Kommende arrangementer

AFLYST - Medlemsmøde I København - AFLYST

Tirsdag d. 3. november 2020 kl. 19:00

AFLYST - Medlemsmøde I København - AFLYST

35 år i færgernes tjeneste

 

Som følge af Corona-situationen og indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til kun 10, må vi med beklagelse aflyse det annoncerede medlemsmøde, tirsdag den 3. november 2020.

Aftenens foredragsholder, Morten Larsen, har dog heldigvis lovet at stille op ved en senere lejlighed, således vi fortsat har noget at se frem til.

Bestyrelsen er ved at undersøge, hvorvidt der som erstatning eventuelt kan tilbydes et virtuelt foredrag (via Teams), så hold løbende opsyn på hjemmesiden.

 

Bedste færgehilsener

Jens Bolt, 24/10-20

Medlemsmøde I København - ÆNDRET MØDESTED

Torsdag d. 3. december 2020 kl. 19:00

Medlemsmøde I København - ÆNDRET MØDESTEDMedlemsmøde I København - ÆNDRET MØDESTED

(bemærk ugedagen)

 

Færgetur Baltikum og Skandinavien - en rundrejse med campingvogn

 

Vores tyske medlemmer, Anja og Heino Sehlmann fra Hamburg, gennemførte i sommeren 2019 en 3 måneder lang rundrejse gennem Baltikum og Skandinavien, hvor der både blev sejlet med og observeret et meget stort antal forskellige færger.

Turen startede den 20. maj 2019 med sejlads fra Kiel til Klaipeda. Efter rundtur i Baltikum gik turen via Ålandsøerne til Sverige og op ad østkysten. Herefter på tværs til Norge og sydpå langs kysten, før det igen gik til Sverige, Danmark og retur Tyskland. I alt blev 7 lande besøgt.

Vi er så heldige, at Anja og Heino (som taler et fint dansk) har sagt ja til at tage turen til København og fortælle - og vise billeder - fra deres helt fantastiske færgetur.

 

På grund af Corona-situationen er det desværre ikke muligt – som tidligere annonceret - at afholde mødet hos DSB, Telegade i Høje Taastrup.

Der arbejdes hårdt på at finde andre lokaler for mødernes afholdelse, hvilket vi naturligvis håber meget på.

Nærmere orientering vil omgående blive bragt på Selskabets hjemmeside www.dfhs.dk, så hold godt øje hermed.

 

Pris for deltagelse er kr. 25,00 (incl. kaffe), som opkræves ved mødets start.

Tilmelding senest mandag den 30. november 2020 til Jens Bolt, enten pr. mail til bolt@image.dk eller pr. telefon 39 64 12 44 eller 22 12 12 75 (mobil).

 

På glædeligt gensyn til en særdeles spændende aften.

Jens Bolt

Medlemsmøde I Odense

Lørdag d. 23. januar 2021 kl. 11:00

Medlemsmøde I Odense

Så snart programmet for dette møde er på plads, lægges det ud på denne hjemmeside, men reserver allerede nu dagen.

Kattegat rundt

Lørdag d. 1. maj 2021

Kattegat rundt

Den planlagte tur Kattegat Rundt i maj 2020 måtte desværre aflyses på grund af Covid-19.

På nuværende tidspunkt er planen,  at forsøge turen afholdt i maj 2021. Det bliver så lidt anderledes, da Stena Line i mellemtiden har valgt helt at lukke deres rute Oslo-Fredrikshavn. Men så snart endelig tidspunkt og ny rute er planlagt vil dette blive annonceret.