.04.1958 Kl. 10.54 afgik DRONNING INGRID i tæt tåge fra færgeleje nr. 4 i Nyborg havn på rejse mod Korsør. Da færgen, der sejlede med agterstævnen i sejlretningen, umiddelbart efter afsejlingen lå 160 grader på agterkompasset pejledes Lindholm grund lystønde 15 grader om bagbord, hvorefter kursen ændredes, således at bøjen holdtes ret for. Lidt efter passeredes det hvide blinkfyr på Avernakke Hage. Der taltes 7 omdrejninger på taccometret, hvorefter roret lagdes styrbord. Da færgen lå vestsydvest an på agterkompasset, stoppedes maskinen, og da færgen lå vest an på kompasset, beordredes maskinen fuld kraft frem og et øjeblik forceret fuld kraft frem og derefter stop, hvorefter der skiftedes sejlretning. Da DRONNING INGRID nu havde lidt fart fremover, beordredes roret styrbord. Færgen drejede imidlertid bagbord, hvorfor maskinen beordredes forceret fuld kraft bak, men kort efter, kl. 11.04, tog færgen grunden ved Dynehøjene og blev stående. Flotbragt af grunden kl 15.42 af færgen FREIA og Em.Z.Svitzers SKULD Anm. Ministeriet må antage, at grundstødningen skyldes, at der ikke er holdt kontrol med at færgen ved svajningen drejede således som tilsigtet med rormanøvren.
24.12.195715.02.1958I fart på Storebæltsoverfarterne
16.02.195816.02.1958Forsejlet fra Korsør (evt Halsskov) kl 10.35, an Nakskov kl 15.41
17.02.195811.03.1958Nakskov værft, årligt eftersyn
11.03.195820.03.1958I Nakskov værfts flydedok fra 11.03 kl 16.00 til 20.03 kl 12.40
20.03.195827.03.1958Nakskov værft, årligt eftersyn
27.03.195827.03.1958Forsejlet fra Nakskov kl 15.08 til Korsør, an kl 19.38
27.03.195807.05.1958I fart på Storebæltsoverfarterne
07.05.195807.05.1958Overført specialtransport med generator fra Nyborg til Korsør
07.05.195810.06.1958I fart på Storebæltsoverfarterne
10.06.195816.06.1958I fart Halsskov-Knudshoved (HALSSKOV på Helsingør værft)
17.06.195817.06.1958I fart igen som 6.færge på Storebæltsoverfarterne
17.06.195821.06.1958I fart på Storebæltsoverfarterne
22.06.195811.08.1958I fart på Storebæltsoverfarterne, især Halsskov-Knudshoved
12.08.195828.08.1958I fart på Storebæltsoverfarterne
28.08.195828.08.1958Forhalet fra Korsør kl 20.00, an Fæstningen kl 20.25
28.08.195830.08.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør for maskinreparation
30.08.195830.08.1958Forhalet fra Fæstningen kl 20.25, Korsør an kl 21.25, i fart på tur 85
30.08.195826.10.1958I fart på Storebæltsoverfarterne
26.10.195826.10.1958I fart på Storebæltsoverfarterne, især Halsskov-Knudshoved
26.10.195812.12.1958I fart på Storebæltsoverfarterne
12.12.195812.12.1958Ud af fart kl 07.23, forhalet fra Korsør kl 07.46, an Fæstningen kl 08.02
12.12.195814.12.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør
14.12.195814.12.1958Forhalet fra Fæstningen kl 09.02, Korsør an 09.28, i fart på tur 609
14.12.195825.12.1958Ud af fart efter tur 618, forhalet fra lejet kl 19.48, an Fæstningen kl 20.05
25.12.195827.12.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør
27.12.195827.12.1958Forhalet fra Fæstningen kl 23.02, Korsør leje 3 an kl 23.40, i fart på tur 601
27.12.195831.12.1958I fart på Korsør-Nyborg overfarten
31.12.195831.12.1958Ud af fart efter tur 610, forhalet fra lejet kl 15.35, an Fæstningen kl 16.10
31.12.195801.01.1959Oplagt ved Fæstningen i Korsør
01.01.195901.01.1959Sejlet en dobbelttur på Korsør-Nyborg overfarten
01.01.195902.01.1959Oplagt ved Fæstningen i Korsør
02.01.195902.01.1959Forhalet fra Fæstningen kl 18.12, Korsør an kl 19.00, i fart på tur 65
02.01.195921.02.1959I fart på Korsør-Nyborg overfarten
21.02.195921.02.1959Ud af fart efter tur 254 kl 15.15 i Korsør
22.02.195922.02.1959Forsejlet fra Korsør kl 07.12, an Gedser kl 14.10 I fart kl 20.45 (færge 165) på Gedser-Warnemünde
22.02.195919.03.1959I fart på Gedser-Warnemünde overfarten (DANMARK på B&W)
19.03.195919.03.1959Ud af fart efter tur 150, Gedser an kl 07.50, forhalet fra kl 08.15 til kl 08.26, forsejlet fra Gedser kl 12.15, an Korsør kl 19.18, i fart på tur 185 kl 21.14
19.03.195925.03.1959I fart på Storebæltsoverfarterne
25.03.195925.03.1959Ved anløb af Knudshoved Færgehavn kunne hækporten ikke åbnes. Færgen måtte gå til søs for nyt anløb med forstævnen i leje 2. De ombord værende biler måtte bakke i land.
25.03.195911.04.1959I fart på Storebæltsoverfarterne
12.04.195912.04.1959Forsejlet fra Fæstningen kl 06.20, an København kl 16.40
13.04.195927.04.1959B&W værft i København, årligt eftersyn (hovedsyn), færgen fik indbygget oplukkelige vinduer på promenadedæk Færgen fik installeret halvautomatisk oliefyr for varmekedler Færgen fik formentlig her installation af radiokommando-anlæg (Maritime VHF-radioanlæg) specielt beregnet for indbyrdes kontakt mellem skibene under vanskelige navigationsforhold (usigtbart vejr og tåge).
27.04.195906.05.1959I dok på B&W værft i København fra 27.04 kl 10.30 til 06.05 kl 15.30
06.05.195914.05.1959B&W værft i København, årligt eftersyn
14.05.195915.05.1959Forsejlet fra København kl 16.30, Korsør an kl 04.03
15.05.195902.06.1959I fart på Storebæltsoverfarterne
02.06.195902.06.1959Ud af fart kl 05.28, forsejlet fra Korsør kl 08.48, an Gedser kl 15.22
02.06.195916.06.1959Gedser-Grossenbrode/Warnemünde overfarten (DANMARK på B&W)
16.06.195917.06.1959Ud af fart efter tur 755, forsejlet fra Gedser kl 19.57, an Korsør kl 03.34
17.06.195917.06.1959I fart på Storebæltsoverfarterne kl 05.11
17.06.195928.12.1959I fart på Storebæltsoverfarterne
29.12.195929.12.1959Oplagt ved Fæstningen i Korsør
30.12.195913.03.1960I fart på Storebæltsoverfarterne
13.03.196014.03.1960Forsejlet fra Korsør kl 15.40, taget lods ved Hals Barre fra kl 02.27 til kl 03.11, ankret fra kl 03.56, til kl 06.xx, an Aalborg værft kl 07.48
14.03.196028.03.1960Aalborg værft, årligt eftersyn Færgen fik installeret nyt skumslukningsanlæg af typen Ellehammer
28.03.196006.04.1960I dok på Aalborg værft fra 28.03 kl 13.30 til 06.04 kl 06.00
06.04.196009.04.1960Aalborg værft, årligt eftersyn
09.04.196009.04.1960Forsejlet fra Aalborg kl 13.20, an Fæstningen i Korsør kl 23.56
10.04.196010.04.1960Til søs for kompasretning fra kl 08.43 til kl 11.50, i fart kl 14.43
10.04.196008.05.1960I fart på Storebæltsoverfarterne
09.05.196009.05.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør
10.05.196016.08.1960I fart på Storebæltsoverfarterne
16.08.196016.08.1960Ud af fart efter tur 228, Korsør an kl 07.55, forhalet fra lejet kl 08.35, Fæstningen an kl 09.09, oplagt ved Fæstningen i Korsør til kl 18.05 Forhalet kl 18.05, til lejet an kl 18.31, i fart kl 19.34 på tur 65
16.08.196012.11.1960I fart på Storebæltsoverfarterne
13.11.196029.11.1960I fart Halsskov-Knudshoved i døgnsejlads (Halsskov på værft)
29.11.196004.12.1960I fart på Storebæltsoverfarterne
04.12.196005.12.1960Maskinreparation
05.12.196019.12.1960I fart på Storebæltsoverfarterne
19.12.196019.12.1960Maskinreparation
19.12.196026.01.1961I fart på Storebæltsoverfarterne
27.01.196127.01.1961Forsejlet fra Halsskov kl 06.43 til København an kl 17.22
28.01.196102.02.1961B&W værft i København, årligt eftersyn
02.02.196110.02.1961I dok på B&W værft i København fra 02.02 kl 10.00 til 10.02 kl 14.00
10.02.196122.02.1961B&W værft i København
23.02.196124.02.1961Forsejlet fra København kl 16.06, kompasrettet til kl 18.30, an Korsør kl 04.29
24.02.196107.01.1962I fart på Storebæltsoverfarterne
07.01.196208.01.1962Ud af fart kl 22.17, forhalet fra lejet kl 23.47, Fæstningen an kl 00.06
08.01.196208.01.1962Forhalet fra Fæstningen kl 18.48, an lejet kl 19.17 og i fart kl 20.00
08.01.196210.01.1962I fart på Storebæltsoverfarterne
10.01.196210.01.1962Forsejlet fra Korsør kl 06.00, ankom København kl 16.47
11.01.196219.01.1962B&W værft i København, årligt eftersyn, samtlige lamper på hoveddæk blev udskiftet til lysrør, og fenderlisten, cirka 5 meter fra for i begge sider fjernet. Nye stålfenderlister anbragt.
19.01.196226.01.1962I dok på B&W værft i København fra 19.01 kl 10.00 til 26.01 kl 10.30
26.01.196210.02.1962B&W værft i København, årligt eftersyn, samtlige lamper på hoveddæk blev udskiftet til lysrør, og fenderlisten, cirka 5 meter fra for i begge sider fjernet. Nye stålfenderlister anbragt.
10.02.196210.02.1962Kompasretning
10.02.196210.02.1962Forsejlet fra København kl 11.35, ankom Korsør kl 22.40
11.02.196211.02.1962I fart på Storebæltsoverfarterne kl 00.18
11.02.196216.02.1962I fart på Storebæltsoverfarterne
16.02.196216.02.1962Kl ca 21.15 påsejler færgen BAJAMAR under manøvrer i Korsør Havn, ingen skade på DRONNING INGRID
16.02.196203.04.1962I fart på Storebæltsoverfarterne
03.04.196203.04.1962Maskinreparation
03.04.196227.12.1962I fart på Storebæltsoverfarterne
28.12.196228.12.1962Forsejlet fra Halsskov kl 04.30, Nakskov an kl 09.32
28.12.196211.01.1963Nakskov værft, årligt eftersyn, installeret omformer til nye lyntog. Endvidere blev der installeret nye hængslede landgangsporte i stedet for el-vippeportene, og der blev lavet landgange til brug for færgens sejlads ved Rødby-Puttgarden overfarten
11.01.196325.01.1963I Nakskov værfts dok I fra 11.01 kl 13.30 til 25.01 kl 12.30
25.01.196330.01.1963Nakskov værft
30.01.196330.01.1963Forsejlet fra Nakskov kl 11.25, Korsør an kl 19.15
30.01.196309.02.1963Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af is
10.02.196311.02.1963Alle færger oplagte på grund af is,kun isbryderen HOLGER DANSKE sejler
12.02.196314.02.1963Ligget oplagt på grund af isen
14.02.196330.03.1963Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af is
30.03.196319.04.1963I fart på Storebæltsoverfarterne
19.04.196319.04.1963Under anløb af Knudshoved kl ca 21.15 i tæt tåge og hård nordgående strøm grundstødt i havnen. Kom flot ved egen hjælp og kunne fortsætte sejladsen.
19.04.196323.04.1963I fart på Storebæltsoverfarterne
23.04.196323.04.1963Forsejlet fra Halsskov kl 10.25, Gedser an kl 18.38
24.04.196324.04.1963I fart på tur 704
24.04.196325.04.1963Gedser-Grossenbrode overfarten (THEODOR HEUSS i dok)
25.04.196325.04.1963Forsejlet fra Gedser kl 12.06, an Rødby Færge kl 14.39
25.04.196325.04.1963Lejeprøver i Rødby Færge, skiftet leje fra kl 15.04 til kl 15.16
25.04.196325.04.1963Forsejlet fra Rødby kl 16.06, an Halsskov kl 21.26
26.04.196328.04.1963I fart på Storebæltsoverfarterne
29.04.196329.04.1963Forsejlet fra Halsskov kl 02.01, an Nakskov kl 08.35
29.04.196303.05.1963I Nakskov værfts flydedok fra 29.april kl 09.00 til 3.maj kl 11.00 for bundbehandling efter sejlads i is
03.05.196303.05.1963Forsejlet fra Nakskov kl 15.30, Korsør an kl 20.20
03.05.196312.05.1963I fart på Storebæltsoverfarterne
13.05.196313.05.1963Forsejlet fra Halsskov kl 02.38, Puttgarden an kl 08.35 Lejeprøver i Puttgarden, skiftet leje fra kl 09.17 til kl 09.36 Forsejlet fra Puttgarden kl 11.40, an Gedser kl 14.38
13.05.196314.05.1963Gedser-Grossenbrode overfarten (KONG FREDERIK IX i Rødby)
14.05.196314.05.1963Gedser af kl 10.21, Grossenbrode an kl 13.03, Grossenbrode af kl 14.45, Gedser an kl 17.18 Dette var sidste færge på ruten Gedser-Grossenbrode
15.05.196315.05.1963Forsejlet fra Gedser kl 07.17, ankom Rødby Færge kl 10.07 Sejlet fra Rødby kl 11.12, Puttgarden an kl 13.10, Puttgarden af kl 14.55, Rødby an kl 15.55. Færgen sejlede med "andendags-gæster" mellem Rødby og Puttgarden som en slags "præsentationstur" for dem der ikke var plads til ved indvielsen dagen før.
15.05.196316.05.1963Skiftet leje kl 17.20 til kl 17.30, forsejlet fra Rødby kl 19.16, Korsør an kl 00.47
16.05.196318.05.1963I fart på Storebæltsoverfarterne
19.05.196316.07.1963I fart på Korsør-Nyborg overfarten
16.07.196317.07.1963Forsejlet fra Nyborg kl 22.30, Gedser an kl 06.03
17.07.196318.07.1963I fart på Gedser-Warnemünde overfarten (WARNEMÜNDE maskineftersyn)
18.07.196319.07.1963Forsejlet fra Gedser kl 21.11, Korsør an kl 04.19
19.07.196311.08.1963I fart på Korsør-Nyborg overfarten
11.08.196312.08.1963Maskinreparation
12.08.196319.11.1963I fart på Korsør-Nyborg overfarten
20.11.196321.11.1963Forsejlet fra Halsskov kl 15.47, an B&W i København kl 02.12
21.11.196313.12.1963B&W værft i København, årligt eftersyn, i dok fra 21.11 til 13.12
13.12.196318.12.1963B&W værft i København
19.12.196319.12.1963Forsejlet fra København kl 06.04, kompasrettet kl 08.15 til kl 08.55, Halsskov an kl 16.26
20.12.196330.05.1964I fart på Korsør-Nyborg overfarten
31.05.196431.05.1964Planlagt indsat som 1. færge på Korsør-Nyborg
31.05.196413.09.1964I fart på Korsør-Nyborg overfarten
13.09.196413.09.1964Ud af fart kl 20.31, forhalet fra lejet kl 21.03, Fæstningen an kl 21.26
13.09.196414.09.1964Maskinreparation af bagbord hovedmotor cylinder 3, trukket stempel og påsat nye stempel og skraberinge
14.09.196414.09.1964Forhalet fra Fæstningen kl 07.00, an lejet kl 07.22 og i fart kl 08.07
14.09.196427.10.1964I fart på Korsør-Nyborg overfarten
28.10.196428.10.1964Forsejlet fra Halsskov kl 09.00, taget lods kl 17.16 til kl 17.23, Aalborg an kl 19.47
29.10.196407.11.1964Aalborg værft, i dok fra 29.10 kl 10.30 til 07.11 kl 08.20
07.11.196421.11.1964Aalborg værft, årligt eftersyn
21.11.196421.11.1964Kompasrettet og forsejlet fra Aalborg kl 16.17, an Halsskov kl 04.35
22.11.196417.09.1965I fart på Korsør-Nyborg overfarten
18.09.196518.09.1965Forsejlet fra Korsør kl 06.30, Rødby an kl 12.28
18.09.196519.09.1965Rødby-Puttgarden overfarten (KNUDSHOVED på værft i Aalborg)
19.09.196519.09.1965Forsejlet fra Rødby kl 01.13, Korsør an kl 07.26
19.09.196503.10.1965I fart på Korsør-Nyborg overfarten
03.10.196503.10.1965Forsejlet fra Korsør kl 01.28, Gedser an kl 09.45
03.10.196504.10.1965I fart Gedser-Warnemünde (ekstrafærge, som følge af vognophobning)
04.10.196504.10.1965Forsejlet fra Gedser kl 11.36, Korsør an kl 18.53
04.10.196513.10.1965I fart på Korsør-Nyborg overfarten
13.10.196513.10.1965Forsejlet fra Halsskov kl 12.47, Gedser an kl 19.47
13.10.196514.10.1965I fart Gedser-Warnemünde (ekstrafærge, som følge af vognophobning)
14.10.196515.10.1965Forsejlet fra Gedser kl 23.08, Halsskov an kl 07.02
15.10.196523.10.1965I fart på Korsør-Nyborg overfarten
24.10.196524.10.1965Forsejlet fra Halsskov kl 08.17, an Nakskov kl 12.53
24.10.196525.10.1965Nakskov værft, årligt eftersyn
25.10.196512.11.1965I Nakskov værfts dok I fra 25.10 kl 10.00 til 12.11 kl 10.00, årligt eftersyn
12.11.196520.11.1965Nakskov værft, årligt eftersyn
20.11.196520.11.1965Forsejlet fra Nakskov kl 12.03, Halsskov an kl 16.45, kompasrettet undervejs?
20.11.196502.01.1966I fart på Korsør-Nyborg overfarten
02.01.196629.01.19662./3. Storebæltsfærge (skiftede dagligt)
30.01.196630.03.19664. Storebæltsfærge
31.03.196623.06.1966I fart på Korsør-Nyborg overfarten (en del af tiden som 2./3. Storebæltsfærge) (skiftede dagligt)
24.06.196612.08.1966I fart på Storebæltsoverfarterne
12.08.196613.08.1966Forsejlet fra Halsskov kl 20.46, Gedser an kl 04.15
13.08.196622.08.1966I fart på Gedser-Warnemünde overfarten (WARNEMÜNDE rorskade)
22.08.196622.08.1966Forsejlet fra Gedser kl 16.44, an Fæstningen i Korsør kl 23.20
23.08.196622.10.1966I fart på Storebæltsoverfarterne
23.10.196623.10.1966Forsejlet fra Korsør kl 08.23, an B&W i København kl 18.52
24.10.196627.10.1966B&W værft i København, årligt eftersyn, færgen fik indbygget dybfrostskabe samt elektriske stegeovne
27.10.196608.11.1966I dok på B&W værft i København
08.11.196619.11.1966B&W værft i København, årligt eftersyn, færgen fik indbygget dybfrostskabe samt elektriske stegeovne
19.11.196620.11.1966Forsejlet fra København kl 16.07 til kl 16.37, kompasrettet fra kl 17.30 til kl 20.00, forsejlet fra kl 20.00, Korsør an kl 06.34
20.11.196616.12.1966I fart på Storebæltsoverfarterne
17.12.196623.02.1967I fart på Korsør-Nyborg overfarten
23.02.196724.02.1967Oplagt i Nyborg som følge af storm fra 23.02 kl 18.10 til 24.02 kl 08.58
24.02.196728.03.1967I fart på Korsør-Nyborg overfarten
29.03.196730.03.1967Maskinreparation, skiftet cylinderforing styrbord hovedmotor cylinder 2
31.03.196701.06.1967I fart på Korsør-Nyborg overfarten
02.06.196719.08.1967I fart på Storebæltsoverfarterne
20.08.196720.08.1967Forsejlet fra Korsør kl 08.52, B&W i København an kl 19.20
21.08.196731.08.1967I tørdok på B&W værft i København, årligt eftersyn
31.08.196713.09.1967B&W værft i København, årligt eftersyn
14.09.196714.09.1967Forsejlet fra B&W kl 06.40, rettet kompasser fra kl 07.00 til kl 08.00 og fra kl 09.50 til kl 10.50, Halsskov an kl 18.32
15.09.196721.09.1967I fart på Korsør-Nyborg overfarten
21.09.196721.09.1967Ud af fart kl 05.18, forhalet fra lejet kl 05.44, Halsskov an kl 06.07
21.09.196722.09.1967Maskinreparation, skiftet revnet cylinder styrbord hovedmotor cylinder 4
22.09.196722.09.1967Forhalet fra Halsskov kl 11.21, an lejet kl 11.41 og i fart kl 12.14
22.09.196717.10.1967I fart på Storebæltsoverfarterne
17.10.196718.10.1967Oplagt i Korsør som følge af storm fra 17.10 kl 17.19 til 18.10 kl 00.50
18.10.196727.02.1968I fart på Storebæltsoverfarterne
27.02.196827.02.1968På rejse fra Knudshoved til Halsskov. Kollideret den 27.februar i Storebælt. Søforklaring i Korsør den 1.marts, Kl 17.46 afgik HALSSKOV i tæt tåge fra færgeleje 1 i Halsskov havn. Inden færgen passerede molerne foretoges en svajning, hvorefter der styredes 220 grader samtidig med, at maskinerne beordredes fuld kraft frem. Da det på radar observeredes at DRONNG INGRID kom nærmere, blev roret lagt styrbord, og maskinerne blev beordret langsomt frem. Da DRONNING INGRID fortsat kom nærmere, blev maskinerne beordret fuldt kraft bak, og roret blev lagt midtskibs. Kort efter tørnede HALSSKOV kl 17.54 med styrbords bov mod DRONNING INGRIDs styrbords bov. Ved kollisionen skete der mindre ovenbords skade på HALSSKOV. Af den af DRONNING INGRIDs besætning afgivne forklaring fremgår, at denne færge kl. ca. 17.45 i tæt tåge befandt sig ca. 1,2 sømil fra Tyren fyrbåke, hvorefter maskinerne blev stoppet. Over radio modtoges oplysning om at HALSSKOV var under svajning i havnen, hvorefter der fortsattes mod havnen under langsom fart og på vekslende kurser. Da HALSSKOV på radar observeredes under udsejling fra havnen tæt forude om styrbord blev roret lagt styrbord, og kort efter blev maskinerne beordret fuld kraft bak. Kl 17.54 indtraf kollisionen som ovenfor anført. Ved kollisionen skete der mindre ovenbords skade på DRONNING INGRID. Notat i tilsynsbogen: Skaderne på DRONNING INGRID blev midlertidigt udbedret ved doblinger og påsvejsning af nye spanteknæ mellem spant 160 og spant 156 samt svejsning af spanteknæ mellem spant 146 og spant 140. Fenderlisten svejset ved spant 158. Færgen er i sødygtig stand for sejlads ved Storebæltsoverfarterne og Østersøoverfarterne. Permanent reparation skal udføres ved førstkommende værftseftersyn. Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldtes tåge.
27.02.196807.03.1968I fart på Storebæltsoverfarterne
08.03.196809.04.1968I fart på Korsør-Nyborg overfarten
10.04.196815.04.1968I fart på Storebæltsoverfarterne
16.04.196817.04.1968I fart på Storebæltsoverfarterne som 2./3.færge
17.04.196817.04.1968Ud af fart kl 04.46, forhalet fra Korsør kl 05.05, Halsskov an kl 05.27
17.04.196818.04.1968Oplagt i Halsskov
18.04.196818.04.1968Forsejlet fra Halsskov kl 09.57, Gedser an kl 17.44
18.04.196819.04.1968Ud af lejet fra kl 20.40 til kl 23.00 og fra kl 02.29 til kl 03.53
19.04.196819.04.1968I fart på tur 908 fra Gedser kl 09.47
19.04.196825.05.1968I fart på Gedser-Warnemünde overfarten (DANMARK solgt)
25.05.196826.05.1968Ud af fart efter tur 909 og oplagt i DANMARKs leje i Gedser
26.05.196826.05.1968Forsejlet fra Gedser kl 12.00, Halsskov an kl 18.54
26.05.196829.05.1968I fart på Halsskov-Knudshoved overfarten
29.05.196829.05.1968Fik ødelagt bovporten ved anløb af Halsskov kl 14.12, da øverste broklap i Halsskov ikke var hævet højt nok
29.05.196829.05.1968Forsejlet fra Halsskov kl 17.30, lods kl 20.04, Nakskov an kl 21.35
29.05.196830.05.1968Nakskov værft, fik fjernet den ødelagte bovport, (ikke i dok) forhalet fra kl 09.59 til kl 10.40
30.05.196831.05.1968Forsejlet fra Nakskov kl 21.46, Halsskov an kl 01.27
31.05.196808.06.1968I fart på Storebæltsoverfarterne, i fart uden bovport
08.06.196808.06.1968Ud af fart kl 17.57, forhalet fra Halsskov kl 18.54, Fæstningen an kl 19.26
08.06.196810.06.1968Oplagt ved Fæstningen i Korsør
10.06.196810.06.1968Forsejlet fra Fæstningen i Korsør kl 02.30, an Nakskov kl 06.27
10.06.196814.06.1968Nakskov værft, fik monteret bovporten igen, (ikke i dok)
14.06.196814.06.1968Forsejlet fra Nakskov kl 16.58, Korsør (evt Halsskov) an kl 20.33
15.06.196813.07.1968I fart på Storebæltsoverfarterne
14.07.196814.07.1968Forsejlet fra Korsør kl 07.01, Gedser an kl 14.18
14.07.196815.07.1968I fart Gedser-Warnemünde (WARNEMÜNDE havde havari på bovpropel)
15.07.196815.07.1968Forsejlet fra Gedser kl 10.40, Halsskov an kl 17.14
15.07.196819.10.1968I fart på Korsør-Nyborg overfarten
19.10.196819.10.1968Repareret styrbord hovedmotor cylinder 5, mindre lækage ved stempeltop
19.10.196816.11.1968I fart på Storebæltsoverfarterne
17.11.196817.11.1968Forsejlet fra Korsør kl 11.50, Svendborg værft an kl 15.31
17.11.196822.11.1968Svendborg værft, årligt eftersyn
22.11.196802.12.1968I flydedokken på Svendborg værft
02.12.196813.12.1968Svendborg værft, årligt eftersyn Skaderne efter kollisionen den 27/2-1968 blev udbedret. På forbro blev bagbord telegraf flyttet ind i styrehuset og styrbord telegraf fjernet. På agterbro blev opbygget et styrehus mellem bestående læhuse.
14.12.196814.12.1968Forsejlet fra Svendborg kl 12.13, Korsør an kl 20.00
15.12.196819.12.1968I fart på Storebæltsoverfarterne
20.12.196821.12.19685. Storebæltsfærge i fart på Korsør-Nyborg overfarten
21.12.196801.01.19692./3. Storebæltsfærge i fart på Korsør-Nyborg overfarten
02.01.196902.01.1969Forsejlet fra Halsskov kl 07.03 til Warnemünde, an kl 14.48 Prøvelastede vogne Afgået Warnemünde kl 15.40, ankom Gedser kl 17.47
03.01.196903.01.1969I fart fra kl 01.18 den 03.01 på tur 906
03.01.196901.02.1969I fart Gedser-Warnemünde (KONG FREDERIK IX på værft i Frederikshavn)
01.02.196901.02.1969Ud af fart kl 06.05 (tur 905) Forsejlet fra Gedser kl 07.48, Halsskov an kl 15.30
01.02.196925.02.1969I fart på Storebæltsoverfarterne
25.02.196925.02.1969Forsejlet fra Korsør kl 01.03, Rødby an kl 09.30
25.02.196926.02.1969Rødby-Puttgarden overfarten (DANMARK maskinhavari) I fart fra 25.02 kl 10.05 til 26.02 kl 10.30
26.02.196926.02.1969Forsejlet fra Rødby kl 11.20, Halsskov an kl 16.12
27.02.196918.03.1969I fart på Storebæltsoverfarterne
19.03.196919.03.1969Forsejlet Korsør af kl 06.57, Halsskov kl 07.18 til kl 09.17, Rødby an kl 14.38
19.03.196921.03.1969Rødby-Puttgarden overfarten (THEODOR HEUSS havareret under stormen den 14.03, samt måske DEUTSCHLANDs værftsophold fra 20.03)
21.03.196922.03.1969Forsejlet Rødby af kl 21.17, Halsskov kl 02.07 til kl 05.42, Korsør an kl 06.10
22.03.196928.03.1969I fart på Storebæltsoverfarterne
28.03.196928.03.1969Udskiftet bagbords hovedmotors cylinder 1
28.03.196920.04.1969I fart på Storebæltsoverfarterne
21.04.196922.04.1969Maskinreparation i Halsskov, udskiftet bagbords hovedmotors cylinder 2
23.04.196929.04.1969I fart på Storebæltsoverfarterne
29.04.196930.04.1969Maskinreparation i Halsskov, udskiftet bagbords hovedmotors cylinder 3
30.04.196905.05.19692./3. Storebæltsfærge, mest på Korsør-Nyborg
06.05.196929.05.1969I fart på Storebæltsoverfarterne
29.05.196929.05.1969Oversejlede og kappede slæbetrosse mellem Orlogskutteren BARSØ og et skydemål på Nyborg fjord
29.05.196918.06.1969I fart på Storebæltsoverfarterne
19.06.196920.06.1969Forsejlet Korsør af kl 18.08-Rødby an kl 00.25
20.06.196926.06.1969Rødby-Puttgarden overfarten (DANMARK på værft i Nakskov efter havari)
27.06.196927.06.1969Forsejlet Rødby af kl 03.30-Korsør an kl 08.55
27.06.196923.07.1969I fart på Storebæltsoverfarterne
24.07.196924.07.1969Forsejlet Korsør af kl 00.06-Rødby an kl 07.24
24.07.196931.07.1969Rødby-Puttgarden overfarten (DEUTSCHLAND skadet ved at påsejle molen i Puttgarden den 23. juli)
31.07.196931.07.1969Forsejlet Rødby af kl 04.29-Korsør an kl 09.40
01.08.196917.09.1969I fart på Storebæltsoverfarterne
17.09.196919.09.1969Oplagt i Halsskov leje 3 for reparationer af bagbord nødmotor
19.09.196919.09.1969I fart på Halsskov-Knudshoved overfarten
20.09.196921.09.1969Oplagt ved Fæstningen i Korsør
21.09.196903.11.1969I fart på Storebæltsoverfarterne
03.11.196903.11.1969Forsejlet Korsør af kl 15.26-Rødby an kl 20.20
03.11.196908.11.1969Rødby-Puttgarden overfarten (DANMARK på værft i Nakskov)
08.11.196909.11.1969Forsejlet Rødby af kl 19.04-Korsør an kl 00.38
09.11.196922.11.1969I fart på Storebæltsoverfarterne
22.11.196923.11.1969Oplagt i Halsskov leje 3
23.11.196923.11.1969Forsejlet fra Halsskov leje 3 kl 07.12, an Frihavnsfærgelejet kl 17.26
24.11.196924.11.1969Forhalet fra Frihavnsfærgelejet kl 07.03, an B&W kl 07.34
24.11.196915.12.1969I flydedokken på B&W værft i København, årligt eftersyn
15.12.196919.12.1969B&W værft i København, årligt eftersyn
20.12.196920.12.1969Forsejlet fra B&W i København kl 06.29, an Korsør kl 19.12
21.12.196919.02.1970I fart på Storebæltsoverfarterne
19.02.197019.02.1970Forsejlet fra Halsskov kl 06.38, Gedser an 14.42, I fart kl 15.33
19.02.197025.02.1970I fart Gedser-Warnemünde (WARNEMÜNDE nedbrudt og KONG FREDERIK IX på B&W værft)
25.02.197026.02.1970Ud af fart kl 20.47, forsejlet fra Gedser kl 22.00, Halsskov an kl 04.27
26.02.197026.02.1970Forhalet fra Halsskov kl 07.03 til Korsør an kl 07.25, i fart med tur 17
26.02.197005.03.1970I fart på Storebæltsoverfarterne
05.03.197006.03.1970Maskinreparation i Halsskov fra den 05.03 kl 06.43 til 06.03 kl 11.18 Forsejlet fra Halsskov kl 11.18, Gedser an kl 18.04
07.03.197007.03.1970I fart fra færge 906 kl 01.15
07.03.197020.03.1970I fart på Gedser-Warnemünde overfarten da KONG FREDERIK IX ikke var færdig på B&W værft på grund af strejker
20.03.197020.03.1970Skiftet leje i Gedser fra kl 09.04 til kl 09.32 Forsejlet fra Gedser kl 10.33, Halsskov an kl 17.31
21.03.197021.03.1970Forhalet fra Halsskov kl 07.42 til Korsør an kl 08.02 og i fart
21.03.197031.03.1970I fart på Storebæltsoverfarterne
01.04.197022.04.1970I fart på Korsør-Nyborg overfarten
23.04.197011.05.1970I fart på Storebæltsoverfarterne
11.05.197011.05.1970Ud af fart kl 04.05 og forhalede fra Korsør kl 04.22, an Fæstningen kl 04.58
11.05.197014.05.1970Maskinreparation ved Fæstningen i Korsør
14.05.197014.05.1970Forhalet fra fæstningen kl 07.58 til Korsør an kl 08.23 og i fart kl 08.51
14.05.197024.05.1970I fart på Storebæltsoverfarterne
25.05.197003.08.1970I fart på Korsør-Nyborg overfarten
04.08.197022.10.1970I fart på Storebæltsoverfarterne
22.10.197022.10.1970Oplagt ved Fæstningen i Korsør for maskinreparation
22.10.197025.10.1970I fart på Storebæltsoverfarterne
26.10.197026.10.1970Forsejlet fra Halsskov kl 05.07 til Gedser an kl 11.56, i fart på tur 914 kl 15.59
26.10.197028.11.1970I fart på Gedser-Warnemünde (KONG FREDERIK IX ved Rødby-overfarten)
28.11.197029.11.1970Ud af fart kl 19.30 efter tur 913,forsejlet fra Gedser kl 22.34, Korsør an kl 05.49
29.11.197030.01.1971I fart på Storebæltsoverfarterne
31.01.197101.02.1971Forsejlet fra Fæstningen kl 21.17, an Helsingør kl 09.03
01.02.197115.02.1971Helsingør værft, årligt eftersyn
15.02.197126.02.1971I dok på Helsingør værft til 26.02 kl 04.45
26.02.197126.02.1971Kompasretning
26.02.197127.02.1971Forsejlet fra Helsingør kl 17.50 til Halsskov leje 3, an kl 03.45
27.02.197127.02.19714. Storebæltsfærge, mest på Korsør-Nyborg
28.02.197122.05.1971I fart på Storebæltsoverfarterne
22.05.197123.05.19715. Storebæltsfærge, mest på Korsør-Nyborg
23.05.197128.05.1971I fart på Storebæltsoverfarterne
29.05.197131.05.19715. Storebæltsfærge, i fart på Korsør-Nyborg
01.06.197119.11.1971I fart på Storebæltsoverfarterne
19.11.197119.11.1971Ud af fart kl 15.30 og forhalet fra Korsør kl 15.57, an Halsskov kl 16.19
19.11.197120.11.1971Maskinreparation i Halsskov fra 19.11 kl 17.00 til 20.11 kl 18.00
20.11.197120.11.1971Forhalet fra Halsskov kl 18.20 til Korsør an kl 18.41, og i fart kl 19.12
20.11.197121.11.1971I fart på Korsør-Nyborg overfarten frem til 21.11 kl 17.02
21.11.197122.11.1971Oplagt i Nyborg på grund af storm til 22.11 kl 08.39 (brugt som hotelskib)
22.11.197127.12.1971I fart på Storebæltsoverfarterne
28.12.197130.12.19715. Storebæltsfærge, mest på Korsør-Nyborg
31.12.197131.01.1972I fart på Storebæltsoverfarterne
31.01.197231.01.1972På tur 42 stoppet bagbord hovedmotor kl 10.37, kraftig røgudvikling fra krumtaphus ud for cylinder 1, tryk og temparaturer normale, gået i leje på styrbord hovedmotor alene Ud af fart kl 11.17, forhalet fra Korsør kl 14.55, an Halsskov kl 16.30
31.01.197201.02.1972Maskinreparation på Halsskov oplæggerplads
01.02.197201.02.1972Forhalet fra Halsskov kl 21.18 til Korsør an kl 22.26, og i fart kl 23.36
01.02.197226.02.1972I fart på Korsør-Nyborg overfarten
26.02.197226.02.1972Ud af fart kl 22.15 i Korsør
27.02.197227.02.1972Forsejlet fra Korsør kl 06.29, an Helsingør værft kl 15.30
27.02.197225.03.1972Helsingør værft, årligt eftersyn, fik installeret radar nr 2 på forbro, vindfang bygget om på 4 trappeopgange på vingedæk, infravarme installeret på salondæk. Cafeteria indrettet i 2. klasses agtersalon på salondæk
28.02.197207.03.1972I dok på Helsingør værft
07.03.197224.03.1972Helsingør værft
25.03.197225.03.1972Kompasretning Forsejlet fra Helsingør værft kl 06.53, an Korsør kl 18.55
26.03.197226.03.1972I fart fra Korsør kl 07.28
26.03.197226.04.1972I fart på Storebæltsoverfarterne
27.04.197227.04.19725. Storebæltsfærge, mest på Korsør-Nyborg
28.04.197210.05.1972I fart på Storebæltsoverfarterne
11.05.197211.05.19725. Storebæltsfærge, i fart Korsør-Nyborg
12.05.197218.05.1972I fart på Storebæltsoverfarterne
19.05.197223.05.19725. Storebæltsfærge, mest på Korsør-Nyborg
23.05.197217.06.19727. Storebæltsfærge i fart på begge overfarter (SPROGØ på Helsingør værft)
17.06.197212.08.19722. Storebæltsfærge, mest på Korsør-Nyborg
13.08.197208.10.19721. Storebæltsfærge, mest på Korsør-Nyborg
08.10.197202.01.19732. Storebæltsfærge, mest på Korsør-Nyborg
02.01.197327.01.19731. Storebæltsfærge, mest på Korsør-Nyborg
28.01.197317.03.19732. Storebæltsfærge, mest på Korsør-Nyborg
26.03.197217.03.1973I fart på Storebæltsoverfarterne
18.03.197318.03.1973Forsejlet fra Storebælt til Aalborg
19.03.197303.05.1973I dok på Aalborg værft, fik moderniseret baderum for matroser og motormænd
03.05.197311.05.1973Aalborg værft, årligt eftersyn
11.05.197311.05.1973Forsejlet fra Aalborg til Storebælt
12.05.197321.05.19732. Storebæltsfærge
21.05.197331.05.19737. Storebæltsfærge
31.05.197311.06.19732. Storebæltsfærge
12.06.197315.06.19732. bilfærge Halsskov-Knudshoved
15.06.197322.06.19732. Storebæltsfærge
22.06.197304.08.19733. Storebæltsfærge
04.08.197308.09.19732. Storebæltsfærge
08.09.197309.09.1973Reparation i Halsskov
09.09.197318.09.19732. Storebæltsfærge
18.09.197318.09.1973Skrivelse fra færgen: Løftede dæksten på klapgraven i leje 4 i Nyborg Ved anløb af færge 127, havde vi noget besvær med at få klappen ned, da færgen vred i lejet, på grund af at anstødspælene er meget medtaget. Da det under opholdet i Nyborg yderligere blæste op fra SydØst, vred færgen så meget, at klappen tog på styrbord side af klapgraven. Da den maskine som satte lyntoget (42) ombord kørte i land, og færgen hævede, tog klappen 6 dæksten og nogle fliser med op.
18.09.197315.12.19732. Storebæltsfærge
15.12.197316.01.19743. Storebæltsfærge
16.01.197416.01.1974Skrivelse fra færgen: Ved afsejling fra Korsør den 16. januar, kl 08.45, fandtes to skabsdøre i agterste styrehus opbrudt. Færgens krudtkasse med nødraketter m v var fjernet. Ved en eftersøgning fandtes omtalte krudtkasse på kabyshusets tag opbrudt. Som værktøj var anvendt en fastnøgle stammende fra mandskabskabys på vogndæk. Sagen er anmeldt til politiet i Korsør, som optag rapport dags dato kl 11.50.
16.01.197427.01.19743. Storebæltsfærge
27.01.197428.01.19742. Storebæltsfærge
28.01.197407.02.19741. Storebæltsfærge
07.02.197424.02.19742. Storebæltsfærge
24.02.197401.03.19747. Storebæltsfærge
01.03.197424.03.19743. Storebæltsfærge
24.03.197425.03.19744. Storebæltsfærge
25.03.197427.03.19747. Storebæltsfærge
27.03.197428.03.1974Reparation i Halsskov
28.03.197408.04.19743. Storebæltsfærge
08.04.197409.04.1974Reparation i Halsskov
09.04.197426.05.19743. Storebæltsfærge
26.05.197401.06.19744. Storebæltsfærge
01.06.197401.06.1974Forsejlet fra Korsør kl 07.32, Aalborg an kl 18.17
01.06.197401.07.1974Aalborg værft, færgen fik installeret nyt smørrebrødsbord med kølegrav i smørrebrødsstue. Køleskabskapaciteten blev udvidet i hovedstirrids og kabys. I 1. kl. og 2. kl. rygesaloner er installeret "tjenerøer" med indbyggede køleskabe.
04.06.197414.06.1974I dok på Aalborg værft, årligt eftersyn
14.06.197401.07.1974Aalborg værft, årligt eftersyn
01.07.197401.07.1974Forsejlet fra Aalborg kl 05.21, Korsør an kl 17.55, kompasrettet undervejs
01.07.197408.07.1974Oplagt i Halsskov
08.07.197429.07.19744. Storebæltsfærge
29.07.197413.08.19747. Storebæltsfærge
13.08.197413.08.1974Ombyttet redningsbåde med NYBORG
13.08.197415.08.19747. Storebæltsfærge
15.08.197417.08.19742. Storebæltsfærge = InterCity
18.08.197421.08.19747. Storebæltsfærge
21.08.197423.08.19742. Storebæltsfærge = InterCity
23.08.197429.08.19747. Storebæltsfærge
29.08.197429.08.1974Ombyttet redningsbåde med SJÆLLAND
29.08.197408.09.19747. Storebæltsfærge
08.09.197413.09.19748. Storebæltsfærge
13.09.197429.09.19747. Storebæltsfærge
29.09.197404.10.19748. Storebæltsfærge
04.10.197426.10.19744. Storebæltsfærge
26.10.197427.10.1974Forsejlet fra Korsør leje 3 kl ca 19.30 til Gedser
27.10.197427.10.1974I fart på Gedser-Warnemünde overfarten som ekstrafærge
28.10.197431.10.1974I fart på Gedser-Warnemünde overfarten (WARNEMÜNDE væk)
31.10.197409.11.1974I fart på Gedser-Warnemünde overfarten som ekstrafærge
09.11.197409.11.1974Planlagt forsejlet fra Warnemünde kl ca 07.35, an Fæstningen i Korsør kl ca 16.30
10.11.197410.11.1974Oplagt ved Fæstningen i Korsør
11.11.197423.11.19744. Storebæltsfærge
23.11.197423.11.1974Skrivelse fra færgen: Den 23.11 kl 17.30 afgik færgen planmæssigt til Halsskov havn for oplægning ved oplæggerpladsen. Ved fortøjningen drev færgens forende ud fra kajen. Ved indhivningen på springet sakkede færgen så meget, at agterportens styrbord side ramte kajanlæggets yderste sektion, hvorved der skete indtrykning på portens udvendige styrbord side. Portens løftemekanisme tog inden skade, men på grund af indtrykningen, kunne porten ikke fires helt af. Smedemester Henningsen har foretaget en midlertidig reparation, så porten atter virker normalt. Vinden var i syd styrke 5.
23.11.197424.11.19744. Storebæltsfærge
24.11.197407.12.19748. Storebæltsfærge
07.12.197408.12.1974Maskinreparation i Halsskov leje 3
08.12.197420.12.19748. Storebæltsfærge
20.12.197406.01.19754. Storebæltsfærge
06.01.197514.02.19758. Storebæltsfærge
14.02.197514.02.1975Skrivelse fra færgen: Beskadigelse af klapfortøjning i Halsskovhavn leje 2. Det meddeles herved at M/F DRONNING INGRID dags dato ved afgang tur 1205 sprængte styrbord klapfortøjning i leje 2. Uheldet forløb som følger: Færgen var fuldlastet kl 20.53. Da klap og tap var fri af færgen, gives et slag på klokken. Der gives afgangssignal, og bromanden forlader spillet og springer ned og kaster færgens fortøjning los. Styrmanden slår to slag på klokken, uden at have sikret sig, at fortøjningerne var los, og færgen afsejler. Styrmanden, der har dårligt udsyn på grund af lastbil som sidste enhed, opdager at styrbord klapfortøjning ikke er los. Der gives besked til broen over samtaleanlæg, og færgen sejler igen frem mod klappen. Under denne manøvre bøjes styrbord overfaldsplade let. Styrbord klapfortøjning kastes los, men det konstateres, den er sprængt. Færgen afsejler med 5 minutters forsinkelse.
14.02.197508.03.19758. Storebæltsfærge
08.03.197509.03.19752. Storebæltsfærge = InterCity
09.03.197515.03.19758. Storebæltsfærge
15.03.197511.04.19754. Storebæltsfærge
11.04.197511.04.1975Forsejlet fra Korsør kl 08.26, Gedser an kl 15.45
11.04.197512.04.1975Sejlet 3 dobbeltture på I fart Gedser-Warnemünde som ekstrafærge
12.04.197512.04.1975I fart Gedser-Warnemünde (KONG FREDERIK IX maskinreparerede) Skrivelse fra færgen: Under indsejling i vestlige færgeleje i Warnemünde tur 21095 den 13.04 kl ca 12.06 varskoede styrmanden på vogndækket, at en jernbjælke ragede ca 1 meter ud i lejet i lejets østlige side ca 25 meter fra bunden af lejet og ca 3,5 meter over vandoverfladen. Anløbet af lejet kunne ikke afbrydes, da vinden var nordvest styrke 9. Jernbjælken blev skubbet til side, da færgen rørte den, og eneste skade på færgen var tilsyneladende en kraftig skramme i malingen. Jernbjælken menes at stamme fra et stillads. De tyske myndigheder i færgehavnen gav ingen forklaring på bjælkens tilstedeværelse i færgelejet, men lovede, at den straks ville blive fjernet.
12.04.197513.04.1975I fart Gedser-Warnemünde (KONG FREDERIK IX maskinreparerede)
13.04.197514.04.1975Ud af fart kl 21.35, forsejlet fra Gedser kl 22.17, enten inde i Gedser eller i Rødby fra kl 00.19 til kl 00.52, Korsør an kl 08.27
14.04.197530.04.19754. Storebæltsfærge
30.04.197502.05.19758. Storebæltsfærge
02.05.197509.06.19754. Storebæltsfærge
09.06.197505.07.19757. Storebæltsfærge
05.07.197526.07.19754. Storebæltsfærge
27.07.197527.07.1975Forsejlet fra Halsskov kl 06.59, Aalborg an kl 18.28
28.07.197530.07.1975Aalborg værft, årligt eftersyn
30.07.197519.08.1975I tørdok på Aalborg værft, årligt eftersyn, hækporten blev repareret efter havari
19.08.197527.08.1975Aalborg værft, blev liggende i tørdokken, der vandfyldtes den 19.08
27.08.197527.08.1975Forsejlet fra Aalborg kl 05.00, Korsør an kl 17.42. Kompasrettet undervejs.
27.08.197501.10.19757. Storebæltsfærge
01.10.197502.10.19758. Storebæltsfærge
02.10.197508.10.19757. Storebæltsfærge
08.10.197508.10.1975Ud af fart kl 06.12 i Halsskov efter tur 2051.2 Forsejlet fra Halsskov kl 07.16, an Gedser kl 13.38, i fart på tur 21151
08.10.197519.10.1975I fart Gedser-Warnemünde (WARNEMÜNDE væk)
19.10.197519.10.1975Forsejlet fra Gedser kl 17.43, Halsskov an kl 23.27
20.10.197525.10.19752. bilfærge Halsskov-Knudshoved
25.10.197505.01.19767. Storebæltsfærge
05.01.197604.02.19768. Storebæltsfærge
04.02.197629.02.19767. Storebæltsfærge
01.03.197602.03.19768. Storebæltsfærge
02.03.197602.03.1976Skrivelse fra færgen: Kort efter ankomst til Knudshoved kl ca 14.25 meddelte kokken, at et olierør i kabyssen var sprængt og olien sprøjtede ud på komfur og dørk. Der blev hurtigt lukket for al tilgang af olie til kabys. Da der efterhånden flød meget olie på dørken, og komfuret var rødglædende, besluttedes det at slukke med skum og pulver. Da slukningen begyndte brændte det blandt andet under ovnen og udenfor selve forbrændingskammeret. Supplerende skrivelse fra færgen: I tilknytning til rapport indsendt i går kan meddeles følgende: Ventilen for olietilgangen til komfuret i kabyssen er blevet åbnet for meget. Der har samlet sig olie i potten. Kokken har for at få mindre varme på komfuret lukket for lufttilgangen. Den brændende olie i potten er løbet tilbage i lufttilgangsrøret og har her overbrændt en pakning, således at olie har kunnet løbe ud på dørken. Efter afspærring af alt tilgang af olie til kabys skulle komfuret teoretisk køle ned af sig selv, men i betragtning af oliespildet på dørken var det en absolut klog foranstaltning at fremskynde denne nedkøling med skum med mere. Den ganske unge kok, der var tjenestegørende, var ret ukendt med brug af oliefyret komfur. Der har således ikke været tale om et sprængt olierør. En brugsanvisning for komfuret vil snarest blive opsat i kabyssen(opsat dags dato)
02.03.197604.03.19768. Storebæltsfærge
04.03.197620.04.19767. Storebæltsfærge
20.04.197620.04.1976Forsejlet fra Korsør kl 07.55, Helsingør an kl 16.34
20.04.197607.05.1976Helsingør værft, færgen fik hoveddækket forstærket, således at den kunne lastes til en dybgang på 4,516 meter med 1140 passagerer
07.05.197617.05.1976Færgen stod tør i dok I fra 07.05 kl 00.20 til 17.05 kl 13.00
17.05.197620.05.1976Helsingør værft.
20.05.197620.05.1976Forsejlet fra Helsingør kl 18.23, Korsør an kl 06.01, kompasrettet undervejs
21.05.197624.05.1976Reparation i Halsskov
24.05.197629.06.19767. Storebæltsfærge
29.06.197619.07.19765. Storebæltsfærge
19.07.197611.09.19767. Storebæltsfærge
11.09.197611.09.1976Anløb af Halsskov oplæggerplads måtte opgives, da vinden var SydVest styrke 5-6. I stedet gik færgen til Fæstningen i Korsør, hvor de givne vejrforhold gjorde at færgen måtte holdes op imod træværket nord for oplæggerpladsen, hvorved dette blev en del beskadiget. Ingen skader på færgen.
11.09.197619.09.19767. Storebæltsfærge
19.09.197601.10.19764. Storebæltsfærge
01.10.197601.10.1976Færgen måtte kl ca 20.50 foretage en 360 graders vending, da et canadisk krigsskib nr. "509" ikke overholdt søvejsreglerne.
01.10.197614.10.19764. Storebæltsfærge
14.10.197614.10.1976Forsejlet fra Korsør kl 08.35, Rødby an kl 15.31
14.10.197628.11.1976Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne
28.11.197628.11.1976Forsejlet fra Rødby kl 09.37 med ankomst til Korsør leje 3 kl 14.10. Derefter skulle færgen til oplægning ved Fæstningen i Korsør, men under indsejling hertil friskede vinden op i en byge til SV styrke 7-8, hvilket betød at agterenden faldt af (der var 2 fortøjningsvirer i land fra forenden), og uanset kraftig manøvrering var det ikke muligt at tvinge agterenden til kaj. Heldigvis kom slæbebåden URD forbi, og i løbet af en lille time lykkedes det at få færgen tvunget til kaj og forsvarligt fortøjet.
29.11.197620.12.19765. Storebæltsfærge
20.12.197611.01.19777. Storebæltsfærge
11.01.197711.01.1977Reparation af hækport i Halsskov
11.01.197721.01.19777. Storebæltsfærge
21.01.197722.01.1977Maskinreparation i Halsskov
23.01.197730.01.19777. Storebæltsfærge
30.01.197709.02.19778. Storebæltsfærge
10.02.197710.02.1977Forsejlet fra Korsør kl 01.00, Rødby an kl 07.13
10.02.197708.03.1977Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne
08.03.197708.03.1977Denne dag reddet 2 østtyske flygtninge ud for Warnemünde
08.03.197721.05.1977Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne
21.05.197722.05.1977Forsejlet fra Rødby kl 23.02, Korsør an kl 03.39
22.05.197722.05.19779. Storebæltsfærge
22.05.197723.05.19773. Storebæltsfærge = InterCity, turene 195 og 1502
23.05.197726.05.19778. Storebæltsfærge
26.05.197701.06.19777. Storebæltsfærge
01.06.197703.06.19778. Storebæltsfærge
03.06.197730.07.19777. Storebæltsfærge
31.07.197731.07.1977Forhalet fra Korsør kl 07.46, Halsskov an kl 08.12, forsejlet fra Halsskov kl 09.30, an Helsingør værft kl 18.51
31.07.197701.08.1977Helsingør værft, færgen blev yderligere brandsikret. 6 stk redningsbåde af letmetal og resterende 34 styk letmetalsflåder og 15 styk plasticflåder blev taget i land, og i stedet herfor fik færgen leveret og opsat 4 styk 2 fags- lejdere og 2 styk 1 fags-evakueringslejdere, alt anbragt i forskriftsmæssige stativer på bådedækket midtskibs.
01.08.197710.08.1977I dok på Helsingør værft fra 01.08 kl 12.45 til 10.08 kl 14.30
10.08.197730.08.1977Helsingør værft, færgen blev yderligere brandsikret. 6 stk redningsbåde af letmetal og resterende 34 styk letmetalsflåder og 15 styk plasticflåder blev taget i land, og i stedet herfor fik færgen leveret og opsat 4 styk 2 fags- lejdere og 2 styk 1 fags-evakueringslejdere, alt anbragt i forskriftsmæssige stativer på bådedækket midtskibs.
30.08.197731.08.1977Forsejlet fra Helsingør kl 16.03, Fæstningen i Korsør an kl 01.12
31.08.197718.09.19775. Storebæltsfærge
18.09.197720.09.19778. Storebæltsfærge
20.09.197720.09.1977Ved anløb af Knudshoved færgehavn på tur 1132 tørnede færgen så hårdt i bunden af færgelejet at fenderlisten fik større skader.
20.09.197723.09.19778. Storebæltsfærge
23.09.197724.09.1977Reparation af fenderlisten i Halsskov, hvor det viste sig, at spant 3 og 4 var indtrykket henholdsvis 135 og 150 mm, og at der var læk mellem det indvendige kanaljern og vogndækket, samt at træfenderen i styrbord side var knust.
24.09.197725.09.1977Forsejlet fra Halsskov kl 19.45, Rødby an kl 02.30
24.09.197724.12.1977Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne
24.12.197724.12.1977Forsejlet fra Rødby kl 08.00, Nyborg an kl 13.00,forhalet fra kl 13.05 til kl 13.35
24.12.197727.12.1977Oplagt i Nyborg
27.12.197727.12.1977Forsejlet fra Nyborg kl 09.34, Korsør an kl 10.47, forhalet fra Korsør kl 11.45, an oplæggerpladsen i Halsskov kl 12.33
27.12.197730.12.1977Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov for maskinreparation
30.12.197704.01.1978Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov
04.01.197805.01.1978Forhalet fra Halsskov kl 22.55, Korsør an kl 23.20, forsejlet fra Korsør kl 23.55, Rødby Færge an kl 06.15
05.01.197827.05.1978Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne
27.05.197827.05.1978Planlagt forsejlet fra Rødby, med an Halsskov oplæggerplads kl ca 18.00
27.05.197808.06.19787. Storebæltsfærge
08.06.197812.06.1978Reparation i Halsskov
12.06.197815.06.19781. Storebæltsfærge = InterCity
15.06.197824.06.19787. Storebæltsfærge
24.06.197824.06.1978Efter tur 7712 forsøgtes anløb af nordlige oplæggerplads i Halsskov havn kl 06.55 i SW vind med 10-12 meter pr sekund. Det var ikke muligt at manøvrere færgen på plads med skruerne eller få trosser i land agter, hvorfor springet måtte kastes los, og færgen måtte sejle ud igen og gå til Knudshoved færgehavn for oplægning
24.06.197826.07.19787. Storebæltsfærge
26.07.197826.07.1978Rorstopbolt beskadiget under sejlads på tur 1124.2, sejlads fortsat, repareret to dage senere under planlagt oplægning
26.07.197807.08.19787. Storebæltsfærge
07.08.197807.08.19782. bilfærge Halsskov-Knudshoved
07.08.197815.08.19787. Storebæltsfærge
15.08.197816.08.19782. bilfærge Halsskov-Knudshoved
16.08.197816.08.19787. Storebæltsfærge Kl 23.45 på tur 7761 konstateredes det, at en brandhane stod åben, og at der stod ca. 10 cm vand i chaufførsalon, gang og storesrum. Falck blev tilkaldt og kom ombord kl 00.25 i leje 5 i Nyborg. Lænsning blev udført af Falck på den næste dobbelttur i tidsrummet fra kl 01.10 til kl 03.00, Falck i land ved næste ankomst til Nyborg kl 04.30
17.08.197819.08.19787. Storebæltsfærge
19.08.197821.08.1978Malearbejder i Halsskov leje 2
21.08.197812.09.19787. Storebæltsfærge
12.09.197815.09.1978Sejlede en kombination af 7. Storebæltsfærge og 2. bilfærge
15.09.197815.09.1978Under indsejling til Halsskov på tur 2155 konstateredes det at bovportsurringen havde sat sig fast, således at det ikke var muligt at løfte porten. Færgen returnerede til søs indtil bovportsurringen var aftaget, og kom i havn med 40 minutters forsinkelse. (Vindstyrke 20-24 m/sek fra VSV)
15.09.197816.09.1978Sejlede en kombination af 7. Storebæltsfærge og 2. bilfærge
17.09.197817.09.1978Forsejlet fra Storebælt til Gedser om dagen
17.09.197821.09.1978I fart på Gedser-Warnemünde overfarten (WARNEMÜNDE på værft)
21.09.197821.09.1978Kort efter afgang fra Gedser kl 08.35 blev færgen kaldt tilbage på grund af nogle manglende toldpapirer. Ved skift fra ud- til indgående retning, drev færgen hen og berørte kosten mellem inderbåken og Østre mole. Kosten rev sig løs, mens der tilsyneladende ingen skade skete på skibet. Planlagt forsejlet fra Gedser til Korsør leje 1 med ankomst ca kl 17.00
21.09.197830.09.19787. Storebæltsfærge
30.09.197830.09.1978Planlagt forsejlet fra Korsør leje 1 til Rødby med afgang kl 17.30
30.09.197810.12.1978Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne
10.12.197811.12.1978Forsejlet fra Rødby kl 20.02 til Halsskov leje 3 an kl 00.42
11.12.197815.12.19788. Storebæltsfærge
15.12.197806.01.19794. Storebæltsfærge
07.01.197907.01.1979Forsejlet fra Korsør leje 1 kl 06.50 til Frederikshavn, an kl 19.03
07.01.197908.01.1979Frederikshavn værft
08.01.197919.01.1979I dok på Frederikshavn værft
19.01.197902.02.1979Frederikshavn værft
02.02.197903.02.1979Forsejlet fra Frederikshavn kl 16.33, med ankomst til Rødby kl 10.00
03.02.197913.02.1979Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne
14.02.197914.02.1979Sejlet tur 6012, derefter oplagt i Rødby på grund af snestormen
14.02.197919.02.1979Oplagt i Rødby Færge på grund af vejrsituationen
19.02.197919.02.1979Sejlet Rødby kl 13.32-Korsør kl 18.04 med 2 MZ og 12 læssede godsvogne
19.02.197919.02.1979Sejlet Korsør kl 19.20-Rødby kl 00.25 med 23 læssede godsvogne
20.02.197920.02.1979Sejlet Rødby kl 19.00-Korsør kl 23.57 med 2 personvogne og 15 godsvogne
21.02.197921.02.1979Sejlet Korsør kl 01.00-Rødby kl 06.49 med 17 læssede godsvogne
21.02.197921.02.1979Sejlet Rødby kl 07.53-Korsør kl 13.27 med 2 personvogne og 14 godsvogne
21.02.197921.02.1979Sejlet Korsør kl 14.07-Rødby kl 19.15 med 5 læssede godsvogne
21.02.197922.02.1979Sejlet Rødby kl 20.10-Korsør kl 00.55 med last
22.02.197922.02.1979Sejlet Korsør kl 01.42-Rødby kl 07.40 uden last
22.02.197922.02.1979Sejlet Rødby kl 08.21-Korsør kl 13.25 med 13 læssede og 2 tomme godsvogne
22.02.197922.02.1979Sejlet Korsør kl 14.00-Rødby kl 19.03 med 3 læssede godsvogne
22.02.197923.02.1979Sejlet Rødby kl 20.03-Korsør kl 01.47 med 18 læssede og 2 tomme godsvogne
23.02.197923.02.1979Sejlet Korsør kl 02.23-Rødby kl 07.28 med 2 læssede godsvogne
23.02.197923.02.1979Sejlet Rødby kl 07.58-Korsør kl 12.40 med 13 læssede godsvogne
23.02.197923.02.1979Sejlet Korsør kl 13.23-Rødby kl 18.39 med 11 tomme godsvogne
23.02.197923.02.1979Sejlet Rødby kl 19.28-Korsør kl 00.04 med 2 personvogne og 14 godsvogne
24.02.197924.02.1979Sejlet Korsør kl 01.10-Rødby kl 05.39 med 9 læssede og 9 tomme godsvogne
24.02.197926.02.1979Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne
26.02.197926.02.1979Forsejlet fra Rødby kl 13.50 til Halsskov an 18.50
27.02.197904.03.19792./1. InterCityfærge (skifter dagligt) (PRINS HENRIK's skruehavari)
04.03.197904.03.1979Forsejlet fra Korsør kl 09.37, ankom Rødby kl 18.13
04.03.197902.04.1979Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne
02.04.197903.04.1979Ud af fart kl 22.21, forsejlet fra Rødby kl 23.00 til Nakskov værft, ankret fra kl 01.30 til kl 05.34, ankom Nakskov kl 07.10.
03.04.197905.04.1979Nakskov værft (ikke i dok), reparation af fenderliste
05.04.197905.04.1979Forsejlet fra Nakskov kl 14.03, Puttgarden kl 17.52 til kl 18.19, Rødby an kl 19.07, i fart kl 19.52.
05.04.197912.04.1979Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne
12.04.197912.04.1979Turene 6012-5032 blev aflyst for lokalisering af havari på bagbord spil for hækport
12.04.197914.04.1979Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne
15.04.197915.04.1979Til søs fra kl 07.26 til kl 08.53, ved ankomst havari på bovport da øverste klap ikke var hejst højt nok op Forsejlet fra Rødby kl 11.09, ankom Nakskov kl 16.11 med delvis åben bovport
15.04.197919.04.1979Nakskov værft, reparation af havari på bovportmaskineri (ikke i dok)
15.04.197919.04.1979Nakskov værft, forsejlet 19.04 kl 14.00, Rødby an kl 18.35, i fart kl 19.11
19.04.197921.04.1979Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne
21.04.197922.04.1979Forsejlet fra Rødby kl 23.06, ankom Korsør kl 03.53
22.04.197930.04.19798. Storebæltsfærge, sejlede på begge overfarter
30.04.197930.04.19792. Storebæltsfærge = InterCity 108, Nyborg af kl 07.55, Korsør an kl 09.00 Forhalet Korsør kl 09.30, Halsskov kl 09.55, forsejlet fra Halsskov kl 13.00, Rødby an kl 18.44, i fart kl 19.23
30.04.197922.05.1979Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne
23.05.197923.05.1979Forsejlet fra Rødby kl 01.00-Korsør an kl 06.29
23.05.197924.05.19797. Storebæltsfærge
25.05.197926.05.19798. Storebæltsfærge
27.05.197911.06.19797. Storebæltsfærge
11.06.197911.06.1979Da der ved afgang fra oplæggerpier i Halsskov skulle røres, ville bagbord maskine ikke starte. Efter flere forsøg lykkedes det at få maskinen i gang kl 18.10. Afgang måtte udsættes på grund af mangel på starteluft. Afgang Halsskov kl 19.06, ankom Korsør kl 19.30, afgik på tur 7751 kl 19.52, 58 minutter forsinket
11.06.197911.07.19797. Storebæltsfærge
11.07.197912.07.1979Forhalet fra Halsskov kl 21.02-Korsør kl 21.30, forsejlet fra Korsør kl 22.00, Rødby an kl 03.42, Rødby af kl 04.39, Gedser an kl 07.19, i fart kl 10.00
12.07.197916.07.1979I fart Gedser-Warnemünde (WARNEMÜNDE på værft)
16.07.197916.07.1979Forsejlet fra Gedser kl 08.30, Rødby kl 11.04 til kl 11.30, Halsskov an kl 17.25
16.07.197918.07.19797. Storebæltsfærge (sejlads på begge overfarter)
18.07.197919.07.1979Sejlads blev aflyst fra kl 17.39 til kl 08.22 på grund af fagligt møde blandt matroser
19.07.197919.07.1979Anmeldt navneændring til SJÆLLAND til skibsregistret
19.07.197923.07.19797. Storebæltsfærge (Sejlads på begge overfarter)
23.07.197924.07.19793. Intercityfærge fra tur 183 kl 19.24 til tur 7311 kl 04.32 i Nyborg
24.07.197924.07.19797. Storebæltsfærge fra kl 05.03 til kl 13.42 Forsejlet fra Knudshoved kl 13.47 til Nyborg an kl 14.17 3. Intercityfærge fra tur 148 kl 14.51 til tur 160 kl 18.52 i Korsør
24.07.197930.07.19797. Storebæltsfærge (Sejlads på begge overfarter)
30.07.197930.07.1979Navneændring til SJÆLLAND registreret af skibsregistret
30.07.197931.07.19796. Storebæltsfærge fra kl 16.46 den 30.07 til kl 08.04 den 31.07
31.07.197906.08.19797. Storebæltsfærge (Sejlads på begge overfarter)
06.08.197906.08.1979Færgen's navn ændret på skibet til SJÆLLAND denne dag
06.08.197907.08.19797. Storebæltsfærge (Sejlads på begge overfarter)
07.08.197923.08.19797. Storebæltsfærge (Sejlads på begge overfarter) til 23.08 kl 06.13 (07.08 til 09.08 aflyst 1101.2 og 2113.2, 10.08 aflyst 7721 og 7722)
23.08.197924.08.1979Forsejlet fra Halsskov kl 22.00, Rødby an kl 03.40 til kl 04.28 Ud på strømmen fra kl 04.28 til kl 05.19 I Rødby fra kl 05.19 til kl 06.05, Gedser an kl 08.22.
24.08.197928.08.1979I fart Gedser-Warnemünde (WARNEMÜNDE på værft)
28.08.197929.08.1979Forsejlet fra Gedser kl 21.05, ankom Puttgarden kl 00.33, i fart kl 01.06
29.08.197912.09.19795. færge Rødby-Puttgarden og Rødby-Warnemünde overfarten med passagerer (KONG FREDERIK IX på Helsingør værft)
12.09.197912.09.1979Forsejlet fra Rødby Færge kl 06.10 til Svendborg værft, an kl 13.35 I dok med det samme, stod tør kl 14.35
12.09.197917.09.1979Svendborg værft, bundbehandling efter sejlads i is
17.09.197917.09.1979Forsejlet fra Svendborg kl 15.36 til Korsør an kl 18.21
17.09.197921.09.19797. Storebæltsfærge (Sejlede på begge overfarter)
21.09.197921.09.1979Sejlede fra Halsskov kl 10.54, Nyborg an kl 12.00, overført IC 136 Ng af kl 12.12, Kø an kl 13.18
21.09.197922.09.19797. Storebæltsfærge (sejlads på begge overfarter)
22.09.197924.09.1979Ligget ved Fæstningen i Korsør fra kl 06.59 lørdag til kl 18.18 mandag
24.09.197926.09.19797. Storebæltsfærge (Sejlads på begge overfarter)
26.09.197926.09.1979Under anløb af Knudshoved havn kl ca 05.12 for lastning af tur 2053.1 virkede agterporten ikke. Færgen blev stoppet i lejet uden at porten berørte ledeværket. Maskinen udbedrede defekten, et relæ der hængte for firing, således at løfterelæet slog ud, og porten derfor ikke kunne løftes. Afgik Knudshoved kl 05.59 med fuld last. Porten var afprøvet.
26.09.197929.09.19797. Storebæltsfærge (Sejlads på begge overfarter)
29.09.197930.09.1979Forsejlet fra Korsør kl 17.55, Rødby an kl 22.17, i fart kl 01.55.
30.09.197914.10.1979Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne
14.10.197914.10.1979Sejlede 2 dobbeltture Rødby-Puttgarden i stedet for Warnemünde-turen
14.10.197912.11.1979Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne
12.11.197913.11.1979Sejlede for anden færge fra den 12.11 kl 22.32 til den 13.11 kl 18.33
13.11.197913.12.1979Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne
13.12.197913.12.1979Oplagt fra kl 18.48 til kl 22.19 på grund af storm
14.12.197914.12.1979Forsejlet fra Rødby kl 02.32, Warnemünde an kl 05.49 I fart Gedser-Warnemünde (WARNEMÜNDE havde skrueproblemer)
14.12.197915.12.1979Oplagt i Puttgarden på grund af vejret fra kl 23.53 den 14.12 til kl 17.28
15.12.197921.12.1979Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne
21.12.197923.12.1979Rødby-Puttgarden overfarten til 23.12 kl 12.20 i Puttgarden
23.12.197923.12.1979Forsejlet fra Puttgarden kl 12.36, Nakskov an kl 15.36
23.12.197906.01.1980Nakskov værft (ikke i dok)
06.01.198006.01.1980Forsejlet fra Nakskov kl 11.03, ankom Rødby kl 15.54, i fart kl 19.38
06.01.198027.01.1980Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne
27.01.198028.01.1980Oplagt i Puttgarden på grund af vejret fra kl 12.25 til kl 17.33 og fra kl 20.58 til kl 05.25
28.01.198005.02.1980Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne
05.02.198005.02.1980Forsejlet fra Rødby kl 11.17 til Korsør, an kl 17.35
05.02.198001.03.19802. bilfærge Halsskov-Knudshoved
01.03.198001.03.1980Forsejlet fra Korsør kl 11.15, an Rødby kl 15.27, til søs fra kl 17.23 til kl 18.37, i fart kl 19.13
01.03.198016.05.1980Rødby-(Gedser-) Warnemünde og Rødby-Puttgarden overfarterne
16.05.198016.05.1980Sidste sejlads på Rødby-Puttgarden overfarten Forsejlet fra Rødby kl 19.58, an Fæstningen i Korsør kl 23.58
16.05.198018.05.1980Oplagt ved Fæstningen i Korsør
18.05.198028.05.19805. Storebæltsfærge (tilsynsbog siger oplagt uden besætning fra 18/6 til 31/7)
28.05.198018.06.19807. Storebæltsfærge
18.06.198001.07.1980Oplagt i Halsskov på grund af arbejdsnedlæggelse (overenskomstlønnede) (tilsynsbog siger oplagt uden besætning fra 18/6 til 31/7)
01.07.198002.07.19807. Storebæltsfærge
02.07.198004.07.1980Oplagt i Halsskov på grund af arbejdsnedlæggelse (overenskomstlønnede)
04.07.198005.07.19807. Storebæltsfærge
06.07.198031.07.1980Oplagt i Halsskov på grund af arbejdsnedlæggelse (overenskomstlønnede)
31.07.198028.08.19807. Storebæltsfærge
28.08.198031.08.1980Oplagt i Halsskov
31.08.198031.08.1980Forhalet fra Halsskov kl 07.08-Korsør kl 07.40, forsejlet fra Korsør af kl 08.07, lods ombord kl 16.45, Aalborg an kl 19.20
31.08.198001.09.1980Aalborg værft, årligt eftersyn og klasning
01.09.198022.09.1980I dok på Aalborg værft fra 01.09 kl 12.15 til 22.09 kl 06.35
22.09.198027.09.1980Aalborg værft, årligt eftersyn og klasning
27.09.198027.09.1980Forsejlet Aalborg kl 05.12-Korsør an kl 17.29, forhalet fra Korsør kl 17.55, Halsskov oplæggerplads an kl 18.31 Radiopejler og alle kompasser er rettet under sejlads mod Korsør 27.09
27.09.198026.10.1980Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov for indbygning af centralvarmeanlæg
26.10.198027.10.19809. storebæltsfærge
27.10.198010.11.19806. Storebæltsfærge
10.11.198010.11.1980Driftsområdet bekræfter at kabel til strømforsyning af lyntog skal retableres
10.11.198011.11.19806. Storebæltsfærge
11.11.198011.11.1980Konstateret at der manglede en dør til redningsbælteskab nr. 7 på styrbord vingedæk, ligesom der manglede 10. stk. redningsbælter.
11.11.198016.11.19806. Storebæltsfærge
16.11.198016.11.1980Kl 20.35 konstateredes det, at der manglede 1 stk redningskrans var fjernet fra promenadedæk agter på styrbord side.
16.11.198021.11.19806. Storebæltsfærge
21.11.198021.11.1980Efter afgang fra Nyborg kl 23.13 på tur 7662 observeredes bøjen ved Østlige puller på Vesterrenden tæt om styrbord. Maskinen blev stoppet og roret lagt hårdt styrbord for at få agterenden klar af bøjen. Bøjen blev observeret agterude efter at have berørt færgen ca. midtskibs.
21.11.198022.11.19806. Storebæltsfærge
23.11.198023.11.19801. Storebæltsfærge = InterCity
23.11.198010.12.19806. Storebæltsfærge
10.12.198015.12.19805. Storebæltsfærge
15.12.198016.12.1980Grundet SV vind på ca 20 m/sek kunne færgen ikke forhales fra Fæstningen kl 18.45. Kl 20.15 ankom slæbebåd BJARKE, men det besluttedes at vente til vinden flovede lidt af. Færgen afgik Fæstningen kl 01.03 assisteret af BJARKE, ankom Korsør leje 1 kl 01.44, og gik i fart efter lastning kl 01.58.
16.12.198019.12.19805. Storebæltsfærge
19.12.198019.12.1980Forsejlet fra Korsør kl 06.55, Svendborg an kl 10.11
19.12.198004.01.1981Svendborg værft, for reparation af hækport
04.01.198104.01.1981Forsejlet fra Svendborg kl 08.45, Halsskov an kl 11.20
04.01.198110.02.19812. bilfærge Halsskov-Knudshoved
10.02.198110.02.1981Ved anløb af Knudshoved på tur 1193 kl 20.30 slingrede færgen så meget, at adskillige porcelænsting, øl og sodavand m.m. i skabe knustes. En smørrebrødsjomfru fik knust et par briller og en kioskdame slog højre arm. Vind i Nord styrke 9/10, ind imellem i SydØst styrke 10/11.
10.02.198117.02.19812. bilfærge Halsskov-Knudshoved
17.02.198118.02.1981Reparation i Halsskov leje 3
18.02.198101.04.19812. bilfærge Halsskov-Knudshoved
01.04.198104.04.19815. Storebæltsfærge
04.04.198118.05.1981Oplagt ved Fæstningen i Korsør
18.05.198122.05.1981Reparation i Halsskov
23.05.198126.05.1981Oplagt i Halsskov
27.05.198127.05.19817. Storebæltsfærge
27.05.198119.06.1981Oplagt i Halsskov
19.06.198119.06.19817. Storebæltsfærge
19.06.198126.06.1981Oplagt i Halsskov
26.06.198126.06.19817. Storebæltsfærge
27.06.198106.07.1981Oplagt i Halsskov
06.07.198109.07.19815. Storebæltsfærge
09.07.198126.07.1981Oplagt i Halsskov
26.07.198126.07.1981Forsejlet fra Halsskov kl 12.15, ankom Svendborg kl 16.13
26.07.198127.07.1981Svendborg værft, bundbehandling og eftersyn
27.07.1981xx.07.1981I dok på Svendborg værft
xx.07.198131.07.1981Svendborg værft, bundbehandling og eftersyn
31.07.198131.07.1981Forsejlet fra Svendborg kl 16.24, oplæggerpladsen i Halsskov an kl 19.27
02.08.198102.10.19815. Storebæltsfærge
02.10.198102.10.19817. Storebæltsfærge
02.10.198109.10.1981Oplagt i Halsskov
09.10.198109.10.19817. storebæltsfærge
09.10.198112.10.1981Oplagt i Korsør leje 1
12.10.198112.10.1981Forsejlet fra Korsør leje 1 af kl 09.08, an Gedser kl 16.25
12.10.198115.10.1981I fart Gedser-Warnemünde som ekstrafærge
15.10.198115.10.1981Forsejlet fra Gedser af kl 11.20, Halsskov an kl 17.27, forhalet Halsskov af kl 18.01, oplæggerpladsen i Halsskov an kl 18.24
15.10.198116.10.1981Oplagt i Halsskov
16.10.198116.10.19818. Storebæltsfærge
16.10.198116.10.1981Grundberøring i Halsskovhavn under anløb af oplæggerpladsen kl ca 20.30
16.10.198108.11.1981Oplagt i Halsskov
08.11.198108.11.1981Forhalet fra Halsskov kl 09.41 til Korsør an kl 10.03, forsejlet fra Korsør kl 10.57, Gedser an kl 16.52
08.11.198112.11.1981I fart Gedser-Warnemünde som ekstrafærge
12.11.198112.11.1981Forsejlet fra Gedser kl 13.36, Halsskov an kl 20.00
13.11.198115.11.1981Oplagt i Halsskov
16.11.198101.12.19812. bilfærge Halsskov-Knudshoved
01.12.198107.12.19815. Storebæltsfærge
07.12.198107.12.1981Forsejlet fra Halsskov kl 09.25, Gedser an kl 15.56, i fart kl 16.45
07.12.198111.12.1981I fart Gedser-Warnemünde som ekstrafærge
11.12.198112.12.1981Forsejlet fra Gedser af kl 22.05, Halsskov an kl 04.45, forhalet fra kl 05.20 til oplæggerpladsen, an kl 05.41
12.12.198123.12.19815. Storebæltsfærge
24.12.198104.01.1982Oplagt i Halsskov
04.01.198208.03.19825. Storebæltsfærge
08.03.198202.04.19822. bilfærge Halsskov-Knudshoved
02.04.198202.04.19823. bilfærge Halsskov-Knudshoved
03.04.198203.04.19828. Storebæltsfærge
04.04.198204.04.1982Oplagt i Halsskov
05.04.198206.04.19822. bilfærge Halsskov-Knudshoved
07.04.198207.04.19828. Storebæltsfærge
07.04.198212.04.1982Oplagt i Halsskov
12.04.198212.04.19828. Storebæltsfærge
13.04.198213.04.1982Forsejlet fra Korsør kl 14.50, Gedser an kl 23.44
14.04.198205.05.1982I fart Gedser-Warnemünde (KONG FREDERIK IX værft i Svendborg)
05.05.198205.05.1982Forsejlet fra Gedser til Rødby for afrigning
06.05.198206.05.1982Afgået fra Rødby Færge kl ca. 0.00 til Halsskov
06.05.198206.05.19827. storebæltsfærge
07.05.198216.05.1982Oplagt i Halsskov
16.05.198216.05.1982Planlagt forhalet fra Halsskov oplæggerplads til Korsør leje 3 kl ca 10.40, og forsejling til værft kl ca 11.30, Aarhus an sidst på eftermiddagen
16.05.198218.05.1982Aarhus værft
18.05.198214.06.1982I dok på værftet, stod tør i dokken fra 18.05 kl 14.31 til den 14.06 kl 05.45
14.06.198216.06.1982Aarhus værft
17.06.198217.06.1982Planlagt forsejlet fra Aarhus til oplæggerpladsen i Halsskov ankomst kl ca 16
17.06.198215.08.1982Oplagt i Halsskov
15.08.198216.08.1982Planlagt forsejlet fra oplæggerpladsen i Halsskov kl ca 19 til Frihavnen med ankomst kl 04.42
16.08.198221.08.1982Frihavnen-Malmø overfarten, som assistancefærge
21.08.198222.08.1982Oplagt ved Amerika-kaj på Frihavnen i weekenden
22.08.198224.08.1982Frihavnen-Malmø overfarten, som assistancefærge
24.08.198225.08.1982Planlagt forsejlet fra Frihavnen kl ca 21.00 til Halsskov
25.08.198205.09.1982Oplagt i Halsskov
05.09.198224.09.19825. Storebæltsfærge
24.09.198213.12.1982Oplagt i Halsskov
13.12.198215.12.19825. Storebæltsfærge
15.12.198219.01.1983Oplagt i Halsskov
19.01.198321.01.19836. storebæltsfærge
21.01.198321.01.1983Sidste sejlads med passagerer og på biloverfarten
21.01.198322.01.19836. storebæltsfærge, sidste sejlads på Storebælt
22.01.198315.02.1983Oplagt i Halsskov
15.02.198315.02.1983Forsejlet fra Halsskov kl ca 07.00 til Warnemünde, an kl ca 14.30
15.02.198318.02.1983I fart Gedser-Warnemünde som ekstrafærge
18.02.198318.02.1983Planlagt forsejlet fra Gedser kl ca 12 med ankomst Halsskov kl ca 18.30
18.02.198308.03.1983Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov
08.03.198308.03.1983Forhalet fra Halsskov til Korsør leje 2 for klargøring til sejlads
10.03.198310.03.1983Forhalet fra Korsør leje 2 til Halsskov efter klargøring til sejlads
10.03.198313.03.1983Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov
13.03.198314.03.1983Planlagt forsejlet fra oplæggerpladsen i Halsskov kl ca 19 til Frihavnen
14.03.198323.03.1983Frihavnen-Malmø overfarten, (MALMØHUS på værft) (4 dobbeltture på mandage-fredage)
23.03.198324.03.1983Forsejlet fra Frihavnen kl ca 22.00 til Warnemünde an kl ca 07.00
24.03.198325.03.1983I fart Gedser-Warnemünde som ekstrafærge Udførte 5 dobbeltture i dette 1½ døgn på Gedser-Warnemünde
25.03.198325.03.1983Sidste sejlads som færge
25.03.198326.03.1983Forsejlet fra Gedser kl ca 18.15 til Halsskov an kl ca 02.00
26.03.198331.10.1984Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov
31.10.198401.11.1984Forsejlet om natten fra Halsskov til København, ankomst kl ca 13, ved kaj kl ca 14
01.11.198410.01.1986Oplagt på kajplads 114 i København, udlejet til Danmarks Radio (TV-studie) DSB-besætning ombord, og alt maskineri afprøvet den 13/5, 17/6, 15/7, 26/8, 12/9, 7/10, 4/11
10.01.198610.01.1986Tilbageleveret til DSB, oplagt på kajplads 114 i København
15.01.198615.01.1986Forsejlet/slæbt fra kajplads 114 midt på formiddagen til Helsingør
15.01.198622.01.1986I dok i Helsingør
22.01.198622.01.1986Forsejlet/slæbt fra Helsingør til kajplads 114
22.01.198624.05.1986Oplagt på kajplads 114 i København, DSB-besætning ombord 27/1, 25/2, 24/3, 24/4
24.05.198625.05.1986Besat af besættere fra det autonome miljø
25.05.198625.05.1986Besætterne blev fjernet af politiet ved middagstid Slæbt til Helsingør (uofficielt: Forsejlet sidste tur for egen kraft) København af kl 18.20 - Helsingør værft an kl 22.15
25.05.1986xx.09.1987Helsingør værft (omdannet til pram og flydende restaurant)
08.09.198709.09.1987Færgen var med i filmsoptagelser ved kaj 202 i København
xx.09.198726.11.1987Helsingør værft (omdannet til pram og flydende restaurant)
26.11.198726.11.1987Slæbt fra Helsingør kl ca 09 til Frihavnsfærgelejet, ankomst kl 14.00
26.11.198702.06.1988Færdiggørelse til flydende restaurant i det gamle Frihavns færgeleje
02.06.198802.06.1988Slæbt fra Frihavnen til kajplads 114 i København
02.06.198815.06.1988Klargøring til brug som flydende restaurant på kajplads 114
15.06.198815.06.1988Indviet som restaurationsskib (FÆRGEN SJÆLLAND)
15.06.198820.06.1988Restaurationsskibet FÆRGEN SJÆLLAND på kajplads 114
20.06.198820.06.1988Registreret som pram ved skibsregistret
20.06.1988xx.06.1989Restaurationsskibet FÆRGEN SJÆLLAND på kajplads 114
xx.06.1989xx.06.1989Færgen fungerede som flydende pressecenter i forbindelse med Pavens besøg i Danmark
xx.06.198922.12.1991Restaurationsskibet FÆRGEN SJÆLLAND på kajplads 114
22.12.199112.01.1992Fredericia værft, pris 581.800 kr
12.01.199207.06.1995Restaurationsskibet FÆRGEN SJÆLLAND på kajplads 114
07.06.199507.06.1995I færgens tilsynsbog er indført: Dags dato besigtiget "halvdel" på agterdæk og rum under bagbord side. De af branden berørte områder under dæk agter må ikke tages i brug før rum og installation er godkendt af Søfartsstyrelsen.
07.06.199508.08.1995Restaurationsskibet FÆRGEN SJÆLLAND på kajplads 114
08.08.199508.08.1995Ejerskabet anmeldt som overgået til DSB Rederi A/S
08.08.199511.08.1995Restaurationsskibet FÆRGEN SJÆLLAND på kajplads 114
11.08.199511.08.1995I færgens tilsynsbog er indført: Dags dato afholdt kontrolsyn på toiletrum agter efter genopbygning efter brand med tilfredsstillende resultat. Kan herefter igen tages i brug.
11.08.199514.11.1995Restaurationsskibet FÆRGEN SJÆLLAND på kajplads 114
14.11.199514.11.1995Ejerskabet registreret som overgået til DSB Rederi A/S
14.11.199501.01.1997Restaurationsskibet FÆRGEN SJÆLLAND på kajplads 114
01.01.199701.01.1997Ejerskabet overgået til Scandlines A/S
01.01.1997xx.07.1997Restaurationsskibet FÆRGEN SJÆLLAND på kajplads 114
xx.07.1997xx.07.1997Landskrona værft, slæbt derover af VØLUND og VALKYRIEN tilbage i København før 26. juli
xx.07.1997xx.xx.1999Restaurationsskibet FÆRGEN SJÆLLAND på kajplads 114
xx.xx.1999xx.xx.1999Ejerskabet overgået til Scandlines Danmark A/S, Korsør
xx.xx.1999xx.12.2001Restaurationsskibet FÆRGEN SJÆLLAND på kajplads 114
xx.12.2001xx.12.2001Restaurationsskibet lukker
xx.12.2001xx.0x.2002Oplagt for salg på kajplads 114 i København
22.04.200222.04.2002Solgt til Eagle Shipping Gibraltar, San Lorenzo
xx.0x.200202.05.2002Overtaget af Eagle Chartering Ltd. og klargjort til slæb
02.05.200202.05.2002Slæbt af JENS A (SUSANNE A?) fra kajplads 114 kl 20.30 til Tilbury Docks i England
15.05.2002xx.10.2002Oplagt i Tilbury Docks/Chatham i det sydlige England (ankom før 15.05.2002)
xx.10.2002xx.10.2002I denne periode omdøbt til SELANDIA
xx.10.2002xx.xx.2004Oplagt i Tilbury Docks/Chatham i det sydlige England
xx.xx.2004xx.xx.2004Solgt til Rick & Jacky Lucas for 26 mio. dkk
xx.xx.2004xx.xx.2004Slæbt fra Tilbury Docks til Barrow i Furness i Cumbria
xx.xx.200413.10.2005Klargøring til restaurationsskib i Barrow i Furness I denne periode omdøbt til PRINCESS SELANDIA
14.10.200514.10.2005Indviet som restaurationsskib (PRINCESS SELANDIA) under navnet "Blue Lagoon" med muligheder for 2.400 personer
14.10.2005xx.xx.2010Oplagt som restaurationsskib i Barrow i Furness til ca år 2010
xx.xx.2010xx.xx.2013Oplagt for salg Barrow i Furness
xx.xx.201313.07.2015Solgt til ophugger i Frederikshavn, afventet udførselstilladelse
14.07.201514.07.2015Slæbt fra Barrow i Furness kl 06.30 af slæbebåden Westsund mod Frederikshavn
22.07.201522.07.2015Ankommet til Frederikshavn
01.10.201501.10.2015Skrotning påbegyndt i Frederikshavn
Senest opdateret: 2020-07-02