Kommende arrangementer

Åbent Arkiv i København

Tirsdag d. 15. januar 2019 kl. 16:00

Åbent Arkiv i KøbenhavnÅbent Arkiv i København

Vi holder åbent hus i selskabets arkiv tirsdag den 15. januar 2019 i tidrummet kl. 16:00 – 17:00. Der vil være mulighed for at se arkivet, men også mulighed for et godt køb af bøger, postkort, tidsskrifter og meget andet.

 

Du finder Arkivet på Vasbygade 10 på denne måde:

Kør/gå ind ad porten i Vasbygade 10. Se foto ovenfor.

Umiddelbart efter drej til venstre og følg bygningen, som er på din højre side.

Kør/gå næsten helt ned til enden af bygningen. Der er gode parkeringsmuligheder på din venstre side.

Indgangen til Arkivet er i den næstsidste dør oppe på rampen.

Hvis der ikke er nogen til at lukke dig ind, ring på et af nedennævnte numre, så kommer vi og lukker op:

22 90 79 68 - 21 41 12 60 - 40 45 11 04 – 26 46 47 69.

Medlemsmøde i Odense

Lørdag d. 19. januar 2019 kl. 11:00

Medlemsmøde i Odense

ÆrøXpressen

Hyggeligt samvær - billedbytning m. m.

 

I denne sæson har vi igen fornøjelsen at kunne byde velkommen til et medlemsmøde i Odense.

 

Takket være vores medlem Finn Andersen er det lykkedes at finde et godt lokale til mødet, som denne gang finder sted i Sanderum Kirkes Sognegaard (se nedenfor).

 

Programmet for dagen vil - med forbehold for ændringer - være med følgende ca. tider:

 

Kl. 11:00-12:15: Hyggeligt samvær med masser af mulighed for udveksling af nyheder, billed- og postkortbytning, køb/salg af færgeeffekter etc.  etc.

 

Foreningens salgsafdeling vil stille op med et lille udvalg af varer. Der kan også forudbestilles varer, som så vil blive medbragt, hvorved forsendelsesomkostninger spares. Henvendelse til Hasse Fentz pr. e-mail: hh.fentz@hotmail.com eller pr. telefon til 22 90 79 68.

 

Hvis nogen har noget spændende at vise (film, fotos etc.), så medbring gerne dette. Der forefindes projektor i lokalet, ligesom der vil være PC-er til rådighed.  Kontakt undertegnede for yderligere information og aftale.

 

Kl. 12:15-13:00: Frokost med 3 stykker smørrebrød og 1 øl/vand plus kaffe og småkager.

 

Kl. 13:00-14:30: Foredrag om selskabet ÆrøXpressen.

Bestyrelsesmedlem Søren Vestergaard og Teknisk koordinator Lars Jordt fra færgeprojektet kommer og fortæller nærmere om starten, tilblivelsen med A/S, skridtet fra katamaran til enkelt skrog og overraskelserne med at arbejde med kommuner, foruden finansieringen.  

 

 

Mødet finder sted i Sanderum Kirkes Sognegaard, Sanderumvej 129, 5250 Odense SV 

Fra den fynske motorvej køres fra ved afkørsel 52 - ind mod Odense og til venstre i 2. lyskryds (ved Circle K-tank på den ene og F24 tank på den anden side). Herefter knap 2 km ud ad Sanderumvej.

P-plads for kirke og Sognegaard på højre side. Sognegaardens lokale ligger i den gamle firlængede gård længst væk fra Sanderumvej.

 

 

Fra Odense Banegaard kan benyttes følgende busser:

Bus 31 mod Sanderum (minuttal 15 fra plads D). Afstigning ved stoppested Vangelystvej, hvorfra der er ca. 9 minutters gang til Sognegaarden. Afgang retur mod Odense er ligeledes i minuttal 15.

 

Bus 51/52 mod Bellinge/Brændekilde (minuttal 00 og 30 fra plads C), eller bus 151/152 regionalbus mod Assens (minuttal 45 fra plads C). I begge tilfælde afstigning ved stoppested Sanderumvej. Herfra er der ca. 24 minutters gang til Sognegaarden, men hvis I ringer på mit mobilnr. 22 12 12 75, kan I blive afhentet ved stoppestedet. Afgang fra Sanderumvej retur er i minuttal 06 og 35 (bus 51/52) hhv. minuttal 24 og 54 (bus 151/152).

 

Under alle omstændigheder anbefales det på forhånd at checke i Rejseplanen, da der kan komme ændringer i bustiderne m. m.

 

Pris for deltagelse er kr. 125,00, som dækker 3 stk. smørrebrød og 1 øl/vand plus kaffe og småkager samt lokaleleje. Betaling bedes indbetalt på Selskabets bankkonto 1551 - 517 5828 med angivelse af "Odense".

 

Bindende tilmelding senest søndag den 13. januar 2019 til Jens Bolt, enten pr. mail bolt@image.dk eller telefon 39 64 12 44 eller 22 12 12 75 (mobil).

 

Vel mødt i Odense til et hyggeligt og interessant møde.  

 

Jens Bolt

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

Tirsdag d. 5. februar 2019 kl. 19:00

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

OBS! OBS!

DETTE FOREDRAG ERSTATTER DET TIDLIGERE ANNONCEREDE FOREDRAG OM ”DA VÆRFTERNE LUKKEDE”, SOM ER FLYTTET TIL TIRSDAG DEN 5. MARTS 2019.

 

HURTIGRUTEN 2

I fortsættelse af medlemsmødet tirsdag den 4. december 2018 vil vores bestyrelsesmedlem, Hans-Henrik (”Hasse”) Fentz, fortsætte sin billed-/foredragsserie om Hurtigruten.

Dette 2. afsnit vil fortrinsvis omhandle information om hver af de 34 havne, der anløbes samt om rejsen mellem nogle af havnene. Er der tid, fortsættes med beskrivelser af laster, lastning og losning.

Et 3. afsnit med spredte glimt fra Hurtigruten planlægges at finde sted i sæsonen 2019/2020.

”Hasse” og hustruen Irene har siden 1995 11 gange været med Hurtigruten, hvoraf de 7 har været på fuld rundtur. Desuden har de to gange rejst med Hurtigruteskibe på krydstogt i norske farvande.

Mødet holdes hos DSB (Hovedkontor), Telegade 2, 2630 Taastrup, i Auditoriet, som er beliggende forbi receptionen i højre side.

Der vil tidligst blive åbnet kl. 18:00, hvor en repræsentant fra DFHS vil stå foran receptionen og vise adgang. Indtil mødestart kl. 19:00 vil der være mulighed for hyggeligt samvær, billedbytning etc.

Telegade 2 er beliggende kun 7 minutters gang fra Høje Taastrup station med adskillige både tog- og busforbindelser. Gratis parkering kan finde sted på nogle pladser i Telegade, eller ved City 2, som kun er 4-5 minutters gang væk.

Pris for deltagelse er kr. 25,00 (incl. kaffe), som opkræves ved mødets start.

Tilmelding senest fredag den 1. februar 2019 til Jens Bolt, enten pr. mail bolt@image.dk eller telefon 39 64 12 44 eller 22 12 12 75 (mobil).

Vel mødt til et rigtigt spændende foredrag.

Jens Bolt

 

.

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

Tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 19:00

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

BEMÆRK ÆNDRET MØDEDATO FOR DETTE FOREDRAG.

Da værfterne lukkede

I perioden fra 1980 og frem til 2012 lukkede stort set samtlige danske nybygningsværfter. Årsagen var dels faldende efterspørgsel på tonnage og dels øget global konkurrence fra værfter i Østasien. Men værftslukningerne var ikke kun en afslutning på en epoke i dansk erhvervshistorie. De markerede også begyndelsen til noget nyt.

Fra de lukkede værfter opstod mindst 27 nye selskaber, der benyttede produktionsanlæg og værftsarbejdernes kompetencer på nye måder. I dag er flere af disse selskaber globale markedsledere indenfor udvikling af skibsmotorer, marinekedler, inertgassystemer, dieselkraftværker og IT-systemer til værfter og rederier.

I foredraget fortæller Thomas Roslyng Olesen om lukningerne af B&W, Nakskov Skibsværft, Aalborg Værft og Danyard i Frederikshavn og om de nye virksomheder, der opstod i forbindelse med værftslukningerne.

Thomas Roslyng Olesen er adjunkt og Assistant Professor, PhD, ved Copenhagen Business School, og har i mange forsket i og interesseret sig for netop denne del af den danske samfundshistorie. Han har desuden udgivet en bog om emnet.

Mødet holdes hos DSB (Hovedkontor), Telegade 2, 2630 Taastrup, i Auditoriet, som er beliggende forbi receptionen i højre side.

Der vil tidligst blive åbnet kl. 18:00, hvor en repræsentant fra DFHS vil stå foran receptionen og vise adgang. Indtil mødestart kl. 19:00 vil der være mulighed for hyggeligt samvær, billedbytning etc.

Telegade 2 er beliggende kun 7 minutters gang fra Høje Taastrup station med adskillige både tog- og busforbindelser. Gratis parkering kan finde sted på nogle pladser i Telegade, eller ved City 2, som kun er 4-5 minutters gang væk.

Pris for deltagelse er kr. 25,00 (incl. kaffe) som opkræves ved mødets start.

Tilmelding senest fredag den 1. marts 2019 til Jens Bolt, enten pr. mail bolt@image.dk eller telefon 39 64 12 44 eller 22 12 12 75 (mobil).

Vel mødt til et yderst spændende foredrag.
Jens Bolt

Generalforsamling

Tirsdag d. 2. april 2019 kl. 19:00

Generalforsamling

Dagsordenen er iflg. Vedtægterne:

1)   Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.

2)   Formandens beretning.

3)   Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.  

4)   Budgettet for det løbende regnskabsår udarbejdet af bestyrelsen fremlægges.

5)   Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til formanden senest seks uger før den ordinære generalforsamling afholdes (dvs. senest tirsdag den 19. februar 2019).

6)   Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for året 2020.

7)   Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter. På valg er følgende: Formanden for en periode af to år:

Nils Munk (villig til genvalg).

 

Bestyrelsesmedlemmer for en periode af to år. Jens Bolt Kristensen (villig til genvalg) Hans Otto Holmegaard Kristensen (villig til genvalg) Jørgen Wiedemann (villig til genvalg). Bestyrelsessuppleanter for en periode af 1 år: Jan Vinther Christensen (villig til genvalg) Michael Koefoed-Hansen (villig til genvalg) Poul Wilhelmsen (genopstiller ikke).

Som bestyrelsessuppleant i stedet for Poul Wilhelmsen foreslår bestyrelsen Poul Carsten Sellebjerg. Revisor for en periode af 1 år: Peter Olsen (villig til genvalg) Revisorsuppleant for en periode af 1 år: Hans Beck (villig til genvalg).

8)   Eventuelt.

Mødet holdes hos DSB (Hovedkontor), Telegade 2, 2630 Taastrup, i Auditoriet, som er beliggende forbi receptionen i højre side.

Der vil tidligst blive åbnet kl. 18:00, hvor en repræsentant fra DFHS vil stå foran receptionen og vise adgang. Indtil generalforsamlingens start kl. 19:00 vil der være mulighed for hyggeligt samvær, billedbytning etc.

Telegade 2 er beliggende kun 7 minutters gang fra Høje Taastrup station med adskillige både tog- og busforbindelser. Gratis parkering kan finde sted på nogle pladser i Telegade, eller ved City 2, som kun er 4-5 minutters gang væk.

Det er naturligvis frit og gratis at deltage i generalforsamlingen, men da der bydes på en kop kaffe/the, henstiller bestyrelsen til, at man tilmelder sig til Jens Bolt, helst inden fredag den 29. marts 2019, enten pr. mail til bolt@image.dk eller pr. telefon 39 64 12 44 eller 22 12 12 75 (mobil).

 

Vel mødt,

Nils Munk, formand.