Kommende arrangementer

Ordinær Generalforsamling 2021 - VIRTUELT

Tirsdag d. 13. april 2021 kl. 19:00

Ordinær Generalforsamling 2021 - VIRTUELT

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, og dagsordenen er iflg. vedtægterne.

1) Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.

2) Formandens beretning.

3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4) Budgettet for det løbende regnskabsår udarbejdet af bestyrelsen fremlægges.

5) Indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til formanden senest seks uger før den ordinære generalforsamling afholdes (dvs. senest tirsdag den 2. marts 2021).

6) Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår.

7) Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter.

På valg er følgende:

Formand for en periode af to år:
Nils Munk (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlemmer for en periode af to år:
Jens Bolt Kristensen (villig til genvalg)
Hans Otto Holmegaard Kristensen (villig til genvalg)
Jørgen Wiedemann (villig til genvalg).

Bestyrelsessuppleanter for en periode af et år:
Jan Vinther Christensen (villig til genvalg)
Michael Koefoed-Hansen (villig til genvalg)
Morten Salicath (villig til genvalg).

Revisor for en periode af et år:
Peter Olsen (villig til genvalg).

Revisorsuppleant for en periode af et år:
Preben Jensen (villig til genvalg).

8) Eventuelt.

Pga Corona-situationen afholdes generalforsamlingen desværre udelukkende virtuelt. Tilmelding bedes foretaget senest søndag den 11. april 2021 til Jens Bolt på email: bolt@image.dk . Alle tilmeldte vil senest dagen før generalforsamlingen modtage en mail med link til at logge sig på.

Regnskab og budget vil blive bragt på Selskabets hjemmeside. Medlemmer uden internetadgang kan rekvirere regnskab og budget ved henvendelse til kasserer Jørgen Wiedemann.

På bestyrelsens vegne

Nils Munk, formand

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 5. oktober 2021 kl. 19:00

Medlemsmøde i København

Så snart programmet er klart, vil det blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 2. november 2021 kl. 19:00

Medlemsmøde i København

Så snart programmet er klart, vil det blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Medlemsmøde i København

Torsdag d. 2. december 2021 kl. 19:00

Medlemsmøde i København

Så snart programmet er klart, vil det blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Medlemsmøde i Odense

Lørdag d. 22. januar 2022 kl. 11:00

Medlemsmøde i Odense

Så snart programmet er klart, vil det blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 1. februar 2022 kl. 19:00

Medlemsmøde i København

Så snart programmet er klart, vil det blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 19:00

Medlemsmøde i København

Så snart programmet er klart, vil det blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Kattegat rundt

Søndag d. 1. maj 2022

Kattegat rundt

Den planlagte tur Kattegat Rundt i maj 2020 måtte desværre aflyses på grund af Covid-19, og det bliver desværre heller ikke muligt i 2021.

Så på nuværende tidspunkt er planen at forsøge turen afholdt i maj 2022. Det bliver så lidt anderledes, da Stena Line i mellemtiden har valgt helt at lukke deres rute Oslo - Frederikshavn. Men så snart endelig tidspunkt og ny rute er planlagt vil dette blive annonceret.