MÅNEDENS BILLEDE

  • September 2022: MENJA ankommer til Esbjerg i FanøFærgen’s design d. 30/4-2016. Foto: Michael Koefoed-Hansen
  • August 2022: DSBs motorfærge FYN bakker ud fra Halsskov i juli 1977. I næste nummer af Færgefarten bringes et portræt af denne gamle storebæltsfærge, som netop i år ville have været fyldt 75 år. Foto: Erik Wilhelmsen
  • Juli 2022: DSB’s jernbanefærge DANMARK fra 1922. Billedet er fra Gedser og er formentlig fra april 1968, hvor færgen blev taget ud af drift, og solgt til ophugning i Belgien. Foto: Peter Witthøft-Rasmussen
  • Juni 2022: Bilfærgen HIEMDAL, som blev leveret til DSB i 1930, og brugt på ruten Korsør – Nyborg indtil 1967. Den blev ophugget i 1975. Billedet er fra før ombygningen i 1946. Foto: Kim Dier’s samling
  • Maj 2022: Hurtigfærgen DOLPHIN JET oplagt i Aarhus d. 26/8-2012, efter at sejlet en meget kort periode mellem Aarhus og Kalundborg i sommeren 2012. Leveret i 2004 til Canadian American Transportation Systems, som SPIRIT OF ONTARIO I. Solgt i 2007 til FRS, brugt på Gibraltarstrædet og i Danmark. Solgt i 2013 til Venezuela, hvor den i dag ligger oplagt pga. landets økonomi. Foto: Bernt Skjøtt
  • April 2022: DELTF SEAWAYS på vej fra Dunkerque til Dover d. 4/8-2010. Oprindelig leveret som MAERSK DELFT i 2006 til det Mærsk ejede Norfolkline. Dette reder blev i 2010 solgt til DFDS. DELTF SEAWAYS ses derfor midt i transformationen fra at være en Norfolkline færge til en DFDS færge. Foto: Finn Andersen
Klik her for månedens billede arkiv.


Efterlysning af billeder til MÅNEDENS BILLEDE

Vi efterlyser billeder som vi kan bruge til MÅNEDENS BILLEDE, de skal opfylde følgende 3 kriterier:

  • Må ikke have været offentliggjort før.
  • Er mindst 5 år gammel.
  • Motivet må ikke kunne fotograferes mere.

Billederne kan sendes til webmaster på: webmaster@dfhs.dk

VORE SPONSORER

DFDS
Færgerederierne

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Information om de kommende møder

Bestyrelsen har bakket op om et nyt tiltag, der vil give de medlemmer der ikke har mulighed for at deltage fysisk i medlemsmøderne i København, mulighed for at kunne følge med i mødet på deres PC derhjemme, idet vi vil gøre et forsøg med at transmittere møderne via edb-tjenesten "Teams".

Det enste det kræver for at deltage, er en PC med internet og højtalere. Det er ikke nødvendigt at installere nogle programmer på ens PC.

Vi skal gøre opmærksom på, at vi ikke har prøvet dette i stor skala før, så der kan være "indkøringsvanskeligheder". Derfor vil vi også efter hvert møde, sende et elektronisk spørgeskema til alle de, som har tilmeldt sig, så vi kan få evalueret det tekniske omkring mødet, og dermed have muligheden for at kunne forbedre det til det næste møde.

Det vil foregå på den måde, at der i indbydelsen til vinterens mange spændende møder vil være mulighed for at tilmelde sig til mødet enten ved at deltage, eller ved at give besked om, at man ønsker at deltage via "Teams". 1 til 2 dage før medlemsmødet vil de som deltager via "Teams", modtage en mail fra DFHS. Denne mail indeholder et link til mødet, samt en vejledning til hvordan man kobler sig op på mødet.

Se dato for og indholdet af møderne på www.dfhs.dk eller i Færgefarten. Bemærk specielt omkring mødestedet, som kan være ændret på grund af Corona.

På gensyn eller genhør

Bestyrelsen i Dansk Færgehistorisk Selskab

DFHS online


DFHS

Medlemsmøde i København - (Kulturstationen, Vanløse)

DSB Rederis/Scandlines indtog i den østlige del af Østersøen   Efter de tre Baltiske lande (Estland, Letland og Litauen) i 1991 erklærede sig selvstændige, ville de meget gerne have kontakt me...

Læs mere »

Medlemsmøde i København

Medlemsmøde i København

DFDS i dag og i fremtiden   Bemærk ændret mødested   DFDS’ flåde af færger, Ro-Ro og Ro-Pax skibe har de senere år gennemgået en større udvikling med indsættelse af ny tonnage som del...

Læs mere »

Medlemsmøde i København

Medlemsmøde i København

Ny fragtfærge Rødby-Puttgarden   Scandlines har bestilt en ny emissionsfri færge til ruten Rødby-Puttgarden. Færgen indsættes i 2024 og indleder næste generation af skibe på ruten. Færgen...

Læs mere »

Medlemsmøde i Odense

Medlemsmøde i Odense

Det traditionelle medlemsmøde i Odense finder i 2023 sted som ovenfor anført.   Takket være vores medlem Finn Andersen har vi endnu en gang fået mulighed for at afholde mødet i Sanderum Kirkes...

Læs mere »

DFHS

Medlemsmøde i København

Så snart programmet er klart, vil det blive lagt ud her på hjemmesiden....

Læs mere »

DFHS

Medlemsmøde i København

Så snart programmet er klart, vil det blive lagt ud her på hjemmesiden....

Læs mere »

GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 2023

GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 2023

Dagsorden ifølge vedtægterne.   Yderligere oplysninger bl.a. om mødested meddeles senere....

Læs mere »

SALGSAFDELINGEN