Kommende arrangementer

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

Tirsdag d. 3. marts 2020 kl. 19:00

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

ÆNDRING  -  ÆNDRING

 

Specialopgaver for DSB-færger og skibe gennem næsten 150 år, og noget om Messina-overfarten

Med stor beklagelse har vi med kort varsel modtaget afbud fra Stena-Line, som desværre ikke kan holde det tidligere annoncerede foredrag for os.

Stena-line meddeler dog, at de håber det senere vil være muligt at være os behjælpelige. 

 

I stedet er det så heldigt, at vores medlem Morten Salicath har tilbudt at fremrykke det foredrag, som ellers var planeret til afholdelse i oktober 2020. Stor tak til Morten for denne hjælp. 

Ved aftenens foredrag vil Morten fortælle om DSB-færger og skibe gennem næsten 150 år, med inddragelse af specielle opgaver og specielle begivenheder, så det er ikke den traditionelle ”så kom den færge det år”, men en hel del af det man måske ikke har hørt så meget om

Efter pausen vil Morten fortælle om en tur til Messina-overfarten i oktober 2019 og hans oplevelser
af overfarten og vise nogen billeder fra turen.

Mødet holdes hos DSB (Hovedkontor), Telegade 2, 2630 Taastrup, i Auditoriet, som er beliggende forbi receptionen i højre side.

 

Der vil tidligst blive åbnet kl. 18.00, hvor en repræsentant fra DFHS vil stå foran receptionen og vise adgang. Indtil mødestart kl. 19.00 vil der være mulighed for hyggeligt samvær, billedbytning etc.

 

Telegade 2 er beliggende kun 7 minutters gang fra Høje Taastrup station med adskillige både tog- og busforbindelser. Gratis parkering kan finde sted på nogle pladser i Telegade, eller ved City 2, som kun er 4-5 minutters gang væk.

 

Pris for deltagelse er kr. 25,00 (incl. kaffe) som opkræves ved mødets start.

 

Tilmelding senest fredag den 28. februar 2020 til Jens Bolt, enten pr. mail bolt@image.dk eller telefon 3964 1244 eller 2212 1275 (mobil).

 

 

Vel mødt til et interessant foredrag.

Jens Bolt

Ordinær Generalforsamling 2020

Tirsdag d. 7. april 2020 kl. 19:00

Ordinær Generalforsamling 2020

Dagsordenen er iflg. Vedtægterne:

1.     

Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.

2.     

Formandens beretning.

3.     

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4.     

Budgettet for det løbende regnskabsår udarbejdet af bestyrelsen fremlægges.

5.     

Indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til formanden senest seks uger før den ordinære generalforsamling afholdes (dvs. senest tirsdag den 25. februar 2020).

6.     

Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for året 2021.

7.     

Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter.

 

På valg er følgende:

 

Bestyrelsesmedlemmer for en periode af to år:

Hans Henrik Petersen (villig til genvalg)

Hans-Henrik Fentz (villig til genvalg)

Ole Schou-Nielsen (villig til genvalg)

Jørgen Witthøft-Rasmussen (villig til genvalg).

 

Bestyrelsessuppleanter for en periode af 1 år:

Jan Vinther Christensen (villig til genvalg)

Michael Koefoed-Hansen (villig til genvalg)

Poul Carsten Sellebjerg (genopstiller ikke).

 

Som bestyrelsessuppleant i stedet for Poul Carsten Sellebjerg foreslår bestyrelsen Morten Salicath.

 

Revisor for en periode af 1 år:

Peter Olsen (villig til genvalg).

 

Revisorsuppleant for en periode af 1 år:

Hans Beck (ikke villig til genvalg).

 

Som revisorsuppleant i stedet for Hans Beck foreslår bestyrelsen Preben Jensen.

8.     

Eventuelt.

 

Mødet holdes hos DSB (Hovedkontor), Telegade 2, 2630 Taastrup, i Auditoriet, som er beliggende forbi receptionen i højre side.

Der vil tidligst blive åbnet kl. 18:00, hvor en repræsentant fra DFHS vil stå foran receptionen og vise adgang. Indtil generalforsamlingens start kl. 19:00 vil der være mulighed for hyggeligt samvær, billedbytning etc.

Telegade 2 er beliggende kun 7 minutters gang fra Høje Taastrup station med adskillige både tog- og busforbindelser. Gratis parkering kan finde sted på nogle pladser i Telegade, eller ved City 2, som kun er 4-5 minutters gang væk.

Det er naturligvis frit og gratis at deltage i generalforsamlingen, men da der bydes på en kop kaffe/the, henstiller bestyrelsen til, at man tilmelder sig til Jens Bolt, helst inden fredag den 3. april 2020, enten pr. mail til bolt@image.dk eller pr. telefon 39 64 12 44 eller 22 12 12 75 (mobil).

 

Vel mødt,

Nils Munk, formand.

 

KATTEGAT RUNDT

Søndag d. 17. maj 2020 kl. 12:00 til Onsdag d. 20. maj 2020

KATTEGAT RUNDTKATTEGAT RUNDT

Færgeudflugt Kattegat rundt - maj 2020                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

Der indbydes til en spændende og omfangsrig færgetur, hvor vi skal sejle på hele fire forskellige ruter og med fire forskellige færger.

Udflugten vil finde sted efter følgende plan:                 

Tur

Dato

 

Klokken

By

Færge

1

Søndag 17. maj 2020

Søndag 17. maj 2020

af

an

12:00

16:00

Valby Station

Göteborg

Bus

2

Søndag 17. maj 2020

Mandag 18. maj 2020

af

an

17:45

09:15

Göteborg

Kiel

”STENA SCANDINAVICA”

3

Mandag 18. maj 2020

Tirsdag 19. maj 2020

af

an

14:00

10:00

Kiel

Oslo

”COLOR MAGIC”

4

Tirsdag 19. maj 2020

Onsdag 20. maj 2020

af

an

18:30

07:30

Oslo

Frederikshavn

”STENA SAGA”

5

Onsdag 20. maj 2020

Onsdag 20. maj 2020

af

an

08:30

12:00

Frederikshavn

Göteborg

”STENA JUTLANDICA”

6

Onsdag 20. maj 2020

Onsdag 20. maj 2020

af

an

12:30

16:30

Göteborg

Valby Station

Bus

 

Udflugten er opdelt i 6 enkeltture (benævnt tur 1-6), således at der er mulighed for selv at bestemme, hvor stor en del man ønsker at deltage i.

Eksempelvis kan jyske medlemmer om ønskeligt selv tage færge den 17. maj 2020 fra Frederikshavn til Göteborg og starte turen der samt efterfølgende slutte turen i Frederikshavn.

Hele udflugten (1-6) vil dog kun blive gennemført, såfremt der melder sig mindst 20 deltagere til hver af de enkelte ture.

Tur-kode

Tur

Pris/person i DKK

1

Bus København-Göteborg

250

 

 

2 A

2 B

2 C

2 D

Færge Göteborg-Kiel (incl. aftenbuffet* og morgenmad):

 

1-sengs indvendig

1-sengs udvendig

2-sengs indvendig

2-sengs udvendig

 

 

1.270

1.460

1.000

1.100

 

 

3 A

3 B

3 C

3 D

Færge Kiel-Oslo (incl. aftenbuffet* og morgenmad):

 

1-sengs indvendig

1-sengs udvendig

2-sengs indvendig

2-sengs udvendig

 

 

2.330

2.830

1.430

1.680

 

 

4 A

4 B

4 C

4 D

Færge Oslo-Frederikshavn (incl. aftenbuffet*):

 

1-sengs indvendig

1-sengs udvendig

2-sengs indvendig

2-sengs udvendig

 

 

870

1.100

640

750

 

5

Færge Frederikshavn-Göteborg (incl. morgenmad):

 

 

260

6

Bus Göteborg-København

   250

* Aftenbuffetter er incl. drikkevarer.

 

Bindende tilmelding skal ske til Jens Bolt, e-mail: bolt@image.dk eller telefon 39 64 12 44 / 22 12 12 75 (mobil) senest søndag den 22. marts 2020.

 

Ved bestilling skal oplyses:

Fulde navn.

Fødselsdato.

E-mail adresse og/eller mobiltelefonnummer.

Hvem der eventuelt deles kahyt med.

Nøjagtig angivelse af, hvilke ture der ønskes deltagelse i (eks. 1, 2A, osv).                          

 

Indbetaling af rejsens pris skal ske til Selskabets bankkonto: 1551 - 517 5828 mærket "Kattegat", ligeledes senest 22. marts 2020.

Der er kun forhåndsbestilt et vist antal kahytter af hver slags, hvorfor chancen for at få ønsket kahytstype er størst ved hurtig tilmelding.

DFHS er ikke med i Rejsegarantiordningen, hvorfor deltagerne selv bedes tage højde herfor.

Venner og bekendte er velkommen til at deltage i udflugten.

Vel mødt til en uden tvivl interessant færgeudflugt.

Jens Bolt.

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

Tirsdag d. 6. oktober 2020 kl. 19:00

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

Så snart programmet for dette møde er på plads, lægges det ud på denne hjemmeside, men reserver allerede nu dagen.

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

Tirsdag d. 3. november 2020 kl. 19:00

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

Så snart programmet for dette møde er på plads, lægges det ud på denne hjemmeside, men reserver allerede nu dagen.

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

Torsdag d. 3. december 2020 kl. 19:00

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

VIGTIGT: Bemærk den ændrede dato. Mødet holdes ekstraordinært torsdag.

Så snart programmet for dette møde er på plads, lægges det ud på denne hjemmeside, men reserver allerede nu dagen.

Medlemsmøde I Odense

Lørdag d. 23. januar 2021 kl. 11:00

Medlemsmøde I Odense

Så snart programmet for dette møde er på plads, lægges det ud på denne hjemmeside, men reserver allerede nu dagen.