Kronborg

Leveret: 1935

FraTilAktivitet
29.01.193329.01.1933Motororganisationerne kritiserer forholdene for biloverførsel Helsingør-Helsingborg, og de første forhandlinger om en ny bilfærge er i gang med svenskerne.
02.05.193402.05.1934Dansk Jernbaneblad skriver at DSB og de svenske statsbaner er enige om at anskaffe en autobilfærge til Helsingør-Helsingborg overfarten
08.08.193408.08.1934Generaldirektør, trafikchef og søfartschef rejser hjem fra afsluttede forhandlinger med de svenske statsbaner i Stockholm om kontrahering af en automobilfærge til Helsingør-Helsingborg
14.08.193414.08.1934Færgen kontraheres ved A/S Nakskov Skibsværft som nybygning nr 66 for en pris på ca. 700.000 kr (værftets underskrift)
17.08.193417.08.1934DSB's underskrift på kontrakten
25.01.193525.01.1935Køllagt
23.03.193523.03.1935Navngivet KRONBORG af generaldirektør Peter Knutzens datter og søsat kl ca 15
24.04.193524.04.1935Foretaget hovedsyn
24.04.193526.04.1935I flydedokken fra 24.04 kl 14.00 til 26.04 kl 18.00
30.04.193530.04.1935Prøvetur i Langelandsbælt
04.05.193504.05.1935Afsejlet fra værftet til Helsingør kl 12.00, ankom Helsingør om aftenen
06.05.193506.05.1935Prøvetur i Øresund, blandt andet med løb over Hveen milen. Overtaget af DSB
08.05.193508.05.1935Prøvesejlads (-er) Helsingør-Helsingborg
13.05.193513.05.1935Præsentationssejlads mellem Helsingør og Helsingborg
15.05.193521.05.1935I fart Helsingør-Helsingborg
21.05.193521.05.1935Aflyste to dobbeltture for maskinreparation
22.05.193523.05.1935I fart Helsingør-Helsingborg
23.05.193524.05.1935I fart Helsingør-Helsingborg, men begge aftener vrøvl med maskineriet
24.05.193528.05.1935I fart Helsingør-Helsingborg
29.05.193529.05.1935Påsejlet færgelejet, en dobbelttur aflyst Auditøren; Ved indsejling i Helsingør havn påsejlet bolværket ved siden af dens anløbsplads. Af årsag som ikke har kunnet opklares, bakkede færgens forreste skrue ikke, eller i alt fald ikke normalt, da farten skulle tages af færgen under indsejlingen.
30.05.193528.07.1935I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
28.07.193528.07.1935Hård påsejling af mole i Helsingborg i kraftig vind,
28.07.193522.09.1935I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
22.09.193522.09.1935Påsejlet færgelejet i Helsingborg med stor kraft i storm, måtte derefter bruge det andet færgeleje
22.09.193530.09.1935I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
30.09.193530.09.1935Sidste dag i fart i den sæson
30.09.1935xx.11.1935ikke i fart
19.11.193519.11.1935Ud fra Helsingør på lille prøvetur i Øresund
02.12.193505.12.1935Helsingør værft, dokning på bedding for bundbehandling
12.12.193512.12.1935Afgået til Masnedsund kl 17 for at assistere der efter Masnedsundbroens påsejling, formentlig til 22.12.1935
27.12.193527.12.1935Senest denne dag vendt tilbage til Helsingør
28.12.193518.03.1936ikke i fart
19.03.193619.03.1936Forsejlet fra Helsingør til Orlogsværftet
19.03.193626.03.1936Årligt eftersyn på Orlogsværftet (på grund af lockout på Nakskov værft blev garantieftersynet, der skulle have fundet sted der, udsat)
26.03.193630.03.1936I dok på Orlogsværftet fra 26.03 kl 09 til 30.03 kl 11.15
30.03.193607.04.1936Årligt eftersyn på Orlogsværftet
07.04.193607.04.1936Passeret bommen i Københavns havn for udgående
08.04.193608.04.1936Ankom til Helsingør fra København
08.04.193602.05.1936I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
02.05.193602.05.1936Kompasrettet i Øresund
02.05.193616.06.1936I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
16.06.193616.06.1936Kl ca 15.35 kollision med DAN ved Helsingør. På rejse fra Helsingborg til Helsingør med passagerer. Søforklaring og Søforhør i Helsingør den 18.06.1936. Kl. ca. 1532, da DAN var ved indløbet til Helsingør Havn, blev der givet 1 lang Tone med dampfløjten. Umiddelbart efter hørtes fra M/F KRONBORG 1 kort som signal for, at denne færge var for udgående. I DAN blev den agterste maskine stoppet og den forreste maskine beordret fuld kraft bak, hvilket blev tilkendegivet ved 3 korte toner med dampfløjten. Kl. ca. 1535, da DAN lå omtrent stille ca. 2 skibslængder fra søndre havnemole, hørtes 1 kort tone fra KRONBORG, der var lige indenfor havnemolerne. Da KRONBORG havde passeret havnemolen, sås færgen først dreje styrbord over, derefter bagbord over ned mod DAN. Da der syntes fare for en kollision, beordredes DANs agterste maskine fuld kraft bak, men umiddelbart efter tørnede KRONBORG, med stor kraft mod DAN, der gik agterover, hvorved den forreste konsol blev stærkt beskadiget. Af den af KRONBORGs besætning afgivne forklaring fremgår, at da KRONBORG Kl. 1533 afgik fra Helsingør, sås DAN udenfor Havnen. Fra KRONBORG blev der først givet 1 lang tone, derefter 1 kort tone med fløjten, hvilket signal fra DAN blev besvaret med 3 korte toner. KRONBORGs ror blev lagt hårdt styrbord, men da skibet ikke lystrede roret, blev maskinen beordret langsomt bak og umiddelbart efter fuld kraft bak. Kort efter tørnede KRONBORGs konsol mod DANs konsol, hvorved KRONBORGs konsol, fenderliste og bovport blev beskadiget. Ved kollisionen faldt et barn om på dækket og kom til skade. Anm. Søretten har intet udtalt om årsagen til kllisionen. Ministeriet må efter det i sagen oplyste antage, at KRONBORG mistede styret som følge af skruevandet fra en damper, der lå ved kajen og rørte maskinen.
17.06.193619.06.1936Reparereret på Helsingør værft
20.06.193610.07.1936I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
10.07.193610.07.1936Overførte det danske kronprinspar til Sverige
10.07.193630.07.1936I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
30.07.193630.07.1936Overførte det danske kronprinspar fra Sverige
30.07.193604.10.1936I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
05.10.193605.10.1936Forsejlet fra Helsingør mod Nakskov
06.10.193607.10.1936Nakskov værft, ankom 06.10 kl 07.30 Færgen har været underkastet garantisyn, og derunder er indrettet et kammer for toldvæsenet i agterlasten samt foretaget forskellige apteringsforandringer i saloner. I maskinen har alt været adskilt for eftersyn, og to tachometre, et for hver drivskrue, er anbragt på hver side af maskintelegrafen. Drivskruerne er blevet skiftet.
07.10.193615.10.1936I Nakskov værfts flydedok fra 07.10 kl 09.30 til 15.10 kl 11.30
15.10.193623.10.1936Nakskov værft, afgik 23.10 kl 07.00, ventet til Helsingør kl 22
24.10.193626.01.1937ikke i fart
27.01.193727.01.1937Noteres i fart denne ene dag på Helsingør-Helsingborg
28.01.193715.02.1937ikke i fart
16.02.193716.02.1937Forsejlet fra Helsingør kl 04.30 til Orlogsværftet
16.02.193718.02.1937Orlogsværftet i København
18.02.193718.02.1937I dok på Orlogsværftet i København fra 18.02 kl 09.45 til 22.02 kl 12
22.02.193728.02.1937Orlogsværftet i København
28.02.193728.02.1937Kompasrettet i Øresund
01.03.193701.03.1937Ankommet til Helsingør fra København
02.03.193715.03.1937ikke i fart
16.03.193718.03.1937I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
19.03.193719.03.1937ikke i fart
20.03.193720.03.1937I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
21.03.193723.03.1937ikke i fart
24.03.193729.03.1937I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten (påske)
30.03.193717.04.1937ikke i fart
18.04.193720.05.1937I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
20.05.193720.05.1937Lille kollision med DAN, begge færger kunne fortsætte i fart
20.05.193707.08.1937I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
07.08.193707.08.1937Kollision med HELSINGBORG ved Helsingør kl 08.23 Kl 08.11 afsejlede færgen i tæt tåge fra Helsingør. Fra havnemundingen styredes Øst½Syd. Der sejledes med mindsket fart, og der blev afgivet forskriftsmæssigt tågesignal med dampfløjten. Kort efter at Kronborg pynt var passeret, hørtes forude om bagbord tågesignal fra motorfærgen KRONBORG af Helsingør, begge maskiner blev straks beordret langsomt frem, samtidig med at kursen ændredes til Øst til Syd. Ca. 2 minutter efter kom KRONBORG i sigte lidt foran for tværs om bagbord i ca ½ skibslængdes afstand tilsyneladende med kurs mod HELSINGBORG. Da der syntes fare for en kollision, blev roret lagt hårdt styrbord, men kl 08.23 da færgen var drejet ca. 4 streger til styrbord, tørnede KRONBORG med stævnen mod HELSINGBORGs bagbords side lidt foran midtskibs. Ved kollisionen fik HELSINGBORG fenderlisten knust og vingehuset trykket ind. Af den af KRONBORGs besætning afgivne forklaring fremgår, at dette skib var afsejlet fra Helsingborg kl. 08.14. Der styredes Vest til Syd. Maskinen gik langtsomt frem og forskriftsmæssigt tågesignal med luftfløjten blev afgivet. Kl. ca. 08.20 hørtes tågesignal fra HELSINGBORG ca. 3 Streger om styrbord. Maskinen beordredes fuld kraft bak og kort efter, da HELSINGBORG kom i sigte, forceret bak, samtidig med at der blev afgivet 3 korte toner med fløjten; men umiddelbart efter indtraf kollisionen som ovenfor anført. Ved kollisionen fik KRONBORG tre konsolbærere og bagbords bovport beskadiget og en bule i bagbords bovplade. Anm. Ministeriet maa antage, at den væsentligste årsag til kollisionen var tåge.
07.08.193715.08.1937Færgen er i daglig fart mellem Helsingør og Helsingborg
16.08.193720.08.1937Ikke i fart - reparation af skaderne fra kollisionen?
21.08.193703.10.1937Færgen er i daglig fart mellem Helsingør og Helsingborg
04.10.193725.10.1937Ikke i fart
25.10.193726.10.1937En af disse dage forsejlet fra Helsingør til Masnedø for oplægning
26.10.193706.03.1938Oplagt i Masnedø
07.03.193807.03.1938Indgået til Helsingør fra oplægning i Masnedø
07.03.193807.03.1938Helsingør værft
07.03.193810.03.1938I dok på Helsingør værft fra 07.03 kl 13.30 til 10.03 kl 13
10.03.193824.03.1938Helsingør værft
25.03.193825.03.1938I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
26.03.193802.04.1938Ikke i fart
03.04.193803.04.1938I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
04.04.193808.04.1938ikke i fart
09.04.193829.05.1938I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
30.05.193802.06.1938ikke i fart
03.06.193829.07.1938I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
30.07.193831.07.1938ikke i fart
01.08.193802.10.1938I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
03.10.193807.10.1938ikke i fart
08.10.193808.10.1938I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
09.10.193814.10.1938Ikke i fart
15.10.193816.10.1938I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
17.10.193820.10.1938Ikke i fart
21.10.193823.10.1938I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
24.10.193828.10.1938Ikke i fart
29.10.193829.10.1938I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
30.10.193821.02.1939Formentlig ikke i fart i denne periode
21.02.193922.02.1939En af disse dage forsejlet fra Helsingør til Orlogsværftet
22.02.193922.02.1939Passeret bommen i Københavns havn for indgående fra Helsingør
22.02.193927.02.1939Orlogsværftet i København. Der blev foretaget afdrejning af hovedmotorens svinghjul.
27.02.193904.03.1939I dok på Orlogsværftet i København fra 27.02 kl 15.00 til 04.03 kl 18.30
04.03.193916.03.1939Orlogsværftet i København
17.03.193917.03.1939Passeret bommen i Københavns havn for udgående til Helsingør
18.03.193924.03.1939Ikke i fart
25.03.193925.03.1939I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
26.03.193901.04.1939Ikke i fart
02.04.193922.06.1939I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
22.06.193922.06.1939På en aftentur fra Helsingborg til Helsingør bjærget en kæntret kajakroer
22.06.193909.07.1939I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
09.07.193909.07.1939Aflyst den første morgen-dobbelttur for maskinreparation
09.07.193902.09.1939I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
03.09.193913.12.1940Formentlig oplagt på grund af krigen, sejlads med færgen opgivet
14.12.194020.12.1940På bedding for bundbehandling på Helsingør værft fra 14.12 kl 12.00 til 20.12 kl 13.00
21.12.194028.10.1941Formentlig oplagt på grund af krigen
29.10.194101.11.1941På bedding for bundbehandling på Helsingør værft fra 29.10 kl 08.30 til 01.11 kl 14.00
02.11.194113.01.1943Formentlig oplagt på grund af krigen
14.01.194322.01.1943På bedding på Helsingør værft fra 14.01 kl 14.30 til 22.01 kl 10.00
22.01.194330.01.1943Helsingør værft. Som følge af den tilstedeværende minefare i farvandene er der foretaget udskiftning af søventiler til stålstøbte søventiler.
31.01.194331.01.1943Forsejlet fra Helsingør til Københavns Frihavn
01.02.194301.02.1943Fra Københavns Frihavn til Orlogsværftet i København Orlogsværftet i København. Der blev foretaget afdrejning af hovedmotorens svinghjul
01.02.194301.02.1943Ankommet til Orlogsværftets afmagnetiseringsanlæg kl 08.25, i orlogsværftets afmagnetiseringsanlæg fra kl 10 til kl 12, kompasserne var i land mens færgen blev afmagnetiseret kl 13.20 til kl 15.10 foretoges kompasretning nord for Middelgrunden, såvel med som uden minesikring slået til 6 oversejlingsprøver med 3, 6 og 8,5 knobs fart foretoges for at prøve minesikringens effektivitet Fra Orlogsværftet til Københavns Frihavn
xx.xx.1943xx.xx.1943Fra Københavns Frihavn til Masnedsund
xx.xx.194313.03.1946Ligget i Masnedsund som reserve, hvis der skete Storstrømsbroen noget
13.03.194613.03.1946Forsejlet fra Masnedsund til Helsingør
18.03.194602.04.1946Helsingør værft
02.04.194608.04.1946På bedding på Helsingør værft fra 02.04 kl 15.00 til 08.04 kl 07.00
08.04.194613.04.1946Helsingør værft. Færgen blev underkastet hovedsyn II.
14.04.194614.04.1946Afmagnetiseret fra kl 09.20 til kl 10.30 i Lynettens afmagnetiseringsanlæg i København. Kompasrettet i Øresund.
15.04.194619.04.1946Ikke i fart
20.04.194622.04.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
23.04.194603.05.1946Ikke i fart
04.05.194605.05.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
06.05.194610.05.1946Ikke i fart
11.05.194611.05.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
12.05.194615.05.1946Ikke i fart
16.05.194619.05.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
20.05.194624.05.1946Ikke i fart
25.05.194626.05.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
27.05.194628.05.1946Ikke i fart
29.05.194630.05.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
31.05.194631.05.1946Ikke i fart
01.06.194602.06.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
03.06.194607.06.1946Ikke i fart
08.06.194610.06.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
11.06.194614.06.1946Ikke i fart
15.06.194616.06.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
17.06.194621.06.1946Ikke i fart
22.06.194624.06.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
25.06.194605.07.1946Ikke i fart
06.07.194607.07.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
08.07.194612.07.1946Ikke i fart
13.07.194615.07.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
16.07.194617.07.1946Ikke i fart
18.07.194622.07.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
23.07.194624.07.1946Ikke i fart
25.07.194629.07.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
30.07.194631.07.1946Ikke i fart
01.08.194605.08.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
06.08.194608.08.1946Ikke i fart
09.08.194612.08.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
13.08.194613.08.1946Ikke i fart
14.08.194619.08.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
20.08.194622.08.1946Ikke i fart
23.08.194626.08.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
27.08.194629.08.1946Ikke i fart
30.08.194602.09.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
03.09.194605.09.1946Ikke i fart
06.09.194609.09.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
10.09.194612.09.1946Ikke i fart
13.09.194616.09.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
17.09.194619.09.1946Ikke i fart
20.09.194623.09.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
24.09.194626.09.1946Ikke i fart
27.09.194601.10.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
02.10.194603.10.1946Ikke i fart
04.10.194606.10.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
07.10.194618.10.1946Ikke i fart
19.10.194621.10.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
22.10.194625.10.1946Ikke i fart
26.10.194630.10.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
31.10.194601.11.1946Ikke i fart
02.11.194604.11.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
05.11.194608.11.1946Ikke i fart
09.11.194611.11.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
12.11.194615.11.1946Ikke i fart
16.11.194618.11.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
19.11.194622.11.1946Ikke i fart
23.11.194625.11.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
26.11.194628.11.1946Ikke i fart
29.11.194629.11.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
30.11.194630.11.1946Ikke i fart
01.12.194602.12.1946I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
03.12.194606.12.1946Ikke i fart
07.12.194606.01.1947I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
07.01.194711.03.1947Oplagt i Helsingør havn
12.03.194731.03.1947Helsingør værft fra 12.03 kl 14.40. Færgen blev underkastet hovedsyn I.
31.03.194711.04.1947På bedding på Helsingør værft fra 31.03 kl 10.30 til 11.04 kl 08.15
11.04.194718.04.1947Helsingør værft til 18.04 kl 16
19.04.194702.05.1947Ikke i fart
03.05.194729.12.1947I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
30.12.194721.01.1948Ikke i fart
22.01.194822.01.1948Helsingør værft fra 22.01 kl 12.50, færgen blev underkastet hovedsyn I
22.01.194826.01.1948På bedding på Helsingør værft fra 22.01 kl 14.20 til 26.01 kl 09.30
26.01.194802.02.1948Helsingør værft
02.02.194811.02.1948På bedding på Helsingør værft fra 02.02 kl 12.35 til 11.02 kl 08.20
11.02.194806.03.1948Helsingør værft til 06.03 kl 12.15
07.03.194807.03.1948Formentlig forsejlet til København denne dag
08.03.194808.03.1948Afmagnetiseret i Lynettens afmagnetiseringsanlæg i København
09.03.194809.03.1948Kompasretning i Skudehavnen og derefter forsejlet fra København til Helsingør
10.03.194810.03.1948I fart denne dag på Helsingør-Helsingborg overfarten
11.03.194811.03.1948Ikke i fart
12.03.194803.10.1948I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
04.10.194816.01.1949Ikke i fart, i hvert fald noget af perioden oplagt i bilfærgelejet i Helsingør
17.01.194931.01.1949Helsingør værft fra 17.01 kl 08.40. Færgen blev underkastet hovedsyn.
31.01.194917.02.1949På bedding på Helsingør værft fra 31.01 kl 16.00 til 17.02 kl 13.40
17.02.194916.03.1949Helsingør værft til 16.03 kl 14.30
17.03.194917.03.1949Afmagnetiseret i Lynettens afmagnetiseringsanlæg i København
18.03.194918.03.1949Kompasrettet i Øresund
18.03.194912.04.1949Ikke i fart
13.04.194903.10.1949I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
04.10.194914.10.1949Ikke i fart
15.10.194916.10.1949I fart disse dage på Helsingør-Helsingborg overfarten
17.10.194921.10.1949Ikke i fart
22.10.194923.10.1949I fart disse dage på Helsingør-Helsingborg overfarten
24.10.194914.12.1949Ikke i fart
15.12.194911.03.1950Nordhavnsværftet i København. Færgen har været underkastet hovedsyn. Herunder er færgen blevet udstyret med højttaleranlæg. Hovedmotorens cylinderstativ er fornyet og en ekstra starteluftbeholder installeret.
11.03.195018.03.1950På bedding på Nordhavnsværftet fra 11.03 kl 15.00 til 18.03 kl 11.00
18.03.195022.03.1950Nordhavnsværftet i København
23.03.195023.03.1950Kl 10 deviationsundersøgelse og kompasretning i Øresund
23.03.195024.03.1950En af disse dage forsejlet fra København til Helsingør
25.03.195001.04.1950I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
02.04.195003.04.1950Ikke i fart
04.04.195023.06.1950I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
24.06.195024.06.1950Ikke i fart denne dag
25.06.195025.09.1950I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
26.09.195008.02.1951Ikke i fart
09.02.195109.02.1951Helsingør værft. Færgen har været underkastet hovedsyn. Herunder blev en 60 kilowatt dieseldynamo og en fra forreste drivskrueaksel dreven starteluftkompressor installeret.
09.02.195122.02.1951På bedding på Helsingør værft fra 09.02 kl 12 til 22.02 kl 09
22.02.195110.03.1951Helsingør værft
11.03.195111.03.1951Ikke i fart, forsejlet til København?
12.03.195112.03.1951Afmagnetiseret i København
13.03.195113.03.1951Kompasrettet i Øresund
14.03.195119.03.1951Ikke i fart
20.03.195128.03.1951I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
29.03.195119.04.1951Ikke i fart
20.04.195122.04.1951I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
23.04.195127.04.1951Ikke i fart
28.04.195128.10.1951I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
29.10.195124.03.1952Ikke i fart. Oplagt i bilfærgelejet i Helsingør. Gennemført maskineftersyn med overhaling af hovedmotoren og begge hjælpemotorer overhalede, ved eget personale.
25.03.195225.03.1952I fart denne dag på Helsingør-Helsingborg overfarten
26.03.195226.03.1952Skibet kontrolmålt i København og kompasretning foretaget i Sundet
28.03.195228.03.1952Ikke i fart denne dag
29.03.195229.03.1952Helsingør værft fra 29.03 kl 7.30
29.03.195202.04.1952På bedding på Helsingør værft fra 29.03 kl 8.30 til 02.04 kl 12.25
02.04.195207.04.1952Helsingør værft til 07.04 kl 15.45
08.04.195208.04.1952Ikke i fart denne dag
09.04.195209.07.1952I fart denne dag på Helsingør-Helsingborg overfarten
10.07.195209.10.1952Ikke i fart (hvorfor??)
10.10.195210.10.1952Passeret bommen i Københavns havn for udgående til Helsingør
11.10.195212.10.1952Ikke i fart denne dag
13.10.195213.10.1952Helsingør værft. Færgen har været underkastet hovedsyn, hvorunder et "politikammer" blev indrettet.
13.10.195228.10.1952I dok på Helsingør værft fra 13.10 kl 15 til 28.10 kl 14
28.10.195218.11.1952Helsingør værft
19.11.195219.11.1952Skibet kontrolmålt i København og kompasretning foretaget i Sundet
20.12.195207.05.1953Ikke i fart
08.05.195308.05.1953Kompasretning
09.05.195312.05.1953I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
12.05.195312.05.1953På rejse fra Helsingborg til Helsingør. Kollideret den 12.05.1953 i Helsingør havn. Søforklaring og søforhør i Helsingør den 16.05.1953 og 08.07.1953. Kl. 09.46 afsejlede KRONBORG fra Helsingborg. Da færgen under en let nordlig brise var tværs af Kronborg Pynt, gaves fløjtesignal for indsejling. Da molerne passeredes, beordredes motoren, der gik fuld kraft frem, langsomt frem, og roret lagdes let bagbord. Da KRONBORG befandt sig midt i havnen, blev motoren beordret langsomt bak, og roret lagdes hårdt bagbord. Umiddelbart efter varskoede rorsmanden, at skibet ikke lystrede roret. Motoren beordredes fuld kraft bak og umiddelbart efter, forceret fuld kraft bak men inden farten var gået af KRONBORG, tørnede færgen kl. 1005 mod slæbebåd URANUS af Helsingør, der lå fortøjet ved vestkajen. Af den af URANUS besætning afgivne forklaring fremgår, at medens dette fartøj kl. 10.05 lå fortøjet ved kajstrækning nr. 3, blev det påsejlet af KRONBORG, som ovenfor angivet. Ved kollisionen fik URANUS skanseklædningen stærkt beskadiget, og skibssiden fik en mindre lækage. Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, at færgen mistede styringen, fordi et skib ved Helsingør skibsværft var i færd med at røre skruen.
12.05.195326.05.1953I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
27.05.195307.06.1953Ikke i fart
08.06.195301.09.1953I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
02.09.195322.09.1953Ikke i fart
23.09.195308.10.1953Årligt eftersyn på Nordhavnsværftet i København. Færgen har været underkastet hovedsyn. Ved hovedsynet blev trædækket over salonen agter erstattet af stål­dæk, og bovportene for og agter blev udskiftet med nye med større gennemkørselsåbning.
08.10.195317.10.1953På ophalerbedding fra 08.10 kl 10 til 12.10 kl 6.30
17.10.195328.10.1953Nordhavnsværftet i København
28.10.195328.10.1953Afmagnetiseringssejlads fra kl 8.00 til kl 10.20, derefter kompasrettet under forsejling til Helsingborg for oplægning der
29.10.195331.10.1953Ikke i fart
01.11.195302.11.1953I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten??
03.11.195302.04.1954Ikke i fart
03.04.195412.04.1954I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
13.04.195413.04.1954Ikke i fart
14.04.195421.04.1954I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
22.04.195414.05.1954Ikke i fart
15.05.195417.05.1954I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
18.05.195404.06.1954Ikke i fart
05.06.195406.06.1954I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
07.06.195430.06.1954Ikke i fart
01.07.195418.08.1954I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
18.08.195418.08.1954På rejse fra Helsingborg til Helsingør med passagerer. Kollideret den 18/8 54 i Helsingborg havn. Søforklaring og søforhør i Helsingør den 26/8 54. Kl. 20.15 afsejlede KRONBORG fra færgelejet i Helsingborg med motoren gående langsomt frem, og umiddelbart efter beordredes motoren fuld kraft frem. Da KRONBORG befandt sig omtrent midtvejs mellem færgelejet og det nordlige havneindløb, sås et skib, der senere viste sig at være M/S ROMANY RYE af Stockholm, på sydlig kurs ud for nordre ydermole, hvorfor motoren beordredes langsomt frem. Kort efter, da ROMANY RYE sås dreje ind mod havneindløbet, stoppedes motoren og roret lagdes bagbord, hvilket tilkendegaves ved 2 korte toner med sirenen. Fra ROMANY RYE hørtes 2 korte toner. Da ROMANY RYE syntes at have vanskeligt ved at dreje til bagbord og ROMANY RYE's fart tiltog, beordredes motoren fuld kraft bak, hvilket tilkendegaves ved 3 korte toner med sirenen, men umiddelbart efter tørnede ROMANY RYE med stævnen mod styrbords side af KRONBORGs stævn, hvorved stævnen beskadigedes. Af den af ROMANY RYEs lods afgivne forklaring fremgår, at da nævnte skib, hvis motor gik halv kraft frem, og som var for indgående til Helsingborg, befandt sig ved det nordlige indløb til havnen, blev der afgivet 1 kort tone med sirenen. Da skibet var ved at passere molehovederne, hørtes 2 toner fra KRONBORG, der sås dreje til bagbord. Der afgaves nu 2 korte toner, og roret lagdes bagbord, men umiddelbart efter skete kollisionen som ovenfor anført. Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, at skibene har misforstået hinandens manøvrer.
19.08.195419.08.1954Helsingør værft
19.08.195431.08.1954I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
01.09.195403.09.1954Ikke i fart
04.09.195406.09.1954I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
07.09.195411.09.1954Ikke i fart
12.09.195413.09.1954I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
14.09.195418.09.1954Ikke i fart
19.09.195420.09.1954I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
21.09.195424.09.1954Ikke i fart
25.09.195427.09.1954I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
28.09.195402.10.1954Ikke i fart
03.10.195415.10.1954Årligt eftersyn på Nordhavnsværftet i København. Færgen har været underkastet hovedsyn. Nødlyslamper blev installeret overalt i færgen; energikilden består af 2 stk. 24 volt batterier. Brændselsolieforbrugstanken blev forsynet med hurtigåbnende ventil, således at olien i tilfælde af brand kan ledes fra forbrugstanken til bundtanke.
15.10.195426.10.1954På Nordhavnsværftets ophalerbedding fra 15.10 (trådte kl 06.40, oppe kl 07.15) til 26.10 kl 16
26.10.195431.10.1954Nordhavnsværftet i København.
31.10.195431.10.1954Kl 8.45 til kontrolmåling ved Lynetten, slut kl 10.50 hvor kontrolmåling og afmagnetisering var afsluttet, og færgen afgik til Helsingør.
01.11.195401.11.1954Kl 08.35 afgik færgen til kompasretning i Sundet, og oplagdes kl 09.55 i Helsingborg.
02.11.195405.04.1955Ikke i fart
06.04.195507.04.1955I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
08.04.195514.04.1955Ikke i fart
15.04.195515.04.1955Passeret bommen i Københavns havn for indgående
15.04.1955xx.xx.1955Oplagt i Gasværkshavnen
xx.xx.1955xx.xx.1955Forsejlet fra København til Helsingør.
27.05.195531.05.1955I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
01.06.195509.06.1955Ikke i fart
10.06.195520.06.1955I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
21.06.195523.06.1955Ikke i fart
24.06.195527.06.1955I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
28.06.195530.06.1955Ikke i fart
01.07.195518.09.1955I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
19.09.195521.09.1955Ikke i fart
22.09.195525.09.1955I fart dagligt på Helsingør-Helsingborg overfarten
26.09.195530.09.1955Ikke i fart
01.10.195501.10.1955I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
02.10.195514.12.1955Ikke i fart
15.12.195527.12.1955Årligt eftersyn på Nordhavnsværftet i København. Færgen har været underkastet hovedsyn, der blev lagt ståldæk over forreste salon.
27.12.195504.01.1956På Nordhavnsværftets ophalerbedding fra 27.12 kl 10.00 til 04.01 kl 9.10.
04.01.195623.01.1956Nordhavnsværftet i København.
23.01.195623.01.1956Afmagnetiseret, slut kl 10.24, derfter forsejlet til Helsingør, ankom kl ca 13.00
24.01.195624.01.1956Afgået Helsingør kl 09.05 for kompasretning, kl 10.45 oplagt i Helsingborg
25.01.195627.03.1956Ikke i fart
28.03.195607.04.1956I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
08.04.195620.05.1956Ikke i fart
21.05.195622.05.1956I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
23.05.195623.05.1956Ikke i fart, til oplægning
24.05.195602.06.1956Ikke i fart
02.06.195602.06.1956Forsejlet fra Helsingborg til billejet i Helsingør
03.06.195603.06.1956I fart som 5.færge
03.06.195617.09.1956I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
17.09.195618.09.1956Helsingør værft
18.09.195630.09.1956I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
01.10.195618.10.1956Ikke i fart (12.10 ligger skibet oplagt i Helsingborg)
19.10.195622.10.1956I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
23.10.195627.10.1956Ikke i fart
28.10.195628.10.1956Forsejlet fra Helsingør kl 08.00, ankom København kl 11.15
28.10.195607.11.1956Årligt eftersyn på Nordhavnsværftet i København. Færgen har været underkastet hovedsyn.
07.11.195622.11.1956På Nordhavnsværftets ophalerbedding fra 07.11 kl 08.25 til 22.11 kl 10.05
22.11.195626.11.1956Nordhavnsværftet i København.
27.11.195627.11.1956Formentlig forsejlet denne dag, (afmagnetisering/kompasretning)
28.11.195611.01.1957Lå formentlig oplagt
11.01.195711.01.1957Denne dag afholdt syn på færgen, noteres som sket i Helsingør
11.01.195710.04.1957Lå formentlig oplagt
10.04.195710.04.1957Kontrolmålt mellem kl 11 og 12 i København
11.04.195714.04.1957nok forsejlet til Helsingør en af dagene
15.04.195716.04.1957Lå formentlig oplagt
17.04.195723.04.1957I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
24.04.195716.05.1957Ikke i fart
17.05.195719.05.1957I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
20.05.195701.06.1957Ikke i fart
01.06.195717.06.1957I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
17.06.195720.06.1957Helsingør værft for reparation, i fart 20.06 kl 08.00
20.06.195709.07.1957I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
09.07.195709.07.1957Fra denne dag sejlet 2 ekstra ture dagligt
09.07.195721.07.1957I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
21.07.195721.07.1957Alvorligt maskinhavari, brud på hovedmotorens krumtapaksel, taget ud af drift
22.07.195728.08.1957Helsingør værft
28.08.195702.10.1957På bedding på Helsingør værft fra 28.08 kl 12 til 02.10 kl 08.45
02.10.195703.10.1957Helsingør værft
03.10.195708.10.1957Må være bugseret til Helsingborg en af disse dage
08.10.195708.10.1957Oplagt i Helsingborg
09.10.195702.03.1958Ikke i fart
03.03.195803.03.1958Bugseret fra Helsingborg til Helsingør værft
03.03.195827.03.1958Helsingør værft, ilægning af motor (ny krumtapaksel færdiginstalleret)
27.03.195827.03.1958Forhalet fra værftet til billejet
28.03.195831.03.1958Ikke i fart
31.03.195831.03.1958På prøvetur
01.04.195801.04.1958Ikke i fart
02.04.195802.04.1958I fart fra Helsingør kl 08.00
02.04.195808.04.1958I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
09.04.195830.04.1958Ikke i fart
01.05.195804.05.1958I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
05.05.195814.05.1958Ikke i fart
15.05.195815.05.1958I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
16.05.195822.05.1958Ikke i fart
23.05.195827.05.1958I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
28.05.195831.05.1958Ikke i fart
01.06.195827.09.1958I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
28.09.195814.10.1958Ikke i fart
14.10.195814.10.1958Denne dag lå færgen oplagt i Helsingborg
14.10.195801.11.1958Ikke i fart
02.11.195802.11.1958Forsejlet fra Helsingborg til Nordhavnsværftet
03.11.195805.11.1958Nordhavnsværftet i København, årligt eftersyn. Færgen fik formentlig her installation af radiokommando-anlæg (Maritime VHF-radioanlæg) specielt beregnet for indbyrdes kontakt mellem skibene under vanskelige navigationsforhold (usigtbart vejr og tåge).
05.11.195813.11.1958På Nordhavnsværftets bedding fra 05.11 kl 08.30 til 13.11 kl 15.10
13.11.195826.11.1958Nordhavnsværftet i København
27.11.195827.11.1958Forsejlet fra Nordhavnsværftet til Helsingborg for oplægning
28.11.195823.04.1959Ikke i fart
24.04.195924.04.1959I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
25.04.195925.04.1959Ikke i fart
26.04.195926.04.1959I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
27.04.195930.04.1959Ikke i fart
01.05.195901.05.1959I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
02.05.195906.05.1959Ikke i fart
07.05.195907.05.1959I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
08.05.195914.05.1959Ikke i fart
15.05.195919.05.1959I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
20.05.195930.05.1959Ikke i fart
31.05.195905.10.1959I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
06.10.195919.10.1959Ikke i fart
20.10.195901.11.1959I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten (HELSINGØR på værft)
02.11.195929.02.1960Ikke i fart
01.03.196010.03.1960Nordhavnsværftet i København, årligt eftersyn, fik radar installeret
10.03.196022.03.1960På Nordhavnsværftets bedding
22.03.196031.03.1960Nordhavnsværftet i København
01.04.196011.04.1960Ikke i fart
12.04.196012.04.1960Kompasretning
13.04.196019.04.1960I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
20.04.196030.04.1960Ikke i fart
01.05.196001.05.1960I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
02.05.196007.05.1960Ikke i fart
08.05.196008.05.1960I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
09.05.196012.05.1960Ikke i fart
13.05.196015.05.1960I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
16.05.196021.05.1960Ikke i fart
22.05.196022.05.1960I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
23.05.196025.05.1960Ikke i fart
26.05.196026.05.1960I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
27.05.196028.05.1960Ikke i fart
29.05.196001.10.1960I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
02.10.196028.03.1961Ikke i fart
29.03.196105.04.1961I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
06.04.196127.04.1961Ikke i fart
28.04.196101.05.1961I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
02.05.196106.05.1961Ikke i fart
07.05.196107.05.1961I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
08.05.196110.05.1961På vognen på Helsingør værft for bundbehandling
11.05.196111.05.1961I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
12.05.196112.05.1961Ankerprøve og bådprøve i Øresund
12.05.196113.05.1961Ikke i fart
14.05.196115.05.1961I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
16.05.196119.05.1961Ikke i fart
20.05.196123.05.1961I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
24.05.196127.05.1961Ikke i fart
28.05.196131.08.1961I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
01.09.196129.09.1961Ikke i fart
30.09.196101.10.1961Tilsynsbog siger at færgen ankom værftet 30.09
02.10.196118.11.1961Nordhavnsværftet i København, årligt eftersyn, modernisering af saloner. Agtersalonen er blevet ombygget og moderniseret.
18.11.196118.11.1961Kompasrettet
19.11.196118.04.1962Ikke i fart
19.04.196224.04.1962I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
25.04.196216.05.1962På Helsingør værfts bedding, eftersyn, bundbehandling og udskiftning af rorstammen
17.05.196217.05.1962Ikke i fart
18.05.196220.05.1962I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
21.05.196214.06.1962Ikke i fart
15.06.196231.07.1962I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
01.08.196220.08.1962I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten, 190 dobbeltture i august
21.08.196210.04.1963Ikke i fart
11.04.196311.04.1963I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
12.04.196315.04.1963Ikke i fart
16.04.196316.04.1963Forsejlet fra Helsingør til Nordhavnsværftet i København
17.04.196324.04.1963Nordhavnsværftet i København, årligt eftersyn. Der blev foretaget en ombygning af salgskioskerne.
24.04.196330.04.1963På Nordhavnsværftets bedding
01.05.196329.05.1963Nordhavnsværftet i København
29.05.196329.05.1963Kompasrettet og forsejlet fra København til Helsingør
30.05.196320.06.1963Ikke i fart
21.06.196318.08.1963I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
19.08.196302.03.1964Ikke i fart
03.03.196403.03.1964Denne dag lå færgen oplagt
04.03.196431.03.1964Ikke i fart
01.04.196401.04.1964Forsejlet fra Helsingør til København
02.04.196430.04.1964Orlogsværftet i København, årligt eftersyn
30.04.196430.04.1964Kompasrettet
01.05.196414.05.1964Ikke i fart
15.05.196418.05.1964I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
19.05.196418.06.1964Ikke i fart
19.06.196416.08.1964I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten (sommer)
17.08.196414.04.1965Ikke i fart
15.04.196515.04.1965I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
16.04.196520.04.1965Ikke i fart
21.04.196512.05.1965Orlogsværftet i København, årligt eftersyn
12.05.196512.05.1965Kompasrettet
13.05.196516.05.1965I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
17.05.196517.06.1965Ikke i fart
18.06.196515.08.1965I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten (sommer)
27.08.196531.08.1965Evt. i fart??
01.09.196506.04.1966Ikke i fart
07.04.196607.04.1966I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
08.04.196613.04.1966Ikke i fart
14.04.196617.05.1966Nordhavnsværftet i København, årligt eftersyn. Kompasrettet 16.06 inden færgen gik i fart .
18.05.196616.06.1966Ikke i fart
17.06.196614.08.1966I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten (sommer)
15.08.196605.10.1966Ikke i fart
06.10.196610.10.1966Aarhus værft
11.10.196602.04.1967Ikke i fart
03.04.196711.05.1967Nordhavnsværftet i København, årligt eftersyn
11.05.196711.05.1967Kompasrettet
12.05.196727.05.1967Ikke i fart
28.05.196729.05.1967I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
30.05.196723.06.1967Ikke i fart
24.06.196714.08.1967I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten (sommer)
15.08.196718.04.1968Ikke i fart
19.04.196808.05.1968Nordhavnsværftet i København, årligt eftersyn
20.06.196811.08.1968I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten (sommer)
12.08.196831.12.1968Ikke i fart
29.05.196917.06.1969Nordhavnsværftet i København, årligt eftersyn
18.06.196918.06.1969Kompasrettet
17.06.196910.08.1969I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten (sommer)
11.08.196912.04.1970Ikke i fart
13.04.197013.04.1970Forsejlet fra Helsingborg (oplægning) til København
14.04.197030.04.1970Nordhavnsværftet i København, årligt eftersyn
30.04.197030.04.1970Forsejling fra København til Helsingør, kompasrettet undervejs
01.05.197017.06.1970Ikke i fart
18.06.197005.08.1970I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten (sommer)
06.08.197006.08.1970Ikke i fart
07.08.197010.08.1970I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten
11.08.197014.03.1971Ikke i fart
15.03.197102.04.1971Nordhavnsværftet i København, årligt eftersyn
03.04.1971xx.xx.1971Ikke i fart
xx.xx.197118.06.1971Helsingør værft
18.06.197108.08.1971I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten (sommer)
09.08.1971xx.09.1971Ikke i fart
xx.09.1971xx.09.1971Oplagt i Helsingborg, da sommertrafikken var slut
xx.09.197111.06.1972Ikke i fart
11.06.197212.06.1972Formentlig forsejlet fra Helsingborg til Helsingør en af disse dage
12.06.197222.06.1972Helsingør værft, årligt eftersyn
22.06.197222.06.1972Kompasrettet, sejlet tom til Helsingborg
23.06.197215.08.1972I fart på Helsingør-Helsingborg overfarten (sommer)
15.08.197215.08.1972Færgen sejlede sin sidste tur på Helsingør-Helsingborg overfarten med ankomst til Helsingborg kl 17.55 Færgen udbydes samme dag til salg af P.Meyendorff & Co., Gyldenløvesgade 21, 1600 København V
16.08.197216.08.1972Forsejlet fra Helsingør til Østre leje i Københavns Frihavn, an kl 13.00
05.09.197205.09.1972Solgt til Østfold Skipsopphugning i Sarpsborg i Norge for 101.500 dkr
11.09.197211.09.1972Overleveret til køberen i Frihavnen kl 15.00
11.09.197212.09.1972Slæbt fra Frihavnsfærgelejet af bugserbåden FRODE til Halmstad, hvortil færgen ankom 12.09 kl 02.
22.09.197222.09.1972Brødrene Sørensen, Asdalstrand 171, 3960 Stathelle, Norge har far denne dato hjemmel til at eje lægteren.
21.11.197321.11.1973Skroget/lægteren indregistreret i det norske register som KRONBORG af Porsgrunn og hjemmelsdokument udstedt Overbygningen sat på land i Halmstad og solgt til Nissans Varv i Halmstad, hvor den tjente i mange år som bygning med kantine og klubhus, menes ophugget i år 2005. Skroget lavet om til en lægter, der beholdt navnet KRONBORG og solgt til Brødrene Sørensen, Asdalstrand 171, 3960 Stathelle, Norge. (de kendes også fra SJÆLLAND (1933) og STOREBÆLT (1939)
08.05.198008.05.1980Målebrev land for lægteren udstedt af det norske register
xx.xx.1985xx.xx.1985Lægteren fortsat i drift, ankom til Trosvik Mekaniske Verksted i Frierfjorden med ankerkæder til en nybygning
26.09.200126.09.2001Selskabet brødrene Stathelle fusionerer denne dato med Greenland Offshore Ejendom AS
04.03.200304.03.2003Hjemmelsdokument udstedt til ejer Greenland Offshore Holding A/S, Tordenskjoldgade 7-9, 3970 Langesund, Norge
10.03.200310.03.2003Skøde udstedt til NLI Greenland AS, Tormod Gjestlandsveg 23, 3936 Porsgrunn, Norge
24.01.200724.01.2007Nyt nationalitetsbevis
04.07.201204.07.2012Nyt nationalitetsbevis
28.01.201428.01.2014Nyt nationalitetsbevis
14.09.201514.09.2015Nyt nationalitetsbevis
Kilder: Forskningsgruppen hos Dansk Færgehistorisk Selskab, især Alf Arvidsson, Brian Krause, Jørn-Bent Jensen, Morten Salicath, Peter Simonsen og Preben Jensen.
”Det redaktionelle ansvar er Morten Salicath”
Senest opdateret: 2024-05-19