Kommende arrangementer

Medlemsmøde - VIRTUELT

Tirsdag d. 2. februar 2021 kl. 19:00

Medlemsmøde - VIRTUELTMedlemsmøde - VIRTUELT

M/F Holger Danske

 

Det tidligere annoncerede foredrag med Seniorkaptajn Leif Andersen under titlen ”Min tid i færgerne” kan desværre ikke gennemføres pga Corona-situationen.

Ærgerligt, for vi havde håbet på, at situationen var bedret så meget, at det igen var muligt at mødes fysisk.

Heldigvis har Leif Andersen lovet at stille op på et senere tidspunkt, således vi har et spændende foredrag at se frem til.

 

Vi er så heldige, i stedet at kunne tilbyde vores medlemmer et VIRTUELT møde, som vil omhandle M/F Holger Danske. Færgen er efter lang og tro tjeneste sat til salg, og i den anledning har vores medlem Morten Salicath sammen med August Hauerslev og Thomas Hauerslev (begge særdeles dygtige fotografer) nylig været ombord på færgen i Rødby. Resultatet er en masse flotte billeder samt en film på ca. 25 minutter. Se en smagsprøve på filmen her:  https://www.youtube.com/watch?v=xnumZrkTl0o

Billeder og film vil, sammen med lidt om færgens historie være indeholdt i det virtuelle møde, som vi håber rigtig mange har lyst at melde sig til.

Tilmelding bedes foretaget senest fredag den 29. januar 2021 til Jens Bolt, enten pr. mail til bolt@image.dk eller pr. telefon 39 64 12 44 eller 22 12 12 75 (mobil).

Alle der tilmelder sig, vil inden mødets start modtage en mail med link til mødet, samt en vejledning til, hvordan man følger mødet virtuelt.

 

De bedste færgehilsener

Jens Bolt, 18/1-2021

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 2. marts 2021 kl. 19:00

Medlemsmøde i København

En bred vifte af færger og skibe

 

Vores bestyrelsesmedlem, Hans-Henrik (”Hasse”) Fentz har indvilget i at dykke ned i skuffer og skabe for at finde nogle af sine fotos fra ”gamle dage” for at blive vist i en slags kavalkade.

Tyngdepunktet bliver perioden 1980-2020. Der er risiko for, at der også smutter nogle få billeder af andre transportmidler med i kavalkaden, såsom tog og sporvogne.

 

Afholdelsen af mødet er naturligvis afhængig af, hvordan Corona-situationen ser ud til den tid. Mødested er af samme årsag endnu ikke fastlagt, men nærmere oplysning herom vil blive bragt på Selskabets hjemmeside.

Afholdes mødet bedes tilmelding finde sted til Jens Bolt, enten pr. mail bolt@image.dk eller telefon 39641244 eller 22121275 (mobil), senest fredag den 26. februar 2021.

 

Vel mødt til endnu en spændende aften.

Jens Bolt

Ordinær Generalforsamling 2021

Tirsdag d. 13. april 2021 kl. 19:00

Ordinær Generalforsamling 2021

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i København, og dagsordenen er iflg. vedtægterne.

1) Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.

2) Formandens beretning.

3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4) Budgettet for det løbende regnskabsår udarbejdet af bestyrelsen fremlægges.

5) Indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til formanden senest seks uger før den ordinære generalforsamling afholdes (dvs. senest tirsdag den 2. marts 2021).

6) Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår.

7) Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter.

På valg er følgende:

Formand for en periode af to år:
Nils Munk (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlemmer for en periode af to år:
Jens Bolt Kristensen (villig til genvalg)
Hans Otto Holmegaard Kristensen (villig til genvalg)
Jørgen Wiedemann (villig til genvalg).

Bestyrelsessuppleanter for en periode af et år:
Jan Vinther Christensen (villig til genvalg)
Michael Koefoed-Hansen (villig til genvalg)
Morten Salicath (villig til genvalg).

Revisor for en periode af et år:
Peter Olsen (villig til genvalg).

Revisorsuppleant for en periode af et år:
Preben Jensen (villig til genvalg).

8) Eventuelt.

Mødestedet er endnu ikke fastlagt, men det meddeles i god tid inden generalforsamlingen på selskabets hjemmeside og Facebookside, ligesom det muligvis når at blive annonceret i Færgefarten 1/2021.

På bestyrelsens vegne

Nils Munk, formand

Medlemsmøde i Odense

Lørdag d. 22. januar 2022 kl. 11:00

Medlemsmøde i Odense

Så snart programmet er klart, vil det blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Kattegat rundt

Søndag d. 1. maj 2022

Kattegat rundt

Den planlagte tur Kattegat Rundt i maj 2020 måtte desværre aflyses på grund af Covid-19, og det bliver desværre heller ikke muligt i 2021.

Så på nuværende tidspunkt er planen at forsøge turen afholdt i maj 2022. Det bliver så lidt anderledes, da Stena Line i mellemtiden har valgt helt at lukke deres rute Oslo - Frederikshavn. Men så snart endelig tidspunkt og ny rute er planlagt vil dette blive annonceret.