Jylland

Leveret: 1933

lystønden i punkt 19 i samme rute, befandt sig tæt nord for denne, sås et større skib komme frem af tågen tæt om styrbord i en afstand af ca. 50 meter. Redskaberne kastedes fri, men umiddelbart efter indtraf kolisionen som ovenfor anført. Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, dels at JYLLAND undlod at gå med moderat fart og at træffe passende forholdsregler til undgåelse af sammenstød, dels at V.HØYER ikke afgav tågesignaler med tilstrækkeligt korte mellemrum.
FraTilAktivitet
15.12.193115.12.1931Ministeren får bevilling til at lade et skib til Kalundborg-Aarhus overfarten gå i udbud
23.02.193223.02.1932Tegninger udsendes til B&W, Helsingør, Nakskov, Odense, Svendborg, Aalborg og Frederikshavn værfter
10.03.193210.03.1932Tilbud åbnes, Nakskov værft er billigst. Sum blev ikke offentliggjort.
18.03.193218.03.1932Kontraheret ved Nakskov værft som nybygning 53
24.05.193224.05.1932Køllagt på Nakskov værft
26.11.193226.11.1932Navngivet JYLLAND af fru generaldirektør Knutzen og søsat kl 13.00
21.01.193324.01.1933I Nakskov værfts flydedok
14.03.193318.03.1933I Nakskov værfts flydedok fra 14.03 kl 18.15 til 18.03 kl 14.15
29.03.193329.03.1933Forsejlet fra Nakskov kl 10.30
29.03.193329.03.1933Prøvetur i Langelandsbælt, opnået en fart på 16½ knob
29.03.193329.03.1933Overtaget af DSB kl 17.30
29.03.193329.03.1933Ankom til Korsør leje 2 kl 18.20, hvor gæsterne blev ilandsat
30.03.193330.03.1933Forsejlet fra Korsør kl 10.00 til Kalundborg, fik en wire i skruen ved ankomst til Kalundborg
01.04.193301.04.1933I fart mellem Kalundborg og Aarhus, første dag i fart for DSB, rundvisning i Aarhus
01.04.193307.06.1933I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
07.06.193307.06.1933Maskinhavari i Aarhus-bugten på kædetrækket til hovedmotorens blæser. Repareret så der kunne sejles langsomt ind til Aarhus, kom i havn med 2 timers forsinkelse.
07.06.193318.06.1933Oplagt i Aarhus for udbedring af maskinhavari med fornyelse af kædetrækhjul til skylleluft-blæserakslen
19.06.193319.06.1933Forsejlet fra Aarhus til B&W. Sejlet på badeanstalten Rysensteen i København. Stor skade på badeanstalten.
20.06.193329.06.1933B&W værft i København
29.06.193330.06.1933Forsejlet fra København til Kalundborg, ankom kl ca 07 den 30.06
30.06.193316.09.1933I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
17.09.193317.09.1933Forsejlet til København
17.09.193322.09.1933B&W værft i København, dokning og bundrensning
23.09.193323.09.1933Forsejlet fra København til Aarhus
24.09.193323.12.1933I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
23.12.193323.12.1933Måtte vende om efter afg 17.00 fra Kalundborg pga. sprængt stempel
23.12.193324.12.1933Maskinreparation i Kalundborg. 6 mand fra B og W deltog
24.12.193324.12.1933Sejlet fra Kalundborg kl. 15.00 Ankomst Århus kl. 19.00
25.12.193327.12.1933I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
28.12.193330.12.1933Maskinreparation i Kalundborg
30.12.193330.12.1933Sejlet fra Kalundborg kl. 18.00 til Århus
31.12.193331.01.1934I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
01.02.193401.02.1934Forsejlet fra Aarhus til B&W.
01.02.193428.02.1934Maskineftersyn på B&W. Påsat elmotor til træk af skylleluftblæseren
28.02.193401.03.1934Forsejlet fra København til Nakskov Værft, ankom 01.03 kl 08.30
01.03.193409.03.1934Nakskov værft, årligt eftersyn, garantieftersyn, hvorunder maskineriet har været helt adskilt. Der er installeret ferskvandskøleanlæg for hoved- og hjælpemotorer. Skylleluftblæserne er ændret til elektrisk drift og en ny hjælpemotor med dynamo er opstillet.
09.03.193413.03.1934I Nakskov værfts flydedok fra 09.03 kl 10.30 til 13.03 kl 08.30
13.03.193424.03.1934Nakskov værft, garantieftersyn
25.03.193425.03.1934Forsejlet kl 07.00 fra Nakskov til Aarhus
26.03.193430.09.1934I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
01.10.193401.10.1934Ankom til Orlogsværftet
02.10.193408.10.1934Orlogsværftet i København, dokning
09.10.193410.10.1934Forsejlet fra København til Kalundborg
10.10.193424.02.1935I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
24.02.193525.02.1935Forsejlet fra Kalundborg til København
25.02.193520.03.1935B&W værft i København, årligt eftersyn
21.03.193521.03.1935Forsejlet fra København til Kalundborg
22.03.193502.11.1935I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
02.11.193503.11.1935Forsejlet fra Kalundborg til København
04.11.193513.11.1935B&W værft i København, dokning
14.11.193515.11.1935Forsejlet fra København til Kalundborg
15.11.193501.03.1936I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
01.03.193601.03.1936Forsejlet fra Kalundborg til København
02.03.193626.03.1936Orlogsværftet i København, herunder dokning
27.03.193627.03.1936Forsejlet fra København til Kalundborg
27.03.193603.10.1936I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
04.10.193604.10.1936Forsejlet fra Kalundborg til København
05.10.193607.10.1936B&W værft i København, dokning, der blev installeret telefon med 11 apparater og tilslutning til landanlæg, når skibet ligger i havn.
08.10.193609.10.1936Forsejlet fra København til Aarhus
09.10.193608.02.1937I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
09.02.193709.02.1937Uregelmæssig drift på overfarten på grund af is
10.02.193711.04.1937I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
11.04.193712.04.1937Forsejlet fra Kalundborg til København
12.04.193712.05.1937Orlogsværftet i København. Der blev anbragt en propulsionspære på ror og rorstævn ligesom i M/S KALUNDBORG. En ventilator blev anbragt i spisesalonen. Alle maskinens 6 cylindre har været adskilt, og gliderforingerne blev fornyet, også i dok.
13.05.193714.05.1937Forsejlet fra København til Kalundborg
14.05.193701.07.1937I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
01.07.193701.07.1937Grundstødning ud for Kolby Kås, kom fri igen og fortsatte til Kalundborg. Dykkerundersøgelse i Kalundborg viser skrue og skrueaksel beskadiget. På rejse fra Aarhus til Kalundborg, og under udsejlingen fra Kolby Kås havn lod føreren for tidligt skibet dreje nordefter, hvilket bevirkede, at det to gange tog grunden, hvorved skrueakslen og maskinen blev beskadiget.
02.07.193702.07.1937Forsejlet fra Kalundborg til Helsingør
02.07.193715.07.1937Helsingør værft, udbedring af skader fra grundstødningen og skift af drivskruen. Skrueakslen har været udtaget for opretning.
15.07.193715.07.1937Forsejlet fra Helsingør til Kalundborg
16.07.193731.01.1938I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
01.02.193801.02.1938Maskinuheld - der endte med at sejladsen blev aflyst
02.02.193812.03.1938I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
12.03.193813.03.1938Forsejlet fra Kalundborg til København
13.03.193826.03.1938Orlogsværftet i København, skibet har været underkastet hovedsyn II med deraf følgende adskillelser og eftersyn, også i dok.
26.03.193827.03.1938Forsejlet fra København til Kalundborg
27.03.193811.06.1938I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
12.06.193815.06.1938I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus eller evt. på værft
16.06.193812.11.1938I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
13.11.193814.11.1938Forsejlet fra Kalundborg til København
14.11.193817.11.1938Orlogsværftet i København, også i dok
17.11.193818.11.1938Forsejlet fra København til Kalundborg
18.11.193812.04.1939I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
12.04.193913.04.1939Forsejlet fra Aarhus til København
13.04.1939xx.0x.1939B&W værft i København, der blev installeret en ny kølevandspumpe for hjælpemotorerne. Skibet var også i dok her. Senest slut 15.05.1939.
16.05.193921.10.1939I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus (evt. i fart før 16.05)
22.10.193925.10.1939Nakskov værft, ankom 22.10.1939 kl 14.00
25.10.193928.10.1939I Nakskov værfts flydedok
28.10.193931.10.1939Nakskov værft, afsejlet 31.10.1939 kl 08.00
01.11.193927.01.1940I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
28.01.194029.01.1940Uregelmæssig sejlads på grund af is
30.01.194030.01.1940I store vanskeligheder i isen i Aarhusbugten
31.01.194031.01.1940Nåede kun til Varna (I Aarhus-bugten)
01.02.194001.02.1940Nået til Vesborg Fyr, men sidder uhjælpeligt fast
02.02.194002.02.1940Sluppet fri efter hjælp fra isbryderen STOREBJØRN
03.02.194003.02.1940Ankommer kl 16.00 til Kalundborg fra Aarhus
04.02.194004.02.1940Sejlet fra Kalundborg til Aarhus
05.02.194005.02.1940Afgået Aarhus kl 08.30 og når frem til Kalundborg kl 14.30
06.02.194006.02.1940Sejlet fra Kalundborg til Aarhus, men uregelmæssigt(isen),ankom Aarhus kl 17.00
07.02.194007.02.1940Sejlet fra Aarhus til Kalundborg, men uregelmæssigt i isen
08.02.194008.02.1940Forsøgt sammen med FREIA at bryde igennem fra Kalundborg til Grenå
09.02.194009.02.1940JYLLAND når ind til Grenå kl 01.00, returnerer senere til Kalundborg
10.02.194010.02.1940Når til Kalundborg efter at have siddet fast i isen ved øen Hjelm
10.02.194002.03.1940Oplagt i Kalundborg, da overfarten var indstillet på grund af is
03.03.194003.03.1940Afgået om morgenen, gik direkte til Aarhus nord om Samsø, an Aarhus kl 16.00
04.03.194004.03.1940Afgået Aarhus kl 08.20 og når frem til Kalundborg kl 13.20
05.03.194009.03.1940Uregelmæssig sejlads på grund af is, Samsø anløbes
10.03.194014.04.1940I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
15.04.194021.04.1940Oplagt, da sejladsen midlertidigt var indstillet på grund af minefare
22.04.194020.05.1940I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus som eneste skib efter denne sejlplan: Lige datoer: Kalundborg af kl 11.52, Kolby Kås af kl 13.51, Aarhus an kl 16.12. Ulige datoer: Aarhus af kl 12.17, Kolby Kås af kl 14.37, Kalundborg an kl 16.42.
21.05.194001.06.1940I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus eller KALUNDBORG i fart og JYLLAND da oplagt i Østhavnen i Kalundborg
01.06.194002.06.1940Forsejlet fra Kalundborg til København
02.06.1940xx.06.1940Orlogsværftet i København, drivskruerne skiftet. Minesikringskabel installeret. Senest slut 28.06.1940.
29.06.194029.06.1940JYLLAND går i fart fra Aarhus.
29.06.194015.08.1940I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, daglig sejlads.
16.08.194014.09.1940Oplagt i Kalundborg
15.09.194020.10.1940I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
21.10.194021.10.1940Forsejlet til Frederikshavn
22.10.194025.10.1940Frederikshavn værft, i flydedokken hele tiden
26.10.194026.10.1940Forsejlet hjem fra Frederikshavn
27.10.194010.01.1941I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
10.01.194110.01.1941På rejse fra Aarhus til Kalundborg med passagerer og stykgods. Grundstødt den 10.01.1941 ved Sjællands vestlige kyst. Søforklaring og søforhør i Kalundborg den 15.01.1941. Kl. ca. 1700 befandt JYLLAND sig i tæt tåge ved Refsnæs. Herfra styredes SØ til Øst 3/4 Øst. til Asnæs, hvorefter kursen ændredes til SØ til Øst 1/4 Øst. Ekkoloddet holdtes gående. Den dybe nord-sydgående rende i Storebælt blev passeret på 43 meters vanddybde. Da et lodskud pludselig viste mindre vand, blev maskinen kastet fuld kraft bak, og umiddelbart efter kom en halmprik på landgrunden i fjordens nordlige side i sigte forude om bagbord. Maskinen beordredes langsomt frem, og der drejedes ud fra land med hårdt styrbords ror. Da Skibet lå SydØst til Syd, sås endnu en halmprik om bagbord, og umiddelbart efter tog skibet grunden ud for Gisseløre og blev stående. Kl. 20.43 kom JYLLAND flot ved hjælp af en bjærgningsdamper. Anm. Ministeriet maa antage, at grundstødningen skyldes usigtbart vejr i forbindelse med strømsætning. Trukket fri af Svitzers BIEN. Skibet led ingen skade.
10.01.194119.02.1941I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
19.02.194120.02.1941På grund i 6 timer mellem Bolsaksen og Røsnæs, ventetid i 6 timer, var i Kalundborg den 20.02 kl 02.30
20.02.194124.02.1941Oplagt,i Kalundborg da sejladsen midlertidigt var indstillet på grund af minefare
25.02.194125.02.1941Sejlads genoptaget. Skibet afsejler fra Kalundborg til Aarhus.
25.02.194113.04.1941I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
14.04.194114.04.1941Fra Kalundborg til Aarhus med 1.000 rejsende.
15.04.194115.04.1941Fra Aarhus til Kalundborg med 1.000 rejsende.
16.04.194129.04.1941I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
30.04.194101.05.1941Forsejlet fra Kalundborg til København
01.05.194130.05.1941Orlogsværftet i København, der blev foretaget en udbedring efter bundhavari. Af hensyn til overgang til brug af brændselsolie med lavt flammepunkt blev der installeret ventilationsblæsere i maskinrummet. Minesikringskabel fornyet og omlagt efter de nye anordninger.
30.05.194131.05.1941Forsejlet fra København til Kalundborg
01.06.194103.06.1941Oplagt i Kalundborg
04.06.194104.06.1941I fart fra Kalundborg til Aarhus
04.06.194120.07.1941I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus,
20.07.194120.07.1941Midlertidig oplagt i Kalundborg, måske kun denne dag, da HEIMDAL var i fart 21.07
21.07.194102.08.1941I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
03.08.194103.08.1941Fra Kalundborg til Aarhus
04.08.194108.08.1941I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
09.08.194109.08.1941Fra Aarhus til Kalundborg
10.08.194129.10.1941I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
30.10.194130.10.1941Forsejlet fra Kalundborg til København
30.10.194130.10.1941Passeret bommen i Københavns Havn for indgående
30.10.194115.11.1941På værft i København
15.11.194115.11.1941Forsejlet fra København til Kalundborg
16.11.194119.12.1941I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
20.12.194120.12.1941Fra Kalundborg til Aarhus med 850 rejsende.
21.12.194121.12.1941Fra Aarhus til Kalundborg med 700-800 rejsende.
22.12.194123.12.1941I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
24.12.194124.12.1941Fra Kalundborg til Aarhus med 850 rejsende.
25.12.194128.12.1941I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
29.12.194129.12.1941Fra Aarhus til Kalundborg med 800 rejsende, 1/2 time forsinket.
30.12.194103.01.1942I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
04.01.194204.01.1942Fra Aarhus til Kalundborg med 800 rejsende, 3/4 time forsinket.
05.01.194224.01.1942I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
25.01.194225.01.1942Fra Kalundborg til Aarhus an kl 21.30, men uregelmæssig sejlads på grund af is
26.01.194226.01.1942Fra Aarhus til Kalundborg, uregelmæssig sejlads på grund af is, stor forsinkelse
27.01.194227.01.1942Fra Kalundborg til Aarhus an kl 21.00, men uregelmæssig sejlads på grund af is
28.01.194228.01.1942Fra Aarhus til Kalundborg an 29.01 kl 01.10, men uregelmæssig sejlads
29.01.194229.01.1942Kun sejlads i dagslys, Fra Kalundborg kl 08.30, sad fast i isen uden for Kolby Kås natten over
30.01.194230.01.1942Ankom til Aarhus
30.01.194202.02.1942Meget uregelmæssig sejlads, kun/sejlet en del mellem Aarhus og Kolby Kås
03.02.194203.02.1942Herfra kun sejlads hver anden dag
04.02.194207.02.1942Meget uregelmæssig sejlads, kun/sejlet en del mellem Aarhus og Kolby Kås
08.02.194208.02.1942Fra Aarhus kl 09.00, i Kolby Kås kl 21.00
09.02.194209.02.1942Fra Kolby Kås til Aarhus
10.02.194210.02.1942Fra Aarhus men nåede kun ud for Kolby Kås og måtte vende om
11.02.194227.03.1942Overfarten midlertidigt indstillet 11.02.1942, formentlig helt til 27.03.1942. Meget uregelmæssig sejlads, kun/sejlet en del mellem Aarhus og Kolby Kås.
28.03.194228.03.1942Efter at isbryderen STOREBJØRN havde brudt en rende ind til Aarhus forsejlet fra Aarhus til Helsingør værft for reparation af motorskade.
28.03.194206.05.1942Helsingør værft, reparation af motorskade, også i dok
06.05.194206.05.1942Ankommet Yderbøjen i Københavns Havn, formentlig afmagnetisering
06.05.194206.05.1942Forsejlet fra København til Aarhus
07.05.194207.05.1942Må have ligget i Aarhus
08.05.194208.05.1942Fra Aarhus til Kalundborg med 500 rejsende.
09.05.194220.05.1942I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
21.05.194221.05.1942Daglig fart påbegyndt. Fra Kalundborg til Aarhus med 400 rejsende.
22.05.194222.05.1942I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
23.05.194223.05.1942Jyllands-Posten skrev: Færgerne mellem Kalundborg og Aarhus burde sejle med udslåede redningsbåde. Fra Kalundborg til Aarhus med 500 rejsende.
24.05.194211.06.1942I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
11.06.194211.06.1942Fra Kalundborg alene med rejsende og gods til Samsø og Tunø
12.06.194212.06.1942Fra Aarhus alene med rejsende til Tunø og Samsø, sidste dag i fart før krigens afslutning
12.06.194212.11.1942Oplagt ved østre mole i Kalundborg
12.11.194213.11.1942Forsejlet fra Kalundborg til København
13.11.194221.11.1942Orlogsværftet i København, skibet har været underkastet hovedsyn II. Som følge af den tilstedeværende minefare i farvandene er der foretaget udskiftning af søventiler til stålstøbte søventiler, også i dok..
21.11.194222.11.1942Forsejlet fra København til Kalundborg
22.11.194204.07.1943Oplagt i Kalundborg
05.07.194310.07.1943Nakskov værft, ankom 05.07.43 kl 11.00
05.07.194310.07.1943I Nakskov værfts flydedok
10.07.194310.07.1943Nakskov værft, forsejlet kl 08.00 til Kalundborg
11.07.194309.10.1944Oplagt i Kalundborg
09.10.194409.10.1944Slæbt fra Kalundborg til Isefjorden af bugserbåden VULCAN for videre oplægning
09.10.1944xx.04.1945Oplagt i Bramsnæsvig, inderst i Isefjorden
xx.04.1945xx.04.1945Tyskerne krævede at færgerne blev gjort sejlklare og udleveret. Arbejdet med at gøre dem sejlklart blev trukket ud, så de først var klar efter befrielsen.
xx.04.1945xx.05.1945Oplagt i Bramsnæsvig, inderst i Isefjorden
17.05.194517.05.1945Slæbt til Holbæk i maj 1945
17.05.194522.05.1945Oplagt i Holbæk hvor maskinen blev samlet og skibet klargjort til sejlads
22.05.194522.05.1945Besætningen afrejste fra Kalundborg til Holbæk
22.05.194523.05.1945Oplagt i Holbæk hvor maskinen blev samlet og skibet klargjort til sejlads
23.05.194523.05.1945Forsejlet fra Holbæk til Orlogsværftet
23.05.194503.06.1945Orlogsværftet i København
03.06.194504.06.1945Forsejlet fra København til Aarhus
04.06.194509.06.1945Ligget i Aarhus, og ventet på at minestrygning var afsluttet
09.06.194509.06.1945Første dag i fart efter krigens afslutning
09.06.194524.06.1945I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, tirsdage, torsdage, lørdage
25.06.194508.07.1945I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus alle hverdage
09.07.194509.07.1945H.M.Dronning Alexandrine med fra Kalundborg til Aarhus
10.07.194510.07.1945Fra Aarhus til Kalundborg
11.07.194511.07.1945Fra Kalundborg til Aarhus med 30 cyklister, som ikke havde adgangsbillet
12.07.194516.07.1945I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus alle hverdage
17.07.194517.07.1945Ved afgangen fra Kalundborg slap 50 cyklister uden adgangsbillet ikke med
18.07.194520.07.1945I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus alle hverdage
21.07.194521.07.1945Måtte efterlade 1.000 rejsende i Aarhus. Ikke plads. En time forsinket.
22.07.194522.07.1945Ingen sejlads (søndag)
23.07.194525.07.1945I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus alle hverdage
25.07.194525.07.1945En time forsinket fra Aarhus
26.07.194511.10.1945I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus alle hverdage
12.10.194513.11.1945I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus dagligt
14.11.194516.11.1945Forsejlet fra Aarhus til København
17.11.194522.11.1945B&W værft i København, færgen blev underkastet hovedsyn II
23.11.194523.11.1945Kontrolmålt i Københavns havn
24.11.194524.11.1945Kompasretning, lå om natten i Frihavnsfærgelejet
25.11.194525.11.1945Forsejlet fra København til Aarhus
26.11.194501.01.1946I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
02.01.194602.01.1946Fra Aarhus til Kalundborg med 1.000 rejsende
03.01.194609.06.1946I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
09.06.194609.06.1946I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, ca 50 tons kartofler med fra Kolby Kås til Kalundborg
09.06.194611.06.1946I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
11.06.194611.06.1946Trængsel ved ankomst til Kalundborg. En tømrermester fra Randers blev skubbet i vandet, men kom intet til.
12.06.194603.07.1946I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
04.07.194607.07.1946Motoreftersyn i Kalundborg
08.07.194610.07.1946I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
10.07.194610.07.1946Ekstratur fra Kalundborg til Aarhus eller omvendt uden anløb af Kolby Kås eller Tunø. Afgang kl 18.00, ankomst kl 22.15. Hovedsagelig sejlads med spejdere.
11.07.194619.07.1946I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
19.07.194619.07.1946Ekstratur fra Kalundborg til Aarhus eller omvendt uden anløb af Kolby Kås eller Tunø. Afgang kl 18.00, ankomst kl 22.15. Hovedsagelig sejlads med spejdere.
20.07.194626.07.1946I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
26.07.194626.07.1946Ekstratur fra Kalundborg til Aarhus eller omvendt uden anløb af Kolby Kås eller Tunø. Afgang kl 18.00, ankomst kl 22.15. Hovedsagelig sejlads med spejdere.
27.07.194628.09.1946I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
28.09.194628.09.1946Grundstødt mellem Samsø og Kalundborg, fri efter ca 15 min ved egen hjælp
29.09.194629.09.1946I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
29.09.194630.09.1946En af disse dage konstateret at skaderne efter grundstødningen var større
01.10.194609.11.1946Oplagt i Kalundborg, afventet ledig værftsplads
09.11.194609.11.1946Forsejlet fra Kalundborg til Helsingør om morgenen
09.11.194605.12.1946Helsingør værft, reparation af bundskader efter grundstødning
05.12.194605.12.1946Kontrolmålt i Københavns havn
06.12.194606.12.1946Forsejlet fra Helsingør?? til Gisseløre, an 16.00, hvor kompasretning blev foretaget
06.12.194607.12.1946Ligget for anker ved Gisseløre, til kaj i Kalundborg om morgenen
07.12.194609.01.1947I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
10.01.194710.01.1947Nakskov værft, ankom kl 15.00
10.01.194730.03.1947Nakskov værft (ikke i dok), skibet har været underkastet hovedsyn II
31.03.194707.04.1947Skibet lå indefrosset i Nakskov.
08.04.194708.04.1947Nakskov værft, Forsejlet kl 12.00, ankom Kalundborg kl 19.00. Lastet restaurationsgrej.
09.04.194709.04.1947Forsejlet fra Kalundborg kl 05.00. Kontrolmålt og kompasrettet i Aarhus.
09.04.194709.04.1947Afgang fra Aarhus kl 14.00. Ankomst til Kalundborg ved 18-tiden.
10.04.194710.04.1947Regelmæssig sejlads på Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus overfarten. Drejede rundt udenfor Kalundborg havn for at få reguleret radiopejlingen.
10.04.194724.05.1947I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
24.05.194724.05.1947Pinsetrafikken så småt begyndt.
24.05.194725.05.1947Kompasretning
25.05.194726.05.1947I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
27.05.194727.05.1947I dagene 23.05.1947 til 26.05.1947 overførtes 1.800 rejsende fra Kalundborg og 2.400 rejsende fra Aarhus.
27.05.194704.10.1947I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
04.10.194704.10.1947Kontrolmålt i Aarhus
04.10.194702.04.1948I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
03.04.194803.04.1948Forsejlet fra Kalundborg til Nakskov
04.04.194821.05.1948Nakskov værft, ankom 04.04 kl 12.30 Skibet har været underkastet hovedsyn. Der er indrettet ny aptering for restaurationspersonalet samt nyt kammer for maskinassistent. For at opnå dette har det været nødvendigt at inddrage 5 sovekahytter og en del af fællesklasse herresalon. Ved et senere eftersyn er skibssiderne blevet forstærket med nye isspanter og ståldækket over maskinrummet samt trædækket i styrbord side fornyet. Maskineriet har været underkastet hovedsyn.
21.05.194827.05.1948I Nakskov værfts flydedok
27.05.194809.06.1948Nakskov værft
09.06.194809.06.1948Forsejlet kl 05.00 fra Nakskov værft
10.06.194810.06.1948Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn
11.06.194811.06.1948Forsejlet fra København til Aarhus
12.06.194819.08.1948I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
20.08.194820.08.1948Nakskov værft, ankommer kl 13.00
20.08.194821.08.1948Nakskov værft
21.08.194819.10.1948I Nakskov værfts flydedok, malet, isat forstærkninger på siden og fremefter
19.10.194805.11.1948Nakskov værft
05.11.194805.11.1948Kontrolmålt i Nakskov
06.11.194806.11.1948Nakskov værft, forsejlet kl 07.00 til København
07.11.194807.11.1948Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn
08.11.194808.11.1948Forsejlet fra København til Aarhus
09.11.194814.10.1949I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
15.10.194909.11.1949Aarhus værft. Skibet blev underkastet hovedsyn
09.11.194909.11.1949Kontrolmålt i Aarhus, og forsejlet til København
10.11.194910.11.1949Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn
11.11.194911.11.1949Forsejlet fra København denne dag
12.11.194916.04.1950I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
17.04.195025.04.1950Aarhus værft, dokning
25.04.195025.04.1950Kontrolmålt i Aarhus, og forsejlet til København
26.04.195026.04.1950Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn
27.04.195027.04.1950Forsejlet fra København til Kalundborg, formentlig kompasrettet her
28.04.195013.10.1950I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
13.10.195014.10.1950Aarhus værft, dokning
14.10.195007.12.1950I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
08.12.195009.12.1950Oplagt for maskinftersyn i Kalundborg. Ventil repareret.
10.12.195006.01.1951I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
06.01.195106.01.1951Forsejlet fra Kalundborg til Aarhus værft
07.01.195103.02.1951Aarhus værft, skibet har været underkastet hovedsyn.
04.02.195104.02.1951Kontrolmålt i Aarhus
05.02.195105.02.1951Forsejlet fra Aarhus til Kalundborg
06.02.195128.05.1951I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
28.05.195128.05.1951På rejse fra Kalundborg til Aarhus med passagerer, biler og stykgods. Kollideret den 28.05.1951 i Aarhus havn. Søforklaring i Aarhus den 18.06.1951. Kl. ca. 17.00, da JYLLAND. under en stærk ØstNordØstlig storm var ved at manøvrere til kaj i Aarhus havn, blev skibets stævn af vinden presset ind mod M/S „Aalborghus“ af Aalborg, der lå fortøjet ved kajen. Ved kollisionen fik Aalborghus boven en del beskadiget, og JYLLAND fik mindre ovenbords skader. Anm. Søforklaring fra Aalborghus foreligger ikke.
29.05.195129.05.1951Under sejlads mellem Samsø og Røsnæs er der megen søgang, og 25 biler blev beskadiget. En matros på dækket kom til skade. Skibet krængede op til 45 grader.
29.05.195105.11.1951I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
05.11.195106.11.1951Forsejlet fra Kalundborg til Aarhus værft
06.11.195108.12.1951Aarhus værft, fik installeret den første danskbyggede radar fra TERMA ombord. Skibet har været underkastet hovedsyn, hvorunder dækket over fællesklasse rygesalon blev forstærket for at mindske rystelser i salonen, og kreaturbåsen blev udvidet i bredden, hvorhos skibet blev forsynet med et sæt elektriske kombinerede frem- og bak- samt omdrejningsvisere.
08.12.195108.12.1951Kontrolmålt i Aarhus, og forsejlet til København
09.12.195109.12.1951Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn
10.12.195110.12.1951Forsejlet fra København til Aarhus
11.12.195111.12.1951I fart fra Aarhus i ordinær drift.
11.12.195107.01.1952I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
07.01.195207.01.1952Fremviste den nye radar ved særlig aftensejlads på Kalundborg fjord for en indbudt kreds af personer. Pris for radaranlægget var imellem 30.000,- og 40.000,- kr. Hidtidige anlæg leveret fra USA til kr 83.000 stykket.
08.01.195216.01.1952I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
16.01.195217.01.1952Kompasretning
17.01.195228.03.1952I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
28.03.195229.03.1952Kompasretning
29.03.195227.10.1952I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
27.10.195228.10.1952Forsejlet fra Kalundborg til Aarhus værft
28.10.195227.11.1952Aarhus værft. Skibet har været underkastet hovedsyn, hvorunder skibssiderne i tunnelen blev forstærket for at mindske rystelser. Endvidere blev skibet forsynet med skumslukningsanlæg og samt en anordning, der gør det muligt at stoppe samtlige ventilatorer i skibet fra kommandobroen.
27.11.195227.11.1952Forsejlet fra Aarhus til København
28.11.195228.11.1952Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn
29.11.195229.11.1952Forsejlet fra København til Aarhus
30.11.195230.11.1952I fart fra Aarhus i ordinær drift.
30.11.195213.08.1953I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
13.08.195314.08.1953Kompasretning
14.08.195314.09.1953I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
14.09.195316.09.1953Aarhus værft, dokning
17.09.195304.01.1954I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
04.01.195404.01.1954Fik maskinskade på turen til Aarhus
04.01.195407.01.1954Maskinreparation på Aarhus værft
07.01.195410.01.1954I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
11.01.195413.02.1954I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, eneste skib på overfarten (KALUNDBORG på værft)
13.02.195413.02.1954Måtte have hjælp af isbryderen ELBJØRN i Aarhus-bugten.
14.02.195427.03.1954Aarhus værft. Skibet har været underkastet hovedsyn, under hensyn til nye bestemmelser af 1952 i »International konvention om sikkerhed på søen« blev skibet samtidig forsynet med et nødlysdieselaggregat med nødbelysningsanlæg overalt i skibet. En last- og brandpumpe blev fornyet og radiostationen ombygget.
28.03.195429.03.1954En af disse dage forsejlet fra Aarhus til København
30.03.195430.03.1954Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn
31.03.195431.03.1954Forsejlet fra København til Aarhus
01.04.195401.04.1954Ligget i Aarhus
02.04.195410.04.1954I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, eneste skib på overfarten (KALUNDBORG på værft)
11.04.195409.01.1955I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
10.01.195512.02.1955I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, eneste skib på overfarten (KALUNDBORG på værft)
13.02.195515.03.1955Aarhus værft. Skibet har været underkastet hovedsyn. Samtidig blev ferskvandstanken udvidet, mens samtlige møbler i 1. kl. salonerne blev forsynet med nyt betræk. Endvidere betræk. Endvidere indrettedes et baderum for restaurations­personalet.
15.03.195515.03.1955Kontrolmålt i Aarhus, og forsejlet til København
16.03.195516.03.1955Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn
17.03.195517.03.1955Forsejlet fra København til Kalundborg eller Aarhus
19.03.195520.03.1955I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
20.03.195525.03.1955I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, eneste skib på overfarten (KALUNDBORG på værft)
26.03.195530.01.1956I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
31.01.195604.02.1956I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus, eneste skib på overfarten (KALUNDBORG på værft)
05.02.195605.02.1956Forsejlet fra Aarhus til Frederikshavn
06.02.195610.03.1956Frederikshavn værft, ny radar installeret. Skibet har været underkastet hovedsyn.
10.03.195610.03.1956Afgået Frederikshavn kl 06.30 til København
11.03.195611.03.1956Kontrolmålt og afmagnetiseret kl 09.00 i København
12.03.195612.03.1956Kompasrettet kl 07.00, derefter forsejling til Aarhus
13.03.195613.03.1956Ligget i Aarhus
14.03.195621.03.1956I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
22.03.195606.04.1956Indskrænkninger som følge af oliestrejke (arbejdskonflikt), nogle dage var alene JYLLAND i fart.
07.04.195616.06.1956I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
17.06.195617.06.1956Forsejlet til Frederikshavn
18.06.195620.06.1956Frederikshavn værft, i flydedokken
20.06.195621.06.1956Frederikshavn værft
21.06.195621.06.1956Forsejlet fra Frederikshavn kl 07.30 til Kalundborg an kl 17.30
22.06.195604.02.1957I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
05.02.195705.02.1957Forsejlet fra Aarhus til Frederikshavn
06.02.195715.02.1957Frederikshavn værft, skibet har været underkastet hovedsyn.
15.02.195727.02.1957Frederikshavn værft, i flydedokken
27.02.195705.03.1957Frederikshavn værft
06.03.195706.03.1957Må være sejlet fra Frederikshavn til København denne dag
07.03.195707.03.1957Kontrolmålt og afmagnetiseret i København
08.03.195708.03.1957Forsejlet fra København til Kalundborg denne dag
09.03.195725.01.1958I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus fra 09.03 kl 11.40
25.01.195825.01.1958På rejse fra Kalundborg til Århus. Tørnet mole den 25. januar i Kalundborg. Søforklaring i Kalundborg den 31. januar kl 09.00. Da JYLLAND efter afsejling fra Kalundborg i tæt tåge med maskinen gående fuld kraft frem ifølge radarobservation og aflæsninger med Deccometrene befandt sig ved den yderste bøje i den grønne havnefyrlinie, lagdes roret hårdt styrbord, men som følge af den nydannede is drejede skibet meget langsomt styrbord over. Kort efter da Asnæskajens nordvestlige hjørne sås tæt forude, beordredes maskinen fuld kraft bak, og straks efter forceret fuld kraft bak, men umiddelbart efter tørnede JYLLANDs bov mod kajen ca. 1 meter agten for stævnen. Ved kollisionen blev bagbords bov lettere beskadiget. Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, dels usigtbart vejr, dels at skibet som følge af isen ikke lystrede roret.
25.01.195831.01.1958I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
31.01.195831.01.1958På rejse fra Kalundborg til Århus med passagerer. Kollideret den 31. januar i Storebælt. Søforklaring i Kalundborg den 4. februar. Kl. 1135 afgik JYLLAND under let vestlig brise med tæt tåge fra Kalundborg. Da JYLLAND befandt sig ca. 1 sømil øst for lystønden punkt 19 i rute 28 sås på radarskærmen ekko fra to fartøjer, som befandt sig ca.1/2 sømil syd for lystønden. Kl 12.34, da lystønden passeredes, sås forude i en af stand af 30—40 m et fiskefartøj, som senere viste sig at være fiskerfartøj „V. HØYER“ af Kalundborg. Maskinen beordredes forceret fuld kraft bak, og roret lagdes styrbord, men umiddelbart efter tørnede JYLLANDs styrbords bov mod V.HØYERs styrbords låring. Kl 13.07 blev V.HØYER, der ved kollisionen fik en større lækage i agterskibet, taget på slæb. Kl. 1350 sank V.HØYER på 27 meter vand. Af den af V.Høyers besætning afgivne forklaring fremgår, at da dette fartøj, der var i færd med at udføre et træk fra lystønden i punkt 18 i rute 28 til lidt nord for
31.01.195812.02.1958I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
13.02.195813.02.1958Forsejlet fra Aarhus til Frederikshavn, an kl 15.05
14.02.195827.02.1958Frederikshavn værft, årligt eftersyn
27.02.195810.03.1958Frederikshavn værft, i flydedokken
10.03.195813.03.1958Frederikshavn værft, årligt eftersyn
14.03.195814.03.1958Forsejlet fra Frederikshavn til Aarhus
15.03.195822.04.1958I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
22.04.195822.04.1958Møde i Handelsministeriet angående kollisionen med fiskerfartøj 31.01.1958
22.04.195807.02.1959I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
08.02.195908.02.1959Forsejlet fra Aarhus til Nakskov, an kl 14.00
08.02.195910.02.1959Nakskov værft, årligt eftersyn
10.02.195916.02.1959I dok I på Nakskov værft
16.02.195903.03.1959Nakskov værft, årligt eftersyn
04.03.195904.03.1959Forsejlet fra Nakskov kl 09.15 til Kalundborg + kompasrettet undervejs
05.03.195909.02.1960I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
09.02.196010.02.1960Forsejlet fra Kalundborg til Aalborg
10.02.196012.03.1960Aalborg værft, årligt eftersyn
12.03.196013.03.1960Forsejlet fra Aalborg til Kalundborg
13.03.196004.02.1961I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
04.02.196108.03.1961Aarhus værft
09.03.196101.01.1962I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
01.01.196201.01.1962Brand ombord den 1. januar i Århus havn. Politirapport dateret 1. januar. Kl. ca. 05.15, da JYLLAND lå fortøjet ved kaj i Århus havn, konstateredes røglugt. En undersøgelse viste, at det brændte kraftigt i loftet i 1. klasses salon. Brandvæsen fra land blev tilkaldt, og det forsøgtes at bekæmpe ilden med skumslukkere. På grund af røgudvikling måtte slukningsforsøg fra skibets side opgives. Kl. ca. 06.15 var branden, der forårsagede betydelig skade på salonen, slukket. Anm. Ministeriet kan ikke udelukke, at branden skyldes fejl i den elektriske installation.
01.01.196209.02.1962Aarhus værft, årligt eftersyn samt udbedring af brandskader, på grund af branden fik skibet ombygget og moderniseret 1.klasses rygesalon
09.02.196209.02.1962Forhalet og kompasrettet på Aarhus bugten
10.02.196205.07.1962I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
05.07.196205.07.1962Samsø Landboforening på udflugt til Aarhus, sejlet hjem fra Aarhus kl 19.00
05.07.196205.01.1963I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
05.01.196302.02.1963Aarhus værft, årligt eftersyn, 1.arbejdsdag er 07.01
02.02.196302.02.1963Kompasrettet
03.02.196303.02.1963gik i fart fra i Aarhus kl 11.50
03.02.196309.02.1963I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
10.02.196313.02.1963Uregelmæssig sejlads som følge af is
14.02.196316.02.1963I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
17.02.196318.02.1963Uregelmæssig sejlads som følge af is
19.02.196319.02.1963Oplagt som følge af isen
20.02.196324.02.1963Uregelmæssig sejlads og kun mellem Aarhus og Kolby Kås som følge af isen
25.02.196310.03.1963Formentlig oplagt på grund af is eller kun sejlet Kolby Kås-Kalundborg
11.03.196321.04.1963I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
22.04.196326.04.1963Aarhus værft, dokning og bundbehandling efter sejlads i is
26.04.196326.04.1963Forsejlet fra Aarhus værft til Kalundborg
27.04.196327.09.1963I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
27.09.196327.09.1963På turen til Aarhus kunne Kolby Kås ikke anløbes på grund af vejret
27.09.196304.01.1964I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
05.01.196401.02.1964Aarhus værft, årligt eftersyn
01.02.196401.02.1964Kompasrettet
02.02.196402.02.1964I fart med afgangen fra Aarhus kl 11.50
02.02.196406.12.1964I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
07.12.196407.12.1964Forsejlet fra Aarhus til Nakskov
08.12.196421.12.1964Nakskov værft, årligt eftersyn fra 07.12.1964 kl 15.30 til 21.01.1965 kl 08.00
21.12.196430.12.1964I dok I på Nakskov værft
30.12.196421.01.1965Nakskov værft, årligt eftersyn fra 07.12.1964 kl 15.30 til 21.01.1965 kl 08.00
21.01.196521.01.1965Kompasrettet
22.01.196502.11.1965I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
02.11.196502.11.1965Kolby Kås blev ikke anløbet på grund af vejret
02.11.196518.12.1965I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
19.12.196521.12.1965Frederikshavn værft, mindre eftersyn og dokning
21.12.196507.01.1966I tørdok II på Frederikshavn værft
07.01.196608.01.1966Frederikshavn værft
09.01.196621.05.1966I fart Kalundborg-Kolby Kås-Aarhus
21.05.196621.05.1966Ankom til Kalundborg på sidste tur for DSB
22.05.196610.06.1966Oplagt ved Honnørkajen i Kalundborg
10.06.196610.06.1966Solgt til Walther Ritscher i Hamburg til ophugning for 531.000,- Anmeldt og registreret denne dag.
14.06.196614.06.1966JYLLAND blev denne dag blev slæbt væk af slæbebåden KRUMMENDORF fra Warnemünde til 2 Hefnshaven 11 Hamburg-Harburg ved Hamburg
02.07.196602.07.1966Videresolgt til Constatinos S. Efthymiades i Piræus under navnet LEDRA I
xx.xx.1968xx.xx.1968Overført til Eftymiades Lines på Cypern, hjemmehørende i Famagusta
xx.xx.1968xx.xx.1968Indsat i fart mellem Cypern og Israel
xx.xx.1972xx.xx.1972Navnet ændret til DIANITA
23.09.197523.09.1975Slettet af det cypriotiske skibsregister, måske ophugget?
Kilder: Forskningsgruppen hos Dansk Færgehistorisk Selskab, især Alf Arvidsson, Brian Krause, Jørn-Bent Jensen, Morten Salicath, Peter Simonsen og Preben Jensen.
”Det redaktionelle ansvar er Morten Salicath”
Senest opdateret: 2024-05-19