Arkiv

Dansk Færgehistorisk Selskab (DFHS) har opbygget et større fysisk arkiv i relation til primært danske færger og passagerskibe.

Arkivet indeholder bl.a. bøger, magasiner, billeder, sejlplaner, journaler og General arrangementer.

Kontakt DFHS via info@dfhs.dk hvis du er interesseret i et bestemt General arrangementer eller har ting som du vil donere til arkivet.