MARINA ankommer 5.august 1968 til Kalundborg fra Ballen på Samsø. Bygget i 1928 som S/S LÆSØ på Frederikshavn Værft & Flydedok for sejladsen til øen i Kattegat. I 1947 blev dampmaskinen udskiftet med diesel og i 1968, blev den ombygget til færge som billedet viser. Tilbragte mange år på Øresund bl.a. på ruten Snekkersten Helsingborg. Fra 1998 har den ligget som restaurant i svenske byer og fra 2011 i Umeå. Foto: Hans Henrik Petersen
Færgen SAM-SINE fotograferet d. 4/7-1993. Den sejlede fra leveringen i 1979 og frem til 2009 på ruten Hou - Sælvig, under forskellige rederier (Louis Bjerremand Grau, Hou-Samsø Ruten, Samsø Linien og Samsøtrafikken). I 2009 solgt til Ærø Kommune, hvor den fik navnet SKJOLDNÆS. Foto: Hans Jørn Fredberg
Færgen MARSTAL fotograferet d. 31/10-1993. Den blev leveret i 1965 til Sydfyenske Dampskibsselskab. I 1975 blev den solgt til Marstalfærgen K/S, som ejede den indtil 1999 hvor den blev solgt til Afrika. Foto: Hans Jørn Fredberg
FAABORG II ankommer til Faaborg d. 10/11-1993. Leveret som TJØTTA i 1965 til norske Helgeland Trafikkselskap. Solgt til Danmark i december 1990 og indsat på ruten Faaborg - Avernakø – Lyø i 1991, hvor den sejlede indtil d. 30. juni 2012. Derefter solgt til ophugning i Grenå. Foto: Hans Jørn Fredberg
Bilfærgen LASSE II i Kalundborg d. 27/8-1974. Solgt i 1979 til P&O, hvor den sejlede indtil 2002. Derefter solgt til De Forenede Arabiske Emirate. Ophugget i Indien i 2005.  Foto: Jørn-Bent Jensen’s samling
Passagerskibet ADLER CLIPPER i København d. 8. august 2004. Den sejlede i perioden fra d. 1. juni til d. 24. august 2004, for Rederiet i Örestad mellem København og Malmö. Leveret i 1973 til tyske HADAG Seetouristik und Fährdienst AG. Foto: Peter Hobel
Hurtigfærgen CAT-LINK I i Kalundborg d. 9/5-1996. CAT-LINK I sejlede mellem Aarhus og Kalundborg fra d. 18. august 1995 til d. 28. juli 1998. Den er er i dag ejet af det græske rederi Seajets, hvor den hedder MEGA JET. Foto: Hans Jørn Fredberg
Passagerskibet HARALD BLÅTAND i Helsingør d. 16/8-2006. Leveret som ENDELAVE i 1981 til Endelave Færgefart. Bugseret til ophugning i Esbjerg i starten af marts 2023. Foto: Torben Rasmussen
Kristiansands Dampskipsselskap’s færge CHRISTIAN IV d. 10/8-1970. Færgen blev leveret til rederiet i 1968 og solgt i 1984. Foto: Hans Jørn Fredberg
Jernbanefærgen MALMÖHUS ved kaj i Københavns Frihavn i april 1973. Den blev leveret til SJ i oktober 1945 og sejlede på ruten mellem Malmö og Københavns Frihavn indtil d. 30. september 1986. Fra 1974 dog kun med gods. Derefter solgt til Vikateatret i Oslo, som havde planer om at bygge den om til teater og restaurant hvilket ikke blev til noget, og den ankom til ophugning i Spanien i februar 1988. Foto: Lasse Micheelsen
Rønne havn i foråret 1976, ved kajen ligger Bornholmstrafikkens skibe 66-PAKETTEN og KONGEDYBET. 66-PAKETTEN blev solgt til Norge i 1980, mens KONGEDYBET blev solgt til Kina i 1979 og ophugget i 1996. Foto: Lasse Micheelsen

Vi efterlyser billeder af færger og passagerskibe som har forbindelse med dansk færgefart, som vi kan bruge her på hjemmesiden. Billederne kan sendes til webmaster.

Medlemsmøde i København

Medlemsmøde i København

Før Broen - historien om Storebæltsfærgerne

5/12-2023

Ændring vedr. virtuel deltagelse   Bent Elgaard-Nielsen (pensioneret DSB Vedligeholdelsesmaskinchef) og Knud Frost, begge medlemmer af Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn, har i mere end 10 ...

Medlemsmøde i Odense

Medlemsmøde i Odense

Besøg på Fayard - Hyggeligt samvær - billedbytning mm.

20/1-2024

Det årlige møde i Odense begynder denne gang med et besøg på Fayard, som meget venligt og med stor tak byder os indenfor.  På tidspunktet for vores besøg skulle der efter planen være tre – m...

Medlemsmøde i København

Medlemsmøde i København

Min tid med færger II

6/2-2024

Pensioneret skibsfører og medlem af Dansk Færgehistorisk Selskab, Leif Hagensen, holdt den 7. november 2023 et særdeles spændende og interessant foredrag om sine mange oplevelsesrige år i færgef...

DFHS sponsorer

DFDS
Færgerederierne

Dansk Færgehistorisk Selskab

Hvis du har forslag eller bemærkninger, kan Selskabet kontaktes via info@dfhs.dk eller via et medlem af bestyrelsen

Spørgsmål om hjemmeside kan rettes til webmaster Michael Koefoed-Hansen via webmaster@dfhs.dk

Seneste opdatering: 19/11-2023

Klik på Opdateringer for yderligere oplysninger.
Facebook

Færgefarten

Færgefarten

Færgefarten nr. 3/2023, er afleveret til PostNord ultimo september.