Fyn

Leveret: 1947

FraTilAktivitet
xx.xx.1945xx.xx.1945Kontraheret maskineri efter rigsdagens godkendelse
xx.xx.1945xx.xx.1945Kontraheret skrog efter rigsdagens godkendelse (først planlagt at skroget skulle bygges i Sverige under krigen, men det lykkedes ikke)
27.07.194527.07.1945Køllagt på B&W værft i København
08.08.194508.08.1945Kontraheret ved A/S Burmeister&Wains Maskin- og Skibsbyggeri som nybygning nr 675 af De Danske Statsbaner, idet byggeriet blev igangsat diskret for ikke at risikere en tysk beslaglæggelse af den nye færge
07.08.194607.08.1946Navngivet FYN af fru trafikminister Signe Elgaard og søsat på B&W kl 12.30
28.09.194628.09.1946Kl ca 08.30 brand ombord i bunden af færgen mens den var under bygning, slukket af Københavns Brandvæsen
20.10.194620.10.1946Hovedmotorer afprøvet på prøveplan
18.03.194718.03.1947Blev forevist for H.K.H. Kronprinsen og H.K.H.Kronprinsessen sant en større indbudt kreds fra B&W og fra Statsbanerne
20.03.194720.03.1947Forsejlet fra B&W til et af Frihavnens færgelejer
20.03.194710.04.1947Ligget oplagt i et af Frihavnens færgelejer (issituationen)
10.04.194710.04.1947Forsejlet fra Frihavnen til B&W
12.04.194712.04.1947De første prøver afholdt
14.04.194714.04.1947Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn
15.04.194715.04.1947Teknisk prøvetur i Øresund og ved Hveen Milen, hvor færgen opnåede en fart på 16,77 knob
15.04.194716.04.1947Oplagt i København
16.04.194716.04.1947Forsejlet fra København kl 08.20, ankom Korsør kl 19.00. Foretaget forbrugsprøver under sejladsen. Forhalet fra færgelejerne kl 19.45, Fæstningen an kl 20.15
17.04.194717.04.1947Sejlads Fæstningen-Nyborg-Korsør-Fæstningen
17.04.194717.04.1947Overtaget af DSB ved middagstid ved Sprogø, pris 10,5 mio. kr.
18.04.194718.04.1947Sejlet 2 dobbeltture Korsør-Nyborg-Korsør, instruktionssejlads
19.04.194719.04.1947I fart kl 08.52
19.04.194710.05.1947I fart Korsør-Nyborg
10.05.194710.05.1947Foretaget kompasretning Nyborg af 12.28, Korsør an 16.30
10.05.194723.06.1947I fart Korsør-Nyborg
23.06.194723.06.1947Ud af fart kl 14.21, forhalet fra kl 15.05, ankom Fæstningen kl 15.22
23.06.194725.06.1947Oplagt ved Fæstningen i Korsør for at få en hjælpemotor ombord (kunne ikke leveres inden færgen blev afleveret til DSB)
25.06.194725.06.1947Forhalet fra Fæstningen kl 08.05, færgelejerne an 08.20, i fart 08.59
25.06.194711.07.1947I fart Korsør-Nyborg
11.07.194711.07.1947Ud af fart kl 08.11, da styrbord maskine ikke virkede, forhalet fra kl 08.40, ankom Fæstningen kl 09.40
11.07.194715.07.1947Maskinreparation af styrbord maskine ved Fæstningen
15.07.194715.07.1947Forhalet fra Fæstningen kl 15.25, færgelejerne an 16.16, i fart 17.23
15.07.194727.08.1947I fart Korsør-Nyborg
27.08.194727.08.1947Deltaget i redningsmanøvre fra kl 8.09 til kl 8.24
27.08.194714.09.1947I fart Korsør-Nyborg
14.09.194714.09.1947Ud af fart kl 08.20, forhalet fra kl 08.38, ankom Fæstningen kl 09.10
14.09.194701.10.1947Stempeleftersyn ved Fæstningen i Korsør
01.10.194701.10.1947Forhalet fra Fæstningen kl 08.32, færgelejerne an 09.17, i fart 10.21
01.10.194714.11.1947I fart Korsør-Nyborg
14.11.194714.11.1947Reparation i Korsør fra kl 18.22 til kl 22.07
14.11.194717.11.1947I fart Korsør-Nyborg
17.11.194717.11.1947Overførte lyntoget Englænderen med kongeparret ombord, H.M.Kongen glædede sig over at se radaren i funktion - og over at spise skibberlabskovs
17.11.194728.11.1947I fart Korsør-Nyborg
28.11.194729.11.1947Reparation i Korsør leje 1 fra kl 05.20 til kl 03.53 næste dag
29.11.194728.01.1948I fart Korsør-Nyborg
28.01.194828.01.1948Kollision i Storebælt med SJÆLLAND kl 09.32, i fart næste dag. På rejse fra Korsør til Nyborg med godsvogne og passagerer. Kollideret den 28.01.1948 kl 09.32 i Storebælt. Søforklaring og søforhør i Korsør den 05.02.1948, forundersøgelse i Korsør den 02.10.1948 og 21.10.1948 samt i Korsør søret 27.01.1949. Den 03.02.1949 blev begge færgers skibsførere idømt en bøde på 100 kr. Kl. 09.11 afsejlede FYN under en svag SydØstlig brise med let nordgående strøm fra Korsør. Da det var tæt tåge, sattes skibets radaranlæg i funktion, og der afgaves forskriftsmæssigt tågesignal. Farten var 11 knob. Efter svajning uden for Korsør havn styredes SydVest til Vest 1/2 Vest. Da et punkt, der antoges for at være bøje 3 i rute 28 b. sås på katodoskopets skærm tæt om styrbord, ændredes kursen til SydVest til Vest 3/4 Vest, hvorefter punktet havdes om bagbord. Ca. 3 minutter efter svajningen sås på skærmen om bagbord et modgående skib, der antoges for at være en færge i en afstand, der ansloges til ca. 4000 m, tæt Syd for bøje 8. Da pejlingen ikke forandrede sig, ændredes kursen kl. ca. 09.26 til Vest til Nord, og kort efter hørtes tågesignal fra det andet skib ca. 3 streger om bagbord. Noget senere, da afstanden til det modgående skib, der hurtigt nærmede sig, antoges at være ca. 1000 meter, blev motorerne stoppet og ca. 1 minut efter, da det andet skib, der viste sig at være motorfærgen SJÆLLAND, kom til syne forude om bagbord i en afstand af ca. 100 m styrende en kurs, der skar FYNs kurs under en vinkel på ca. 45°, blev motorerne beordret forceret fuld kraft bak samtidig med, at der blev afgivet 3 korte toner med sirenen. Umiddelbart efter, kl. 09.32, ramte FYN med stævnen SJÆLLANDs styrbords side, hvorved bovporten krølledes sammen, og der opstod et hul i stævnen på ca. 1 meter højde. Da en undersøgelse viste, at FYN var tæt, fortsattes rejsen. Af den af SJÆLLANDs besætning afgivne forklaring fremgår, at da dette skib kl. 09.17 under en svag SydØstlig brise med let nordgående strøm i tæt tåge under afgivelse af forskriftsmæssigt tågesignal passerede Syd om bøje 4 i rute 28 b, ændredes kursen til NordØst til Øst 3/4Øst. Skibets radaranlæg var i funktion, og farten var 10 knob. Kort efter at SJÆLLAND havde passeret bøje 4, sås på katodoskopets skærm et skib, der antoges at være en modgående færge, ca. 3/4 streg om styrbord styrende en kurs, der var parallel med SJÆLLANDs kurs. Lidt om bagbord sås bøje 3 i rute 28 b. Afstanden til det modgående skib måltes på skærmen til 5—6 sømil. Kl. 09.28, da afstanden til det andet skib måltes til ca. 1 sømil, sås dette ændre kurs til styrbord, hvorefter der blev slået klar på maskintelegrafen. Kl. 09.30, kort efter at SJÆLLAND havde passeret tæt Syd om bøje 3, hørtes 1 lang tone ca. 4 streger om styrbord, og straks efter sås motorfærgen FYN, der styrede en VestNordVestlig kurs, i en afstand af ca. 50 m. Motorerne blev straks beordret »fuld kraft bak« og roret lagt styrbord; men umiddelbart efter, kl.09.32, skete kollisionen som ovenfor anført. Ved kollisionen led SJÆLLAND en del ovenbords skade. Kl. 09.34 fortsattes rejsen til Korsør. Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, at begge færger gik med for stor fart og undlod at stoppe motoren, da der hørtes tågesignal. Ved dom i Korsør byret den 27.01.1949 blev begge skibsførere frikendt for at have sejlet med for stor fart og det viste sig også at der ikke var givet tilstrækkelig instruktion i brugen af radaranlægget hvorfor dette tiltalepunkt også blev frafaldet, hvorved sagen afsluttedes med en bøde til begge skibsførere på 100,- kr., hvilken dom blev stadfæstet ved landsrettens dom af 12.april 1949, dog blev bøden sat til 200,- kr.
28.01.194829.01.1948Efter ankomst i Nyborg kl 10.39 oplagt for reparation. I fart næste dag kl 11.40
29.01.194810.03.1948I fart Korsør-Nyborg
10.03.194810.03.1948Ud af fart kl 20.09
11.03.194811.03.1948Forsejlet fra Korsør kl 06.00, ankom København kl 17.25
11.03.194825.05.1948Garantieftersyn hos B&W værft i København, samtidig blev skader - opstået ved kollision med SJÆLLAND udbedret.
25.05.194825.05.1948Prøvetur fra kl 16.45 for radiopejling og afmagnetisering, ankom Frihavnen kl 20.55
26.05.194826.05.1948Forsejlet fra København kl 05.00, ankom Korsør kl 15.00
26.05.194826.05.1948Foretaget kompasretning fra 15.00 til 17.30
27.05.194827.05.1948Forhalet fra Fæstningen kl 12.30, færgelejerne an 12.45, i fart 13.33
27.05.194821.10.1948I fart Korsør-Nyborg
21.10.194821.10.1948Grundstødt kl 03.39, formentlig på Vresen Puller. På rejse fra Nyborg til Korsør med passagerer og jernbanevogne. Rørt grunden den 21.10.1948 i Storebælt. Søforklaring og søforhør i Korsør den 25.10.1948. Nyt søforhør den 6.12.1948 kl 10 i Korsør ret ifølge "L.F.Folketidende". Behandlet i søretten i Nyborg ca. 20.juni 1949, hvor styrmanden blev frifundet. Ved dom i Østre Landsret 19.12.1949 fik styrmanden en bøde på 1.000 kr. Kl. 03.31 passerede FYN, hvis dybgående var ca. 4 1/2 m, under en frisk vestlig brise med sydgående strøm lystønden på 55°16′4 Nord, bredde 10°50′9 Østlig Længde i en afstand af 70—75 m om bagbord, hvorefter kursen beordredes ændret til Øst 3/4 Nord. Farten var ca. 13 knob. Kl. 03.39 mærkedes et stød og en skurren i skibet samtidig med. at FYN drejede noget styrbord over. Motorerne stoppedes straks, og en undersøgelse viste, at FYN var blevet læk i tunnellen, hvorfor de vandtætte døre lukkedes. Kl. 03.56 blev bagbords motor beordret langsomt frem, og roret lagt bagbord. Da skibet, som nu lå SydSydØst an, ikke drejede, blev motoren beordret langsomt bak, og kort efter blev også styrbords motor beordret langsomt bak og forroret lagt styrbord. Kl. 04.02 blev motorerne beordret langsomt frem, hvorefter FYN langsomt drejede til ca. Nord til Øst. FYN sank stadig dybere med agterskibet, uanset at alle pumper var sat igang. Kl. 04.18, umiddelbart efter at FYN var passeret fra den grønne ind i den hvide vinkel i Knudshoved fyr, mærkedes et lettere stød i skibet. Motorerne stoppedes straks. Kl. 04.20 beordredes motorerne langsomt frem, kl. 04.23 halv kraft frem og kl. 04.28 fuld kraft frem med kurs mod Nyborg, hvortil FYN ankom kl. 04.54. Ved en doksætning den 28.10.1948 fandtes en ca. 20 meter lang revne i skibsbunden agter samt fastklemt i revnen, en rund sten ca. 40 mm i skibsbunden agter samt fastklemt i revnen, en rund sten ca. 40 mm i tværsnit. Ved en afsøgning af havbunden på Vresen Puller den 27.10.1948 fandtes på ca. 4,1 meter vanddybde et 10—12 meter bredt spor efter et jernskib, der havde passeret i retning fra ca. NordVest til SydØst, hvorved stenene dels var vendt eller knust, dels skrabet med rust- eller mønjestriber. Anm. Ministeriet må antage, at grundstødningen skyldes, at rorsmanden ikke styrede den af den vagthavende styrmand opgivne kurs.
21.10.194826.10.1948Udlosset i Nyborg og pumpet læns så godt som muligt, samt tætning af lækager, der blev pumpet 18 tons vand ud i minuttet!
26.10.194827.10.1948Slæbt fra Nyborg om aftenen til Nakskov af SVAVA, BIEN og MESTER samt DSB-isbryderen FENRIS
27.10.194827.10.1948Ankom til Nakskov værft kl 17.00
27.10.194830.11.1948I dok på Nakskov værft fra 27.10 kl 18.00 til 30.11 kl 13.45. Bundskader - opstået ved kollision med en undervandshindring - blev repareret, og dynamoer samt alle elektromotorer, kabler og armatur, der havde været under vand, blev efterset og delvis udskiftet.
30.11.194820.02.1949Nakskov værft, færdig-repareret samt årligt eftersyn
20.02.194920.02.1949Forsejlet fra Nakskov kl 08.30 til København
21.02.194921.02.1949Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn
22.02.194923.02.1949Kompasrettet og forsejlet fra København til Korsør, ankom natten efter
23.02.194917.04.1949I fart Korsør-Nyborg
17.04.194917.04.1949Påsejlede ukendt genstand i Storebælt, kun ubetydelig skade på færgen
17.04.194902.05.1949I fart Korsør-Nyborg
02.05.194902.05.1949Kompasrettet
02.05.194924.10.1949I fart Korsør-Nyborg
24.10.194924.10.1949Uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af storm
24.10.194928.10.1949I fart Korsør-Nyborg
28.10.194905.11.1949Ligget oplagt ved Fæstningen i Korsør for reparation og eftersyn. Gennemført et mindre maskineftersyn.
06.11.194914.01.1950I fart Korsør-Nyborg
15.01.195015.01.1950Forsejlet fra Korsør til Helsingør, an kl 14.35
16.01.195023.02.1950Helsingør værft. Færgen har været underkastet hovedsyn. Herunder blev færgen forsynet med nye landgangsporte på promenadedækket som første storebæltsfærge.
23.02.195023.02.1950Kompasrettet og forsejlet fra Helsingør til København
23.02.195023.02.1950Kontrolmålt i Lynette-løbet i Københavns havn
24.02.195024.02.1950Forsejlet fra København til Korsør
25.02.195021.08.1950I fart Korsør-Nyborg
21.08.195021.08.1950Ud af fart om morgenen, forsejlet fra Korsør til København
21.08.195025.08.1950B&W værft i København, dokning
26.08.195026.08.1950Kontrolmålt i Lynette-løbet i Københavns havn
27.08.195027.08.1950Forsejlet fra København til Korsør
28.08.195009.02.1951I fart Korsør-Nyborg
10.02.195110.02.1951Ligget oplagt
11.02.195127.03.1951I fart Korsør-Nyborg
28.03.195128.03.1951Forsejlet fra Korsør til Aalborg
28.03.195103.05.1951Aalborg værft. Færgen har været underkastet hovedsyn. Under dette blev færgens ferskvandstank udvidet fra ca. 20 tons til ca. 40 tons, og der blev indrettet baderum for restaurationspersonalet.
03.05.195103.05.1951Forsejlet fra Aalborg til København
04.05.195104.05.1951Kontrolmålt i Lynette-løbet i Københavns havn
05.05.195105.05.1951Forsejlet fra København til Korsør
06.05.195127.10.1951I fart Korsør-Nyborg
27.10.195127.10.1951På rejse fra Nyborg til Korsør med passagerer og jernbanevogne. Grundstødt den 27.10.1951 ved Fyns østlige kyst fra kl ca 00.50 til kl 06.20. Søforklaring i Nyborg den 31.10.1951. Søretsbehandling af sagen i Nyborg den 21.11.1951. Kl. 00.47 bakkede FYN ud fra færgeleje nr. 4 i Nyborg. Motorerne gik fuld kraft, og roret lå halvt bagbord. Vejret var stille og let diset. Da FYN befandt sig ca. en skibslængde fra fyrpælen Avernakke Hage Syd, forlod rorsmanden et øjeblik sin plads for at bistå føreren med at tænde lyset til omdrejningstælleren. Kort efter opdagede føreren, at færgen ikke drejede hurtigt nok. Roret lagdes straks hårdt bagbord, men umiddelbart efter tog FYN grunden ca. 150 m syd for fyrpælen og blev stående. Kl. 06.20 kom færgen flot ved hjælp af en anden færge (PRINS CHRISTIAN), der var kaldt til assistance, tilsyneladende uden at have taget skade. Anm. 1. Ministeriet må antage, at grundstødningen skyldes, at føreren ikke kontrollerede bagbords drejningen. Anm. 2. Ved Nyborg sørets dom af 27.11.1951 blev FYNs fører, der var tiltalt for overtrædelse af sølovens § 293, frifundet.
27.10.195104.11.1951I fart Korsør-Nyborg
04.11.195104.11.1951Ud af fart om morgenen, forsejlet fra Korsør til København
05.11.195120.11.1951B&W værft i København for dokning.
21.11.1951 21.11.1951Kontrolmålt i Lynette-løbet i Københavns havn, og kompasrettet
22.11.195122.11.1951Forsejlet fra København til Nyborg
23.11.195123.11.1951Gået i fart fra Nyborg
23.11.195121.06.1952I fart Korsør-Nyborg
21.06.195221.06.1952Rangeruheld i Korsør leje 2. Færgen måtte forhale til leje 1 for udlosning af resten af godsvognene.
21.06.195223.07.1952I fart Korsør-Nyborg
23.07.195223.07.1952Forsejlet fra Korsør til København
24.07.195228.08.1952B&W værft i København. Færgen har været underkastet hovedsyn, hvorunder trædækket på begge vingedæk blev fornyet, mandskabsbaderum beklædt med fliser, og et sæt elektriske kombinerede frem- og bak- samt omdrejningsvisere blev installeret.
29.08.195229.08.1952Kontrolmålt i Lynette-løbet i Københavns havn, og kompasrettet
30.08.195230.08.1952Kompasrettet og forsejlet fra København til Korsør
31.08.195227.07.1953I fart Korsør-Nyborg
27.07.195327.07.1953Ud af fart om morgenen, forsejlet fra Korsør til København, ankom om aftenen
27.07.195329.07.1953B&W værft i København
29.07.195329.07.1953Brand ombord under værftsopholdet
29.07.195329.08.1953B&W værft i København. Færgen har været underkastet hovedsyn. Under hovedsynet udbrød brand i forskibet, hvilket havde til følge, at hele mandskabsapteringen måtte fornyes. Færgen blev forsynet med et nødlys-dieselaggregat med nødbelysning overalt i færgen, anordninger for centralstop fra øverste dæk af samtlige ventilatorer og en anordning, der gør det muligt under brand at dræne brændselsolien fra forbrugstanken til bundtankene. Endvidere blev installeret et skumslukningsanlæg til brug i maskinrummet.
29.08.195329.08.1953Kom fra værft med 41 ampere i kablet. Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn, og kompasrettet.
30.08.195330.08.1953Forsejlet fra København til Korsør
31.08.195315.02.1954I fart Korsør-Nyborg
15.02.195417.02.1954Oplagt ved Fæstningen i Korsør
18.02.195419.02.1954I fart Korsør-Nyborg
19.02.195420.02.1954Ligget stille for reparation af skrue fra 19.02 aften til 20.02 morgen
20.02.195422.02.1954I fart Korsør-Nyborg
23.02.195423.02.1954Udførte en dobbelttur Korsør-Nyborg-Korsør
24.02.195425.02.1954Oplagt som følge af skadede skruer i isen og HOLGER DANSKE utjenstdygtig
26.02.195426.02.1954Udførte en dobbelttur Korsør-Nyborg-Korsør
27.02.195427.02.1954Forsejlet fra Korsør kl 08.00 til København
27.02.195403.03.1954B&W værft i København, i dok, bundbehandling efter sejlads i is (skruer skiftet)
03.03.195403.03.1954Forsejlet fra B&W kl 15.40 til Korsør
04.03.195410.06.1954I fart Korsør-Nyborg
10.06.195410.06.1954Forsejlet fra Korsør til færgeleje i Frihavnen
11.06.195417.06.1954B&W værft i København, dokning
17.06.195417.06.1954Forhalede fra B&W til et af Frihavnens færgelejer
18.06.195418.06.1954Forsejlet fra Frihavnen i København til Korsør
19.06.195410.10.1954I fart Korsør-Nyborg
10.10.195410.10.1954Ud af fart om morgenen, forsejlet fra Korsør til Helsingør
10.10.195406.11.1954Helsingør værft for årligt eftersyn, færgen har været underkastet hovedsyn.
07.11.195407.11.1954Forsejlet fra Helsingør til København og kontrolmålt i Lynette-løbet
08.11.195408.11.1954Forsejlet fra København til Korsør
09.11.195428.01.1955I fart Korsør-Nyborg
28.01.195528.01.1955For udgående fra Korsør påsejlet den sydlige bølgebryder ved Korsør i tæt tåge
28.01.195529.01.1955Færgen fortsatte sejladsen til Nyborg, og ved ankomst til Korsør blev færgen lagt op ved Fæstningen for reparation, i fart igen 29.01.
29.01.195521.08.1955I fart Korsør-Nyborg
21.08.195521.08.1955Ud af fart om morgenen, forsejlet fra Korsør til Helsingør
21.08.195528.08.1955Helsingør værft, mindre eftersyn
28.08.195528.08.1955Forsejlet fra Helsingør til Korsør, og 2 dobbeltture i samme døgn
28.08.195502.01.1956I fart Korsør-Nyborg
03.01.195603.01.1956Forsejlet fra Korsør kl 06 til Helsingør
03.01.195604.02.1956Helsingør værft, årligt eftersyn. Færgen har været underkastet hovedsyn.
04.02.195604.02.1956Forsejlet fra Helsingør til København
05.02.195605.02.1956Kontrolmålt kl 09.00 i Københavns Havn (forsvaret skriver afmagnetiseret)
06.02.195606.02.1956Kompasrettet og forsejlet fra København til Korsør
07.02.195620.02.1956I fart Korsør-Nyborg
21.02.195622.02.1956Oplagt (is)
23.02.195623.02.1956Udførte en dobbelttur Korsør-Nyborg-Korsør
24.02.195621.03.1956I fart Korsør-Nyborg
22.03.195622.03.1956Udførte en dobbelttur Korsør-Nyborg-Korsør
23.03.195623.03.1956Oplagt i Nyborg for træk af stempler
24.03.195605.11.1956I fart Korsør-Nyborg
05.11.195605.11.1956Forsejlet fra Korsør til København
06.11.195607.12.1956B&W værft i København, færgen har været underkastet hovedsyn
08.12.195608.12.1956Afmagnetiseret og kontrolmålt i Københavns Havn
09.12.195609.12.1956Kompasrettet og forsejlet fra København til Korsør, en dobbelttur i dette døgn
10.12.195607.07.1957I fart Korsør-Nyborg
07.07.195707.07.1957Sejlede én tur søndag Halsskov-Knudshoved
07.07.195714.07.1957I fart Korsør-Nyborg
14.07.195714.07.1957Sejlede én tur søndag Halsskov-Knudshoved
14.07.195721.07.1957I fart Korsør-Nyborg
21.07.195721.07.1957Sejlede én tur søndag Halsskov-Knudshoved
21.07.195728.07.1957I fart Korsør-Nyborg
28.07.195728.07.1957Sejlede én tur søndag Halsskov-Knudshoved
28.07.195709.11.1957I fart Korsør-Nyborg
10.11.195710.11.1957Forsejlet fra Korsør til København
10.11.195707.12.1957B&W værft i København, årligt eftersyn (0512 og 0612 rørt hovedmotorerne)
08.12.195708.12.1957Kontrolmålt i Københavns Havn, derefter ligget i østre leje i Frihavnen
09.12.195709.12.1957Kompasrettet og forsejlet fra København til Korsør, en dobbelttur i dette døgn
10.12.195709.11.1958I fart på Storebæltsoverfarterne, fra 10.12 planlagt sejlads som 2./3.færge
09.11.195809.11.1958Forsejlet fra Korsør til København
10.11.195806.12.1958B&W værft i København, årligt eftersyn. Færgen fik formentlig her installation af radiokommando-anlæg (Maritime VHF-radioanlæg) specielt beregnet for indbyrdes kontakt mellem skibene under vanskelige navigationsforhold (usigtbart vejr og tåge). Færgen fik installeret halvautomatiske oliefyr for varmekedlen.
07.12.195807.12.1958Forsejlet fra København til Korsør
08.12.195818.09.1959I fart på Storebæltsoverfarterne
18.09.195918.09.1959Ud af fart om morgenen, forsejlet fra Korsør til Nakskov
18.09.195901.10.1959Nakskov værft, årligt eftersyn, ankom 18.09 kl 14.45. Færgen fik indbygget oplukkelige vinduer på promenadedæk.
01.10.195912.10.1959I Nakskov værfts flydedok
12.10.195924.10.1959Nakskov værft, årligt eftersyn
24.10.195924.10.1959Forsejlet fra Nakskov kl 11.30 til Korsør
25.10.195915.10.1960I fart på Storebæltsoverfarterne
16.10.196016.10.1960Forsejlet fra Korsør til København
16.10.196012.11.1960B&W værft i København
12.11.196012.11.1960Forsejlet fra København til Korsør
13.11.196022.01.1961I fart på Storebæltsoverfarterne
22.01.196122.01.1961Udførte 1 dobbelttur, derefter forsejlet fra Korsør til København
23.01.196126.01.1961B&W værft i København, reparation af skinner på dækket
26.01.196126.01.1961Forsejlet fra København til Korsør og udførte 2 dobbeltture i dette døgn
26.01.196101.05.1961I fart på Storebæltsoverfarterne
01.05.196102.05.1961Kun sejlet 2 dobbeltture i dette døgn
02.05.196110.09.1961I fart på Storebæltsoverfarterne
10.09.196110.09.1961Ud af fart kl 03.32, forsejlet fra Korsør kl 06.00, ankom Aalborg kl 18.25
11.09.196112.10.1961Aalborg værft, årligt eftersyn
13.10.196113.10.1961Forsejlet fra Aalborg kl 07.00, ankret kl 08.23 til kl 17.37
13.10.196114.10.1961Slæbt ud af fjorden af slæbebåd, derefter sejlads på bagbord hovedmotor til kl 02.47.
14.10.196114.10.1961Ankommet Korsør leje 3 kl 06.15, og i fart kl 09.10
14.10.196121.04.1962I fart på Storebæltsoverfarterne
21.04.196221.04.1962Ud af fart kl xx.xx, forhalet fra leje 1 kl 07.17, ankom Fæstningen kl 07.58
21.04.196222.04.1962Oplagt ved Fæstningen for skift af bagbord cylinder 1
22.04.196222.04.1962Forhalet fra Fæstningen kl 07.15, færgeleje 1 an 07.58, i fart xx.xx
22.04.196228.05.1962I fart på Storebæltsoverfarterne
28.05.196228.05.1962Fået rorskade, forhalet fra leje 3 fra kl 19.12, ankom Fæstningen kl 19.55
29.05.196229.05.1962Forsejlet fra Fæstningen kl 09.15, ankom B&W kl 19.10
30.05.196206.06.1962B&W værft i København for udbedring af rorskade
07.06.196207.06.1962Forsejlet fra B&W kl 10.20, pass Halsskov Rev 20.13, Fæstningen ca 20.40
08.06.196208.06.1962Forhalet fra Fæstningen kl 08.35, færgeleje II an 08.58, i fart xx.xx
08.06.196214.10.1962I fart på Storebæltsoverfarterne
14.10.196214.10.1962Forsejlet fra Korsør kl 11.02 til Københavns Frihavn, an 21.30
15.10.196215.10.1962Forhalet fra Østre Leje i Frihavnen kl 06.39, ankomst B&W dok 2 kl 07.03
15.10.196210.11.1962B&W værft i København, årligt eftersyn
10.11.196211.11.1962Forsejlet fra B&W kl 12.50 til Korsør, kompasrettet undervejs, ankom til Fæstningen kl 00.36
11.11.196211.11.1962Forhalet fra Fæstningen kl 11.06 til Korsør leje 3, ankom kl 11.35, i fart kl 13.47
11.11.196217.01.1963I fart på Storebæltsoverfarterne
17.01.196309.02.1963Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af is
09.02.196310.02.1963FYN fortsat oplagt i Nyborg til 14.02
10.02.196311.02.1963Alle færger oplagte på grund af is, kun isbryderen HOLGER DANSKE sejler
11.02.196314.02.1963FYN fortsat oplagt i Nyborg fra 09.02
14.02.196304.03.1963Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af is
05.03.196305.03.1963Oplagt (is)
06.03.196309.03.1963Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af is
10.03.196311.03.1963Forsejlet fra Korsør til Nakskov 10.03 og nat efter med HOLGER DANSKE foran til at bryde is, ankom Nakskov 11.03 kl 08.30
11.03.196314.03.1963Nakskov værft
11.03.196314.03.1963I Nakskov værfts dok I, skruer skiftet
14.03.196314.03.1963Forsejlet fra Nakskov kl 16.15 til Fæstningen i Korsør
14.03.196318.03.1963Oplagt ved Fæstningen i Korsør som følge af issituationen
18.03.196318.03.1963Sejlede 4 dobbeltture Korsør-Nyborg
19.03.196319.03.1963Udførte en dobbelttur Korsør-Nyborg-Korsør
20.03.196323.03.1963Oplagt (is)
24.03.196324.03.1963Udførte en dobbelttur Korsør-Nyborg-Korsør
25.03.196326.03.1963Oplagt (is)
27.03.196328.03.1963Sejlede 4 dobbeltture Korsør-Nyborg hver dag
29.03.196329.03.1963Oplagt (is)
30.03.196330.03.1963Sejlede 4 dobbeltture Korsør-Nyborg
31.03.196331.03.1963Forsejlet fra Korsør til Nakskov, ankom kl 13.30
31.03.196301.04.1963Nakskov værft
01.04.196304.04.1963I Nakskov værfts flydedok, skiftning af skruer, bundbehandling efter sejlads i is
04.04.196305.04.1963Nakskov værft
05.04.196305.04.1963Forsejlet fra Nakskov kl 09.00 til Korsør, udførte 3 dobbeltture i dette døgn
05.04.196321.10.1963I fart på Storebæltsoverfarterne
21.10.196321.10.1963Ud af fart om morgenen og forsejlet fra Korsør til Aalborg
22.10.196319.11.1963Aalborg værft, årligt eftersyn
19.11.196320.11.1963Forsejlet fra Aalborg til Korsør an 20.11 kl 05.30, kompasrettet undervejs
20.11.196301.12.1963I fart på Storebæltsoverfarterne fra 20.11 kl 12.00
01.12.196302.12.1963Maskinreparation
02.12.196307.05.1964I fart på Storebæltsoverfarterne
07.05.196408.05.1964Maskinreparation
08.05.196430.09.1964I fart på Storebæltsoverfarterne
30.09.196430.09.1964Ud af fart kl 04.08, fra Korsør leje 2 kl 05.04, ankom Halsskov leje 2 kl 05.27
30.09.196430.09.1964Forsejlet fra Halsskov kl 07.15?, ankom Frederikshavn direkte i dok kl 19.25
30.09.196412.10.1964I tørdok III på Frederikshavn værft til 12.10 kl 04.15
12.10.196427.10.1964Frederikshavn værft, årligt eftersyn, fik ombygget styrehus på forbroen så det blev ført helt frem til forkant af overbygningen
27.10.196427.10.1964Kompasrettet
27.10.196428.10.1964Forsejlet fra Frederikshavn kl 16.10, ankom Halsskov kl 05.25
28.10.196428.10.1964Forhalet fra Halsskov kl 12.10, ankom Korsør leje 1 kl 12.32, i fart kl 13.49
28.10.196401.03.1965I fart på Storebæltsoverfarterne
01.03.196501.03.1965Maskinreparation
01.03.196507.06.1965I fart på Storebæltsoverfarterne
07.06.196507.06.19653 dobbeltture aflyst for dykkerundersøgelse
07.06.196524.09.1965I fart på Storebæltsoverfarterne
24.09.196526.09.1965ud af fart 24.09 om morgenen og forhalet til Fæstningen i 2 døgn
26.09.196526.09.1965Forsejlet fra Korsør til Aalborg
27.09.196523.10.1965Aalborg værft, årligt eftersyn
23.10.196523.10.1965Forsejlet fra Aalborg til Korsør, kompasrettet undervejs
24.10.196501.01.1966I fart på Storebæltsoverfarterne
01.01.196625.04.19661. færge på Korsør-Nyborg overfarten
25.04.196625.04.1966Ud af fart kl 01.28, forsejlet fra Korsør kl 04.10, ankom Nakskov kl 09.30
25.04.196629.04.1966Nakskov værft for reparation af fenderliste, (ikke i dok) Ifølge værftet ikke i dok, ifølge søfartstjenesten dokning og bundbehandling
29.04.196629.04.1966Forsejlet fra Nakskov kl 15.52, ankom Halsskov leje 3 kl 20.07
30.04.196630.04.1966Forhalet fra Halsskov kl 07.34, ankom Korsør leje 1 kl 07.55, i fart kl 08.38
30.04.196627.07.1966I fart på Storebæltsoverfarterne, i hvert fald i maj måned som 1. færge
27.07.196627.07.1966Stop kl 12.30 på tur 50, bagbords jolle i vandet for bjergning af mand der var faldet over bord fra M/F NYBORG, fuld kraft frem kl 12.52.
27.07.196630.07.1966I fart på Storebæltsoverfarterne
30.07.196630.07.1966Stop kl 11.25 på tur 44, styrbords jolle udsattes for opsamling af kæntret lystsejler, kl 11.35 to lystsejlere bjerget, kl 11.40 fuld kraft frem.
30.07.196625.09.1966I fart på Storebæltsoverfarterne
25.09.196625.09.1966Sejlet 3 dobbeltture, derefter forsejlet fra Korsør til Svendborg
25.09.196622.10.1966Svendborg værft, årligt eftersyn, skruer skiftet. Færgen fik indbygget dybfrostskabe samt elektriske stegeovne.
22.10.196622.10.1966Forsejlet fra Svendborg til Korsør, kompasrettet undervejs
23.10.196623.02.1967I fart på Storebæltsoverfarterne
23.02.196724.02.1967Sejlads indstillet i 15-16 timer på Storebæltsoverfarterne på grund af storm
24.02.196706.03.1967I fart på Storebæltsoverfarterne
06.03.196707.03.1967Maskinreparation, skiftet bagbord nr 2 og 3 cylinderpartier
07.03.196723.09.1967I fart på Storebæltsoverfarterne
24.09.196724.09.1967Forsejlet fra Korsør til Svendborg
24.09.196721.10.1967Svendborg værft, årligt eftersyn
21.10.196721.10.1967Forsejlet fra Svendborg til Korsør, kompasrettet undervejs
22.10.196712.01.1968I fart på Storebæltsoverfarterne
12.01.196812.01.1968På tur 220 (Nyborg af kl 04.57-Korsør an kl 06.30) væltede en godsvogn agter i vindstyrke 11
12.01.196814.04.1968I fart på Storebæltsoverfarterne
15.04.196816.04.19681.færge i fart på Storebæltsoverfarterne
17.04.196817.04.1968Forsejlet fra Korsør til Helsingør
17.04.196827.04.1968Helsingør værft, reparation af fenderhavari
27.04.196827.04.1968Forsejlet fra Helsingør til Korsør
28.04.196807.05.1968I fart på Storebæltsoverfarterne
08.05.196808.05.19681.færge i fart på Storebæltsoverfarterne
09.05.196820.07.1968I fart på Storebæltsoverfarterne
21.07.196821.07.1968Forsejlet fra Korsør til Aarhus
22.07.196816.08.1968Aarhus værft, årligt eftersyn, særpris for opbygning af styrehus agter i stål
17.08.196817.08.1968Forsejlet fra Aarhus til Korsør
18.08.196813.10.1968I fart på Storebæltsoverfarterne
13.10.196816.10.1968Oplagt for ændring af borde i spisesalon
16.10.196819.12.1968I fart på Storebæltsoverfarterne
20.12.196802.01.19691.Storebæltsfærge
03.01.196931.01.1969I fart på Storebæltsoverfarterne
31.01.196901.02.1969Oplagt for udskiftning af bagbord cylinder 4 parti
01.02.196912.03.1969I fart på Storebæltsoverfarterne
12.03.196912.03.1969Maskinreparation ved Fæstningen, udskiftning af styrbord cylinder 2
12.03.196914.03.1969I fart på Storebæltsoverfarterne
14.03.196914.03.1969Overførte omdirigeret internationalt tog
14.03.196929.04.1969I fart på Storebæltsoverfarterne
30.04.196905.05.19691.Storebæltsfærge
06.05.196912.05.1969I fart på Storebæltsoverfarterne
12.05.196913.05.1969Maskinreparation i Halsskov leje 3, udskiftning af styrbord cylinderparti 3
13.05.196903.06.1969I fart på Storebæltsoverfarterne
03.06.196904.06.1969Maskinreparation, udskiftning af bagbord cylinderparti 5
04.06.196913.09.1969I fart på Storebæltsoverfarterne
14.09.196914.09.1969Forsejlet fra Korsør til Aarhus
15.09.196910.10.1969Aarhus værft, årligt eftersyn
11.10.196911.10.1969Forsejlet fra Aarhus til Halsskov, kompasrettet undervejs
11.10.196917.10.1969Oplagt i Halsskov
17.10.196917.10.1969Sejlede 2 dobbeltture på Korsør-Nyborg
18.10.196918.10.1969Sejlede 3 dobbeltture på Halsskov-Knudshoved
19.10.196919.10.1969Sejlede 2 dobbeltture på Korsør-Nyborg
20.10.196922.10.1969Oplagt i Halsskov Havn
23.10.196912.02.1970I fart på Storebæltsoverfarterne
12.02.197012.02.1970Maskinreparation, udskiftning af bagbord cylinderparti 6
13.02.197022.06.1970I fart på Storebæltsoverfarterne
22.06.197024.06.1970Maskinreparation, udskiftning af styrbord cylinder 4
24.06.197011.06.1970I fart på Storebæltsoverfarterne
11.06.197012.06.1970Oplagt ved Fæstningen i Korsør for reparation af olieforsyningen til stævnrør i agterpeak
12.06.197012.09.1970I fart på Storebæltsoverfarterne
13.09.197013.09.1970Forsejlet fra Korsør til Københavns Frihavn
14.09.197014.09.1970Forhalet fra Frihavnen til B&W værft
14.09.197015.10.1970B&W værft i København, årligt eftersyn. Færgen fik baderum for matroser og motormænd moderniseret.
15.10.197015.10.1970Forsejlet fra København til Korsør, kompasrettet undervejs
16.10.197025.02.1971I fart på Storebæltsoverfarterne
26.02.197127.02.19711.Storebæltsfærge
28.02.197128.05.1971I fart på Storebæltsoverfarterne
29.05.197130.05.19711.Storebæltsfærge, i fart på Korsør-Nyborg
31.05.197131.05.19711.Storebæltsfærge, i fart på Korsør-Nyborg samt en dobbelttur Korsør-Knudshoved-Korsør.
01.06.197129.12.1971I fart på Storebæltsoverfarterne
30.12.197130.12.19711.færge i fart på Storebæltsoverfarterne
31.12.197102.01.1972I fart på Storebæltsoverfarterne
03.01.197203.01.1972Forsejlet fra Korsør til Svendborg
03.01.197229.01.1972Svendborg værft, årligt eftersyn. Dobbelttrappe salon­dæk/vingedæk fjernet i bagbords side og erstattet med enkelttrappe. Infravarme installeret på salondæk.
29.01.197229.01.1972Forsejlet fra Svendborg til Korsør, kompasrettet undervejs,i fart på 4 dobbeltture
29.01.197205.03.1972I fart på Storebæltsoverfarterne
06.03.197209.03.19721.færge i fart på Storebæltsoverfarterne
10.03.197217.04.1972I fart på Storebæltsoverfarterne
18.04.197218.04.19721.færge i fart på Storebæltsoverfarterne
19.04.197223.04.1972I fart på Storebæltsoverfarterne
24.04.197224.04.1972Forsejlet fra Korsør til Svendborg
24.04.197226.04.1972Svendborg værft, dokning og bundbehandling efter sejlads i is
26.04.197226.04.1972Forsejlet fra Svendborg til Halsskovhavn leje 2, planlagt an kl 19.30
27.04.197227.04.19721.færge i fart på Storebæltsoverfarterne
28.04.197210.05.1972I fart på Storebæltsoverfarterne
11.05.197211.05.19721.færge i fart på Storebæltsoverfarterne
12.05.197218.05.1972I fart på Storebæltsoverfarterne
19.05.197222.05.19721.færge i fart på Storebæltsoverfarterne
23.05.197227.05.1972I fart på Storebæltsoverfarterne
28.05.197205.08.19723. færge i fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
05.08.197206.08.1972Maskinreparation, udskiftning af bagbord cylinderparti 4
06.08.197216.12.19723. færge i fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
17.12.197217.12.19721.færge i fart på Storebæltsoverfarterne
18.12.197227.12.19723. færge i fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
27.12.197227.12.1972Grundberøring under svajning ud for Korsør kl ca 14.00. Skrivelse fra færgen: Det indberettes hermed, at M/F FYN under udsejling fra leje 1, Korsør den 27/12-72, afgang kl 13.51, tur 133, kl ca 13.59 berørte grundkanten (3,4 meter pulle) beliggende tæt uden (SydVest) for nordlige bølgebryder. Antagelig berøringssted på færgens bagbord side (styrbord side i sejlretning) cirka mellem forbro og ankerspil. Efter en gennemgang af laster og styremaskinrum plus styremaskine samt pejling af tanke, hvor ingen lækage eller uregelmæssigheder kunne konstateres, fortsattes sejladsen til Nyborg. Vind SydØst7, strøm let indgående, vandstand minus 50 cm, god sigt. Som nærmere forklaring angående årsagen til grundberøringen skal oplyses, idet benævnelser og manøvrer skal forstås: "Frem" over agterenden. Efter afgang fra leje 1 blev færgen fra "Stena Olympia" anmodet om at slække farten, anmodningen blev efterkommet og forstået således, at det gav "Stena Olympia" bedre tid til svajning ved "Koen" (normal svajeplads). På grund af kraftig vind og langsom fart luvede færgen op (bagbord over), hvorfor der blev slået kontra på maskinerne, for at tvinge færgen styrbord over, og da man samtidig var klar over, at "Stena Olympia" fortsatte ind mod havnen over forenden, blev der slået halv frem på begge maskiner for at give styrefart, og samtidig trække færgen over i nordsiden af løbet for at give plads for det indgående skib (som passeredes lige mellem molerne). Da "Stena Olympia" var passeret blev der givet hårdt bagbord ror for at søge tilbage til kurs ud mellem "Koen" og "røde bøje", og under denne drejning bagbord over tog færgen grunden.
27.12.197227.01.19733. færge i fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
28.01.197328.01.1973Forsejlet fra Korsør til Helsingør
29.01.197322.02.1973Helsingør værft, årligt eftersyn. Radar nr 2 blev installeret på forbro.Færgen fik indrettet cafeteria i 2.klasses salon agter på salondæk. Stopbuffer- og vognsurringsarrangement ændret for overførsel af 5-vognslyntog. Landgangssideporte på vogndæk fjernet.
22.02.197322.02.1973Forsejlet fra Helsingør til Korsør, kompasrettet undervejs
23.02.197312.03.19733. færge i fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
12.03.197313.03.1973Maskinreparation på oplæggerpladsen i Halsskov, udskiftning af styrbord cylinderparti 5.
13.03.197330.03.19733. færge i fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
30.03.197330.03.1973Skrivelse fra færgen: Ved anløb af leje 4 i Nyborg med færge 127 den 30.marts i tæt tåge tørnedes molehovedet mellem leje 3 og 4. Der knækkede nogle pæle og en del langgående tømmer. Nærmere oplysninger om beskadigelsens omfang vil tilgå fra banemester. Nærmere oplysninger om beskadigelsens omfang vil tilgå fra banemester. Det skal bemærkes, at træværket det pågældende sted var meget mørt. Fenderlisten på styrbord side for har fået en ubetydelig indtrykning. Årsagen til uheldet må tilskrives for langsomt drej på lejet.
30.03.197319.05.19733. færge i fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
19.05.197319.05.1973Skrivelse fra færgen: Under løftning af klappen i Nyborg leje 4, ved afgang færge 92 den 19.maj kl 20.11, fiskede underkant af klappen bagbord midtersporskinne, hvorved der blev revet 30 cm skinne af, fra forkant og agterefter. Skinnebruddet blev ved færgens ankomst til Korsør kl 21.25, midlertidigt udbedret af smedemester V.Henningsen, arbejdet afsluttet kl 23.30. Midtertrækket fra færge 92 blev losset kl 22.50 og færgen afsejlede med færge 193 kl 23.48 (38 minutter forsinket).
19.05.197328.05.19733. færge i fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
28.05.197328.05.1973Reparation af sporene på færgen i Halsskov leje 3 mellem turene 4 og 33
28.05.197322.06.19733. Storebæltsfærge
22.06.197304.08.19734. Storebæltsfærge
04.08.197326.10.19733. Storebæltsfærge
26.10.197326.10.1973Skrivelse fra færgen: Under overfarten med M/F FYN dags dato færge 63 afgang Korsør kl 18.32 meddelte nogle passagerer kl 19.07, at de havde set en mand springe over bord fra færgen. Der blev omgående slået alarm til samtlige færger og Lyngby Radio. Samtidig startedes en eftersøgning sammen med samtlige færger i området. Senere meddelte tre passagerer, at de savnede en af deres venner, som de rejste sammen med i lyntoget. Vedkommende blev gentagne gange kaldt ud i højttaleren, men viste sig ikke. (heller ikke ved ankomst Nyborg). Kl. 20.20 indstilledes eftersøgningen og færgen fortsatte til Nyborg med ankomst kl 20.55. Politiet i Nyborg blev underrettet om episoden og om den savnede passager.
26.10.197327.10.19733. Storebæltsfærge
27.10.197329.10.1973Maskinreparation i Halsskov, udskiftning af bagbord cylinder 1 og styrbord cylinder 2
29.10.197319.11.19733. Storebæltsfærge
19.11.197319.11.1973Skrivelse fra færgen: Vedrørende beskadigelse af forror. Meddeler herved, at under udsejling fra 4. leje i Nyborg, den 19.11.1973, tur 92 afgang kl 20.23, kunne færgen ikke drejes ud fra lejet på grund af NordVestlig vind styrke 8-9. Under forskellige frem, bak og kontra manøvrer kom færgens stævn ind og berørte stenene på den lange mole mellem 4. og 5. leje, berøringen var ganske let, men tilstrækkelig til, at en formodet bøjning af ror, eller rorstævn har bevirket at rorstopbolten ikke kan benyttes. Ved afprøvning af forroret efter ankomst til Korsør kl 21.44, blev det konstateret, at der var hørlig modstand mod rorets normale drejning. Efter aftale med skibsfører .., blev færgen sejlet til Halsskov leje 3 for oplægning; og nærmere dykker undersøgelse.
19.11.197320.11.1973Oplagt i Halsskov for undersøgelse af forror Dykkerrapport fra afdelingsingeniør i Søfartstjenesten: Vedrørende M/F FYN, forroret berørt sten i Nyborg. Færgen blev undersøgt i Halsskov havn den 20-11-73 kl 10. Vandet var uklart efter storm, og meget uroligt. Færgen blev halet cirka tre meter ud fra klappen, trimmet mest muligt agterover, begge ankre blev affiret. Forrorets overkant lå derefter lige i vandoverfladen. Forroret lå ved berøringen helt styrbord. Ved dykkerundersøgelsen kunne der ses et mærke efter berøring af sten på rorets bagbord side helt nede i forreste hjørne. Der kunne ikke ses andre beskadigelser, der var luft mellem ror og stævn, stævnen var tilsyneladende ubeskadiget. Ved at afprøve styremaskinen og få rorstopbolten ned kunne man konstatere, at rorstammen var vredet cirka 5 grader mod styrbord. Desuden kunne man fornemme en svag skurren, når roret drejedes helt mod styrbord. Styremaskinen stoppede gentagne gange på vej fra midtskibs til styrbord, men gik omgående i gang igen, selv om man drejede roret jævnt i borde. Man har sat et nyt mærke på kvadranten for midtskibs, og rorstopbolten er afprøvet og virker. Man mener ikke at der skulle være noget i vejen for at sejle videre til førstkommende eftersyn, hvor rorstammen bør udtages og undersøges. Færgen skal på værft 25-2-74.
20.11.197324.11.19733. Storebæltsfærge
24.11.197326.11.1973Maskinreparation i Halsskov, udskiftning af bagbord cylinderparti 2
26.11.197315.12.19733. Storebæltsfærge
15.12.197328.01.19744. Storebæltsfærge
28.01.197406.02.19742. Storebæltsfærge
06.02.197423.02.19743. Storebæltsfærge
24.02.197424.02.1974Forsejlet fra Korsør til Frederikshavn
25.02.197404.03.1974Frederikshavn værft, årligt eftersyn
04.03.197413.03.1974I tørdok III på Frederikshavn værft
13.03.197423.03.1974Frederikshavn værft, årligt eftersyn
23.03.197423.03.1974Forsejlet fra Frederikshavn til Korsør, kompasrettet undervejs
24.03.197428.03.19743. Storebæltsfærge
28.03.197416.05.19744. Storebæltsfærge
16.05.197420.05.1974Oplagt som følge af blokade af færgelejerne (protester mod politisk forlig)
20.05.197426.05.19744. Storebæltsfærge
26.05.197404.06.19745. Storebæltsfærge
04.06.197408.07.19744. Storebæltsfærge
08.07.197409.11.19745. Storebæltsfærge
09.11.197410.11.19743. Storebæltsfærge = InterCity
10.11.197404.01.19755. Storebæltsfærge
04.01.197506.01.1975Oplagt i Nyborg
06.01.197512.04.19755. Storebæltsfærge
13.04.197513.04.1975Oplagt i Knudshoved
14.04.197503.05.19755. Storebæltsfærge
04.05.197504.05.1975Oplagt i Korsør
05.05.197505.05.1975Forsejlet fra Korsør til Helsingør
05.05.197506.06.1975Helsingør værft. VHF-anlæg til offentlige samtaler fornyet.
06.06.197506.06.1975Forsejlet fra Helsingør til Korsør
07.06.197508.06.1975Oplagt i Korsør leje 1
09.06.197524.06.19755. Storebæltsfærge
24.06.197525.06.1975Maskinreparation i Halsskov, udskiftning af styrbord cylinder 6 plejlstang
25.06.197505.07.19755. Storebæltsfærge
05.07.197511.07.1975Maskinreparation ved Fæstningen, udskiftning af bagbord cylinder 2 plejlstangsleje
11.07.197514.07.19755. Storebæltsfærge
14.07.197514.07.1975Lille påsejling af stationskajen i Korsør under udsejling fra Fæstningen
14.07.197513.11.19755. Storebæltsfærge
13.11.197513.11.1975Påsejlede bromandshuset under udsejling fra Fæstningen
13.11.197522.02.19765. Storebæltsfærge
22.02.197623.02.1976Påsejlet af PETER FABER nat til 23.02.1976, kun mindre skader på FYN
23.02.197604.06.19765. Storebæltsfærge
04.06.197604.06.1976Driftsområde Storebælt skriver, at de ønsker, at færgen udstyres med hækport til anvendelse på Halsskov-Knudshoved, uanset om DRONNING INGRID skal afgives til sejlads på Østersøen dele af året, eller den ikke skal.
04.06.197612.06.19765. Storebæltsfærge
12.06.197612.06.1976Situation i Korsør havn mellem OLYMPIA (Stena) og FYN, begge parter mener at den anden part manøvrerede uforsvarligt
12.06.197626.06.19765. Storebæltsfærge
27.06.197627.06.1976Forsejlet fra Korsør til Aalborg
27.06.197624.07.1976Aalborg værft
24.07.197624.07.1976Forsejlet fra Aalborg til Korsør
24.07.197627.07.19765. Storebæltsfærge
27.07.197627.07.1976Hård påsejling af leje 2 i Nyborg
27.07.197620.11.19765. Storebæltsfærge
21.11.197621.11.1976Forsejlet fra Korsør til Aalborg
21.11.197618.12.1976Aalborg værft for ombygning af agterskibet og påbygning af hækport. Kostede 2,4 mio. kr.
18.12.197618.12.1976Forsejlet fra Aalborg til Knudshoved
18.12.197620.12.1976Oplagt i Knudshoved
20.12.197620.12.1976Afprøvning af lejer i Knudshoved
20.12.197623.12.19765. Storebæltsfærge
23.12.197623.12.1976Sejlads på begge overfarter som 5. Storebæltsfærge
24.12.197624.12.19765. Storebæltsfærge
24.12.197627.12.1976Oplagt i Nyborg leje 2
27.12.197631.12.19765. Storebæltsfærge
31.12.197603.01.1977Oplagt i Nyborg leje 2
03.01.197729.01.19776. Storebæltsfærge
29.01.197710.02.19775. Storebæltsfærge
10.02.197726.02.19778. Storebæltsfærge, sejlads på begge overfarter
26.02.197703.03.19775. Storebæltsfærge
03.03.197701.04.19778. Storebæltsfærge, sejlads på begge overfarter
01.04.197724.04.19775. Storebæltsfærge
24.04.197725.04.19773. Storebæltsfærge = InterCity
25.04.197731.08.19775. Storebæltsfærge
31.08.197731.08.1977Forsejlet fra Korsør kl ca 05.00 til Nakskov, (værftet angiver ankomst kl 08.30?)
31.08.197701.09.1977Nakskov værft
01.09.197722.09.1977I Nakskov værfts dok I, årligt eftersyn
22.09.197724.09.1977Nakskov værft
24.09.197724.09.1977Forsejlet fra Nakskov (værftet angiver afgang kl 08.15) til Korsør an ca kl 12.00, for ilandsætning af værftsvogne, derefter til Fæstningen for oplægning.
25.09.197730.09.19775. Storebæltsfærge
30.09.197701.10.19773. Storebæltsfærge = InterCity
01.10.197707.10.19778. Storebæltsfærge, sejlads på begge overfarter
07.10.197708.10.19773. Storebæltsfærge = InterCity
08.10.197728.10.19775. Storebæltsfærge
28.10.197729.10.19772. Storebæltsfærge = InterCity
29.10.197730.10.19778. Storebæltsfærge, sejlads på begge overfarter
30.10.197702.01.19785. Storebæltsfærge
02.01.197820.01.19782. bilfærge
20.01.197823.01.1978Maskinreparation ved Fæstningen af styrbord 4 og styrbord 6 stempler efter skylleluftbrand
23.01.197823.02.19782. bilfærge
23.02.197823.02.1978Skrivelse fra færgen: "Vedrørende uheld under indsejling til Knudshoved havn. M/F FYN afgik dags dato kl 13.20 fra Halsskovhavn med tur 1132. Ombord var 6 personbiler, 1 sættevogn, 14 lastbiler og 6 T?? Og i alt 45 passagerer. Vinden var ØstSydØst, styrke 8. Strømmen var let til jævn nordgående. Svajning ud for Knudshoved blev foretaget 1 sømil fra molerne. Vinden var nu ØstSydØst, styrke 9. Umiddelbart før molerne lå færgen støt på kursen en ubetydelighed nord for fyrlinien. Netop som færgens agterende var kommet inden for havnemolerne drejede den kraftigt syd over og havde retning mod feriehjemmet. Der blev straks foretaget manøvrer (kontramaskiner) for at modvirke drejet, men dette var virkningsløst, og færgen fortsatte drejet til den havde vinden tværs. Der blev nu slået forceret fuld kraft frem på begge maskiner, og agterroret blev lagt ud for drej til styrbord fremover, herved lykkedes det, at få færgen rettet op, så den lå hensigtsmæssigt for anløb af 3. leje, hvorfor der blev slået fuld kraft bak på begge maskiner. Da færgen begyndte at sejle agterover, faldt forskibet af for vinden. Der blev igen slået forceret fuld kraft frem og agterroret lagt styrbord, idet det nu var min hensigt at sejle færgen ud af havnen igen. Jeg løb hen i forreste styrehus, hvor jeg konstaterede, at færgen drejede villigt til styrbord, men samtidig drev den af for vinden, og kl ca 14.30 tog forskibet grunden ved den østlige pæl for begrænsning af sejlløbets nordlige side. Straks efter faldt hele færgen af mod grunden, og bagbord maskine gik i stå, formentlig fordi skruen ramte grunden. Der blev herefter slået fuld bak på bagbord maskine og halv kraft frem på styrbord maskine. Bagbord maskine gik atter i stå, og i stedet blev der slået fuld kraft frem på styrbord maskine, og agterroret lagt bagbord, herved begyndte agterenden at dreje op mod vinden, og da færgen lå i retning cirka nord-syd, blev der slået fuld kraft bak på begge maskiner, og den kom flot og begyndte at drive mod færgelejernes molehoveder. Ved forskellige manøvrer lykkedes det at få færgen lagt an med bagbord side mod 1.lejes nordlige mole og styrbord låring mod lejets sydlige mole. Skibsfører .. blev nu kontaktet og sat ind i situationen samt anmodet om at undersøge muligheden for slæbebådsassistance, samtidig var vi begyndt at føre wire i land fra forskibet ind på den sydlige mole samt en fra agterskibet og ind på den nordlige mole, idet det var hensigten at forsøge at få færgen ind i lejet ved at hive på disse wirer samtidig med, at der blev kørt kontra med maskinerne. Dette forsøg mislykkedes, og skibsfører .. blev underrettet om, at slæbebådsassistance var nødvendigt. Skibsfører .. oplyste, at Svitzers VALKYRIEN var på vej, men først kunne være fremme i løbet af ca 3 timer. Da færgen i perioder med kraftige snebyger lå meget uroligt, og fenderlisten efterhånden havde "gnavet" sig igennem nordlige moles lodtømmer foreslog jeg, at vi tilkaldte en af de mindre slæbebåde, der er beskæftiget ved gravemaskinerne i Korsør og Nyborg. I en kraftig byge knækkede såvel for- som agterwire ved 16-tiden, og vi gik i gang med at sætte en nylontrosse ind agter, og da slæbebåden "JENS" kl ca 16.30 ankom fra Nyborg, blev der sat en ny forwire, derefter blev der sat slæbetrosse ombord i færgens forende. Vi forsøgte igen ved hjælp af slæbebåd, forwire, agtertrosse og færgens maskiner at komme op i lejet, men det mislykkedes, og da slæbebådens trosse knækkede, opgav denne yderligere assistance, kl var da ca 17.30. Kl 17.45 meddelte VALKYRIEN, at den var ved Romsø og kunne være i Knudshoved havn i løbet af ca. 1½ time. På det tidspunkt havde fenderlisten "gennemgnavet" lodtømmeret på nordlige mole, hvorved skibssiden under færgens bevægelser berørte lodtømmeret. Kl 19.50 ankom VALKYRIEN, kl 20.05 var slæberen fast om bord, kl 20.10 begyndte slæbningen, kl 21.05 var færgen fortøjet i lejet, og slæberen blev kastet los, og slæbebåden forlod havnen. Kl 21.15 var færgen losset, og man gik i gang med at pejle alle ballast- og tørtanke, men der blev ikke fundet nogen lækager. Samtidig blev skaderne på bagbords skibsside undersøgt, og den havde følgende udstrækning: Spanterne 40-48 inclusive, 3 spanteknæ samt skibssiden trykket ind, tre koøjer i skibssiden knust, og fenderlisten lettere trykket. Ingen skade under fenderlisten. Det beskadigede område strækker sig fra herretoilettet ved nedgangen til 2.klasses salon under dæk agter over og til og med halvdelen af postrummet. Færgen blev dykkerundersøgt ved 40.banemesterstrækning Nyborg den 24.dennes om morgenen fra kl 08.00 til kl 10.00, og der blev ikke konstateret nogle skader på ror, skibsbund eller skruer. På 1.lejes nordlige mole er 12 stk lodtømmer knust, og på et mindre område på sydlige mole er slid- og lodtømmer gennemslidt af fenderlisten agter, endvidere er begge pæle for begrænsningslinie af sejlløbets nordside knækket. Sluttelig kan det meddeles, at passagererne blev underrettet om uheldet over færgens højttaleranlæg af undertegnede og løbende blev orienteret om, hvilke foranstaltninger, der blev gjort for at få færgen i lejet. Endvidere blev passagererne tilbudt gratis kaffe og brød som afbigt for den ufrivillige og lange overfart. Der var ingen mistilkendegivelser fra passagererne". Skrivelse om dykkerundersøgelse af M/F FYN i 1.leje i Knudshoved Færgehavn: "Færgens agterende, -ror og skruer, - blev nøje efterset. Styrbord skrue er helt uden defekter. Alle fire skrueblade på bagbord skrue har mindre skrammer, - hakker, vridninger-. Et af bladene har fået yderste 5 cm klippet af. Færgens hæl og rorlakke?, er sat til med ler, især i bagbord side, men der er ingen synlige skader, heller ikke af ror. Hele færgens bund i bagbord side er uden defekter. Det samme er gældende for færgens forror, og forende. Svitzer skriver 10.marts 1978. "Att: Hr skibsinspektør…… Vedrørende M/F FYN - bjerget Knudshoved Havn 23/2 1978. Med henvisning til de førte samtaler i forbindelse med M/F FYNs grundstødning i Knudshoved Færgehavn den 23. februar 1978, fremsender vi hermed rapport over bjergningen med skitse over strandingsstedet alt vedrørende vor M/S "VALKYRIEN"s bjergning af M/F FYN. Til brug for vor bedømmelse af denne bjergesag beder vi dem venligst oplyse os værdierne for skib, ladning og fragt, og så snart vi har modtaget disse oplysninger, og der i øvrigt er enighed om størrelsen af de bjergede værdier, vil vi foreslå, at et forhandlingsmøde arrangeres med henblik på en mindelig opgørelse af vor bjergeløn i denne sag. Vi hører gerne fra Dem snarest belejligt." Rapport fra VALKYRIENs fører: Kl 16.00, da VALKYRIEN befandt sig ved Fyenshoved på rejse fra Lindø til Kalundborg, fik VALKYRIEN fra sit rederi….. ordre til at sætte kursen mod Knudshoved færgehavn, hvor M/F "FYEN" var grundstødt i det nordlige færgeleje. Vind og vejr kl 16.00, ØstSydØst styrke 6 ret svær sø. Kursen blev straks sat mod Knudshoved havn. Kl 19.30 var VALKYRIEN fremme ved Knudshoved havn. En mindre slæbebåd "JENS" havde uden held forsøgt at flotbringe færgen. Med stor forsigtighed blev "VALKYRIEN" manøvreret ind mod færgen hvor "VALKYRIEN" lod gå ankeret ca 150 meter fra færgen. Vinden var tiltaget til styrke 8-10 med meget svære haglbyger. Der stod meget sø i havnen, da vind og sø stod lige ind gennem havnehullet. Det lykkedes at få "VALKYRIEN"s anker til at holde og ved hjælp af ankeret, maskinen og roret blev "VALKYRIEN"s agterende manøvreret til færgens forskib, hvor en 10 tommer Nylontrosse ved hjælp af overhalingsende blev manet om bord i færgen og fastgjort. Kl 20.10 var slæbeforbindelsen oprettet. "VALKYRIEN" hev ankeret hjem og gik an i slæberen. Maskinen blev arbejdet op til forceret fuld fart. "VALKYRIEN" foretog nu afslæbningsforsøg i retning ud mod havneindsejlingen….... Det lykkedes at dreje færgen 3 grader på kompasset, men yderligere drejning var ikke muligt. Føreren af færgen oplyste, at færgen var begyndt at losse vand over bord fra forreste ballast tank. I den stærke vind og svære sø, var det forbundet med ret stor fare for "VALKYRIEN" at manøvrere i det snævre havnebassin, hvor sigtbarheden var stærkt reduceret i sne og haglstormen. KL 20.45 meddelte færgens fører, at færgen var begyndt at dreje på grunden. "VALKYRIEN" nedsatte farten på maskinen. Færgen blev derefter langsomt manøvreret ind i færgelejet. Kl 20.55 var færgen på plads og fortøjet i lejet. "VALKYRIEN" lod slæberen gå og sejlede til Nyborg, hvortil "VALKYRIEN" ankom den 23/2-78 kl 22.15. Det skal bemærkes, at færgen befandt sig i en meget farlig og udsat position, hvor bagbord side af færgen konstant hamrede ind mod færgelejets nordlige arm.
24.02.197805.03.19788. Storebæltsfærge, sejlads på begge overfarter
05.03.197805.03.1978Maskinreparation i Halsskov, aflyst turene 1182 og 2193
05.03.197810.03.19788. Storebæltsfærge, sejlads på begge overfarter
10.03.197827.04.19785. Storebæltsfærge
27.04.197827.04.19781. Storebæltsfærge = InterCity
28.04.197828.04.19785. Storebæltsfærge
28.04.197830.04.19781. Storebæltsfærge = InterCity
30.04.197801.05.19782. bilfærge
01.05.197802.05.19781. Storebæltsfærge = InterCity
02.05.197802.05.19785. Storebæltsfærge
02.05.197802.05.19782. bilfærge
02.05.197803.05.19781. Storebæltsfærge = InterCity
03.05.197803.05.19785. Storebæltsfærge
03.05.197803.05.19782. bilfærge
03.05.197804.05.19785. Storebæltsfærge
04.05.197804.05.19782. bilfærge
05.05.197805.05.19785. Storebæltsfærge
05.05.197805.05.19782. bilfærge
05.05.197815.06.19785. Storebæltsfærge
15.06.197816.06.19781. Storebæltsfærge = InterCity
16.06.197812.07.19785. Storebæltsfærge
12.07.197812.07.1978Maskinreparation i Halsskov, udskiftning af stempelring på styrbord cylinder 6
12.07.197804.08.19785. Storebæltsfærge
04.08.197804.08.1978Hårdt anløb/påsejling af leje 1 i Knudshoved
04.08.197826.08.19785. Storebæltsfærge
26.08.197826.08.1978Påsejlet skibet M/S RHEIA i Korsør
26.08.197810.09.19785. Storebæltsfærge
10.09.197811.09.1978Oplagt i Halsskov og renset i vandlinien
11.09.197811.09.19782. bilfærge
11.09.197801.10.19785. Storebæltsfærge
01.10.197801.10.19782. bilfærge
02.10.197825.10.19785. Storebæltsfærge
25.10.197825.10.1978Maskinreparation til søs på tur 7551, an Ng 23.18, aflyst turene 7552 og 7561
25.10.197817.11.19785. Storebæltsfærge
17.11.197820.11.1978Maskinreparation af bagbord 2 stempel og cylinder parti
20.11.197814.12.19785. Storebæltsfærge
14.12.197818.12.1978Maskinreparation i Halsskov, udskiftning af styrbord cylinder 4 og stempel
18.12.197802.01.19795. Storebæltsfærge
02.01.197904.01.1979Sejlede en kombination af 2. bilfærge og 5. Storebæltsfærge(begge overfarter)
04.01.197904.01.1979Brand i styrbord skylleluftrør ved anløb af Knudshoved kl ca. 18.30, sejlede tom til Halsskov kl 21.09
04.01.197922.01.1979Sejlede en kombination af 2. bilfærge og 5. Storebæltsfærge(begge overfarter)
22.01.197922.01.1979Hårdt anløb/påsejling af leje 1 i Knudshoved
22.01.197926.01.1979Sejlede en kombination af 2. bilfærge og 5. Storebæltsfærge(begge overfarter)
26.01.197926.01.1979Sad fast i isen i 2 ½ time
26.01.197927.01.1979Sejlede en kombination af 2. bilfærge og 5. Storebæltsfærge(begge overfarter)
27.01.197928.01.1979Maskinreparation i Halsskov, udskiftning af styrbord cylinderparti 5
28.01.197914.02.1979Sejlede en kombination af 2. bilfærge og 5. Storebæltsfærge(begge overfarter)
14.02.197914.02.1979Ud af drift om morgenen på grund af isen
14.02.197926.02.1979Oplagt ved Fæstningen, da isen i Storebælt umuliggjorde sejlads
26.02.197909.03.1979Sejlede en kombination af 2. bilfærge og 5. Storebæltsfærge(begge overfarter)
09.03.197911.03.1979Reparation i Halsskov af styrbord cylinder 2, dæksel og foring skiftet
11.03.197914.03.1979Sejlede en kombination af 2. bilfærge og 5. Storebæltsfærge(begge overfarter)
14.03.197914.03.1979Hårdt anløb/påsejling af leje 1 i Knudshoved
14.03.197929.03.19795. Storebæltsfærge
29.03.197930.03.1979Ud af drift efter tur 7561 og tom til Halsskov
30.03.197901.04.1979Reparation i Halsskov, styrbord 2 og styrbord 6 cylinder skiftet, styrbord 6 stempel overpart.
01.04.197907.04.19798. Storebæltsfærge, sejlads på begge overfarter
07.04.197901.05.19795. Storebæltsfærge
01.05.197908.05.1979Sejlede en kombination af 2. bilfærge og 5. Storebæltsfærge(begge overfarter)
08.05.197913.05.19795. Storebæltsfærge
14.05.197914.05.1979Aflyst 1 dobbelttur for reparation af saltvandsrør
14.05.197918.05.1979Sejlede en kombination af 2. bilfærge og 5. Storebæltsfærge(begge overfarter)
18.05.197926.05.19795. Storebæltsfærge
27.05.197927.05.1979Forsejlet fra Korsør kl 10.00, ankom Nakskov 27.05 kl 14.00
27.05.197928.05.1979Nakskov værft
28.05.197920.06.1979I Nakskov værfts dok I, årligt eftersyn
20.06.197923.06.1979Nakskov værft
23.06.197923.06.1979Forsejlet fra Nakskov kl ca 08.00, ankom Korsør kl 12.25
23.06.197925.06.1979Oplagt i Korsør leje 1 (lø-ma)
25.06.197930.06.19795. Storebæltsfærge
30.06.197902.07.1979Oplagt ved Fæstningen (lø-ma)
02.07.197907.07.19795. Storebæltsfærge
07.07.197909.07.1979Oplagt ved Fæstningen (lø-ma)
09.07.197914.07.19795. Storebæltsfærge
14.07.197916.07.1979Indsat på Halsskov-Knudshoved overfarten
16.07.197921.07.19795. Storebæltsfærge
21.07.197923.07.1979Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
23.07.197924.07.19795. Storebæltsfærge
24.07.197924.07.19793. Storebæltsfærge = InterCity, turene 107-112-131-136
24.07.197924.07.19795. Storebæltsfærge = 2 dobbeltture ved biloverfarten
24.07.197925.07.19793. Storebæltsfærge = InterCity, turene 183-180-195-7372-7311
25.07.197928.07.19795. Storebæltsfærge
28.07.197930.07.1979Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
30.07.197904.08.19795. Storebæltsfærge
04.08.197906.08.1979Oplagt ved Fæstningen (lø-ma)
06.08.197911.08.19795. Storebæltsfærge
11.08.197913.08.1979Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
13.08.197918.08.19795. Storebæltsfærge
18.08.197920.08.1979Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
20.08.197925.08.19795. Storebæltsfærge
25.08.197927.08.1979Oplagt ved Fæstningen (lø-ma)
27.08.197901.09.19795. Storebæltsfærge
01.09.197903.09.1979Oplagt ved Fæstningen (lø-ma)
03.09.197908.09.19795. Storebæltsfærge
08.09.197910.09.1979Oplagt ved Fæstningen (lø-ma)
10.09.197915.09.19795. Storebæltsfærge
15.09.197917.09.1979Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
17.09.197922.09.19795. Storebæltsfærge
22.09.197924.09.1979Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
24.09.197929.09.19795. Storebæltsfærge
29.09.197901.10.1979Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
01.10.197906.10.19795. Storebæltsfærge
06.10.197908.10.1979Oplagt ved Fæstningen (lø-ma)
08.10.197913.10.19795. Storebæltsfærge
13.10.197915.10.1979Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
15.10.197920.10.19795. Storebæltsfærge
20.10.197922.10.1979Oplagt i Korsør (lø-ma)
22.10.197927.10.19795. Storebæltsfærge
27.10.197929.10.1979Oplagt ved Fæstningen (lø-ma)
29.10.197929.10.1979Påsejlede betonhjørnet ud for kabeldepotet under udsejling fra Fæstningen
29.10.197903.11.19795. Storebæltsfærge
03.11.197905.11.1979Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
05.11.197910.11.19795. Storebæltsfærge
10.11.197912.11.1979Oplagt ved Fæstningen (lø-ma)
12.11.197917.11.19795. Storebæltsfærge
17.11.197919.11.1979Oplagt ved Fæstningen (lø-ma)
19.11.197924.11.19795. Storebæltsfærge
24.11.197926.11.1979Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
26.11.197901.12.19795. Storebæltsfærge
01.12.197903.12.1979Oplagt i Nyborg (lø-ma)
03.12.197908.12.19795. Storebæltsfærge
08.12.197910.12.1979Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
10.12.197915.12.19795. Storebæltsfærge
15.12.197917.12.1979Oplagt i Nyborg (lø-ma)
17.12.197922.12.19795. Storebæltsfærge
23.12.197902.01.1980Oplagt i Knudshoved (lø-on)
02.01.198005.01.19805. Storebæltsfærge
05.01.198007.01.1980Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
07.01.198012.01.19805. Storebæltsfærge
12.01.198014.01.1980Oplagt ved Fæstningen (lø-ma)
14.01.198019.01.19805. Storebæltsfærge
19.01.198021.01.1980Oplagt ved Fæstningen (lø-ma)
21.01.198026.01.19805. Storebæltsfærge
26.01.198028.01.1980Oplagt ved Fæstningen (lø-ma)
28.01.198009.02.19805. Storebæltsfærge
09.02.198011.02.1980Oplagt ved Fæstningen (lø-ma)
11.02.198014.02.19805. Storebæltsfærge
14.02.198014.02.1980Oplagt ved Fæstningen for reparation af bagbord 3 brændoliepumpeknast
14.02.198016.02.19805. Storebæltsfærge
16.02.198018.02.1980Oplagt ved Fæstningen (lø-ma)
18.02.198023.02.19805. Storebæltsfærge
23.02.198025.02.1980Oplagt ved Fæstningen (lø-ma)
25.02.198001.03.19805. Storebæltsfærge
01.03.198003.03.1980Sejlads på biloverfarten (KNUDSHOVED forsinket fra Rødby overfarten)
03.03.198008.03.19805. Storebæltsfærge
08.03.198010.03.1980Oplagt ved Fæstningen (lø-ma)
10.03.198015.03.19805. Storebæltsfærge
15.03.198017.03.1980Oplagt ved Fæstningen (lø-ma)
17.03.198022.03.19805. Storebæltsfærge
22.03.198024.03.1980Oplagt ved Fæstningen (lø-ma)
24.03.198029.03.19805. Storebæltsfærge
29.03.198031.03.1980Oplagt i Knudshoved (lø-ma)
31.03.198003.04.19805. Storebæltsfærge
03.04.198007.04.1980Oplagt ved Fæstningen (to-ma)
07.04.198012.04.19805. Storebæltsfærge
12.04.198014.04.1980Oplagt ved Fæstningen (lø-ma)
14.04.198019.04.19805. Storebæltsfærge
19.04.198021.04.1980Oplagt i Nyborg (lø-ma)
21.04.198026.04.19805. Storebæltsfærge
26.04.198028.04.1980Oplagt ved Fæstningen (lø-ma)
28.04.198002.05.19805. Storebæltsfærge
02.05.198004.05.1980Oplagt ved Fæstningen (fr-sø)
04.05.198010.05.19805. Storebæltsfærge
10.05.198012.05.1980Oplagt ved Fæstningen (lø-ma)
12.05.198017.05.19805. Storebæltsfærge
18.05.198018.05.1980Forsejlet fra Korsør kl ca 10.00 til Helsingør værft
18.05.198031.05.1980Helsingør værft
31.05.198031.05.1980Forsejlet fra Helsingør kl ca 08.00 til Korsør
31.05.198002.06.1980Oplagt ved Storebælt
02.06.198018.06.19805. Storebæltsfærge
18.06.198007.07.1980Oplagt ved Fæstningen (som følge af strejke blandt overenskomstansatte)
07.07.198007.07.1980Forhalet fra Fæstningen til Halsskov
08.07.198013.07.1980Oplagt i Halsskov
14.07.198002.08.19804. Storebæltsfærge
02.08.198004.08.1980Oplagt ved Fæstningen
04.08.198009.08.19805. Storebæltsfærge
09.08.198011.08.1980Oplagt ved Fæstningen
11.08.198018.10.19805. Storebæltsfærge
18.10.198027.10.1980Oplagt ved Fæstningen
27.10.198016.11.19805. Storebæltsfærge
17.11.198018.11.19801. Storebæltsfærge = InterCity
18.11.198010.12.19805. Storebæltsfærge
10.12.198013.12.19806. Storebæltsfærge
13.12.198014.12.1980Oplagt i Knudshoved til nat efter 14/12
14.12.198015.12.1980Sejlede til Nyborg og overførte tog 1502 til Korsør
15.12.198015.12.19806. Storebæltsfærge
15.12.198015.12.1980Hårdt anløb af Halsskov leje 3
15.12.198020.12.19806. Storebæltsfærge
20.12.198005.01.1981Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov
05.01.198118.01.19815. Storebæltsfærge
18.01.198118.01.1981Sejlede en tur med InterCity-tog
18.01.198118.02.19815. Storebæltsfærge
18.02.198118.02.19812. Storebæltsfærge = InterCity
18.02.198119.02.19816. Storebæltsfærge
19.02.198101.04.19815. Storebæltsfærge
01.04.198108.04.1981Oplagt i leje 1 i Nyborg
08.04.198108.04.1981Direktoratet for Statens Skibstilsyn meddeler: Vedrørende transport af militærmateriel. Under henvisning til selskabets skrivelse af 27.marts 1981 skal man meddele, at statens skibstilsyn kan tillade nævnte transport på vilkår, at der kun transporteres ammunition af sikkerhedstypen, at stuvnings- og separeringsbestemmelserne i "Memorandum of Understanding" følges samt at skibene kun medfører militært personale samtidig. (betyder at der godt måtte være militært personale sammen med ammunition der ellers kun måtte overføres på færger uden passagerer)
08.04.198131.05.1981Oplagt i leje 1 i Nyborg
31.05.198131.05.1981Forhalet fra Nyborg leje 1 til jernbanefærgeleje for ombordsætning af værftsvogne, derfra forsejlet kl 10.00 til Fredericia .
31.05.198127.06.1981Fredericia værft
27.06.198127.06.1981Forsejlet fra Fredericia kl 08.00 til Korsør leje 3 kl ca 15.00 for ilandtagning af værftsvogne, derfra forhalet til Fæstningen i Korsør.
27.06.198107.08.1981Oplagt ved Fæstningen
07.08.198114.09.19817. Storebæltsfærge
14.09.198114.09.1981Reparation i Halsskov
14.09.198118.09.19817. Storebæltsfærge
18.09.198118.09.1981Oplagt i Knudshoved leje 2 p.g.a. stærk vind (2174.2, 1190.2 og 2201.2 aflyst)
18.09.198124.09.1981Oplagt i Knudshoved leje 2
24.09.198130.09.19817. Storebæltsfærge
30.09.198104.01.1982Oplagt i Nyborg leje 1
04.01.198204.01.1982Direktoratet for Statens Skibstilsyn meddeler: At man den 4.1.1982 har udstedt "særlig tilladelse til transport af farligt gods" i henhold til i henhold til "Memorandum om transport af farligt gods med ro-ro skibe i Østersøområdet" for ….... (heriblandt M/F FYN)
04.01.198208.03.1982Oplagt i Nyborg leje 1
08.03.198218.03.19825. Storebæltsfærge
18.03.198230.03.1982Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov
30.03.198230.03.1982Forsejlet fra Halsskov kl ca 09 til Frihavnen, an ca kl 20
30.03.198201.04.1982Frihavnen-Malmø overfarten i døgnsejlads som ekstrafærge. Lå i godt 7 timer døgn i Malmø mens man arbejdede med at tilpasse broklap til færge (færgen havde ellers anløbet natten før)
01.04.198202.04.1982Forsejlet fra Frihavnen kl ca 21 til Halsskov, an kl ca 08.30
02.04.198202.04.19822. bilfærge Halsskov-Knudshoved, sidste sejlads på denne overfart
02.04.198214.04.1982Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov
14.04.198216.04.19825. Storebæltsfærge
17.04.198218.04.1982Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov
18.04.198218.04.19827. Storebæltsfærge
18.04.198218.04.1982Sidste sejlads på Korsør-Nyborg, færgen overførte lyntog begge veje
19.04.198219.04.1982Forsejlet fra Korsør kl ca 01.00 til Københavns Frihavn an ca kl 12.00
19.04.198230.04.1982Frihavnen-Malmø overfarten med 4 dobbeltture på mandage-fredage, sidste sejlads som færge
30.04.198201.05.1982Forsejlet fra Københavns Frihavn kl ca 22.00, an Nyborg leje 1 kl ca 08.00
01.05.198205.07.1982Oplagt i Nyborg leje 1
05.07.198205.07.1982Forsejlet fra Nyborg kl ca 12.00 til Svendborg
05.07.198216.07.1982Svendborg værft. Statens skibstilsyn, der på dette værftsophold skulle overtage færgen, stillede så mange krav at det ville koste millioner at udbedre disse, hvorefter DSB valgte at opgive eftersynet og forsejle færgen til Nyborg (via Korsør for bunkring af olie)
16.07.198216.07.1982Forsejlet Svendborg-Korsør-Nyborg
16.07.198224.02.1984Oplagt i Nyborg leje 1
24.02.198424.02.1984Stole overført til HALSSKOV (der lå i Nyborg leje 2)
24.02.198405.03.1984Oplagt i Nyborg leje 1
05.03.198405.03.1984Rederitjenesten meddeler, at alt vedligehold, inspektion med mere af færgen skal stoppes snarest, og at færgen skal henligge som nu i Nyborg indtil videre.
05.03.1984xx.02.1985Oplagt i Nyborg leje 1
xx.02.1985xx.02.1985Udbudt til salg
xx.02.1985xx.03.1985Oplagt i Nyborg leje 1
xx.03.1985xx.03.1985Effekter fra FYN overført til overfartsmuseet i Korsør
xx.03.198512.04.1985Oplagt i Nyborg leje 1
12.04.198512.04.198516 personer/firmaer/selskaber har budt på færgen ved budfristens ophør
12.04.198501.05.1985Oplagt i Nyborg leje 1
01.05.198501.05.1985Solgt til Henri Hansen og Niels Nygaard I/S, København for 1,3 mio. kr til brug som hotelskib, men køberne måtte opgive projektet
01.05.198509.08.1985Oplagt i Nyborg leje 1
09.08.198509.08.1985Solgt til Fekete og Co A/S i Tønsberg som forsyningsskib og olieboreplatform
09.08.198515.08.1985Oplagt i Nyborg leje 1
15.08.198515.08.1985Slæbt fra Nyborg om eftermiddagen til Sandefjord af slæbebåden BOB
xx.xx.1985xx.xx.1985Omdøbt til TO SKORSTEINER af Tønsberg
xx.12.198501.01.1986Slæbt til Romdrup kajanlæg ved Aalborgs Grønlandshavn af FRU OLSEN
01.01.198629.03.1986Overdelen skåret ned i januar-marts 86 af firmaet Flemming Venneberg i Mou
xx.xx.1986xx.xx.1986Skroget (underdelen) fik navnet TO SKO
xx.xx.1986xx.xx.1986Skroget slæbt til Norge for transport af klippeblokke ved havnebyggeri
21.03.198721.03.1987Under bugsering af FRED FLINTSTONE med en last granit, sunket ud for Hanstholm på godt 17 meter vand, efter at der opstod en læk i forskibet. Vraget ligger ca. 10 sømil vest af Hanstholm, og er brækket i to dele
14.08.198814.08.1988Prammen udslettet af det norske skibsregister
06.09.199106.09.1991Søfart nævner at man overvejer at hæve TO SKO med STANISLAV UDIN, men efter alt hvad der vides skete det ikke
Kilder: Forskningsgruppen hos Dansk Færgehistorisk Selskab, især Alf Arvidsson, Brian Krause, Jørn-Bent Jensen, Morten Salicath, Peter Simonsen og Preben Jensen.
”Det redaktionelle ansvar er Morten Salicath”
Senest opdateret: 2024-05-19