Sjælland

Leveret: 1933

FraTilAktivitet
25.11.193125.11.1931Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier henvender sig til statsministeren med anmodning om at der igangsættes færgebyggeri for at modvirke modvirke krisen og arbejdsløsheden
15.12.193115.12.1931Trafikministeren får tilladelse af Finansudvalget til kontrahering af en ny færge
20.01.193225.01.1932En af disse dage er færgen udbudt til værfterne Nakskov, Orlogsværftet, B&W, Odense og Helsingør
09.02.193209.02.1932Nakskov, B&W, Odense og Helsingør værfter har givet tilbud på bygning af den ny færge
20.02.193220.02.1932Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S
09.04.193209.04.1932Køllagt på Helsingør værft
16.12.193216.12.1932Afholdt afprøvning på prøveplan af den ene hovedmaskine
19.12.193219.12.1932Afholdt afprøvning på prøveplan af den anden hovedmaskine
19.12.193219.12.1932Afholdt afprøvning på prøveplan af hjælpemotorer
30.12.193230.12.1932Afholdt afprøvning på prøveplan af hjælpemotorer
07.01.193307.01.1933Navngivet SJÆLLAND af trafikminister Friis-Skottes unge datter og søsat kl 12.15
06.05.193306.05.1933Prøvetur i Øresund, afsejlet Helsingør kl 08.00
09.05.193309.05.1933Prøvetur i Øresund
09.05.193309.05.1933Afsejlet fra Helsingør værft til Korsør, ankom 2.leje i Korsør kl ca 17
10.05.193310.05.1933Sejlet prøvetur Korsør af kl 11.10 til Nyborg og tilbage til Korsør
10.05.193310.05.1933Overtaget af DSB. Pris: 2.655.578,18 dkr. Værftets omkostninger: 2.519.300,48 dkr.
13.05.193313.05.1933Korsør avis og tidsskriftet Motorship skrev at færgen denne dag blev sat i fart fra Korsør kl 16.12
15.05.193315.05.1933I hvert fald i fart fra denne dag på overfarten Korsør-Nyborg
15.05.193305.08.1933I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
05.08.193305.08.1933Sejlet en udflugtssejlads i Storebælt ud for Omø og Agersø på i alt 4 timer, med 1400 passagerer ombord, afgik fra Korsør kl 18.45, tilbage kl 22.30.
06.08.193321.10.1933I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
21.10.193321.10.1933Uheld ved Ombordsætning af Vogne i Korsør. Trækket, 24 Aksler, tørnede saa haardt mod Færgens Stoppebom, at dennes Buffer samt 2 Buffer paa yderste Vogn blev molesteret. Rangerlederen paa Færgen fløjtede "Giv Agt" i betimelig Tid, med dette Signal hørte Personalet paa Lokomotivet, paa hvilket Rangerlederen fra Stationen befandt sig, ikke: der var ingen Mellemmand tilstede til at repetere Signalerne, og der var saaledes ikke fornøden Rapport mellem Færgens Rangerleder og Rangermaskinen.
21.10.193321.11.1933I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
21.11.193321.11.1933Forsejlet fra Korsør til Helsingør
22.11.193322.11.1933Sejlede et selskab af internationale jernbanefolk fra Helsingør til København, hvorfra færgen returnerede til Helsingør
23.11.193328.11.1933Helsingør værft, blandt andet bundbehandling i dok
30.11.193302.04.1934I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
04.04.193409.05.1934Helsingør værft, årligt eftersyn, garantieftersyn. Hele maskineriet har været adskilt. Også i dok for skiftning af drivskruer.
11.05.193413.05.1934I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
13.05.193413.05.1934Kompasretning
13.05.193422.09.1934I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
23.09.193423.09.1934Forsejlet fra Korsør til Helsingør
23.09.193428.09.1934Helsingør værft for bundbehandling. Også i dok for skiftning af drivskruer.
28.09.193428.09.1934Afgået Helsingør, ifølge Helsingør Avis til København?
01.10.193413.03.1935I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
13.03.193513.03.1935På rejse fra Korsør til Nyborg med gods og passagerer kollideret med fiskefartøj NEPTUN af Kerteminde på Nyborg Fjord. Søforklaring i Nyborg d. 25/3 35. Kl. ca. 1115, da NEPTUN, der sejlede for sejl alene, i tæt tåge med flov SydØstlig brise befandt sig ca. 50 m Nord for fyret ud for Avernakke, hørtes tågesignal fra en færge for indgående. Fra NEPTUN blev der som svar på færgens tågesignal afgivet tågesignal med et mundhorn. Kort efter kom færgen i sigte drejende bagbord over og derefter styrbord over, og umiddelbart efter tørnede færgen, der viste sig at være M/F SJÆLLAND af Korsør, med stævnen mod NEPTUNs bagbord side. Af den af SJÆLLANDs besætning afgivne forklaring fremgår, at SJÆLLAND, hvis maskiner gik langsomt, var omtrent ved Avernakke fyrbaake, da NEPTUN, hvorfra intet tågesignal var hørt, kom i sigte ca. 2 streger om styrbord. Bagbords maskine beordredes forceret bak og kort efter beordredes styrbords maskine fuld kraft bak. Da SJÆLLAND under bakningen drejede styrbord over, blev roret lagt styrbord; men umiddelbart efter skete kollisionen som ovenfor anført. Anm. 1. Søretsmedlemmerne bemærkede, at de ikke fandt anledning til at fremsætte nogen særlig udtalelse i anledning af kollisionen, der er forårsaget på grund af tågen. Anm. 2. NEPTUNs fører, mod hvem der var rejst tiltale i henhold til sølovens § 293 for ved slet sømandsskab at have foranlediget kollisionen, er ved en under 17/12 35 af Nyborg søret afsagt dom blevet frifundet for den mod ham rejste tiltale.
13.03.193516.03.1935I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
17.03.193517.03.1935Forsejlet fra Korsør til København
18.03.193509.04.1935B&W værft i København, årligt eftersyn, også i dok
10.04.193510.04.1935Forsejlet fra København til Korsør med forventet ankomst kl 22. Kompasrettet undervejs.
11.04.193524.04.1935I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
24.04.193524.04.1935Overførte det første lyntog til Sjælland, ankom i Korsør leje 1
24.04.193515.05.1935I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
15.05.193515.05.1935Overførte det første lyntog ordinære lyntog Kronjyden fra Korsør kl 09.14
15.05.193513.07.1935I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
13.07.193514.07.1935Ifølge en avis oplagt i Nyborg 13.07.1935, i fart 14.07.1935
14.07.193528.07.1935I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
28.07.193528.07.1935Ved afgang Korsør kl 19.14 i nordvestlig storm. Mistede styringen og drev ind i Korsør kommunale havn. Diverse skader på bolværk og kranhus. Fik assistance af Svitzer's SVAVA. Fortsatte kl 21.40 rejsen til Nyborg.
28.07.193509.12.1935I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
10.12.193510.12.1935Forsejlet fra Korsør til Helsingør
11.12.193514.12.1935Helsingør værft, også i dok
14.12.193514.12.1935Forsejlet fra Helsingør til Korsør
15.12.193507.03.1936I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
09.03.193609.03.1936Forsejlet fra Korsør til København
09.03.193604.04.1936Orlogsværftet i København
05.04.193605.04.1936Forsejlet fra København til Korsør
07.04.193628.04.1936I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
28.04.193628.04.1936Forsejlet fra Korsør til København om aftenen
29.04.193603.05.1936B&W værft i København, også i dok
03.05.193603.05.1936Forsejlet fra København til Korsør
04.05.193622.10.1936I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
23.10.193623.10.1936Forsejlet fra Korsør til Aalborg
24.10.193627.10.1936Aalborg værft, også i dok
27.10.193627.10.1936Forsejlet fra Aalborg til Korsør
28.10.193605.01.1937I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
06.01.193712.01.1937Oplagt ved Fæstningen for et mindre eftersyn (on-ti)
13.01.193718.01.1937I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
19.01.193719.01.1937Sejlads i en orkan ca. denne dag giver så meget vand på dækket at salonerne under dæk beskadigedes meget
19.01.193706.02.1937Uregelmæssig sejlads på overfarten på grund af is
07.02.193713.02.1937I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
14.02.193714.02.1937Uregelmæssig sejlads på overfarten på grund af is
14.02.193715.02.1937I svær isgang drevet på grund om aftenen ud for Korsør (Revsandet). Passagererne blev overført til FREIA.
15.02.193715.02.1937Kom selv flot af grunden efter ca. 12 timer
15.02.193716.02.1937Uregelmæssig sejlads på overfarten på grund af is
16.02.193730.03.1937I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
31.03.193731.03.1937Forsejlet fra Korsør til Aalborg
01.04.193722.04.1937Aalborg værft. Færgen har været underkastet hovedsyn II med de deraf følgende adskillelser og eftersyn. Der blev foretaget en ved et havari nødvendiggjort omfattende reparation af salonerne under hoveddæk tillige med de deri værende møbler. Maskineriet har været helt adskilt for eftersyn og reparation. Der blev installeret en ekshauster med kanaler for udsugning af udstødsgas. Drivskruerne blev skiftet.
22.04.193729.04.1937I dok på Aalborg værft
29.04.193703.05.1937Aalborg værft
03.05.193703.05.1937Forsejlet fra Aalborg til Korsør
04.05.193710.11.1937I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
11.11.193711.11.1937Ankom til Nakskov værft kl 10.00
11.11.193713.11.1937I Nakskov værft's flydedok
13.11.193713.11.1937Afgik Nakskov værft kl 13.00
14.11.193719.04.1938I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
20.04.193820.04.1938Forsejlet fra Korsør til Aalborg
21.04.193825.04.1938Aalborg værft
25.04.193830.04.1938I dok på Aalborg værft
30.04.193819.05.1938Aalborg værft
20.05.193820.05.1938Forsejlet fra Aalborg til Korsør
21.05.193821.05.1938Oplagt
22.05.193816.11.1938I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
17.11.193817.11.1938Forsejlet fra Korsør til København
18.11.193822.11.1938I dok på B&W værft i København
22.11.193824.11.1938B&W værft i København
24.11.193824.11.1938Forsejlet fra København til Korsør
25.11.193815.01.1939I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
15.01.193915.01.1939Kollision med KORSØR kl 02.08 ud for Korsør. På rejse fra Korsør til Nyborg med Passagerer. KKollideret den 15.01.1939 kl 02.08 i Store Bælt. Søforhør i Korsør den 18.01.1939. Kl. 01.53 afgik KORSØR fra færgelejet i Korsør. Vejret var tåget. Der blev bakket ud af havnen, og kl. ca. 02.00, da båkefyret passeredes, hørtes tågesignal fra et skib, der viste sig at være M/F SJÆLLAND af Korsør. Da KORSØR var i fyrets hvide vinkel, svajedes styrbord over, hvilket blev tilkendegivet ved 1 kort tone. Da KORSØR lå Syd til Øst an, kom SJÆLLANDs toplanterner i sigte 3 streger om styrbord. Roret blev lagt bagbord, hvilket blev tilkendegivet ved 2 korte toner. Umiddelbart efter kom SJÆLLANDs røde lanterne i sigte, hvorfor maskinerne blev stoppet og kastet Fuld Kraft Bak, men ca. 1 minut senere tørnede KORSØR med stævnen mod SJÆLLANDs bagbords side forude. Ved kollisionen fik KORSØR stævnen knækket og konsollen revet bort, ligesom et skinnestykke om styrbord samt nogle bovplader blev beskadiget. Af den af SJÆLLANDs besætning afgivne forklaring fremgår, at farten, da SJÆLLAND kl. ca. 02.06 var i nærheden af nævnte båkefyr, blev nedsat til halv kraft frem. Da SJÆLLAND befandt sig ca. 10 skibslængder vest for båkefyret styrende Øst til Nord 1/2 Nord, kom KORSØR, fra hvilken der var hørt tågesignaler, i sigte 3 streger om bagbord i ca. 4 skibslængders afstand. Fra KORSØR hørtes 2 lange toner, hvorfor maskinerne Kl. 02.07 blev beordret fuld kraft frem. Umiddelbart efter, da der syntes fare for en kollision, blev maskinerne stoppet og kastet fuld kraft bak, men straks efter skete kollisionen som ovenfor anført. Ved kollisionen fik SJÆLLAND ca. 3 meter af bagbords fender knust, ligesom skanseklædningen og skibssiden blev beskadiget. Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes tåge i forbindelse med den omstændighed, at man om bord i SJÆLLAND opfattede de af KORSØR afgivne 2 korte toner som 2 lange toner. Auditøren: Sammenstød mellem motorfærgerne KORSØR og SJÆLLAND på svajepladsen ved Korsør, hvorved der skete skade på materiellet til et beløb af ca. 25000 kr. Føreren af SJÆLLAND havde ikke rettet sig efter de særlige regler for sejlads i tåge, ligesom han ikke, således som han burde, gik ud fra, at den modgående færge måtte regne med, at disse regler blev overholdt. Føreren af KORSØR begik den fejl uden videre at gå ud fra, at færgens signal (to korte Toner) var opfattet rigtig af SJÆLLAND. Føreren begik endvidere en fejl ved at afgive en kort tone som tegn paa, at han drejede til styrbord, uagtet skibene ikke var i sigte af hinanden.
15.01.193925.01.1939I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
25.01.193926.01.1939Forsejlet fra Korsør om aftenen den 25.01 til København
26.01.193904.02.1939Orlogsværftet i København for reparation af kollisionsskader, også i dok
05.02.193905.02.1939Forsejlet fra København til Korsør
06.02.193911.04.1939I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
12.04.193912.04.1939Ankom til Nakskov værft kl 12.30
13.04.193929.04.1939Nakskov værft.Også i dok. Ved dette værftsophold blev installeret omformere med ledninger og afbrydere til strømforsyning af lyntog.
29.04.193904.05.1939I Nakskov værfts flydedok
04.05.193912.05.1939Nakskov værft, også i dok
13.05.193913.05.1939Afsejlede fra Nakskov værft kl 08.30
14.05.193925.11.1939I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
26.11.193926.11.1939Forsejlet fra Korsør til København
27.11.193929.11.1939I dok på B&W værft i København (bundbehandling)
29.11.193902.12.1939B&W værft i København
03.12.193903.12.1939Forsejlet fra København til Korsør
04.12.193919.01.1940I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
19.01.194029.01.1940Uregelmæssig sejlads mellem Korsør og Nyborg som følge af is
30.01.194030.01.1940Frigjort efter 31 timer i isen ved Knudshoved af
30.01.194031.01.1940isbryderen STOREBJØRN kl 22.30, ankom til Nyborg ved midnatstid
31.01.194005.03.1940Oplagt i Nyborg på grund af isen (to-ti)
06.03.194031.03.1940Fortsat vanskelig sejlads som følge af is en stor del af perioden
01.04.194014.04.1940I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
14.04.194015.04.1940Sejladsen indstillet som følge af minesprængninger på færger
16.04.194016.04.1940I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
17.04.194020.04.1940Sejladsen indstillet som følge af minesprængninger på færger
20.04.194020.04.1940Få ture mellem Korsør og Nyborg
20.04.194027.04.1940Sejladsen indstillet som følge af minesprængninger på færger. SJÆLLAND lå oplagt i Nyborg.
28.04.194028.06.1940I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
28.06.194029.06.1940Forsejlet fra Korsør om aftenen den 28.06 til Helsingør
01.07.194023.07.1940Helsingør værft. Fik installeret minesikringskabel her. Færgen fik formentlig installeret højttaleranlæg.
23.07.194027.07.1940I dok på Helsingør værft
27.07.194001.08.1940Helsingør værft
02.08.194002.08.1940Minesikringskabel afprøvet i Sundet, derefter forsejlet til Korsør
03.08.194014.06.1941I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
15.06.194115.06.1941Forsejlet fra Storebælt til Aalborg
16.06.194106.07.1941Aalborg værft. Minesikringskablet fornyet og omlagt efter de nye anordninger. Af hensyn til overgang til brændselsolie med lavt flammepunkt blev der installeret ventilationsblæsere i maskinrummet. Kabyskomfurerne er forandret fra oliefyring til kulfyring.
06.07.194114.07.1941I dok på Aalborg værft fra 06.07 kl 14 til 14.07 kl 19
14.07.194117.07.1941Aalborg værft
18.07.194118.07.1941Forsejlet fra Aalborg til Korsør
19.07.194119.07.1941Minekablet prøvet på Nyborg fjord
19.07.194105.01.1942I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden. (er i fart nat efter 21.07.1941).
06.01.194206.01.1942Ankom til Nakskov værft kl 14.30
06.01.194216.01.1942Nakskov værft, ikke i dok
16.01.194216.01.1942Afsejlede fra Nakskov værft kl 08.30
17.01.194225.01.1942I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
26.01.194217.03.1942Uregelmæssig sejlads mellem Korsør og Nyborg som følge af is
18.03.194219.03.1942Overfarten Korsør-Nyborg indstillet som følge af is
20.03.194228.03.1942Uregelmæssig sejlads mellem Korsør og Nyborg som følge af is
29.03.194208.04.1942I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
09.04.194209.04.1942Forsejlet fra Korsør til Helsingør
10.04.194230.04.1942Helsingør værft. Som følge af den tilstedeværende minefare i farvandene er der foretaget udskiftning af søventiler til stålstøbte søventiler.
30.04.194207.05.1942I dok på Helsingør værft
07.05.194208.05.1942Helsingør værft
09.05.194209.05.1942I København for at rette (måle) afmagnetiseringskabel
09.05.194210.05.1942Forsejlet fra København til Korsør
10.05.194210.11.1942I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
11.11.194211.11.1942Sejlet fra Korsør til København
12.11.194221.11.1942I dok på B&W værft i København for bundbehandling fra 12.11 kl 10.30 til 21.11 kl 13.30.
21.11.194223.11.1942B&W værft i København
24.11.194224.11.1942Forsejlet fra København til Korsør
25.11.194218.05.1943I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
19.05.194319.05.1943Forsejlet til Nakskov værft, ankom kl 09.00
19.05.194309.06.1943Nakskov værft
09.06.194317.06.1943I Nakskov værfts flydedok fra 09.06 kl 09.30 til 17.06 kl 08.50
17.06.194321.06.1943Nakskov værft
22.06.194322.06.1943Forsejlet fra Nakskov værft kl 05.00
23.06.194323.06.1943Orlogsværftet i København for afmagnetisering
24.06.194324.06.1943Formentlig forsejlet fra København til Korsør denne dag
25.06.194303.11.1943I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
03.11.194303.11.1943På rejse fra Nyborg til Korsør. Havareret ved eksplosion og brændt den 03.11.1943 i Storebælt; 3 omkomne. Søforklaring og Søforhør i Korsør den 05.11.1943. Kl. 1447, da SJÆLLAND med østlig Kurs befandt sig ca. 3 sømil fra Korsør, indtraf en voldsom eksplosion i den ubenyttede, aflåsede III klasses salon under vogndækket. En kraftig brand udbrød i denne salon, ligesom stikflammer fra eksplosionen tændte ild i nogle redningsveste på promenadedækket, hvor 7—8 af de rejsende blev såret. To læger blandt passagererne ydede de sårede en førstehjælp. Besætningen på SJÆLLAND gik straks i gang med at bekæmpe ilden med færgens eget ildslukningsmateriel. Da det ved eftersyn af skibsskroget viste sig, at det ikke havde taget skade ved eksplosionen, fortsattes rejsen mod Korsør, medens man gennem radioanlægget rekvirerede læger, ambulancer, brandvæsen og Falcks Redningskorps. Ved ankomsten til Korsør leje 1 kl ca 15.10 blev de sårede straks kørt på hospitalet, og færgen blev rømmet for rejsende og jernbanevogne. Falcks Redningskorps, brandvæsenet, dampfærgen ODIN, et tysk skib og færgens egen besætning bekæmpede nu Ilden, ligesom et lokomotiv blev kørt op på kajen for at hjælpe til at slukke med damp. Kl. ca. 1615 var Ilden under kontrol. Kl. ca. 1630 skete en ny eksplosion i forskibet om bagbord, antagelig i kosteskabet under trappen, der fører op til vingedækket. Ved denne eksplosion dræbtes 3 af redningsmandskabet, og 10—12 mand såredes. Da man frygtede flere eksplosioner, blev færgen nu rømmet, og kl ca 17.00 slæbt ud af havnen af to tyske krigsskibe og med hjælp fra den tyske havnekaptajn og den tyske marine, og sat på grund på Badstuerevet udfor Korsør havn, efter anvisning af færgens fører og 1. styrmand, og hvor øverste del af færgen nærmest udbrændte. SJÆLLAND, der ved branden blev stærkt beskadiget, er senere taget af grunden. Anm. 1. De omkomne er: Stationsleder de Neergaard af Skelskør, redder Johannes Nielsen af Slagelse og brandassistent Regnar Nielsen af Korsør. Anm. 2. Ministeriet må antage, at eksplosionerne skyldes sabotage udført med tidsindstillede sprængladninger.
03.11.194305.11.1943På grund på Badstue Rev ud for Korsør
05.11.194305.11.1943Slæbes ind til Fæstningen i Korsør, ankom om aftenen kl ca 19.30
05.11.194307.11.1943Efterslukning og udpumpning af vand ved Falck's foranledning
07.11.194312.11.1943Oprydning af færgen efter branden
12.11.194312.11.1943Ingen endelig afgørelse endnu om færgen skal istandsættes
24.11.194324.11.1943Oprydningsarbejde på færgen efter brandskaderne
27.11.194327.11.1943 Besluttet at færgen skal istandsættes og moderniseres
xx.12.1943xx.12.1943Der udsendes specifikation til værfterne af genopbygnings-opgaven
15.12.194315.12.1943Vraget besigtiges af værfterne
17.01.194417.01.1944Der afholdes licitation om repararation af færgen
17.02.194417.02.1944Der skrives kontrakt med Nakskov værft om genopbygningen
18.02.194420.02.1944Færgen slæbes fra Korsør kl 04.00 til Nakskov, ankom værft 20.02 kl 13.30 (iskold tur for besætningen, da der ingen varme var i skibet)
20.02.194404.05.1944Genopbygning af færgen på Nakskov værft frem til 08.10.1945 Færgen blev ved genopbygningen og moderniseringen blevet forsynet med bevægelig bovport, med fuldstændig nyt ventilations- og opvarmningsanlæg og fuldt moderne restaurationsanlæg, ligesom skorstenenes placering blev ændret, så de nu er anbragt i langskibs plan; Hoved- og hjælpemotorer blev forsynet med ferskvandskøling. For slukning af eventuel brand i de på hoveddækket holdende vogne blev der under promenadedækket anbragt et sprinkleranlæg, inddelt i sektioner. Genopbygningen kostede ca 6 mio. kr.
04.05.194426.08.1944I dok på Nakskov værft fra 04.05.1944 kl 12.30 til 26.08.1944 kl 09.45
26.08.194402.11.1944Nakskov værft
02.11.194425.11.1944I dok på Nakskov værft fra 02.11.1944 kl 12.40 til 25.11.1944 kl 10.00
25.11.194411.09.1945Nakskov værft
11.09.194517.09.1945I dok på Nakskov værft fra 11.09.1945 kl 09.00 til 17.09.1945 kl 09.30
17.09.194508.10.1945Nakskov værft
08.10.194508.10.1945Afmagnetiseringen kontrolmålt i Nakskov
09.10.194509.10.1945Prøvetur i Langelandsbælt, afsejlede kl 07.15 fra Nakskov værft. Anløb af Korsør leje 3 kl ca 15 og afprøvning af alle 3 spor med et lyntog. Forsejlet til København ved 17-tiden med kompasretning undervejs
09.10.194510.10.1945Ankret ved Romsø om natten
10.10.194510.10.1945Fortsat sejladsen til København
11.10.194511.10.1945Afmagnetiseret i Lynetteløbet i Københavns havn
12.10.194512.10.1945Forsejlet fra København til Korsør, ankom til Korsør kl 23
13.10.194514.10.1945Formentlig ligget stille for tilrigning og instruktion, evt i fart som godsfærge.
15.10.194517.04.1946I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
17.04.194618.04.1946Sejlet 2 dobbeltture denne nat
18.04.194619.04.1946Formentlig i fart mellem Korsør og Nyborg noget af tiden
19.04.194619.04.1946Sejlet 1 dobbelttur denne dag
19.04.194620.04.1946Formentlig i fart mellem Korsør og Nyborg noget af tiden
20.04.194621.04.1946Ikke i fart denne nat
21.04.194622.04.1946Formentlig i fart mellem Korsør og Nyborg noget af tiden
23.04.194602.06.1946Oplagt ved Fæstningen, afventet slutning af værfts-strejke
03.06.194611.06.1946I fart på Korsør-Nyborg overfarten, blandt andet i pinsetrafikken
12.06.194612.06.1946Forsejlet til Nakskov værft, ankom kl 10.45
12.06.194630.07.1946Nakskov værft, færgen blev underkastet hovedsyn I
30.07.194606.08.1946I Nakskov værfts flydedok
06.08.194609.08.1946Nakskov værft, færgen blev underkastet hovedsyn I
09.08.194609.08.1946Forsejlet fra Nakskov værft kl 15.00
10.08.194610.08.1946Afmagnetiseringen kontrolmålt i Nyborg
10.08.194605.01.1947I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
06.01.194713.01.1947Oplagt ved Fæstningen (ma-ma)
14.01.194722.01.1947Uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af is
23.01.194729.01.1947I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
30.01.194707.02.1947Uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af is. SJÆLLAND har enten ligget i Nyborg eller sejlet til og fra Nyborg.
08.02.194708.02.1947Meget uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af is
09.02.194711.02.1947Færgesejlads gennemførtes alene med HOLGER DANSKE
12.02.194725.02.1947Meget uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af is
26.02.194702.03.1947Færgesejlads gennemførtes alene med HOLGER DANSKE. SJÆLLAND oplagt i Nyborg på grund af isen.
03.03.194730.03.1947Meget uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af is
31.03.194709.04.1947Uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af is
10.04.194717.09.1947I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
17.09.194717.09.1947Overførte særtransport med kæmpekanon (Tirpitz)
17.09.194711.10.1947I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
12.10.194712.10.1947Forsejlet til Nakskov værft, ankom kl 15.00
12.10.194704.11.1947Nakskov værft, færgen blev underkastet hovedsyn I
04.11.194717.11.1947I Nakskov værfts flydedok fra 04.11 kl 15.15 til 17.11 kl 09.00
17.11.194706.12.1947Nakskov værft, færgen blev underkastet hovedsyn I. Radaranlæg blev installeret og sat i prøvedrift frem til endelig overtagelse den 9.1.1948
06.12.194706.12.1947Forsejlet fra Nakskov den 06.12 kl 08.30 til Korsør, kontrolmålt (i Nyborg?), konstateret at afmagnetisering var nødvendig
07.12.194707.12.1947Forsejlet fra Korsør til København
08.12.194708.12.1947Afmagnetiseringen kontrolmålt i Lynetteløbet i Københavns havn
09.12.194709.12.1947Forsejlet fra København ved middagstid til Korsør
10.12.194728.01.1948I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
28.01.194828.01.1948Kollision i Storebælt med FYN kl 09.34, i fart samme aften. På rejse fra Nyborg til Korsør med godsvogne og passagerer. Kollideret den 28.01.1948 kl 09.34 i Storebælt. Søforklaring og søforhør i Korsør den 05.02.1948, forundersøgelse i Korsør den 02.10.1948 og 21.10.1948 samt i Korsør søret 27.01.1949. Den 03.02.1949 blev begge færgers skibsførere idømt en bøde på 100 kr. Kl. 09.11 afsejlede FYN under en svag SydØstlig brise med let nordgående strøm fra Korsør. Da det var tæt tåge, sattes skibets radaranlæg i funktion, og der afgaves forskriftsmæssigt tågesignal. Farten var 11 knob. Efter svajning uden for Korsør havn styredes SydVest til Vest 1/2 Vest. Da et punkt, der antoges for at være bøje 3 i rute 28 b. sås på katodoskopets skærm tæt om styrbord, ændredes kursen til SydVest til Vest 3/4 Vest, hvorefter punktet havdes om bagbord. Ca. 3 minutter efter svajningen sås på skærmen om bagbord et modgående skib, der antoges for at være en færge i en afstand, der ansloges til ca. 4000 m, tæt Syd for bøje 8. Da pejlingen ikke forandrede sig, ændredes kursen kl. ca. 09.26 til Vest til Nord, og kort efter hørtes tågesignal fra det andet skib ca. 3 streger om bagbord. Noget senere, da afstanden til det modgående skib, der hurtigt nærmede sig, antoges at være ca. 1000 meter, blev motorerne stoppet og ca. 1 minut efter, da det andet skib, der viste sig at være motorfærgen SJÆLLAND, kom til syne forude om bagbord i en afstand af ca. 100 m styrende en kurs, der skar FYNs kurs under en vinkel på ca. 45°, blev motorerne beordret forceret fuld kraft bak samtidig med, at der blev afgivet 3 korte toner med sirenen. Umiddelbart efter, kl. 09.32, ramte FYN med stævnen SJÆLLANDs styrbords side, hvorved bovporten krølledes sammen, og der opstod et hul i stævnen på ca. 1 meter højde. Da en undersøgelse viste, at FYN var tæt, fortsattes rejsen. Af den af SJÆLLANDs besætning afgivne forklaring fremgår, at da dette skib kl. 09.17 under en svag SydØstlig brise med let nordgående strøm i tæt tåge under afgivelse af forskriftsmæssigt tågesignal passerede Syd om bøje 4 i rute 28 b, ændredes kursen til NordØst til Øst 3/4Øst. Skibets radaranlæg var i funktion, og farten var 10 knob. Kort efter at SJÆLLAND havde passeret bøje 4, sås på katodoskopets skærm et skib, der antoges at være en modgående færge, ca. 3/4 streg om styrbord styrende en kurs, der var parallel med SJÆLLANDs kurs. Lidt om bagbord sås bøje 3 i rute 28 b. Afstanden til det modgående skib måltes på skærmen til 5—6 sømil. Kl. 09.28, da afstanden til det andet skib måltes til ca. 1 sømil, sås dette ændre kurs til styrbord, hvorefter der blev slået klar på maskintelegrafen. Kl. 09.30, kort efter at SJÆLLAND havde passeret tæt Syd om bøje 3, hørtes 1 lang tone ca. 4 streger om styrbord, og straks efter sås motorfærgen FYN, der styrede en VestNordVestlig kurs, i en afstand af ca. 50 m. Motorerne blev straks beordret »fuld kraft bak« og roret lagt styrbord; men umiddelbart efter, kl.09.32, skete kollisionen som ovenfor anført. Ved kollisionen led SJÆLLAND en del ovenbords skade. Kl. 09.34 fortsattes rejsen til Korsør. Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, at begge færger gik med for stor fart og undlod at stoppe motoren, da der hørtes tågesignal. Ved dom i Korsør byret den 27.01.1949 blev begge skibsførere frikendt for at have sejlet med for stor fart og det viste sig også at der ikke var givet tilstrækkelig instruktion i brugen af radaranlægget hvorfor dette tiltalepunkt også blev frafaldet, hvorved sagen afsluttedes med en bøde til begge skibsførere på 100,- kr., hvilken dom blev stadfæstet ved landsrettens dom af 12.april 1949, dog blev bøden sat til 200,- kr.
28.01.194828.01.1948Gik i fart igen den 28.01.1948 om aftenen.
28.01.194805.06.1948I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
05.06.194805.06.1948Eksplosion ombord i færgen? - sejladsen fortsat
05.06.194822.08.1948I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
23.08.194828.08.1948Oplagt ved Fæstningen for kontrol af skraberinge i hovedmotorerne (ma-lø)
29.08.194818.04.1949I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
18.04.194918.04.1949Grundstødt ca kl 18 i tæt tåge ved Nyborg, kom selv af grunden efter 35 min
18.04.194920.04.1949I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
21.04.194921.04.1949Forsejlet til Nakskov værft, ankom kl 16.55
21.04.194924.05.1949Nakskov værft. Færgen har været underkastet hovedsyn. De beskadigelser, der blev påført færgen ved kollisionen med FYN den 28.januar 1948 er udbedret, og styrbord drivskrue er er udskiftet og erstattet med ny skrue af manganbronze.
24.05.194903.06.1949I Nakskov værfts flydedok
03.06.194922.06.1949Nakskov værft
22.06.194922.06.1949Forsejlet fra Nakskov værft kl 15.15
23.06.194923.06.1949Afmagnetiseringen kontrolmålt i Nyborg. Forsejlet fra Nyborg til København.
24.06.194924.06.1949Afmagnetiseret i Lynetteløbet i Københavns havn
25.06.194925.06.1949Forsejlet fra København til Korsør
26.06.194924.10.1949I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
24.10.194924.10.1949Uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af storm
24.10.194928.01.1950I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
29.01.195029.01.1950Forsejlet fra Korsør kl 04.00 til København på 17 timer og 30 min (heraf 5½ time nat)
29.01.195007.02.1950B&W værft i København (nye landgangsporte på promenadedæk) og i dok
07.02.195010.02.1950I dok på B&W værft for bundbehandling fra 07.10 kl 16.30 til 10.10 kl 14.35
10.02.195011.02.1950B&W værft i København
11.02.195011.02.1950Afmagnetiseret i Lynetteløbet i Københavns havn
12.02.195012.02.1950Forsejlet fra København til Korsør på 14 timer (heraf 2 timer nat)
13.02.195010.09.1950I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
11.09.195011.09.1950Forsejlet fra Korsør til København
12.09.195015.09.1950B&W værft i København. Færgen har været underkastet hovedsyn. Under dette blev færgen forsynet med to styk elektrisk styrede sidelandgangs­porte på promenadedækket, 50 meter skinner på fordækket blev fornyet, og der blev indrettet baderum for restaurationspersonalet.
15.09.195019.09.1950I dok på B&W værft for bundbehandling
19.09.195012.10.1950B&W værft i København
13.10.195013.10.1950Afmagnetiseringen kontrolmålt i Lynetteløbet i Københavns havn
14.10.195014.10.1950På rejse fra København til Korsør. KKollideret den 14.10.1950 kl 07.59 på Københavns red. Søforhør den 23.10.1950 i København. Kl. 07.45 afgik SJÆLLAND fra Frihavnen, og der bakkedes ud gennem Kronløbet. Da SJÆLLAND passerede havnemolerne. sås motorfærgen MALMØHUS af Malmø i ca. 1/2 sømils afstand forude om bagbord med kurs mod Kronløbet. Da SJÆLLAND var umiddelbart nord for Middelgrunden, svajedes sydover, og da der var drejet så meget, at færgen lå på nordlig kurs, lagdes roret hårdt styrbord, og motoren beordredes fuld kraft frem. Samtidig hørtes MALMØHUS afgive 2 korte toner med sirenen, og MALMØHUS sås i en afstand af ca. 100 meter om styrbord på sydøstlig kurs. SJÆLLAND afgav 2 korte toner med sirenen, og roret lagdes hårdt bagbord, men da MALMØHUS nu sås bakke ind mod havnen, stoppedes motoren, der umiddelbart efter beordredes fuld kraft bak, idet der igen afgaves 2 korte toner. MALMØHUS fortsatte imidlertid med at bakke, og ca. 1 1/2 minut efter sit først afgivne signal — kl. 07.59 — tørnede SJÆLLAND med stævnen mod MALMØHUS styrbords låring, hvorved begge færger blev noget beskadiget. Af den af MALMØHUS besætning afgivne forklaring fremgår, at dette skib kl. 07.51 passerede Middelgrundsfortet på retvisende kurs 236°, og kort efter sås SJÆLLAND bakke ud gennem Kronløbet. Da SJÆLLAND var kommet uden for bølgebryderen, svajede SJÆLLAND sydligt over. Kl. 07.55, da MALMØHUS befandt sig omtrent ud for Stubbens l-kost og 600-700 m fra SJÆLLAND, drejede MALMØHUS bagbord over, hvilket tilkendegaves ved 2 korte toner med sirenen, og motoren blev stoppet. Kl. 07.58, da MALMØHUS var svajet rundt med kurs mod indløbet til Københavns havn, blev nationalflaget skiftet fra agter til for for at markere, at færgen havde skiftet fremdrivningsretning. Samtidig beordredes motoren fuld kraft bak. Kort efter hørtes fra SJÆLLAND, der nu befandt sig ca. 200 meter fra MALMØHUS og var under fart fremover, 2 korte toner. Motoren blev nu beordret fuld kraft frem. Kort efter hørtes igen 2 korte toner fra SJÆLLAND, men umiddelbart efter indtraf kollisionen som ovenfor anført. Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, at færgernes førere har misforstået hverandres manøvrer .
14.10.195027.10.1950Fik repareret kollisionsskaderne på B&W værft i København. Ved færgens forsejling fra værftet til Korsør kolliderede den med m/f MALMÖHUS og måtte gå tilbage til værftet for udbedring af den skade, der var sket på konsollen.
27.10.195028.10.1950Forsejlet fra København fredag aften til Korsør, ankomst lørdag
28.10.195002.06.1951I fart på Korsør-Nyborg overfarten
03.06.195103.06.1951Forsejlet fra Korsør til Helsingør
04.06.195108.06.1951I dok på Helsingør værft for bundbehandling
08.06.195113.06.1951Helsingør værft
14.06.195114.06.1951Afmagnetiseret i Lynetteløbet i Københavns havn
15.06.195115.06.1951Forsejlet fra København til Korsør
16.06.195105.07.1951I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
05.07.195105.07.1951Påsejlede lodsbåd der sank ved indsejlingen til Korsør
05.07.195113.10.1951I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
14.10.195114.10.1951Forsejlet til Nakskov værft, ankom kl 15.00
14.10.195105.11.1951Nakskov værft. Færgen har været underkastet hovedsyn, hvorunder matrosbaderummet blev beklædt med fliser, og radiorummet og begge styrmandskamre blev forsynet med oplukkelige vinduer. Endvidere blev færgen forsynet med to sæt elektriske kombinerede frem- og bak- samt omdrejningsvisere, i maskinen blev 1 stk. ballastpumpe fornyet.
05.11.195110.11.1951I Nakskov værfts flydedok
10.11.195102.12.1951Nakskov værft
02.12.195102.12.1951Forsejlet fra Nakskov kl 08.30 til København
03.12.195103.12.1951Afmagnetiseringen kontrolmålt i Lynetteløbet i Københavns havn
04.12.195106.12.1951Forsejlet fra København til Korsør
07.12.195118.04.1952I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
18.04.195218.04.1952På rejse fra Korsør til Nyborg med passagerer, jernbanevogne og automobiler. Kollideret den 18.04.1952 kl 02.20 i Storebælt. Søforklaring og søforhør i Korsør den 19.04.1952. Kl. 01.55 afsejlede SJÆLLAND fra Korsør. Da SJÆLLAND efter at have svajet ved Korsør båke vinkelfyr styrede devierende Vest til Syd 1/2Syd, sås forude om bagbord toplys og det grønne sidelys fra et modgående skib, der senere viste at være M/S »ANNIE TRAMM« af Hamburg. Fra SJÆLLAND afgaves opmærksomhedssignal. Da skibene var tæt ved hinanden, stoppedes SJÆLLANDs motorer og beordredes umiddelbart efter forceret fuld kraft bak, samtidig med at der afgaves 3 korte toner med fløjten. Fra ANNIE TRAMM hørtes nu 2 korte toner. SJÆLLANDs ror lagdes hårdt styrbord, hvilket tilkendegaves ved 1 kort tone, men umiddelbart efter tørnede SJÆLLAND med boven mod ANNIE TRAMM midtskibs. Kort tid efter sank ANNIE TRAMM. Ved kollisionen led SJÆLLAND mindre ovenbords skade. Anm. Søforklaring fra ANNIE TRAMM foreligger ikke.
18.04.195214.05.1952I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
15.05.195215.05.1952Forsejlet fra Storebælt til Aalborg
16.05.195221.05.1952I dok på Aalborg værft
21.05.195223.05.1952Aalborg værft
24.05.195224.05.1952Forsejlet fra Aalborg til Korsør
25.05.195211.01.1953I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
12.01.195312.01.1953Forsejlet fra Korsør til København
13.01.195312.02.1953B&W værft i København. Færgen har været underkastet hovedsyn, hvorunder radaranlægget blev fornyet; for at undgå, at søvand slår op igennem ankerklyds, blev disse forsøgsvis dækket med skærme. 2 stk. hjælpemotorer blev udskiftet med 2 større aggregater. Endvidere installeredes 1 stk. elektrisk startluftkompressor samt ferskvandsstandere for vandpåfyldning af vogne i internationale tog. Under hensyn til før nævnte internationale konvention blev færgen forsynet med et nødlys-dieselaggregat med nødbelysningsanlæg overalt i færgen, anordninger for stop af ventilatorer ventilatorer og en anordning, der gør det muligt under brand at dræne brændselsolie fra forbrugstanken til bundtankene. Endelig blev et skumslukningsanlæg til brug alene i maskinrummet installeret.
12.02.195316.02.1953I dok på B&W værft i København
16.02.195323.02.1953B&W værft i København
24.02.195324.02.1953Afmagnetiseringen kontrolmålt i Lynetteløbet i Københavns havn. Gået til frihavnsfærgelejet .
25.02.195325.02.1953Forsejlet fra København til Korsør, kompasrettet undervejs
26.02.195309.01.1954I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
10.01.195411.01.1954Forsejlet fra Korsør til København, evt. nat efter 10.01
11.01.195419.01.1954B&W værft i København. Færgen har været underkastet hovedsyn.
19.01.195427.01.1954I dok på B&W værft i København
27.01.195413.02.1954B&W værft i København
13.02.195413.02.1954Afmagnetiseret i Lynetteløbet i Københavns havn
14.02.195414.02.1954Forsejlet fra København til Korsør
15.02.195417.02.1954I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
18.02.195405.03.1954Uregelmæssig sejlads på overfarten grundet sne og is
06.03.195403.04.1954I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
03.04.195405.04.1954Maskinreparation ved Fæstningen i Korsør
06.04.195423.11.1954I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
23.11.195423.11.1954Motorfærgen PETER WESSEL af Larvik. På rejse fra Nyborg til Korsør med passagerer og automobiler. Grundstødt den 23.11.1954 i Nyborg Fjord. Søforklaring og søforhør i Nyborg den 26.11.1954. Kl. 02.05 afsejlede PETER WESSEL under en hård sydøstlig kuling fra Nyborg havn. Da færgen var tværs af Dynen, beordredes maskinerne fuld kraft frem, og der styredes efter lystønden Lindholm Grund W. Forude om bagbord i en afstand af 400—600 m sås en udgående færge, der senere viste sig at være motorfærgen SJÆLLAND af Korsør. Kursen ændredes 8—10° til styrbord for at passere vest om SJÆLLAND. Kort efter, da SJÆLLAND havdes omtrent tværs om bagbord, drejede færgen styrbord over, hvorefter PETER WESSELs ror lagdes hårdt styrbord samtidig med, at maskinerne stoppedes. Da afstanden til SJÆLLAND var ca. 40 meter, var PETER WESSEL klar af SJÆLLAND og styrbords maskine beordredes fuld kraft frem, samtidig med at roret lagdes bagbord. Lidt senere beordredes bagbords maskine fuld kraft frem, men umiddelbart efter, kl. 02.20, tog PETER WESSEL grunden på Slotsgrund og blev stående. Kl. 06.20 kom PETER WESSEL flot ved hjælp af bjergningsdamper. En senere undersøgelse viste, at begge skruer var blevet beskadiget. Anm. Ministeriet må antage, at grundstødningen skyldes, at PETER WESSEL under forsøg på at passere SJÆLLAND på færgens styrbords side, kom for langt over i farvandets vestlige side.
23.11.195408.01.1955I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
09.01.195509.01.1955Forsejlet fra Storebælt til Nakskov
09.01.195514.01.1955Nakskov værft. Færgen har været underkastet hovedsyn. Herunder fornyedes den elektriske installation i mandskabsapteringen og gulvbelægningen i 1. kl. salon under dæk. Endvidere blev der installeret et dybfrysningsanlæg. Skruer skiftet.
14.01.195503.02.1955I Nakskov værfts flydedok
03.02.195516.02.1955Nakskov værft
17.02.195517.02.1955Forsejlet fra Nakskov kl 08.00 til København
18.02.195518.02.1955Afmagnetiseret i Lynetteløbet i Københavns havn
19.02.195519.02.1955Forsejlet fra København til Korsør
20.02.195507.01.1956I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
08.01.195608.01.1956Forsejlet fra Korsør til B&W værft i København
09.01.195613.02.1956B&W værft i København. Færgen har været underkastet hovedsyn. Herunder er alle kabler i spisesalon og rygesalon fornyet, og der er installeret to sæt tælleranlæg, ekkolod, decca og rorviseranlæg.
13.02.195615.02.1956Lå ved B&W værft i København
15.02.195615.02.1956Afgik B&W værft kl 07.30 for afmagnetisering
16.02.195616.02.1956Afmagnetiseret i Lynetteløbet i Københavns havn
17.02.195605.03.1956Afventet isbryderassistance (HOLGER DANSKE) for sejlads til Korsør, oplagt i Østre leje i Frihavnen
05.03.195605.03.1956Kompasrettet
06.03.195606.03.1956Forsejlet hjem for egen kraft fra København kl 03.30 til Korsør
07.03.195607.03.1956Oplagt i Korsør (on)
08.03.195604.04.1956I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
04.04.195606.04.1956Oplagt fra om eftermiddagen den 04.04 som følge af oliestrejke
06.04.195602.01.1957I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
03.01.195703.01.1957Forsejlet fra Storebælt til Nakskov, ankom 03.01 kl 12.15.
04.01.195722.01.1957Færgen har været underkastet hovedsyn. Færgen har i 2.klasses salon under dæk fået installeret selvbetjeningsrestauration.
22.01.195704.02.1957I Nakskov værfts flydedok
04.02.195706.02.1957Nakskov værft
07.02.195707.02.1957Forsejlet fra Nakskov kl 08.20 til København
08.02.195708.02.1957Afmagnetiseringen kontrolmålt i Lynetteløbet i Københavns havn
09.02.195709.02.1957Forsejlet fra København til Korsør, kompasrettet undervejs
10.02.195707.02.1957I fart mellem Korsør og Nyborg stort set hele tiden
28.05.195710.06.1957I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
10.06.195710.06.1957Indsat på Halsskov-Knudshoved overfarten
10.06.195716.06.1957I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
16.06.195716.06.1957Indsat på Halsskov-Knudshoved overfarten
16.06.195713.07.1957I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
13.07.195713.07.1957Indsat på Halsskov-Knudshoved overfarten om aftenen
13.07.195720.07.1957I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
20.07.195720.07.1957Indsat på Halsskov-Knudshoved overfarten om aftenen
20.07.195701.01.1958I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
02.01.195802.01.1958Forsejlet fra Storebælt til Aalborg
03.01.195806.02.1958Aalborg værft, årligt eftersyn. Enten her eller i januar 1959 fik færgen installation af radiokommando-anlæg (Maritime VHF-radioanlæg) specielt beregnet for indbyrdes kontakt mellem skibene under vanskelige navigationsforhold (usigtbart vejr og tåge).
06.01.195814.01.1958I dok på Aalborg værft fra 06.01 kl 13.10 til 14.01 kl 12.45
14.01.195206.02.1958Aalborg værft, årligt eftersyn
07.02.195807.02.1958Forsejlet fra Aalborg kl 07 til København
08.02.195808.02.1958Afmagnetiseringen kontrolmålt i Lynetteløbet i Københavns havn. Forsejlet fra København til Storebælt, kompasrettet undervejs.
09.02.195803.01.1959I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
04.01.195904.01.1959Forsejlet fra Korsør til Aalborg
04.01.195905.01.1959Aalborg værft
05.01.195913.01.1959I dok på Aalborg værft fra 05.01 kl 08.40 til 13.01 kl 13.00
13.01.195931.01.1959Aalborg værft, årligt eftersyn
01.02.195901.02.1959Forsejlet fra Aalborg til Korsør, kompasrettet undervejs
02.02.195906.02.1959I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
06.02.195906.02.1959På rejse fra Nyborg til Korsør med godsvogne. Kollideret den 6.februar i Storebælt. Søforklaring og søforhør i Nyborg den 7. februar. Kl. 08.09 afsejlede KORSØR under en svag sydsydøstlig luftning med svag nordgående strøm og meget tæt tåge fra Korsør. Der afgaves reglementeret tågesignal, og motoren gjorde noget under 130 omdrejninger i minuttet. Umiddelbart før færgen, der da styrede devierende 260 grader, nåede lys- og fløjtetønden ved punkt 5 i rute 28 b (55° 16’4nord, 10°50’9 øst), sås på radarskærmen et objekt for udgående på Nyborg Fjord. Det antoges, at der var tale om et mindre skib, der sejlede langs kysten. Kl. 09.12 passeredes bøje 5 om bagbord i ca. 0,1 sømils afstand, hvorefter der drejedes styrbord over, for først at komme på kurs 290 grader og derefter 306 grader. Under drejningen hørtestågesignal foran for tværs, og motorerne beordredes stoppet. Samtidig sås på radarskærmen et objekt ca. 20 grader om styrbord. Kl. 09.13 sås et andet skib, der senere viste sig at være motorfærgen SJÆLLAND af Korsør, ca. 25 grader om styrbord i ca. 100 m afstand. Motorerne beordredes straks forceret fuld kraft bak, men ca. 1/2 minut efter tørnede SJÆLLAND med stævnen mod KORSØRs styrbord side under dækket ud for styrbord rygesalon, hvorved der fremkom en ca. 10 meter lang og 3 meter høj lækage i vandlinien. De vandtætte døre blev straks lukket, og KORSØR trimmedes således, at lækken kom over vandet, hvorefter færgen for langsom fart sejlede til Nyborg. Af den af SJÆLLANDs besætning afgivne forklaring fremgår, at denne færge i tæt tåge afsejlede fra Nyborg kl. 08.53. Der afgaves reglementeret tågesignal. Da færgen, hvis motor gjorde 135 omdrejninger i minuttet, havde passeret lystønden „Lindholm Grund W.“ styredes devierende 140°, og samtidig sås på radarskærmen et objekt, der antoges for at være et skib, øst for bøjen ved punkt 5 i rute 28 b. Umiddelbart efter at SJÆLLAND havde passeret Slipshavn, sås det andet skib på radarskærmen 24 grader om bagbord. Omtrent samtidig kl. 09.13, hørtes tågesignal fra denne retning og motorerne blev straks beordret stoppet. Ca. 1 minut senere var det andet skib ifølge radarobservation 12 grader om bagbord, afstand 0,5 sømil. Kursen ændredes da til 150 grader. Ca. 1/2 minut efter kursændringen sås et skib, der senere viste sig at være motorfærgen KORSØR af Korsør, forude om bagbord i ca. 150 meters afstand. KORSØR syntes at styre en vestlig kurs. Samtidig hørtes 3 korte toner fra KORSØR, og SJÆLLANDs motorer beordredes forceret fuld kraft bak, idet der afgaves 3 korte toner med fløjten, og roret lagdes hårdt bagbord. Kl. 09.15, inden færgen var kommet i drej, indtraf kollisionen som ovenfor anført, idet kollisionsvinklen var ca. 70 grader. SJÆLLAND led skader på bovport og stævn og på pladerne på bagbord side af stævnen over vandlinien. Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes tåge.
06.02.195909.02.1959Oplagt i Nyborg for reparation af skaderne, bovport fjernet permanent og erstattet af planker der afmonteredes og monteredes ved havneophold.
09.02.195915.02.1959I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden som godsfærge
15.02.195916.02.1959Fra nat mellem 1502 og 1602 også i fart som passagerfærge
16.02.195902.01.1960I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
03.01.196003.01.1960Forsejlet fra Korsør til Aalborg
04.01.196008.01.1960Aalborg værft, årligt eftersyn. Færgen fik installeret oplukkelige vinduer på promenadedæk. Endvidere fik færgen installeret halvautomatiske oliefyr for varmekedel.
08.01.196028.01.1960I dok på Aalborg værft fra 08.01 kl 14.00 til 28.01 kl 17.00
28.01.196009.02.1960Aalborg værft, årligt eftersyn
09.02.196009.02.1960Forsejlet fra Aalborg til Korsør
10.02.196010.02.1960Kompasrettet
11.02.196026.12.1960I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
27.12.196027.12.1960Forsejlet fra Korsør til København
27.12.196003.01.1961B&W værft i København
03.01.196110.01.1961I dok på B&W værft i København
10.01.196121.01.1961B&W værft i København
21.01.196121.01.1961Forsejlet fra København til Korsør, kompasrettet undervejs
22.01.196127.11.1961I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
27.11.196127.11.1961På grund
27.11.196127.12.1961I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
27.12.196127.12.1961Forsejlet fra Storebælt til Nakskov, an kl 15.30
27.12.196111.01.1962Nakskov værft, årligt eftersyn
11.01.196225.01.1962I Nakskov værfts flydedok, skruer skiftet
25.01.196227.01.1962Nakskov værft, årligt eftersyn
27.01.196227.01.1962Forsejlet fra Nakskov kl 09.00 til Storebælt, kompasrettet undervejs
28.01.196202.01.1963I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
03.01.196303.01.1963Forsejlet fra Korsør til Frederikshavn
04.01.196305.02.1963Frederikshavn værft, årligt eftersyn, fik installeret nyt dieselaggregat/omformer til strømforsyning af de nye lyntog .
23.01.196305.02.1963I tørdok III på Frederikshavn værft
06.02.196306.02.1963Forsejlet fra Frederikshavn til Korsør, kompasrettet undervejs
07.02.196309.02.1963Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af is
10.02.196311.02.1963Alle færger oplagte på grund af is, kun isbryderen HOLGER DANSKE sejler
12.02.196330.03.1963Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af is
30.03.196316.04.1963I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
17.04.196317.04.1963Forsejlet fra Korsør til Nakskov, an kl 13.15
17.04.196319.04.1963Nakskov værft's flydedok, dokning og bundbehandling efter sejlads i is, skruer skiftet.
19.04.196319.04.1963Forsejlet fra Nakskov kl 13.30 til Korsør
20.04.196322.09.1963I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
22.09.196322.09.1963Kompasrettet
22.09.196328.12.1963I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
29.12.196329.12.1963Forsejlet fra Korsør til Svendborg
30.12.196313.01.1964Svendborg værft, årligt eftersyn, udskiftning af Engelhardt bådene
13.01.196420.01.1964I dok på Svendborg værft
20.01.196425.01.1964Svendborg værft, årligt eftersyn, udskiftning af Engelhardt bådene
25.01.196425.01.1964Forsejlet fra Svendborg til Halsskov
26.01.196415.06.1964I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
16.06.196412.10.1964I fart Korsør-Nyborg
12.10.196412.10.1964Ud af drift på grund af rorskade (brækket rorstopbolt)
12.10.196423.12.1964I fart Korsør-Nyborg
23.12.196431.12.1964I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
31.12.196402.01.1965Rorhavari, muligvis 31.12 eller nat til 1.1.1965
01.01.196503.01.1965Rorhavari, slæbt til Fæstningen af Svitzer
03.01.196503.01.1965Forsejlet fra Fæstningen i Korsør til Aarhus
04.01.196507.01.1965I dok på Aarhus værft, årligt eftersyn og udbedring af rorhavari
07.01.196525.01.1965Aarhus værft, årligt eftersyn og udbedring af rorhavari
25.01.196504.02.1965I dok på Aarhus værft, årligt eftersyn og udbedring af rorhavari
04.02.196512.02.1965Aarhus værft, årligt eftersyn og udbedring af rorhavari
13.02.196513.02.1965Forsejlet fra Aarhus til Korsør, kompasrettet undervejs
14.02.196526.05.1965I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
26.05.196526.05.1965Maskinhavari
27.05.196528.05.1965Maskinreparation
29.05.196502.01.1966I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
03.01.196603.01.1966Forsejlet fra Storebælt til Aalborg
04.01.196614.01.1966Aalborg værft, årligt eftersyn
14.01.196627.01.1966I dok på Aalborg værft
27.01.196629.01.1966Aalborg værft, årligt eftersyn
29.01.196629.01.1966Forsejlet fra Aalborg til Korsør, kompasrettet undervejs
30.01.196629.03.19662./3. færge på Storebæltsoverfarterne (skiftede dagligt)
30.03.196617.04.19665. færge på Storebæltsoverfarterne
18.04.196618.04.1966Forsejlet fra Storebælt til Svendborg
18.04.196622.04.1966Svendborg værft, dokning og bundbehandling efter sejlads i is fra 18.04 kl 14 til 22.04 kl 11.05
22.04.196622.04.1966Forsejlet fra Svendborg til Storebælt
23.04.196619.11.1966I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
20.11.196620.11.1966Forsejlet fra Korsør kl 06.15 til Frederikshavn an kl 19.00
21.11.196621.11.1966Frederikshavn værft, årligt eftersyn. Færgen fik indbygget dybfrostskabe samt elektriske stegeovne.
21.11.196629.11.1966I tørdok III på Frederikshavn værft fra 21.11 kl 07.30 til 29.11 kl 15.30
29.11.196617.12.1966Frederikshavn værft, årligt eftersyn
17.12.196617.12.1966Forsejlet fra Frederikshavn til Korsør, kompasrettet undervejs
18.12.196604.02.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
04.02.196704.02.1967Kl 19.44 havde færgen en kollision med en lystønde, ingen skader på færgen
04.02.196723.02.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
23.02.196724.02.1967Sejlads indstillet i 15-16 timer på Storebæltsoverfarterne på grund af storm. Færgen lå i Nyborg fra kl 15.11 den 23.02 til kl 9.36 den 24.02.
24.02.196730.03.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
30.03.196720.04.1967Oplagt i Halsskov havn, formentlig ved oplæggerpladsen fra 30.03 kl 18.37 til 20.04 kl 09.55
20.04.196723.04.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
23.04.196712.05.1967Oplagt i Halsskov havn, formentlig ved oplæggerpladsen fra 23.04 til 12.05
12.05.196729.05.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
29.05.196729.05.1967Sejlet udflugtstur fra Nyborg ved 10-tiden til omkring kl 15 med 550 pensionister fra Dalum kommune, der fik en tur sydpå gennem Storebælt langs Langeland og den fynske kyst
29.05.196703.09.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
03.09.196703.09.1967Færgen er denne dag i Knudshoved havn på et tidspunkt
03.09.196717.10.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
17.10.196718.10.1967Sejlads indstillet i 6-13 timer på Storebæltsoverfarterne på grund af storm
18.10.196718.11.1967I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
19.11.196719.11.1967Forsejlet fra Halsskov kl 07.18, an Frederikshavn kl 17.45
20.11.196702.12.1967Frederikshavn værft, årligt eftersyn
02.12.196711.12.1967I tørdok III på Frederikshavn værft
11.12.196712.12.1967Frederikshavn værft, årligt eftersyn
12.12.196714.12.1967I tørdok III på Frederikshavn værft
14.12.196716.12.1967Frederikshavn værft, årligt eftersyn
16.12.196717.12.1967Forsejlet fra Frederikshavn kl 12.30, an Fæstningen i Korsør kl 0.35, kompasrettet undervejs.
17.12.196726.01.1968I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
26.01.196826.01.1968Færgen er denne dag i Knudshoved havn på et tidspunkt
26.01.196803.03.1968I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
03.03.196803.03.1968Færgen er denne dag i Knudshoved havn på et tidspunkt
03.03.196819.03.1968I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
19.03.196809.04.1968Oplagt ved fæstningen i Korsør for reparation af bagbords fenderliste
09.04.196817.08.1968I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
18.08.196818.08.1968Forsejlet fra Storebælt til Helsingør
19.08.196823.08.1968Helsingør værft, årligt eftersyn. Færgen fik ombygget og udvidet styrehuset på forbroen (helt frem til brofronten).
23.08.196809.09.1968I dok på Helsingør værft
09.09.196814.09.1968Helsingør værft, årligt eftersyn
14.09.196814.09.1968Forsejlet fra Helsingør til Korsør, kompasrettet undervejs
15.09.196819.12.1968I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
20.12.196821.12.19682./3.færge på Storebæltsoverfarterne
21.12.196801.01.19695.færge på Korsør-Nyborg overfarten
01.01.196902.01.19692./3.færge på Storebæltsoverfarterne
03.01.196925.03.1969I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
25.03.196927.03.1969Reduceret fart (evt slet ikke i fart) på grund af lokomotivførernes strejke
27.03.196929.04.1969I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
30.04.196901.05.19692./3.færge på Storebæltsoverfarterne
01.05.196901.05.19695.færge på Korsør-Nyborg overfarten og 1 tur Halsskov-Knudshoved
02.05.196905.05.19695.færge på Korsør-Nyborg overfarten
06.05.196914.07.1969I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
15.07.196915.07.1969Forsejlet fra Halsskov kl 04.00, an Svendborg kl 07.00
15.07.196930.07.1969I dok på Svendborg værft, årligt eftersyn
30.07.196908.08.1969Svendborg værft, årligt eftersyn
08.08.196908.08.1969Forsejlet fra Svendborg til Storebælt, kompasrettet undervejs
09.08.196901.10.1969I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
01.10.196902.10.1969Uheld med rorstopbolt natten mellem 01.10 og 02.10.1969
02.10.196918.10.1969I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
18.10.196923.10.1969Tilsyneladende ligget oplagt disse dage
23.10.196930.03.1970I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
31.03.197001.04.1970Forsejlet fra Storebælt til København
02.04.197002.04.1970B&W værft i København, årligt eftersyn
02.04.197015.04.1970I tørdok 2 på B&W
15.04.197029.04.1970B&W værft i København, kaj 10, årligt eftersyn, færgen fik installeret radar nr 2 i forreste styrehus.
30.04.197030.04.1970Kompasrettet, forsejlet fra København kl 08.15
01.05.197001.05.1970Tilsyneladende først forsejlet denne dag
01.05.197025.02.1971I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
26.02.197127.02.19712.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
28.02.197120.03.1971I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
20.03.197121.03.19712.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
22.03.197112.04.1971I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
13.04.197113.04.1971Forsejlet fra Storebælt til Frederikshavn
13.04.197116.04.1971I tørdok III på Frederikshavn værft, tilsynsbog siger i dok 14/4-16/4-71
16.04.197105.05.1971Frederikshavn værft, årligt eftersyn, dobbelttrappe salon­dæk/vingedæk fjernet i bagbords side og erstattet med enkelttrappe. Vindfang bygget om trapper til brodæk.
05.05.197105.05.1971Forsejlet fra Frederikshavn kl 06.10 til Storebælt, kompasrettet undervejs, ankom Halsskov kl 17.50 eller kl 19.50
06.05.197113.05.1971I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
13.05.197113.05.1971Rangeruheld under lastning i Korsør leje 3, hvorved trosserne sprængtes, og godsvognene afsporedes og en godsvogn styrtede i klapgraven.
13.05.197122.05.1971I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
23.05.197123.05.19712.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
23.05.197128.05.1971I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
29.05.197131.05.19713.færge på Storebæltsoverfarterne, i fart Korsør-Nyborg
01.06.197127.12.1971I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
28.12.197128.12.19713.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
29.12.197105.03.1972I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
06.03.197209.03.19722.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
10.03.197217.03.1972I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
18.03.197219.03.19722.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
20.03.197211.04.1972I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
12.04.197212.04.19723./2.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
13.04.197216.04.1972I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
17.04.197217.04.19722.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
18.04.197218.04.19722./3.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
19.04.197226.04.1972I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
27.04.197227.04.19722.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
27.04.197227.04.19723.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
28.04.197210.05.1972I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
11.05.197211.05.19722.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
12.05.197218.05.1972I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
19.05.197219.05.19722.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
19.05.197223.05.19723.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
23.05.197223.05.19722.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
24.05.197227.05.1972I fart på Storebæltsoverfarterne stort set hele tiden
28.05.197217.06.19724.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
17.06.197218.06.1972Oplagt ved Fæstningen i Korsør for afrigning
18.06.197218.06.1972Forsejlet fra Korsør kl 07.05, an Aalborg kl 18
19.06.197203.07.1972Aalborg værft, årligt eftersyn. Færgen fik indrettet cafeteria i 2.klasses salon agter på salondæk. Stopbuffer- og vognsurringsarrangement ændret for overførsel af 5-vognslyntog.
03.07.197212.07.1972I dok på Aalborg værft
12.07.197215.07.1972Aalborg værft, årligt eftersyn
15.07.197215.07.1972Kompasrettet
16.07.197216.07.1972Forsejlet fra Aalborg til Storebælt
17.07.197211.08.19725.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
12.08.197208.10.19724.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
08.10.197208.10.1972Færgen sejlede en aflastningstur 2164.2 på biloverfarten, fra Knudshoved leje 2 kl 16.40 med ankomst til Halsskov leje 3 kl 17.40.
08.10.197208.12.19724.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
09.12.197230.12.19725.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
30.12.197231.12.1972Oplagt ved Fæstningen i Korsør for maskineftersyn
01.01.197301.01.19735.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
02.01.197302.01.1973I fart på Storebæltsoverfarterne
03.01.197327.01.19734.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
28.01.197317.02.19735.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
17.02.197317.02.1973Maskinhavari under sejlads, færgen returnerede til Korsør
18.02.197317.03.1973Oplagt ved Fæstningen i Korsør på grund af havari på styrbord hovedmotor
18.03.197330.03.19734.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
30.03.197330.03.1973Rangeruheld under lastning af færge 52 i Nyborg
30.03.197328.04.19734.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
28.04.197329.04.1973Oplagt ved Fæstningen i Korsør for maskinreparation
29.04.197316.05.19734.færge på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg
16.04.197316.05.19734. færge på Storebæltsoverfarterne
17.05.197311.06.19735. færge på Storebæltsoverfarterne
12.06.197315.06.19734. færge på Storebæltsoverfarterne
16.06.197316.06.1973Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø)
17.06.197317.06.1973Forsejlet fra Korsør til Aarhus
17.06.197318.06.1973Aarhus værft, årligt eftersyn
18.06.197325.07.1973I dok på Aarhus værft fra 18.06 kl 11.15 til 25.07 kl 05.00
25.07.197328.07.1973Aarhus værft, årligt eftersyn
28.07.197328.07.1973Forsejlet fra Aarhus kl ca 08.00 til Halsskov, kompasrettet på Aarhus-bugten
28.07.197329.07.1973Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov (lø-sø)
30.07.197304.08.19739. færge på Storebæltsoverfarterne
04.08.197302.10.19735. færge på Storebæltsoverfarterne
02.10.197303.10.19738. færge på Storebæltsoverfarterne
03.10.197303.10.1973Rangeruheld under lastning af færgetur 0810 i Nyborg
03.10.197322.10.19738. færge på Storebæltsoverfarterne
23.10.197327.10.19735. færge på Storebæltsoverfarterne
27.10.197327.10.1973Let kollision med fiskefartøjet AKSEL EMIL kl ca 17.35
27.10.197312.11.19735. færge på Storebæltsoverfarterne
12.11.197313.11.1973Under udsejling fra Korsør på tur 85 skete der havari på bagbord maskintelegraf, skaden udbedret i Nyborg, færgen i fart kl 02.35.
13.11.197318.11.19735. færge på Storebæltsoverfarterne
18.11.197320.11.19734. færge på Storebæltsoverfarterne
20.11.197320.11.1973Færgen oplagt i Nyborg fra kl 07.14 til kl 15.42 på grund af storm med vindstyrke 10 fra NordVest .
18.11.197324.11.19734. færge på Storebæltsoverfarterne
24.11.197324.11.1973Maskinreparation i Nyborg fra kl 01.04 til kl 02.35
24.11.197315.12.19734. færge på Storebæltsoverfarterne
15.12.197331.12.1973Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-ma)
01.01.197411.01.19746. færge på Storebæltsoverfarterne
11.01.197411.01.1974Fenderliste beskadiget under losning i Nyborg, færgen sejlet kl 10.12 til
11.01.197411.01.1974Korsør, efter udlosning gået til Fæstningen i Korsør for reparation af fenderlisten
11.01.197427.01.19746. færge på Storebæltsoverfarterne
27.01.197428.01.19745. færge på Storebæltsoverfarterne
28.01.197407.02.19744. færge på Storebæltsoverfarterne
07.02.197430.03.19745. færge på Storebæltsoverfarterne
30.03.197431.03.1974Oplagt ved Fæstningen i Korsør (lø-sø)
01.04.197404.04.19748. færge på Storebæltsoverfarterne
05.04.197407.04.1974Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov
08.04.197411.04.19749. færge på Storebæltsoverfarterne
11.04.197414.04.1974Oplagt i Nyborg (to-sø)
15.04.197416.04.19749. færge på Storebæltsoverfarterne
16.04.197409.05.19748. færge på Storebæltsoverfarterne
09.05.197409.05.1974Sidste tur med passagerer var færge 85 denne aften med ankomst til Nyborg kl 23.50
09.05.197410.05.19749. færge på Storebæltsoverfarterne (en gods-dobbelttur)
10.05.197410.05.1974Oplagt i Nyborg leje 6 kl 05.00.
10.05.197426.05.1974Oplagt i Nyborg leje 6
26.05.197426.05.1974Nedklasset til godsfærge
26.05.197418.07.1974Oplagt i Nyborg leje 6
18.07.197418.07.1974Generaldirektoratet meddeler, at værftsophold i 1974 ikke skal finde sted
18.07.197429.08.1974Oplagt i Nyborg leje 6
29.08.197429.08.1974Byttet redningsbåde med DRONNING INGRID
29.08.197428.10.1974Oplagt i Nyborg leje 6
28.10.197428.10.1974Afgik oplæggerplads kl 13.55, ankom Nyborg leje 4 kl 14.59, og afgik Nyborg kl 15.42 på færgetur 7742
28.10.197401.11.19747. færge på Korsør-Nyborg overfarten med godsvogne i døgnsejlads i 4 ½ døgn fra mandag til fredag.
01.11.197401.11.1974Sidste tur med godsvogne
01.11.197430.06.1975Oplagt i Nyborg leje 6
30.06.197530.06.1975Generaldirektoratet meddeler, at værftsophold i 1975 ikke skal finde sted
30.06.197520.01.1976Oplagt i Nyborg leje 6
20.01.197620.01.1976Forhalet fra leje 6 i Nyborg til leje 1
21.01.197621.01.1976Forsøgt at sejle til oplægning i Korsør, men måtte opgive på grund af storm, hvor slæbewirerne knækkede selv om færgen lå i Korsør leje 3, gået tilbage til Nyborg leje 1
21.01.197628.01.1976Oplagt i Nyborg (on-on)
28.01.197628.01.1976Sejlet fra Nyborg til Korsør og oplagt i Korsør Nor (Halsskovbroen til Korsør Nor op kl 12.17, ned igen kl 12.31)
28.01.197628.01.1976Sidste tur for egen kraft
28.01.197602.11.1977Oplagt i Korsør Nor
02.11.197702.11.1977Skrivelse om at færgen skal udbydes til salg
02.11.197729.11.1977Oplagt i Korsør Nor
29.11.197706.12.1977DSB-medarbejdere ombord i Korsør Nor for at afrigge færgen
06.12.197706.12.1977Indkøbskontoret skriver til relevante købere at færgen nu kan besigtiges i Korsør Nor
06.12.197708.12.1977DSB-medarbejdere ombord i Korsør Nor for at afrigge færgen
08.12.197731.01.1978Oplagt i Korsør Nor, udbudt til salg
31.01.197831.01.1978Solgt til Brdr Sørensen A/S i Stathelle i Norge gennem Contrade A/S Handelsfirma, Ålsgårde for ca 625.000 kr.
31.01.197831.01.1978Overtaget af køberne i Korsør Nor
04.02.197805.02.1978Slæbt fra Korsør Nor til Skien ved Oslo af Svitzers MJØLNER
05.02.197824.10.1979Fungeret som papirlager, slæbt mellem Union Bruk, Skien og Porsgrunn
24.10.197924.10.1979Solgt til firmaet Hughes Bolcow Ltd. Battleship Wharf, Blyth, Northumberland, U.K.
12.11.197912.11.1979Afleveret i Porsgrunn i Norge
30.11.197930.11.1979Ankommet til England kl 09.00 for ophugning
xx.11.1979xx.xx.1980Ophugget i England
Kilder: Forskningsgruppen hos Dansk Færgehistorisk Selskab, især Alf Arvidsson, Brian Krause, Jørn-Bent Jensen, Morten Salicath, Peter Simonsen og Preben Jensen.
”Det redaktionelle ansvar er Morten Salicath”
Senest opdateret: 2024-05-19