Kommende arrangementer

Kattegat rundt

Søndag d. 17. maj 2020 kl. 12:00 til Onsdag d. 20. maj 2020

Kattegat rundtKattegat rundt

Aflysning – Aflysning - Aflysning

 

I forbindelse med Covid-19 situationen, som har gjort at både Color Line og Stena Line har suspenderet de fleste af de ruter vi skulle havde været med, samt at de ikke kan sige noget om, hvornår trafikken igen optages i fuldt omfang, er det desværre nødvendigt at aflyse udflugten.

Begge rederier fastholder desuden deres afbestillings politik for grupper, hvilket indebærer vi skal afbestille senest i førstkommende weekend for at undgå økonomisk tab.

Alle som har tilmeldt sig udflugten skulle gerne havde fået direkte besked.

Det er naturligvis mit håb, at vi på et senere tidspunkt kan arrangere en udflugt/rundtur i lighed med den nu aflyste, men det må tiden vise.

Jens Bolt (17/3-2020)

Ordinær Generalforsamling 2020

Tirsdag d. 9. juni 2020 kl. 19:00

Ordinær Generalforsamling 2020

VIGTIGT: Bemærk den ændrede dato.

 

Kære medlemmer

Der er med beklagelse, at bestyrelsen for DFHS må aflyse foreningens generalforsamling, som var fastsat til den 7. april 2020. Med håbet om, at tilstanden i Danmark vil bedre sig i løbet af de næste måneder, vil vi afholde en ny generalforsamling tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19:00 med samme dagsorden, som er angivet i Færgefarten nr. 4 2019. Skulle situationen mod forventning stadig værre unormal, kan en ny aflysning komme på tale. Jeg vil derfor opfordre til, at alle følger med på hjemmeside eller Facebook op til den 9. juni 2020.

 

De bedste og varmeste hilsener til jer alle
Nils Munk

formand

Dagsordenen er iflg. Vedtægterne:

1.     

Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.

2.     

Formandens beretning.

3.     

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4.     

Budgettet for det løbende regnskabsår udarbejdet af bestyrelsen fremlægges.

5.     

Indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til formanden senest seks uger før den ordinære generalforsamling afholdes (dvs. senest tirsdag den 25. februar 2020).

6.     

Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for året 2021.

7.     

Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter.

 

På valg er følgende:

 

Bestyrelsesmedlemmer for en periode af to år:

Hans Henrik Petersen (villig til genvalg)

Hans-Henrik Fentz (villig til genvalg)

Ole Schou-Nielsen (villig til genvalg)

Jørgen Witthøft-Rasmussen (villig til genvalg).

 

Bestyrelsessuppleanter for en periode af 1 år:

Jan Vinther Christensen (villig til genvalg)

Michael Koefoed-Hansen (villig til genvalg)

Poul Carsten Sellebjerg (genopstiller ikke).

 

Som bestyrelsessuppleant i stedet for Poul Carsten Sellebjerg foreslår bestyrelsen Morten Salicath.

 

Revisor for en periode af 1 år:

Peter Olsen (villig til genvalg).

 

Revisorsuppleant for en periode af 1 år:

Hans Beck (ikke villig til genvalg).

 

Som revisorsuppleant i stedet for Hans Beck foreslår bestyrelsen Preben Jensen.

8.     

Eventuelt.

 

Mødet holdes hos DSB (Hovedkontor), Telegade 2, 2630 Taastrup, i Auditoriet, som er beliggende forbi receptionen i højre side.

Der vil tidligst blive åbnet kl. 18:00, hvor en repræsentant fra DFHS vil stå foran receptionen og vise adgang. Indtil generalforsamlingens start kl. 19:00 vil der være mulighed for hyggeligt samvær, billedbytning etc.

Telegade 2 er beliggende kun 7 minutters gang fra Høje Taastrup station med adskillige både tog- og busforbindelser. Gratis parkering kan finde sted på nogle pladser i Telegade, eller ved City 2, som kun er 4-5 minutters gang væk.

Det er naturligvis frit og gratis at deltage i generalforsamlingen, men da der bydes på en kop kaffe/the, henstiller bestyrelsen til, at man tilmelder sig til Jens Bolt, helst inden fredag den 3. april 2020, enten pr. mail til bolt@image.dk eller pr. telefon 39 64 12 44 eller 22 12 12 75 (mobil).

 

Vel mødt,

Nils Munk, formand.

 

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

Tirsdag d. 6. oktober 2020 kl. 19:00

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

Så snart programmet for dette møde er på plads, lægges det ud på denne hjemmeside, men reserver allerede nu dagen.

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

Tirsdag d. 3. november 2020 kl. 19:00

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

Så snart programmet for dette møde er på plads, lægges det ud på denne hjemmeside, men reserver allerede nu dagen.

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

Torsdag d. 3. december 2020 kl. 19:00

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

VIGTIGT: Bemærk den ændrede dato. Mødet holdes ekstraordinært torsdag.

Så snart programmet for dette møde er på plads, lægges det ud på denne hjemmeside, men reserver allerede nu dagen.

Medlemsmøde I Odense

Lørdag d. 23. januar 2021 kl. 11:00

Medlemsmøde I Odense

Så snart programmet for dette møde er på plads, lægges det ud på denne hjemmeside, men reserver allerede nu dagen.