Afholdte arrangementer i 2021

Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade)

Torsdag d. 2. december 2021 kl. 19:00Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade)

Færgetur Baltikum og Skandinavien - en rundrejse med campingvogn

Vores tyske medlemmer, Anja og Heino Sehlmann fra Hamburg, fortalte spændende om og viste billeder fra deres i sommeren 2019, 3 måneder lange rundrejse gennem Baltikum og Skandinavien.

Undervejs blev 7 lande besøgt, og der blev sejlet med og fotograferet et meget stort antal færger. Stor tak til Anja og Heino fordi de tog turen fra Hamburg og til København og gav os denne spændende rejseberetning.   

Referent: Jens Bolt

Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Jens Bolt
Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Jens Bolt
Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Jens Bolt
Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Jens Bolt
Fotos: Jens Bolt

Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade)

Tirsdag d. 2. november 2021 kl. 19:00Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade)

Min tid i færgerne

Seniorkaptajn Leif Andersen (ansat i DSB Rederi/Scandlines 1974 – 2017) fortalte på medlemsmødet, levende om sin spændende karriere indenfor skibsfart, herunder ikke mindst færgerne, og viste samtidig en masse rigtig interessante og spændende både billeder og videoer.

Leif Andersen var i sin aktive karriere rundt på mange forskellige overfarter, og sluttede som seniorkaptajn på ”Holger Danske” 

Referent: Jens Bolt

Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Hans-Henrik Fentz
Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Hans-Henrik Fentz
Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Hans-Henrik Fentz
Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Hans-Henrik Fentz
Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Hans-Henrik Fentz
Fotos: Hans-Henrik Fentz

Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade)

Tirsdag d. 5. oktober 2021 kl. 19:00Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade)

EN BRED VIFTE AF FÆRGER OG SKIBE

 

Efter en Corona- pause på 1 år uden fysiske medlemsmøder var det endelig blevet tid til, at vi igen kunne samles. At det var noget, som vores medlemmer havde set frem til, vidner også det store fremmøde om: 52 tilmeldte til det fysiske møde og herudover 7 til deltagelse virtuelt.

 

Vores bestyrelsesmedlem Hans-Henrik (”Hasse”) Fentz viste et lille udpluk af sine mange færge- og skibsbilleder (og der var mange), startende i 1957, hvor de første optagelser kom ”i hus” med et gammelt boxkamera, og op til midten af 1990.

 

Hasse krydrede særdeles fint og interessant sin visning af billeder med en levende fortælling om hans egen ansættelse og karriere indenfor skibsfarten.

 

Perioden fra midten af 1990 og videre frem har Hasse heldigvis lovet at komme og fortælle om ved en senere lejlighed.

 

 

Referent:  Jens Bolt

 

Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Irene Fentz
Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Irene Fentz
Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Irene Fentz
Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Irene Fentz
Fotos: Irene Fentz

Besøg på M/F Broen i Halsskov Færgehavn

Lørdag d. 12. juni 2021 kl. 10:30Besøg på M/F Broen i Halsskov Færgehavn

Lørdag d. 12. juni, var der arrangeret rundvisning ombord på den tidligere DSB færge BROEN. Det var Teamleder Torben Hjelm og Camilla Wiingaard Poulsen, begge fra Slagelse Kommune, som viste rundt og fortalte om kommunens planer for den tidligere færge.

Den blev nemlig i 2020 blevet købt af Slagelse Kommune, og lagt på land i Halsskov Færgehavn, hvor den med tiden skal danne rammen for et museum om Storebæltsbroen og lokaler for vandsportsaktivitetscenteret i Halsskov Færgehavn. Men inden det kommer til at ske, står den på en stor renovering af færgen.

Besøg på M/F Broen i Halsskov Færgehavn - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Besøg på M/F Broen i Halsskov Færgehavn - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Besøg på M/F Broen i Halsskov Færgehavn - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Besøg på M/F Broen i Halsskov Færgehavn - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Besøg på M/F Broen i Halsskov Færgehavn - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Besøg på M/F Broen i Halsskov Færgehavn - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Besøg på M/F Broen i Halsskov Færgehavn - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Fotos: Michael Koefoed-Hansen

Ordinær Generalforsamling 2021 - VIRTUELT

Tirsdag d. 13. april 2021 kl. 19:00Ordinær Generalforsamling 2021 - VIRTUELT

Link til referatet af generalforsamlingen.

AFLYST - Medlemsmøde i København - AFLYST

Tirsdag d. 2. marts 2021 kl. 19:00AFLYST - Medlemsmøde i København - AFLYST

En bred vifte af færger og skibe

 

Pga. forsamlingsloftet på kun 5 personer, måtte dette arrangement aflyses.

Medlemsmøde - VIRTUELT

Tirsdag d. 2. februar 2021 kl. 19:00
Medlemsmøde - VIRTUELT
Medlemsmøde - VIRTUELT

M/F Holger Danske

 

Aftenens møde var oprindeligt planlagt med, at fhv. Skibsfører Leif Andersen skulle fortælle om sine mange år i færgerne, men på grund af Corona-situationen måtte dette møde aflyses.

Gode råd var derfor dyre, men heldigvis har vi i Selskabet særdeles foretagsomme medlemmer, og en af disse er Morten Salicath. Morten havde før jul fundet ud af, at færgen ”Holger Danske” på Rødby-overfarten var sat til salg og havde sejlet sin sidste tur for Scandlines. I løbet af ganske få dage fik Morten så arrangeret, at han og en af hans tidligere i kollegaer i DSB, Thomas Hauerslev og dennes søn August Hauerslev kunne komme ombord i ”Holger Danske” og fotografere og filme færgen fra køl til mast. Thomas og August Hauerslev er begge særdeles dygtige fotografer, så det var de helt rigtige, som Morten fik med sig på turen til Rødby.

Resultatet af besøget på ”Holger Danske” (som fandt sted tirsdag den 29. december 2020) blev en billedserie plus en ca. 25 minutter lang film, hvilket alt i alt netop egnede sig godt til at kunne vises ved et virtuelt møde. – Og det var så det, som vi gjorde.

Det virtuelle møde forløb efter følgende program:

  • Morten Salicath fortalte lidt om færgens historie samt gennemgik generalarrangementet
  • Vi så et større udpluk af de billeder som blev taget ved besøget på færgen.
  • Vi så føromtalte film, som denne aften havde såkaldt ”Verdenspremiere”.
  • Der var mulighed for at stille spørgsmål til Skibsfører Jan Vest Hansen og Maskinchef Lennart Jægerholt, som med stor tak havde vist rundt på ”Holger Danske”.  

Nævnte film er efterfølgende lagt på nettet og kan findes via følgende link:    https://www.youtube.com/watch?v=sqcEnM-wFEo

 

Til mødet var der rekordtilslutning med omkring 70 deltagere. Et flot og imponerende antal. Og at vi overhovedet kunne arrangere mødet virtuelt skyldes ikke mindst en kæmpe stor indsats af vores edb-ekspert og bestyrelses-suppleant, Michael Koefoed-Hansen, som også her skal have en meget stor tak.

 

Jens Bolt, 6/2-2021

AFLYST - Medlemsmøde I Odense - AFLYST

Lørdag d. 23. januar 2021 kl. 11:00AFLYST - Medlemsmøde I Odense - AFLYST

Som følge af Corona-situationen og indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til kun 5 personer, måtte medlemsmødet desværre aflyses.