Afholdte arrangementer i 2020

Medlemsmøde - VIRTUELT

Torsdag d. 3. december 2020 kl. 19:00
Medlemsmøde - VIRTUELT
Medlemsmøde - VIRTUELT

Min tid indenfor skibsfarten

Det oprindelig annoncerede møde, hvor Anja og Heino Sehlmann fra Hamburg, skulle komme og holde foredrag, måtte desværre aflyses pga Corona-situationen. Da det samtidig var usikkert, hvorvidt der overhovedet måtte holdes fysisk møde med 30-40 deltagere, valgte DFHS med kort varsel alene at arrangere et virtuelt møde.

Vi var her så heldige, at vores mangeårige formand Nils Munk (bl.a. tidligere Overfartschef ved Storebælt) velvilligt trådte til for at fortælle om sin tid indenfor skibsfarten.

Nils fortalte meget levende om sin lange, spændende og oplevelsesrige tid med skibe og færger, lige fra første påmønstring i sine helt unge år og frem til pensioneringen fra Scandlines. Nils krydrede sin beretning med billeder af de skibe han havde sejlet med (og det var mange), ligesom han livligt fortalte små anekdoter fra nogle af sine ture.

Mødet blev, i overværelse af nogle få bestyrelsesmedlemmer, optaget i et af Rederiforeningens mødelokaler, og rundsendt til 38 medlemmer som have tilmeldt sig at følge med virtuelt.

Jens Bolt, 4/12-2020

Medlemsmøde - VIRTUELT - Fotos: Jens Bolt
Medlemsmøde - VIRTUELT - Fotos: Jens Bolt
Medlemsmøde - VIRTUELT - Fotos: Jens Bolt
Medlemsmøde - VIRTUELT - Fotos: Jens Bolt
Fotos: Jens Bolt

AFLYST - Medlemsmøde I København - AFLYST

Tirsdag d. 3. november 2020 kl. 19:00AFLYST - Medlemsmøde I København - AFLYST

Som følge af Corona-situationen og indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til kun 10, måtte medlemsmødet desværre aflyses.

Morten Larsen, som skulle havde holdt foredraget, har dog heldigvis lovet, at stille op ved en senere lejlighed, således vi fortsat har noget at se frem til.

Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade)

Tirsdag d. 6. oktober 2020 kl. 19:00Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade)

M/F Broen

 

Sæsonens første medlemsmøde var flyttet til kantinen hos Banedanmark i Vasbygade, da det pga. Corona-situationen ikke var muligt at benytte DSB’ auditorium i Høje Taastrup.

Programleder Torben Hjelm, som er Slagelse Kommunes projektleder omkring M/F Broen, fortalte om – og viste billeder og illustrationer – af Halsskov Færgehavn i tiden før og efter Storebæltsbroens åbning, og de mange overvejelser kommunen havde for området.

Herefter hørte vi om hele forløbet bag købet af den gamle færge, de politiske overvejelser, forhandlinger, besigtigelser, aftaler og så hjemtransporten til Halsskov Færgehavn. Torben Hjelm fortalte videre om de tanker/ideer man har omkring færgen, og hvordan man ønsker mange interesserede, herunder ikke mindst medlemmer af DFHS, til at medvirke.

Efter pausen fortalte Bestyrelsesformand for Korsør Erhvervsforening, Jacob G. Stryhn, om de mange fordele byen, og hele Slagelse Kommune, kunne se i, at færgen nu var tilbage i Halsskov Færgehavn. Jacob G. Stryhn anbefalede alle at tage en tur til Korsør og opleve de mange gode ting, som byen byder på.

Bylivskoordinator Camilla Poulsen fra Slagelse Kommune deltog også i mødet, og ledte med stor sikkerhed de mange PowerPoint præsentationer m.v. som blev vist.

 

Referent: Jens Bolt

Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Medlemsmøde I København - (Banedanmark, Vasbygade) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Fotos: Michael Koefoed-Hansen

Ordinær Generalforsamling 2020

Tirsdag d. 1. september 2020 kl. 18:00Ordinær Generalforsamling 2020

Referat af generalforsamlingen kommer snarest ind her på hjemmesiden under "Generalforsamling" ovenfor.

Kattegat rundt (Aflyst)

Søndag d. 17. maj 2020 kl. 12:00 til Onsdag d. 20. maj 2020
Kattegat rundt (Aflyst)
Kattegat rundt (Aflyst)

Den planlagte tur Kattegat Rundt i maj 2020 måtte desværre aflyses på grund af Covid-19.

På nuværende tidspunkt er planen,  at forsøge turen afholdt i maj 2021. Det bliver så lidt anderledes, da Stena-Line i mellemtiden har valgt helt at lukke deres rute Oslo-Fredrikshavn. Men så snart endelig tidspunkt og ny rute er planlagt vil dette blive annonceret.

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

Tirsdag d. 3. marts 2020 kl. 19:00Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

Specialopgaver for DSB-færger og skibe gennem næsten 150 år, og noget om Messina-overfarten

Det oprindelige møde var programsat til, at en repræsentant fra Stena-Line ville komme og fortælle nærmere om dette store færgerederi. Imidlertid måtte Stena-Line med kort varsel desværre sende afbud til mødet.

I stedet var det så heldigt, at vores leder af Forskningsgruppen, Morten Salicath, trådte til med det foredrag, som oprindelig skulle være afholdt i oktober 2020. Stor tak til Morten for dette.

Morten fortalte i løbet af en god times tid om de mange DSB-færger, som der har været gennem næsten 150 år. En spændende gennemgang med mange interessante både billeder og oplysninger, om hvor færgerne ellers har sejlet, og hvilke specialopgaver de har haft.

Efter pausen viste Morten billeder fra overfarten over Messina-strædet, hvor der mellem Messina og Villa Giovanni (fastlandet) sejler mange såvel tog- som bilfærger. Morten havde besøgt overfarten i efteråret 2019.

Referent: Jens Bolt

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Medlemsmøde I København (Høje Taastrup) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Medlemsmøde I København (Høje Taastrup) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Medlemsmøde I København (Høje Taastrup) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Medlemsmøde I København (Høje Taastrup) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Medlemsmøde I København (Høje Taastrup) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Fotos: Michael Koefoed-Hansen

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

Tirsdag d. 4. februar 2020 kl. 19:00Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

Med ”EXPRESS 3” hjem fra Tasmanien

Molslinjens katamaranfærge, ”EXPRESS 3”, en af verdens største og hurtigste, blev bygget på Incatværftet i Hobart, Tasmanien i 2016-2017. 

Færgen blev med daværende Chefkaptajn Flemming Ejlersen ved roret sejlet hjem til Danmark i foråret 2017. Turen gik over Stillehavet og Tahiti via Panamakanalen og Atlanterhavet til Aarhus.

Flemming Ejlersen havde meget venligt indvilget i at tage turen til København og fortælle nærmere om de mange spændende og interessante momenter ved en sådan hjemsejlads, der i parantes strakte sig over mere end 1 måned. Foredraget blev ledsaget af gode og interessante billeder både fra Tasmanien og den lange sejlads hjem.

Herudover fortalte Flemming Ejlersen lidt nærmere om Molslinjen, som i dag er Danmarks største færgerederi.

 

Jens Bolt, 5. februar 2020

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Medlemsmøde I København (Høje Taastrup) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Medlemsmøde I København (Høje Taastrup) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Medlemsmøde I København (Høje Taastrup) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Medlemsmøde I København (Høje Taastrup) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Medlemsmøde I København (Høje Taastrup) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Medlemsmøde I København (Høje Taastrup) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Medlemsmøde I København (Høje Taastrup) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Medlemsmøde I København (Høje Taastrup) - Fotos: Michael Koefoed-Hansen
Fotos: Michael Koefoed-Hansen

Medlemsmøde i Odense

Lørdag d. 18. januar 2020 kl. 11:00Medlemsmøde i Odense

Som sidste år havde vores medlem Finn Andersen sørget for fantastisk gode lokaler til vores efterhånden traditionelle januarmøde i Odense, nemlig Sanderums Kirkes Sognegaard. En stor tak til Finn og ikke mindst hans hustru Jette, som på fantastisk vis igen sørgede for, at ingen manglede hverken smørrebrød eller lækker hjemmelavet lagkage til kaffen.

 

Ved mødets start kl. 11:00 var der allerede god gang i det hyggelige samvær, hvor der blev både solgt og byttet færgeeffekter, udvekslet færgenyheder og -historier - og ikke mindst snakket en masse mellem medlemmer bosiddende hhv. øst og vest for Storebælt, og som normalt ikke ses til vores møder i København.

 

Under det hyggelige samvær blev der på storskærm bl.a. vist billeder af færger, som nyligt har passeret "Gabet" ved indsejlingen til Fayard på Lindø - fotos taget af vores medlem Peter Therkildsen.

 

Fra omkring kl. 12:15 til 13:00 var der frokost, hvor den hyggelige snak kunne fortsætte.

 

Kl. 13:00 startede Sales Manager Ivan S. Larsen fra Fayard et meget, meget interessant og oplysende foredrag om skibsværftet, som faktisk er det tidligere Fredericia Skibsværft, og som efterfølgende flyttede til Lindø, efter at A.P. Møller opgav værftet der.

Fayard har i dag specialiseret sig i reparationsarbejde og værftseftersyn - ikke mindst på færger, som man hvert år servicerer rigtig mange af.

Ivan S. Larsen krydrede sit spændende foredrag med rigtig mange gode billeder af netop færger, der har været på Fayard, ligesom han beredvilligt svarede på de mange spørgsmål, der kom fra vores medlemmer.

En stor tak til Ivan S. Larsen for et særdeles fint foredrag.

Referent: Jens Bolt

Medlemsmøde i Odense - Fotos: Hans-Henrik Fentz
Medlemsmøde i Odense - Fotos: Hans-Henrik Fentz
Medlemsmøde i Odense - Fotos: Hans-Henrik Fentz
Medlemsmøde i Odense - Fotos: Hans-Henrik Fentz
Medlemsmøde i Odense - Fotos: Hans-Henrik Fentz
Medlemsmøde i Odense - Fotos: Hans-Henrik Fentz
Medlemsmøde i Odense - Fotos: Hans-Henrik Fentz
Medlemsmøde i Odense - Fotos: Hans-Henrik Fentz
Medlemsmøde i Odense - Fotos: Hans-Henrik Fentz
Medlemsmøde i Odense - Fotos: Hans-Henrik Fentz
Fotos: Hans-Henrik Fentz