Afholdte arrangementer i 2017

Medlemsmøde i København (Høje Taastrup)

Tirsdag d. 5. december 2017 kl. 19:00Medlemsmøde i København (Høje Taastrup)

Mercy Ships
Viggo Bostrup fra organisationen Mercy Ships Danmark fortalte om ideen bag Mercy Ships, og beskrev levende arbejdet om bord på "Africa Mercy" ex "Dronning Ingrid", som netop i år kan fejre 10-års jubilæum under Mercy Ships vinger, og som han selv sammen med sin hustru har tjent om bord på.
De tidligere skibe, som organisationen disponerer over blev omtalt, og ikke mindst den nybygning, som forventes indsat i 2020, og som allerede nu har fået navnet "Global Mercy".
Som nylig medlem af DFHS havde Viggo Bostrup hjembragt en pejletavle fra "Africa Mercy", der stammede fra sejladsen på Storebælt, og som blev overrakt til DFHS formand Nils Munk.

Medlemsmøde i København (Høje Taastrup) - Fotos: Hans Henrik Petersen
Medlemsmøde i København (Høje Taastrup) - Fotos: Hans Henrik Petersen
Fotos: Hans Henrik Petersen

Ajour 2017

Torsdag d. 23. november 2017 til Fredag d. 24. november 2017Ajour 2017

I dagene 23.-24. november 2017 deltog DFHS med sin salgs- og informationsstand på Maskinmester Foreningens erhvervskonferencen Ajour 2017 i Odense for at gøre opmærksom på foreningen og sælge bøger, tidsskrifter og andet samt for at hverve nye medlemmer.

Som ved de tidligere år, var der mange deltagere, der kom forbi vores stand.

Ajour 2017 - Fotos: Hans Henrik Petersen
Foto: Hans Henrik Petersen

Medlemsmøde i København (Høje Taastrup)

Tirsdag d. 7. november 2017 kl. 19:00
Medlemsmøde i København (Høje Taastrup)
Medlemsmøde i København (Høje Taastrup)

Krigssejlerne 1939-1945

Tidligere maskinmester, Gustav Schmidt Hansen, holdt foredrag om de 6.300 danske søfolk, som sejlede under 2. verdenskrig.

Krigssejlerne ydede en fantastisk stor og heltemodig indsats mod nazismen helt fra dag ét, og de fik ikke den opmærksomhed, de fortjente. Gustav Schmidt Hansen fortalte om de søfarendes indsats under 2. Verdenskrig fra dens begyndelse den 1. september 1939 til dens afslutningen med Japans kapitulation i august 1945.

Med en række historier beskrev Gustav Schmidt Hansen de barske forhold for de søfarende og omtalte også det nye mindesmærke i Mindelunden for de mere end 2000 søfarende, der mistede livet heraf ca. 1000 i allieret tjeneste.

Medlemsmøde i København (Høje Taastrup) - Fotos: Hans Henrik Petersen
Medlemsmøde i København (Høje Taastrup) - Fotos: Hans Henrik Petersen
Fotos: Hans Henrik Petersen

DJK-SAMLERMARKED i Valby Kulturhus

Søndag d. 8. oktober 2017 kl. 10:30
DJK-SAMLERMARKED i Valby Kulturhus
DJK-SAMLERMARKED i Valby Kulturhus

DFHS var igen repræsenteret på Dansk Jernbane-Klubs jernbane- og sporvejssamlermarked i Valby Kulturhus.

DFHS havde sin salgsbod på plads med et udvalg af bøger, postkort, effekter og andre færgerelaterede sager samt et nyt udvalg af second-hand maritime bøger.

DJK-SAMLERMARKED i Valby Kulturhus - Fotos: Hans-Henrik Fentz
Foto: Hans-Henrik Fentz

Medlemsmøde i København (Høje Taastrup)

Tirsdag d. 3. oktober 2017 kl. 19:00Medlemsmøde i København (Høje Taastrup)

MIN BARNDOMS HAVN – SVANEKE

Medlem af DFHS-bestyrelsen, Hans-Henrik (”Hasse”) Fentz, viste billeder fra Svaneke Havn i 1950erne og fortalte om passager- og godstrafikken på de to ruter til henholdsvis København og Christiansø.

Hasse afveg i den forbindelse fra den angivne tidsperiode ved også at komme ind på, hvad der skete før og efter 1950erne.

Medlemsmøde i København (Høje Taastrup) - Fotos: Irene Fentz
Medlemsmøde i København (Høje Taastrup) - Fotos: Irene Fentz
Fotos: Irene Fentz

Medlemsudflugt Havnsø - Sejerø og Havnsø - Nekselø

Lørdag d. 16. september 2017 kl. 10:30
Medlemsudflugt Havnsø - Sejerø og Havnsø - Nekselø
Medlemsudflugt Havnsø - Sejerø og Havnsø - Nekselø

På denne udflugt prøvede vi begge Sejerøbugtens færger efter følgende plan:
Kl. 10:30 Vi mødtes ved færgelejet i Havnsø
Kl. 10:50 Afsejling fra Havnsø med ”SEJERØFÆRGEN”
Kl. 11:50 Ankomst Sejerø

Kl. 15:15 Afsejling fra Sejerø
Kl. 16:15 Ankomst Havnsø

Kl. 16:40 Afgang med ”NEKSELØFÆRGEN”
Kl. 17:00 Ankomst Nekselø
Kl. 17:00 Afgang Nekselø
Kl. 17:20 Ankomst Havnsø

Som bonus fik de, der ønskede det og kunne, en ekstratur med "SEJERØFÆRGEN" efter ankomsten til Sejerø, idet færgen returnerede til søs for en mand-over-bord-øvelse, som vi fik lejlighed til at overvære. Brandslangerne blev også afprøvet.


Ombord på begge færger blev vi modtaget med et varmt velkommen. Dygtige, engagerede og særdeles venlige besætningsmedlemmer viste os rundt på færgerne og fortalte med stolthed om deres arbejdsplads.

Medlemsudflugt Havnsø - Sejerø og Havnsø - Nekselø - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Medlemsudflugt Havnsø - Sejerø og Havnsø - Nekselø - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Medlemsudflugt Havnsø - Sejerø og Havnsø - Nekselø - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Medlemsudflugt Havnsø - Sejerø og Havnsø - Nekselø - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Medlemsudflugt Havnsø - Sejerø og Havnsø - Nekselø - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Medlemsudflugt Havnsø - Sejerø og Havnsø - Nekselø - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Medlemsudflugt Havnsø - Sejerø og Havnsø - Nekselø - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Medlemsudflugt Havnsø - Sejerø og Havnsø - Nekselø - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Medlemsudflugt Havnsø - Sejerø og Havnsø - Nekselø - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Medlemsudflugt Havnsø - Sejerø og Havnsø - Nekselø - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Medlemsudflugt Havnsø - Sejerø og Havnsø - Nekselø - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Medlemsudflugt Havnsø - Sejerø og Havnsø - Nekselø - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Medlemsudflugt Havnsø - Sejerø og Havnsø - Nekselø - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz

Bøjden - Fynshav 50-års jubilæumstur og sejlads Fynshav-Søby og Søby-Faaborg

Lørdag d. 27. maj 2017 kl. 10:45Bøjden - Fynshav 50-års jubilæumstur og sejlads Fynshav-Søby og Søby-Faaborg

Lørdag den 27. maj 2017 var det 50 år siden, at overfarten Bøjden-Fynshav blev indviet. I den anledning og for at prøve M/F "FYNSHAV" efter ombygning og navneændring fra M/F "KYHOLM" var der arrangeret en udflugt på selve jubilæumsdagen således:
Kl. 10:45 Samling i Bøjden Færgehavn.
Kl. 11:00 Afsejling fra Bøjden med M/F "FYNSHAV".
Kl. 12:00 Afsejling fra Fynshav med M/F "FYNSHAV". Undervejs blev der serveret frokost incl. 1 øl/vand.
Kl. 13:00 Afsejling fra Bøjden med M/F "FYNSHAV".
Efter ankomsten til Fynshav kl. 13:50 gik vi fra borde og tog retur til Fyn med M/F "SKJOLDNÆS" efter nedenstående plan. Færgen skulle efter planen i begyndelsen af 2018 have været erstattet af en ny eldrevet færge, så turene med denne færge var planlagt som en form for afskedstur. Efter at udflugten var planlagt, meldte rederiet dog ud, at de alligevel ville klasse færgen for yderligere 5 års sejlads.
Kl. 14:20 Afsejling fra Fynshav med M/F "SKJOLDNÆS".
Kl. 15:30 Ankomst Søby.
Kl. 15:45 Afgang Søby med M/F "SKJOLDNÆS".
Kl. 16:45 Ankomst Faaborg.
Det var kun muligt at gennemføre denne udflugt på grund af meget stor velvillighed og support fra Rederiet Færgen. Stor tak til Færgen og til besætningerne på "FYNSHAV" og "SKJOLDNÆS", som var med til at give alle deltagere en uforglemmelig dag, hvor vejret viste sig fra sin absolut bedste side.

Bøjden - Fynshav 50-års jubilæumstur og sejlads Fynshav-Søby og Søby-Faaborg - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Bøjden - Fynshav 50-års jubilæumstur og sejlads Fynshav-Søby og Søby-Faaborg - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Bøjden - Fynshav 50-års jubilæumstur og sejlads Fynshav-Søby og Søby-Faaborg - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Bøjden - Fynshav 50-års jubilæumstur og sejlads Fynshav-Søby og Søby-Faaborg - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Bøjden - Fynshav 50-års jubilæumstur og sejlads Fynshav-Søby og Søby-Faaborg - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Bøjden - Fynshav 50-års jubilæumstur og sejlads Fynshav-Søby og Søby-Faaborg - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Bøjden - Fynshav 50-års jubilæumstur og sejlads Fynshav-Søby og Søby-Faaborg - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Bøjden - Fynshav 50-års jubilæumstur og sejlads Fynshav-Søby og Søby-Faaborg - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Bøjden - Fynshav 50-års jubilæumstur og sejlads Fynshav-Søby og Søby-Faaborg - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Bøjden - Fynshav 50-års jubilæumstur og sejlads Fynshav-Søby og Søby-Faaborg - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Bøjden - Fynshav 50-års jubilæumstur og sejlads Fynshav-Søby og Søby-Faaborg - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Bøjden - Fynshav 50-års jubilæumstur og sejlads Fynshav-Søby og Søby-Faaborg - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz

Tur med M/F

Lørdag d. 6. maj 2017 kl. 11:00Tur med M/F

Den sidste af de to nye færger til Gedser-Rostock-overfarten, M/F "COPENHAGEN", var nu indsat i daglig drift, og det var tid til at studere denne flotte nye færge nærmere.

Derfor var der arrangeret en udflugt i lighed med vores tidligere tur med søsterfærgen "BERLIN" (fandt sted 24. september 2016).

Vi var på en dobbelttur med M/F ”COPENHAGEN” med afgang fra Gedser kl. 11:00 og retur i Gedser kl. 14:45.

På rejsen fra Gedser til Rostock var der arrangeret besøg på broen og i maskinrummet. Vi blev velvilligt guidet rundt og godt informeret af engagerede skibsofficerer.

På returrejsen fra Rostock til Gedser nød vi Scandlines’ lækre frokost-buffet med all inclusive. Den blev serveret i restauranten, hvor der var reserveret borde med udsigt fremover til os.

En stor tak til Scandlines og dets ansatte for strålende hjælp og assistance med at arrangere denne meget vellykkede tur.

Tur med M/F - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Tur med M/F - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Tur med M/F - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Tur med M/F - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Tur med M/F - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Tur med M/F - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Tur med M/F - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Tur med M/F - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Tur med M/F - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Tur med M/F - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Tur med M/F - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Tur med M/F - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz

Generalforsamling

Tirsdag d. 4. april 2017 kl. 19:00Generalforsamling

Referat af generalforsamlingen er lagt ind her på hjemmesiden under "Generalforsamling" (Tryk på knappen ovenfor).

Generalforsamling - Fotos:
Foto:

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

Tirsdag d. 7. marts 2017 kl. 19:00Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

DFDS Færger og Skibe

DFDS tekniske chef, Jesper Aagesen (som også er medlem af DFHS og aktiv i Forskningsgruppen), holdt et spændende foredrag om udviklingen i DFDS gennem de 150 år, som Selskabet har eksisteret.

Det blev en interessant gennemgang af rutenettet gennem årene og udviklingen i tonnagen, herunder de mange flotte passagerskibe. Foredraget afsluttedes med en præsentation af de nye ro/ro skibe fra Flensborg og Kina.

Det var en fin aften, og den afsluttende spørgelyst var stor.

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup) - Fotos: Hans Henrik Petersen
Medlemsmøde I København (Høje Taastrup) - Fotos: Hans Henrik Petersen
Fotos: Hans Henrik Petersen

Besøg og foredrag på M/S Museet for Søfart i Helsingør

Lørdag d. 25. februar 2017Besøg og foredrag på M/S Museet for Søfart i Helsingør

Det var et velbesøgt arrangement som DFHS afholdt i samarbejde med Museet for Søfart. Efter en god frokost i Museets Café holdt DFHS formand Nils Munk foredrag om Storebæltsoverfarten i Museets smukke foredragssal under Kronborgbroen.

Som den sidste overfartschef på både tog- og bilfærgerne var han med til at indstille først togfærgerne den 31. maj 1997 og bilfærgerne den 14. juni 1998. Han fortalte om det store arbejde fra ledelsen og medarbejdernes side for at holde overfarterne fuldt operationsdygtige indtil sidste afgang.
I de 114 år fra 1883 til 1997, der havde sejlet togfærger på Storebælt var der overført mere end 236 millioner passagerer og ingen af disse havde mistet livet under overfarten. Som afslutning vistes en video med den sidste tur over Bæltet med ”Dronning Ingrid”.

PS videoen og 6 andre film om Storebæltsoverfarten kan ses på linket: http://hum.ku.dk/kulturhistoriske-film/

Besøg og foredrag på M/S Museet for Søfart i Helsingør - Fotos: Jens Bolt Kristensen
Besøg og foredrag på M/S Museet for Søfart i Helsingør - Fotos: Jens Bolt Kristensen
Besøg og foredrag på M/S Museet for Søfart i Helsingør - Fotos: Jens Bolt Kristensen
Besøg og foredrag på M/S Museet for Søfart i Helsingør - Fotos: Jens Bolt Kristensen
Besøg og foredrag på M/S Museet for Søfart i Helsingør - Fotos: Jens Bolt Kristensen
Besøg og foredrag på M/S Museet for Søfart i Helsingør - Fotos: Jens Bolt Kristensen
Fotos: Jens Bolt Kristensen

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

Tirsdag d. 7. februar 2017 kl. 19:00Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

M/F ”BERLIN” og M/F ”COPENHAGEN”

De to nye Scandlines-færger til Gedser-Rostock-overfarten har haft et langvarigt og omfattende byggeforløb. Men som bekendt skal man ind imellem gå grueligt meget igennem, før det bliver godt.

I Dansk Færgehistorisk Selskab har vi været så heldige ved to tidligere møder at have hørt om såvel det oprindelige som det ændrede projekt med disse to nye færger, og nu er så både M/F ”BERLIN” og M/F "COPENHAGEN" indsat på overfarten.

Projektchef ved Scandlines, Lars Jordt gav et spændende foredrag om tilblivelsen af de to færger og de store udfordringer, som Scandlines har stået overfor i byggeforløbet.

Medlemsmøde i Odense

Lørdag d. 21. januar 2017 kl. 11:00Medlemsmøde i Odense

Igen i denne sæson var der arrangeret medlemsmøde i mødelokale "Filskov" på Danmarks Jernbanemuseum i Odense.

30 medlemmer deltog i mødet, hvor der i de første næsten 2 timer var hyggeligt samvær, og hvor der flittigt blev udvekslet nyheder, købt/solgt færgeeffekter, billed- og postkortbytning etc.

Herefter viste medlem af Færgefartens redaktion, Peter Olsen, gamle og hidtil ukendte færgebilleder under titlen "Hvad de gamle albums gemte" .

Alt i alt en rigtig god og spændende dag, som forhåbentlig kan gentages i årene fremover.

Medlemsmøde i Odense - Fotos: Søren Stidsholt Nielsen, Søsiden, Fyns Amts Avis
Medlemsmøde i Odense - Fotos: Søren Stidsholt Nielsen, Søsiden, Fyns Amts Avis
Medlemsmøde i Odense - Fotos: Søren Stidsholt Nielsen, Søsiden, Fyns Amts Avis
Medlemsmøde i Odense - Fotos: Søren Stidsholt Nielsen, Søsiden, Fyns Amts Avis
Fotos: Søren Stidsholt Nielsen, Søsiden, Fyns Amts Avis