Afholdte arrangementer i 2023

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 7. november 2023 kl. 19:00
Medlemsmøde i København
Medlemsmøde i København
Min tid med færger

Det var det andet medlemsmøde, som blev afholdt i Selskabets nye Arkiv i DFDS-Terminalen (for Oslo-færgen) i København Ø., og vi havde foretaget forskellige forbedringer, bla. forskydning af stolene i rækkerne samt benyttelse af et højttaleranlæg.

Heldigvis virkede det til at fungere godt, og det tegner godt for vores fremtidige møder ”i eget hus”.

Ved aftenens møde fortalte Pensioneret Skibsfører, Leif Hagensen, meget spændende og belevent om sin tid med færger, lige fra, hvordan den maritime interesse blev vakt, og til udnævnelsen til Skibsfører.

Foredraget blev ”krydret” med sjove og pudsige fortællinger og anekdoter fra de enkelte overfarter, illustreret med diverse færgefotos. Leif, som samtidig er en dygtig færge-modelbygger, havde desuden medtaget modeller af mange af de færger, som han havde sejlet med.

Leif Hagensen har i sin aktive karriere sejlet på så mange forskellige overfarter, og oplevet så meget spændende, at vi slet ikke nåede det hele. Heldigvis har Leif indvilget i på ny at ”stille op”,  og han fortsætter derfor sin interessante beretning ved vores medlemsmøde tirsdag den 6. februar 2024.

Jens Bolt

Medlemsmøde i København - Fotos: Hans-Henrik Fentz
Medlemsmøde i København - Fotos: Hans-Henrik Fentz
Medlemsmøde i København - Fotos: Hans-Henrik Fentz
Medlemsmøde i København - Fotos: Hans-Henrik Fentz
Medlemsmøde i København - Fotos: Hans-Henrik Fentz
Medlemsmøde i København - Fotos: Hans-Henrik Fentz
Medlemsmøde i København - Fotos: Hans-Henrik Fentz
Fotos: Hans-Henrik Fentz

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 3. oktober 2023 kl. 19:00Medlemsmøde i København

Nye færger til Als- og Samsølinjen

 

Medlemsmødet var det første, som blev afholdt i Selskabets nye Arkiv i DFDS-Terminalen (for Oslo-færgen) i København Ø., så det var spændende, hvordan det ville løbe af stablen.

Der havde meldt sig et meget stort antal deltagere (nok også for at se lokaliteterne), men pladsen føltes alligevel ikke for trang, ligesom der var mulighed for at servere kaffe og småkager i pausen.

Med nogle små justeringer er jeg sikker på, at vi nok skal blive glade for fremover at kunne holde medlemsmøderne ”i eget hus”.

Ved aftenens møde fortalte Technical Director, Hans-Henrik Simonsen fra Moslinjen, særdeles belevent og detaljeret om de to nye færger til hhv. Als- og Samsølinjen, som rederiet har under bygning ved Cemre værftet i Tyrkiet.

Vi fik en gennemgang af både det elektriske maskineri, indretning af færgerne, ombygning af havnene m.m. samt set dagfriske billeder af færgerne på byggeværftet. Det hele var uhyre spændende og interessant.

Grøn omstilling af færger

Efter pausen fortalte vores bestyrelsesmedlem, Hans Otto Holmegaard Kristensen, kort om den igangværende omstilling til grøn drift og hvilke udfordringer, det medfører. En spændende gennemgang og set fra en anden vinkel, end den vi normalt hører.

 

Jens Bolt

Medlemsmøde i København - Fotos: Hans-Henrik (
Medlemsmøde i København - Fotos: Hans-Henrik (
Medlemsmøde i København - Fotos: Hans-Henrik (
Medlemsmøde i København - Fotos: Hans-Henrik (
Medlemsmøde i København - Fotos: Hans-Henrik (
Medlemsmøde i København - Fotos: Hans-Henrik (
Fotos: Hans-Henrik ("Hasse") Fentz

FÆRGETUR TIL ÆRØ

Lørdag d. 2. september 2023 kl. 09:30
FÆRGETUR TIL ÆRØ
FÆRGETUR TIL ÆRØ

Alle 38 deltagere mødtes på færgehavnen i Rudkøbing kl. 09:30, hvor vores Tour Manager Ole Schou-Nielsen bød velkommen.

 

Første færgetur var med ”ÆrøXpressen”s afgang til Marstal kl. 10:00. Efter ankomsten til Marstal blev vi derefter i ”egen” rutebil kørt direkte til Søby.

 

Her kunne vi se den oplagte E/F ”Ellen” og overvære ”Skjoldnæs”’ ankomst fra Fynshav, hvorefter vi alle gik ombord på hende for at sejle til Fynshav og tilbage. Disse to ture var oprindeligt planlagt til at foregå med E/F ”Ellen”, men hun var desværre ude af drift med batteriproblemer.

 

Kl. 14:45 var vi tilbage i Søby, hvorefter vi alle begav os til fods til Søby Værfts kantine. Her blev der serveret en stor lækker frokostbolle samt en vand/øl. Under tiden holdt Henrik Hagbarth Mikkelsen et interessant foredrag om E/F ”Ellen”s projektering, bygning og drift.

 

Derefter blev deltagerne opdelt i to hold ledet af henholdsvis Henrik Hagbarth Mikkelsen og Theis Rohard. De guidede holdene rundt på E/F ”Ellen” fra bro til maskinrum, så alle fik et godt indtryk af færgen og dens indretning.

 

Til slut gik turen med den ordinære rutebil til Marstal, hvor vi næsten direkte gik ombord på ”ÆrøXpressen” for at sejle tilbage til Rudkøbing med ankomst kl. 19:00, hvorefter arrangementet var afsluttet.

 

Det havde hele dagen været et forrygende flot vejr med sol og høje temperaturer, så deltagerne på færgeturene kunne tilbringe tiden på dæk.

FÆRGETUR TIL ÆRØ - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
FÆRGETUR TIL ÆRØ - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
FÆRGETUR TIL ÆRØ - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
FÆRGETUR TIL ÆRØ - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
FÆRGETUR TIL ÆRØ - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
FÆRGETUR TIL ÆRØ - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
FÆRGETUR TIL ÆRØ - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
FÆRGETUR TIL ÆRØ - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
FÆRGETUR TIL ÆRØ - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
FÆRGETUR TIL ÆRØ - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
FÆRGETUR TIL ÆRØ - Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz
Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz

ØSTERSØEN KALDER

Mandag d. 1. maj 2023 kl. 09:45
ØSTERSØEN KALDER
ØSTERSØEN KALDER

En udførlig beskrivelse af turen findes i Færgefarten nr. 2-2023.

ØSTERSØEN KALDER - Fotos: Peter Hobel
ØSTERSØEN KALDER - Fotos: Peter Hobel
ØSTERSØEN KALDER - Fotos: Peter Hobel
ØSTERSØEN KALDER - Fotos: Peter Hobel
ØSTERSØEN KALDER - Fotos: Peter Hobel
ØSTERSØEN KALDER - Fotos: Peter Hobel
ØSTERSØEN KALDER - Fotos: Peter Hobel
ØSTERSØEN KALDER - Fotos: Peter Hobel
ØSTERSØEN KALDER - Fotos: Peter Hobel
ØSTERSØEN KALDER - Fotos: Peter Hobel
ØSTERSØEN KALDER - Fotos: Peter Hobel
Fotos: Peter Hobel

GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 2023

Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 19:00GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 2023

Link til referatet af generalforsamlingen.

GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 2023 - Fotos: Irene Fentz
GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 2023 - Fotos: Irene Fentz
GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 2023 - Fotos: Irene Fentz
GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 2023 - Fotos: Irene Fentz
GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 2023 - Fotos: Irene Fentz
GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 2023 - Fotos: Irene Fentz
GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 2023 - Fotos: Irene Fentz
GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 2023 - Fotos: Irene Fentz
GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 2023 - Fotos: Irene Fentz
GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 2023 - Fotos: Irene Fentz
GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 2023 - Fotos: Irene Fentz
GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 2023 - Fotos: Irene Fentz
GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 2023 - Fotos: Irene Fentz
Fotos: Irene Fentz

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19:00Medlemsmøde i København

Kystskibet ”Sarfaq Ittuk” sejler frem og tilbage mellem Qaqortoq i syd og Ilulissat i nord. Undervejs lægges til i flere havne, og ruten er for mange grønlændere den eneste officielle transportmulighed.

Med baggrund i en rejse august 2022 fortalte vores medlem af bestyrelsen, Jens Bolt, om rederiet, skibet, havnene, byerne, livet ombord etc. Foredraget blev ledsaget af mange billeder fra hele rejsen.

 

Jens Bolt, 13. marts 2023

Medlemsmøde i København - Fotos: Jens Bolt & Hans Henrik Petersen
Medlemsmøde i København - Fotos: Jens Bolt & Hans Henrik Petersen
Medlemsmøde i København - Fotos: Jens Bolt & Hans Henrik Petersen
Medlemsmøde i København - Fotos: Jens Bolt & Hans Henrik Petersen
Medlemsmøde i København - Fotos: Jens Bolt & Hans Henrik Petersen
Fotos: Jens Bolt & Hans Henrik Petersen

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 7. februar 2023 kl. 19:00Medlemsmøde i København

På vores medlemsmøde den 5. oktober 2021 viste Hans-Henrik (”Hasse”) Fentz et udpluk af sine mange færge- og skibsbilleder frem til midten af 1990.

 

Ved aftenens møde fortsatte Hasse med at vise sine særdeles interessante og spændende billeder, og hvor vi denne gang nåede frem til midten af 1995. – Og heldigvis har Hasse lovet senere at fortsætte med gennemgangen af sine billeder.

 

De mange billeder blev ledsaget af spændende beretninger og oplevelser, både fra de pågældende ture og Hasses egen karriere indenfor skibsfarten. En rigtig god aften.

Jens Bolt

Medlemsmøde i København - Fotos: Irene Fentz
Medlemsmøde i København - Fotos: Irene Fentz
Medlemsmøde i København - Fotos: Irene Fentz
Medlemsmøde i København - Fotos: Irene Fentz
Medlemsmøde i København - Fotos: Irene Fentz
Medlemsmøde i København - Fotos: Irene Fentz
Medlemsmøde i København - Fotos: Irene Fentz
Fotos: Irene Fentz

Medlemsmøde i Odense

Lørdag d. 21. januar 2023 kl. 11:00Medlemsmøde i Odense

Det efterhånden traditionsrige årlige møde i Odense blev igen afviklet i Sanderum Kirkes Sognegård, takket være vores medlem i Odense, Finn Andersen og hans hustru Jette.

 

I forhold til det planlagte cirka-program blev der byttet lidt om, således at mødet startede med det annoncerede foredrag om Ærøfærgerne.

 

Teknisk chef ved Ærøfærgerne, Svend Åge Korup, fortalte meget informativt og spændende om de erfaringer, man havde gjort sig med el- færgen ”Ellen” , og i det hele taget om den udvikling, der er sket, hvad angår muligheden for at benytte sig af el-færger i fremtiden.

 

Svend Åge Korup causerede efterfølgende over rederiets hovedrute Ærøskøbing-Svendborg og hele den diskussion, som pågår omkring bygningen af nye (el-)færger til denne rute. Bl.a. fik vi set tegninger af en fremtidig færge (dobbelt-ender), som den eventuelt kunne komme til at se ud.

 

Efter frokost med kaffe og æblekage var der tid til hyggeligt samvær, billedbytning, køb/salg af færgeeffekter, fremvisning af færgemodeller, etc.

 

Alt i alt et rigtigt hyggeligt møde, som havde 31 deltagere.

Jens Bolt

 

Medlemsmøde i Odense - Fotos: Hans-Henrik (
Medlemsmøde i Odense - Fotos: Hans-Henrik (
Medlemsmøde i Odense - Fotos: Hans-Henrik (
Medlemsmøde i Odense - Fotos: Hans-Henrik (
Medlemsmøde i Odense - Fotos: Hans-Henrik (
Medlemsmøde i Odense - Fotos: Hans-Henrik (
Medlemsmøde i Odense - Fotos: Hans-Henrik (
Medlemsmøde i Odense - Fotos: Hans-Henrik (
Fotos: Hans-Henrik ("Hasse") Fentz