Storebælt

Leveret: 1939

FraTilAktivitet
06.10.193706.10.1937Aviserne skrev, at der på finansloven søges bevilling til en ny tre-sporet færge
25.02.193825.02.1938Kontraheret som nybygning nr 254 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S (værftets underskrift)
14.03.193814.03.1938DSB's underskrift på kontrakten
23.08.193823.08.1938Køllagt på Helsingør værft
20.12.193820.12.1938Navngivet STOREBÆLT af fru søfartschef Astrid Neergaard og søsat kl 11
04.04.193904.04.1939Teknisk prøvetur i Øresund
13.04.193913.04.1939Prøvetur
13.04.193913.04.1939Overtaget af DSB
13.04.193917.04.1939Oplagt
18.04.193921.04.1939Sejlet 2 dobbeltture mellem Korsør og Nyborg for instruktion og prøvesejlads
22.04.193922.04.1939Sejlet 1 dobbelttur mellem Korsør og Nyborg for instruktion og prøvesejlads
23.04.193923.04.1939Oplagt
24.04.193924.04.1939Sejlet 1 dobbelttur mellem Korsør og Nyborg for instruktion og prøvesejlads
25.04.193926.04.1939Oplagt
27.04.193929.10.1939I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
30.10.193930.10.1939Forsejlet fra Korsør til Helsingør værft
30.10.193917.11.1939Helsingør værft, bundbehandling
17.11.193917.11.1939Forsejlet fra Helsingør til Korsør
18.11.193930.12.1939I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
31.12.193931.12.1939Oplagt
01.01.194028.01.1940I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
29.01.194001.02.1940Oplagt i Korsør, på grund af issituationen
02.02.194002.02.1940Sejlet fra Korsør kl 07.45 til Aarhus, ankom kl 20.50 (is)
03.02.194004.02.1940Sejlet fra Aarhus kl ca 23.00, ankom til Korsør kl 16.44 den 04.02 (is)
05.02.194005.02.1940Sejlet fra Korsør kl 02.09, ankom til Aarhus kl 12.45 (is)
06.02.194006.02.1940Sejlet fra Aarhus kl 05.36, ankom til Korsør kl 18.00 (is)
07.02.194007.02.1940Sejlet fra Korsør kl 02.00, ankom til Aarhus kl 13.45 (is)
08.02.194009.02.1940Sejlet fra Aarhus kl 06.15 til Korsør, ca kl 15.00 tværs af Sejerø, ankom Korsør kl 01.00 (is)
09.02.194005.03.1940Oplagt i Korsør, på grund af issituationen
06.03.194020.03.1940I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
21.03.194021.03.1940Hovedmotorer i gang i 3 timer, sejlads ikke gennemført
22.03.194006.04.1940I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
07.04.194007.04.1940Kl ca 01.30 mindre brand i skorstenshuset inden afsejling til værft, forsejlet fra Korsør til Helsingør værft
07.04.194022.05.1940Helsingør værft. Færgen har været underkastet garantieftersyn med deraf følgende omfattende adskillelser og eftersyn af maskineriet. Der er foretaget skiftning af drivskruer. Også i dok. Desuden er der foretaget reparation på bådedækket efter en brandskade. Minesikringskabel installeret. Færgen fik installeret højttaleranlæg.
22.05.194022.05.1940Forsejlet fra Helsingør til Korsør
23.05.194009.06.1940I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
10.06.194012.06.1940Oplagt
13.06.194027.06.1940I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
28.06.194030.06.1940I fart mellem Korsør og Nyborg + til og fra auto-færgernes plads
01.07.194031.07.1940I fart mellem Korsør og Nyborg, visse dage evakueringssejlads
01.08.194003.08.1940I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
04.08.194024.08.1940Oplagt i Korsør
25.08.194013.10.1940I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
14.10.194014.10.1940Forsejlet fra Korsør til Helsingør værft Auditøren: Under forsejling fra Korsør til København (Skal være Helsingør) havde skibsføreren undladt at skaffe sig en frisk sejlanvisning fra vedkommende myndighed, ligesom han ikke havde søgt ny sejlanvisning hos vagtskibet ved Sjællands Rev og ikke havde spærringen ved Ellekilde Hage i erindring, hvorved skib og mandskab blev udsat for unødig farlig sejlads.
14.10.194020.10.1940Helsingør værft, også i dok
20.10.194020.10.1940Forsejlet fra Helsingør til Korsør
21.10.194013.03.1941I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
14.03.194114.03.1941Oplagt i Korsør
15.03.194125.04.1941I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
26.04.194117.05.1941Oplagt i Korsør
18.05.194118.05.1941Forsejlet fra Korsør til Helsingør værft
18.05.194130.05.1941Helsingør værft. Dokeftersyn og bundbehandling. Færgen har været underkastet reparation på opretstående agter efter et havari under issejlads. Minesikringskabel fornyet og omlagt efter de nye anordninger. Kabyskomfurerne blev forandret fra oliefyring til kulfyring. Af hensyn til overgang til brug af brændselsolie med lavt flammepunkt blev der installeret ventilationsblæsere i maskinrummet.
30.05.194130.05.1941Forsejlet fra Helsingør til København (afmagnetisering)
31.05.194131.05.1941Forsejlet fra København til Korsør
01.06.194110.06.1941I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
11.06.194111.06.1941Sejlet 55 km, hovedmotorer i gang i 4 timer, "minesikringsprøve" i Storebælt
12.06.194113.06.1941Oplagt
14.06.194119.06.1941I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
20.06.194122.06.1941Oplagt
23.06.194123.06.1941I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
24.06.194112.07.1941Oplagt
13.07.194113.07.1941I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
14.07.194118.07.1941Oplagt
19.07.194121.07.1941I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
22.07.194124.07.1941Oplagt
25.07.194125.07.1941Forhaling
26.07.194117.08.1941Oplagt
18.08.194124.08.1941I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
25.08.194129.08.1941Oplagt
30.08.194130.08.1941Forhaling
31.08.194101.09.1941Oplagt
02.09.194128.09.1941I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
29.09.194129.09.1941Oplagt
30.09.194106.10.1941I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
07.10.194107.10.1941Forsejlet fra Korsør til ankring
08.10.194108.10.1941Forsejlet fra ankring til Helsingør værft
08.10.194114.11.1941Helsingør værft, årligt eftersyn, også i dok.
15.11.194115.11.1941Forsejlet fra Helsingør til Korsør
16.11.194127.11.1941I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
27.11.194127.11.1941Mindre kollision ved Nyborg med D/F Christian IX denne dag
27.11.194128.11.1941I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
28.11.194128.11.1941Kollision med KELLERWALD af Hamburg den 28.11.1941 i Storebælt. På rejse fra Korsør til Nyborg med stykgods. Søforklaring og søforhør i Korsør 01.12.1941. Kl. ca. 22.09, da STOREBÆLT befandt sig midt i Østerrenden, sås en hvid lanterne forude om bagbord. Da pejlingen ikke forandrede sig, blev der afgivet en lang tone med sirenen og maskintelegrafen sat paa klar. Kort efter sås et skib, der senere viste sig at være S/S KELLERWALD af Hamburg, forude, og fra STOREBÆLT blev der med sirenen afgivet en række korte toner. KELLERWALDs grønne Sidelanterne kom nu i Sigte, og fra KELLERWALD hørtes 3 korte toner med Dampfløjten. Da en kollision syntes uundgåelig, blev STOREBÆLTs styrbords motor sat paa fuld kraft bak, roret lagt hårdt styrbord og samtidig afgaves en kort tone med sirenen; men umiddelbart efter tørnede KELLERWALD mod STOREBÆLT ca. 25 m fra agterenden. Ved kollisionen led begge skibe en hel del skade. Anm. Søforklaring fra KELLERWALD foreligger ikke.
28.11.194102.12.1941I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
02.12.194103.12.1941Forsejlet fra Korsør til Nakskov, ankret undervejs, an 03.12 kl 10.00
03.12.194118.12.1941Nakskov værft (reparation af skederne fra kollisionen 28.11), (ikke i dok)
18.12.194118.12.1941Forsejlet fra Nakskov kl 09.30 til Korsør
18.12.194125.01.1942I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
26.01.194213.02.1942Uregelmæssig sejlads mellem Korsør og Nyborg,på grund af isvanskeligheder
14.02.194214.02.1942Oplagt i Korsør som følge af issituationen
15.02.194216.02.1942Uregelmæssig sejlads mellem Korsør og Nyborg,på grund af isvanskeligheder
17.02.194217.02.1942Havde en overfartstid på 25 timer!
18.02.194213.03.1942Uregelmæssig sejlads mellem Korsør og Nyborg,på grund af isvanskeligheder
14.03.194214.03.1942Oplagt i Korsør som følge af issituationen
15.03.194215.03.1942Uregelmæssig sejlads mellem Korsør og Nyborg,på grund af isvanskeligheder
16.03.194216.03.1942Oplagt i Korsør som følge af issituationen
17.03.194217.03.1942Sejlet fra Korsør til Nyborg
18.03.194220.03.1942Oplagt i Nyborg som følge af issituationen
21.03.194221.03.1942Sejlet fra Nyborg til Korsør
22.03.194228.03.1942Uregelmæssig sejlads mellem Korsør og Nyborg,på grund af isvanskeligheder
29.03.194202.05.1942I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
03.05.194204.05.1942Oplagt i Korsør
05.05.194210.05.1942I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
10.05.194211.05.1942Forsejlet fra Korsør til København
11.05.194221.05.1942B&W værft i København, bundbehandling, også i dok.
21.05.194221.05.1942forhalet fra B& W til Frihavnsfærgelejet på 50 min
21.05.194222.05.1942Oplagt i Frihavns-færgelejet i København
22.05.194222.05.1942Forsejlet fra København til Korsør
23.05.194224.05.1942Oplagt i Korsør
25.05.194207.09.1942I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
08.09.194228.09.1942Oplagt ved Fæstningen i Korsør
29.09.194203.10.1942I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
04.10.194210.10.1942Oplagt
11.10.194225.10.1942I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
26.10.194226.10.1942Forsejlet fra Korsør til Nakskov værft, ankom kl 15.00
26.10.194220.11.1942Nakskov værft, årligt eftersyn, som følge af den tilstedeværende minefare i farvandene er der foretaget udskiftning af søventiler til stålstøbte søventiler.
20.11.194230.11.1942I Nakskov værfts flydedok
30.11.194201.12.1942Nakskov værft, afsejlede 01.12 kl 13.00
01.12.194201.12.1942Forsejlet fra Nakskov til Nyborg + 1 dobbelttur for kompasretning
02.12.194230.04.1943I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
01.05.194307.05.1943Oplagt
08.05.194309.05.1943Forsejlet fra Korsør til Aalborg
10.05.194319.05.1943Aalborg værft, bundbehandling i dok
20.05.194321.05.1943Forsejlet fra Aalborg til Korsør
22.05.194323.05.1943Oplagt
24.05.194325.05.1943I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
26.05.194307.06.1943Oplagt
08.06.194308.06.1943Forsejlet fra Korsør til København
09.06.194309.06.1943Afmagnetisering, feltmåling, kompasretning, derefter skiftet fra mellembassin til færgeleje i Frihavnen.
10.06.194310.06.1943Forsejlet fra København til Korsør
11.06.194307.07.1943I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
08.07.194331.07.1943Oplagt ved Fæstningen i Korsør
01.08.194301.08.1943Forhalet til leje
02.08.194315.08.1943I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
16.08.194331.08.1943Oplagt i Nyborg
01.09.194301.09.1943Sejlet fra Nyborg til Korsør
02.09.194306.09.1943I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
07.09.194307.09.1943Sejlet fra Korsør til Nyborg
07.09.194316.09.1943Oplagt i Nyborg
17.09.194317.09.1943Forsejlet fra Nyborg til København
17.09.194327.10.1943B&W værft i København, årligt eftersyn, også i dok. Færgen har været underkastet hovedsyn II med de deraf følgende adskillelser og eftersyn.
27.10.194327.10.1943Forsejlet fra København til ankring, kompasrettet undervejs
28.10.194328.10.1943Forsejlet fra ankring til Korsør
29.10.194330.01.1944I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
31.01.194402.02.1944Oplagt
03.02.194410.04.1944I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
11.04.194411.04.1944Forsejlet fra Korsør til Nakskov værft, ankom kl 16.30
11.04.194412.04.1944Nakskov værft
12.04.194417.04.1944I Nakskov værfts flydedok for bundbehandling
17.04.194418.04.1944Nakskov værft
18.04.194418.04.1944Forsejlet fra Nakskov kl 12.00 til Korsør via Nyborg for kompasretning
19.04.194403.11.1944I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
03.11.194403.11.1944Sejlet 1 dobbelttur Korsør-Nyborg, ud af fart kl 15.10
03.11.194404.11.1944Ud til ankring i Storebælt ved Nygrunden
04.11.194405.11.1944Forsejlet fra Korsør kl 06.30 til ankring tværs af Hesselø (Isefjord)
05.11.194406.11.1944Ankret tværs af Hesselø (ved Isefjorden) grundet en mindre storm fra 05.11 kl 06.25 til 06.11 kl 06.15.
06.11.194406.11.1944Bortført til Helsingborg i Sverige, fortøjet der kl 17.00
06.11.194412.12.1944Oplagt i Helsingborg
13.12.194413.12.1944Sejlet fra Helsingborg kl 02.50 til Karlskrona red
13.12.194414.12.1944Opankret på Karlskrona red fra 13.12 kl 20.50 til 14.12 kl 10.15
14.12.194431.12.1944Oplagt i Karlskrona's civile havn
01.01.194505.03.1945Oplagt i Karlskrona, herunder udførtes maskineftersyn
05.03.194513.03.1945I dok på Orlogsværftet i Karlskrona
13.03.194529.04.1945Oplagt i Karlskrona, herunder udførtes maskineftersyn
29.04.194529.04.1945Modtaget ordre fra den danske marinekommando i Stockholm om at færgen fra 3.maj kl 16.00 skulle være klar til at afsejle på 24 timers varsel
12.05.194512.05.1945Sejlet fra Karlskrona kl 06.00 til Helsingborg red
12.05.194515.05.1945Opankret på Helsingborg red fra 12.05 kl 19.35 til 15.05 kl 20.05
15.05.194515.05.1945Sejlet ind til Helsingborg fra kl 20.05 til kl 20.30
15.05.1945.04.06.1945Afventet minestrygning i Helsingborg
04.06.194504.06.1945Sejlet fra Helsingborg kl 06.40 til Korsør an kl 19.25 med tysk minestryger foran
05.06.194505.06.1945Til søs i 2 timer og 40 minutter
06.06.194506.06.1945Udførte 1 dobbelttur Korsør-Nyborg, Korsør af kl 13.40
07.06.194520.01.1946I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
21.01.194624.01.1946Oplagt i Korsør
25.01.194626.01.1946I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
27.01.194627.01.1946Oplagt i Korsør
28.01.194623.02.1946I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
23.02.194623.02.1946Evt kontrolmåling mod miner i Nyborg
24.02.194624.02.1946Oplagt i Korsør
25.02.194625.02.1946Forsejlet fra Korsør til København
25.02.194620.03.1946B&W værft i København, årligt eftersyn, færgen blev underkastet hovedsyn I.
20.03.194628.03.1946I dok på B&W værft fra 20.03 kl 13.45 til 28.03 kl 13.45
28.03.194612.04.1946B&W værft i København, årligt eftersyn
12.04.194612.04.1946Afmagnetisering + rettet radiopejler, hovedmotorer i gang 6 timer 40 min
13.04.194613.04.1946Kompasretning+forsejling fra København ca. kl 09.00, til Korsør an ca. kl 21.00, hovedmotorer i gang i 14 timer og 20 min
14.04.194601.09.1946I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
01.09.194605.09.1946Oplagt ved Fæstningen i Korsør for cylinderskift
05.09.194614.01.1947I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
15.01.194715.01.1947Per Brandt-Hjeresen skrev: M/F STOREBÆLT fra Korsør kl 00.40. Ombord var bl.a. 40 passagerer. I forbindelse med svajning uden for fyrbåken "Koen" gik færgen fast i isen og blev med den sydgående strøm ført sydpå til Badstuerevet hvor den gik på grund under højvande. Uden om det sted hvor færgen var gået på grund var der ca. 4½ meter vand, og isbryderen HOLGER DANSKE kunne med sin dybgang på omkring 6 meter ikke komme hen til færgen. Isbryderen LILLEBJØRN, der lå ved Vejle, blev tilkaldt, denne isbryder havde mindre dybgang end HOLGER DANSKE. Efter nogle timers arbejde fik LILLEBJØRN ved 22-tiden samme dag færgen fri og den sejlede tilbage til Korsør. Ved en efterfølgende dykkerundersøgelse konstateredes en del buler i færgens bund, den ene skrue beskadiget, ligesom cementlaget i bunden havde store revner. Desuden konstateredes brud på en bundtank, idet skottet var løftet. Uddrag af isbryderen HOLGER DANSKEs journal for 15.01.1947: Kl 01.30: Gik an og stod mod Korsør for at assistere STOREBÆLT Kl 02.48 tog grunden ved Badstuen. Kl 03.22 løs af grunden ved igen. Opgav foreløbig at assistere STOREBÆLT. Gik syd og vest om Nygrund for at assistere SJÆLLAND. Denne var gået i havn uden at meddele til isbryderen. Gik atter vest og syd om Nygrund for at assistere STOREBÆLT. Fik forbindelse over isen med STOREBÆLT og etablerede wireforbindelse. Wiren sprang efter ca 15 min slæbning. Kl 06.25 Fik med vanskelighed etableret ny wireforbindelse med STOREBÆLT og påbegyndte slæbning. Kl 06.30 Sprængtes wiren på ny. Det anses for givet at STOREBÆLT står på grund. Opgav at komme i forbindelse med STOREBÆLT og afventede nærmere ordre. Kl 07.50 STOREBÆLT står på grund ca 200 meter ØstNordØst af Badstuekosten på ca 4 meter vand. Kl 10.00 Forsøgte at etablere forbindelse med STOREBÆLT. Under forsøget berørtes bunden 2 gange. Da det ikke var muligt at gå om isen eller bruge isjolle opgav man forsøget. Kl 12.50 Gik an for at assistere fyrinspektionsskibet NORDSØEN som skal tage passagererne fra STOREBÆLT. Kl 13.15 Færdig med at assistere NORDSØEN som går langs siden af STOREBÆLT. Kl 13.30 NORDSØEN har optaget passagerne fra STOREBÆLT. Kl 19.20 på plads for at assistere LILLEBJØRN afgået til assistance for STOREBÆLT. KL 22.00 STOREBÆLT løs på grunden ved LILLEBJØRNs hjælp.
15.01.1947 19.01.1947Oplagt ved Fæstningen i Korsør efter bundskaderne fra grundstødningen
19.01.194719.01.1947Forsejlet fra Korsør til Nakskov, hovedmotorer i gang i 4 timer 52 min, sejlads kun tilladt med ledsageskib (hvilket?) og under moderat brug af hovedmotorer. Uddrag fra HOLGER DANSKEs journal for 19.01.1947 (lå i Korsør): Kl 06.55 Gik ud for at gøre plads for M/F STOREBÆLTs afgang.
19.01.194720.01.1947Nakskov værft, ankom 19.01 kl 12.30
20.01.194731.01.1947I Nakskov værfts flydedok, for midlertidig udbedring af skaderne fra grundstødningen.
31.01.194701.02.1947Nakskov værft, afsejlede 01.02 kl 11.00
01.02.194701.02.1947Forsejlet fra Nakskov til Korsør, hovedmotorer i gang i 6 timer 25 min
01.02.194703.02.1947Oplagt i Korsør
03.02.194707.02.1947I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
08.02.194708.02.1947Sejlet fra Korsør til Nyborg
08.02.194713.02.1947Oplagt i Nyborg på grund af issituationen
13.02.194713.02.1947Sejlet fra Nyborg til Korsør
13.02.194726.02.1947I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
26.02.194703.03.1947Oplagt i Nyborg på grund af isen
03.03.194707.03.1947I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
07.03.194709.03.1947Oplagt i Nyborg på grund af isen
09.03.194713.03.1947I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
14.03.194714.03.1947Oplagt i Korsør
15.03.194729.03.1947I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
29.03.194729.03.1947Kollision med NYBORG under issejlads
29.03.194719.04.1947I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
19.04.194723.04.1947Oplagt ved Fæstningen i Korsør
23.04.194725.06.1947I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
26.06.194726.06.1947Forsejlet fra Korsør til Aalborg værft
26.06.194707.07.1947Aalborg værft, årligt eftersyn, bundskader endeligt udbedret, havari agter efter kollision med NYBORG udbedret. Færgen blev underkastet hovedsyn II.
07.07.194719.08.1947I dok på Aalborg værft fra 07.07 kl 13 til 19.08 kl 10
19.08.194705.09.1947Aalborg værft, årligt eftersyn, bundskader endeligt udbedret, havari agter efter kollision med NYBORG udbedret. Færgen blev underkastet hovedsyn II.
06.09.194706.09.1947Forsejlet fra Aalborg værft til København
07.09.194707.09.1947Sejlet på afmagnetiseringssløjfen i Lynette-løbet i Københavns havn
08.09.194708.09.1947Forsejlet fra København om morgenen til Korsør, herunder rettet kompasser og radiopejler.
09.09.194710.12.1947I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
11.12.194711.12.1947Oplagt for reparation af småskader
12.12.194728.08.1948I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
29.08.194829.08.1948Forsejlet fra Korsør til Aalborg
29.08.194822.10.1948Aalborg værft, årligt eftersyn. Færgen har været underkastet hovedsyn. Færgens ekkolodapparat er afmonteret og taget i land. Radaranlæg er installeret. Færgens maskineri har været underkastet hovedsyn.
22.10.194802.11.1948I dok på Aalborg værft fra 22.10 kl 18 til 02.11 kl 14.15
02.11.194803.11.1948Aalborg værft
03.11.194803.11.1948Forsejlet fra Aalborg værft til København
04.11.194804.11.1948Sejlet på afmagnetiseringssløjfen i Lynette-løbet i Københavns havn
05.11.194805.11.1948Kompasrettet og forsejlet fra København til Korsør
06.11.194817.09.1949I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
18.09.194918.09.1949Forsejlet fra Korsør til København
18.09.194926.09.1949B&W værft i København, årligt eftersyn. Færgen har været underkastet hovedsyn. Samtidig blev de ved grundstødningen på Badstuerevet den 14. januar 1947 på færgen forvoldte beskadigelser udbedret. Begge drivskruer er blevet udskiftet med nye skruer af manganbronze.
26.09.194921.10.1949I dok på B&W fra 26.09 kl 9.45 til 21.10 kl 14.40, bundskader udbedret
21.10.194925.10.1949B&W værft i København, årligt eftersyn
25.10.194925.10.1949Forhalet fra B&W til Frihavnsfærgelejet
26.10.194926.10.1949Sejlet på afmagnetiseringssløjfen i Lynette-løbet i Københavns havn
27.10.194927.10.1949Kompasrettet og forsejlet fra København til Korsør
28.10.194926.03.1950I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
26.03.195026.03.1950Kollision med midtermolen i Korsør (ramte Trianglen på molehovedet)
26.03.195011.07.1950I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
11.07.195011.07.1950Havari på bovporten jævnfør tilsynsbog, hvad skete der?
11.07.195028.08.1950I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
28.08.195028.08.1950Forsejlet fra Korsør til København
28.08.195009.09.1950B&W værft i København, reparation
31.08.195006.09.1950I dok på B&W fra 31.08 kl 14.10 til 06.09 kl 12.50 for bundbehandling
06.09.195009.09.1950B&W værft i København, reparation
09.09.195009.09.1950Kontrolmålt i Lynette-løbet i Københavns havn
10.09.195011.09.1950En af disse dage forsejlet fra København til Korsør
11.09.195023.01.1951I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
23.01.195123.01.1951Forsejlet fra Korsør til Helsingør
24.01.195110.02.1951Helsingør værft, årligt eftersyn. Færgen har været underkastet hovedsyn. Under dette blev færgen forsynet med to styk elektrisk styrede sidelandgangsporte på promenadedækket, ferskvandstanken blev udvidet fra ca. 20 tons til ca. 40 tons, og der blev indrettet baderum for restaurationspersonalet.
10.02.195122.02.1951I dok på Helsingør værft fra 10.02 kl 13 til 22.02 kl 8.15
22.02.195123.02.1951Helsingør værft, årligt eftersyn, færgen har været underkastet hovedsyn.
24.02.195124.02.1951Forsejlet fra Helsingør til København
24.02.195124.02.1951Sejlet på afmagnetiseringssløjfen i Lynette-løbet i Københavns havn
25.02.195125.02.1951Forsejlet fra København til Korsør
26.02.195103.05.1952I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
04.05.195204.05.1952Oplagt ved Fæstningen i Korsør for maskinreparation og maskineftersyn).
04.05.195204.05.1952Påsejlet af FREIA under dennes forhaling fra Fæstningen til bilfærgelejet
04.05.195214.05.1952Oplagt ved Fæstningen i Korsør for maskinreparation.
14.05.195224.05.1952I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
25.05.195226.05.1952Oplagt
27.05.195227.05.1952Forsejlet fra Korsør om morgenen til Aalborg
27.05.195225.06.1952Aalborg værft, årligt eftersyn. Færgen har været underkastet hovedsyn. Under dette blev fjerntræk for vandtætte døre ført op til øverste dæk og paneler i fællesklasse rygesalon og entréer oppoleret fra grunden. Endvidere blev radaranlægget, 1 stk. smøreoliecentrifuge samt alle redningskranse fornyet. Ferskvandsstandere for vandpåfyldning af internationale tog samt et sæt elektriske kombinerede frem- og bak- samt omdrejningsvisere blev installeret.
25.06.195203.07.1952I dok paa Aalborg værft fra 25.06 kl 12.10 til 03.07 kl 12.00
03.07.195209.07.1952Aalborg værft, årligt eftersyn
09.07.195209.07.1952Forsejlet fra Aalborg værft til København
10.07.195210.07.1952Sejlet på afmagnetiseringssløjfen i Lynette-løbet i Københavns havn og rettet radiopejler.
11.07.195211.07.1952Forsejlet fra København til Korsør, kompasrettet undervejs
12.07.195223.01.1953I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
23.01.195323.01.1953Rangeruheld (8 biler beskadiget) evt dagen før
23.01.195321.06.1953I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
22.06.195322.06.1953Forsejlet fra Korsør til Aalborg
22.06.195310.07.1953Aalborg værft, årligt eftersyn. Færgen har været underkastet hovedsyn. Under hovedsynet blev en last- og spulepumpe udskiftet, og der blev installeret en kølevandspumpe for hovedmotor udover den bestående. Færgen blev forsynet med et nødlys-dieselaggregat med nødbelysning overalt i færgen, anordninger for centralstop fra øverste dæk af samtlige ventilatorer og en anordning, der gør det muligt under brand at dræne brændselsolien fra forbrugstanken til bundtankene. Endelig blev installeret et skumslukningsanlæg til brug i maskinrummet.
10.07.195321.07.1953I dok paa Aalborg værft fra 10.07 kl 12.00 til 21.07 kl 9.30
21.07.195323.07.1953Aalborg værft, årligt eftersyn
23.07.195323.07.1953Forsejlet fra Aalborg værft til København
24.07.195324.07.1953Sejlet på afmagnetiseringssløjfen i Lynette-løbet i Københavns havn og rettet radiopejler.
25.07.195325.07.1953Forsejlet fra København til Korsør, kompasrettet undervejs
26.07.195319.02.1954I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
20.02.195427.02.1954Oplagt for reparation af cylindre og på grund af isen
27.02.195408.03.1954I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
09.03.195409.03.1954Forsejlet fra Korsør til Nakskov
09.03.195409.03.1954Nakskov værft, ankom 09.03 kl 13.30
09.03.195412.03.1954I Nakskov værfts flydedok fra 09.03 kl 15.30 til 12.03 kl 15.30 for bundbehandling, skruer skiftet 10.03.1954
12.03.195413.03.1954Nakskov værft, afsejlede 13.03 kl 13.30
13.03.195413.03.1954Forsejlet fra Nakskov til Korsør
13.03.195403.06.1954I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
03.06.195404.06.1954Evt. oplagt ved Fæstningen i Korsør i 1 døgn for cylinderskift
04.06.195431.08.1954I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
31.08.195431.08.1954Forsejlet fra Korsør kl 10.00, Nakskov værft an kl 14.10
31.08.195414.09.1954Nakskov værft, årligt eftersyn. Færgen har været underkastet hovedsyn. Samtidigt blev der installeret en elektrisk rorviser på forreste bro og et dybfrysningsanlæg ved stirrids.
14.09.195429.09.1954I Nakskov værfts flydedok fra 14.09 kl 15 til 29.09 kl 7.40, skruer skiftet
29.09.195407.10.1954Nakskov værft
07.10.195407.10.1954Forsejlet fra Nakskov kl 06.09 til Frihavnen i København, an kl 20.44
08.10.195408.10.1954Afmagnetisering+retning af radiopejler fra kl 08.35 til kl 13.00
09.10.195409.10.1954Forsejlet fra Frihavnen kl 06.00, rettet kompasser ved Helsingør mellem kl 08.00 og kl 9.00, ankom Korsør kl 17.30
10.10.195410.10.1954I fart fra kl 05.30
10.10.195402.01.1955I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
03.01.195505.01.1955Oplagt ved Fæstningen i Korsør
06.01.195528.08.1955I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
29.08.195529.08.1955Forsejlet fra Korsør til København
29.08.195501.09.1955B&W værft i København, årligt eftersyn. Færgen har været underkastet hovedsyn. Samtidig blev der installeret »Wrong way« alarm i forbindelse med maskintelegrafer. Nyt minekabel monteret.
01.09.195509.09.1955I dok på B&W værft fra 01.09 kl 7.55 til 09.09 kl 16.30
09.09.195529.09.1955B&W værft i København, årligt eftersyn
29.09.195529.09.1955Sejlet på afmagnetiseringssløjfen i Lynette-løbet i Københavns havn
30.09.195530.09.1955Forsejlet fra København til Storebælt
01.10.195512.01.1956I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
12.01.195612.01.1956På rejse fra Nyborg til Korsør med passagerer. Lægter SIF af København, 313 B. R. T. Bygget 1908 af jern. Til ankers på Korsør red. Påsejlet den 12.01.1956 i Storebælt. Søforklaring og søforhør i Korsør den 14.01.1956 kl 10.00. Kl. 1830, da SIF under en let SydØstlig brise med regnbyger og Nordgående strøm lå til ankers på 55°18'9 Nord 11°03'7 Øst (Korsør red), sås et skib, der senere viste sig at være motorfærgen STOREBÆLT af Korsør, nærme sig vestfra med kurs mod SIF. Der svingedes med håndlamper for at henlede færgens opmærksomhed på lægteren, men et øjeblik senere tørnede STOREBÆLT med stævnen mod SIFs styrbords låring, hvorved skanseklædningen og barkholtsrangen beskadigedes. Af den af „STOREBÆLT"s besætning afgivne forklaring fremgår, at da færgen, hvis radar var i gang, under en let Sydsydøstlig brise med regndis og Nordgående strøm på rejse fra Nyborg til Korsør befandt sig mellem punkt 4 i rute 28 b og punkt 13 i rute 28, sås på radarskærmen et ekko fra en genstand, der befandt sig forude tæt om bagbord, og som antoges at være bøjen i pkt. 13, og forude ca. 3° om bagbord sås endnu et ekko fra en genstand, der, da pejlingen ikke ændrede sig, antoges at være et modgående eller medgående skib, men som senere viste sig at være „SIF". Kl. 18.24 passeredes punkt. 13. Der styredes 068°. Farten var ca. 12 knob. Kl. ca. 18.25 sås et hvidt lys forude om bagbord. Kl. 18.26 sås endnu et hvidt lys lidt om bagbord og noget lavere end det først sete. Maskinen, der gik fuld kraft frem, blev stoppet og umiddelbart efter, da agterenden af et skibsskrog skimtedes, beordret fuld kraft bak samtidig med, at roret lagdes hårdt bagbord, men kl. 18.27 skete kollisionen som ovenfor anført. Ved kollisionen fik færgen en indtrykning i styrbord side af stævnen, og bovporten blev trykket. Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, dels at „SIF" lå opankret i den minestrøgne rute, dels at „STOREBÆLT"s fører ved observationen af SIF på radarskærmen ikke i tide iagttog fornødne forsigtighedsregler, for eksempel mindskelse af farten.
12.01.195614.02.1956I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
15.02.195616.02.1956Oplagt efter skader, afventede mulighed for at komme på værft
16.02.195616.02.1956Forsøgt sejlet til Nakskov, opgivet og retur til Korsør, da isbryderen HOLGER DANSKE ikke kunne undværes.
16.02.195618.02.1956Oplagt efter skader, afventede mulighed for at komme på værft
18.02.195618.02.1956Aftalt med Svitzer at de forsøger at tætne færgens smøreolietank ved "stening" eller ved svejsning med dykker ved Fæstningen
18.02.195603.03.1956Oplagt efter skader, afventede mulighed for at komme på værft
04.03.195604.03.1956Forsejlet fra Korsør kl 03.00, fast i isen i Storebælt og i Kattegat sydvest til syd for Hesselø, ankom Helsingør kl ca 14.45
04.03.195605.03.1956Helsingør værft, reparation af smøreolie- og bundolietanke efter ishavari.
05.03.195610.03.1956I dok på Helsingør værft fra 05.03 kl 18.30 til 10.03 kl 6.00, skruer skiftet 06.03.1956
10.03.195610.03.1956Helsingør værft, reparation af smøreolie- og bundolietanke efter ishavari.
11.03.195611.03.1956Forsejlet fra Helsingør til Korsør
12.03.195622.03.1956I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
22.03.195612.04.1956Oplagt med bundskade (vand i olien)
12.04.195612.04.1956Forsejlet fra Korsør kl 09.03 til København
12.04.195615.04.1956Oplagt
15.04.195624.04.1956B&W værft i København for reparation
24.04.195605.05.1956I dok på B&W værft i København fra 24.04 kl 12.20 til lørdag 05.05 kl 06.00
05.05.195605.05.1956B&W værft i København for reparation, fyldte smøreolie på, rørte
05.05.195606.05.1956Forsejlet fra København lørdag aften, ankomst Korsør søndag efter kl 07.28
06.05.195618.08.1956I fart Korsør-Nyborg stort set hele tiden
19.08.195619.08.1956Forsejlet fra Storebæltsoverfarten til Helsingør
20.08.195615.09.1956Helsingør værft, årligt eftersyn, færgen har været underkastet hovedsyn
03.09.195611.09.1956I dok på Helsingør værft fra 03.09 kl 10 til 11.09 kl 11
11.09.195615.09.1956Helsingør værft, årligt eftersyn
16.09.195616.09.1956Kontrolmålt og afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn
17.09.195617.09.1956Rettet kompasser ved København og forsejlet til Korsør
18.09.195631.08.1957I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
01.09.195701.09.1957Forsejlet fra Korsør til Nakskov
01.09.195719.09.1957Nakskov værft, årligt eftersyn, ankom 01.09 kl 11.15
19.09.195726.09.1957I Nakskov værfts dok I fra 19.09 kl 11.30 til 26.09 kl 8.25
03.10.195703.10.1957Nakskov værft, afsejlede 03.10 kl 16.00
03.10.195704.10.1957Forsejlet fra Nakskov til København
04.10.195704.10.1957Afmagnetiseret i Københavns Havn, ankom til Frihavnsfærgelejet kl 15.00
05.10.195705.10.1957Forsejlet fra Frihavnen kl 06.46, kompasretning slut på Helsingør red kl 09.45, forventet ankomst til Korsør kl 20.00
06.10.195711.03.1958I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
11.03.195811.03.1958Havari på agterste styremaskine, sejler turene 58-55-x-tur-187
12.03.195805.05.1958I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
05.05.195805.05.1958Oplagt for maskinreparation i ca 14 timer
05.05.195830.08.1958I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
31.08.195831.08.1958Forsejlet fra Storebæltsoverfarterne til værft i Aarhus
01.09.195813.09.1958Aarhus værft, årligt eftersyn, i dok fra 01.09 kl 12.20 til 13.09 kl 07.56 Færgen fik installeret radiokommando-anlæg (Maritime VHF-radioanlæg) specielt beregnet for indbyrdes kontakt mellem skibene under vanskelige navigationsforhold (usigtbart vejr og tåge). Færgen fik installeret halvautomatiske oliefyr for varmekedlen.
13.09.195827.09.1958Aarhus værft, årligt eftersyn
27.09.195827.09.1958Forsejlet fra Aarhus til Korsør
28.09.195828.09.1958Kompasrettet
28.09.195812.10.1958I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
12.10.195817.11.1958I fart Korsør-Nyborg
17.11.195818.11.1958Maskinreparation i leje 3 i Korsør
18.11.195822.11.1958I fart Korsør-Nyborg
22.11.195823.11.1958Maskinhavari i leje 3 i Korsør
23.11.195817.01.1959I fart Korsør-Nyborg
17.01.195919.01.1959Maskinreparation ved Fæstningen i Korsør
19.01.195919.01.1959I fart 19.01 fra færge 185-298
19.01.195919.03.1959I fart Korsør-Nyborg
19.03.195921.03.1959Maskinreparation i Nyborg
21.03.195919.05.1959I fart Korsør-Nyborg
19.05.195919.05.1959Forsejlet fra Storebæltsoverfarterne til Frederikshavn
20.05.195920.05.1959Frederikshavn værft, årligt eftersyn
20.05.195929.05.1959I Frederikshavns værfts flydedok fra 20.05 kl 17.30 til 29.05 kl 6.10
29.05.195911.06.1959Frederikshavn værft, årligt eftersyn. Færgen fik indbygget oplukkelige vinduer på promenadedæk. Færgen fik indbygget oplukkelige vinduer på promenadedæk
11.06.195911.06.1959Forsejlet fra Frederikshavn til København
12.06.195912.06.1959Sejlet på afmagnetiseringssløjfen i Lynette-løbet i Københavns havn
12.06.195912.06.1959Ankom til Frihavnsfærgelejet, forsejlet samme dag til Korsør
13.06.195915.08.1959I fart Korsør-Nyborg
15.08.195915.08.1959Udflugtssejlads til Svendborg
15.08.195924.08.1959I fart Korsør-Nyborg
24.08.195925.08.1959Maskinreparation ved Fæstningen i Korsør
25.08.195923.09.1959I fart Korsør-Nyborg
24.09.195902.11.1959I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
02.11.195902.11.1959Maskinreparation
02.11.195911.01.1960I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
11.01.196012.01.1960Oplagt i Korsør leje 3 for reparation af styremaskine
12.01.196014.02.1960I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
14.02.196014.02.1960Maskinreparation ved Fæstningen i Korsør
14.02.196028.03.1960I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
28.03.196029.03.1960Maskinreparation ved Fæstningen i Korsør
29.03.196019.05.1960I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
20.05.196020.05.1960Forsejlet fra Storebæltsoverfarterne til Helsingør
20.05.196027.05.1960Helsingør værft, årligt eftersyn
27.05.196011.06.1960I dok på Helsingør værft fra 27.05 kl 06.00 til 11.06 kl 10.30
11.06.196021.06.1960Helsingør værft, årligt eftersyn
21.06.196021.06.1960Forsejlet fra Helsingør til Storebæltsoverfarterne
22.06.196015.01.1961I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
15.01.196115.01.1961Maskinreparation
15.01.196104.04.1961I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
04.04.196105.04.1961Maskinreparation
06.04.196124.05.1961I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
24.05.196124.05.1961Forsejlet fra Storebæltsoverfarterne til Aarhus
25.05.196123.06.1961Aarhus værft, årligt eftersyn. Færgen fik indrettet salon for mødre med småbørn.
25.05.196129.05.1961I dok på Aarhus værft fra 25.05 kl 11 til 29.05 kl 10 for udtagning af begge ror
29.05.196109.06.1961Aarhus værft, årligt eftersyn
09.06.196116.06.1961I dok på Aarhus værft fra 09.06 til 16.06
16.06.196121.06.1961Aarhus værft, årligt eftersyn
21.06.196121.06.1961Forsejlet fra Aarhus til Korsør
21.06.196120.08.1961I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
20.08.196121.08.1961Maskinreparation
21.08.196113.11.1961I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
13.11.196114.11.1961Maskinreparation
15.11.196127.05.1962I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
27.05.196227.05.1962Forsejlet fra Korsør til Svendborg
27.05.196219.06.1962Svendborg værft, årligt eftersyn, ombygget styrehus på forreste kommandobro
19.06.196227.06.1962I dok på Svendborg værft
27.06.196228.06.1962Svendborg værft, årligt eftersyn, ombygget styrehus på forreste kommandobro
28.06.196228.06.1962Forsejlet fra Svendborg til Korsør, kompasrettet undervejs
28.06.196217.01.1963I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
17.01.196330.01.1963Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af is
30.01.196330.01.1963Maskinreparation i Halsskov havn, efter at den ene hovedmotor havde sat ud natten før.
30.01.196309.02.1963Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af is
10.02.196311.02.1963Alle færger oplagte på grund af issituationen, kun isbryderen HOLGER DANSKE i fart.
12.02.196306.03.1963Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af is
06.03.196306.03.1963Forsejlet fra Korsør til Svendborg (med HOLGER DANSKE foran til at bryde is)
07.03.196316.03.1963Svendborg værft, årligt eftersyn, ekstra hjælpemotor til nye lyntog installeret
16.03.196329.03.1963I dok på Svendborg værft, skiftet skruer
29.03.196305.04.1963Svendborg værft, årligt eftersyn, ekstra hjælpemotor til nye lyntog installeret
05.04.196305.04.1963Kompasrettet og forsejlet fra Svendborg til Korsør
06.04.196325.06.1963I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
25.06.196325.06.1963Maskinreparation
25.06.196318.08.1963I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
18.08.196318.08.1963Maskinreparation
18.08.196305.01.1964I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
05.01.196406.01.1964Maskinreparation i Halsskov havn
06.01.196426.01.1964I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
26.01.196426.01.1964Forsejlet fra Korsør til Helsingør
27.01.196429.01.1964Helsingør værft, årligt eftersyn
29.01.196413.02.1964I dok på Helsingør værft (skruer skiftet 04.02.1964)
13.02.196421.02.1964Helsingør værft, årligt eftersyn
22.02.196422.02.1964Forsejlet fra Helsingør til Frihavnen
22.02.196422.02.1964Prøvet lejer i Frihavnen og i Malmø, samt prøvesejlet ruten på 1 time og 20 minutters overfartstid, Frihavnen af kl 07.15, Malmø an kl 08.35, Malmø af kl 09.15, Frihavnen an kl 10.35, forsejlet fra Frihavnen til Korsør
23.02.196420.09.1964I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
20.09.196421.09.1964Repareret denne nat
21.09.196421.11.1964I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
22.11.196422.11.1964Forsejlet fra Storebæltsoverfarterne til København
23.11.196425.11.1964I fart Københavns Frihavn-Malmø (afløsning for MALMÖHUS)
25.11.196427.11.1964Aflyste sejladsen fra 25.11 kl 17.58 til 27.11 kl 08.44, da vognene ikke kunne losses, idet vandstanden var 110 cm over dagligt vande på grund af storm
27.11.196415.12.1964I fart Københavns Frihavn-Malmø (afløsning for MALMÖHUS)
15.12.196416.12.1964Sidste tur København af kl 22, Malmø an kl 23.25, derefter tom kl 0.14 til Københavns Frihavn, om dagen den 16.12 forsejlet til Korsør
16.12.196413.01.1965I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
13.01.196513.01.1965Fik skade på styrbord hovedmotors krumtapaksel om morgenen Forsejlet fra Halsskov havn på bagbord hovedmotor, ankom Nakskov værft kl 17.15/kl 17.30
13.01.196529.01.1965Nakskov værft, maskinhavari og årligt eftersyn
29.01.196501.02.1965I Nakskov værfts dok I
01.02.196502.02.1965Styrbord hovedmotors krumtapaksel drejet tilbage efter skridning mellem krumtap 2 og 3 af B&W ved nedfrysning af akslen og opvarmning af slaget
02.02.196515.02.1965I Nakskov værfts dok I
15.02.196527.02.1965Nakskov værft, afsejlede 27.02 kl 13.30
27.02.196527.02.1965Forsejlet fra Nakskov til Halsskov, kompasrettet undervejs. Under sejladsen foretaget en række prøver ved fuld belastning, samt tre prøver af "crash-stop", med gangskiftning fra fuld kraft frem, til fuld kraft bak og derefter igen fuld kraft frem, alt var ok og krumtappen holdt.
27.02.196520.03.1965I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
20.03.196520.03.1965Forsejlet fra Storebæltsoverfarterne til Københavns Frihavn
20.03.196523.03.1965I fart Københavns Frihavn-Malmø som godsfærge (godsvognsophobning)
23.03.196523.03.1965Forsejlet fra Københavns Frihavn til Storebæltsoverfarterne
23.03.196526.03.1965I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
26.03.196526.03.1965Grundstødt ved Sjællands vestkyst. På rejse fra Nyborg til Korsør. Søforhør i Korsør d. 30. marts. Kl. 08.52, da STOREBÆLT under en svag sydlig brise med tæt tåge og nordgående strøm styrende 70 grader retvisende, passerede punkt 13 i rute 28, beordredes maskinerne langsomt frem. Kl. 08.55 ændredes kursen til 80 grader retvisende for at passere sønden om Nygrunden. Da færgen i henhold til radaren befandt sig ca. 1/2 sømil fra Korsør gruppe blink fyr viste Decca Navigator, at skibet var tæt ved fyrlinien. Lidt senere smeltede ekkoet fra Korsør fyr sammen ved lysvirkningen fra det elektroniske centrum på radaren. Maskinerne stoppedes, og der lyttedes efter tågesignal fra fyret, men intet hørtes. Kort efter sås den røde anduvningsbøje om styrbord. Maskinerne beordredes forceret fuld kraft bak, men kort efter tog skibet grunden på Lygtepullen. Anm. Ministeriet må antage, at grundstødningen skyldes tåge og strømsætning i forbindelse med den omstændighed, at Korsør fyr tågesignal var ude af funktion.
26.03.196527.03.1965Stod på grunden ud for Korsør
27.03.196527.03.1965SPROGØ søgte at slæbe STOREBÆLT af grunden
27.03.196528.03.1965Stod på grunden ud for Korsør
28.03.196528.03.1965Kom af grunden, med hjælp fra ?
28.03.196528.03.1965Forsejlet fra Korsør til Svendborg
28.03.196529.03.1965Svendborg værft (reparation af skaderne efter grundstødningen)
29.03.196510.04.1965I dok på Svendborg værft
10.04.196510.04.1965Forsejlet fra Svendborg til Storebæltsoverfarterne
11.04.196523.05.1965I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
23.05.196524.05.1965Forsejlet fra Storebæltsoverfarterne til Københavns Frihavn
24.05.196519.06.1965I fart Københavns Frihavn-Malmø
19.06.196519.06.1965Forsejlet fra Københavns Frihavn til Storebæltsoverfarterne
20.06.196508.08.1965I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
08.08.196510.08.1965Maskinreparation
10.08.196510.10.1965I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
10.10.196510.10.1965Maskinreparation
10.10.196502.11.1965I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
02.11.196502.11.1965Grundstødt under udsejling fra 1.leje i Korsør i snestorm og lavvande kl ca 10.17
02.11.196502.11.1965Trukket fri af grunden kl ca 14.40 med assistance af slæbebåden BJARKE
02.11.196502.11.1965Forhalet til Halsskov leje 3 for dykkerundersøgelse, konstateret ingen skader
02.11.196520.11.1965I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden fra 02.11 aften
21.11.196521.11.1965Forsejlet fra Storebæltsoverfarterne til Københavns Frihavn
22.11.196506.12.1965I fart Københavns Frihavn-Malmø (afløsning for MALMÖHUS)
06.12.196506.12.1965En dobbelttur ikke gennemført denne dag
06.12.196508.12.1965I fart Københavns Frihavn-Malmø (afløsning for MALMÖHUS)
08.12.196508.12.1965Forsejlet fra Københavns Frihavn til Storebæltsoverfarterne
08.12.196506.01.1966I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
06.01.196603.02.19662./3. Storebælts-færge (skiftede dagligt)
03.02.196603.02.1966Maskinreparation
03.02.196627.02.19662./3. Storebælts-færge (skiftede dagligt)
27.02.196627.02.1966Forsejlet fra Storebæltsoverfarterne til Svendborg
28.02.196617.03.1966Svendborg værft, årligt eftersyn
17.03.196626.03.1966I dok på Svendborg værft
26.03.196629.03.1966Svendborg værft, årligt eftersyn
29.03.196629.03.1966Kompasrettet og forsejlet fra Svendborg til Storebæltsoverfarterne
30.03.196621.05.1966I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
21.05.196621.05.1966Maskinreparation
21.05.196630.05.1966I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
31.05.196631.05.1966Forsejlet fra Storebæltsoverfarterne til Københavns Frihavn
31.05.196623.06.1966I fart Københavns Frihavn-Malmø (afløsning for MALMÖHUS, eftersyn)
24.06.196624.06.1966Forsejlet fra Københavns Frihavn til Storebæltsoverfarterne
24.06.196623.08.1966I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
23.08.196625.08.1966Maskinreparation
25.08.196630.10.1966I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
30.10.196630.10.1966Forsejlet fra Storebæltsoverfarterne til Københavns Frihavn
30.10.196616.11.1966I fart Københavns Frihavn-Malmø (afløsning for MALMÖHUS)
16.11.196616.11.1966Forsejlet fra Københavns Frihavn til Storebæltsoverfarterne
17.11.196618.12.1966I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
18.12.196620.12.1966Maskinreparation ved Fæstningen i Korsør
20.12.196619.02.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
19.02.196719.02.1967Forsejlet fra Storebæltsoverfarterne til Frederikshavn
20.02.196715.03.1967Frederikshavn værft, årligt eftersyn. Færgen fik indbygget dybfrostskabe samt elektriske stegeovne.
15.03.196721.03.1967I Frederikshavn værfts tørdok III
21.03.196721.03.1967Frederikshavn værft
21.03.196721.03.1967Kompasrettet og forsejlet fra Frederikshavn til Storebæltsoverfarterne
22.03.196715.05.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
16.05.196716.05.1967Forsejlet fra Storebæltsoverfarterne til Københavns Frihavn
16.05.196709.06.1967I fart Københavns Frihavn-Malmø (afløsning for MALMÖHUS, eftersyn)
09.06.196709.06.1967Ud af fart kl 23.25
10.06.196710.06.1967Forsejlet fra Malmø kl 03.00 til København, videre kl 07.20 til Storebælt
10.06.196715.07.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
15.07.196715.07.1967Repareret hovedkompassøjle med magnetholdene repareret og færgen blev så kompasrettet
15.07.196715.10.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
17.10.196718.10.1967Sejlads indstillet i 6-13 timer på Storebæltsoverfarterne på grund af storm. Færgen blev oplagt i bilfærgelejet foran stationen (HEIMDAL's leje).
18.10.196731.10.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
31.10.196731.10.1967Forsejlet fra Storebæltsoverfarterne til Københavns Frihavn
01.11.196717.11.1967I fart Københavns Frihavn-Malmø (afløsning for MALMÖHUS)
17.11.196718.11.1967Ud af fart kl 23.25 den 17.11, forsejlet fra Malmø kl 03.00 til København, videre kl 07.15 til Halsskov
19.11.196717.12.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
17.12.196718.12.1967Maskinreparation i Halsskov
18.12.196715.01.1968I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
15.01.196815.01.1968Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af storm
15.01.196828.01.1968I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
28.01.196828.01.1968Forsejlet fra Storebæltsoverfarterne til Helsingør
29.01.196829.01.1968Helsingør værft, årligt eftersyn. Færgen fik ombygget aptering for matroser og fyrbødere. Belysningen i 1.klasses rygesalon blev ombygget til lysrør.
29.01.196822.02.1968I dok på Helsingør værft
22.02.196829.02.1968Helsingør værft, årligt eftersyn
29.02.196829.02.1968Kompasrettet og forsejlet fra Helsingør til Storebæltsoverfarterne
01.03.196815.04.1968I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
15.04.196823.04.1968I fart som 2./3.færge på Storebæltsoverfarterne
24.04.196804.06.1968I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
04.06.196804.06.1968Forsejlet fra Korsør kl 07 via København (kl 18 til kl 19) til Malmø
05.06.196805.06.1968I fart for MALMÖHUS fra kl 07
05.06.196826.06.1968I fart Københavns Frihavn-Malmø (afløsning for MALMÖHUS)
27.06.196827.06.1968Forsejlet fra Københavns Frihavn til Storebæltsoverfarterne
27.06.196822.10.1968I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
23.10.196825.10.1968Maskinreparation
25.10.196828.10.1968I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
28.10.196828.10.1968Forsejlet fra Korsør kl 07 via København (kl 18 til kl 19) til Malmø
29.10.196829.10.1968I fart for MALMÖHUS fra kl 07
29.10.196813.11.1968I fart Københavns Frihavn-Malmø (afløsning for MALMÖHUS)
13.11.196813.11.1968Afløsning for MALMÖHUS slut kl 23.10, derefter fortsat
13.11.196815.11.1968I fart Københavns Frihavn-Malmø som godsfærge fra 13.11 kl 23.50 til ankomst Frihavnen 15.11 kl 23.00, derefter forsejlet til Korsør
16.11.196819.12.1968I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
20.12.196802.01.19692./3. Storebæltsfærge
03.01.196907.04.1969I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
08.04.196908.04.1969Forsejlet fra Storebæltsoverfarterne til Aalborg
09.04.196915.04.1969Aalborg værft, årligt eftersyn
15.04.196917.04.1969I dok på Aalborg værft
17.04.196930.04.1969Aalborg værft, årligt eftersyn
01.05.196901.05.1969Forsejlet fra Aalborg til Storebæltsoverfarterne
01.05.196902.05.1969Maskinreparation
02.05.196905.05.19692./3. Storebæltsfærge, mest på Korsør-Nyborg
06.05.196910.05.1969I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
10.05.196910.05.1969Rangeruheld
10.05.196927.05.1969I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
28.05.196928.05.1969Forsejlet fra Korsør via København til Malmø
29.05.196918.06.1969I fart Københavns Frihavn-Malmø (afløsning for MALMÖHUS, eftersyn)
19.06.196919.06.1969Forsejlet fra København til Korsør
19.06.196927.10.1969I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
27.10.196927.10.1969Forsejlet fra Storebæltsoverfarterne til Københavns Frihavn
27.10.196921.11.1969I fart Københavns Frihavn-Malmø
21.11.196921.11.1969Forsejlet fra Frihavnen kl 03.58, an Halsskov kl 14.33
21.11.196920.12.1969I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
21.12.196922.12.1969Oplagt ved Fæstningen i Korsør
23.12.196903.02.1970I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
03.02.197003.02.1970På tur 20 anløbet Knudshoved for ilandsætning af syg rejsende
03.02.197031.03.1970I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
01.04.197001.04.1970Forsejlet fra Halsskov kl 06.00, an Helsingør værfts dok kl 17.50
01.04.197002.04.1970Helsingør værft, årligt eftersyn. Færgen har fået opvaskerum ombygget og nye opvaskemaskiner installeret.
02.04.197014.04.1970I dok på Helsingør værft
14.04.197022.04.1970Helsingør værft, årligt eftersyn
22.04.197023.04.1970Forsejlet fra Helsingør værft kl 16.28, kompasrettet undervejs, an Halsskov kl 02.41,
23.04.197018.05.1970I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
19.05.197019.05.1970Forsejlet fra Halsskov kl 06.40, an Frihavnen kl 18.17
19.05.197019.05.1970Sejlet ekstratur Frihavnen af kl 19.08, Malmø an kl 20.30
19.05.197024.05.1970I fart Københavns Frihavn-Malmø (afløsning for MALMÖHUS)
24.05.197024.05.1970Problemer med styrbord hovedmotor flere gange på tur P og R, måtte standses flere gange, endt med at cylinder 2 og 4 blev taget fra, også bagbord hovedmotor måtte standses i 5 min
24.05.197025.05.1970I fart Københavns Frihavn-Malmø (afløsning for MALMÖHUS)
25.05.197027.05.1970Maskinreparation i Østre leje i Frihavnen fra 25.05 kl 17.26 til 27.05 kl 18.10. Skift af cylinder 2 og 4 på styrbord hovedmotor
27.05.197018.06.1970I fart Københavns Frihavn-Malmø (afløsning for MALMÖHUS)
18.06.197018.06.1970Sluttede den 18.juni kl 23.10 i Malmø
19.06.197019.06.1970Forsejlet tom direkte fra Malmø kl 03 til Korsør
19.06.197024.06.1970I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
24.06.197026.06.1970Maskinreparation
26.06.197022.08.1970I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
22.08.197023.08.1970Maskinreparation
23.08.197020.09.1970I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
20.09.197021.09.1970Maskinreparation
21.09.197029.11.1970I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
29.11.197029.11.1970Forsejlet fra Korsør til Københavns Frihavn og videre til Malmø
30.11.197030.11.1970I tur for MALMÖHUS fra kl 07.00
30.11.197018.12.1970I fart Københavns Frihavn-Malmø (afløsning for MALMÖHUS)
18.12.197018.12.1970Ud af tur efter ankomst til Malmø kl 23.10 på grund af maskinhavari
18.12.197019.12.1970Efter afrigning forsejlet direkte til Korsør, Malmø af kl 02.30
20.12.197020.12.1970Oplagt
21.12.197022.12.1970Maskinreparation
23.12.197025.02.1971I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
26.02.197126.02.19715.Storebæltsfærge, primært på Korsør-Nyborg
27.02.197110.05.1971I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
10.05.197110.05.1971Forsejlet fra Storebæltsoverfarterne til Københavns Frihavn-Malmø
11.05.197126.05.1971I fart Københavns Frihavn-Malmø (afløsning for MALMÖHUS)
26.05.197127.05.1971Forsejlet fra Københavns Frihavn-Malmø til Storebæltsoverfarterne
27.05.197128.05.1971Oplagt (maling ?)
28.05.197128.05.1971I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
29.05.197131.05.19712.Storebæltsfærge, i fart Korsør-Nyborg
01.06.197101.06.1971Forsejlet fra Storebæltsoverfarterne til København
02.06.197108.06.1971B&W værft i København, årligt eftersyn. Færgen fik installeret radar nr 2 på forbro. Dobbelttrappe salon­dæk/vingedæk fjernet i bagbords side og erstattet med enkelttrappe.
08.06.197121.06.1971I dok på B&W værft i København fra 08.06 kl 14.00 til 21.06 kl 13.25 (skruer skiftet 10.06.1971)
21.06.197123.06.1971B&W værft i København, årligt eftersyn
23.06.197123.06.1971Kompasrettet og forsejlet fra København til Storebæltsoverfarterne
24.06.197125.10.1971I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
25.10.197125.10.1971Forsejlet fra Storebæltsoverfarterne til Københavns Frihavn-Malmø
25.10.197118.11.1971I fart Københavns Frihavn-Malmø
18.11.197118.11.1971Forsejlet fra Københavns Frihavn-Malmø til Storebæltsoverfarterne
19.11.197127.12.1971I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
28.12.197128.12.19712.Storebæltsfærge, primært på Korsør-Nyborg
28.12.197130.12.19714.Storebæltsfærge, primært på Korsør-Nyborg
30.12.197130.12.19712.Storebæltsfærge, primært på Korsør-Nyborg
31.12.197117.03.1972I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
18.03.197219.03.19725.Storebæltsfærge, primært på Korsør-Nyborg
20.03.197211.04.1972I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
12.04.197212.04.19722.Storebæltsfærge på Korsør-Nyborg
12.04.197213.04.1972Oplagt i Halsskov for afrigning
13.04.197213.04.1972Forsejlet fra Halsskov til Svendborg
13.04.197217.04.1972Svendborg værft, dokning og bundbehandling efter sejlads i is
17.04.197217.04.1972Forsejlet fra Svendborg til Halsskovhavn leje 2, an ca kl 19.30
17.04.197218.04.1972Oplagt i Halsskov for tilrigning
18.04.197218.04.19722.Storebæltsfærge, primært på Korsør-Nyborg
19.04.197223.04.1972I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
24.04.197227.04.19721.Storebæltsfærge på Korsør-Nyborg
27.04.197227.04.19722.Storebæltsfærge på Korsør-Nyborg
28.04.197201.05.1972I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
01.05.197201.05.1972Forsejlet fra Storebæltsoverfarterne til Københavns Frihavn-Malmø
01.05.197218.05.1972I fart Københavns Frihavn-Malmø
18.05.197218.05.1972Planlagt forsejlet fra Frihavnen kl ca 05.00, til Halsskov an kl ca 15.30
19.05.197217.06.19722.Storebæltsfærge, primært på Korsør-Nyborg
17.06.197212.08.19724.Storebæltsfærge, primært på Korsør-Nyborg
12.08.197208.10.19722.Storebæltsfærge, primært på Korsør-Nyborg
08.10.197223.10.19725.Storebæltsfærge, primært på Korsør-Nyborg
23.10.197223.10.1972Planlagt forsejlet fra Korsør kl ca 07.00, til Frihavnen
23.10.197209.11.1972I fart Københavns Frihavn-Malmø (afløsning for MALMÖHUS, eftersyn)
10.11.197210.11.1972Forsejlet fra Københavns Frihavn-Malmø til Storebæltsoverfarterne
10.11.197213.11.1972Oplagt ved Storebæltsoverfarten
13.11.197213.11.1972Forsejlet fra Korsør kl ca 03.30 til Svendborg an kl ca 07.00
13.11.197214.11.1972Svendborg værft, årligt eftersyn
14.11.197225.11.1972Svendborg værft, i dok, årligt eftersyn
25.11.197208.12.1972Svendborg værft, årligt eftersyn. Færgen fik indrettet cafeteria i 2.klasses salon agter på salondæk. Stopbuffer- og vognsurringsarrangement ændret for overførsel af 5-vognslyntog. Landgangssideporte på vogndæk fjernet.
09.12.197209.12.1972Forsejlet fra Svendborg til Storebælt om dagen
09.12.197201.01.19734.Storebæltsfærge, primært på Korsør-Nyborg
02.01.197302.01.1973I fart på Storebæltsoverfarterne
03.01.197327.01.19732.Storebæltsfærge, primært på Korsør-Nyborg
28.01.197323.02.19733.Storebæltsfærge, primært på Korsør-Nyborg
23.02.197317.03.19734.Storebæltsfærge, primært på Korsør-Nyborg
17.03.197324.04.19732.Storebæltsfærge, primært på Korsør-Nyborg
24.04.197325.04.1973Efter losning færge 88 til Halsskov leje 3 for afrigning til sejlads på Frihavnen
25.04.197325.04.1973Forsejlet fra Halsskov leje 3 til Københavns Frihavn-Malmø
25.04.197316.05.1973I fart Københavns Frihavn-Malmø
16.05.197316.05.1973Forsejlet fra Frihavnen til Halsskov leje 3
17.05.197317.05.197310.Storebæltsfærge på Korsør-Nyborg
18.05.197321.05.19734.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
21.05.197328.05.19732.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
28.05.197328.05.1973Sejlet tur 2070 I Knudshoved-Halsskov
28.05.197331.05.19732.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
31.05.197309.06.19734.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
09.06.197311.06.1973Maskinreparation ved Fæstningen i Korsør
11.06.197311.06.19734.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg. Under afgang fra Fæstningskajen i Korsør indtraf kl ca 07.45 det uheld at da færgen, ved hjælp af wirer, rundede hjørnet ved kabeldepotet, trykkede man kajen, så nogle stykker af det møre tømmer blev revet løs og faldt i havnen.
12.06.197315.06.19732.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
15.06.197322.06.19734.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
22.06.197304.08.19735.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
04.08.197328.08.19734.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
28.08.197328.08.1973Overført 1 blokvognstransport Halsskov-Nyborg
28.08.197329.08.19734.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
29.08.197329.08.1973Overført 1 blokvognstransport Halsskov-Nyborg
29.08.197330.08.19734.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
30.08.197330.08.1973Overført 1 blokvognstransport Halsskov-Nyborg
30.08.197303.10.19734.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
03.10.197303.10.1973Oplagt for maskinreparation af afbrændt knivafbryder for lyd i maskinrum efter ankomst med tur 0262 kl 17.44
04.10.197312.11.19734.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
12.11.197312.11.1973Skrivelse fra færgen: Det meddeles herved, at da færge 64 kl ca 17.30, faldt tværs i søen, medens man afventede ledigt leje. Færgen befandt sig på det tidspunkt mellem Sprogø sø. 1.b. og Nygrundsbøjen. Vindstyrken var ca. 10-11 og der var svær sø. Færgen slingrede voldsomt, og en del porcelæn i kabys, stirrids og saloner blev knust. Restaurationen var underrettet om, at der kunne forventes slingerage, når færgen passerede Østerrenden.
12.11.197313.11.19734.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
13.11.197313.11.1973Under anløb af Korsør leje 1 kl 09.30 med færge 34 faldt agterenden af færgen så hårdt til, at 3 stk lodret tømmer efter tømrerens udsagn blev beskadiget. Vinden var vest 9, strømmen indgående.
13.11.197317.11.19734.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
18.11.197318.11.1973Sejlet fra Korsør kl 01.55, an Knudshoved leje 2 kl 03.13
18.11.197318.11.1973Oplagt i leje 2 i Knudshoved
18.11.197318.11.1973Forsejlet fra Knudshoved leje 2 kl 10.00, ankom Svendborg kl 12.48
19.11.197315.12.1973Svendborg værft, årligt eftersyn. Fik ændret fortøjningsmulighederne agter af hensyn til oplægninger ved Fæstningen i Korsør.
15.12.197315.12.1973Forsejlet fra Svendborg kl 08.53, kompasrettet undervejs, Nyborg an kl 12.20.
15.12.197315.12.1973Forsejlet videre tom fra Nyborg kl 12.42, Halsskov an kl 13.52
15.12.197317.12.1973Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov
17.12.197323.12.19738.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
23.12.197326.12.1973Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov i julen
26.12.197327.12.19738 Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
28.12.197331.12.1973Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov i nytåret
31.12.197327.01.19745.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
27.01.197406.02.19743.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
06.02.197424.02.19744.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
24.02.197401.03.19743.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
01.03.197424.03.19744.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
24.03.197425.03.1974Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov
25.03.197425.03.1974Forsejlet fra Halsskov til Svendborg
25.03.197429.03.1974Svendborg værft
29.03.197429.03.1974Forsejlet fra Svendborg til Halsskov, an ca kl 21.00
29.03.197430.03.1974Oplagt i Halsskov leje 3
30.03.197405.04.19745.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
05.04.197406.04.19748. Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
06.04.197408.04.1974Oplagt ved Fæstningen i Korsør
08.04.197411.04.19748.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
11.04.197415.04.1974Oplagt ved Fæstningen i Korsør i påsken
15.04.197415.04.19748.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
16.04.197409.05.19745.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
09.05.197410.05.19748.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
10.05.197412.05.1974Oplagt ved Fæstningen i Korsør
12.05.197412.05.1974Skrivelse fra færgen: Under udsejling over agterenden fra Korsør havn efter oplægning ved Fæstningen, forårsagede indgående strøm og østlig vind, at færgen ikke ville dreje klar af Litzerhovedet. Jeg lod færgen ligge an mod kajen medens strømmen tvang den rundt, så vinden kom på den anden side, og derefter begyndte jeg med låringen glidende langs bolværket at sejle ud for at undgå at klappe til kaj med hele skibssiden. Skibet led ingen overlast, men nogle meter tømmer blev beskadiget ud for Litzerhuset.
12.05.197413.05.19748.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
13.05.197413.05.1974Skrivelse fra færgen: Under udsejling fra oplægning ved Fæstningen i dag kl 12.30 indtraf det uheld, at færgens forende kom til at beskadige bolværket på "Amerikakajen" udfor Godsbanegården. Vinden var Øst styrke 5 og havnestrømmen var let ud. Der var ingen vanskelighed med at få færgen klar af Fæstningskajen, og jeg gik helt op til Halsskovbroen og over i den østlige side af havnen for at få et godt stort drej ud af havnen. Da vi over agterenden sejlede fra Halsskovbroen hen mod udsejlingen ville færgen i begyndelsen ikke dreje bagbord, men da forskibet (agterenden) kom i læ af pakhusene, drejede færgen hurtigere end beregnet. Ca. 4 meter bolværkstømmer blev revet af, på færgen kun lidt afskrabning af maling. Alle ordrer til ror og maskine korrekt udført.
13.05.197416.05.19748.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
17.05.197420.05.1974Oplagt ved Fæstningen i Korsør med godsvogne ombord (blokade mod politisk forlig)
20.05.197424.05.19748.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
24.05.197424.05.1974Skrivelse fra færgen: Under udsejling fra Fæstningen 24.maj 1974 kl 12.31 tørnede M/F STOREBÆLT mod molehovedet under drejningen. På færgen blev om bagbord agter det opretstående samt rendestenen trykket noget ind ca. 2 meter. På molehovedet blev en del lodtømmer og 1 stk langtømmer knust. Vind: Vest 3, Strøm indgående.
24.05.197426.05.19748.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
26.05.197430.05.1974Oplagt i Nyborg leje 2
30.05.197401.06.19749. Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
01.06.197404.06.1974Oplagt i Nyborg
04.06.197406.07.19745.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
06.07.197407.07.1974Forsejlet fra Halsskov leje 3 til Københavns-Frihavn Malmø
07.07.197423.07.1974I fart Københavns Frihavn-Malmø
23.07.197423.07.1974Forsejlet fra Frihavnen-Malmø til Fæstningen i Korsør
23.07.197426.07.1974Oplagt ved Fæstningen i Korsør Skrivelse fra færgen: Ved udsejling fra oplægning ved Fæstningen (med styrbords side til kajen) i dag kl 12.50 indtraf det uheld, at færgen stødte mod kajen ved Litzerhuset, hvorved kajen blev lidt beskadiget. På eller tæt ved samme sted var kajen i forvejen lidt beskadiget. Vind: Vest 6-7, Havnestrøm: stille vand. Udsejlingen foretoges på sædvanlig måde, færgen sejledes først op til Halsskovbroen og derefter med moderat fart ud gennem havnens midterløb, i begyndelsen drejede færgen villigt bagbord, og det så et øjeblik ud, som om der kunne blive fare for at komme for tæt til hjørnet ved Telegrafhuset, men pludselig satte vinden færgen tværs over havneløbet, jeg forsøgte at manøvrere klar, men det lykkedes ikke. Anslaget mod kajen ved Litzerhuset var ganske let, og bortset fra lidt afskrabet maling blev der ingen beskadigelse på færgen. Jeg tillader mig at stille forslag om, at der fra Litzermolen et passende stykke ind ad kajen mod Lohalsfærgens leje opsættes lodrette fenderpæle i lighed med de to der allerede forefindes.
26.07.197426.07.197410.Storebæltsfærge = med 1 tur med passagerer Korsør-Nyborg
26.07.197429.07.1974Oplagt i leje 2 i Knudshoved
29.07.197404.10.19744.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
04.10.197427.10.19747.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
28.10.197409.11.19744.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
09.11.197422.11.19747.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
23.11.197424.11.19746.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
24.11.197420.12.19744.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
20.12.197421.12.19747.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
21.12.197402.01.1975Oplagt i Nyborg i jul/nytår
02.01.197504.01.19757.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
04.01.197506.01.1975Oplagt i Nyborg
06.01.197522.02.19754.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
22.02.197522.02.19752.Storebæltsfærge (IC-færge)
23.02.197515.03.19754.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
15.03.197517.03.1975Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov
17.03.197527.03.19757.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
27.03.197501.04.1975Oplagt i leje 2 i Knudshoved i påsken
01.04.197501.04.1975Planlagt forsejlet fra Knudshoved leje 2 til Svendborg kl ca 08
01.04.197529.04.1975Svendborg værft, årligt eftersyn. VHF-anlæg til offentlige samtaler fornyet.
29.04.197529.04.1975Planlagt forsejlet fra Svendborg værft til Korsør leje 1, ankomst ca kl 19
29.04.197502.05.19754.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
02.05.197505.05.1975Oplagt ved Fæstningen i Korsør
05.05.197507.06.19755. Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
07.06.197509.06.1975Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov
09.06.197505.07.19754.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
05.07.197507.07.1975Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov
07.07.197526.07.19756.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
27.07.197513.09.19754.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
13.09.197514.09.1975Oplagt i Nyborg leje 3
14.09.197528.09.19754.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
28.09.197528.09.1975Skrivelse fra færgen: Besværligheder ved udsejling fra leje 1 i Korsør. Tur 7443 afgang Korsør kl 17.27 dags dato under udsejling fra leje 1 faldt færgen af for vinden således at drejet blev så stort at færgen gled langs grunden ved fiskerihavnen. Man bemærkede en opmudring og et glid langs grunden. Årsagen: Vestlig vind styrke 6, let indgående strøm, vandstand minus 10 cm.
28.09.197502.12.19754.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
02.12.197502.12.1975Grundstødning om aftenen i Korsør på grund af lav vandstand
03.12.197524.12.19754.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
24.12.197505.01.1976Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov i jul/nytår
05.01.197631.01.19764.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
31.01.197602.02.1976Oplægning ved Fæstningen i Korsør for maskinreparation
02.02.197613.03.19764.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
13.03.197614.03.1976Oplagt i Knudshoved leje 2
14.03.197619.03.19764.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
19.03.197619.03.1976På tur 1575 overførtes udover passagerer 39 forsinkede bilister
19.03.197615.04.19764.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
15.04.197620.04.1976Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov i påsken
20.04.197608.05.19764.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
08.05.197609.05.1976Oplagt i Halsskov leje 3
09.05.197627.05.19764.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
27.05.197628.05.1976Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov
28.05.197629.05.19764.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
29.05.197630.05.1976Oplagt ved Fæstningen i Korsør
31.05.197626.07.19764.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
26.07.197627.07.1976Maskinreparation i Halsskov leje 3 fra mandag morgen til tirsdag eftermiddag
27.07.197610.09.19764.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
10.09.197611.09.1976Planlagt forsejlet fra Korsør kl ca 21.30, Malmø an kl ca 08.20
11.09.197611.09.1976Overførte usædvanlig transport fra Malmø kl 08.45 til Frihavnen an kl 10.15, planlagt forsejlet fra Frihavnen til Korsør leje 1 an kl ca 20.30
12.09.197618.09.19764.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
19.09.197619.09.1976Planlagt forsejlet fra Korsør kl ca 10.00 til Svendborg værft
19.09.197616.10.1976Svendborg værft, årligt eftersyn
16.10.197616.10.1976Forsejlet fra Svendborg værft til Korsør
16.10.197617.10.1976Oplagt ved Fæstningen i Korsør
17.10.197622.11.19764.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
22.11.197626.11.19765.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
26.11.197605.12.19764.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
05.12.197606.12.1976Maskinreparation i Korsør efter at færgen på tur 1576 kl 20.25 havde måttet stoppe bagbord maskine og man sejlede i havn på styrbord maskine. Tur 7463/1502 blev aflyst for færgens vedkommende.
06.12.197615.12.19764.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
15.12.197616.12.1976Maskinreparation i Korsør fra 15.12 kl 13.43 til 16.12 kl 05.30 på grund af en knækket stagbolt i ferskvandskøleren.
16.12.197624.12.19764.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
24.12.197626.12.1976Oplagt i Korsør leje 1 i julen
26.12.197631.12.19764.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
31.12.197602.01.1977Oplagt i Korsør leje 1
02.01.197702.03.19774.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
02.03.197702.03.1977Overførte InterCity 195 (brand på DRONNING MARGRETHE II)
02.03.197712.03.19774.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
12.03.197713.03.1977Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov
13.03.197711.04.19774.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
12.04.197712.04.1977Oplagt i Korsør leje 1
12.04.197723.04.19774.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
23.04.197725.04.1977Oplagt i Halsskov leje 3 for maskinrep. fra lørdag morgen til mandag aften
25.04.197721.07.19774.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
21.07.197727.07.1977Maskinreparation i Korsør leje 1 fra torsdag morgen til onsdag eftermiddag (dog sejlet 1 dobbelttur natten mellem 22/7 og 23/7) Skylleluftbrand ved styrbord hovedmotors cylinder 1, 2 og 3 nødvendiggjorde at disse måtte de demonteres, og andre stempelringe udskiftes.
27.07.197730.07.19774.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
30.07.197701.08.1977Oplagt ved Fæstningen i Korsør
01.08.197725.08.19774.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
25.08.197725.08.1977Evt. reparation denne dag
25.08.197704.10.19774.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
04.10.197704.10.1977Færgen blev bundrenset under dag-oplægning i leje 1 i Korsør fra ca kl 09.00 til ca kl 16.00
04.10.197708.10.19774.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
08.10.197710.10.1977Maskinreparation ved oplæggerpladsen i Halsskov fra lørdag morgen til mandag aften
10.10.197728.10.19774.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
28.10.197728.10.1977Overførte InterCity 119-126 (strømsvigt på DRONNING MARGRETHE II)
28.10.197719.11.19774.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
19.11.197721.11.1977Oplagt ved Fæstningen i Korsør for maskinreparation
21.11.197724.12.19774.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
24.12.197702.01.1978Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov i jul/nytår
02.01.197822.03.19784.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
22.03.197822.03.1978Maskinreparation i Korsør Skrivelse fra færgen: Ved afgang fra Nyborg på tur 7432 væltede røgen ud fra bagbord hovedmotor cylinder 3, skuelem for stempelkøleolie. Cylinder blev taget fra og motor på langsom fart mod Korsør, tur 7441-7442 måtte vi aflyse, da til- og afgang for køleolien skulle afmonteres, samt stempeltop synes for lækage konstateret en 6-8 cm revne i stemplet. Motoren kører nu uden denne cylinder sat til.
22.03.197823.03.19784.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
23.03.197827.03.1978Oplagt i Korsør leje 1 i påsken
27.03.197827.04.19784.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
27.04.197827.04.19781.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg = InterCity-færge (DRONNING MARGRETHE II oplagt)
27.04.197828.04.19784.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
28.04.197828.04.19781.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg = InterCity-færge (DRONNING MARGRETHE II oplagt)
28.04.197828.04.1978Maskinreparation i Nyborg Skrivelse fra færgen: Aflysning af IC tur 120 fra Nyborg. Ved indsejling til Nyborg med tog 113 var trykket på ferskvandssystemet faldet til ca 1 kg mod normalt 1,5 kg. 2.mester havde godt bemærket at omløbsventilen på ferskvandskøler skulle drejes, så mere vand gik gennem køler end normalt, for at holde temperaturen, ved ankomst til Nyborg var trykket på 0,5 kg, skueglasset viste kun lidt luft, men luft her er ikke unormalt, vi måtte nu finde grunden til at trykket forsvandt, hele systemet viste sig at være fuld af luft, mistanken rettedes mod hjælpemotor nr 5, den blev stoppet, og systemet med stort besvær udluftet, færgen blev igen sat i drift, efter en dobbelttur viser der sig luft i systemet endnu, når vi har sejlet ca ½ time, hvilket tyder på lækage på et cylinderparti.
28.04.197829.04.19784.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
29.04.197830.04.1978Oplagt i Korsør leje 1
30.04.197801.05.19781.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg = InterCity-færge (DRONNING MARGRETHE II oplagt)
01.05.197802.05.19784.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
02.05.197802.05.19781.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg = InterCity-færge (DRONNING MARGRETHE II oplagt)
02.05.197803.05.19784.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
03.05.197807.05.19781.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg = InterCity-færge (DRONNING MARGRETHE II oplagt)
07.05.197807.05.1978Oplagt i Korsør leje 1
07.05.197818.05.19784.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
18.05.197818.05.1978Færgen sejlede InterCity-tur 108 (Kong Frederik IX maskinreparation)
18.05.197805.06.19784.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
05.06.197805.06.1978Skrivelse fra færgen: Ved afgang tur 7451 konstaterede vi en svag røgudvikling fra styrbord hovedmotors cylinder 6 stempelkølerolieafgang, og da røgudviklingen hurtigt tog til, blev brændoliepumpen løftet, hvorefter røgen stoppede, vi har herefter fortsat sejladsen, under ophold er køreolietrykket sat ned til 0,6 kg, og før hver afgang har vi slået et slået et slag frem på luft med indicatorventil åben. Vi har nu en cylinder taget fra på hver hovedmotor.
05.06.197807.06.19784.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
07.06.197807.06.1978Skrivelse fra færgen: På tur 7461 ca 15 min før ankomst Nyborg gik fungerende 1.maskinmester en runde. Da han kom til hjælpemotor 4, hørte han fra krumtaphus en hård bankende lyd; han var straks klar over at denne motor måtte stoppes og en anden sættes i gang, men han når ikke at handle. Med et øredøvende brag stikker den forreste cylinder stempelstangen gennem krumtaphuset i bagbord side, han stod i styrbord; han vender sig og får brændoliepumper taget fra, men motor kører nogen tid endnu, tiden ikke til at sige, nogle sekunder? Skader: Bunden er slået ud af bundkar, krumtaphus slået i stykker bagbord, stempelstang bukket, stempel og foring også havareret, krumtaplejets underpande brækket midt over, krumtapsøle skadet. Havariet menes sket som følger: Møtrik på den ene krumtapbolt har opgået sig, møtrik ikke fundet, herved er den anden bolt blevet overbelastet og er brækket midt over, hovedunderpande glider ned så ingen styr er på stempelstang mere, den stikker foden ud bagbord, panderne slynges i bund og slår bunden ud af bundkar.
07.06.197810.06.19784.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
10.06.197811.06.1978Oplagt ved Fæstningen i Korsør
11.06.197811.06.1978Forsejlet kl 07.29 fra Fæstningen til Aalborg værft
11.06.197808.07.1978Aalborg værft, årligt eftersyn
08.07.197808.07.1978Forsejlet fra Aalborg til Halsskov leje 3 med ankomst kl 17.29
08.07.197810.07.1978Oplagt i Halsskov leje 3
10.07.197811.08.19784.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
11.08.197811.08.1978Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov fra kl 10.00 til kl 17.00 som følge af arbejdsnedlæggelse blandt de overenskomstansatte matroser
11.08.197826.08.19784.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
26.08.197828.08.1978Oplagt i Halsskov leje 3 (malerarbejde)
28.08.197815.12.19784.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
15.12.197808.01.1979Oplagt ved Fæstningen i Korsør i jul/nytår
08.01.197910.01.19794.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
10.01.197910.01.1979Skrivelse fra færgen: Ved afprøvning af forror før afgang tur 7451 virkede roret ikke. Der var lidt is i lejet, hvorfor der bakkedes lidt ud i lejet for afprøvning. Herefter virkede roret. Om svigten skyldtes is eller anden hindring, kunne ikke konstateres. Da roret skulle fastgøres konstateredes det, at rorstopbolten ikke kunne gå i indgreb med roret, hvorefter isskruer benyttedes. Færgen lastet kl 18.35. Klar til afgang kl 18.45. Afgang Korsør kl 18.49.
10.01.197917.02.19794.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
17.02.197924.02.1979Tilsyneladende ingen sejlads på grund af is, i løbet af perioden forhalet fra Fæstningen til oplæggerpladsen i Halsskov
24.02.197926.02.1979Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov
26.02.197903.03.19794.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
03.03.197903.03.197903.03.1979 oplagt i Korsør leje 1 kl 06.35, da Fæstningen ikke kunne anløbes på grund af svært pakket is i havnen og langs Fæstningskajen
03.03.197905.03.1979Oplagt i Korsør leje 1 Skrivelse fra færgen: Umiddelbart efter afgang Korsør leje 1, tur 7451 kl 18.11 dags dato konstaterede man at isskruerne var revet af spantet i bagbord side. I styrbords side var et led på isskruen revet over. Det må indrømmes, at man ikke ved afprøvningen af forroret før afgang havde haft en mand i styremaskinen for at kigge på roret. Ved afprøvningen af forroret før afgang, kørte dette upåklageligt.
05.03.197929.03.19794.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
29.03.197929.03.19793.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg = InterCity-færge (PRINSESSE BENEDIKTE maskinreparation)
29.03.197910.04.19794.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
10.04.197911.04.1979Oplagt ved Fæstningen i Korsør
11.04.197912.04.19799.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
12.04.197916.04.1979Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov i påsken
17.04.197923.04.19794.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
23.04.197923.04.1979Skrivelse fra færgen: Ved afsejling fra Fæstningen dags dato kl 16.50 bakkede vi ud til mellem molerne og gik derefter langsomt frem på begge maskiner, da vi drejede på leje 1, drejede færgen meget langsomt, og det resulterede i, at vi, skønt der blev vist let ud (1 rød), ramte det østlige molehoved ved litzerhuset og derefter drejede færgen over i det korte hoved mellem leje 1 og leje 2. Der skete ingen skade på færgen, men et lysarmatur på det østlige molehoved blev revet af, og der blev antagelig ødelagt tømmer på begge molehoveder. Årsagen til uheldet må tilskrives, at jeg har haft for lidt fart på, da jeg drejede på lejet. Vind: sydsydøst 2 diset.
23.04.197904.05.19794.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
04.05.197904.05.1979Aflyst 1 dobbelttur for maskinreparation
04.05.197923.05.19794.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
23.05.197923.05.1979Skrivelse fra færgen: Luft i kølevandssystem. Antagelig fra bagbord cylinder 2. Cylinder taget fra. Der har ikke været spædet i 10 timer. Vil blive nærmere undersøgt når lækage er blevet større.
23.05.197902.06.19794.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
02.06.197906.06.1979Oplagt, formentlig i Korsør leje 1
06.06.197908.06.19794.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg Skrivelse fra færgen: Reparation af bagbords hovedmotor cylinder 2 og styrbords hovedmotor cylinder 1. Bagbord cylinder 2, forreste brændventillomme: Læk under lomme på forkant. Ventil rusten. Agterste brændventillomme: Intet at bemærke, men ventil rusten. Cylinder taget fra. Styrbord cylinder 1: mindst tre stempelringe knækkede. (kontrolleret fra receiver 30.4)
08.06.197911.08.19794.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
11.08.197913.08.1979Oplagt, formentlig i Korsør leje 1
13.08.197913.08.1979Forsejlet fra Storebælt kl 04.58 til Svendborg
13.08.197916.08.1979Svendborg værft for bundbehandling efter sejlads i is
16.08.197916.08.1979Forsejlet fra Svendborg til Korsør, ankomst kl ca 18.58
16.08.197923.08.1979Oplagt ved Fæstningen i Korsør (planlagt) reparation eller maling
23.08.197922.11.19794.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
22.11.197922.11.1979Skrivelse fra færgen: Under forhaling fra Fæstningen til Korsør leje 1 dags dato kl 17.25, beskadigedes 4 stk. langtømmer på den lange mole mellem 2. og 3.leje, ca. 3 meter udfor den yderste lygtepæl. Der skete ingen skade på færgen. Færgen gik i stå i drejet og trods kontra på maskinerne, lykkedes det ikke at få færgen drejet fri af molen. Ankom leje 1 kl 17.40. Vind sydvest 5. Strøm: Let udgående. Sigtbarhed: ca. 1½ sømil.
22.11.197915.12.19794.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
15.12.197917.12.1979Reparation under planlagt oplægning (kun 15.12?)
17.12.197922.12.19794.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
22.12.197902.01.1980Oplagt ved Fæstningen i Korsør i jul og nytår
02.01.198003.04.19804.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
03.04.198008.04.1980Oplagt, hvor ?
08.04.198016.05.19804.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
16.05.198016.05.1980Skrivelse fra færgen: Da vi har konstateret, at styrbord hovedmotor cylinder nr. 5 satte meget luft i kølevandssystemet, har vi i dag fra og med tur 7452 planmæssig afgang fra Nyborg kl 19.52 taget denne cylinder fra. Samtidig har vi iværksat foranstaltninger, så videre drift kan fortsættes, dog med mindre maskinkraft på denne motor. Skibsføreren er underrettet om ovenstående. Ligeledes er fastholdsmaskinchefen søgt underrettet pr telefon, men han blev ikke truffet hjemme. Årsagen til miseren skal nok søges i en revnet foring eller et revnet topstykke. Driftsområdets påtegning af 21.maj 1980: Under forudsætning af, at DRONNING INGRID tilgår overfarten den 14.juni, skal STOREBÆLT lægges op fra og med 21.juni 1980. Under forudsætning af, at ASA-THOR ombygges til åben færge nu, skal STOREBÆLT formentlig ikke sejle mere overhovedet. Jeg har på det grundlag drøftet med søfartskontoret, og med fastholdsmaskinchefen, mulighederne for at sejle videre til 20.juni minus en cylinder med STOREBÆLT. Begge mener at dette vil være forsvarligt. Færgen skal fra 2.juni til 20.juni nat efter mandage-fredage sejle 3 natture med gods. Jeg har herefter underrettet om at vi sejler videre som planlagt med STOREBÆLT. Hvis færgen inden den 20.juni "brækker ned" må vi tage KORSØR frem endnu engang.
16.05.198031.05.19804.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
31.05.198002.06.1980Oplagt, formentlig i Korsør leje 1
02.06.198009.06.19808.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
09.06.198009.06.1980Skrivelse fra færgen: Forsinkelse af tur 7861 på grund af ventilhavari på styrbord hovedmotor i M/F STOREBÆLT. Umiddelbart efter færgens afgang kl 23.43 tur 7861 blev det nødvendigt straks efter start af styrbord hovedmotor kl 23.46, at stoppe denne igen. (Turen fortsatte alene på bagbord hovedmotor). Motoren begyndte at hvæse i takt med kompressionen og der forekom kraftig røgudvikling. Årsagen viste sig at være en havareret starteventil i cylinder nr 6. Da ventilen blev "trukket", konstateredes det, at ventilspindelen var knækket og "keglen" var faldet ned på stempeltoppen. Keglen blev fisket ud gennem en skylleluftport og en renselem. Reserveventil blev isat og styrbord hovedmotor blev meldt klar kl 00.49.
09.06.198018.06.19808.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg
18.06.198030.06.1980Oplagt i Korsør leje 1 for maskinreparation og på grund af strejke blandt de overenskomstansatte matroser
01.07.198007.07.1980Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov
07.07.198012.07.19804.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg (ASA-THOR værft i Frederikshavn)
12.07.198004.08.1980Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov
04.08.198022.08.19804.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg (ASA-THOR værft i Frederikshavn)
22.08.198022.08.1980Sidste sejlads med passagerer
22.08.198026.08.19804.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg (ASA-THOR værft i Frederikshavn)
26.08.198026.08.1980Ændret til at være godsfærge Oplagt ved Fæstningen i Korsør i dagtimerne for aftagning af redningsbåde. Skrivelse fra færgen: Påsejling af Fæstningskajen. Ved afgang fra Fæstningen den 26.08 1980 kl 16.10 berørte færgen stenkajen med styrbords låring, hvilket medførte, at færgen fik en ca. 10 meter lang skurestribe under fenderlisten på styrbord låring. De nærmere omstændigheder var som følger: Færgen blev trukket ud fra kajen ved at køre kontra i et spring agter. Da færgen var godt klar af kajen, blev der slået halv kraft bak på begge maskiner og roret blev lagt bagbord over. Under denne manøvre kom færgen hurtigere i drej bagbord over end beregnet, hvilket medførte, at den skransede kajen med styrbord låring. Vind: Vestnordvest 4, havnestrøm: Let udgående.
26.08.198027.08.19804.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg (ASA-THOR værft i Frederikshavn)
27.08.198027.08.1980Oplagt ved Fæstningen i Korsør i dagtimerne for aftagning af redningsbåde
27.08.198011.09.19804.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg (ASA-THOR værft i Frederikshavn)
11.09.198011.09.1980Oplagt i dagtimerne i Halsskov leje 3 for aftagning af restauration
11.09.198012.09.19804.Storebæltsfærge Korsør-Nyborg (ASA-THOR værft i Frederikshavn)
12.09.198013.09.1980Sidste ture fra Nyborg: Nyborg af kl 19.24, Korsør leje 3 an kl 20.44, Nyborg af kl 23.11, Korsør leje 3 an kl 00.30
13.09.198013.09.1980Sidste tur, Korsør af kl 01.15, Nyborg an kl 02.40 i færgeleje 3, forhalet fra leje 3 kl 02.58, ankom Nyborg leje 6 kl 03.30 for oplægning
13.09.198015.09.1980Oplagt i Nyborg leje 6
15.09.198015.09.1980Besætning ombord, spulede promenadedæk og vogndæk, forstærkede færgens fortøjninger. Smurte båddavider, blokke og klamper. Bjergede ophiverwirer og blokke til pufspil. Lænsede trimtank for.
15.09,198016.09.1980Oplagt i Nyborg leje 6
16.09.198016.09.1980Besætning ombord, spulede bådedæk og vingedæk, nedtog diverse lanterner, vaskede skorstene, rengøring i matrosaptering.
16.09.198001.10.1980Oplagt i Nyborg leje 6
01.10.198001.10.1980Skibsfører, overstyrmand og bådsmand ombord.
01.10.198009.10.1980Oplagt i Nyborg leje 6
09.10.198009.10.1980Overstyrmand og bådsmand ombord, lænsede krængningstanke, forpeak og trimtank agter. Forstærkede skibets fortøjninger.
09.10.198013.11.1980Oplagt i Nyborg leje 6
13.11.198013.11.1980Skibsfører, overstyrmand og bådsmand ombord.
13.11.198023.06.1981Oplagt i Nyborg leje 6
23.06.198123.06.1981Driftsområde Storebælt henstiller at færgen sælges før vinteren, for at undgå at bruge personale til at holde færgen opvarmet ved frost.
23.06.198129.06.1981Oplagt i Nyborg leje 6
29.06.198129.06.1981Skrivelse om at direktionen har besluttet salg af M/F STOREBÆLT
29.06.198129.07.1981Oplagt i Nyborg leje 6
29.07.198129.07.1981Skrivelse fra Jernbanemuseet om effekter der ønskes overtaget ved salg af færgen efter besøg ombord.
29.07.198109.09.1981Oplagt i Nyborg leje 6
09.09.198109.09.1981Skrivelse om at færgen nu udbydes til salg
09.09.198129.09.1981Oplagt i Nyborg leje 6
29.09.198129.09.1981Dieselolie fra færgen pumpet over i SJÆLLAND
29.09.198123.10.1981Oplagt i Nyborg leje 6
23.10.198123.10.1981Skrivelse om fremvisning af færgen til potentielle købere
23.10.198116.01.1982Oplagt i Nyborg leje 6
16.01.198216.01.1982Solgt til brødrene Sørensen, Stathelle i Norge for 600.000 norske kr
16.01.198205.02.1982Oplagt i Nyborg leje 6
05.02.198206.02.1982Slæbt fra Nyborg kl ca 20.00 til Aalborg af Svitzers MJØLNER (og TYR ved afgang)
06.02.198225.03.1982Overdel ned til vogndæk ophugget af Elmer Andersen, Nørresundby, maskineri fjernet.
25.03.198225.03.1982Underdel som pram, skiftet navn til BAMBLE CARRIER II.
25.03.198201.04.1982Overdel ned til vogndæk ophugget, maskineri fjernet.
07.08.198229.08.1982Underdelen (fra vogndæk og ned) set ligge som pram nær i Aalborg
xx.04.1983xx.04.1983Solgt til Stillingsöns Schakt & Transport A; Svanesund, for 1,35 mio. NOK, nyt navn STONE CARRIER
10.08.198310.08.1983Under slæbning fra Svanesund til Ramsgate, lastet med 2500 tons sten, får bugserbåden NEG CHIEFTAIN af Panama maskinstop ud for Ramsgate, hvilket ender med at slæbetovet kommer tværs af slæbebåden hvorved denne kæntrer, alle ombordværende reddes. Prammen driver frem og grundstøder halvanden mil fra Ramsgate, og hele lasten af sten går udenbords.
27.10.198327.10.1983Prammen er blevet bjærget, og slæbes denne dag til Ramsgate.
01.02.198401.02.1984Prammen er sat på auktion, og sidste dag for at byde er 14.02.1984. Prammen sælges til Jacques Bakker & Zonen P.V.B.A. Bruges for ophugning.
06.03.198406.03.1984Prammen forlader denne dag Ramsgate på slæb til Antwerpen, hvor den senere hugges op.
Kilder: Forskningsgruppen hos Dansk Færgehistorisk Selskab, især Alf Arvidsson, Brian Krause, Jørn-Bent Jensen, Morten Salicath, Peter Simonsen og Preben Jensen.
”Det redaktionelle ansvar er Morten Salicath”
Senest opdateret: 2024-05-19