Kommende arrangementer

Ordinær Generalforsamling 2020

Tirsdag d. 1. september 2020 kl. 18:00

Ordinær Generalforsamling 2020

VIGTIGT: Bemærk den ændrede dato, tid og sted.

 

Kære medlemmer af DFHS

 

Generalforsamling i Dansk Færgehistorisk Selskab, som var annonceret til den 8. juni 2020 er desværre igen blevet aflyst på grund af den fortsatte Coronakrise.

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 1. september 2020 kl. 18. 

Sted: Danske Rederier, Amaliegade 33, København K (kælderen)

 

Dagsordenen er iflg. Vedtægterne:

1.     

Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.

2.     

Formandens beretning.

3.     

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4.     

Budgettet for det løbende regnskabsår udarbejdet af bestyrelsen fremlægges.

5.     

Indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til formanden senest seks uger før den ordinære generalforsamling afholdes (dvs. senest tirsdag den 25. februar 2020).

6.     

Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for året 2021.

7.     

Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter.

 

På valg er følgende:

 

Bestyrelsesmedlemmer for en periode af to år:

Hans Henrik Petersen (villig til genvalg)

Hans-Henrik Fentz (villig til genvalg)

Ole Schou-Nielsen (villig til genvalg)

Jørgen Witthøft-Rasmussen (villig til genvalg).

 

Bestyrelsessuppleanter for en periode af 1 år:

Jan Vinther Christensen (villig til genvalg)

Michael Koefoed-Hansen (villig til genvalg)

Poul Carsten Sellebjerg (genopstiller ikke).

 

Som bestyrelsessuppleant i stedet for Poul Carsten Sellebjerg foreslår bestyrelsen Morten Salicath.

 

Revisor for en periode af 1 år:

Peter Olsen (villig til genvalg).

 

Revisorsuppleant for en periode af 1 år:

Hans Beck (ikke villig til genvalg).

 

Som revisorsuppleant i stedet for Hans Beck foreslår bestyrelsen Preben Jensen.

8.     

Eventuelt.

 

Der vil kun blive afholdt generalforsamling, og der vil ikke efterfølgende være underholdning, og generalforsamlingen vil være uden kaffe/te/kage.

 

Der kan måske/måske ikke være tale om begrænset deltagerantal. Derfor beder vi om tilmelding til generalforsamlingen til Jens Bolt mail: bolt@image.dk  senest fredag den 28. august 2020.

 

De varmeste hilsener med håbet om, at alle har det godt

Nils Munk

formand

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

Tirsdag d. 6. oktober 2020 kl. 19:00

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

M/F Broen

 

Som formentlig alle bekendt, så har Slagelse Kommune købt den sidst eksisterende af de gamle Storebæltsfærger, nemlig M/F Broen. 

Færgen vil blive placeret i den gamle Halsskov Færgehavn, leje 2, hvor den utvivlsomt vil udgøre et imponerende og flot blikfang. 

Ved vores møde kommer programleder Torben Hjelm fra Slagelse Kommune og fortæller nærmere om hele projektet, det være sig fra de første sonderinger og køb af færgen, landsætningen af denne i Halsskov Havn, og til det fremtidige "forretningskoncept" af færgen.

 

Mødet holdes hos DSB (Hovedkontor), Telegade 2, 2630 Taastrup, i Auditoriet, som er beliggende forbi  receptionen i højre side.

Der vil tidligst blive åbnet kl. 18.30 (bemærk denne ændring), hvor en repræsentant fra DFHS vil stå foran receptionen og vise adgang. Indtil mødestart kl. 19.00 vil der være mulighed for hyggeligt samvær, billedbytning etc.

Telegade 2 er beliggende kun 7 minutters gang fra Høje Taastrup station med adskillige både tog- og busforbindelser. Gratis parkering kan finde sted på nogle pladser i Telegade, eller ved City 2, som kun er 4-5 minutters gang væk.

 

Pris for deltagelse er kr. 25,00 (incl. kaffe) som opkræves ved mødets start.

 

Tilmelding senest fredag den 2. oktober 2020 til Jens Bolt, enten pr. mail bolt@image.dk eller telefon 3964 1244 eller 2212 1275 (mobil).

 

På glædeligt gensyn til et uden tvivl meget interessant foredrag.

Jens Bolt

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

Tirsdag d. 3. november 2020 kl. 19:00

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

35 år i færgernes tjeneste

Navnet Morten Larsen (ML) siger måske ikke så mange noget, men ML har lige fra barnsben fået det med færger og søen ind med modermælken, og har siden da været på en særdeles spændende og indholdsrig rejse gennem færgefart både i Danmark og udlandet.

Her er bare kort noget af det, som ML har beskæftiget sig med: 

Har sejlet et utal af færger  i hele verden, og været ansat mange steder, bl.a. Pilen Malmø-København, Flyvebådene, Storebælt, Østersøen, H-H Overfarten, Hirtshals-Kristianssand m.fl.

Senest er ML ansat i Fjordline som Projektdirektør, og har bl.a. med bygningen af Fjordlines nye Katamaranfærge at gøre.

Vi er så heldige, at Morten Larsen har indvilget i at komme og dele ud af sine mange fantastiske oplevelser i færgernes tjeneste.

Da Morten Larsen i sit job har en del rejseaktivitet, kan der være en lille risiko for, at mødet må udskydes til en senere lejlighed. Skulle det blive tilfældet vil der så hurtigt som muligt blive annonceret et andet mødeindhold.

 

Mødet holdes hos DSB (Hovedkontor), Telegade 2, 2630 Taastrup, i Auditoriet, som er beliggende forbi  receptionen i højre side.

 

Der vil tidligst blive åbnet kl. 18.30 (bemærk denne ændring), hvor en repræsentant fra DFHS vil stå foran receptionen og vise adgang. Indtil mødestart kl. 19.00 vil der være mulighed for hyggeligt samvær, billedbytning etc.

 

Telegade 2 er beliggende kun 7 minutters gang fra Høje Taastrup station med adskillige både tog- og busforbindelser. Gratis parkering kan finde sted på nogle pladser i Telegade, eller ved City 2, som kun er 4-5 minutters gang væk.

 

Pris for deltagelse er kr. 25,00 (incl. kaffe) som opkræves ved mødets start.

 

Tilmelding senest fredag den 30. oktober 2020 til Jens Bolt, enten pr. mail bolt@image.dk eller telefon 3964 1244 eller 2212 1275 (mobil).

 

På glædeligt gensyn til et uden tvivl spændende foredrag.

Jens Bolt

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

Torsdag d. 3. december 2020 kl. 19:00

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

(bemærk ugedagen)

 

 

Færgetur Baltikum og Skandinavien - en rundrejse med campingvogn

 

Vores tyske medlemmer, Anja og Heino Sehlmann fra Hamburg, gennemførte i sommeren 2019 en 3 måneder lang rundrejse gennem Baltikum og Skandinavien, hvor der både blev sejlet med og observeret et meget stort antal forskellige færger.

Turen startede den 20. maj 2019 med sejlads fra Kiel til Klaipeda. Efter rundtur i Baltikum gik turen via Ålandsøerne til Sverige og op ad østkysten. Herefter på tværs til Norge og sydpå langs kysten, før det igen gik til Sverige, Danmark og retur Tyskland. I alt blev 7 lande besøgt.

Vi er så heldige, at Anja og Heino (som taler et fint dansk) har sagt ja til at tage turen til København og fortælle - og vise billeder - fra deres helt fantastiske færgetur.

Mødet holdes hos DSB (Hovedkontor), Telegade 2, 2630 Taastrup, i Auditoriet, som er beliggende forbi receptionen i højre side.

 

Der vil tidligst blive åbnet kl. 18:30 (bemærk denne ændring), hvor en repræsentant fra DFHS vil stå foran receptionen og vise adgang. Indtil mødestart kl. 19:00 vil der være mulighed for hyggeligt samvær, billedbytning etc.

 

Telegade 2 er beliggende kun 7 minutters gang fra Høje Taastrup station med adskillige både tog- og busforbindelser. Gratis parkering kan finde sted på nogle pladser i Telegade, eller ved City 2, som kun er 4-5 minutters gang væk.

 

Pris for deltagelse er kr. 25,00 (incl. kaffe), som opkræves ved mødets start.

 

Tilmelding senest mandag den 30. november 2020 til Jens Bolt, enten pr. mail til bolt@image.dk eller pr. telefon 39 64 12 44 eller 22 12 12 75 (mobil).

 

På glædeligt gensyn til en særdeles spændende aften.

Jens Bolt

 

Medlemsmøde I Odense

Lørdag d. 23. januar 2021 kl. 11:00

Medlemsmøde I Odense

Så snart programmet for dette møde er på plads, lægges det ud på denne hjemmeside, men reserver allerede nu dagen.

Kattegat rundt

Lørdag d. 1. maj 2021

Kattegat rundt

Den planlagte tur Kattegat Rundt i maj 2020 måtte desværre aflyses på grund af Covid-19.

På nuværende tidspunkt er planen,  at forsøge turen afholdt i maj 2021. Det bliver så lidt anderledes, da Stena Line i mellemtiden har valgt helt at lukke deres rute Oslo-Fredrikshavn. Men så snart endelig tidspunkt og ny rute er planlagt vil dette blive annonceret.