2014

Den lille passager- og postbåd KJELDSEN, der i januar 1952 blev taget i brug til at betjene Tunø. Fra juni 1965 blev den reservebåd og endeligt frasolgt i 1976. Billedet viser KJELDSEN, der går på siden af et af DSBs passagerskibe KALUNDBORG eller JYLLAND i 1955 for at post, gods og passagerer fra/til Tunø kan overføres, mens DSB-skibet er sagtet ned på rejsen mellem Kalundborg og Aarhus (via Kolby Kås) eller omvendt. Foto: Evald Jensen
Den kombinerede jernbane- og bilfærge HELSINGØR søsættes fra Helsingør Skibsværft den 25. februar 1955. Færgen blev efter færdiggørelse leveret til DSB og var indsat på overfarten Helsingør-Helsingborg fra 1955 til 1986.
Den lille privatbaneejede kombinerede bil- og jernbanefærge HVALPSUND, der fra nybygning i 1927 sejlede mellem Hvalpsund og Sundsøre. Jernbanedriften ophørte i 1969, hvorefter færgen blev overtaget af de berørte kommuner og sejlede som ren bilfærge indtil 1980. På billedet ses færgen i 1960erne med privatbanens skorstensmærke, der var identisk med båndet på banens damplokomotiver. Foto: Erling Hansen
To passagerskibe mødes i Københavns Havn for 45 år siden: Øresundsselskabets ABSALON, bygget 1955, var afgået fra Malmö(Skeppsbron) kl. 15:45 til Havnegade, og DFDSs PRINSESSE MARGRETHE, bygget 1968, var afgået fra Larsens Plads kl. 17:00 på rejse til Oslo. Billedet er taget den 14. september 1969. Foto: Jørn-Bent Jensen
DSBs hjuldampfærge PRINSESSE ALEXANDRINE ses her i Københavns havn i februar 1935 under bugsering til ophugning hos Petersen & Albeck i sydhavnen.
I denne måned er det 80 år siden, at bilfærgeruten mellem Grenaa og Hundested blev indviet. Her ses bilfærgen DJURSLAND afgå fra Hundested mod Grenaa en sommerdag i 1939. Foto: Niels Witthøft-Rasmussen
Den tidligere Hundested-Rørvigfærge KORSHAGE, bygget i 1964 i Holbæk, ses her i Øresund den 27. maj 2006 på vej fra Hundested til Rønne, hvor skibet skulle anvendes som caféskib. Foto: J-C Lund
Den tyske jernbanefærge RÜGEN, bygget i 1972, ses her i Østersøen den 12. september 2004. Hendes normale rute var Trelleborg-Sassnitz(Mukran), men sejlede i perioden 1989-2004 også om sommeren mellem Sassnitz og Rønne, hvilket fremgår af bemalingen på skibssiden. Foto: J-C Lund
Den svenske jernbanefærge MALMÖHUS, bygget i 1945, sejlede i årene 1945-1986 på overfarten Københavns Frihavn-Malmö. Hun ses her i Malmö havn i begyndelsen af karrieren, inden hun fik de svenske jernbaners emblem som skorstensmærke. Foto: Postkort
I denne måned er det 50 år siden, at passagerskibet LOFOTEN blev indsat på Hurtigruten mellem Bergen og Kirkenes i Norge. Kun med korte afbrydelser har skibet været beskæftiget på denne rute i alle år. Den originale B. & W.-hovedmotor bygget på licens i Norge driver stadigvæk skibet frem langs den norske kyst. Billedet viser skibet i Harstad en tidlig vintermorgen på sydgående den 30. januar 2002. Foto: Hans-Henrik Fentz
Den tidligere DFDS ro-ro-færge SURREY, bygget i Helsingør i 1969 ses her som ANNA V efter ombygning til bil- og passagerfærge. Billedet fra august 1996 viser færgen, efter at den var sunket ved kaj i Patras på grund af en maskinrumseksplosion. Foto: Michael Ø. Larsen
Den danskbyggede jernbane- og bilfærge ARAHURA ses her ved indsejlingen til Tory Channel i Cook Strait, New Zealand i 1980erne. Færgen er efter flere ombygninger og opgraderinger stadigvæk i drift. Foto: Postkort