2013

Bornholmstrafikkens færge HAMMERSHUS, bygget 1965, ses her i Rønne den 31. december 1978 efter en hård overfart i østenstorm og meget koldt vejr fra København. Foto: Søren Thomsen
DSBs hjuldampfærge KRONPRINSESSE LOUISE, bygget i 1891 i Helsingør, ses her på overfarten Helsingør-Helsingborg. Længst fremme ses en svensk jernbanevogn. Færgen var fast beskæftiget på overfarten fra 1892 til 1902 og igen fra 1922 til 1935, hvor den blev solgt til ophugning. Foto: Postkort
Det forhenværende 66-selskabs/Bornholmertrafikkens passagerskib BORNHOLM, bygget 1961, ses her efter at være solgt til Kina i 1979 den 20. april 2000 som PU TUO SHAN til ankers ud for Putuoshan, som hun forbandt i rutefart med Shanghai. Foto: Søren Thomsen
Svendborg Havn mellem 1926 og 1930 med to skibe tilhørende Sydfyenske Dampskibsselskab nærmest. T.v.  damppassagerskibet SIF og i midten dampjernbanefærgen LANGELAND. Foto: Postkort
Den kombinerede bil- og 4-sporede jernbanefærge SAINT- GERMAIN. Hun blev leveret af Helsingør Skibsværft i 1951 til de franske jernbaner. Færgen var under størstedelen af sin aktive tid beskæftiget mellem Dunkerque (Frankrig) og Dover (England). Hun blev ophugget i Alang (Indien) i 1988. Foto: Postkort
DSB-dampfærgen ODIN i Korsør havn leje 1 under besættelsestiden. Foto: Tysk soldat
3 danske færger i en tysk havn. Luftfoto af Puttgarden færgehavn i juni 1982 med DSB-færgerne. Fra venstre: PRINS HENRIK, DANMARK og DRONNING MARGRETHE II. Foto: Postkort
DSB-passagerskibet KALUNDBORG, bygget i 1931, ses her i Kolby Kaas havn i 1954. På kajen ses rutebiler og VW lillebiler (taxaer), der bragte passagererne til og fra skibet. Den lille rutebil er den såkaldte ”Dirch Passer-bus”. Foto: Postkort
DFDS-passagerdampskibe i Randers havn: NIELS BROCK, bygget 1881 i Malmö, og EXPRES, bygget 1883 i Flensburg. Foto: Maleri af K. G. Klausen 1908
Træfærgen SALLINGSUND, bygget i 1958 som PLAGEN til Sallingsund-overfarten. Omdøbt til SALLINGSUND i 1980 og  senere overført til Feggesund-overfarten, hvor hun her ses den 22. juli 2002. Foto: Preben Jensen
DSBs dampfærge CHRISTIAN IX i Malmö i 1956. Foto: Arne Olofsson