Freia

Leveret: 1936

FraTilAktivitet
29.04.193529.04.1935Trafikministeren stiller forslag i Folketingets finansudvalg om at bygge en ny bilfærge til Storebælt, der samtidig kan være afløserfærge på Kalundborg-Samsø-Aarhus overfarten
01.05.193501.05.1935Korsør Avis skriver at Folketingets finansudvalg har godkendt bygningen af en ny bilfærge og afløserfærge
15.08.193515.08.1935Statsbanernes søfartsvæsen er nu færdige med at udarbejde tegningerne til den nye færge, så den kan sættes i udbud, som noget nyt er tilføjet et midterspor således at færgen kan overføre et 3-vogns lyntog
23.08.193523.08.1935Den nye færge sendes i licitation/udbud
05.09.193505.09.1935DSB modtager tilbud på bygningen af færgen fra værfterne i Frederikshavn, Odense, Aalborg, Nakskov, Helsingør, Orlogsværftet og Burmeister&Wain
12.09.193512.09.1935Kontraheret ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S (skrog i Aalborg) om nybygning nr 237
17.09.193517.09.1935Kontrakt med Aalborg værft om skrogbyggeriet som byggenummer 54
22.09.193522.09.1935Kontrakt med Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S om skrog i Aalborg
28.11.193528.11.1935Køllagt på Aalborg værft
11.06.193611.06.1936Skroget søsat og navngivet FREIA af gudmoder fru generaldirektør Knutzen ved Aalborg værft
21.06.193622.06.1936Skroget slæbt fra Aalborg til Helsingør værft af bugserbåden TYR
11.09.193611.09.1936Personale sendt fra Storebæltsoverfarten til Helsingør værft
15.09.193615.09.1936Prøvetur og løb ved Hveen-milen
16.09.193616.09.1936Prøvetur med presse med flere Kalundborg-Aarhus, og så til Korsør hvortil færgen ankom ved 23-tiden
17.09.193617.09.1936Prøvet billeje og jernbanelejer i Korsør og Nyborg mellem kl 08 og 10, samt prøvelastet jernbanevogne. Kl 11 sejledes præsentationstur til Nyborg med trafikminister, statsbanernes øverste embedsmænd og andre indbudte, under denne tur serveredes frokost. Der viste sig et problem med bovporten, da den stødte på galgen til automobilfærgelejet i Nyborg, så videre anløb der måtte opgives, men færgen passede fint i jernbanelejerne.
17.09.193617.09.1936Overtaget af DSB på turen fra Nyborg til Korsør
18.09.193618.09.1936Prøvetur fra Korsør kl 07.30 til Kalundborg med den københavnske presse
19.09.193601.10.1936Oplagt i Korsør (udfor godsbanegården), mindre reparationer foretaget af firmaet Kähler & Breum
02.10.193602.10.1936Kompasrettet i Storebælt og ved 13-tiden oliefyldning i Nyborg, derefter tilbage til Korsør.
03.10.193603.10.1936Forsejlet til Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten
04.10.193608.10.1936Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på B&W værft)
09.10.193627.10.1936Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på B&W værft)
27.10.193627.10.1936Skadet ved hårdt anløb mod dækmolen i Kolby Kås - sejlads fortsat. Ved anløb af Kolby Kås havn under stormende blæst af sydvest og stærk nordgående strøm samt lavvande tabt styret og tørnet mod nordre molehoved med betydelig skade til følge.
27.10.193603.11.1936Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på B&W værft)
04.11.193604.12.1936Helsingør værft
04.12.193604.12.1936Forsejlet fra Helsingør til Korsør, ankom Korsør kl ca 17.30
05.12.193605.12.1936Ny prøvetur Korsør-Nyborg, denne gang alt i orden ved anløb af bilfærgelejet i Nyborg
07.12.193612.12.1936Sejlads Korsør-Nyborg (HEIMDAL oplagt for maskineftersyn i Korsør)
13.12.193622.12.1936Oplagt i Korsør (udfor godsbanegården)
23.12.193623.12.1936Sejlads Korsør-Nyborg
27.12.193627.12.1936Sejlads Korsør-Nyborg
27.01.193731.01.1937Virket som isbryder på Korsør-Nyborg overfarten
31.01.193701.02.1937Denne nat bjergede færgen 200 passagerer fra KORSØR (der lå fast i isen), og sejlede dem til Nyborg
01.02.193710.02.1937Virket som isbryder på Korsør-Nyborg overfarten med gode resultater
11.02.193713.02.1937Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG reparation i Aarhus)
14.02.193714.02.1937Hentet passagererne fra SJÆLLAND, der var grundstødt ud for Korsør
24.02.193728.02.1937Sejlads Korsør-Nyborg+assisteret grundstødt KORSØR i Nyborg fjord
28.02.193721.03.1937Sejlads Korsør-Nyborg (HEIMDAL på Orlogsværftet)
24.03.193729.03.1937Sejlads Korsør-Nyborg, påsketrafik
30.03.193703.04.1937Helsingør værft
04.04.193704.04.1937Forsejlet fra Helsingør til Kalundborg-Aarhus overfarten
05.04.193710.04.1937Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på B&W værft)
11.04.193711.04.1937Må have ligget i Aarhus
12.04.193713.05.1937Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Orlogsværftet)
14.05.193718.05.1937Sejlads Korsør-Nyborg
20.06.193720.06.1937Forsejlet fra Storebælt om aftenen til Kalundborg-Aarhus overfarten.
21.06.193725.06.1937Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, ekstrafærge(Københavnske feriebørn). Hver dag overført 1.200 skolebørn med afgang fra Kalundborg kl 08.
25.06.193725.06.1937Forsejlet fra Aarhus til Kolby Kås, derfra medtaget en last kartofler til Kalundborg, efter udlosning forsejlet til Storebælt.
26.06.193727.06.1937Sejlads Korsør-Nyborg
01.07.193701.07.1937Forsejlet fra Korsør kl 18.30 til Kalundborg-Aarhus overfarten
02.07.193715.07.1937Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus(JYLLAND værft efter grundstødning)
21.07.193728.07.1937Sejlads Korsør-Nyborg
28.07.193728.07.1937Overførte Jyske Dragonregiments Panservognskompagni fra Nyborg til Korsør
28.07.193731.07.1937Sejlads Korsør-Nyborg
03.08.193703.08.1937Forsejlet fra Storebælt til Kalundborg-Aarhus overfarten.
03.08.193706.08.1937Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, ekstrafærge(Københavnske feriebørn). Planlagt sejlads fra Aarhus kl 12.30.
07.08.193708.08.1937Ligget oplagt i Aarhus eller Kalundborg.
09.08.193710.08.1937Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, ekstrafærge(Københavnske feriebørn). Planlagt sejlads fra Aarhus kl 12.30.
15.08.193722.08.1937Sejlads Korsør-Nyborg
22.08.193723.08.1937Fik en wire i skruen i bilfærgelejet i Korsør, måtte aflyse,i fart igen 23.08 kl 10
23.08.193728.08.1937Sejlads Korsør-Nyborg
03.09.193704.09.1937Oplagt (fr-lø)
05.09.193709.09.1937Helsingør værft. Færgen har været underkastet garantisyn med fuldstændig åbning overalt for eftersyn. Som følge af et havari er begge drivskruer blevet udskiftet med reserveskruerne.
09.09.193716.09.1937I dok på Helsingør værft
16.09.193725.09.1937Helsingør værft (garantieftersyn)
26.09.193724.10.1937Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på værft i København)
26.10.193711.11.1937Oplagt ved Fæstningen i Korsør
11.11.193713.11.1937Sejlads Korsør-Nyborg (HEIMDAL på Svendborg værft)
13.11.193723.12.1937Oplagt ved Fæstningen i Korsør
23.12.193724.12.1937Sejlads Korsør-Nyborg natten mellem 23.12 og 24.12
24.12.193726.02.1938Oplagt ved Fæstningen i Korsør
26.02.193826.02.1938Sejlet fra Korsør kl ca 06 for at laste jernbanemateriel i Nyborg
27.02.193827.02.1938Sejlet nyt jernbanemateriel fra Nyborg kl 05.00 til Rønne an 16.00
28.02.193828.02.1938Losset jernbanemateriellet i Rønne
01.03.193801.03.1938Forsejlet fra Rønne kort efter midnat, ankom til Korsør ved middagstid
13.03.193819.03.1938Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Orlogsværftet)
19.03.193819.03.1938Ramte skibet VEGA i Aarhus Havn, ingen skader af betydning på FREIA. Søforhør i Aarhus den 01.04.1938. Kl. ca. 16.00, da FREIA under en haard VestSydVestlig Kuling for indgående havde passeret midtermolen og derefter blev drejet Styrbord over, faldt forenden for meget af. For at få skibet drejet langs anlægskajen, blev der bakket med maskinerne. Da der syntes fare for en kollision med motorskonnert VEGA af Nakskov, der lå fortøjet ved kajen, afgav den vagthavende styrmand, som opholdt sig på agterdækket, advarselssignal til broen med sin fløjte. Da signalet ikke syntes at være hørt på broen, blev det kort efter gentaget. Begge maskiner beordredes nu Fuld Kraft Frem; men umiddelbart efter tørnede FREIA med agterenden mod VEGA. Ved kollisionen blev VEGAs fortøjninger sprængt, ligesom dette skib blev en del beskadiget. Anmærkning. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, at det første advarselssignal ikke blev hørt paa broen. Auditøren: Under indsejling i Aarhus havn påsejlede færgen et ved midtermolen fortøjet motorskib, der led skade til et beløb af 7.000 kr. Den fungerende skibsfører havde manøvreret "FREIA" således, at skibet fik den stærke Vest-Sydvest-Vind ind på bagbords side, før der var ført trosser i land, hvilket medførte, at det for ikke at påsejle en damper, der lå ved kajen, måtte bakke i retning af det førnævnte motorskib. Endvidere havde skibsføreren ikke sikret sig signalgivning fra styrmanden, uagtet han fra sin plads ved maskintelegrafen ikke selv havde oversigt over færgens agterende. Ved afgørelsen statueret, at skibsførerens plads på broen ikke til stadighed er ved telegrafen, men at han burde have skiftet plads, efter som forholdene krævede det.
19.03.193826.03.1938Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Orlogsværftet)
12.04.193812.04.1938Færgen er tilbage i Korsør denne dag
13.04.193819.04.1938Sejlads Korsør-Nyborg, påsketrafik
20.04.193820.04.1938Forsejlet fra Korsør til Kalundborg-Aarhus overfarten
20.04.193829.04.1938Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på værft i København)
12.05.193812.05.1938Forsejlet fra Korsør til København
13.05.193813.05.1938Sejlede denne dag 3 dobbeltture mellem København og Malmø i anledning af den forventede masse-invasion af svenskere i anledning af Store Bededag.
14.05.193814.05.1938Forsejlet fra København til Korsør, ankom om eftermiddagen
15.05.193803.06.1938Sejlads Korsør-Nyborg (HEIMDAL på Orlogsværftet i København)
04.06.193807.06.1938Sejlads Korsør-Nyborg
08.06.193809.06.1938Nakskov værft, ankom 08.06 kl 11.00
09.06.193811.06.1938I Nakskov værfts flydedok
11.06.193811.06.1938Nakskov værft afsejlede 11.06 kl 10.30. Ankom Korsør om eftermiddagen for proviantering, derefter fortsattes til Kalundborg-Samsø-Aarhus overfarten.
12.06.193814.06.1938Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (eller 15.06.1938)
16.06.193819.06.1938Sejlads Korsør-Nyborg (Bellahøj-dyrskue)
19.06.193825.06.1938Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, ekstrafærge(Københavnske feriebørn)
26.06.193826.06.1938Sejlads Korsør-Nyborg (Bellahøj-dyrskue)
27.06.193830.06.1938Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, ekstrafærge(Københavnske feriebørn)
01.07.193801.08.1938Sejlads Korsør-Nyborg
02.08.193805.08.1938Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, ekstrafærge(Københavnske feriebørn)
06.08.193807.08.1938Sejlads Korsør-Nyborg
08.08.193810.08.1938Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, ekstrafærge(Københavnske feriebørn)
11.08.193811.08.1938Oplagt i Korsør (to)
12.08.193815.08.1938Sejlads Korsør-Nyborg
20.08.193821.08.1938Sejlads Korsør-Nyborg
12.09.193813.09.1938Oplagt (ma-ti)
14.09.193815.09.1938Orlogsværftet i København
15.09.193821.09.1938I dok på Orlogsværftet i København
21.09.193808.10.1938Orlogsværftet i København
09.10.193809.10.1938Forsejlet fra Orlogsværftet i København til Aarhus
10.10.193812.11.1938Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på Nakskov værft)
13.11.193817.11.1938Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Orlogsværftet)
18.11.193822.12.1938Oplagt ved Fæstningen i Korsør
23.12.193824.12.1938Sejlads Korsør-Nyborg i juletrafikken
25.12.193825.02.1939Oplagt ved Fæstningen i Korsør
26.02.193926.02.1939Forsejlet fra Korsør til Helsingør
26.02.193901.03.1939Helsingør værft for bundbehandling
03.03.193926.03.1939Sejlads Korsør-Nyborg (HEIMDAL på Svendborg værft)
04.04.193910.04.1939Sejlads Korsør-Nyborg
13.04.193915.05.1939Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på B&W værft)
16.05.193926.05.1939Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på B&W værft)
27.05.193929.05.1939Sejlads Korsør-Nyborg
01.06.193901.06.1939Forsejlet fra Korsør ved middagstid til Haderslev
02.06.193902.06.1939Afgået Haderslev med amtsbanemateriel til Rønne på Bornholm
03.06.193903.06.1939Ankomst Rønne på Bornholm
03.06.193904.06.1939Forsejlet fra Rønne den 3. juni, ankom Korsør 4. juni om morgenen
09.06.193910.06.1939Oplagt (fr-lø)
10.06.193912.06.1939Udflugtssejlads Korsør-Lübeck, afgik Korsør 10.06 kl 23.00, ankom Lübeck 11.06 lidt før kl 08.00, afgik Lübeck 11.06 kl 21.00, ankom Korsør 12.06 ca kl 02.30
19.06.193927.06.1939Formentlig sejlads Kalundborg-Aarhus med Københavnske feriebørn)
30.06.193931.07.1939Sejlads Korsør-Nyborg på fredage til og med mandage
02.08.193904.08.1939Ekstra-sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, (Københavnske feriebørn)
04.08.193907.08.1939Sejlads Korsør-Nyborg på fredage til og med mandage
08.08.193911.08.1939Formentlig sejlads Kalundborg-Aarhus med Københavnske feriebørn)
11.08.193914.08.1939Sejlads Korsør-Nyborg på fredage til og med mandage
26.08.193927.08.1939Sejlads Korsør-Nyborg
01.09.193904.09.1939Sejlads Korsør-Nyborg
24.09.193928.09.1939Orlogsværftet i København
28.09.193909.10.1939I dok på Orlogsværftet i København
09.10.1939xx.10.1939Orlogsværftet i København
17.10.193918.10.1939Var i hvert fald på Orlogsværftet til disse dage
22.10.193931.10.1939Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Nakskov værft)
01.11.193901.11.1939Oplagt i Kalundborg
02.11.193926.11.1939Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på Nakskov værft)
22.12.193924.12.1939Sejlads Korsør-Nyborg
26.12.193927.12.1939Sejlads Korsør-Nyborg
09.01.194013.01.1940Oplagt (ti-lø)
18.01.194020.01.1940Sejlet som isbryder på Storebælt+optaget lysbøjer i Storebælt
20.01.194020.01.1940Gået til assistance for en trawler der var strandet på Vresen Puller
20.01.194023.01.1940Sejlads på Storebælt
24.01.194024.01.1940Klar til sejlads i Korsør havn (stand-by)
25.01.194025.01.1940Tilsyneladende sejlet
27.01.194029.01.1940Tilsyneladende sejlet
30.01.194030.01.1940Storebæltsoverfarten indstillet på grund af issituationen
31.01.194001.02.1940Har tilsyneladende ikke sejlet
02.02.194002.02.1940Sejlet fra Korsør kl 07.45 mod Aarhus, i stedet hjulpet KALUNDBORG til Kalundborg med ankomst der kl 21.00
03.02.194003.02.1940Sejlet fra Kalundborg kl 08.00 til Aarhus
04.02.194004.02.1940Sejlet fra Aarhus kl 08.15, Kalundborg an kl 16.44
05.02.194005.02.1940Sejlet fra Kalundborg til Korsør ed ankomst kl 12.45
06.02.194007.02.1940Sejlet fra Korsør kl 05.45, sad fast i isen ved Romsø i godt 5 timer, kunne ikke bryde igennem til Odense, gået til Aarhus efter 25 timer undervejs
08.02.194008.02.1940Afsejlet Aarhus kl ca 06.15 i konvoj med STOREBÆLT og KALUNDBORG, slæbte KALUNDBORG ind fra Røsnæs, an Kalundborg kl 21.00
09.02.194009.02.1940Forsøges sammen med JYLLAND indsat på rute Kalundborg-Grenaa, afsejler Kalundborg kl 08.40
10.02.194010.02.1940Alt opgives, går til Kalundborg efter at have siddet fast i isen ved øen Hjelm, ankom Kalundborg kl 17.30
10.02.194026.02.1940Oplagt i Kalundborg på grund af isen (lø-ma)
26.02.194027.02.1940Forsejlet fra Kalundborg, ankommet Korsør 27.02.1940 kl 14.10
28.02.194028.02.1940Sejlet ud, sejlads opgivet, gået tilbage til Korsør
29.02.194029.02.1940Sejlet fra Korsør kl 07.30 i hård is nord om Sprogø, ankom Knudshoved kl 11.05
29.02.194029.02.1940Sejlads Korsør-Knudshoved i hård is
01.03.194001.03.1940Udkommando
02.03.194005.03.1940Tilsyneladende sejlet
08.03.194012.03.1940Tilsyneladende sejlet
14.03.194016.03.1940Tilsyneladende sejlet
18.03.194027.03.1940Tilsyneladende sejlet i påsketrafikken
09.04.194009.04.1940Lå oplagt i bilfærgelejet i Korsør
11.04.194021.04.1940Helsingør værft, bundbehandling. Der er foretaget skiftning af drivskrue. Også i dok.
22.04.194009.09.1940Oplagt i østre færgeleje i Frihavnen i København
09.09.194009.09.1940Forhalet fra Frihavnen til Orlogsværftet
09.09.194019.09.1940Orlogsværftet i København, montering af afmagnetiseringskabel
19.09.194019.09.1940Forsejlet fra København til Kalundborg
23.09.194020.10.1940Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på B&W værft)
21.10.194026.10.1940Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Frederikshavn værft)
27.10.194027.10.1940Forsejlet til Frederikshavn
27.10.194028.10.1940Frederikshavn værft, årligt eftersyn. Der er foretaget skiftning af drivskrue. Også i dok. Færgen har været underkastet en stor reparation efter skade som følge af sejlads i is. En del spanter og plader i agterskibet er fornyet. Samtidigt er der foretaget indbygning af mellemspanter agter til forstærkelse af skibet. Minesikringskabel fornyet og omlagt efter de nye anordninger. Bunden er efterset, og malet.
28.10.194025.11.1940I Frederikshavn værfts dok II
26.11.194014.12.1940Frederikshavn værft, årligt eftersyn
21.01.194122.01.1941Tilsyneladende sejlet
29.01.194130.01.1941Tilsyneladende sejlet
21.02.194125.02.1941Tilsyneladende sejlet
25.02.194125.02.1941Ankommer til Kalundborg om eftermiddagen
26.02.194114.03.1941Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG oplagt)
14.03.194114.03.1941Blev 3 kvarter forsinket fra Kalundborg for at afvente et særtog fra Korsør med 300 rejsende
14.03.194116.03.1941Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG oplagt)
17.03.1941xx.03.1941Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på Orlogsværftet)
xx.03.1941xx.03.1941Forsejlet fra Kalundborg til København
25.03.194130.03.1941Orlogsværftet i København. Enten her eller på værft i december foretaget følgende to ting: Af hensyn til overgang til brug af brændselsolie med lavt flammepunkt blev der installeret ventilationsblæsere i maskinrummet
30.03.194130.03.1941Forsejlet fra København til Kalundborg
31.03.194131.03.1941Oplagt i Kalundborg
09.04.194109.04.1941Sejlet ekstratur fra Kalundborg til Aarhus
10.04.194110.04.1941Sejlet ekstratur fra Kalundborg til Aarhus
14.04.194114.04.1941Ankom til Kalundborg fra Aarhus med 800 rejsende. Returnerede straks til Aarhus
15.04.194115.04.1941Ankom til Kalundborg fra Aarhus med 1.000 rejsende.
16.04.194129.04.1941Oplagt i Kalundborg
30.04.194103.06.1941Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Orlogsværftet)
04.06.194117.09.1941Oplagt ved Fæstningen i Korsør
17.09.194117.09.1941Forsejlet fra Korsør til Aarhus
18.09.194127.10.1941Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på B&W værft)
30.10.194115.11.1941Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på værft)
16.11.194116.11.1941Forsejlet fra Kalundborg til København
17.11.194119.11.1941Orlogsværftet i København. Færgen har været underkastet hovedsyn II med deraf følgende adskillelse af maskineriet for eftersyn.
19.11.194129.11.1941I dok på Orlogsværftet i København
29.11.194113.12.1941Orlogsværftet i København
14.12.194114.12.1941Passeret bommen i Københavns Havn for indgående
16.12.194116.12.1941Passeret bommen i Københavns Havn for udgående. Forsejlet fra København til Kalundborg.
17.12.194120.12.1941Oplagt i Kalundborg
21.12.194121.12.1941Ekstratur direkte fra Kalundborg til Aarhus med 800 rejsende
23.12.194123.12.1941Ekstratur direkte fra Kalundborg til Aarhus med 800 rejsende
29.12.194129.12.1941Ekstratur direkte fra Aarhus til Kalundborg med 800 rejsende
30.12.194130.12.1941Fra Kalundborg til Aarhus for at sejle ekstratur den 1.1.1942
01.01.194201.01.1942Ekstratur fra Aarhus til Kalundborg aflyst
04.01.194204.01.1942Ekstratur direkte fra Aarhus til Kalundborg med 600 rejsende
06.01.194228.03.1942Oplagt ved Fæstningen i Korsør
29.03.194229.03.1942Forsejlet fra Korsør til Aarhus
30.03.194230.03.1942Afsejlet fra Aarhus med 400 passagerer, ankom Kalundborg kl 18.30
30.03.194207.05.1942Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Helsingør værft)
08.05.194209.05.1942Forsejlet fra Aarhus til København
09.05.194221.05.1942Orlogsværftet i København, påsætning af nye ståldrivskruer og bundrensning. Som følge af den tilstedeværende minefare i farvandene er der foretaget udskiftning af søventiler til stålstøbte søventiler.
21.05.194222.05.1942Forsejlet fra København til Kalundborg
22.05.194223.05.1942Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på Orlogsværftet)
23.05.194223.05.1942Fra Aarhus til Kalundborg med 200 rejsende
23.05.194210.06.1942Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på Orlogsværftet)
11.06.194211.06.1942Forsejlet fra Kalundborg til Korsør
11.06.194201.11.1942Oplagt ved Fæstningen i Korsør
02.11.194202.11.1942Ankommet til B&W fra Korsør
02.11.194204.11.1942I dok på B&W værft i København
04.11.194217.11.1942B&W værft i København
17.11.194217.11.1942I København, minekabelprøve og kompasretning
18.11.194221.12.1942Oplagt ved Fæstningen i Korsør
22.12.194224.12.1942I fart i juletrafikken
25.12.194231.12.1942Oplagt ved Fæstningen i Korsør
01.01.194306.01.1943I fart i juletrafikken
07.01.194316.05.1943Oplagt ved Fæstningen i Korsør
17.05.194317.05.1943Passeret bommen i Københavns Havn for indgående
17.05.194326.05.1943Orlogsværftet i København, 2 dage i dok
xx.0x.1943xx.0x.1943Foretaget afmagnetisering i Københavns Havn
27.05.194327.05.1943Passeret bommen i Københavns Havn for udgående (til Helsingør)?
29.05.194324.05.1944Oplagt ved Fæstningen i Korsør
19.06.194430.06.1944Tilsyneladende i fart Korsør-Nyborg
05.07.194410.07.1944Tilsyneladende i fart Korsør-Nyborg
31.07.194412.08.1944Tilsyneladende i fart Korsør-Nyborg
03.10.194413.10.1944Tilsyneladende i fart Korsør-Nyborg
17.10.194417.10.1944Skibet tvangsovertaget af den tyske besættelsesmagt. Blandt andet anvendt til militære hestetransporter.
17.10.194428.10.1944Den tyske besætning bruger tiden på at lære skibet at kende, afprøve ankre, redningsmidler, dieselmotorer, hjælpemotorer, kedler og få brændstof ombord.
28.10.194428.10.1944Klar kl 05.30, afgik kl 07.30, trænet forskellige manøvrer til søs, afprøvet minekabel i Nyborg, kl 11.56 gået til anker ud for Nyborg med "klar" på maskinen.
29.10.194429.10.1944Afgik Nyborg kl 07.57, trænet forskellige manøvrer til søs, ankom til Fæstningen i Korsør kl 13.42
30.10.194430.10.1944Kl ca 14.00 afgået Korsør
31.10.194431.10.1944Kl 13.10 ankret ud for Frederikshavn, med "klar" på maskinen
31.10.194403.11.1944Ligget for anker ud for Frederikshavn, med "klar" på maskinen
03.11.194404.11.1944Fra Frederikshavn kl 17.12, ankom Kristiansand kl 05.14
04.11.194406.11.1944Ligget med "klar", begge dage foretaget forskellige manøvrer i ca. 3 x ½ time
06.11.194406.11.1944Forhalet til værftet fra kl 13.28 til kl 14.25
06.11.194409.11.1944På værft i Kristiansand
09.11.194409.11.1944Forhaler væk fra værftet fra kl 11.37 til kl 12.43
09.11.194410.11.1944Fra Kristiansand kl 17.09, ankret kl 01.45
10.11.194410.11.1944Ankret hevet op kl 16.13, diverse manøvrer
11.11.194411.11.1944Manøvrer til kl 02.07, ankret ved Stavanger, fra kl 11.51 til kl 12.45 forhalet til Stavanger
11.11.194413.11.1944Ligget i Stavanger
13.11.194413.11.1944Manøvrer fra kl 00.10 til kl 01.48, forhalede til ankerplads fra kl 08.45 til kl 09.37, afgik Stavanger kl 13.02
14.11.194414.11.1944Ankom Bergen kl 03.46
14.11.194416.11.1944Lå i Bergen
16.11.194416.11.1944Forhalet i Bergen fra kl 09.35 til kl 10.37 og fra kl 13.21 til kl 14.40
16.11.194418.11.1944Lå i Bergen
18.11.194418.11.1944Forhalet i Bergen fra kl 08.59 til kl 09.35, fra kl 12.50 til kl 13.45 og fra kl 16.05 til kl 16.53
18.11.194419.11.1944Lå i Bergen
19.11.194420.11.1944Sejlet fra Bergen kl 18.43, ankom Ålesund kl 11.03
20.11.194420.11.1944forhalet i Ålesund fra kl 12.39 til kl 12.55
21.11.194421.11.1944Sejlet fra Ålesund kl 06.10, ankom Molde kl 11.56.
22.11.194422.11.1944Sejlet fra Molde kl 06.06, gik til ankers ud for Bessaker kl 19.01
23.11.194423.11.1944Sejlet fra ankerplads ud for Bessaker kl 06.38, an Rørvik kl 12.04
23.11.194424.11.1944Sejlet fra Rørvik kl 15.24, gik til ankers ud for Bodø kl 08.02
24.11.194425.11.1944Sejlet fra ankerplads ud for Bodø kl 21.35
25.11.194425.11.1944Ankrede ved Lødingen fra kl 08.11 til kl 08.33, ankom Narvik kl 12.59
25.11.194427.11.1944Lå i Narvik
27.11.194427.11.1944Forhalede fra kl 09.38 til kl 10.13 og fra kl 10.32 til kl 12.07
27.11.194427.11.1944Sejlede fra Narvik kl 16.40, ankom Bogen kl 19.13, bunkrede 30 tons olie
28.11.194428.11.1944Sejlede fra Bogen kl 04.50, ankom Drag kl 09.52, afsejlede Drag kl 11.22, ankom Bogen kl 15.30. Forhalede her fra kl 22.50 til kl 23.38 Problemer her med styrbord maskine, der ikke ville køre
29.11.194429.11.1944Forhalede i Bogen fra kl 01.59 til kl 02.40 og fra kl 10.17 til kl 10.54, sejlede fra Bogen kl 12.28, ankom Drag kl 16.53 Forhalede i Drag fra kl 19.20 til kl 21.58, sejlede fra Drag kl 23.23
30.11.194430.11.1944Ankom Bogen kl 04.26. Forhalede her fra kl 12.02 til kl 12.31, sejlede fra Bogen kl 13.47, ankom Drag kl 18.38, sejlede fra Drag kl 19.45
01.12.194401.12.1944Ankom Bogen kl 01.54, afgik Bogen kl 13.19, ankom Drag kl 17.40, sejlede fra Drag kl 19.48, ankom Bogen kl 23.43, manøvrer til kl 00.55
02.12.194402.12.1944Sejlede fra Bogen kl 08.13, ankom Korsnes kl 11.45, afgik Korsnes kl 12.50, ankom Bogen kl 17.01
03.12.194403.12.1944Forhalede i Bogen fra kl 10.33, ankrede kl 11.15, afgik Bogen kl 13.40
03.12.194403.12.1944Ankom Drag kl 17.46, afgik Drag kl 20.43
04.12.194404.12.1944Ankom Bogen kl 01.23, forhalede fra kl 05.55 til kl 06.43, sejlede fra Bogen kl 9.44, an Korsnes kl 12.57, af Korsnes kl 13.31, an Bogen kl 16.55 Forhalet i Bogen fra kl 17.21 til kl 17.57
05.12.194405.12.1944Sejlede fra Bogen kl 0.50, an Korsnes kl 04.17, af Korsnes kl 06.07, an Bogen kl 9.40, af Bogen kl 12.06, an Korsnes kl 15.14,af Korsnes kl 16.03, an Narvik kl 21.00 for tankning
06.12.194406.12.1944Af Narvik kl 07.30, an Bogen kl 09.18, af Bogen kl 12.45, an Korsnes kl 16.04, af Korsnes kl 18.07, an Bogen kl 22.13
07.12.194407.12.1944Sejlede fra Bogen kl 0.55, an Korsnes kl 04.35, af Korsnes kl 06.28, an Bogen kl 10.20, af Bogen kl 12.55, an Korsnes kl 16.18, af Korsnes kl 18.25, an Bogen kl 21.58
08.12.194408.12.1944Sejlede fra Bogen kl 0.12, an Korsnes kl 03.34, af Korsnes kl 04.58, an Bogen kl 8.13, af Bogen kl 09.55, an Korsnes kl 13.11,af Korsnes kl 13.46, an Bogen kl 17.31
09.12.194409.12.1944Forhalede i Bogen fra kl 06.24 til kl 07.08, afgik Bogen kl 09.31, an Korsnes kl 12.43, af Korsnes kl 13.24, an Bogen kl 17.24, af Bogen kl 20.47
10.12.194410.12.1944An Korsnes kl 00.54, af Korsnes kl 05.02, an Bogen kl 08.21, af Bogen kl 10.17, an Korsnes kl 13.26, af Korsnes kl 13.43, an Bogen kl 16.59, af Bogen kl 20.27
11.12.194411.12.1944An Korsnes kl 00.06, af Korsnes kl 01.57, an Bogen kl 07.05, af Bogen kl 09.42, an Korsnes kl 13.17, af Korsnes kl 15.55, an Bogen kl 19.24, af Bogen kl 21.50
12.12.194412.12.1944An Korsnes kl 01.31, af Korsnes kl 04.13, an Bogen kl 07.48, af Bogen kl 09.25, an Korsnes kl 12.49, af Korsnes kl 13.53, an Bogen kl 17.13, af Bogen kl 19.17, an Korsnes kl 22.55
13.12.194413.12.1944Af Korsnes kl 02.00, an Bogen kl 05.45, af Bogen kl 09.08, an Korsnes kl 12.27, af Korsnes kl 13.15, an Bogen kl 16.32
14.12.194414.12.1944Sejlede fra Bogen kl 06.05, an Korsnes kl 09.55, af Korsnes kl 11.03, an Bogen kl 17.44, forhalet i Bogen fra kl 19.29 til kl 19.57, af Bogen kl 21.39
15.12.194415.12.1944An Korsnes kl 01.18, af Korsnes kl 04.31, an Narvik kl 08.47, tanket 51 tons gasolie, af Narvik kl 13.41, an Bogen kl 15.19, af Bogen kl 17.45, an Korsnes kl 21.46, af Korsnes kl 23.31
16.12.194416.12.1944Ankom Bogen kl 03.16, af Bogen kl 05.23, an Korsnes kl 09.01, af Korsnes kl 10.38, an Bogen kl 14.58, af Bogen kl 18.04, an Korsnes kl 21.39
17.12.194417.12.1944Af Korsnes kl 00.46, an Bogen kl 04.28, af Bogen kl 06.44, an Korsnes kl 09.31, af Korsnes kl 11.31, an Bogen kl 15.31, af Bogen kl 18.13, an Korsnes kl 21.45
18.12.194418.12.1944Af Korsnes kl 00.19, an Bogen kl 03.55, af Bogen kl 07.30, an Korsnes kl 11.00, af Korsnes kl 12.16, an Bogen kl 15.57, af Bogen kl 17.58, an Korsnes kl 21.38
19.12.194419.12.1944Af Korsnes kl 02.09, an Bogen kl 05.58, af Bogen kl 08.08, an Korsnes kl 11.53, af Korsnes kl 13.11, an Bogen kl 16.51, af Bogen kl 19.47, an Korsnes kl 23.24
20.12.194420.12.1944Af Korsnes kl 00.59, an Bogen kl 04.38, af Bogen kl 06.43, an Korsnes kl 10.24, af Korsnes kl 11.43, an Bogen kl 15.03
21.12.194421.12.1944Forhalet i Bogen fra kl 08.14 til kl 08.47, af Bogen kl 10.38, an Korsnes kl 14.20, af Korsnes kl 16.57, an Bogen kl 20.45, af Bogen kl 23.13
22.12.194422.12.1944An Korsnes kl 03.08, af Korsnes kl 05.15, an Bogen kl 08.58, af Bogen kl 11.13, an Korsnes kl 14.56, af Korsnes kl 16.58, an Bogen kl 20.40, af Bogen kl 22.59
23.12.194423.12.1944An Korsnes kl 03.15, af Korsnes kl 05.32, an Bogen kl 09.38, af Bogen kl 11.23, an Korsnes kl 15.31, af Korsnes kl 16.32, an Bogen kl 20.26
24.12.194424.12.1944Af Bogen kl 09.42, an Korsnes kl 13.23. Fejrede jul der.
25.12.194425.12.1944Af Korsnes kl 09.23, an Bogen kl 13.02. Forhalede i Bogen fra kl 15.50 til kl 16.02
26.12.194426.12.1944Af Bogen kl 11.37, an Korsnes kl 15.42, af Korsnes kl 18.08, an Bogen kl 21.40, af Bogen kl 23.55
27.12.194427.12.1944An Korsnes kl 03.57, af Korsnes kl 08.56, an Bogen kl 12.43, af Bogen kl 15.05, an Korsnes kl 18.58, af Korsnes kl 21.36
28.12.194428.12.1944An Bogen kl 01.14, af Bogen kl 04.45, fra kl 10.20 til kl 12.55 ligget for anker på grund af storm, an Korsnes kl 13.55, af Korsnes kl 15.02, an Bogen kl 18.50, af Bogen kl 20.51
29.12.194429.12.1944An Korsnes kl 02.22
30.12.194430.12.1944Af Korsnes kl 06.47, an Bogen kl 10.48, af Bogen kl 13.25, an Korsnes kl 17.15, af Korsnes kl 19.59
31.12.194431.12.1944Ankom Bogen kl 00.08, af Bogen kl 04.21, an Korsnes kl 08.22, af Korsnes kl 12.05, an Bogen kl 15.40, af Bogen kl 18.30, an Korsnes kl 22.23
01.01.194501.01.1945Af Korsnes kl 05.00, gik for anker ved Narvik kl 10.23, forhalede i Narvik fra kl 15.57 til kl 16.41 hvor skibet lå fast langs siden af "P.Alegro"
02.01.194502.01.1945Forhalede i Narvik fra kl 09.53 til kl 11.54, sejlede fra Narvik kl 14.25, an Bogen kl 16.30, af Bogen kl 19.27, an Korsnes kl 23.15.
03.01.194503.01.1945Af Korsnes kl 01.21, an Bogen kl 05.17, af Bogen kl 07.00, an Korsnes kl 10.45, af Korsnes kl 12.28, an Bogen kl 17.05, af Bogen kl 18.45, an Korsnes kl 22.17
04.01.194504.01.1945Af Korsnes kl 00.59, an Bogen kl 04.44, af Bogen kl 07.22, an Korsnes kl 10.55, af Korsnes kl 13.02, an Bogen kl 17.10, af Bogen kl 18.55, an Korsnes kl 22.34
05.01.194505.01.1945Af Korsnes kl 05.34, an Narvik kl 09.37, forhalede kl 10.47, ankom bunkerplads kl 11.30, afgik Narvik kl 18.28, ankom Bogen kl 20.28, af Bogen kl 23.23
06.01.194506.01.1945An Korsnes kl 03.05, af Korsnes kl 06.34, an Bogen kl 10.23, af Bogen kl 12.58, an Korsnes kl 16.29, af Korsnes kl 21.00
07.01.194507.01.1945Ankom Bogen kl 00.55, af Bogen kl 04.59, an Korsnes kl 10.39, af Korsnes kl 13.00, an Bogen kl 16.42, af Bogen kl 19.08, an Korsnes kl 22.50
08.01.194508.01.1945Af Korsnes kl 02.50, an Bogen kl 06.55, af Bogen kl 09.12, an Korsnes kl 12.39, af Korsnes kl 13.25, an Bogen kl 17.59, af Bogen kl 21.13
09.01.194509.01.1945An Korsnes kl 00.41, af Korsnes kl 05.06, an Bogen kl 08.45, af Bogen kl 21.03
10.01.194510.01.1945An Korsnes kl 00.39, af Korsnes kl 04.54, an Bogen kl 08.58, af Bogen kl 11.42, an Korsnes kl 15.12, af Korsnes kl 17.30, an Bogen kl 21.15
11.01.194511.01.1945Af Bogen kl 11.06, an Korsnes kl 14.48, af Korsnes kl 17.25, an Bogen kl 21.18, af Bogen kl 23.28
12.01.194512.01.1945an Korsnes kl 03.14, af Korsnes kl 08.00, an Bogen kl 11.48
13.01.194513.01.1945Forhalet i Bogen fra kl 14.48 til kl 15.45 hvor der ankredes
14.01.194514.01.1945Af Bogen kl 09.27, ankret kl 10.47, sejlet igen fra kl 12.25 til kl 12.58 hvor der igen ankredes
15.01.194515.01.1945An Bognes kl 11.44, manøvrer til kl 11.59, af Bognes kl 13.05, an Bogen kl 16.54, af Bogen kl 20.08
16.01.194516.01.1945An Bognes kl 00.05, af Bognes kl 07.21, an Bogen kl 10.47, af Bogen kl 13.01, an Bognes kl 16.40, af Bognes kl 17.59, an Bogen kl 21.45
17.01.194517.01.1945Af Bogen kl 07.07, an Bognes kl 11.54, af Bognes kl 12.39, an Narvik kl 17.05, bunkret 55 tons gasolie
18.01.194518.01.1945Af Narvik kl 16.03, an Bogen kl 19.28, forhalet i Bogen fra kl 20.11 til kl 20.39, ligget for anker
19.01.194519.01.1945Af Bogen kl 06.57, an Bognes kl 10.58, forhalet i Bognes fra kl 16.39 til kl 17.18, ligget for anker
20.01.194520.01.1945Af Bognes kl 07.43, an Bogen kl 11.25, af Bogen kl 13.09, an Bognes kl 16.40
21.01.194521.01.1945Af Bognes kl 07.41, an Bogen kl 11.16, af Bogen kl 13.18, an Bognes kl 17.10
22.01.194522.01.1945Af Bognes kl 07.38, an Bogen kl 11.12,forhalet i Bogen fra kl 15.43 til kl 16.39
23.01.194523.01.1945Af Bogen kl 05.58, an Bognes kl 09.40, af Bognes kl ??.??, an Bogen kl 13.51
24.01.194524.01.1945Lå i Bogen
25.01.194525.01.1945Forhalet i Bogen fra kl 09.35 til kl 10.46
26.01.194526.01.1945Forhalet i Bogen fra kl 10.32 til kl 10.58 og fra kl 15.20 til kl 15.57
27.01.194528.01.1945Lå i Bogen
29.01.194529.01.1945Lå i Bogen, fra kl 13.00 til 14.00 maskinen på klar på grund af flyver-alarm
30.01.194530.01.1945Forhalet i Bogen fra kl 10.32 til kl 10.58
31.01.194531.01.1945Af Bogen kl 06.06, an Bognes kl 10.07, af Bognes kl 11.55, an Bogen kl 15.20
01.02.194501.02.1945Af Bogen kl 06.25, an Bognes kl 10.04, af Bognes kl 11.03, an Bogen kl 14.36, af Bogen kl 19.25, an Bognes kl 23.22
02.02.194502.02.1945Af Bognes kl 02.04, an Bogen kl 05.43, af Bogen kl 10.01, an Bognes kl 13.46, af Bognes kl 15.06, an Bogen kl 18.31, af Bogen kl 20.58
03.02.194503.02.1945An Bognes kl 00.40, af Bognes kl 01.49, an Bogen kl 05.15, af Bogen kl 08.17, an Bognes kl 11.50, af Bognes kl 12.50, an Bogen kl 16.04 af Bogen kl 19.07
04.02.194504.02.1945An Bognes kl 02.12, af Bognes kl 09.08, an Narvik kl 13.22, bunkret 53,3 tons gasolie.
05.02.194505.02.1945Af Narvik kl 07.29, an Bogen kl 09.12, af Bogen kl 12.18, an Bognes kl 15.50, af Bognes kl 16.50, an Bogen kl 20.25, af Bogen kl 23.10
06.02.194506.02.1945An Bognes kl 02.51, af Bognes kl 04.54, an Bogen kl 08.29, af Bogen kl 11.04, an Bognes kl 14.53, af Bognes kl 15.41, an Bogen kl 19.16, Bogen kl 21.45
07.02.194507.02.1945An Bognes kl 01.20, af Bognes kl 04.35, an Bogen kl 08.08, af Bogen kl 09.16, an Bognes kl 12.50, af Bognes kl 13.35, an Bogen kl 17.13
08.02.194508.02.1945Af Bogen kl 09.32, an Bognes kl 13.09, af Bognes kl 14.51, an Bogen kl 18.38
09.02.194509.02.1945Af Bogen kl 07.25, an Bognes kl 11.10, af Bognes kl 12.11, an Bogen kl 15.39
10.02.194510.02.1945Lå i Bogen
11.02.194511.02.1945Af Bogen kl 07.24, an Bognes kl 10.03, af Bognes kl 19.13, an Drag kl 20.58
12.02.194512.02.1945Forhalet i Drag fra kl 13.19 til kl 14.27, af Drag kl 14.42, ankret kl 19.39 i Bogen, forhalet fra kl 21.46 til kl 22.10 i Bogen
13.02.194513.02.1945Af Bogen kl 10.05, an Bognes kl 13.50, af Bognes kl 15.20,an Bogen kl 19.07, forhalet i Bogen fra kl 21.13 til kl 21.36
14.02.194514.02.1945Af Bogen kl 00.19, an Bognes kl 04.06, af Bognes kl 07.07,an Bogen kl 10.32, forhalet i Bogen fra kl 16.43?? til kl 16.43??
15.02.194515.02.1945Forhalet i Bogen fra kl 15.30 til kl 15.50, af Bogen kl 18.02, an Bognes kl 21.44
16.02.194516.02.1945Af Bognes kl 04.15, an Bogen kl 07.51, af Bogen kl 11.59,an Bognes kl 15.40, af Bognes kl 18.13, an Bogen kl 22.00
17.02.194517.02.1945Af Bogen kl 02.10, an Bognes kl 05.56, af Bognes kl 07.50,an Bogen kl 11.23, af Bogen kl 14.44, an Bognes kl 18.27, af Bognes kl 20.09 an Bogen kl 23.53
18.02.194518.02.1945Af Bogen kl 08.33, an Bognes kl 12.21, af Bognes kl 13.53,an Bogen kl 17.26,
19.02.194519.02.1945Lå i Bogen
20.02.194520.02.1945Af Bogen kl 07.02, an Bognes kl 10.59, kl 10.51 faldt den bagbord hovedmaskine ud, kunne ikke repareres, sejlet videre på styrbord maskine af Bognes kl 14.34, an Bogen kl 18.26
21.02.194521.02.1945Forhalet i Bogen fra kl 13.33 til kl 15.46, fortsat reparation af bagbord hovedmaskine
22.02.194522.02.1945Forhalet i Bogen fra kl 09.16 til kl 10.12, af Bogen kl 13.21, kl 17.05 ankret.
23.02.194523.02.1945Ankermanøvrer fra kl 11.50 til kl 12.06.
24.02.194524.02.1945Ankret op kl 00.15, an Bognes kl 02.46, af Bognes kl 06.02,an Bogen kl 12.09
25.02.194525.02.1945Forhalet i Bogen fra kl 12.30 til kl 12.53, ankret, af Bogen kl 14.25, an Bognes kl 22.30
26.02.194526.02.1945Af Bognes kl 13.20, ankret kl 17.14 ved Bogen
27.02.194527.02.1945Forhalet i Bogen fra kl 08.07 til kl 09.20
27.02.194507.03.1945Oplagt i Bogen for at give især bagbord hovedmaskine vedligeholdelse
07.03.194507.03.1945Forhalet i Bogen fra kl 06.22 til kl 07.17, af Bogen kl 09.09,an Bognes kl 12.47, af Bognes kl 13.59, an Bogen kl 17.34
08.03.194508.03.1945Af Bogen kl 06.57, an Bognes kl 10.36, af Bognes kl 13.11, an Bogen kl 15.40, af Bogen kl 19.48, an Bognes kl 23.35
09.03.194509.03.1945Af Bognes kl 06.10, an Bogen kl 09.33, forhalet i Bogen fra kl 10.58 til kl 14.30
09.03.194512.03.1945Oplagt i Bogen for vedligeholdelse
12.03.194512.03.1945Forhalet i Bogen fra kl 08.38 til kl 13.22
12.03.194515.03.1945Oplagt i Bogen for vedligeholdelse
15.03.194515.03.1945Forhalet i Bogen fra kl 14.09 til kl 14.27, af Bogen kl 18.50,an Bognes kl 22.50
16.03.194516.03.1945Af Bognes kl 03.18, an Bogen kl 07.08, af Bogen kl 09.05, an Bognes kl 12.48, af Bognes kl 13.46, an Bogen kl 17.21, af Bogen kl 19.40, an Bognes kl 23.22
17.03.194517.03.1945Af Bognes kl 05.46, an Bogen kl 09.25
18.03.194518.03.1945Lå i Bogen
19.03.194519.03.1945Forhalet i Bogen fra kl 05.53 til kl 06.10, af Bogen kl 09.10,an Bognes kl 12.50, af Bognes kl 14.00, an Bogen kl 17.34
20.03.194520.03.1945Af Bogen kl 06.06, an Bognes kl 09.40, af Bognes kl 10.32, an Bogen kl 14.06
21.03.194521.03.1945Forhalet i Bogen fra kl 08.57 til kl 09.18
22.03.194522.03.1945Lå i Bogen
23.03.194523.03.1945Af Bogen kl 13.17, an Bognes kl 17.16
24.03.194524.03.1945Forhalet i Bognes fra kl 06.04 til kl 06.30, af Bognes kl 09.15, an Bogen kl 13.48, forhalet i Bogens fra kl 15.31 til kl 16.07
25.03.194515.04.1945Lå i Bogen, rengøring og vedligehold samt påske
15.04.194515.04.1945Varskoet om at skulle i drift kl 09.00, af Bogen kl 14.49, an Drag kl 20.13, af Drag kl 23.00
16.04.194516.04.1945An Bogen kl 03.37, manøvrer til kl 04.03, af Bogen kl 14.20, an Drag kl 20.26
17.04.194517.04.1945Af Drag kl 02.27, an Bogen kl 07.33, af Bogen kl 15.50, an Drag kl 21.13
18.04.194518.04.1945Af Drag kl 02.30, an Bogen kl 07.31, af Bogen kl 16.16, an Bognes kl 20.20
19.04.194519.04.1945Af Bognes kl 03.00, an Bogen kl 06.44, af Bogen kl 13.58,an Bognes kl 17.43, af Bognes kl 19.50, an Bogen kl 23.07
20.04.194525.04.1945Lå i Bogen, rengøring og vedligehold
26.04.194509.06.1945Desværre ingen registreringer af hvad der skete med færgen i denne periode
09.06.194509.06.1945DSB's blad Vingehjulet oplyser at det må betragtes som overvejende sandsynligt, at FREIA er gået tabt
xx.xx.1945xx.xx.1945Fundet af Royal Navy i Norge, vistnok i en lille havn nord for Narvik
14.06.194514.06.1945Korsør avis skriver at færgen nu er fundet i Norge
30.06.194530.06.1945Ankommet til Kristiansand red kl 06.00, hvor FREIA fortøjedes på CHRISTIAN IX's styrbord side
30.06.194502.07.1945Lå på Kristiansand red sammen med CHRISTIAN IX
02.07.194502.07.1945Sejlet fra Kristiansand kl 13.00 mod København
03.07.194503.07.1945Kommet til Frihavnen i København under tysk kommando
04.07.194504.07.1945Overdraget til DSB kl 15.30 af en engelsk officer
05.07.194505.07.1945Ankom til B&W værft kl 15.00
05.07.194527.08.1945B&W værft i København. Færgen blev underkastet hovedsyn II. Buler på bovporten, 13 buler langs skibssiden udbedret, ladeportene rettede og repareret. Rotter ombord i skibet bekæmpet.
27.08.194503.09.1945I dok på B&W værft fra 27.08.1945 kl 15.40 til 03.09.1945 kl 09.30
03.09.194510.10.1945B&W værft i København
10.10.194502.11.1945I dok på B&W værft fra 10.10.1945 kl 13.00 til 02.11.1945 kl 11.30
02.11.194510.11.1945B&W værft i København
10.11.194511.11.1945Kompasretning, tilbage til B & W
11.11.194511.11.1945Afgik fra B&W kl 11.30, sluttede dagen i leje i Frihavnen
12.11.194512.11.1945Afgik fra lejet kl 08.15, prøvede minekablet og afmagnetiserede. Gik i lejet kl 11.45 og satte lodsen af.
12.11.194512.11.1945Kl 12.45 sejlet der ud for endnu en afmagnetisering, ankom lejet kl 13.30
13.11.194513.11.1945Sejlet kl 07.00 fra lejet, rettede kompas og radiopejler, derefter fortsattes til Aarhus, hvortil skibet ankom kl 18.30.
14.11.194525.11.1945Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på B&W værft)
26.11.194526.11.1945Forsejlet fra Aarhus kl 08.15 til Korsør, ankom kl 13.55
26.11.194529.11.1945Oplagt i automobilfærgelejet i Korsør (ma-to)
29.11.194520.12.1945Oplagt ved Fæstningen i Korsør (to-to)
21.12.194521.12.1945Afgik Korsør kl 15.38, ankrede ved rød kost I i Kalundborg Fjord kl 18.41
22.12.194522.12.1945Sejlet fra Kalundborg Fjord til Kalundborg. (reserve for Aarhus-Kalundborg, hvis juletrafikken blev for stor)
22.12.194522.12.1945Sejlet direkte fra Kalundborg til Aarhus og retur
23.12.194524.12.1945Sejlet direkte fra Kalundborg til Aarhus og retur. Måtte ligge for anker ud for Kysthospitalet i Kalundborg fjord natten over på grund af tåge. Kom i havn om morgenen den 24.12.1945
24.12.194524.12.1945Forsejlet fra Kalundborg til Korsør
26.12.194526.12.1945Sejlet fra Korsør til Nyborg - overført ca 100 passagerer fra Nyborg til Korsør
27.12.194527.02.1946Oplagt ved Fæstningen i Korsør
28.02.194601.03.1946Mulig udkommando - hvortil ?
02.03.194602.03.1946Sejlads Korsør-Nyborg
03.03.194604.04.1946Oplagt ved Fæstningen i Korsør
05.04.194608.04.1946Sejlads Korsør-Nyborg
09.04.194611.04.1946Oplagt (ti-to)
12.04.194615.04.1946Sejlads Korsør-Nyborg
15.04.194615.04.1946Sikring mod magnetminer kontrolmålt i Nyborg
15.04.194616.04.1946Sejlads Korsør-Nyborg
16.04.194616.04.1946Ved frakørsel fra FREIA liggende i bilfærgelejet i Korsør kl ca 9.20 påkørte lastbil med påhængsvogn den sydlige gelændersten hvorved denne skubbedes ud af sit leje.
16.04.194622.04.1946Sejlads Korsør-Nyborg
23.04.194623.04.1946Forsejlet fra Korsør kl 09.10, ankomst Aarhus kl 14.40
24.04.194626.05.1946Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på B&W værft)
26.05.194626.05.1946Under fortøjning i Kalundborg i vindstyrke 7 og hvor skibet havde meget slagside sprang kæden, og ramte en matros så uheldigt at han i ambulance måtte indlægges på sygehuset med et brækket ribben
26.05.194611.06.1946Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på B&W værft)
11.06.194611.06.1946Ved ankomst til Kalundborg blev en passager skubbet i vandet af de andre passagerer, passageren blev hurtigt bjerget op igen, færgen havde den dag fuldt rejsetal, det vil sige 1.000 passagerer
11.06.194624.06.1946Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på B&W værft)
24.06.194624.06.1946Færgen skriver: I henhold til samtale med hr søfartschefen indsendes hermed en skitse over vanddybderne i Kolby Kås havn, udfærdiget af havnefogeden. Jeg undlader ikke samtidig at indberette at FREIA ved anduvningen af Kolby Kås havn gentagne gange har mistet styringen mellem læmolen og anlægskajen, og derved tørnet mod det yderste stykke af kajen. Årsagen til at skibet på dette sted mister styringen anser jeg for at være den, at der her er for ringe vanddybde ved lavvande og under urolige vejrforhold.
24.06.194603.07.1946Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på B&W værft)
04.07.194606.07.1946Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND motoreftersyn)
06.07.194606.07.1946Kontrolmålt mod magnetisering i Aarhus
06.07.194607.07.1946Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND motoreftersyn)
07.07.194607.07.1946Kompasretning og forsejlet fra Kalundborg-Aarhus til Storebælt
08.07.194615.07.1946Sejlads Korsør-Nyborg på fredage til og med mandage
15.07.194615.07.1946Ved dykkerundersøgelse konstateret at et blad på styrbord skrue mangler
18.07.194622.07.1946Sejlads Korsør-Nyborg på fredage til og med mandage samt 18.07.1946
22.07.194622.07.1946Færgen skriver: I anledning af at FREIA mangler 2 blade på styrbord skrue skal jeg tillade mig at henlede hr søfartschefens opmærksomhed på at færgens manøvreevne er nedsat i betydelig grad.
22.07.194623.08.1946Sejlads Korsør-Nyborg på fredage til og med mandage
23.08.194623.08.1946Konstateret at der nu kun er et blad tibage på styrbord skrue
23.08.194629.08.1946Oplagt ved Fæstningen 23.08 kl 14 med skader på skrue (fr-to)
29.08.194630.08.1946Nakskov værft, ankom 29.08 kl 12.00
30.08.194606.09.1946I Nakskov værfts flydedok, skruer skiftet
06.09.194606.09.1946Nakskov værft, skruer skiftet, afsejlede 06.09 kl 16.00
07.09.194630.09.1946Sejlads Korsør-Nyborg fra 07.09 kl 14
30.09.194630.09.1946Sikring mod magnetminer kontrolmålt i Nyborg
01.10.194601.10.1946Forsejlet fra Storebælt til Kalundborg
01.10.194605.10.1946Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND oplagt med skader)
05.10.194605.10.1946Kunne ikke anløbe Kolby Kås på grund af laveste vandstand i 15 år
05.10.194609.10.1946Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND oplagt med skader)
09.10.194609.10.1946Skrivelse fra skibet: I anledning af motorskibet JYLLANDs grundstødning ved Falske Blosax i tæt tåge tillader undertegnede sig at hestille til søfartschefen om at foranledige, at der på grunden udlægges en mekanisk "Tildebøje?" i lighed med den, der er beliggende ved indsejlingen til Malmö havn. Opmærksomheden henledes på, at Falske Bolsax der ligger tæt op ad skibenes minestrøgne rute og kun er afmærket med almindeligt vintersømærke er der stadig stor fare for skibenes sikkerhed under sejlads i tåge og i ukendte strømforhold, så længe som afmærkningen af grunden er som det er på nuværende tidspunkt
09.10.194614.10.1946Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND oplagt med skader)
14.10.194614.10.1946Avisen skriver: "FREIA var stærkest, rev en pullert op med rod". Skrivelse fra skibet: under henvisning til mit skriv af 20.06.1948 angående monteringen af en forsvarlig fortøjningspæl i stedet for den gamle fortøjningspæl, undlader jeg ikke at meddele at den gamle pæl stadig ikke er erstattet med en ny, og at man ved ankomsten til Kalundborg på forrige tur under indtrækning af skibet til kajen trak pælen helt op ad jorden. Den er ganske vist nu atter uden nogen form for afstivning, men når den bliver udsat for særlig kraftpåvirkning, vil den uvægerlig atter blive trukket op af jorden, hvilket vil gå ud over skibets sikkerhed og eventuelt forårsage store og kostbare havarier.
14.10.194608.11.1946Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND oplagt med skader)
09.11.194621.11.1946Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Helsingør værft)
21.11.194621.11.1946Skrivelse fra skibet: herved undlader jeg ikke at indberette til hr søfartschefen, at jeg dags dato på grund af lavvande havde store vanskeligheder i Kolby Kås med at få forskibet arbejdet ind til kajen, så der kunne etableres forbindelse med land over den forreste lade "briks". Efter havnefogedens udtalelse var vandstanden kun 59 cm under dagligt vande, vind sydsydvest 4. Jeg tillader mig at foreslå, at der foretages en uddybning ved sydsiden af molen, hvor FREIA lægger til. Det bemærkes, at skibet blev 32 minutter forsinket i afgangen fra Kolby Kås.
21.11.194606.12.1946Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Helsingør værft)
07.12.194607.12.1946Forsejlet fra Kalundborg-Aarhus til Korsør
08.12.194607.01.1947Sejlads Korsør-Nyborg
07.01.194707.01.1947Sikring mod magnetminer kontrolmålt i Nyborg
08.01.194708.01.1947Sejlads Korsør-Nyborg til kl 17.45
09.01.194709.01.1947Kompasretning fra 09.00 til 11.20. Sejlet fra Korsør kl 12.10, ankomst Kalundborg kl 15.35.
10.01.194713.01.1947Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Nakskov værft)
13.01.194713.01.1947Taget isproviant ombord, isen presser i Aarhusbugten.
13.01.194720.01.1947Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Nakskov værft)
20.01.194720.01.1947Bryder isen i Kalundborg fjord på vej fra Kalundborg til Aarhus så fiskerbådene kan komme ud.
20.01.194707.02.1947Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Nakskov værft)
08.02.194708.02.1947Sejlet i is, Aarhus af 12.35, Kolby Kås 17.25-18.45, Kalundborg 23.30(hak 40)
09.02.194709.02.1947Sejlet i is, Kalundborg af 12.00, Kolby Kås 16.25-16.40, Aarhus 22.35(hak 40)
10.02.194710.02.1947Sejlet i is, Aarhus af 12.15, Kolby Kås an 18.05 hvor færgen overnattede
11.02.194711.02.1947Sejlet i is, Kolby Kås af 07.15, Kalundborg an 11.50
12.02.194712.02.1947Sejlet i is, Kalundborg af 09.30, Kolby Kås 14.00-14.20, Aarhus 20.10(hak 45)
13.02.194713.02.1947Sejlet i is, Aarhus af 08.20, Kolby Kås 14.45-14.55, Kalundborg 19.15(hak 45)
14.02.194714.02.1947Sejlet i is, Kalundborg af 09.50, Kolby Kås 13.15-13.35, Aarhus 18.45(hak 45)
15.02.194715.02.1947Sejlet i is, Aarhus af 08.20, Kolby Kås 13.15-13.35, Kalundborg 17.15(hak 45)
16.02.194716.02.1947Sejlet i is, Kalundborg af 09.45, Kolby Kås 14.05-14.20, Aarhus 21.15(hak 45)
17.02.194717.02.1947Ingen sejlads, oplagt i Aarhus (ma)
18.02.194718.02.1947Sejlet i is, Aarhus 10.30, Kolby Kås an 22.45 hvor færgen overnattede(hak 45)
19.02.194719.02.1947Sejlet i is, Kolby Kås af 08.10, Kalundborg an 13.45 (hak 42)
20.02.194720.02.1947Skrivelse fra skibet: herved meddeles hr søfartschefen, at et blad på styrbord skrue formentlig er vredet eller bøjet ganske lidt, da maskinens omdrejningstal er gået lidt ned
20.02.194725.03.1947Oplagt (indefrosset) i Kalundborg Havn (to-ti)
26.03.194726.03.1947Forsøgt at sejle, Kalundborg af 12.15, nået til Refsnæs, måtte returnere til Kalundborg an kl 17.00
27.03.194701.04.1947Oplagt (indefrosset) i Kalundborg Havn (to-ti)
02.04.194702.04.1947Hjulpet fra Kalundborg kl 05.15 til Korsør kl 11.40 af Isbryderen ISBJØRN
02.04.194702.04.1947Sejlet fra Korsør kl 15.25 i is, ankommet Nyborg kl 18.30, sejlet fra Nyborg kl 20.15 i is, ankommet Korsør kl 23.30
03.04.194703.04.1947Sejlet fra Korsør kl 08.50 i is, ankommet Nyborg kl 14.20, overnattet der
04.04.194704.04.1947Sejlet fra Nyborg kl 08.50 i is, ankommet Korsør kl 10.45 Sejlet fra Korsør kl 11.40 i is, ankommet Nyborg kl 13.20, sejlet fra Nyborg kl 14.00 i is, ankommet Korsør kl 15.55 Sejlet fra Korsør kl 16.35 i is, ankommet Nyborg kl 18.30, sejlet fra Nyborg kl 18.45 i is, ankommet Korsør kl 20.30
05.04.194705.04.1947Sejlet fra Korsør kl 15.15 i is, ankommet Nyborg kl 16.45, sejlet fra Nyborg kl 17.25 i is, ankommet Korsør kl 18.50
05.04.194705.04.1947Skrivelse fra skibet: herved undlader jeg ikke at indberette til hr søfartschefen at jeg dags dato med FREIA beskadigede det lille hoved på bilfærgelejet i Nyborg. Årsagen til uheldet er den at skruerne er mere beskadigede i isen end jeg havde regnet med, således at jeg ved anduvning af lejet ikke kunne få stoppet færgen i tide samt at den er mere beskadiget end den bagbord, hvorfor skibet drejede ind til den forkerte side og tørnede mod hovedet. Jeg tillader mig at henlede opmærksomheden på at det i stormfuldt vejr vil være forbundet med stor risiko for skibets sikkerhed at anduve bilfærgelejerne i henholdsvis Korsør og Nyborg sålænge skruerne er i den nuværende forfatning.
06.04.194706.04.1947Ingen sejlads (påskesøndag)
07.04.194707.04.1947Sejlet fra Korsør kl 09.05 i is, ankommet Nyborg kl 10.50
07.04.194707.04.1947Sejlet fra Nyborg kl 12.20 i is, ankommet Korsør kl 14.25
07.04.194707.04.1947Sejlet fra Korsør kl 16.00 i is, ankommet Nyborg kl 17.55
07.04.194707.04.1947Sejlet fra Nyborg kl 18.30 i is, ankommet Korsør kl 20.15
08.04.194708.04.1947Sejlet 2 dobbeltture Korsør-Nyborg-Korsør med 90-95 min overfartstid
09.04.194710.04.1947Sejlet Korsør-Nyborg-Korsør med 85-90 min overfartstid
10.04.194710.04.1947Dykker udtager wire i skrue, derfor første afgang udsat til kl 11
10.04.194713.04.1947Sejlet Korsør-Nyborg-Korsør med 85-90 min overfartstid
13.04.194713.04.1947Sejlet fra Nyborg kl 16.10, ankommet Korsør kl 18.10
14.04.194715.04.1947Sejlet Korsør-Nyborg-Korsør med 85-90 min overfartstid
16.04.194716.04.1947Forsejlet fra Korsør kl 08.45, ankommet Aarhus værft kl 15.25
16.04.194726.05.1947Aarhus værft, færgen blev underkastet hovedsyn I
26.05.194728.05.1947I dok fra 26.05.1947 kl 16.45 til 28.05.1947 kl 15.50
28.05.194730.05.1947Aarhus værft, færgen blev underkastet hovedsyn I
31.05.194731.05.1947Kontrolmålt mod magnetisering i Aarhus fra kl 06.00 til kl 08.15, rettet kompasser fra kl 08.15 til kl 09.10, forsejlet fra Aarhus kl 09.10 til Korsør an kl 14.30
01.06.194716.06.1947Sejlads Korsør-Nyborg
16.06.194716.06.1947Skrivelse fra færgen: Herved undlader man ikke at meddele søfartschefen, at der kl ca 11.10 opstod en mindre brand i skorstenskassen på bådedækket, i en lille rulle gammelt sejldug, som har ligget gemt der, antagelig gennem længere tid. Ilden i sejldugen antændte nogle redningsbælter ca 25 stk, som dagmanden havde hængt til tørre i skorstenskassen. Sejldugen er antagelig antændt ved, at der ved skibets rullen i søen er faldet ned eller trillet hen på den ikke isolerede kant af skorstenen. Ilden blev slukket i løbet af 10 minutter med skumslukker og vand. Der skete ikke nogen skade af nogen art, udover de 25 redningsbælter, der brændte. Vind VestNordVest 7 og byger.
16.06.194718.06.1947Sejlads Korsør-Nyborg
18.06.194718.06.1947Ud af fart kl 17.25.
19.06.194719.06.1947Forsejlet fra Korsør kl 09.00, ankomst Kalundborg kl 13.58, rettet kompasser på turen, skiftet plads i havnen kl 14.15 til kl 14.30
20.06.194721.06.1947Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, ekstrafærge (Københavnske feriebørn)
22.06.194722.06.1947Ligget oplagt i Kalundborg om søndagen
23.06.194728.06.1947Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, ekstrafærge (Københavnske feriebørn)
29.06.194729.06.1947Ligget oplagt i Kalundborg om søndagen
30.06.194702.07.1947Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, ekstrafærge (Københavnske feriebørn)
02.07.194702.07.1947Forsejlet fra Aarhus kl 13.55 til Korsør an kl 19.36
03.07.194710.07.1947Sejlads Korsør-Nyborg
10.07.194710.07.1947Skrivelse fra færgen: Herved undlader jeg ikke at gøre hr søfartschefen bekendt med, at de nye skruer har nedsat FREIAs manøvreevne betydeligt i forhold til de gamle metalskruer. Fart og omdrejninger pr sømil er dog noget nær det samme.
10.07.194711.07.1947Sejlads Korsør-Nyborg
11.07.194711.07.1947På færgeturen der ankom Korsør kl 09.20 overførtes der 31 kister med døde patrioter fra 2. verdenskrig.
11.07.194725.07.1947Sejlads Korsør-Nyborg
25.07.194725.07.1947Skrivelse fra færgen: I forbindelse med min skrivelse af 10.juli tillader jeg mig at gøre søfartschefen bekendt med, at FREIA med de nye skruer ryster ualmindelig kraftigt under svajning, når der skiftes fra frem til bak. Jeg har forsøgt at gøre svajningerne så lempelige som muligt, ved at lade farten løbe af skibet fra frem til bak, men alligevel ryster skibet meget kraftigt, når maskinerne starter fra bak. Rystelserne er endda så kraftige, at det ser ud, som om styrekompasset ville kunne rystes ud af sin ophængning.
25.07.194727.07.1947Sejlads Korsør-Nyborg
28.07.194728.07.1947Sejlet Korsør af kl 11.00, Nyborg an kl 12.20
28.07.194728.07.1947Målt minekabel i Nyborg, dernæst forsejlet Nyborg af kl 13.25, Aarhus an kl 19.47
29.07.194703.08.1947Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, ekstrafærge (Københavnske feriebørn)
03.08.194703.08.1947Ligget oplagt i Aarhus om søndagen
04.08.194709.08.1947Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, ekstrafærge (Københavnske feriebørn)
10.08.194710.08.1947Formentlig ligget oplagt i Aarhus om søndagen
11.08.194711.08.1947Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, ekstrafærge (Københavnske feriebørn)
11.08.194711.08.1947Forsejlet fra Kalundborg kl 17.45, an Korsør kl 21.20
12.08.194718.08.1947Sejlads Korsør-Nyborg fra 12.08 kl 11.30
19.08.194719.08.1947Forsejlet fra Korsør af kl 15.00 til Masnedsund an kl 18.36
20.08.194720.08.1947Sejlet fra Masnedsund kl 09.00, ved kaj kl 9.34, afgået kl 11.30, kl 12.00 sejlet under Storstrømsbroen og tilbage, derefter til Nykøbing F med skandinaviske jernbanefolk fra NJS, an Nykøbing F kl 15.10, af kl 16.15, Korsør an kl 20.45
21.08.194727.08.1947Oplagt ved fæstningen i Korsør (to-on)
28.08.194728.08.1947Forsejlet fra Korsør kl 07.00, København an kl 18.00
29.08.194729.08.1947Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn fra kl 08.10 til kl 15.25
30.08.194730.08.1947Kompasrettet fra kl 12.29 til kl 15.38.
31.08.194701.09.1947Sejlet fra København 31.08.1947 kl 11.35, an Gdynia 01.09 kl 12.50. Hjemsejlads med 550 tysk-polske krigsflygtninge. Skrivelser fra skibet: Herved meddeles, at der under færgens ophold i Gdynia havn er givet rådighedstjeneste, som følge af at besætningen har gået vagt om vagt, grundet de herskende omstændigheder. Efter lodsens udtalelse var opholdet i havnen forbundet med stor risiko især om natten, hvor overfald, om natten, hvor overfald, tyverier, og lignende var fremherskende. Besætningen blev derfor om natten forbudt landlov, hvorimod de om dagen har haft tilladelse til at gå i land på frivagten - dog med den klausul, at de ikke måtte fjerne sig længere fra skibet end man kunne tilkalde dem med sirenen. Samtidig skal bemærkes, at besætningen i søen flere gange på frivagten er kaldt på dækket for at udføre arbejder, såsom ankring, modtagelse af lods, opsætning af træskodder for sprængte vinduer, stuvning af flygtninges bagage på hoveddækket samt til assistance for "Røde Kors".
02.09.194703.09.1947Sejlet fra Gdynia 02.09.1947 kl 18.25, an København 03.09 kl 17.25.
04.09.194704.09.1947Udført forskellige arbejder på skibet i Københavns Frihavn
05.09.194706.09.1947Sejlet fra København 05.09.1947 kl 10.45, an Neufahrwasser 06.09 kl 12.52. Hjemsejlads med 550 tysk-polske krigsflygtninge.
07.09.194708.09.1947Sejlet fra Neufahrwasser 07.09.1947 kl 15.10, an København 08.09 kl 15.05
08.09.194709.09.1947Forsejlet fra København til Korsør, an Korsør 09.09.1947 kl 04.30
10.09.194707.10.1947Sejlads Korsør-Nyborg
08.10.194708.10.1947Forsejlet fra Korsør til Kalundborg
08.10.194704.12.1947Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på B&W værft)
05.12.194705.12.1947Forsejlet fra Kalundborg til Nyborg
06.12.194719.12.1947Oplagt i Nyborg (lø-fr)
20.12.194704.01.1948Sejlads Korsør-Nyborg, evt.først i fart med passagerer og biler 21.12
05.01.194828.01.1948Ved Storebælt
28.01.194828.01.1948I fart denne dag som følge af FYNs og SJÆLLANDs kollision
28.01.194801.02.1948Ved Storebælt
02.02.194802.02.1948Forsejlet fra Korsør kl 09.00 til Aarhus an kl 17.45, sejlet alene på styrbord maskine da bagbord maskine var brudt sammen.
02.02.194816.03.1948Aarhus værft. Færgen har været underkastet hovedsyn I,
16.03.194816.03.1948Kontrolmålt mod magnetisering i Aarhus fra kl 08.20 til kl 13.20
17.03.194817.03.1948Kl 06.00 forhalet fra kaj til Kalundborgbådens plads i Aarhus
17.03.194821.03.1948Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, (KALUNDBORG maskinreparation)
22.03.194822.03.1948Forsejlet fra Kalundborg kl 06.05, an Korsør kl 10.14
22.03.194831.03.1948Sejlads Korsør-Nyborg i påsketrafikken
31.03.194831.03.1948Forsejlet fra Korsør kl 06.00 til København, ankomst kl 16.40
01.04.194801.04.1948Kontrolmålt i Lynette-løbet i Københavns havn
02.04.194802.04.1948Forsejlet fra København kl 12.00 til Kalundborg an 20.20.
03.04.194817.05.1948Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Nakskov værft)
17.05.194817.05.1948Skibet skriver: Herved undlader jeg ikke at indberette hr.søfartschefen følgende: Ved anduvning af Kolby Kås havn den 17.maj, viste det sig, at der lige udenfor læmolen var en meget stærk sydgående strøm, der forårsagede, at skibet rørte den sydlige mole ved indsejlingen, hvorved et koøje i overbygningen sprængtes og en overfladeskærm blev revet af. Hvorimod læmolen ikke led nogen skade.
17.05.194812.06.1948Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Nakskov værft)
12.06.194812.06.1948Forsejlet fra Aarhus kl 08.00, Korsør an kl 14.00
12.06.194820.06.1948Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-sø)
20.06.194820.06.1948Forsejlet fra Korsør kl 12.00 til Kalundborg an kl 15.55
20.06.194802.07.1948Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, ekstrafærge (Københavnske feriebørn)
02.07.194802.07.1948Forsejlet fra Kalundborg-Aarhus til Storebælt
03.07.194826.07.1948Sejlads Korsør-Nyborg
26.07.194826.07.1948Kontrolmålt mod miner i Nyborg havn
26.07.194827.07.1948Forsejlet fra Korsør kl 17.00 til København, ankrede fra kl 05.30 til kl 07.45,
27.07.194827.07.1948afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn, an Frihavnen kl 12.05
28.07.194828.07.1948Kompasrettet fra kl 08.05 til kl 10.10. Forsejlet fra København kl 10.10 til Aarhus an kl 18.48.
30.07.194811.08.1948Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, ekstrafærge (Københavnske feriebørn)
11.08.194811.08.1948Forsejlet fra Kalundborg kl 18.20, Korsør an kl 22.05
12.08.194818.08.1948Sejlads Korsør-Nyborg (HEIMDAL på Aarhus værft)
19.08.194819.08.1948Forsejlet fra Korsør kl 10.05, Kalundborg an kl 14.00
20.08.194812.09.1948Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Nakskov værft)
12.09.194812.09.1948Skrivelse fra skibet til søfartschefen: Herved meddeles, at FREIA er meget overbegroet i skibsbunden, så omdrejningstallet på hver halve tur er steget med ca. 4.000 a 5.000 omdrejninger. Jeg tillader mig at foreslå, at skibet eventuelt søges taget i dok for bundbehandling, når JYLLAND kommer i fart ved overfarten. Det bemærkes at man har skrabet og børstet skibssiderne i vandgangen med roehakkejern, så dybt som det har været muligt at række!
12.09.194803.11.1948Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Nakskov værft)
03.11.194803.11.1948Grundstødt ved Gisseløre. Skrivelse fra skibet: På turen fra Aarhus til Kalundborg tog færgen grunden ved den østlige hvide et-prik mellem Gisseløre land og Gisseløre to-prik. Det meste af turen havde vejret været let regndiset, men noget efter, at man kl 16.37 havde passeret den røde et-kost ved Asnæs og forandret kurs til sydøst til øst trekvartøst, blev tågen tættere. (Vagthavende styrmand). Men undertegnede, der var fungerende fører, der stadig havde holdt mig i kontakt med navigatøren, gik nu på broen og gav ordre til at styre 1/4 streg sydligere. Få minutter efter ændredres endnu en 1/4 streg sydligere, således at kursen blev sydøst til øst 1/4 øst. Da man ikke kunne skimte Gisseløre sands røde et-kost, blev der slået klar på maskintelegrafen. Få minutter efter observeredes tæt om bagbord en hvid et-prik og der blev straks varskoet hårdt styrbord. Nogle få sekunder senere tog færgen imidlertid grunden og blev stående. Der blev slået fuld kraft bak på telegrafen. Færgen bevægede sig sig noget, men blev stående. Ved at lænse tanke og arbejde med skruerne fik jeg efter ca 35 minutters forløb færgen af grunden og ankom til Kalundborg kl 17.58. Efter ankomsten pejledes bundtankene gentagne gange i nattens løb, men der viste sig ingen tegn på lækage, formentlig fordi grunden på det pågældende sted udelukkende består af sand. PS. Havnen afgav ikke tågesignal, og fisker Jensen Ør var på plads ved Gisseløre to-kost. Men man kunne intet høre, ej heller kunne man se hans blus før efter færgen havde taget grunden. Gisseløre fyrs tågehorn hørtes heller ikke.
03.11.194808.11.1948Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Nakskov værft)
09.11.194811.11.1948Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på Aalborg værft)
11.11.194811.11.1948Skrivelse fra skibet til søfartschefen: Herved undlader jeg ikke at indberette, at FREIA ved anduvningen af Kolby Kås havn den 10.november rørte det sydlige hjørne af midtermolen, så overliggeren i en længde af to meter blev trykket ca. tre af fire cm ind. Vinden var VestNordVest styrke ca 8. Strømmen lige ud for læmolerne var meget hård sydgående, og den forårsagede at skibet mistede styringen ved indsejlingen. Det bemærkes at skibet ingen skade tog.
11.11.194814.11.1948Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på Aalborg værft)
14.11.194816.11.1948Grundstødt ved Kolby Kås i tæt tåge kl 14.37. På rejse fra Århus til Kolby Kås med passagerer og stykgods. Grundstødt den 14.11.1948 ved Samsøs Vestlige kyst. Søforhør i Århus den 22.11.1948. Kl. 14.23 passerede FREIA under en svag sydvestlig brise den røde 2-kost på 55°49′4 nordlig bredde. 10°29′9 østlig længde tæt om styrbord, hvorefter der styredes syd til øst. Strømmen var let nordgående. Kort efter blev det tæt tåge. Da der var udløbet ca. 1,5 sømil fra den røde 2-kost beregnet efter omdrejningstallene, ændredes kursen til sydøst Kl. 1434, da der var udløbet yderligere 0,8 sømil og ekkoloddet viste 10 m vanddybde, blev motorerne, der gik fuld kraft frem, stoppet. Kl. 1437 sås bundgarnspæle forude lidt om bagbord. Motorerne beordredes straks fuld kraft bak, men umiddelbart efter tog FREIA grunden 500—600 m syd for Kolby Kås havn og blev stående. Den 16/11 kl 1152 kom FREIA flot ved hjælp af bjergningsdampere tilsyneladende uden at have taget skade. Anm. Ministeriet må antage, at grundstødningen skyldes tåge i forbindelse med den omstændighed, at tågesignalet i Kolby Kås var ude af funktion.
17.11.194817.11.1948Skrivelse fra skibet: Fra føreren af M/F FREIA i Aarhus den 17.11.1948. Herved undlader jeg ikke at indberette til hr. søfartschefen at FREIA den 14.november på rejsen fra Aarhus til Kalundborg, under sejladsen mod Kolby Kås havn i tæt tåge, tog grunden ca 500-600 meter syd for havnen. Skibet afgik fra Aarhus kl 12.23. Vinden var SydVest styrke 2. Diset vejr, strømmen ganske let sydgående. Man passerede tæt om alle afmærkninger. To-kosten ved Svanegrunden passeredes ligeledes tæt om styrbord kl 14.35. Kursen forandredes herfra til Syd til Øst. Kort efter passage af To-kosten blev der tæt tåge. Det sædvanlige antal omdrejninger (130) blev udløbet på denne kurs, hvorefter kursen forandredes til SydØst, og jeg forlangte at blive varskoet når der var udløbet 70 omdrejninger. Man lyttede anspændt efter sirenen på molen i Kolby Kås både fra broen og bakken, men hørte ingen signaler af sirenen eller evt klokkeringning. Da 70 omdrejninger var udløbet antog jeg skibets position ud for havnen, og da ekkoloddet på dette tidspunkt viste 10 meter vand, slog jeg stop til maskinen, og samtidig blev roret lagt hårdt styrbord. Umiddelbart derefter tog skibet grunden og blev stående på kurs SydØst til Syd. Jeg forsøgte at bakke skibet af grunden og det drejede langsomt til Syd til Øst, men det lykkedes ikke. Kl. 23 ankom bjergningsbåden SVAVA til assistance. SVAVA førte en slæbetrosse over på FREIA og kl 01.10 den 15.11 forsøgte den sammen med skibets egen maskinkraft at bakke skibet af grunden men dog uden held. Kl 04.00 blev en dykker fra SVAVA sendt ned for at undersøge hvorledes skibet stod på grunden. Kl 05.30 var dette arbejde tilendebragt, og derefter foretoges afrigning af dykkerapparaterne. Kl 07.55 påbegyndte SVAVA igen forsøg på at trække FREIA af grunden. KL 09.00 afsluttedes forsøget. SVAVA bjærgede sin slækwire og førte FREIAs styrbord anker ud med kæde så langt den kunne række i vestlig retning, og FREIAs bagbord anker blev firet i bund. Kl 12.00 ilandsatte SVAVA passagerer og kl 12.10 ankom GARM til assistance. En svær slæbewire blev ført ombord i FREIA og kl 13.15 forsøgte GARM og SVAVA i forlængelse af hinanden at trække og der blev hevet på styrbords anker. Kl 15.00 blev forsøget opgivet og arbejdet med tilrigning af et varp med "GU" blev påbegyndt og fortsattes til kl 20.35. Kl 06.00 den 16.11 fortsatte bjergningsarbejdet og kl 11.10 gik bjergningsbådene an samtidig med at der blev hevet på varpet og hevet på FREIAs styrbord anker, endvidere gik FREIAs maskine for fuld kraft bak. Kl 11.52 var FREIA flot og blev af GARM slæbt ud på 10 meter vand hvor der blev opankret, varpegrejer blev afrigget. Laster og tanke blev med korte mellemrum pejlet så snart skibet flød og det konstateredes at skibet var tæt. Kl 14.00 lettede FREIA igen og stod ind mod Kolby Kås havn, kl 14.20 fortøjede skibet i havnen. GARMs dykker foretog bundbesigtigelse og konstaterede at FREIA ingen skade havde taget ved grundstødningen. Dykkerrapport angående bundbesigtigelse vedlægges. Passagerer til Samsø blev ilandsat kort efter grundstødningen pr fiskekutter til Kolby Kås. Øvrige passagerer blev ilandsat dagen efter af SVAVA.
16.11.194817.11.1948Oplagt efter grundstødningen, og forsejlet til værft i Aarhus.
17.11.194801.12.1948Aarhus værft. Færgen har været på værft for reparation af bundskader efter grundstødning ved Kolby Kås. Blandt andet blev rorstævnen udtaget, rettet og genanbragt.
01.12.194801.12.1948Skibet anmoder om at få tilsendt et søkort over ruten Kalundborg-Aarhus, samt eventuelt et specialkort over Samsø. Skrivelse fra skibet: I henhold til søfartsinspektørens skrivelse af 26.november skal jeg hermed oplyse, at jeg, efter at passagererne var taget i land, ved et af forsøgene på at bakke skibet af grunden ikke havde observeret, at nævnte båd var kommet tilbage efter post m.m. og havde lagt til langs skibssiden. Skruerne blev imidlertid øjeblikkelig stoppet, men dog ikke inden at båden i skruevandet tørnede ind mod skibssiden og led havariet.
01.12.194817.12.1948Aarhus værft
18.12.194818.12.1948 Kontrolmålt fra kl 08.20 til kl 08.50, derefter forsejlet fra Aarhus kl 09.45 til København, taget lods kl 18.35, an København kl 18.58.
19.12.194819.12.1948Københavns Frihavn. Fik lods kl 08.00, men sejlads aflyst kl 12.00 p g a tåge
20.12.194820.12.1948Frihavnen. Afgik kl 08.00 for kontrolmåling. Rettede minekabel. Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn til kl 11.00, ankom Frihavnsfærgelejet kl 11.10.
21.12.194821.12.1948Afgik Frihavnen kl 08.20 med lods, for retning af kompasser og radiopejler, ankom kl 10.45 med lods, Afsejlet fra København kl 11.10 til Korsør an kl 21.00
22.12.194802.01.1949Sejlads Korsør-Nyborg i juletrafikken
03.01.194908.01.1949Evt Sejlads Korsør-Nyborg
09.01.194919.01.1949Sejlads Korsør-Nyborg (HEIMDAL på Svendborg værft)
19.01.194919.01.1949Skibet skriver: Herved undlader man ikke at meddele, at forroret atter er i uorden. Når det lægges i midtstilling ligger indeksten an godt en tomme, ude på kvadranten før man kan få rorstopbolten ind.
19.01.194911.03.1949Sejlads Korsør-Nyborg (HEIMDAL på Svendborg værft)
11.03.194911.03.1949Kontrolmålt mod miner i Nyborg havn
11.03.194915.03.1949Sejlads Korsør-Nyborg (HEIMDAL på Svendborg værft)
15.03.194918.03.1949Sejlads Korsør-Nyborg (HEIMDAL i København til afmagnetisering)
19.03.194919.03.1949Sejlet fra Korsør kl 08.00 til Marmorkajen i København an kl 18.50
20.03.194920.03.1949Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn fra kl 08.44 til kl 12.10
21.03.194921.03.1949Forsejlet fra Marmorkajen i København kl 09.55, færdig med kompasretning kl 12.35, an Kalundborg kl 21.02
22.03.194908.04.1949Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på B&W værft)
08.04.194908.04.1949Skrivelse fra skibet: Herved undlader jeg ikke at indberette til hr søfartschefen, at ved indsejlingen til Kolby Kås havn dags dato tog skibet mod den sydlige bølgebryder, så der fremkom en langstrakt bule i skibssiden over fenderlisten lidt agten for midtskibs. 5 koøjer sprængtes og en overfladeskærm blev revet af. Vinden var styrke 7, og der var hård norden strøm lige udenfor molerne. På molen skete der ingen skade. Det tilføjes at da koøjet i bagagerummet sprængtes, blev et maleri blev beskadiget af glassplinter.
08.04.194909.05.1949Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på B&W værft)
10.05.194910.05.1949Ankomst til Aarhus værft kl 08.00
10.05.194916.05.1949Aarhus værft, årligt eftersyn. Færgen blev underkastet hovedsyn, havariskader fra den 8.april udbedret.
16.05.194916.05.1949Forhalet i dok kl 09.45, og stod tør kl 11.20 i dokken.
17.05.194917.05.1949Påbegyndt uddokning kl 13.15, skibet flød kl 14.00, var ude af dokken kl 14.15
17.05.194923.05.1949Aarhus værft
23.05.194923.05.1949Forhalet i dok kl 07.00, og stod tør kl 08.55 i dokken.
25.05.194925.05.1949Påbegyndt uddokning kl 15.57, skibet flød kl 16.35, var ude af dokken kl 16.45
25.05.194931.05.1949Aarhus værft
31.05.194931.05.1949Afgået flydedokken kl 07.00 for kontrolmåling, derefter fortøjedes ved Pier II. Kontrolmålt mod magnetisering i Aarhus.
01.06.194901.06.1949Afgået Aarhus kl 09.15, rettet kompasser på Korsør red fra kl 14.30 til kl 15.35, ankomst Korsør kl 15.50, fortøjet ved Fæstningen
02.06.194911.09.1949Sejlads Korsør-Nyborg
11.09.194911.09.1949Skrivelse fra skibet: Hermed meddeles hr søfartschefen, at FREIA på turen fra Nyborg kl 08.00, da færgen befandt sig i nærheden af fyrtårn ved Korsør fik rorskade og agterste styremaskine svigtede. Efter forsøg på at bringe roret i orden anløb færgen leje 2 i Korsør kl 10.05. Skaden blev udbedret, og færgen afgik kl 11.13 med 1 time og 13 minutters forsinkelse.
11.09.194907.10.1949Sejlads Korsør-Nyborg
07.10.194907.10.1949Kontrolmålt mod miner i Nyborg havn
07.10.194909.10.1949Sejlads Korsør-Nyborg
09.10.194910.10.1949Afgik Korsør kl 20.30, ankom Københavns Red 10.10.1949 kl 07.35, hvor der toges lods ombord, derefter afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn fra kl 08.00, an Frihavnen kl 10.20.
11.10.194911.10.1949Forsejlet fra København kl 07.00, kompasser og radiopejler rettet i Øresund fra kl 7.00 til kl 11.00, stod dernæst nordpå, an Kalundborg kl 20.00
12.10.194914.10.1949Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG i København)
15.10.194926.10.1949Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Aarhus værft)
26.10.194926.10.1949Skrivelse fra skibet: Herved tillader jeg mig at gøre hr søfartschefen opmærksom på, at Kolby Kås havn endnu ikke er blevet uddybet, som havnemyndighederne på Samsø havde lovet mig ved en forhandling i fjor. Jeg skal i den forbindelse udtale, at der ved besejlingen af havnen med motorskibet FREIA så længe havnen ikke er uddybet, er en betydelig risiko for havari, thi når vandstanden blot er en ringe del under daglig vande og i særdeleshed med vestlig kuling eller storm der forårsager søgang i havnen, så skibet hugger imod havbunden ved indsejlingen, og herved mister sin styreevne, så det er ganske tilfældigt i hvilken retning under anduvningen, det drejer til eller tørner imod. Endvidere skal jeg bemærke, at FREIA har ½ meter større dybgående end KALUNDBORG og JYLLAND, og at FREIA med sit forror ikke kan manøvreres som disse imod bunden i det indre af havnen.
26.10.194911.11.1949Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Aarhus værft)
13.11.194914.11.1949Sejlads Korsør-Nyborg (HEIMDAL på Svendborg værft)
14.11.194914.11.1949Skrivelse fra skibet: Ved ilandkørsel af biler i Korsør leje 2 i dag…..................
14.11.194917.11.1949Sejlads Korsør-Nyborg (HEIMDAL på Svendborg værft)
17.11.194917.11.1949Foretaget kompasretning på turen fra Nyborg kl 14, derfor ingen biler med
17.11.194912.12.1949Sejlads Korsør-Nyborg (HEIMDAL på Svendborg værft)
12.12.194913.12.1949Reparation på agterste styremaskine i Korsør
13.12.194902.01.1950Sejlads Korsør-Nyborg, Juletrafik
03.01.195017.01.1950Oplagt (ti-ti)
19.01.195008.02.1950Aarhus værft, årligt eftersyn. Færgen blev underkastet hovedsyn og udrustet med radar.
08.02.195008.02.1950Skrivelse fra skibet: Herved undlader jeg ikke at indberette til hr Søfartschefen, at man, da FREIA var kommet i dok dags dato konstaterede at stammen til forreste ror, i lighed med sidste dokning i fjor, var vredet, så roret viste ca 15 grader ud til bagbord og således at rorstopbolten kunne skrues ned ved siden af roret. Da ingen ombord har mærket noget usædvanligt ved roret under sejlads, kan det ikke oplyses hvorledes eller hvornår rorstammen er blevet vredet. Jeg antager at materialet i stammen er dårligt og for svagt. Det bemærkes, at der her ved Aarhus Flydedok henligger en ny rorstamme, som eventuelt i "fjor" skulle have været skiftet med den nu igen vredet rorstamme, men som den tilkaldte tilsynsmand den gang godkendte, som forsvarlig og stærk nok skønt maskinmester gik meget stærkt ind for at stammen burde udskiftes.
08.02.195018.02.1950Aarhus værft, årligt eftersyn. Færgen blev underkastet hovedsyn og udrustet med radar.
18.02.195019.02.1950Forsejlet fra Aarhus kl 14.40, kompasretning slut kl 16.00, ankom København kl 00.18.
19.02.195019.02.1950Kontrolmålt i Lynette-løbet i Københavns havn, afgik Frihavnen kl 08.45, måling gennemført fra kl 09.00 til kl 09.20, Frihavnen an kl 09.50, Afgang Frihavnen kl 11.25, kompasser og radiopejler rettet i sundet, færdig kl 14.25, derefter forsejlet til Aarhus igen, ankomst kl 23.45.
20.02.195029.03.1950Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på Aarhus værft)
29.03.195029.03.1950Skrivelse fra skibet: Herved undlader jeg ikke at indberette til hr Søfartschefen, at der dags dato med tre fod vand under daglig vandstand og stille vejr var forbundet med store vanskeligheder, at få FREIA lagt til kajen i Kolby Kås havn. FREIA blev på grund af vanskelighederne 24 minutter forsinket.
29.03.195030.03.1950Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på Aarhus værft)
31.03.195031.03.1950Forsejlet fra Aarhus kl 07.40, ankomst Korsør kl 13.18
01.04.195004.04.1950Oplagt (lø-ti)
05.04.195011.04.1950Sejlads Korsør-Nyborg i påsketrafikken
11.04.195011.04.1950Skrivelse fra skibet: Herved indberettes at ved besejlingen af 4. leje i Nyborg i vindstyrke 6-7 vestlig, 65 cm under dagligt vande tørnede FREIA mod anstødspælene hvorved disse beskadigedes. FREIA faldt af med forenden og for at få den helt ind til anstødspælene måtte jeg på grund af den lave vandstand slå fuldt frem. Da FREIA i forvejen var langt inde i lejet under normale forhold kunne pælen tåle trykket så langt nede.
11.04.195013.04.1950Sejlads Korsør-Nyborg i påsketrafikken
14.04.195015.04.1950Oplagt (fr-lø)
16.04.195016.04.1950Forsejlet fra Korsør ca kl 09.00, (evt kl 09.08), Aarhus an kl 14.35
17.04.195027.04.1950Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Aarhus værft)
28.04.195011.05.1950Oplagt (fr-to)
12.05.195015.05.1950Sejlads Korsør-Nyborg (bl.a. sejlads med godsvogne 12.05, 14.05 og 15.05)
15.05.195015.05.1950Skrivelse fra skibet: Herved indberettes at der i går ved tur 68 under ombordrangering af et træk vogne skete det uheld, at en udenlandsk pakvogn, Hamburg 105296 med udsigtstårnet tog imod promenadedækkets agterste dækbjælkes underkant, så den fik en mindre bøjning ligesom isolationen på et varmerør og en dækslampe beskadigedes, og begen i nåderne på promenadedækkets sandplanker sloges itu i ca 1 meters udstrækning. Beskadigelsen er udbedret i dag. Hvor megen skade der skete på pakvognen, kan ikke opgives, da den straks blev rangeret i land og færgen hurtigst muligt afsejlede med det stærkt forsinkede ekstratog med de hjemvendte katolske pilgrimme. Der rangeredes med trykluft og der var en mand i bremserne, undertegnede var rangerleder.
15.05.195018.05.1950Sejlads Korsør-Nyborg (bl.a. sejlads med godsvogne 15.05 og 17.05)
18.05.195018.05.1950Skrivelse fra skibet: I tilslutning til tidligere underretning angående beskadigelse af en tysk rejsegodsvogn under ombordsætning i FREIA kan meddeles, at senere har en norsk kølevogn til fisketransport med de på iskasselemmene anbragte håndtag taget på underkanten af dæksbjælkerne, men dette skete først da vognen var parkeret midtskibs, og kun noget maling skrabedes af dæksbjælkernes underkant. Endvidere har en dansk Q-vogn, der var tom, med bremsekupeens tag afsat sort berøringsmærke henad en langskibs pladekant mellem to dæksbjælker.
18.05.195026.06.1950Sejlads Korsør-Nyborg
26.06.195026.06.1950Skrivelse fra skibet: Hermed indberettes til hr søfartschefen, at man den 24.juni om eftermiddagen konstaterede uregelmæssigheder med den agterste styremaskine, hvorfor jeg i samråd med skibsmaskinmesteren rekvirerede Thrige, Odense ved ankomst til Nyborg kl 19.30 at undersøge og reparere styremaskinen. I Nyborg anløb jeg leje 2, hvor fejlen blev foreløbig rettet. Kl 23.30 afgik FREIA til Korsør for oplægning for natten. Det bemærkes, at der fra Thrige i aften vil komme to mand ombord for udskiftning af skinner på kontaktapparatet.
26.06.195024.07.1950Sejlads Korsør-Nyborg
24.07.195024.07.1950Skrivelse fra skibet: Herved undlader jeg ikke at indberette til hr søfartschefen, at forroret igen arbejder meget på rorstammen, således at det er nødvendigt at stoppe og ligge stille, hver gang når roret skal sættes fast, da det er vanskeligt at finde rorets midtstilling, så stopbolten kan nedskrues. Jeg tillader mig at foreslå, der snarest tages syn på forroret. Endvidere meddeles, at der til styremaskinen agter kun er 15 kondeller til 22 kontakter. Det tilføjes dog, at styremaskinen arbejder tilfredsstillende.
24.07.195014.08.1950Sejlads Korsør-Nyborg
14.08.195014.08.1950Skrivelse fra skibet: Herved tillader jeg mig at foreslå hr søfartschefen, at FREIA bliver underkastet en bundbehandling, før den atter skal afløse på Kalundborg-Aarhus overfarten, da skibsbunden er meget overbegroet, så olieforbruget er forholdsvis stort.
14.08.195024.10.1950Sejlads Korsør-Nyborg
25.10.195026.10.1950Forsejlet fra Korsør kl 16.30
26.10.195026.10.1950Taget lods ved Middelgrunden kl 06.00, fortøjet ved Orlogsværftet kl 07.20
26.10.195018.11.1950Orlogsværftet i København. Færgen blev underkastet hovedsyn.
18.11.195018.11.1950Kontrolmålt i Lynette-løbet i Københavns havn, forsejlet fra København til Korsør denne dag
19.11.195006.12.1950Sejlads Korsør-Nyborg (HEIMDAL på Aarhus værft)
07.12.195007.12.1950Forsejlet fra Korsør kl 13.55, Kalundborg an kl 17.25
08.12.195009.12.1950Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND maskineftersyn)
10.12.195010.12.1950Forsejlet fra Kalundborg kl 08.15, Korsør an kl 12.00
11.12.195023.12.1950Sejlads Korsør-Nyborg
23.12.195023.12.1950Skrivelse fra skibet: Herved undlader jeg ikke at indberette til hr søfartschefen, at jeg med FREIA dags dato på tur 25 I bjergede en nedstyrtet flyver ca 1 sømil øst for Sprogøbøjen. Flyveren, fabrikant Jühs Thomsen fra Aarhus, passerede FREIA i meget lav højde og i ca 100 meter afstand. I en afstand af 1½ sømil ret forude, så jeg flyveren styrte ned, hvorved der rejste sig en høj vandsøjle. Jeg slog øjeblikkelig hårdt forceret fart på maskintelegrafen, og der blev givet signal på alarmklokken til mandskabet om ufortøvet at møde ved redningsbåden. Under sejladsen mod den forulykkede flyver observerede jeg, at han var kravlet op på den ene vinge, men efter to til tre minutter sank flyvemaskinen. Jeg kunne nu se flyveren svømme og træde vande på ulykkesstedet. Da jeg med FREIA var nået op på siden af flyveren, blev farten hurtigt taget af skibet og redningsbåden med styrmand Staumann og de 4 matroser sat ud, hvorefter den forulykkede flyver i løbet af ca 1½ minut blev bjerget og bragt til køjs i min køje efter at være befriet for det våde tøj. En læge blandt passagererne, som var tilkaldt i højttaleren, tog sig derefter af flyveren, som virkede meget forkommen, dog var hans tilstand ved ankomsten til Nyborg efter omstændighederne helt god. Lægen ønskede ikke sit navn opgivet. Efter at redningsbåden var bragt ombord fortsattes sejladsen mod Nyborg med forceret fart. Gennem radioen blev der fra Nyborg sygehus rekvireret en ambulance, som ved ankomsten afhentede den forulykkede flyver. Det bemærkes, at flyveren ud over en ubetydelig skramme ved næseroden ikke var kommet til skade.
23.12.195005.01.1951Sejlads Korsør-Nyborg
06.01.195106.01.1951Forsejlet fra Korsør kl 08.50, Aarhus an kl 15.00
06.01.195106.02.1951Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Aarhus værft)
07.02.195106.03.1951Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på Aarhus værft)
07.03.195107.03.1951Forsejlet til Korsør
08.03.195118.03.1951Oplagt (to-sø)
19.03.195123.09.1951Sejlads Korsør-Nyborg, muligvis ikke sejlet hele tiden
23.09.195124.09.1951Arbejdet i et døgn på at slæbe grundstødt DRONNING INGRID af Avernakke
25.09.195130.09.1951Sejlads Korsør-Nyborg, muligvis ikke sejlet hele tiden
01.10.195101.10.1951Forsejlet fra Korsør kl 05.30 til Frederikshavn værft, ankomst kl 17.10
01.10.195109.10.1951Frederikshavn værft. Færgen har været underkastet hovedsyn. Under dette blev gulvbelægningen i hele 1. klasse rygesalon fornyet, og en buffet blev anbragt i salonen.
09.10.195120.10.1951I Frederikshavn værfts dok I
20.10.195103.11.1951Frederikshavn værft
03.11.195103.11.1951Forsejlet fra Frederikshavn kl 06.00 til København, ankomst kl 18.50
04.11.195104.11.1951Afgået lejet kl 07.40, afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn fra kl 08.00 til kl 09.20, ankom lejet kl 10.10
05.11.195105.11.1951Afgået København kl 7.00 for kompasretning, kl 10.20 færdig med at rette kompasser og radiopejler, kl 10.48 kvitteret lodsen, forsejlet fra København kl 10.50 til Kalundborg, ankomst kl 20.00
06.11.195110.12.1951Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Aarhus værft)
11.12.195111.12.1951Forsejlet fra Kalundborg-Aarhus overfarten til Korsør
12.12.195120.12.1951Oplagt (on-to)
21.12.195106.01.1952Sejlads Korsør-Nyborg
07.01.195207.01.1952Forsejlet fra Korsør kl 09.00 til Aarhus an kl 15.00
08.01.195215.02.1952Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på Orlogsværftet)
16.02.195216.02.1952Forsejlet fra Kalundborg kl 08.00, an Korsør kl 12.13
17.02.195210.04.1952Sejlads Korsør-Nyborg
10.04.195210.04.1952Wire til broklap i jernbanefærgelejet drillede, FREIA lå der i 3 timer
10.04.195204.05.1952Sejlads Korsør-Nyborg
04.05.195204.05.1952Ramte STOREBÆLT under forhaling fra Fæstningen til bilfærgelejet
04.05.195220.09.1952Sejlads Korsør-Nyborg
21.09.195221.09.1952Forsejlet fra Korsør kl 09.00 til Aarhus Flydedok med ankomst kl 15.10
22.09.195225.10.1952Aarhus værft. Færgen har været underkastet hovedsyn. Under dette blev skibssiderne ud for besætningskamre agter isoleret. Endvidere blev færgen under hensyn til fornævnte internationale konvention forsynet med et skumslukningsanlæg, (fra firmaet Ellehammer) der dækker såvel hoveddæk som maskinrum.
25.10.195226.10.1952Forsejlet fra Aarhus kl 13.15, kompasrettet frem til kl 15.05, derefter forsejlet til østlige leje i Frihavnen, ankomst kl 00.55
26.10.195226.10.1952Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn fra kl 08.50 til kl 11.10
27.10.195227.10.1952Fra kl 07.00 til kl 13.25 rettet kompasser og radiopejler, forsejlet fra København kl 13.47 til Kalundborg, ankomst kl 22.28
28.10.195228.10.1952Forhalede fra stationskaj kl 07.50, til liggeplads an kl 08.30
28.10.195229.11.1952Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Aarhus værft)
30.11.195230.11.1952Forsejlet fra Aarhus kl 7.10, på turen foretaget omsvajning for pejler og kompasretning, ankom Nyborg kl 13.55
01.12.195218.12.1952Oplagt ved Storebælt (ma-to)
19.12.195205.01.1953Sejlads Korsør-Nyborg
06.01.195306.01.1953Forsejlet fra Korsør kl 08.45, Aarhus an kl 13.45
07.01.195313.02.1953Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på Aarhus værft)
14.02.195314.02.1953Forsejlet fra Aarhus kl 07.30, ankom Fæstningen i Korsør kl 13.15
15.02.195315.02.1953Oplagt i Korsør (sø)
16.02.195316.02.1953Sejlads Korsør-Nyborg
17.02.195319.02.1953Oplagt (ti-to)
20.02.195312.05.1953Sejlads Korsør-Nyborg
12.05.195312.05.1953Brev fra skibsreder Mærsk McKinney Møller kommer til FREIA til besvarelse: "Hr. søfartschef H.J.Bager. For en halv snes dage siden passerede jeg Storebælt på bilfærgen "HEIMDAL" som på de steder jeg kom, på alle måder var pæn og velholdt. I går passerede jeg på bilfærgen "FREIA" hvor det modsatte nærmest var tilfældet. Promenadedækket var meget snavset, havde næppe været spulet om morgenen, og hvis spulet absolut ikke ordentligt. Malingen var snavset og trængte til afvaskning og ny maling. Lønning og specielt teakbænke trængte stærkt til lakering, og sidstnævnte stod ud og ind og ikke på stribe som utvivlsomt tænkt fra ledelsens side. Hele dækket var uværdigt, og da jeg rejste i selskab med en amerikaner følte jeg mig noget beskæmmet. Vogndækket agter og siderne var også snavsede og uværdige. Salonerne for rygere og ikke-rygere var pæne og rene, men i gangen henstod der en række øl- og sodavandskasser, hvad jo heller ikke er særligt værdigt. Når jeg har gjort dem opmærksom på ovenstående, er det fordi jeg formoder, at de vil være interesseret deri. Vi er her altid glade ved at få et vink, når der i et af vore skibe er noget at rette. Deres ærbødige. Sign. M.M.Møller."
13.05.195313.05.1953Svar fra skibet: Til søfartschefen. I besvarelse af vedhæftede klage fra hr. skibsreder M.M.Møller skal jeg herved udtale følgende: En sammenligning mellem HEIMDAL og FREIA kan man næppe drage, eftersom HEIMDAL lige har været til årligt eftersyn og opmalet overalt, hvorimod FREIA har været udnyttet effektivt i de 7 måneder siden sidste årlige eftersyn. Endvidere skal jeg meddele, at alle dæk bliver omhyggeligt spulet om natten efter sidste tur, og at man ved daggry hver dag går i gang med at male skibet til afgang om morgenen. Indtil nu er begge skibssider malet med 1 x oliefarve og 1 x lakfarve, ligesom alt opstående på bådedækket og forreste kommandobro er renset for rust, plettet og malet 1 x oliefarve og 1 x lakfarve. I løbet af sommeren afspærres felter på promenadedækket under rengøring for rust på det opstående og opmaling. Alt teaktræ, borde og bænke, tages efterhånden op på bådedækket og slibes rent og lakeres. Lønningerne behandles på samme måde, ligeledes med afspærring i felter. På regnvejrsdage og når forholdene tillader det sæbevaskes der overalt, så ofte lejlighed gives, med tilbørlig hensyntagen til det sejlende publikum. Promenadedækket fejes efter hver tur, når passagererne har forladt færgen, bænke og borde aftørres og sættes på plads. Det må skyldes en undtagelse, at bænkene ikke har været placeret lige. Med hensyn til øl- og sodavandskassers henståen i gangen, har jeg ofte, næsten daglig, påtalt dette forhold meget skarpt. Årsagen til at forbudet er så vanskeligt at opretholde skyldes manglende plads, såsom skabspladser eller i nærheden af stirridset.
13.05.195309.06.1953Sejlads Korsør-Nyborg
10.06.195311.06.1953Forsejlet fra Korsør kl 23.40, ankom Grossenbrode 11.06.1953 kl 08.20
11.06.195311.06.1953Prøvet leje i Grossenbrode med såvel for- som agterende
11.06.195311.06.1953Forsejlet fra Grossenbrode kl 09.55, ankomst Gedser kl 13.05
11.06.195311.06.1953Prøvet leje i Gedser med såvel for- som agterende
11.06.195311.06.1953Forsejlet fra Gedser kl 14.45, ankomst Korsør (Fæstningen) kl 22.40
12.06.195317.06.1953Sejlads Korsør-Nyborg
17.06.195317.06.1953Skrivelse fra skibet: Det meddeles herved søfartschefen, at man ved turen fra Grossenbrode til Gedser den 11.06 i dette år med FREIA holdt en gennemsnitsfart af 13,6 sømil i timen i frit farvand. Med udsejling, svajning og indsejling til Gedser blev gennemsnitsfarten 12,6 sømil i timen. Overfartstiden var 3 timer 5 minutter med 200 omdrejninger i minuttet.
17.06.195314.09.1953Sejlads Korsør-Nyborg
14.09.195314.09.1953Afgik billeje kl 14.10, ankom Korsør leje 3 kl 14.34, forsejlet fra Korsør kl 15.15, Aarhus an kl 21.12
15.09.195316.09.1953Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Aarhus værft)
16.09.195316.09.1953Forhalet i Aarhus fra kaj 17 kl 17.45, ankom kaj 14 kl 18.10
17.09.195317.09.1953Forsejlet fra Aarhus kl 01.40, lods ombord kl 11.25, derefter kontrolmåling og afmagnetisering i Lynette-løbet i Københavns havn, ankom København kl 14.00
18.09.195318.09.1953Forsejlet fra København kl 09.12, kompasrettet, lods og kompasretter, kl 10.35 kvitteret lods og kompasretter, ankomst Korsør kl 21.20
19.09.195329.09.1953Oplægning og maskinreparation ved Fæstningen i Korsør samt en række andre reparationer der blev udført af firmaet Kähler og Breum
30.09.195330.09.1953Af fæstningen kl 08.10, an leje kl 08.25, sejlet fra kl 09.00 til kl 12.50 for at rette pejler og kompas, forsejlet fra Korsør kl 12.50, ankomst Gedser kl 21.25
01.10.195301.10.1953På første tur vanskeligheder med at få "tappen" i konsollen i Grossenbrode. Arbejdede med det fra kl 13.45 til kl 14.10 inden de 108 passagerer og biler kunne komme fra borde.
01.10.195316.10.1953Sejlads Gedser-Grossenbrode (DANMARK på B&W værft)
17.10.195317.10.1953Forsejlet fra Gedser kl 07.00, ankomst Nakskov værft kl 13.40.
17.10.195309.11.1953Nakskov værft, årligt eftersyn. Under hovedsynet blev der med henblik på færgens sejlads ved Gedser-Grossenbrode overfarten foretaget forstærkning af bovport, anbragt nye lænseporte, ligesom lønning agter blev gjort højere og alle døre på vogndækket forsynet med højere trin og jernforsatsdøre; desuden blev der installeret »decca« og elektriske rorvisere. Færgen blev forsynet med et nødlys-dieselaggregat med nødbelysning overalt i færgen og anordninger for centralstop fra øverste dæk af samtlige ventilatorer.
09.11.195313.11.1953I Nakskov værfts flydedok
13.11.195322.11.1953Nakskov værft
22.11.195322.11.1953Forsejlet fra Nakskov kl 07.55, ankomst Nyborg kl 12.26 for kontrolmåling, sejlet fra billejet kl 12.45, kontrolmålt frem til ankomst i leje 2 kl 13.25
22.11.195323.11.1953Forsejlet fra Nyborg kl 13.45, ankomst Langelinie i København kl 00.30.
23.11.195323.11.1953Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn fra kl 08.05 til kl 09.45.
24.11.195324.11.1953Fra kl 06.00 til kl 08.50 rettet kompasser og radiopejler, forsejlet fra København kl 08.50, lods fra borde kl 9.00, ankom Korsør kl 20.30.
25.11.195321.12.1953Sejlads Korsør-Nyborg (HEIMDAL på Frederikshavn værft)
22.12.195327.12.1953Sejlads Korsør-Nyborg
28.12.195328.12.1953Forsejlet fra Nyborg kl 04.00, an Nakskov værft kl 08.50
28.12.195330.12.1953Nakskov værft, ikke i dok, rensning af køleskabe idet der var anvendt forkert maling.
30.12.195330.12.1953Forsejlet fra Nakskov kl 13.30, Nyborg an kl 17.50
31.12.195302.01.1954Oplagt ved Storebælt (to-lø)
03.01.195403.01.1954Sejlads Korsør-Nyborg
04.01.195404.01.1954Forsejlet fra Nyborg kl 17.00, Aarhus an kl 23.40
05.01.195406.01.1954Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Aarhus værft)
06.01.195407.01.1954Forsejlet fra Aarhus kl 21.00 til Korsør, ankomst kl 02.45.
07.01.195416.01.1954Sejlads Korsør-Nyborg
16.01.195416.01.1954Brand i forskibet kl ca 03.10 efter udlosning i Korsør. Politirapport dateret 16.01.1954-19.01.1954. Kl 02.48 ankom FREIA til Korsør og fortøjedes i bilfærgelejet. Kl. ca. 03.10 opdagedes det at det brændte kraftigt i rygesalonen. Ventilationen til salonen stoppedes, og slukning med håndslukkere og vand fra 4 slanger påbegyndtes. Brandvæsenet fra land tilkaldtes og ankom kort efter. Kl. 03.50 var branden slukket. Ved branden blev alt træværk og inventar i salonen ødelagt. Anm. Ministeriet må antage, at branden skyldes fejl i den elektriske installation. Ved hjælp af Svitzers ÆGIR og URD blev FREIA bugseret til Fæstningen om formiddagen for oplægning.
16.01.195418.01.1954Oplagt i Korsør for oprigning af nød-styregrej fra agterbroen.
18.01.195418.01.1954Forsejlet fra Korsør kl 04.00 over agterenden til B&W værft, ankomst kl 16.16.
18.01.195426.02.1954B&W værft i København, reparation af brandskaderne. Efter branden blev salonerne for rygere og ikke-rygere, hallen, styrehuset og radiostationen og til dels skibsfører- og styrmandskammer fornyet. Ligeledes måtte store dele af den elektriske installation fornyes.
27.02.195427.02.1954Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn
28.02.195428.02.1954Kompasretning
28.02.195428.02.1954Forsejlet fra København kl 8.00 til Korsør, ankomst kl 20.35
01.03.195419.05.1954Sejlads Korsør-Nyborg
19.05.195420.05.1954Forsejlet fra Korsør kl 21.00, ankomst Gedser kl 04.45
20.05.195421.05.1954Sejlads Gedser-Grossenbrode (DANMARK til afmagnetisering i København)
21.05.195422.05.1954Forsejlet fra Gedser kl 20.31, ankomst Korsør kl 06.15
22.05.195426.09.1954Sejlads Korsør-Nyborg
26.09.1954xx.10.1954Sejlet 1 godsvogns-dobbelttur om natten udover den faste sejlads
xx.10.195424.10.1954Sejlads Korsør-Nyborg
26.10.195422.11.1954Aarhus værft, årligt eftersyn. Færgen har været underkastet hovedsyn. Minekablet blev fornyet, kabysventilationen blev forbedret, og havariskader på bovporten blev udbedret.
22.11.195422.11.1954Forsejlet fra Aarhus til København
23.11.195423.11.1954Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn
24.11.195424.11.1954Forsejlet fra København til Storebælt
24.11.195421.12.1954Sejlads Korsør-Nyborg (HEIMDAL på Svendborg værft)
22.12.195424.12.1954Sejlads Korsør-Nyborg
25.12.195425.12.1954Oplagt (lø)
26.12.195427.12.1954Sejlads Korsør-Nyborg
28.12.195429.12.1954Oplagt (ti-on)
30.12.195417.02.1955Sejlads Korsør-Nyborg
18.02.195523.02.1955Oplagt ved Fæstningen i Korsør (fr-on)
23.02.195527.02.1955Sejlads Korsør-Nyborg
28.02.195510.03.1955Nakskov værft, bl.a. for reparation af bovporten, ankom 28.02 kl 17.15
28.02.195510.03.1955Nakskov værft, ikke i dok, afsejlet 10.03 kl 14.30
11.03.195517.03.1955Oplagt (fr-to)
18.03.195519.03.1955Evt dagsejlads Korsør-Nyborg
20.03.195524.03.1955Oplagt (sø-to)
25.03.195525.03.1955Forsejlet til Kalundborg
26.03.195530.03.1955Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, (KALUNDBORG på Helsingør værft)
31.03.195531.03.1955Forsejlet fra Aarhus til Storebælt
01.04.195502.04.1955Sejlads Korsør-Nyborg
03.04.195504.04.1955Oplagt (sø-ma)
05.04.195524.10.1955Sejlads Korsør-Nyborg
24.10.195525.10.1955Forsejlet fra Korsør til København
25.10.195519.11.1955B&W værft i København. Færgen har været underkastet hovedsyn.
20.11.195520.11.1955Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn
21.11.195521.11.1955Forsejlet fra København til Storebælt
22.11.195504.12.1955Sejlads Korsør-Nyborg
04.12.195506.12.1955Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG rep. i Kalundborg)
07.12.195524.12.1955Sejlads Korsør-Nyborg
25.12.195525.12.1955Oplagt (sø)
26.12.195527.12.1955Sejlads Korsør-Nyborg
28.12.195531.12.1955Oplagt (on-lø)
01.01.195603.02.1956Sejlads Korsør-Nyborg
04.02.195604.02.1956Forsejlet fra Korsør til Aarhus
05.02.195612.02.1956Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Frederikshavn værft), kun eet skib i fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus fra 3101 til 0903
13.02.195613.02.1956Sejlet fra Aarhus kl 11.50, Kolby Kås kl 14.25 til kl 14.58, Kalundborg an kl 17.05, Kalundborg af kl 18.12, Kolby Kås an kl 20.20 (issejlads)
14.02.195614.02.1956Sejlet fra Kolby Kås kl 13.57, Kalundborg an kl 16.06 (issejlads)
15.02.195615.02.1956Sejlet fra Kalundborg kl 10.40, Kolby Kås an kl 13.08, Kolby Kås af kl 14.54, bjerget nødlandet flyver kl 16.20 på en position 2,5 sømil sydøst for Røsnæs. Flyverløjtnant Alfred Asmussen måtte nødlande på isen med sin KZ III maskine. Flyet forsvandt i vandet. Blev reddet 25 minutter senere af FREIA, der kom fra Kolby Kås. Færgen blev ført af kaptajn A. Staumann og det var 2.gang at A.Staumann reddede en flyver, som var nødlandet på vandet, idet Staumann også var på FREIA den 23.12.1950. Kalundborg an kl ??.?? (issejlads)
16.02.195616.02.1956Sejlet fra Kalundborg kl 09.50, Kolby Kås an kl 13.20, Kolby Kås af kl 14.03, Kalundborg an kl 16.07 (issejlads)
17.02.195617.02.1956Afgået Kalundborg kl 09.15, ankom Kolby Kås kl 13.07, tider for retursejlads ikke noteret.
18.02.195618.02.1956Afgået Kalundborg kl 09.15, vendt om kl 12.00 og returneret, ankom Kalundborg kl 13.30 på grund af svære isskruninger ved Lushagen.
19.02.195628.02.1956Ingen sejlads på grund af issituationen
29.02.195629.02.1956Sejlet fra Kalundborg kl 10.35, an Kolby Kås kl 15.11 (issejlads), sejlet fra Kolby Kås kl 15.45, an Kalundborg kl 17.55 (issejlads)
01.03.195601.03.1956Sejlet fra Kalundborg kl 09.34, an Kolby Kås kl 12.26 (issejlads), sejlet fra Kolby Kås kl 14.02, an Kalundborg kl 17.00 (issejlads)
02.03.195602.03.1956Ingen sejlads på grund af issituationen
03.03.195603.03.1956Sejlet fra Kalundborg kl 10.02, Kolby Kås kl 12.53 til kl 15.30, Aarhus an kl ??.??
04.03.195604.03.1956Sejlet fra Aarhus kl 11.41, Kolby Kås kl 13.42 til kl 14.11, Kalundborg an kl 16.50
05.03.195605.03.1956Sejlet fra Kalundborg kl 11.50, Kolby Kås kl 14.50 til kl 15.30, Aarhus an kl 17.52
06.03.195609.03.1956Normal sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND i Frederikshavn), kun eet skib i fart på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus fra 3101 til 0903
10.03.195613.03.1956Normal sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND i Frederikshavn)
13.03.195613.03.1956Forsejlet fra Aarhus til Korsør efter ankomst til Aarhus
14.03.195617.03.1956I fart Korsør-Nyborg (BROEN på Helsingør værft)
18.03.195620.03.1956Sejlads Korsør-Nyborg
20.03.195621.03.1956Oplagt i Nyborg tirsdag-onsdag på grund af oliemangel
22.03.195624.03.1956Sejlads Korsør-Nyborg
25.03.195625.03.1956Oplagt (sø)
26.03.195628.03.1956Sejlads Korsør-Nyborg
29.03.195631.03.1956Oplagt med bundskader (to-lø)
01.04.195603.04.1956Sejlads Korsør-Nyborg
04.04.195607.04.1956Oplagt (on-lø)
08.04.195608.04.1956Forsejlet fra Korsør til København
09.04.195609.04.1956I dok på Orlogsværftet i København, reparation af bundskader (vand i olien)
09.04.195620.04.1956Orlogsværftet i København, bundbehandling efter sejlads i is, skruer skiftet
20.04.195620.04.1956Forsejlet kl 11 fra Orlogsværftet i København og til Korsør
21.04.195601.05.1956Sejlads Korsør-Nyborg
01.05.195603.05.1956Oplagt fra 01.05 aften til 03.05 morgen for maskinreparation (cylinderskift)
03.05.195627.05.1956Sejlads Korsør-Nyborg
27.05.195627.05.1956Efter ankomst Korsør kl 20.20 udtaget af fart
28.05.195628.05.1956Forsejlet til Gedser, Korsør af kl 01.00, Gedser an kl 10.35
28.05.195631.05.1956Sejlads Gedser-Grossenbrode (KONG FREDERIK IX på Helsingør værft)
31.05.195601.06.1956Forsejlet fra Gedser kl 22.00, ankomst Korsør kl 06.15
01.06.195611.06.1956Sejlads Korsør-Nyborg
11.06.195612.06.1956 Forsejlet fra Korsør til Aarhus, ankomst kl 03.45
12.06.195616.06.1956Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på B&W værft)
17.06.195617.06.1956Forsejlet tom fra Aarhus kl 05.00, ankom Kalundborg kl 08.38
17.06.195621.06.1956Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Frederikshavn værft)
21.06.195621.06.1956Forsejlet fra Kalundborg til Korsør
22.06.195614.08.1956Sejlads Korsør-Nyborg
14.08.195614.08.1956Færgen afgået kl 02.00 til farvandet omkring Fyns Hoved efter SOS fra ukendt skib, færgen ankom til Korsør kl 09.30 uden at have fundet noget
14.08.195601.10.1956Sejlads Korsør-Nyborg
02.10.195602.10.1956Forsejlet fra Korsør kl 08.58, lods ombord kl 12.27, ankomst Nakskov kl 13.53
02.10.195619.10.1956Nakskov værft, færgen har været underkastet hovedsyn. Støttearmen, der gjorde at færgen kunne ligge i jernbaneleje blev fjernet.(virkede ikke længere)
19.10.195619.10.1956Forhalet fra stålkaj kl 07.30, fortøjet i dokken kl 08.00, tør i dokken kl 09.25
19.10.195629.10.1956I dok på Nakskov værft
29.10.195629.10.1956Kl 10.30 lukket vand ind i dokken, flød kl 12.00, fortøjet ved kaj kl 13.00
29.10.195603.11.1956Nakskov værft
03.11.195604.11.1956Forsejlet fra Nakskov kl 12.30, ankomst Langelinie i København kl 02.30
04.11.195604.11.1956Afgået Langelinie kl 09.00, 3 x kontrolmåling, ankom Østre Leje kl 10.55.
05.11.195605.11.1956Foretaget kompas- og pejlerretning, forsejlet fra København kl 10.08, ankom Fæstningen i Korsør kl 22.00
06.11.195610.11.1956Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-lø)
11.11.195611.11.1956Sejlads Korsør-Nyborg
12.11.195615.11.1956Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ma-to)
16.11.195616.11.1956Sejlads Korsør-Nyborg
17.11.195602.12.1956Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-sø) (oliemangel som følge af Suez-krisen)
03.12.195613.12.1956Sejlads Korsør-Nyborg
13.12.195613.12.1956Ved ankomst til Korsør kl 17.45 brændte spillet af da bovporten skulle løftes, ilden i kablet blev slukket med skum
13.12.195624.12.1956Sejlads Korsør-Nyborg
24.12.195625.12.1956Oplagt (ma-ti)
26.12.195627.12.1956Sejlads Korsør-Nyborg
28.12.195628.12.1956Oplagt i Nyborg leje 6 (fr)
29.12.195629.12.1956Forsejlet direkte fra Nyborg kl 13.00 til Fæstningen, ankom kl 14.34
30.12.195631.12.1956Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø-ma)
01.01.195702.01.1957Sejlads Korsør-Nyborg
03.01.195704.01.1957Oplagt ved Fæstningen i Korsør (to-fr)
05.01.195705.01.1957Forsejlet fra Korsør kl 13.40 til Kalundborg, ankomst kl 17.25
06.01.195704.02.1957Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på Aarhus værft)
05.02.195708.03.1957Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Frederikshavn værft)
08.03.195708.03.1957Forsejlet fra Kalundborg kl 17.52, ankom til Fæstningen i Korsør kl 21.40
09.03.195706.04.1957Sejlads Korsør-Nyborg
07.04.195711.04.1957Oplagt (sø-to)
12.04.195712.04.1957Forsejlet fra Korsør kl 09.00, ankomst Gedser kl 16.31
13.04.195728.04.1957Sejlads Gedser-Grossenbrode og Gedser-Warnemünde
28.04.195728.04.1957Sidste sejlads på Gedser-Grossenbrode overfarten: Gedser af kl 13.20, Grossenbrode an kl 16.33, Grossenbrode af kl 17.25, Gedser an kl 20.25.
28.04.195729.04.1957Sidste sejlads på Gedser-Warnemünde overfarten: Gedser af kl 21.11, Warnemünde an kl 23.35, Warnemünde af kl 00.27, Gedser an kl 02.37
29.04.195729.04.1957Forsejlet fra Gedser kl 11.10, ankomst i bilfærgelejet i Korsør kl 19.10
29.04.195729.04.1957Ankommet til Fæstningen kl 19.37
30.04.195702.05.1957Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
03.05.195706.05.1957Sejlads Korsør-Nyborg
07.05.195709.05.1957Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
10.05.195712.05.1957Sejlads Korsør-Nyborg
13.05.195714.05.1957Oplagt (ma-ti)
15.05.195715.05.1957Prøvet lejer i Halsskov og Knudshoved som en af de to første: afgik Korsør kl 12.52-Halsskov havn an kl 13.17, af kl 14.00, Knudshoved an kl 15.02 Knudshoved af kl 15.26, Korsør an kl 16.25, give plads for BROEN fra kl 16.40 til kl 17.27
15.05.195721.05.1957Sejlads Korsør-Nyborg
22.05.195723.05.1957Oplagt (on-to)
24.05.195727.05.1957Sejlads Korsør-Nyborg
27.05.195727.05.1957Sidste tur på Korsør-Nyborg: Korsør af kl 13.00, Nyborg an kl 14.20, Nyborg af kl 14.45, Korsør an kl 15.56
28.05.195730.05.1957Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
31.05.195731.05.1957Af Fæstningen kl 10.00, ankom Halsskov oplæggerplads kl 10.30, an lejet kl 11.33 Første tur på ny overfart: Halsskov af kl 12.15, Knudshoved an kl 13.21, Knudshoved af kl 13.56, Halsskov an kl 14.49
31.05.195703.06.1957Halsskov-Knudshoved overfarten
04.06.195706.06.1957Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
07.06.195717.06.1957Halsskov-Knudshoved overfarten
18.06.195720.06.1957Oplagt ved Fæstningen i Korsør for maskinreparation (ti-to)
21.06.195704.07.1957Halsskov-Knudshoved overfarten
04.07.195704.07.1957På rejse fra Knudshoved til Halsskov med passagerer og motorkøretøjer. Kollideret den 4.juli i Storebælt. Søforklaring og søforhør i Korsør den 6.juli kl 10.00. Kl. ca 18.45, da DRONNING INGRID nærmede sig lys- og fløjtetønden nærmede sig lys- og fløjtetønden punkt 13 i rute 28 b, sås en svær byge forude. Radaren, der var i funktion, registrerede ikke forefter som følge af bygen. Maskinen blev straks stoppet, og umiddelbart efter da DRONNING INGRID løb ind i bygen, sås ret forude et skib, som senere viste sig at være motorfærgen FREIA af Korsør. Maskinen beordredes fuld kraft bak, og roret lagdes styrbord over samtidig med, at en kort tone afgaves med fløjten. Straks efter, da skibene var ved at passere hinanden, lagdes roret bagbord over, men i det samme tørnede DRONNING INGRIDs agterende mod FREIAs bagbord side agter. Af den af FREIA's besætning afgivne forklaring fremgår, at dette skib kl. 1842 passerede lystønden punkt 4 i rute 28 b i ca. 100 m afstand om styrbord på kurs 100°. Kl. 1843 ændredes kurs til 65°, og omtrent samtidig blev vejret usigtbart på grund af en svær regnbyge. Radaranlægget, der var i funktion, var uanvendeligt som følge af vejrforholdene. Kl. 1845, da DRONNING INGRID sås tæt forude, beordredes maskinen forceret bak, og roret lagdes styrbord, men umiddelbart efter indtraf kollisionen som ovenfor anført. Ved kollisionen led FREIA nogen ovenbordsskade. Sejlads fortsat fra kl 18.50, konstateret nogle afskrabninger af malingen Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, at ingen af færgerne har gået med moderat fart. Ministeriet begærede tiltale mod de to færgers vagthavende styrmænd for overtrædelse af søvejsreglernes regel 16 a. Tiltalesag i retten i Korsør 27.marts 1958. Ved Korsør sørets dom af 16. juni 1958 blev begge tiltalte frifundet. Tiltalesag i landsretten i Slagelse 02.oktober 1958. Dommen blev af handelsministeriet påanket for Østre landsret, hvor hver af de to tiltalte ved dom af 9. oktober 1958 blev idømt en bøde på 300 kr.
04.07.195704.07.1957Sejlads fortsat fra kl 18.50, konstateret at "spanter var trykket en del"
04.07.195705.07.1957Halsskov-Knudshoved overfarten
05.07.195705.07.1957Afhøringer i anledning af kollisionen
05.07.195719.08.1957Halsskov-Knudshoved overfarten
20.08.195722.08.1957Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
23.08.195726.08.1957Halsskov-Knudshoved overfarten
27.08.195728.08.1957Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-on)
29.08.195729.08.1957Forsejlet fra Fæstningen af kl 06.15, lejet an kl 06.30, Korsør af kl 07.00, ankomst østre leje i Frihavnen kl 18.15
30.08.195730.08.1957Forhalet fra Østre Leje kl 06.25, an B&W værft kl 06.50
30.08.195710.10.1957B&W værft i København, årligt eftersyn
10.10.195710.10.1957Kontrolmålt og afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn fra kl 09.10 til kl 11.10
11.10.195711.10.1957Forsejlet fra Frihavnsfærgelejet kl 07.00, kompasrettet undervejs, an Halsskov kl 20.42
12.10.195713.10.1957Halsskov-Knudshoved overfarten
14.10.195717.10.1957Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ma-to)
18.10.195720.10.1957Halsskov-Knudshoved overfarten
21.10.195722.10.1957Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ma-ti)
23.10.195724.10.1957Halsskov-Knudshoved overfarten (sejlet for M/F BROEN)
25.10.195711.11.1957Oplagt ved Fæstningen i Korsør (fr-ti)
12.11.195713.12.1957Halsskov-Knudshoved overfarten (døgnsejlads) (HALSSKOV på Aalborg værft)
13.12.195714.12.1957Sejlet til 5. leje i Nyborg på grund af svær sø og hård strøm ved Knudshoved Halsskov af kl 22.08, Nyborg an kl 23.25, Nyborg af kl 23.39, Halsskov an kl 00.54
14.12.195714.12.1957Sejlet Halsskov af kl 01.11, bilfærgelejet i Nyborg an kl 02.30, sejlet tom fra Nyborg kl 03.07 direkte til Fæstningen i Korsør, an kl 04.34
14.12.195721.12.1957Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-lø)
21.12.195721.12.1957Halsskov-Knudshoved overfarten
21.12.195723.12.1957Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-ma)
23.12.195724.12.1957Halsskov-Knudshoved overfarten
24.12.195724.12.1957Kl 11.55 modtaget telefonisk ordre fra overfartslederen om at afgå hurtigst muligt til Nyborg med bilerne og derefter assistere DRONNING INGRID der var gået på grund på Dynehøjen i Nyborg fjord. Afgået Halsskov kl 11.55 med forceret sejlads, ankomst Nyborg leje 2 kl 13.07, afgang kl 13.20 til assistance for DRONNING INGRID
24.12.195724.12.1957Slæbt DRONNING INGRID af grundstødning ved Dynehøjen ved Nyborg kl 15.45
24.12.195724.12.1957Tom fra Nyborg kl 15.55 med forceret sejlads, an Halsskov kl 16.55, med biler af Halsskov kl 17.04-Knudshoved an kl 18.00, tom til Fæstningen an kl 19.07
24.12.195726.12.1957Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
26.12.195726.12.1957Halsskov-Knudshoved overfarten
26.12.195726.12.1957Assisteret nødstedt fisker på turen fra Knudshoved kl 18.20
26.12.195727.12.1957Halsskov-Knudshoved overfarten
28.12.195731.12.1957Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-ti)
01.01.195801.01.1958Halsskov-Knudshoved overfarten
02.01.195807.01.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør (to-ti)
08.01.195808.01.1958Forsejlet fra Korsør kl 11.45 til Aarhus, ankomst kl 18.30
09.01.195809.01.1958I fart fra Aarhus
10.01.195811.01.1958Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på Aarhus værft)
11.01.195811.01.1958Afgik Aarhus kl 07.30 for kompasretning, fra kl 07.45 til kl 09.15, an Aarhus kl 10.42
11.01.195811.02.1958Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på Aarhus værft)
12.02.195812.02.1958Oplagt i Aarhus (on)
13.02.195821.02.1958Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Frederikshavn værft)
21.02.195821.02.1958Fik wire i skrue, dykker afsendt fra Korsør
21.02.195822.02.1958Wiren i skruen fjernet, ingen skader, færgen fortsætter i fart i normal plan
22.02.195814.03.1958Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Frederikshavn værft)
15.03.195815.03.1958Forsejlet fra Aarhus kl 08.00 til Korsør, ankomst kl 13.20
16.03.195816.03.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø)
17.03.195827.03.1958Halsskov-Knudshoved overfarten (døgnsejlads) (HALSSKOV oplagt)
28.03.195801.04.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør for maling og vask (fr-ti)
02.04.195808.04.1958Halsskov-Knudshoved overfarten
09.04.195830.04.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør for malerarbejde (on-on)
01.05.195805.05.1958Halsskov-Knudshoved overfarten
06.05.195808.05.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
09.05.195812.05.1958Halsskov-Knudshoved overfarten
13.05.195815.05.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
16.05.195819.05.1958Halsskov-Knudshoved overfarten
20.05.195820.05.1958Halsskov-Knudshoved overfarten, erstattede BROEN fra kl 07.15 til kl 20.15
21.05.195822.05.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør (on-to)
23.05.195827.05.1958Halsskov-Knudshoved overfarten
28.05.195829.05.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør (on-to)
30.05.195802.06.1958Halsskov-Knudshoved overfarten
03.06.195805.06.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør for malerarbejde (ti-to)
06.06.195809.06.1958Halsskov-Knudshoved overfarten
10.06.195812.06.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør for maling og vask (ti-to)
13.06.195816.06.1958Halsskov-Knudshoved overfarten
17.06.195819.06.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør for maling og vask (ti-to)
20.06.195811.08.1958Halsskov-Knudshoved overfarten
12.08.195814.08.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
15.08.195818.08.1958Halsskov-Knudshoved overfarten
19.08.195821.08.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
22.08.195825.08.1958Halsskov-Knudshoved overfarten
26.08.195828.08.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
29.08.195801.09.1958Halsskov-Knudshoved overfarten
02.09.195804.09.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
05.09.195808.09.1958Halsskov-Knudshoved overfarten
09.09.195811.09.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
12.09.195815.09.1958Halsskov-Knudshoved overfarten
16.09.195816.09.1958Forsejlet fra Korsør (Halsskov) kl 07.00,ankom B&W værft i København kl 18.59
16.09.195823.09.1958B&W værft i København, årligt eftersyn. Færgen fik formentlig her installation af radiokommando-anlæg. (Maritime VHF-radioanlæg) specielt beregnet for indbyrdes kontakt mellem skibene under vanskelige navigationsforhold (usigtbart vejr og tåge).
23.09.195823.09.1958Forhalet til tørdokken kl 15.45, fortøjet i dokken kl 16.15, tør i dokken kl 19.00
23.09.195830.09.1958I tørdok på B&W, dokken fyldt med vand den 29.09.1958
30.09.195830.09.1958Kl 07.00 pejlet alle tanke, kl 11.00 forhalet ud af dokken, kl 11.30 fortøjet ved kaj
30.09.195807.10.1958B&W værft i København, årligt eftersyn
08.10.195808.10.1958Afgået kl 07.33 for kompasretning, kl 09.21 afsat kompasretter på Langelinie
08.10.195808.10.1958Forsejlet fra Langelinie kl 09.25, ankom Fæstningen i Korsør kl 20.22
09.10.195810.10.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør (to-fr)
11.10.195811.10.1958Halsskov-Knudshoved overfarten
12.10.195817.10.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø-to)
17.10.195822.10.1958Halsskov-Knudshoved overfarten
22.10.195823.10.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør (on-to)
24.10.195826.10.1958Halsskov-Knudshoved overfarten
27.10.195812.11.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ma-on)
13.11.195818.12.1958Halsskov-Knudshoved overfarten (døgnsejlads)(HALSSKOV på Nakskov værft)
18.12.195822.12.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør (to-ma)
23.12.195824.12.1958Halsskov-Knudshoved overfarten
25.12.195825.12.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør (to)
26.12.195826.12.1958Halsskov-Knudshoved overfarten
27.12.195827.12.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø)
28.12.195829.12.1958Halsskov-Knudshoved overfarten
29.12.195831.12.1958Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ma-on)
01.01.195902.01.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
02.01.195906.01.1959Oplagt ved Fæstningen i Korsør (fr-ti)
07.01.195907.01.1959Forsejlet fra Korsør kl 09.01, ankom Aarhus kl 14.32
08.01.195906.02.1959Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på Aarhus værft)
07.02.195907.02.1959Oplagt i Aarhus (lø)
08.02.195904.03.1959Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Nakskov værft)
05.03.195905.03.1959Forsejlet fra Kalundborg kl 08.10, ankom Korsør kl 11.55
06.03.195912.03.1959Oplagt ved Fæstningen i Korsør (fr-to)
13.03.195915.03.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
16.03.195919.03.1959Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ma-to)
20.03.195922.03.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
23.03.195923.03.1959Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ma)
24.03.195901.04.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
02.04.195902.04.1959Dykkerundersøgelse ved Fæstningen i Korsør
03.04.195906.04.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
07.04.195908.04.1959Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-on)
09.04.195913.04.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
14.04.195915.04.1959Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-on)
16.04.195920.04.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
21.04.195921.04.1959Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti)
22.04.195925.04.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
25.04.195925.04.1959Ved afgang fra Fæstningen i Korsør kl 10.55 tørnede færgen let med agterende styrbord og senere ved Kielerkajen forude på styrbord side.
25.04.195927.04.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
28.04.195930.04.1959Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
01.05.195904.05.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
05.05.195907.05.1959Oplagt (ti-to)
08.05.195911.05.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
12.05.195913.05.1959Oplagt (ti-on)
14.05.195919.05.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
20.05.195921.05.1959Oplagt (on-to)
22.05.195925.05.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
26.05.195926.05.1959Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti)
27.05.195927.05.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
28.05.195928.05.1959Oplagt ved Fæstningen i Korsør (to)
29.05.195901.06.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
02.06.195904.06.1959Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
05.06.195908.06.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
09.06.195911.06.1959Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
12.06.195915.06.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
16.06.195918.06.1959Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
02.07.195902.07.1959På turen fra Knudshoved kl 18.21 undersøgtes en drivende jolle, men man fandt den tom
02.07.195911.08.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
12.08.195913.08.1959Oplagt ved Fæstningen i Korsør (on-to)
14.08.195917.08.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
18.08.195920.08.1959Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
21.08.195924.08.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
25.08.195927.08.1959Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
28.08.195901.09.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
01.09.195903.09.1959Oplagt (ti-to)
04.09.195908.09.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
09.09.195910.09.1959Oplagt (on-to)
11.09.195912.09.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
13.09.195914.09.1959Nakskov værft, årligt eftersyn, ankom 13.09 kl 14.00
14.09.195922.09.1959I Nakskov værfts flydedok
22.09.195909.10.1959Nakskov værft, årligt eftersyn, afsejlede 09.10 kl 08.00
10.10.195910.10.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
11.10.195915.10.1959Oplagt (sø-to)
16.10.195919.10.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
20.10.195922.10.1959Oplagt (ti-to)
23.10.195926.10.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
27.10.195902.11.1959Oplagt ved Fæstningen i Korsør
02.11.195902.11.1959I følge noter er der denne dag taget diagrammer ved 13 knobs fart, så færgen har formentlig ikke været været oplagt denne dag
02.11.195915.11.1959Oplagt ved Fæstningen i Korsør
16.11.195916.11.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
17.11.195919.11.1959Oplagt (ti-to)
20.11.195923.11.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
24.11.195925.11.1959Oplagt (ti-on)
26.11.195930.11.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
01.12.195902.12.1959Oplagt (ti-on)
03.12.195907.12.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
08.12.195909.12.1959Oplagt (ti-on)
10.12.195914.12.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
15.12.195922.12.1959Oplagt (ti-ti)
23.12.195924.12.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
25.12.195926.12.1959Oplagt (fr-lø)
27.12.195928.12.1959Halsskov-Knudshoved overfarten
29.12.195902.01.1960Oplagt (ti-lø)
03.01.196004.01.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
04.01.196004.01.1960Forsejlet fra Korsør til Gedser
04.01.196005.01.1960Sejlads Gedser-Rønne, med soldater og kampvogne
05.01.196006.01.1960Forsejlet fra Rønne til Korsør, ankom kl 21.45
07.01.196009.01.1960Oplagt (to-lø)
10.01.196010.01.1960Forsejlet fra Korsør til Aarhus
11.01.196009.02.1960Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på Aarhus værft)
09.02.196009.02.1960Forsejlet tom fra Aarhus kl 18.03, ankom Kalundborg kl 22.12
10.02.196012.03.1960Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Aalborg værft)
13.03.196013.03.1960Forsejlet tom fra Kalundborg kl 11.04, ankom Aarhus kl 15.12
13.03.196016.03.1960Aarhus, dokning for udskiftning af drivskruer
16.03.196016.03.1960Forsejlet fra Aarhus kl 16.09, ankom Korsør kl 21.29
17.03.196017.03.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (to)
18.03.196021.03.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
22.03.196024.03.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
25.03.196028.03.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
29.03.196031.03.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
01.04.196004.04.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
05.04.196006.04.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-on)
07.04.196020.04.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
20.04.196021.04.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (on-to)
22.04.196025.04.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
26.04.196028.04.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
29.04.196002.05.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
03.05.196005.05.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
06.05.196009.05.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
10.05.196011.05.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-on)
12.05.196016.05.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
17.05.196019.05.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
20.05.196023.05.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
24.05.196024.05.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti)
25.05.196025.05.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
26.05.196026.05.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (to)
27.05.196030.05.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
31.05.196001.06.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-on)
01.06.196001.06.1960ifølge noter er der denne dag taget diagrammer ved 13 knobs fart, så færgen har formentlig ikke været været oplagt denne dag
01.06.196002.06.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (on-to)
03.06.196007.06.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
08.06.196009.06.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (on-to)
10.06.196005.09.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
06.09.196008.09.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
09.09.196012.09.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
13.09.196014.09.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-on)
15.09.196019.09.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
20.09.196022.09.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
23.09.196027.09.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
27.09.196027.09.1960Gået til Fæstningen kl 12.48-maskinreparation?
27.09.196029.09.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
30.09.196002.10.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
03.10.196003.10.1960Forsejlet fra Korsør kl 09.30, ankom Aarhus værft kl 15.10
03.10.196002.11.1960Aarhus værft, årligt eftersyn, skruer skiftet
02.11.196002.11.1960Forsejlet fra Aarhus kl 07.10, ankom billejet i Korsør kl 16.49, an Fæstningen kl 17.00
03.11.196005.11.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (to-lø)
06.11.196007.11.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
08.11.196009.11.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-on)
10.11.196011.11.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
11.11.196011.11.1960Brand i isolationen omkring optrækket i kabyssen om eftermiddagen, besætningen fik hurtigt slukket branden men kabyssen måtte lukkes. Skaden blev udbedret af håndværkere fra Korsør.
11.11.196005.12.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
06.12.196009.12.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-fr)
09.12.196012.12.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
12.12.196016.12.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ma-fr)
16.12.196017.12.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
17.12.196022.12.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-to)
22.12.196024.12.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
24.12.196025.12.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-sø)
26.12.196028.12.1960Halsskov-Knudshoved overfarten
29.12.196030.12.1960Oplagt ved Fæstningen i Korsør (to-fr)
31.12.196003.01.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
04.01.196104.01.1961Forsejlet fra Korsør kl 11.00, ankomst Aarhus kl 16.13
05.01.196103.02.1961Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på hvilket værft)
04.02.196104.02.1961Oplagt i Aarhus (lø)
05.02.196108.03.1961Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Aarhus værft)
09.03.196109.03.1961Forsejlet fra Aarhus kl 08.27, ankom Korsør kl 13.16
10.03.196113.03.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
14.03.196116.03.1961Oplagt i bilfærgelejet i Korsør (ti-to)
16.03.196116.03.1961Forhalet fra bilfærgelejet kl 14.08 til Fæstningen an kl 14.23
17.03.196120.03.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
21.03.196123.03.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
24.03.196127.03.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
28.03.196128.03.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti)
29.03.196131.03.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
31.03.196102.04.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (fr-sø)
02.04.196104.04.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
05.04.196107.04.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (on-fr)
07.04.196108.04.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
09.04.196114.04.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø-fr)
14.04.196115.04.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
16.04.196120.04.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø-to)
21.04.196122.04.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
23.04.196124.04.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø-ma)
25.04.196125.04.1961Forsejlet Fæstningen kl 08.25, Halsskov an kl 09.17, af kl 11.06, København an kl 22.40
26.04.196126.04.1961Indsat som nødfærge mellem København og Rønne, da sømændene på færgerne til Bornholm strejkede (del af stor konflikt på transportområdet) Afgået fra København kl 10.55, ankomst Rønne kl 18.45
27.04.196127.04.1961Afgået fra Rønne kl 11.44, ankomst København kl 18.55
28.04.196128.04.1961Afgået fra København kl 10.10, ankomst Rønne kl 18.25
29.04.196129.04.1961Afgået fra Rønne kl 10.00, tilbage til Rønne kl 10.31
29.04.196129.04.1961Afgået fra Rønne kl 14.15, ankomst København kl xx.xx
30.04.196130.04.1961Afgået fra København kl 10.01, ankomst Rønne kl 17.20
01.05.196101.05.1961Afgået fra Rønne kl 11.10, ankomst København kl 18.17
02.05.196102.05.1961Afgået fra København kl 10.03, ankomst Rønne kl 17.40
03.05.196103.05.1961Afgået fra Rønne kl 10.05, ankomst København kl 18.00
04.05.196104.05.1961Afgået fra København kl 10.03, ankomst Rønne kl 17.40
05.05.196105.05.1961Afgået fra Rønne kl 10.10, ankomst København kl 18.10
06.05.196106.05.1961Afgået fra København kl 10.03, ankomst Rønne kl 17.45
07.05.196107.05.1961Afgået fra Rønne kl 10.03, ankomst København kl 17.48
08.05.196108.05.1961Afgået fra København kl 10.01, ankomst Rønne kl 17.55
09.05.196109.05.1961Afgået fra Rønne kl 10.07, ankomst København kl 18.15
10.05.196110.05.1961Afgået fra København kl 10.00, ankomst Rønne kl 17.45
11.05.196111.05.1961Afgået fra Rønne kl 10.05, ankomst København kl 17.40
12.05.196112.05.1961Afgået fra København kl 10.03, ankomst Rønne kl 18.01
13.05.196113.05.1961Afgået fra Rønne kl 10.01, ankomst København kl 17.41
14.05.196114.05.1961Afgået fra København kl 10.01, ankomst Rønne kl 17.50
15.05.196115.05.1961Afgået fra Rønne kl 10.24, ankomst København kl 17.55
15.05.196116.05.1961Forsejlet fra København kl 20.12, ankomst Fæstningen i Korsør kl 07.05
16.05.196118.05.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
19.05.196120.05.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
21.05.196121.05.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø)
22.05.196123.05.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
24.05.196126.05.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (on-fr)
26.05.196127.05.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
28.05.196128.05.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø)
29.05.196129.05.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
30.05.196101.06.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
02.06.196103.06.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
04.06.196104.06.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø)
05.06.196105.06.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
06.06.196108.06.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
09.06.196110.06.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
11.06.196111.06.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø)
12.06.196112.06.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
13.06.196115.06.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
16.06.196117.06.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
18.06.196118.06.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø)
19.06.196119.06.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
20.06.196122.06.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
23.06.196124.06.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
25.06.196125.06.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø)
26.06.196126.06.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
27.06.196129.06.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
30.06.196104.09.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
05.09.196107.09.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
08.09.196111.09.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
12.09.196114.09.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
15.09.196118.09.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
19.09.196121.09.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
22.09.196125.09.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
26.09.196128.09.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
29.09.196101.10.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
02.10.196105.10.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ma-to)
06.10.196108.10.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
09.10.196112.10.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ma-to)
13.10.196114.10.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
15.10.196116.10.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø-ma)
17.10.196122.10.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
23.10.196126.10.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ma-to)
27.10.196129.10.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
30.10.196102.11.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ma-to)
03.11.196105.11.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
06.11.196109.11.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ma-to)
10.11.196112.11.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
13.11.196115.11.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ma-on)
16.11.196116.11.1961Forsejlet fra Korsør kl 05.47, ankom Aalborg kl 17.54
16.11.196113.12.1961Aalborg værft, årligt eftersyn
13.12.196113.12.1961Forsejlet fra Aalborg kl 07.30, ankom Fæstningen i Korsør kl 21.00, kompasrettet undervejs?
14.12.196121.12.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (to-to)
22.12.196124.12.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
25.12.196125.12.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ma)
26.12.196127.12.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
28.12.196129.12.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (to-fr)
30.12.196130.12.1961Halsskov-Knudshoved overfarten
31.12.196131.12.1961Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø)
01.01.196201.01.1962Forsejlet fra Korsør kl 15.50, ankom til Aarhus kl 23.22
02.01.196209.02.1962Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Aarhus værft)
10.02.196210.02.1962Oplagt i Aarhus (lø)
11.02.196210.03.1962Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på Aarhus værft)
11.03.196211.03.1962Forsejlet fra Aarhus kl 07.15 til Fæstningen i Korsør, ankom kl 12.06
12.03.196212.03.1962Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ma)
13.03.196203.04.1962Halsskov-Knudshoved overfarten
03.04.196204.04.1962Forsejlet fra Korsør kl 21.50, ankom Aarhus kl 03.08
04.04.196205.04.1962Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på Aarhus værft)
05.04.196205.04.1962Forsejlet fra Aarhus kl 17.15, ankom Fæstningen i Korsør kl 22.10
06.04.196215.04.1962Halsskov-Knudshoved overfarten
16.04.196216.04.1962Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ma)
17.04.196224.04.1962Halsskov-Knudshoved overfarten
25.04.196226.04.1962Oplagt ved Fæstningen i Korsør (on-to)
27.04.196229.04.1962Halsskov-Knudshoved overfarten
30.04.196203.05.1962Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ma-to)
03.05.196206.05.1962Halsskov-Knudshoved overfarten
07.05.196209.05.1962Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ma-on)
10.05.196213.05.1962Halsskov-Knudshoved overfarten
14.05.196216.05.1962Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ma-on)
17.05.196220.05.1962Halsskov-Knudshoved overfarten
21.05.196224.05.1962Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ma-to)
24.05.196230.05.1962Halsskov-Knudshoved overfarten
31.05.196231.05.1962Oplagt ved Fæstningen i Korsør (to)
01.06.196209.06.1962Halsskov-Knudshoved overfarten
10.06.196210.06.1962Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø)
11.06.196209.07.1962Halsskov-Knudshoved overfarten
10.07.196212.07.1962Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
13.07.196216.07.1962Halsskov-Knudshoved overfarten
17.07.196219.07.1962Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
20.07.196223.07.1962Halsskov-Knudshoved overfarten
24.07.196226.07.1962Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
27.07.196230.07.1962Halsskov-Knudshoved overfarten
31.07.196202.08.1962Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
03.08.196213.08.1962Halsskov-Knudshoved overfarten
14.08.196211.10.1962Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti-to)
12.10.196213.10.1962Halsskov-Knudshoved overfarten
14.10.196218.10.1962Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø-to)
19.10.196219.10.1962Halsskov-Knudshoved overfarten
20.10.196220.10.1962Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø)
21.10.196222.10.1962Halsskov-Knudshoved overfarten
22.10.196223.10.1962Sejlet Halsskov af kl 14.33, an Rønne kl 06.40 (transport for forsvaret)
23.10.196224.10.1962Sejlet Rønne af kl 14.20, an Halsskov kl 05.55 (transport for forsvaret)
24.10.196224.10.1962Forsejlet Halsskov af kl 16.04, ankomst Aarhus kl 21.18
25.10.196226.10.1962Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på Aarhus værft)
26.10.196226.10.1962Forsejlet fra Aarhus kl 17.30, ankom til Fæstningen i Korsør kl 22.45
27.10.196210.11.1962Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-lø)
11.11.196211.11.1962Forsejlet fra Fæstningen kl 09.05, ankom Aarhus værft kl 14.30
12.11.196208.12.1962Aarhus værft, årligt eftersyn
08.12.196208.12.1962Forsejlet fra Aarhus kl 13.10, ankom Korsør kl 20.17
09.12.196219.12.1962Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø-on)
20.12.196220.12.1962Kompasretning i Storebælt, derefter tilbage til Fæstningen
21.12.196224.12.1962Halsskov-Knudshoved overfarten
25.12.196225.12.1962Oplagt ved Fæstningen i Korsør (ti)
26.12.196227.12.1962Halsskov-Knudshoved overfarten
28.12.196231.12.1962Oplagt ved Fæstningen i Korsør (fr-ma)
01.01.196301.01.1963Halsskov-Knudshoved overfarten
02.01.196304.01.1963Oplagt ved Fæstningen i Korsør (on-fr)
05.01.196305.01.1963Forsejlet fra Korsør kl 10.35, ankom Aarhus kl 17.36
06.01.196302.02.1963Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Aarhus værft)
03.02.196303.02.1963Oplagt i Aarhus (sø)
04.02.196304.02.1963I fart fra Aarhus kl 11.50
04.02.196310.02.1963Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på Aarhus værft)
10.02.196311.02.1963Oplagt i Kolby Kås på grund af is og afventet Isbryderen ELBJØRN
11.02.196316.02.1963Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på Aarhus værft)
17.02.196317.02.1963Forsejlet Kalundborg-Kolby Kås-Kalundborg
18.02.196318.02.1963Forsejlet ud fra Kalundborg kl 09.31, vendte om kl 12.48 på grund af is
18.02.196318.02.1963På vej mod Kalundborg kollision med PRINSESSE ANNE-MARIE
18.02.196318.02.1963Ankom til Kalundborg kl 18.07
19.02.196309.03.1963Oplagt i Kalundborg efter ordre fra Søfartschefen på grund af is (ti-lø)
10.03.196310.03.1963Forsejlet fra Kalundborg kl 11.40, ankom Aarhus værft kl 16.22
10.03.196326.03.1963Aarhus værft, reparation af bovport
26.03.196329.03.1963I tørdok på Aarhus værft fra 26.03 kl 14.30 til 29.03 kl 15.30, skruer skiftet, samt bundbehandling efter sejlads i is
29.03.196305.04.1963Aarhus værft, reparation af bovport
05.04.196305.04.1963Forsejlet fra Aarhus værft kl 15.55, kompasrettet undervejs, an Kolby Kås kl 18.28 for losning af to mejetærskere og seks campingvogne, forsejlet fra Kolby Kås kl 19.20, ankom bilfærgelejet i Korsør kl 22.45, forhalet fra lejet kl 23.05, an Fæstningen kl 23.15
06.04.196308.04.1963Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-ma)
09.04.196312.04.1963Halsskov-Knudshoved overfarten
13.04.196313.04.1963Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø)
14.04.196316.04.1963Halsskov-Knudshoved overfarten
17.04.196318.04.1963Oplagt ved Fæstningen i Korsør (on-to)
19.04.196321.04.1963Halsskov-Knudshoved overfarten
21.04.196322.04.1963Forsejlet fra Halsskov kl 21.17, ankom Aarhus kl 02.16
22.04.196326.04.1963Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på Aarhus værft)
26.04.196326.04.1963Forsejlet tom fra Kalundborg kl 18.00, ankom Aarhus kl 21.58
27.04.196327.04.1963I fart fra Aarhus kl 11.50
27.04.196302.05.1963Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (KALUNDBORG på Aarhus værft), sejlet fra Aarhus kl 17.20, ankom Kolby Kås kl 19.20
02.05.196302.05.1963Forsejlet tom fra Kolby Kås kl 19.42, ankom Korsør kl 22.42
03.05.196322.05.1963Halsskov-Knudshoved overfarten
23.05.196323.05.1963Oplagt ved Fæstningen i Korsør (to)
24.05.196301.06.1963Halsskov-Knudshoved overfarten
02.06.196302.06.1963Oplagt ved Fæstningen i Korsør (sø)
03.06.196314.06.1963Halsskov-Knudshoved overfarten
15.06.196327.06.1963Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-to)
28.06.196303.07.1963Halsskov-Knudshoved overfarten
03.07.196303.07.1963Oplagt for maskinreparation på styrbord hovedmotor fra kl 13.50 til kl 21.38 i Halsskov
04.07.196331.07.1963Halsskov-Knudshoved overfarten
31.07.196331.07.1963Maskinreparation, sidste dobbelttur aflyst
01.08.196322.08.1963Halsskov-Knudshoved overfarten
22.08.196322.08.1963Sejlede denne dag afgangen kl 10.50 fra Halsskov
22.08.196313.09.1963Halsskov-Knudshoved overfarten
14.09.196314.09.1963Sidste tur på Storebælt: Knudshoved af kl 00.49, Halsskov an kl 01.50
14.09.196314.09.1963Derefter forhalet til bilfærgelejet i Korsør
14.09.196314.09.1963Forhalet fra bilfærgelejet i Korsør kl 09.03 til Fæstningen an kl 09.33
15.09.196315.09.1963Forsejlet fra Fæstningen i Korsør kl 12.00 til Svendborg an kl 15.25
16.09.196323.09.1963Svendborg værft
23.09.196323.09.1963I dok kl 15.40, trådte kl 16.13, stod tør kl 17.45
23.09.196302.10.1963I dok, 21 stk bundskruer udtaget i ca. 1 uge, derefter isat igen
02.10.196302.10.1963Begyndt fyldning kl 05.45, let kl 06.15, forhalet kl 06.30
02.10.196302.10.1963Fortøjet ved oliekajen kl 07.25, forhalet kl 11.20, fortøjet ved værftskajen kl 11.55
02.10.196330.11.1963Svendborg værft, årligt eftersyn samt ombygning, hjemsted ændret til Kalundborg
30.11.196309.12.1963I dok på Svendborg værft
09.12.196321.12.1963Svendborg værft, årligt eftersyn samt ombygning, hjemsted ændret til Kalundborg Apteringen for matroser, restaurationspersonale og dæksofficerer ombygget. Minesikringskabel er fjernet.
21.12.196321.12.1963Forsejlet fra Svendborg kl 12.13, kompasrettet fra kl 13.00 til kl 13.40, ankom Nyborg leje 6 kl 15.17.
21.12.196303.01.1964Oplagt i Nyborg leje 6 (lø-fr)
03.01.196403.01.1964Ved forhaling fra Nyborg leje 6 kl 10.00 grundstødte færgen på en pulle ved leje 5. Ved læsning af alle tanke blev færgen bragt flot og fortøjet igen i Heimdals leje for afvente højere vandstand. Forsejlet fra Nyborg kl 15.32, ankom Korsør kl 16.55.
04.01.196404.01.1964Forsejlet fra Korsør kl 12.00 til Aarhus an kl 17.38
05.01.196407.01.1964Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på værft), her foregik instruktion i og overlevering af færgen til Samsø-overfarten
08.01.196420.01.1964Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på værft)
20.01.196420.01.1964Anmeldt til skibstilsynet, at færgen nu er hjemmehørende i Kalundborg
20.01.196422.01.1964Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på værft)
22.01.196422.01.1964Registreret af skibstilsynet, at færgen nu er hjemmehørende i Kalundborg
22.01.196401.02.1964Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (JYLLAND på værft)
02.02.196402.02.1964Lå i Aarhus
03.02.196403.02.1964Indsat som "fast" færge på Samsøruten i stedet for KALUNDBORG fra og med afgangen fra Aarhus kl 11.50
03.02.196406.02.1964Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
06.02.196406.02.1964Færgen anløb ikke Kolby Kås på turen til Aarhus grundet vejrforhold og højvande
06.02.196424.10.1964Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
25.10.196425.10.1964Forsejlet fra Kalundborg kl 09.12, ankom Svendborg kl 14.55
25.10.196405.12.1964Svendborg værft, årligt eftersyn, kamre for maskinofficerer ombygget, og der blev installeret centralvarme i mandskabs- og passagerkamre på mellemdæk.
05.12.196405.12.1964Forsejlet fra Svendborg kl 11.58, ankom Aarhus kl 19.54, kompasrettet undervejs
06.12.196427.04.1965Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
27.04.196527.04.1965Overført en lastbil med elefant SAHIB fra cirkus Schumann fra Aarhus til Kalundborg
27.04.196525.10.1965Forsejlet fra Kalundborg kl 06.14, ankom København kl 15.24
25.10.196501.11.1965Orlogsværftet, årligt eftersyn, færgen fik ombygget kabys og pantry.
01.11.1965xx.1x.1965I dok på Orlogsværftet, stod tør kl 09.05
xx.1x.196518.12.1965Orlogsværftet, årligt eftersyn
18.12.196518.12.1965Forsejlet fra København kl 07.25, kompasrettet undervejs, an Aarhus kl 18.23
19.12.196517.05.1966Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
17.05.196618.05.1966Aarhus værft fra kl 16.57 den 17.05.1966 til kl 08.37 den 18.05.1966
18.05.196621.05.1966Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
21.05.196621.05.1966Forsejlet tom tur Aarhus af kl 17.00, Kalundborg an kl 20.44
22.05.196615.01.1967Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
16.01.196716.01.1967Forsejlet fra Kalundborg kl 06.00, ankom Svendborg kl 11.07
16.01.196724.01.1967Svendborg værft, årligt eftersyn
24.01.196731.01.196724.01.1967 i dok, stod tør kl 11.05, 31.01.1967 påbegyndt fyldning kl 12.10, kl 13.30 fortøjet ved kaj
31.01.196711.02.1967Svendborg værft, årligt eftersyn
11.02.196713.02.196711.02.1967 i dok, kl 05.45, stod tør i dokken kl 07.20, 13.02.1967 påbegyndt fyldning kl 16.30, fortøjet kl 17.10
13.02.196714.02.1967Svendborg værft, årligt eftersyn
14.02.196714.02.1967Forsejlet fra Svendborg kl 15.10, kompasrettet ved Thurø rev, ankom Kalundborg kl 22.47
15.02.196723.02.1967Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
23.02.196723.02.1967Færgen måtte denne dag returnere til Aarhus uden at kunne anløbe færgelejet i Kolby Kås, på grund af stærk storm fra vest og svær sø.
23.02.196706.06.1967Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
06.06.196706.06.1967Udflugtssejlads til ny Lillebæltsbro, Kalundborg af kl 13.53, ankom kl 22.09
07.06.196714.01.1968Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
15.01.196815.01.1968Forsejlet fra Aarhus kl 06.02, ankom Frederikshavn kl 15.15
15.01.196822.01.1968Frederikshavn værft, årligt eftersyn, kulkajen
22.01.196831.01.1968Frederikshavn værft
31.01.196807.02.1968I Frederikshavns værfts tørdok III
07.02.196809.02.1968Frederikshavn værft, årligt eftersyn
09.02.196809.02.1968Forsejlet fra Frederikshavn kl 07.17, kompasrettet undervejs, ankom Kalundborg kl 18.39
10.02.196810.02.1968Oplagt ved Honnørkajen i Kalundborg (lø)
11.02.196811.02.1968I fart den 11.02.1968 kl 09.47
11.02.196812.03.1968Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
12.03.196815.03.1968Aarhus værft
15.03.196821.05.1968Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
21.05.196821.05.1968Sejlet udflugtssejlads fra Aarhus kl 15.08, forbi Tunø og Samsø og tilbage forbi Helgenæs til Aarhus an kl 18.55 med 277 pensionister fra Langå-Torup-Sdr Vinge kommune
21.05.196824.05.1968Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
24.05.196824.05.1968Sejlet udflugtssejlads fra Kalundborg kl 13.35, Kolby Kås an kl 15.26, tilbage Kolby Kås af kl 19.45, Kalundborg an kl 21.46 med 282 gæster
24.05.196805.01.1969Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
06.01.196906.01.1969Oplagt ved Honnørkajen i Kalundborg (ma)
07.01.196907.01.1969Forsejlet fra Kalundborg kl 06.05, ankom Frederikshavn kl 15.07
07.01.196908.01.1969Frederikshavn værft, årligt eftersyn, ankom til kulkajen den 07.01, færgen fik indrettet selvbetjeningssalg i enten hall og/eller forsalon
08.01.196927.01.1969Frederikshavn værft, årligt eftersyn
27.01.196901.02.1969I tørdok III på Frederikshavn værft
01.02.196905.02.1969Frederikshavn værft, årligt eftersyn
05.02.196905.02.1969Forsejlet fra Frederikshavn kl 07.15, kompasrettet undervejs, ankom Kalundborg kl 18.15
06.02.196906.02.1969I fart den 06.02.1969 kl 10.00
06.02.196912.12.1969Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
13.12.196913.12.1969Sejlet en nattur Kalundborg af kl 00.20 (tog ankom kl 00.10) med 53 passagerer til Aarhus an kl 03.53 (uden anløb af Kolby Kås), tilbage fra Aarhus af af kl 04.15 med 3 passagerer uden anløb af Kolby Kås, Kalundborg an kl 07.55
13.12.196904.01.1970Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
05.01.197010.01.1970Oplagt ved Honnørkajen i Kalundborg (ma-lø)
11.01.197011.01.1970Forsejlet fra Kalundborg kl 06.05, ankom Frederikshavn kl 15.15
12.01.197006.02.1970Frederikshavn værft, årligt eftersyn, (ikke i dok)
07.02.197007.02.1970Forsejlet fra Frederikshavn kl 07.20, kompasrettet undervejs, ankom Kalundborg kl 18.31
08.02.197008.02.1970Gik i fart kl 14.35 fra Kalundborg
08.02.197001.03.1970Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
02.03.197006.03.1970Oplagt ved kaj i Kalundborg (ma-fr)
07.03.197013.04.1970Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
13.04.197013.04.1970Ud af fart efter ankomst til Kalundborg kl 14.15
13.04.197013.04.1970Forsejlet tom fra Kalundborg kl 15.04, ankom Aarhus værft kl 18.40
13.04.197017.04.1970Aarhus værft, dokning og bundbehandling efter issejlads
17.04.197017.04.1970Forsejlet tom fra Aarhus værft kl 11.52, ankom Kalundborg kl 15.38
17.04.197017.04.1970I fart fra Kalundborg kl 18.52
17.04.197003.07.1970Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
03.07.197004.07.1970Sejlet en nattur Aarhus af kl 21.20, med anløb af Kolby Kås med i alt 7 passagerer, Kalundborg an kl 01.25, returneret fra Kalundborg kl 01.50 med i alt 781 passagerer til Kolby Kås, videre til Aarhus an kl 06.01
04.07.197005.07.1970Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
05.07.197006.07.1970Sejlet en nattur Aarhus af kl 22.51, med anløb af Kolby Kås med i alt 352 passagerer, Kalundborg an kl 02.55, returneret fra Kalundborg kl 03.04 med i alt 5 passagerer til Kolby Kås, videre til Aarhus an kl 07.00
06.07.197009.08.1970Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
09.08.197009.08.1970Hårdt anløb (ramt anstødningspælene) i Kolby Kås kl 10.40
09.08.197010.08.1970Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
11.08.197013.08.1970Oplagt ved honnørkaj i Kalundborg
14.08.197017.08.1970Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
18.08.197018.08.1970Forsejlet fra Kalundborg kl 03.10. ankom Nyborg kl 06.40
18.08.197018.08.1970Udflugtssejlads Nyborg af kl 07.36-Horsens an kl 12.30 med 160 passagerer
18.08.197018.08.1970Udflugtssejlads Horsens af kl 17.07-Nyborg an kl 22.27 med 160 passagerer
18.08.197019.08.1970Forsejlet fra Nyborg kl 22.40, ankom Kalundborg kl 02.34
19.08.197005.09.1970Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
05.09.197006.09.1970Udflugtssejlads lørdag aften fra kl 20.05 til kl 00.50 fra Aarhus med ca 450 passagerer
06.09.197016.09.1970Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
16.09.197016.09.1970Udførte særtur med militærkøretøjer Kalundborg af kl 11.50 til Aarhus og tom tilbage
16.09.197003.01.1971Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
04.01.197109.01.1971Oplagt i Kalundborg (ma-lø)
10.01.197110.01.1971Forsejlet tom fra Kalundborg kl 16.06, ankomst Aarhus kl 20.02
10.01.197111.01.1971Oplagt i lejet til kl 06.10 næste dag, ankom værftet kl 06.45
11.01.197105.02.1971Aarhus værft, årligt eftersyn, færgen fik installeret radar på agterbroen
05.02.197105.02.1971Forsejlet tom Aarhus af kl 16.00, kompasretning i Aarhus-bugten, Kolby Kås an kl 18.39, af kl 19.04 (lejeprøve), Kalundborg an kl 21.05
06.02.197116.06.1971Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
16.06.197116.06.1971Skibet udchartret til et selskab der fik lunch ombord om eftermiddagen i forbindelse med indvielsen af Gulf's bitumen-anlæg på Aarhus Havn
16.06.197104.09.1971Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
04.09.197104.09.1971Udflugtssejlads på Aarhus-bugten (Festugen), af kl 20.03, ankom kl 01.00
05.09.197111.09.1971Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
11.09.197111.09.1971Udflugtssejlads på Aarhus-bugten (Festugen), af kl 20.03, ankom xx.xx
12.09.197130.01.1972Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
30.01.197230.01.1972Forsejlet tom Kalundborg kl 15.08, ankomst Aarhus værft kl 19.40
30.01.197215.02.1972Aarhus værft, årligt eftersyn
15.02.197225.02.1972I dok på Aarhus værft.
25.02.197201.03.1972Aarhus værft, årligt eftersyn
01.03.197201.03.1972Forsejlet tom Aarhus af kl 17.30, ankomst Kalundborg, kl xx.xx, kompasrettet undervejs
02.03.197209.03.1972Oplagt i Kalundborg (to-to)
10.03.197203.02.1973Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
04.02.197304.02.1973Forsejlet fra Kalundborg kl 07.45, ankom Aalborg værfts tørdok kl 17.30
04.02.197313.02.1973I Aalborg værft's tørdok
13.02.197313.02.1973Kl 10.40 påbegyndt fyldning af tørdok, kl 12.50 forhalet til kaj
13.02.197301.03.1973Aalborg værft, årligt eftersyn
01.03.197301.03.1973Forsejlet fra Aalborg kl 07.40, an Kalundborg kl 17.31, kompasrettet undervejs
02.03.197308.03.1973Oplagt i Kalundborg
09.03.197301.02.1974Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
04.02.1974xx.03.1974Svendborg værft, årligt eftersyn, startdato er evt 02.02. Søfartstjenesten siger slut 28.02.1974
xx.03.197407.03.1974Formentlig oplagt i Kalundborg
08.03.197401.01.1975Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
02.01.197504.01.1975Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus eller oplagt
05.01.197501.02.1975Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
02.02.197506.03.1975Enten på værft eller oplagt
07.03.197511.05.1975Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
12.05.197514.05.1975Aarhus værft
15.05.197501.10.1975Sejlads Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
01.10.197501.10.1975Sidste dag i fart, sejlet således:
01.10.197501.10.1975Kalundborg af kl 05.20, via Kolby Kås til Aarhus an kl 09.40
01.10.197501.10.1975Aarhus af kl 09.54, via Kolby Kås til Kalundborg, an kl 14.07
01.10.197501.10.1975Kalundborg af kl 14.20, Kolby Kås an kl 16.15, af kl 16.25, Aarhus an kl 18.36
01.10.197501.10.1975Aarhus af kl 19.00, Kolby Kås an kl 21.05, af kl 21.15, Kalundborg an kl 23.10
01.10.197501.10.1975Fra kl 23.10?? til kl 23.25 forhalet til oplæggerpladsen
02.10.197502.10.1975Afrigning
03.10.197520.10.1975Oplagt i Kalundborg
20.10.197520.10.1975Der holdes licitationen over færgen
20.10.197527.10.1975Oplagt i Kalundborg
28.10.197528.10.1975Solgt til Italiensk rederi Agostino Lauro, Molo Beverello, Napoli
31.10.197531.10.1975Overtaget af Italienerne, omdøbt til FREIA IV af Panama
05.11.197505.11.1975Cirka denne dag forsejlet fra Kalundborg mod Middelhavet, fra Kalundborg til Kiel blev færgen sejlet af dens gamle DSB-fasthold
19761976Solgt til Grenoble S.A., Panama som FREIA IV
xx.01.1977xx.01.1977Solgt til Traghetto Pozzuoli S.r.l. i Italien og omdøbt til ISCHIA EXPRESS
19821982Solgt til Fila S.p.A., Napoli
19871987Færgen fik nyt hovedmaskineri, stævnparti og ny skorsten. Omdøbt til ANNAMARIA LAURO, i forbindelse med ombygningen.
xx.00.1991xx.00.1991Opereret af Alilauro SpA og af Agostino Lauro, Molo Beverello, Napoli
xx.01.1991xx.01.1991Overtaget af rederiet Medmar Navi SpA
xx.06.1994xx.06.1994Igen ejet af rederiet Agostino Lauro, Molo Beverello, Napoli
xx.09.2000xx.09.2000Ejet igen af Alilauro SpA
xx.12.2001xx.12.2003I fart for/ejet af operatør Medmar Navi SpA
xx.12.2003xx.01.2004Havde en skade i december 2003, i fart januar 2004
xx.01.2004xx.xx.2005I fart for/ejet af operatør Medmar Navi SpA
22.11.200523.11.2005Sank i havnen i Ischia nat 22.11-23.11, senere hævet og slæbt til Napoli (mistanke om bestilt arbejde) eventuelt to nætter efter Skaderne udbedret og forsejlet til Napoli
01.03.200601.03.2006I fart igen for rederiet Medmar Navi SpA
xx.01.2007xx.01.2007Overtaget af rederiet Medmar Navi SpA
xx.03.2008xx.03.2008ISCHIA EXPRESS solgt af Medmar Navi Spa til Dzek Pot Doo, Podgorica, Montenegro, omdøbt til CASINO ROYALE for at blive et flydende casino, skulle vist aldrig være blevet til noget
17.03.200817.03.2008Ligger i Napoli for ombygning
13.05.200813.05.2008Skibet ser ud til endnu at være helt på billede
xx.08.2008xx.08.2008Overbygningen nedskåret, kun skorstene er tilbage
20082012Skulle fortsat befinde sig i Napoli som pram
xx.xx.2012xx.xx.2012Solgt af Medvar Navi Spa til Ege Celik Gelik Gemi Sokum A/S, Tyrkiet
18.05.201218.05.2012Ankom Aliaga i Tyrkiet for ophugning
xx.05.2012xx.xx.2012Beached på stranden i Aliaga og ophugget
Kilder: Forskningsgruppen hos Dansk Færgehistorisk Selskab, især Alf Arvidsson, Brian Krause, Jørn-Bent Jensen, Morten Salicath, Peter Simonsen og Preben Jensen.
”Det redaktionelle ansvar er Morten Salicath”
Senest opdateret: 2024-05-19