Kommende arrangementer

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

Tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 19:00

Medlemsmøde I København (Høje Taastrup)

BEMÆRK ÆNDRET MØDEDATO FOR DETTE FOREDRAG.

Da værfterne lukkede

I perioden fra 1980 og frem til 2012 lukkede stort set samtlige danske nybygningsværfter. Årsagen var dels faldende efterspørgsel på tonnage og dels øget global konkurrence fra værfter i Østasien. Men værftslukningerne var ikke kun en afslutning på en epoke i dansk erhvervshistorie. De markerede også begyndelsen til noget nyt.

Fra de lukkede værfter opstod mindst 27 nye selskaber, der benyttede produktionsanlæg og værftsarbejdernes kompetencer på nye måder. I dag er flere af disse selskaber globale markedsledere indenfor udvikling af skibsmotorer, marinekedler, inertgassystemer, dieselkraftværker og IT-systemer til værfter og rederier.

I foredraget fortæller Thomas Roslyng Olesen om lukningerne af B&W, Nakskov Skibsværft, Aalborg Værft og Danyard i Frederikshavn og om de nye virksomheder, der opstod i forbindelse med værftslukningerne.

Thomas Roslyng Olesen er adjunkt og Assistant Professor, PhD, ved Copenhagen Business School, og har i mange forsket i og interesseret sig for netop denne del af den danske samfundshistorie. Han har desuden udgivet en bog om emnet.

Mødet holdes hos DSB (Hovedkontor), Telegade 2, 2630 Taastrup, i Auditoriet, som er beliggende forbi receptionen i højre side.

Der vil tidligst blive åbnet kl. 18:00, hvor en repræsentant fra DFHS vil stå foran receptionen og vise adgang. Indtil mødestart kl. 19:00 vil der være mulighed for hyggeligt samvær, billedbytning etc.

Telegade 2 er beliggende kun 7 minutters gang fra Høje Taastrup station med adskillige både tog- og busforbindelser. Gratis parkering kan finde sted på nogle pladser i Telegade, eller ved City 2, som kun er 4-5 minutters gang væk.

Pris for deltagelse er kr. 25,00 (incl. kaffe) som opkræves ved mødets start.

Tilmelding senest fredag den 1. marts 2019 til Jens Bolt, enten pr. mail bolt@image.dk eller telefon 39 64 12 44 eller 22 12 12 75 (mobil).

Vel mødt til et yderst spændende foredrag.
Jens Bolt

Generalforsamling

Tirsdag d. 2. april 2019 kl. 19:00

Generalforsamling

Dagsordenen er iflg. Vedtægterne:

1)   Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.

2)   Formandens beretning.

3)   Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.  

4)   Budgettet for det løbende regnskabsår udarbejdet af bestyrelsen fremlægges.

5)   Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til formanden senest seks uger før den ordinære generalforsamling afholdes (dvs. senest tirsdag den 19. februar 2019).

6)   Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for året 2020.

7)   Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter. På valg er følgende: Formanden for en periode af to år:

Nils Munk (villig til genvalg).

 

Bestyrelsesmedlemmer for en periode af to år. Jens Bolt Kristensen (villig til genvalg) Hans Otto Holmegaard Kristensen (villig til genvalg) Jørgen Wiedemann (villig til genvalg). Bestyrelsessuppleanter for en periode af 1 år: Jan Vinther Christensen (villig til genvalg) Michael Koefoed-Hansen (villig til genvalg) Poul Wilhelmsen (genopstiller ikke).

Som bestyrelsessuppleant i stedet for Poul Wilhelmsen foreslår bestyrelsen Poul Carsten Sellebjerg. Revisor for en periode af 1 år: Peter Olsen (villig til genvalg) Revisorsuppleant for en periode af 1 år: Hans Beck (villig til genvalg).

8)   Eventuelt.

Mødet holdes hos DSB (Hovedkontor), Telegade 2, 2630 Taastrup, i Auditoriet, som er beliggende forbi receptionen i højre side.

Der vil tidligst blive åbnet kl. 18:00, hvor en repræsentant fra DFHS vil stå foran receptionen og vise adgang. Indtil generalforsamlingens start kl. 19:00 vil der være mulighed for hyggeligt samvær, billedbytning etc.

Telegade 2 er beliggende kun 7 minutters gang fra Høje Taastrup station med adskillige både tog- og busforbindelser. Gratis parkering kan finde sted på nogle pladser i Telegade, eller ved City 2, som kun er 4-5 minutters gang væk.

Det er naturligvis frit og gratis at deltage i generalforsamlingen, men da der bydes på en kop kaffe/the, henstiller bestyrelsen til, at man tilmelder sig til Jens Bolt, helst inden fredag den 29. marts 2019, enten pr. mail til bolt@image.dk eller pr. telefon 39 64 12 44 eller 22 12 12 75 (mobil).

 

Såfremt der bliver tid til det, vil der efter generalforsamlingen blive vist enten nogle færgebilleder eller en færgefilm.

 

Vel mødt,

Nils Munk, formand.