TIDLIGERE ARRANGEMENTER
 

Afskedstur med BornholmerFærgen
17.- 18. maj 2018

Afskedsturen med BornholmerFærgen blev en bragende success takket være en stor imødekommenhed fra BornholmerFærgens side og en meget positiv, inspireret og engageret indsats af BornholmerFærgens personale og besætningsmedlemmer.

Vi fik i løbet af 46 timer en meget stor dosis færgeoplevelser, hvor omkring halvdelen af tiden blev tilbragt ombord på BornholmerFærgens fire færger.

Vi nåede følgende i denne rækkefølge:

Sejlads med ”HAMMERODDE” Køge/Rønne

Sejlads med ”POVL ANKER” Rønne/Mukran/Rønne

Sejlads med ”LEONORA CHRISTINA” Rønne/Ystad/Rønne

Besøg om bord på ”VILLUM CLAUSEN” i Rønne Havn

Sejlads med ”HAMMERODDE” Rønne/Køge


I arrangementet indgik diverse måltider lækkert serveret af færgernes cateringpersonale, ligesom vi fik diverse rundvisninger ombord på færgerne anført af skibsførere og seniorofficerer.

(Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz)

 

x

Extraordinært medlemsmøde


Onsdag den 11. april 2018 kl. 17:00

hos Danske Rederier i lokalet "Vogndækket", Amaliegade 33, 1256 København K.

REPRISE:

Med "BORNHOLM" til Tristan da Cunha.

På opfordring var det lykkedes at få en gentagelse af foredraget fra marts 2013, hvor Hans-Henrik (Hasse) Fentz fortalte om
passagerskibet "BORNHOLM", der i 1963 transporterede Tristan da Cunhas beboere tilbage til deres hjem, efter at de i havde været evakueret i 2 år i England p.g.a. vulkanudbrud.

Hasse har tre gange besøgt øen sammen med sin hustru. Han fortalte om ”BORNHOLM”s rejse og om livet på øen i dag. Foredraget var ledsaget af billeder og filmoptagelser.

(Fotos: Irene Fentz)

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018


afholdt
Tirsdag den 3. april 2018 kl. 19:00
hos DSB i Telegade 2, Høje Taastrup

 

Referat af generalforsamlingen kommer snarest ind her på hjemmesiden under "Generalforsamling" ovenfor.

 

Efter generalforsamlingen viste vores bestyrelsesmedlem Hans-Henrik ("Hasse") Fentz billeder fra hans og hustruens nylige rejse med "NORRÖNA" til Færøerne og Island i februar 2018.

(Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz)

Medlemsmøder i København (Høje Taastrup)

Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19:00

HH Ferries Group

COO Jens Ole Hansen fortalte nærmere om H-H-overfarten, som i det daglige markedsføres under navnet Scandlines Helsingør-Helsingborg.

Overfarten hører til en af de mest travle, og vi hørte lidt om fortiden, nuværende drift og ideer om fremtiden - deres færger, drift, økonomi, ejerforhold etc.

Desuden hørte vi nærmere om overgangen til el-drift på to af færgerne.

Alt i alt et yderst interessant og vel præsenteret foredrag.

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

Medlemsmøder i København (Høje Taastrup)

Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19:00

Danske Færger A/S

Adm. direktør John Steen-Mikkelsen fortalte levende om rederiet Færgen (det daglige kaldenavn for Danske Færger A/S).    

Vi hørte om rederiet fra dets start frem til nu. Desuden fik vi en idé om fremtiden for Danske Færger A/S og et mindre og inspirerende kursus i ledelse.

Det var en meget interessant aften, som havde tiltrukket et usædvanligt højt antal af vores medlemmer.

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

Medlemsmøde i Odense

Lørdag den 20. januar 2018 kl. 11:00 

Rundvisning m.m. hos DR-Fyn
Den nye el-færge "ELLEN"
Hyggeligt samvær - billedbytning

Det er efterhånden blevet en tradition med et medlemsmøde i Odense, så vi var meget glade for igen i denne sæson at kunne afholde et sådant møde.

Takket være vores medlem Finn Andersen blev mødet holdt hos DR-Fyn med følgende program (ca.-tider):

Kl. 11:15-12:15 rundvisning hos DR-Fyn krydret med en let og meget informativ causering af Finn Andersen over hans mangeårige arbejde som trafikredaktør. 

Kl. 12:15-13:30 frokost og hyggeligt samvær med mulighed for bytning/salg/køb af diverse færgeeffekter.


Foreningens salgsafdeling stillede op med et lille udvalg af varer.

Kl. 13:30-15:00 gav Trine Heinemann fra Ærø Kommune en yderst interessant, professionel og meget fængende præsentation om den nye el-færge "ELLEN", der forventes at være klar i løbet af året.

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

I januar 2018 fejrede FærgeRederierne (tidligere: Bilfærgernes Rederiforening) sit 50 års jubilæum.

I den anledning blev der afholdt en jubilæumsfrokost ombord på DFDSs passagerskib "PEARL SEAWAYS" ved kaj i København fredag den 12. januar 2018.

DFHS var blevet bedt om at stå for den historiske udsmykning. Vi fik fremstillet to plakater med færgeruterne dengang og nu, ligesom der blev lavet 10 runde dækkener til barbordene. Hvert dækken havde et tema, som var illustreret med billeder af 4 færger med tilhørende tekst.

Vores bestyrelse og redaktion var inviteret med til frokosten, hvor vi fik god reklame for vores aktiviteter, ikke mindst fra direktøren for FærgeRederierne og Færgen John Steen-Mikkelsen, som nævnte os i sin velkomsttale.

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

Medlemsmøde i København (Høje Taastrup)

Tirsdag den 5. december 2017 kl. 19:00

Mercy Ships

Viggo Bostrup fra organisationen Mercy Ships Danmark fortalte om ideen bag Mercy Ships, og beskrev levende arbejdet om bord på "Africa Mercy" ex "Dronning Ingrid", som netop i år kan fejre 10-års jubilæum under Mercy Ships vinger, og som han selv sammen med sin hustru har tjent om bord på.

De tidligere skibe, som organisationen disponerer over blev omtalt, og ikke mindst den nybygning, som forventes indsat i 2020, og som allerede nu har fået navnet "Global Mercy".
Som nylig medlem af DFHS havde Viggo Bostrup hjembragt en pejletavle fra "Africa Mercy", der stammede fra sejladsen på Storebælt, og som blev overrakt til DFHS formand Nils Munk.

(Foto: Hans Henrik Petersen)

I dagene 23.-24. november 2017 deltog DFHS med sin salgs- og informationsstand på Maskinmester Foreningens erhvervskonferencen Ajour 2017 i Odense for at gøre opmærksom på foreningen og sælge bøger, tidsskrifter og andet samt for at hverve nye medlemmer.
Som ved de tidligere år, var der mange deltagere, der kom forbi vores stand.

(Foto: Hans Henrik Petersen)

Medlemsmøde i København (Høje Taastrup)

Tirsdag den 7. november 2017 kl. 19:00

Krigssejlerne 1939-1945

 

Tidligere maskinmester, Gustav Schmidt Hansen, holdt foredrag om de 6.300 danske søfolk, som sejlede under 2. verdenskrig.

Krigssejlerne ydede en fantastisk stor og heltemodig indsats mod nazismen helt fra dag ét, og de fik ikke den opmærksomhed, de fortjente. Gustav Schmidt Hansen fortalte om de søfarendes indsats under 2. Verdenskrig fra dens begyndelse den 1. september 1939 til dens afslutningen med Japans kapitulation i august 1945.

Med en række historier beskrev Gustav Schmidt Hansen de barske forhold for de søfarende og omtalte også det nye mindesmærke i Mindelunden for de mere end 2000 søfarende, der mistede livet heraf ca. 1000 i allieret tjeneste.

(Foto: Hans Henrik Petersen)


DJK-SAMLERMARKED

Søndag den 8. oktober 2017

Kl. 10:30 – 15:30

i
Valby Kulturhus

xx

DFHS var igen repræsenteret på Dansk Jernbane-Klubs jernbane- og sporvejssamlermarked i Valby Kulturhus.

 

DFHS havde sin salgsbod på plads med et udvalg af bøger, postkort, effekter og andre færgerelaterede sager samt et nyt udvalg af second-hand maritime bøger.

(Foto: Hans-Henrik Fentz)

Medlemsmøde i København (Høje Taastrup)

Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 19:00


MIN BARNDOMS HAVN – SVANEKE


Medlem af DFHS-bestyrelsen, Hans-Henrik (”Hasse”) Fentz, viste billeder fra Svaneke Havn i 1950erne og fortalte om passager- og godstrafikken på de to ruter til henholdsvis København og Christiansø.


Hasse afveg i den forbindelse fra den angivne tidsperiode ved også at komme ind på, hvad der skete før og efter 1950erne.

(Fotos: Irene Fentz)

Medlemsudflugt


Havnsø - Sejerø
og
Havnsø - Nekselø

Lørdag den 16. september 2017

 

På denne udflugt prøvede vi begge Sejerøbugtens færger efter følgende plan:

Kl. 10:30

Vi mødtes ved færgelejet i Havnsø

Kl. 10:50

Afsejling fra Havnsø med ”SEJERØFÆRGEN”

Kl. 11:50

Ankomst Sejerø

 

 

Kl. 15:15

Afsejling fra Sejerø

Kl. 16:15

Ankomst Havnsø

 

 

Kl. 16:40

Afgang med ”NEKSELØFÆRGEN”

Kl. 17:00

Ankomst Nekselø

Kl. 17:00

Afgang Nekselø

Kl. 17:20

Ankomst Havnsø

Som bonus fik de, der ønskede det og kunne, en ekstratur med "SEJERØFÆRGEN" efter ankomsten til Sejerø, idet færgen returnerede til søs for en mand-over-bord-øvelse, som vi fik lejlighed til at overvære. Brandslangerne blev også afprøvet.

Ombord på begge færger blev vi modtaget med et varmt velkommen. Dygtige, engagerede og særdeles venlige besætningsmedlemmer viste os rundt på færgerne og fortalte med stolthed om deres arbejdsplads.

(Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz)

Bøjden - Fynshav 50-års jubilæumstur
og sejlads
Fynshav-Søby og Søby-Faaborg
Lørdag den 27. maj 2017

Lørdag den 27. maj 2017 var det 50 år siden, at overfarten Bøjden-Fynshav blev indviet. I den anledning og for at prøve M/F "FYNSHAV" efter ombygning og navneændring fra M/F "KYHOLM" var der arrangeret en udflugt på selve jubilæumsdagen således:

Kl. 10:45    Samling i Bøjden Færgehavn.
Kl. 11:00    Afsejling fra Bøjden med M/F "FYNSHAV".
Kl. 12:00    Afsejling fra Fynshav med M/F "FYNSHAV". Undervejs blev der serveret frokost incl. 1 øl/vand.
Kl. 13:00    Afsejling fra Bøjden med M/F "FYNSHAV".

Efter ankomsten til Fynshav kl. 13:50 gik vi fra borde og tog retur til Fyn med M/F "SKJOLDNÆS" efter nedenstående plan. Færgen skulle efter planen i begyndelsen af 2018 have været erstattet af en ny eldrevet færge, så turene med denne færge var planlagt som en form for afskedstur. Efter at udflugten var planlagt, meldte rederiet dog ud, at de alligevel ville klasse færgen for yderligere 5 års sejlads.

Kl. 14:20    Afsejling fra Fynshav med M/F "SKJOLDNÆS".
Kl. 15:30    Ankomst Søby.
Kl. 15:45    Afgang Søby med M/F "SKJOLDNÆS".
Kl. 16:45    Ankomst Faaborg.

Det var kun muligt at gennemføre denne udflugt på grund af meget stor velvillighed og support fra Rederiet Færgen. Stor tak til Færgen og til besætningerne på "FYNSHAV" og "SKJOLDNÆS", som var med til at give alle deltagere en uforglemmelig dag, hvor vejret viste sig fra sin absolut bedste side.

(Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz)

 

     
       
       

Tur med M/F "COPENHAGEN"
Gedser-Rostock
Lørdag den 6. maj 2017

Den sidste af de to nye færger til Gedser-Rostock-overfarten, M/F "COPENHAGEN", var nu indsat i daglig drift, og det var tid til at studere denne flotte nye færge nærmere.

Derfor var der arrangeret en udflugt i lighed med vores tidligere tur med søsterfærgen "BERLIN" (fandt sted 24. september 2016).

Vi var på en dobbelttur med M/F ”COPENHAGEN” med afgang fra Gedser kl. 11:00 og retur i Gedser kl. 14:45.

På rejsen fra Gedser til Rostock var der arrangeret besøg på broen og i maskinrummet. Vi blev velvilligt guidet rundt og godt informeret af engagerede skibsofficerer.

På returrejsen fra Rostock til Gedser nød vi Scandlines’ lækre frokost-buffet med all inclusive. Den blev serveret i restauranten, hvor der var reserveret borde med udsigt fremover til os.

En stor tak til Scandlines og dets ansatte for strålende hjælp og assistance med at arrangere denne meget vellykkede tur.

(Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz)

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017


afholdt
Tirsdag den 4. april 2017 kl. 19:00
hos DSB i Telegade 2, Høje Taastrup

 

Referat af generalforsamlingen er lagt ind her på hjemmesiden under "Generalforsamling" (Tryk på knappen ovenfor).

 

Medlemsmøde
Tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19:00

DFDS Færger og Skibe

DFDS' tekniske chef, Jesper Aagesen (som også er medlem af DFHS og aktiv i Forskningsgruppen), holdt et spændende foredrag om udviklingen i DFDS gennem de 150 år, som Selskabet har eksisteret.
Det blev en interessant gennemgang af rutenettet gennem årene og udviklingen i tonnagen, herunder de mange flotte passagerskibe. Foredraget afsluttedes med en præsentation af de nye ro/ro skibe fra Flensborg og Kina.
Det var en fin aften, og den afsluttende spørgelyst var stor.

(Fotos: Hans Henrik Petersen)

 

Besøg og foredrag på M/S Museet for Søfart i Helsingør
Lørdag den 25. februar 2017Det var et velbesøgt arrangement som DFHS afholdt i samarbejde med Museet for Søfart. Efter en god frokost i Museets Café holdt DFHS formand Nils Munk foredrag om Storebæltsoverfarten i Museets smukke foredragssal under Kronborgbroen.

Som den sidste overfartschef på både tog- og bilfærgerne var han med til at indstille først togfærgerne den 31. maj 1997 og bilfærgerne den 14. juni 1998. Han fortalte om det store arbejde fra ledelsen og medarbejdernes side for at holde overfarterne fuldt operationsdygtige indtil sidste afgang.
I de 114 år fra 1883 til 1997, der havde sejlet togfærger på Storebælt var der overført mere end 236 millioner passagerer og ingen af disse havde mistet livet under overfarten. Som afslutning vistes en video med den sidste tur over Bæltet med ”Dronning Ingrid”.

PS videoen og 6 andre film om Storebæltsoverfarten kan ses på linket: http://hum.ku.dk/kulturhistoriske-film/

(Fotos: Jens Bolt Kristensen)

 

Medlemsmøde
Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 19:00

M/F ”BERLIN” og M/F ”COPENHAGEN”

De to nye Scandlines-færger til Gedser-Rostock-overfarten har haft et langvarigt og omfattende byggeforløb. Men som bekendt skal man ind imellem gå grueligt meget igennem, før det bliver godt.

I Dansk Færgehistorisk Selskab har vi været så heldige ved to tidligere møder at have hørt om såvel det oprindelige som det ændrede projekt med disse to nye færger, og nu er så både M/F ”BERLIN” og M/F "COPENHAGEN" indsat på overfarten.

Projektchef ved Scandlines, Lars Jordt gav et spændende foredrag om tilblivelsen af de to færger og de store udfordringer, som Scandlines har stået overfor i byggeforløbet.

 

 

 

Medlemsmøde i Odense
Lørdag den 21. januar 2017 kl. 11:00

Igen i denne sæson var der arrangeret medlemsmøde i mødelokale "Filskov" på Danmarks Jernbanemuseum i Odense.

30 medlemmer deltog i mødet, hvor der i de første næsten 2 timer var hyggeligt samvær, og hvor der flittigt blev udvekslet nyheder, købt/solgt færgeeffekter, billed- og postkortbytning etc.

Herefter viste medlem af Færgefartens redaktion, Peter Olsen, gamle og hidtil ukendte færgebilleder under titlen "Hvad de gamle albums gemte" .

Alt i alt en rigtig god og spændende dag, som forhåbentlig kan gentages i årene fremover.

 (Fotos: Søren Stidsholt Nielsen, Søsiden, Fyns Amts Avis)

 

Besøg og rundvisning ombord på M/F "BROEN" i Nyborg
Mandag den 19. december 2016 kl. 11:00

Nyborg Kommune og Østfyns Museer havde inviteret medlemmerne i Dansk Færgehistorisk Selskab til at deltage i et besøg og en rundvisning ombord på færgen "BROEN", der ligger i Nyborg. Tanken er, at færgen med tiden skal indrettes som museumsfærge med fast plads i Nyborg.

Det blev en meget interessant oplevelse, hvor vi først fik en briefing om Nyborg Kommunes hensigt med færgen, og derefter kom vi rundt på hele færgen under kyndig vejledning af færgens nuværende ejere.

Efter rundvisningen bød Nyborg Kommune på kaffe og sandwiches.

 

 

Medlemsmøde

Tirsdag den 6. december 2016 kl. 19:00

i Høje Taastrup

v

Redaktør og mangeårig redaktionschef ved Fyns Amts Avis, Søren Stidsholt Nielsen, har boet og arbejdet tæt ved Det Sydfynske Øhav siden læretiden som journalist. Gennem mere end 45 år er det blevet til talrige sejladser med bl.a. færgerne på farvandets nuværende ruter plus på en del af de nu nedlagte ruter - og kameraet har alle dage været en fast makker på alle disse ture.

Søren Stidsholt Nielsen har i mange år været styrmand for Fyns Amts Avis’ maritime indhold i form af rubrikkerne "Koøjet" og "Søsiden", hvilket har ført til mange sømils reportageture fra sejlads med alle Øhavets færger til en Kap Horn-runding i verdens største sejlskib.

I 2015 udgav Fyns Amts Avis Søren Stidsholt Nielsens imponerende bog: "Øhavsfærger" om sejlads og færgefolk i det sydfynske - fra vind og damp til diesel og el. Bogen har været en stor succes og udkom i efteråret 2016 i 3. udgave.

Vi var så heldige, at Søren Stidsholt Nielsen (som er medlem af DFHS) kom og fortalte om tilblivelsen af bogen og den research, som lå bag. Der blev herunder vist et udpluk af de mange billeder, som forfatterne har taget gennem årene.

Søren Stidsholt Nielsen var så
venlig at donere et eksemplar af bogen "Øhavsfærger" til selskabets arkiv.

 

 

I dagene 24.-25. november 2016 deltog DFHS med sin salgs- og informationsstand på erhvervskonferencen Ajour 2016 i Odense for at sælge tidsskrifter, bøger, postkort og andet samt for at hverve nye medlemmer.

 (Fotos: Hans-Henrik Fentz)

”Åbent Hus”

DFHS-Arkivet
i
København


Tirsdag den 22. november 2016 kl. 15:00-17:00

Medlemmerne og specielt indbudte gæster var indbudt til ”Åbent Hus” i DFHS-Arkivet tirsdag den 22. november 2016 kl. 14:00-17:00.


Der var lejlighed til at se de forskellige sektioner i Arkivet, hvor medlemmer af Arkivgruppen guidede og svarede på spørgsmål.

Salgsafdelingen havde lagt bøger, postkort, plakater, tidsskrifter og meget mere frem til salg.


Foreningen var vært for en forfriskning og lidt snacks under arrangementet.

 (Fotos: Peter Hobel og Hans-Henrik Fentz)

Medlemsmøde


Tirsdag den 1. november 2016 kl. 19:00

i Høje Taastrup

vv

Grønlandssejlere og Siriusfupper

Pensioneret kaptajnløjtnant, Per Herholdt Jensen, har sejlet meget ved Grønland og Færøerne med Søværnets skibe. Siden 1982 har han udgivet i alt 7 bøger, hvoraf de fem direkte omhandler Søværnet i Grønland. I 2014 modtog han Kaptajn H. C. Lundgrens Legat for sit flådehistoriske forfatterskab.

Udover sit forfatterskab holder Per Herholdt Jensen også forskellige foredrag om blandt andet Forsvaret i Grønland og sine mange oplevelser i forbindelse med tjenesten.

Ved aftenens lysbilledforedrag skildrede Per Herholdt Jensen et til tider råt og ofte dramatisk, men samtidig særdeles interessant job, hvor Flådens inspektionsskibe
og -kuttere året rundt sejler de grønlandske farvande tynde for at løse en lang række vigtige opgaver.

Opgaverne for disse skibe spænder vidt:
1. Fiskeriinspektion, hvor eventuelle ulovligheder skal bringes til ophør.
2. Overvågning af søterritoriet, så det ikke bliver misbrugt af fremmede staters skibe.
3. Eftersøgninger og redningsaktioner – ofte i samarbejde med politiets kuttere og med Air Greenland.
4. Sejlads med grønlandske og danske politikere.
5. Og endelig assistance til Slædepatruljen SIRIUS med udlægning af depoter, reparation af hytter m.v.
    
De fleste opgaver bliver udført året rundt uanset vejr- og isforhold, men hvor den mindste fejltagelse kan blive skæbnesvanger for skib og mandskab. Vi fik som tilhørere virkeligt noget at vide om en side af søværnet, som kun de færreste har kendskab til. Et yderst interessant foredrag med flotte billeder til.

 (Fotos: Hans-Henrik Fentz)

DANISH MARITIME FAIR

cc

I dagene 25.-27. oktober 2016 deltog DFHS med sin salgs- og informationsstand på Danish Maritime Fair i Lokomotivværkstedet i København.

For første gang anvendtes de nyindkøbte bannere som blikfang for vores stand (Se billedet til højre)

 (Foto: Hans-Henrik Fentz)

Medlemsmøde
Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 19:00

i DSB Høje Taastrup

xx

Fähren verbinden

er et tysk udtryk, som kunne beskrives på dansk med "færger forbinder". Færgerne
forbinder byer, lande og kontinenterne. Men færgerne forbinder også mennesker. Og en tysker, som foredrog på dansk.

Vores medlem, Heino Sehlmann fra Hamburg, - som taler et godt dansk -, har fra barnsben interesseret sig levende for færger og har bl.a. fotograferet rigtig mange, siden han i 1986 fik sit første lille kamera.

Heino kom og fortalte om sine mange års oplevelser med færgerne, herunder vise et udpluk af sine mange fotografier - ikke mindst i trafikken mellem Tyskland og Danmark og hvordan, det netop forbinder mennesker.

Heino fortalte desuden lidt om vores tyske søsterselskab DFV (Deutscher Fährschiffahrtsverein), som han også er et aktivt medlem af.

 (Fotos: Hans-Henrik Fentz)

Jernbanesamlermarked

Søndag den 03. oktober 2016 kl. 09:30-15:00

Dansk Færgehistorisk Selskab var igen til stede i Valby Kulturhus med salgsvognen for at falbyde bøger, postkort og meget andet af færgehistorisk interesse.

 

cc

(Foto: Søfart)

Tur med M/F ”BERLIN”
Gedser-Rostock


Lørdag den 24. september 2016 var vi på en dobbelttur med M/F ”BERLIN” med afgang fra Gedser kl. 13:00 og retur i Gedser kl. 16:45. På rejsen mod Rostock nød Scandlines’ frokost-buffet med all inclusive. Den blev serveret i restauranten forskibs.

På returrejsen fra Rostock til Gedser var der arrangeret besøg på broen og i maskinrummet. Vi blev velvilligt guidet rundt og godt informeret af to engagerede skibsofficerer.

En stor tak til Scandlines og dets ansatte for strålende hjælp og assistance med at arrangere denne meget vellykkede tur, som også var begunstiget af et pragtfuldt vejr.

(Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz)

 

Sejlads med "MØN" på Nakskov Fjord
og
besøg på Nakskov Skibs- og Søfartsmuseum

cccvvv

Torsdag den 4. august 2016

 

Nakskov by fejrer i år 750 års jubilæum, ligesom det er 100 år siden, at Nakskov Skibsværft blev grundlagt. I den anledning blev der afholdt mange aktiviteter sommeren igennem. En af dem var besøg af den gamle færge "MØN", som var det sidste fuldt nittede skib fra Nakskov Skibsværft og i dag det ældste endnu eksisterende skib fra Nakskov Skibsværft, bygget i 1923. Færgen foretog sejladser ud i Nakskov Fjord. Vi var af sted på torsdag den 4. august 2016 kl. 11:00. Ialt var der 15 deltagere.

Turen varede 50 minutter og foregik i fint vejr med en smule vind og nogen sol.

Da vi var tilbage i Nakskov, gik vi samlet det korte stykke vej til Nakskov Skibs- og Søfartsmuseum, som er et mindre, men særdeles flot og interessant museum, og som er et ”must" for enhver, der har interesse for den maritime verden. Museet råder bl.a. over mange skibsmodeller og har som eksempel nylig modtaget en model af "PEDER PAARS" (størrelse 1:100) udført i zink.

Efter besøget på museet besøgte vi den lokale Marinestue, hvor den medbragte mad blev indtaget i hyggelige maritime omgivelser.

Ombord på "MØN", på museet og i Marinestuen blev vi af alle mødt med stor velvilje og entusiasme, hvilket gjorde dagen til en stor oplevelse.

Senere var det også muligt i Toldboden på egen hånd at besøge en lille udstilling om H. N. Andersen, der grundlagde ØK og Nakskov Skibsværft.

 (Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz)

 

Billeder fra turen - Klik her

Medlemsudflugt til Samsø
Lørdag den 21. maj 2016

Efter DFHS' tur i maj måned 2014 til Samsø, hvor der blev sejlet med henholdsvis M/F ”KYHOLM” og M/F ”KANHAVE”, var der sket større ændringer i færgebetjeningen af Samsø, idet Samsø Kommune havde indsat deres egen helt nye færge på ruten Hou-Sælvig, og Rederiet Færgens M/F ”KANHAVE” var flyttet til ruten Kalundborg-Ballen (ny anløbshavn).

Med disse ændringer på plads var der derfor arrangeret en ny færgetur, hvor der:
- blev sejlet med den moderniserede M/F ”KANHAVE”, nu omdøbt til M/F ”SAMSØ”
- var anløb af den nye Ballen færgehavn på Samsø
- blev sejlet med den helt nye færge M/F ”PPRINSESSE ISABELLA”.

Med overordentlig stor velvilje og gestus fra såvel Samsø Rederi som Rederiet Færgen var der arrangeret en udflugt med en dobbeltrejse Kalundborg/Ballen med M/F "SAMSØ" og to dobbeltrejser Sælvig/Hou med M/F "PRINSESSE ISABELLA".

Der var mulighed for påbegyndelse af turen fra enten Kalundborg (41 deltagere) eller Hou (12 deltagere). På både "SAMSØ" og "PRINSESSE ISABELLA" var der rundvisning af bro og maskinrum, og på færgerne stillede besætningerne engageret op, fortalte om færgerne og besvarede beredvilligt spørgsmål. På den ene af dobbeltturene med "PRINSESSE ISABELLA" fortalte selskabets direktør, Carsten Kruse, om rederiet og baggrunden for dets stiftelse, ligesom han forestod en del af rundvisningerne.

Den lange dag var for deltagerne fra Sjælland til ende i Kalundborg kl. 18:45, 10 timer efter afgangen fra Kalundborg.

Det blev en meget vellykket og interessant færgedag, ikke mindst takket være den store velvilje, venlighed og imødekommenhed fra rederiernes direktører, ansatte og færgernes besætninger.

 (Fotos: Hans-Henrik Fentz)


Jubilæumstur med DFDS til Oslo
20. - 22. april 2016

Dansk Færgehistorisk Selskab kunne den 20. april 2016 fejre sit 25-års jubilæum.
I den anledning blev der afholdt en særlig jubilæumstur med DFDS-færgen "PEARL SEAWAYS" fra København til Oslo og retur efter følgende plan:

 

Onsdag 20-04-2016 - torsdag 21-04-2016:

København - Oslo med velkomstdrink og fælles jubilæumsmiddag ombord

 

Torsdag 21-04-2016:

På egen hånd i Oslo

For de interesserede var der i Oslo arrangeret besøg ombord på de to veterandampskibe, passagerskibet "BØRØYSUND" og bugserbåden "STYRBJØRN". Til dette arrangement var der 32 deltagere

 

Torsdag 21-04-2016 - Fredag 22-04-2016

Oslo - København med fælles middag ombord

Jubilæumsrejsen kunne gennemføres takket være en stor gestus fra DFDS

Referat om og billeder fra turen - Klik her!

 

Referat om og billeder fra turen - Klik her!

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016


afholdt

Tirsdag den 5. april 2016 kl. 19:00

i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

 

Referat af generalforsamlingen er indført på denne side under "Generalforsamling"

"ASK" og "URD"
Medlemsmøde i Valby Kulturhus

Tirsdag den 1. marts 2016 kl. 19:00 

Netop i foråret 2016 var det 25 år siden, at tvillingefærgerne "ASK" og "URD" blev indsat på den daværende DSB-overfart mellem Aarhus og Kalundborg. Her afløste de Holberg-færgerne "NIELS KLIM" og "PEDER PAARS".


I den anledning fortalte først vores medlem, Hans Otto H. Kristensen om valget af de to færger, deres ombygning og tekniske formåen. Hans Ottos indlæg kan læses her. Herefter fortalte tidligere fastholdskaptajn Henrik Forman om arbejdet med at få klargjort færgerne, samt hvorledes det var at sejle med dem. Vores medlem Morten Salicath sluttede af med at fortælle om den daglige drift af færgerne, herunder ikke mindst de færgedisponeringer, der måtte foretages.
Alle tre foredragsholdere fortalte særdeles levende og interessant omkring de to færger, ligesom foredragene var understøttet af mange såvel billeder som illustrationer.


Til mødet var der rekordtilslutning med 54 tilhørere, som alle fik en dejlig oplevelse med sig hjem.

(Fotos: Jens Bolt Kristensen)

 

FÆRGEREDERIET JADROLINIJA

Medlemsmøde i København


Tirsdag den 2. februar 2016 kl. 19:00

Dette statsejede Kroatiske færgerederi blev stiftet i Rijeka i 1947 som en sammenslutning af flere små færgerederier, som havde sejlet langs den kroatiske kyst siden 1872.

I dag hører Jadrolinija til blandt de absolut største i verdenen og opererer over 50 færger af forskellig art. Jadrolinija-færgerne besejler ikke bare lokale ruter langs den Kroatiske kyst og de mange øer, som findes, men også større internationale ruter.

Med udgangspunkt i "færge-mekka-byen" Split fortalte Jens Bolt levende og engageret såvel om rederiet som nogle af de mange ruter, som er i området, herunder vise billeder fra Split og omegn. Foredraget var ledsaget af mange færgebilleder.

Som afslutning viste Jens Bolt en serie billeder (hovedsageligt med færger) fra et krydstogt i Adriaterhavet og Det østlige Middelhav i oktober 2015.

 

 

MEDLEMSMØDE OM C-bed, Floating Hotels

Tirsdag den 1. december 2015 kl. 19:00 i Valby Kulturhus

C-bed er et firma, som har specialiseret sig i at indkvartere medarbejdere indenfor offshore-branchen. Dette sker via tidligere færger, som så er ombygget til flydende hoteller der i længere tid kan ligge tæt på det arbejdssted man servicerer.

Salgschef Flemming Hjorth kom og fortalte levende om firmaet C-bed, deres organisation, hvilke opgaver de udførte, og navnlig gennemgik deres flåde af tidligere færger, som er ombygget til at kunne klare en fast indkvartering af mange mennesker i en længere periode. Vi hørte desuden om den helt aktuelle situation for firmaet samt fremtidsplanerne, som bl.a. omfattende et nyere skib som var under ombygning på FAYARD ved Lindø.
Foredraget var understøttet af mange fine illustrationer og billeder mm af firmaets skibe.


 

DFHS på Ajour 2015 i Odense

19. og 20. november 2015

For andet år var DFHS repræsenteret på Ajour med en stand på Maskinmestrenes erhvervskonferences udstilling i Odense Congress Center. Det har været muligt at deltage, takket være stor velvilje fra Maskinmestrenes Forening.

Også i år var der mange besøg på vores stand. DFHS medlemmer, sejlende maskinmestre, udstillere og maskinmester studerende kom forbi. Der var stor interesse for vores bogsalg, spørgsmål om færger, og flere udtrykte interesse for medlemsskab af DFHS.
Alt i alt to fine dage i Odense.

(Fotos: Hans Henrik Petersen)

MEDLEMSMØDE I ODENSE OM BC FERRIES (CANADA)
Lørdag den 14. november 2015

Vort medlem Heino Sehlmann fra Hamburg gav et spændende foredrag om det canadiske færgeselskab baseret på sit besøg i Vancouver området i foråret 2015. Heino mestrer dansk i fin stil og 22 personer deltog i arrangementet, der foregik i et dejligt mødelokale på Danmarks Jernbanemuseum.

(Fotos: Jens Bolt og Anja Sehlmann)

MODELBYGNING AF STOREBÆLTSFÆRGE

Medlemsmøde tirsdag den 3. november 2015, kl. 19:00 i Valby Kulturhus

Tidligere bygningskonduktør, Arne Larsen, er en multikunstner med sine hænder og fingre og har bl.a. bygget en flot modeljernbane hjemme i privaten.

Til denne modeljernbane har Arne Larsen bygget en særdeles flot og tro kopi af Storebæltsfærgen "Dronning Ingrid", nøjagtigt som den så ud ved indsættelsen i 1951.  Modellen er i størrelse H0, dvs. 1:87, og måler således omkring 1,25 m. i længden. Der er brugt over 1.000 timer på at bygge modellen.

Arne Larsen fortalte om arbejdet med bygningen af modellen, som han havde medtage til mødet.

(Fotos: Peter Olsen)

 

 

 

TUR MED FJORD LINES "STAVANGERFJORD"

Fredag den 23. til søndag den 25. oktober 2015

 

Vores to medlemmer i vest, Søren Lund Hviid og Per Jensen havde arrangeret denne spændende og interessante sviptur med Fjord Lines flotte gasdrevne cruisefærge "Stavangerfjord" på ruten Hirtshals-Stavanger-Bergen-Stavanger-Hirtshals. Der var 30 deltagere.

Afgangen fra Hirtshals fredag aften blev lidt forsinket på grund af storm dagen forinden, så de fleste gik hurtigt til ro, også for at opleve at opleve den meget kønne tur fra Stavanger og nordpå til Bergen lørdag morgen og formiddag. Her sejles der indenskærs det meste af strækningen, og med al respekt for Oslofjorden, så er strækket Stavanger-Bergen både længere og mere spændende.

Lørdag formiddag havde vi fået stillet et konferencelokale på øverste dæk til rådighed. Her bød Fjord Line på kaffe, vand og frugt, og Søren og per havde udarbejdet en spændende quiz om Fjord Line og deres færger.
Der var ikke mulighed for at komme af i Bergen, hvilket dog var uden betydning, da opholdet p.g.a. forsinkelsen kun varede ca. 45 minutter. Herefter gik det sydpå igen, og på dette stræk var der arrangeret besøg på såvel broen som i maskinrum, hvor "Stavangerfjords" meget venlige besætning beredvilligt viste rundt.

Aftensmaden (som sammen med 2 x morgenbuffet var inkluderet i deltagerprisen) blev indtaget samlet i Commander Buffet, og også her fortjener Fjord Lines topkarakter. Virkelig flot og velsmagende aftenbuffet, med drikkevarer af det kendte mærke "ad libitum" var indbefattet.
Søndag morgen ankom vi helt rettidigt retur til Hirtshals efter en dejlig tur. Stor tak til Søren Lund Hviid og Per Jensen smat til Fjord Line og ikke mindst besætningen om bord på "Stavangerfjord".

(Fotos: Jens Bolt)


 

MEDLEMSMØDE I KØBENHAVN

MØNS DAMPSKIBSSELSKAB

Tirsdag den 6. oktober 2015, kl. 19 i Valby Kulturhus

 

De to forfattere til bogen om Møns Dampskibsselskab, Jens Birch og Ole Gold gav et underholdende foredrag om bogens indhold og dens tilblivelse.

Historien om Møns Dampskibsselskab, der eksisterde fra 1897 til 1934, er en beretning om et lokalt initiativ, der fik skabt gode transportforhold for Mønboerne, men som måtte lukke da konkurrencen fra lastbiler og rutebiler, der kunne overføres med færgen mellem Kalvehave og Koster, blev for stor.

Bogen er udgivet på de to forfatteres forlag J-Bog, hvor der på hjemmesiden www.j-bog.dk er lagt billeder og historier ind, som er fremkommet efter bogens udgivelse.


HAVNERUNDFART I KØBENHAVN

Lørdag den 26. september 2015

 

Der deltog 37 medlemmer, familie og venner, hvor der var afgang fra Ndr. Toldbod præcis kl. 14.00 med en indchartret Netto-båd.

Turen var begunstiget af et dejligt solrigt sensommervejr, således deltagerne også kunne nyde udflugten fra den åbne del af båden. Undervejs blev der serveret en øl eller vand pr. deltager.

Fra Ndr. Toldbod sejlede vi tværs over havnen til Refshalebassinet efterfulgt af bassinet bag Nyholm (hvor der ligger rigtig mange gamle færger), videre rundt om Frederiksholm via Snedkergraven og Erdkehlgraven. Herefter via Inderhavnen og Christianshavns Kanal ud til Sydhavnen, hvor vi kom ind i såvel Teglværksløbet, Fordgraven og Sluseløbet.

Sluttelig gik turen direkte gennem Syd- og Inderhavnen tilbage til Ndr. Toldbod, hvortil vi ankom næsten lige til den fastsatte tid, kl. 16.00. De mange gamle færger, som nu for de flestes vedkommende er ombygget til husbåde, bled ivrigt fotograferet, ligesom der via højtaleren blev givet diverse oplysninger om de enkelte færger. En stor tak til alle der bidrog hertil.

(Fotos: Jens Bolt)


ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015


afholdt

Tirsdag den 14. april 2015 kl. 19:00

i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

 

Referat af generalforsamlingen findes på denne side under "Generalforsamling"


 

FÆRGEUDFLUGT TIL GEDSER-ROSTOCK

Lørdag den 11. april 2015

I den anledning af, at de nuværende to "Prinsefærger" på overfarten Gedser-Rostock som bekendt afløses af to nybygninger med forventet indsættelse i eftersommeren og ved juletid 2015, var der med meget stor hjælp og velvilje fra Scandlines' side arrangeret en afskedstur efter følgende plan:  

Busafgangen var fra Valby Station (Lyshøjgaardsvej-siden) kl. 08:15 med opsamling ved Ølby Station ca. kl. 09:00.

Overfarten (incl. bussen) var med "Kronprins Frederik"s afgang fra Gedser kl. 11:15. Undervejs blev Scandlines’ frokostbuffet med drikkevarer (ubegrænset) nydt af de 65 deltagere i færgens restaurant. Herefter var der rundvisning på færgen, hvor færgens besætning gjorde en stor og påskønnet indsats.

Ordinær ankomst til Rostock var kl. 13:15, men på grund af udgående trafik fra Rostock måtte færgen vente og ankom med ca. ½ times forsinkelse til færgelejet i Rostock. Derefter kørte bussen under floden Warnow og ud til Warnemünde. Her blev "Kronprins Frederik" fotograferet på udgående efter den forsinkede kl. 13:30-afgang fra Rostock. Desuden var det muligt at få et glimt af, hvad der var tilbage af de gamle færgelejer i Warnemünde.

Returrejsen blev foretaget med "Prins Joachim" med afgang fra Rostock kl. 15:30. Undervejs var der ligeledes på denne færge en fin rundvisning.

Efter ankomst til Gedser kl. 17:30 var det muligt at fotografere "Prins Joachim"s afgang kl. 17:45, hvorefter der kørtes retur til Ølby og København

 (Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz)

Medlemsmøde

i

København


i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19:00

Barndommen ved fyrene

Tidligere skibsfører ved Scandlines, Ole Kolborg , kom og fortalte om sin barndom ved danske fyrtårne, hvor hans far var fyrmester.

Det drejede sig om fyrene på/ved Romsø, Hals Barre, Fornæs, Anholt og Esbjerg, i hvilke områder færgerne spillede en meget stor rolle. Ligesom meget andet indgik det naturligvis som et stort element i erindringerne, som Ole Kolborg præsenterede på en levende og interessant måde.

 (Fotos: Hans-Henrik Fentz)

Medlemsmøde

i

København


Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 18:00

 

i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

 

EL-FÆRGER I DANMARK

Green Ferry Vision er et projekt, som undersøger mulighederne for at bygge en række el-færger, der skal afløse nogle af de nuværende dieseldrevne færger. I første omgang er det planen at udskifte Ærøfærgerne med el-færger, men på sigt vil el-færgerne også kunne sejle på andre ruter i Danmark. 

Alt i alt en særdeles spændende nytænkning indenfor traditionel færgefart, og som - hvis det bliver en succes - uden tvivl kan udbredes til mange ruter også udenfor Danmark

Det lykkedes at få to af initiativtagerne til Green Ferry Vision til at komme og fortælle nærmere om det spændende projekt. Det drejede sig Naval Architect Jens Kristensen og projektkoordinator Henrik Hagbarth Mikkelsen, som åbent og levende beskrev det interessante projekt. Tilhørerinteressen var meget stor, hvilket specielt fremgik af spørgerunden efter præsentationen.

 

Medlemsmøde

afholdt i

København

Tirsdag den 2. december 2014 kl. 19:00

i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

 

 

FÆRGERNE OMKRING SCOTLAND IV


Næstformanden, Hans-Henrik ("Hasse") Fentz, afsluttede sin visning af billeder fra rejser med Caledonian MacBrayne (CalMac) siden 1986.


Denne gang vistes hovedsageligt billeder fra ruterne omkring den nordligste del af vestkysten af Scotland og de nordligste ydre Hebrider.

(Fotos: Irene Fentz)

Medlemsmøde

i

København

Tirsdag den 4. november 2014 kl. 19:00

afholdt 

i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby 

 

Norske færger

Færgeentusiasten Anders Riis holdt foredrag om norske færger før og nu, både de, som sejler indenrigs, og de, som sejler til og fra Norge.

Anders gav os et strejftog i udviklingen af norsk færgefart, som rummer mange forskelligartede færger, ruter og rederier.

Som bonus viste Anders Riis uddrag af sin nye bog med masser af billeder om de danske træfærger.

Bogen er omtalt på www.omtanke.dk og kan købes ved henvendelse til: riis@omtanke.dk

 

 

Medlemsmøde

afholdt i

Odense

 Lørdag den 1. november 2014

kl. 10:00 - 17:00

 

Medlemsmødet i Odense foregik med hyggeligt samvær med ligesindede, kiggen på billeder, billedbytning, køb og salg af bøger, udstilling af færgemodeller og meget andet, heriblandt:

 

50 år med fotografiapparat og færger

Vort svenske medlem, Alf Arvidsson, har gennem godt 50 år interesseret sig for og flittigt fotograferet færger. Han kom og viste et lille udpluk af sine mange billeder - primært fra Øresund og Storebælt i 1950erne og 1960erne. Billederne blev krydret med diverse baggrundshistorier.

Mødet var som sædvanligt arrangeret af vores fynske medlem, Peter Therkildsen, og der var rekordfremmøde denne gang med 26 deltagere

 (Fotos: Hans-Henrik Fentz)

 

Medlemsmøde

tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 19:00

i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby 

50 år med fotografiapparat og færger

 
Fra Skagerrak til Bornholm

Vores svenske medlem Alf Arvidsson viste et nyt udpluk af sine mange færgebilleder fotograferet de seneste 50 år.

Aftenens hovedemne var ”Fra Skagerrak til Bornholm”, og der blev vist billeder af Kattegatsfærger på Jyllandssiden, færger mellem småøerne i Syddanmark, ruterne mellem Danmark og Tyskland, mellem Sverige og Tyskland og som afslutning Ystad - Rønne. Noget fra Øresund var der også.

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

 

Jernbanesamlermarked

Søndag den 05. september 2014 kl. 10:00-15:00

Dansk Færgehistorisk Selskab var igen til stede i Valby Kulturhus med salgsvognen for at falbyde bøger, postkort og meget andet af færgehistorisk interesse.

(Foto: Hans-Henrik Fentz)

MEDLEMSUDFLUGT

til Nordvesttyskland

gvhhyj


Torsdag den 4. september 2014 - søndag den 7. september 2014:

26 deltagere fra Sjælland, Lolland og Jylland deltog i denne periode i Dansk Færgehistorisk Selskabs 4 dages udflugt med bus til Nordvesttyskland.

Turen, der var begunstiget af masser af sol og ingen regn, blev således:

Torsdag den 4. september: Bustransport København-Kolding-Groningen. Der blev gjort et kort ophold i Flensburg, hvor deltagerne fik et glimt af den nybyggede skotske færge "Loch Seaforth", der næsten var færdigbygget på værftet der.

Fredag den 5. september: Et totimers besøg på Meyer Werft i Papenburg, hvor værftet blev forevist. Det imponerende store og næsten færdigbyggede krydstogtsskib "Quantum of the Seas" lå ved udrustningskajen. Derfra kørte man til Emden, hvorfra man sejlede til øen Borkum - en to timers sejltur. Fra færgehavnen foregik transporten med smalsporstog til "hovedstaden" på øen - en tur på ca. 15 minutter. Efter et kortere ophold gik returrejsen til Eemshaven, hvortil færgeturen tog ca. 50 minutter. Fra Eemshaven var der en kort bustur til hotellet i Groningen.

Lørdag den 6. september: Fra Groningen kørtes til Norddeich, hvorfra færgen til øen Norderney afgik kl. 11:00. Overfartstiden varierede mellem 45 og 60 minutter afhængig af strøm og tidevandniveau. Efter nogle timers ophold på Norderney returneredes til Norddeich, hvorfra bussen kørte til færgehavnene Nessmersiel og Bensersiel, hvor færger og terminaler kunne studeres. Dagen sluttede på et hotel i Nordenham.

Søndag den 8. september begyndte med en færgeoverfart fra Nordenham til Bremerhaven. Så var der havnerundfart i den travle Bremerhaven havn, først med egen bus og derefter med sightseeingbåd. Bagefter gik turen til Wischhafen, hvor der blev sejlet med færge tværs over Elben til Glückstadt, hvorfra turen gik direkte tilbage til Kolding og København, hvor et meget vellykket og interessant arrangement var færdigt.

(Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz)

 

xc

Besøg på "Sirena Seaways" og havnerundfart med "Sønderho" i Esbjerg
torsdag den 14. august 2014

 

Dansk Færgehistorisk Selskab afholdt denne dag et arrangement i Esbjerg, hvori 26 personer deltog.

Først gik vi ombord på M/S ”Sønderho”, som med afgang kl. 10:45 sejlede os på en kombineret havnerundfart og sælsafari. Besætningen ombord på "Sønderho" havde sørget for flot solskinsvejr, der gjorde turen til en stor oplevelse, specielt da det også blev gjort muligt for os at tage gode billeder af vort næste besøgsmål: "Sirena Seaways", der kom fra Harwich. På tilbageturen skiftede vi skib i Nordby på Fanø og fortsatte kl. 13:10 med færgen "Fenja" tilbage til Esbjerg.

 

Kl. 13:30 samledes vi i DFDS-terminalen, hvor vi blev modtaget af skibets kaptajn, Carsten Pedersen, som efterfølgende guidede os rundt på "Sirena Seaways". Under turen så vi broen, passageraptering,  restauranter, shop, lastdæk og endeligt maskinkontrolrummet. Kaptajnen fortalte meget engageret og levende om skibet, livet ombord og om den højt prioriterede sikkerhed ombord. Besøget, der varede to timer, afsluttedes med, at DFDS var vært ved en sandwich og en sodavand i skibets restaurant, hvor der blev stillet spørgsmål, som kaptajnen beredvilligt besvarede, ligesom vi hørte lidt om hans oplevelser til søs.

Selskabet bringer en stor tak til både Rederiet Færgen og DFDS, uden hvis velvilje det vellykkede arrangement ikke havde kunnet gennemføres.

(Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz)

 

Medlemsudflugt til Samsø


Lørdag den 24. maj 2014

Inden der i efteråret 2014 skulle ske ændringer i færgebetjeningen af Samsø, hvor Samsø Kommune skulle indsætte deres egen færge på ruten Hou-Sælvig, benyttede Dansk Færgehistorisk Selskab sig af lejligheden til en udflugt i det gamle rutemønster. Færgen skulle omrokere sine nuværende færger, således at M/F ”KANHAVE” ville blive flyttet flyttet til ruten Kalundborg-Ballen (ny anløbshavn), og M/F ”KYHOLM” ville blive flyttet til ruten Bøjden-Fynshav.

Turens første led var med "KYHOLM" fra Kalundborg til Kolby Kås kl. 09:15. Under overfarten var der fælles morgencomplet i skibets panoramasalon. Fra Kolby Kås kørtes med bus ad omveje til Sælvig. Undervejs fortalte chaufføren om, hvad vi passerede tillagt små anekdoter. Efter et ophold i Sælvig fortsatte vi med "KANHAVE" fra Sælvig til Hou og retur til Sælvig.

I Sælvig holdt bussen igen parat. Den førte os til pladsen for den nye Ballen færgehavn lidt syd for den nuværende Ballen havn. Her ventede Teknisk Forvaltningschef i Samsø Kommune, Søren Stensgaard, på os. Han fortalte levende om byggeriet og viste os beredvilligt rundt.

Turen gik videre med bus til Kolby Kås, hvorfra "KYHOLM" førte os tilbage til Kalundborg. Under denne overfart serveres et middagsmåltid i skibets agtersalon. Turen afsluttedes kl. 19:20 i Kalundborg.

En stor tak til rederiet Færgen og til deres engagerede og velvillige kaptajner, officerer og besætningsmedlemmer, som gjorde denne afskedstur med henholdsvis "KYHOLM" og "KANHAVE" på deres nuværende ruter til en stor oplevelse for alle deltagerne på et varm og solrig dag.

(Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz)

(Klik på billederne for at se dem i større format)

DFHS large

Ordinær generalforsamling

afholdt tirsdag den 1. april 2014 kl. 19:00

i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

Referat kan snart ses under fanen "Generalforsamling"

 

Efter generalforsamlingen var der:

1. Færgequiz udarbejdet af Jørn-Bent Jensen. 3 vindere fik hver en færgebog som præmie

2. Næstformanden Hans-Henrik ("Hasse") Fentz viste billeder fra et besøg om bord på den tidligere danske færge "WESTERLAND" i 2011 i Lautoka på Fijiøerne

 

MEDLEMSMØDE
i
København


Tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19:00


i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby


Specielle færgeoperationer 

Det er heldigvis ikke hverdagskost, at færger i Danmark involveres i specielle operationer som følge af havari på jernbanebroer. 

Imidlertid er det sket indenfor de sidste godt 2 år, hvor længere tids lukning af først Storstrømsbroen og senere Limfjordsbroen bevirkede en masse omrokeringer af diverse tog, og hvor færgerne lige pludselig spillede en stor rolle.   

Vort medlem Morten Salicath, ansat i DSB, var primus motor i planlægningen af alle disse omrokeringer, og Morten fortalte engageret og levende ved aftenens møde nærmere om og viste billeder fra de operationer, der blev foretaget.   Dette galdt ikke mindst de mange overførsler, der blev foretaget med Stena-Rail-færgen. 

 

 

MEDLEMSMØDE
i
København
Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 19:00


Udbud af danske færgeruter

Tidligere projektleder og nuværende fuldmægtig i Transportministeriet, Jørn Juhl Rasmussen, der gennem en årrække har siddet med "fingeren på pulsen" omkring færgeudbuddene, fortalte levende ved aftenens møde om processerne, vilkårene og kravene omkring færgeudbuddene med hovedvægten lagt på betjeningen af Bornholm og overfarterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg

Medlemsmøde i København tirsdag den 3. december 2013 kl. 19:00 i Valby Kulturhus

 Danmark og DDR under den kolde krig, herunder færgernes betydning


Journalist Jesper Clemmensen, som i efteråret 2012 udgav bogen "Flugtrute Østersøen", fortalte meget levende og spændende om den usynlige mur, som var mellem Danmark og DDR under den kolde krig og om de mange flugtforsøg, der fandt sted over Østersøen. Jesper Clemmensen har brugt 7 år på research af sin bog, hvorunder han har arbejdet intenst i Stasi-arkiverne samt opsøgt personerne fra dengang.

Forskellige oplysninger om færgerne har han fået fra Dansk Færgehistorisk Selskab (v. Morten Salicath og Hans-Henrik Fentz)

Der var rekordtilslutning til mødet, hvor der også var mulighed for at købe en signeret bog til speciel farvørpris.

Medlemsmøde i København tirsdag den 5. november 2013 kl. 19:00 i Valby Kulturhus

 

50 år med fotografiapparat og færger

 

Vort medlem, Alf Arvidsson, har gennem godt 50 år interesseret sig for og flittigt fotograferet færger.

Alf kom og viste et lille udpluk af sine mange billeder - primært fra Øresund og Storebælt - og krydrede disse med diverse baggrundshistorier.

 

 

Medlemsmøde i Odense lørdag den 2. november 2013

 

Medlemsmødet foregik på Klostervej 11, 5000 Odense C, i festlokalet i kælderen med hyggeligt samvær med kiggen på billeder, billedbytning, køb og salg af bøger og meget andet.

Mødet var arrangeret af Peter Therkildsen.

 

Medlemsmøde i København tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 19:00

Nye færger til Gedser-Rostock-overfarten

Den 2. november 2010 havde vi besøg af direktør Claus Nikolajsen og projektchef Lars Jordt fra Scandlines. De fortalte om et nyt færgekoncept på Gedser-Rostock-overfarten, herunder ikke mindst bygningen af 2 nye færger, som skulle navngives hhv. "Copenhagen" og "Berlin".

Som bekendt er det ikke helt gået efter de nævnte planer, og i stedet har Scandlines nu indgået en hensigtserklæring med STX Finland Oy om bygningen af to nye færger, denne gang af dobbeltender-typen.

Projektchef Lars Jordt fra Scandlines og skibsingeniør Johannes Johannesson stillede meget velvilligt op og fortalte denne gang om de nyeste planer for Gedser-Rostock-overfarten og dens fremtidige færger i løbet af et par interessante timer.

 

 

Jernbanesamlermarked

Søndag den 29. september 2013 kl. 10:00-15:30

Dansk Færgehistorisk Selskab var igen til stede i Valby Kulturhus med salgsvognen for at falbyde bøger, postkort og meget andet af færgehistorisk interesse.

TUR TIL DEN ENGELSKE KANAL

Torsdag den 19. september 2013 - søndag den 22. september 2013

En meget vellykket tur over 4 dage med moderne langtursbus fra Valby Station til Dunkerque i Nordvestfrankrig, hvor der var overnatning i 3 nætter.

Der blev sejlet 3 dobbeltture over Den engelske Kanal til Dover, en fra Dunkerque med "DELFT SEAWAYS" og "DUNKERQUE SEAWAYS", og to fra Calais med "DIEPPE SEAWAYS", "PRIDE OF KENT" og "SPIRIT OF BRITAIN".

En kort rundtur i Dover blev også gennemført.

"PRINS RICHARD" bragte os i begge retninger over Fehmernbælt.

Turen kunne kun lade sig gennemføre ved en særdeles stor velvillighed og sponsorering fra DFDS og Scandlines, til hvem der rettes en stor tak.

(Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz)

 

Med ”BORNHOLM” til Tristan da Cunha

x


I anledning af en invitation fra Bornholms Marineforening i Rønne gentog næstformanden, Hans-Henrik (”Hasse”) Fentz sin billed- og filmforedrag, der var blevet afholdt i København den 5. marts 2013 (se nedenfor).

Ved mødet deltog bestyrelsemedlemmer og andre medlemmer af Bornholms Marineforening ligesom nogle besætningsmedlemmer fra "BORNHOLM"s rejse til Tristan da Cunha i 1963 var inviteret og mødt op.

(Fotos: Irene Fentz)

Medlemsudflugt

til

Hundested-Rørvig-overfarten

Lørdag den 17. august 2013

 

Takket være stor velvilje fra rederiets side blev der sejlet flere ture med "NAKKEHAGE" og "ISEFJORD", ligesom der var et besøg ombord på "SKANSEHAGE". Sidstnævnte forventes taget helt ud af drift i slutningen af august måned 2013.

Fra rederiets ledelse og færgernes besætninger blev der stillet op med en interessant forevisning af store dele af færgerne.

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

abc

def

gh

ij

 

x

UDFLUGT TIL RØDBY-PUTTGARDEN - 50-ÅRS JUBILÆUM

Tirsdag den 14. maj 2013

Det var desværre ikke muligt – på selve jubilæumsdagen – at arrangere en tur alene i Dansk Færgehistorisk Selskabs regi.

I stedet sponserede Scandlines os ved stor venlighed pladser ved et arrangement, som de afviklede i samarbejde med Lolland Kommune.

Arrangementet fandt sted på det tyske færge ”DEUTSCHLAND” i løbet af 2 rundture.

Der indgik en frokost ombord, og der var tre foredrag (Rødbyhavn og Fugleflugten v/ museumsinspektør Lene T. Buur, Færgefartens historie v/ rederiinspektør Palle B. Jensen og Rødvin og oksekød – Sydlollands internationale forbindelser gennem tiden v/ museumsinspektør Lars Ewald Jensen).

Ombord var der også en udstilling om Fugleflugtslinjen v/ Rødby/Holeby lokalhistoriske arkiv.

Efter det sidste foredrag var der arrangeret besøg på broen, hvor rederiinspektør Palle B. Jensen sammen med de to tyske navigatører meget venligt og beredvilligt forklarede om færgens funktioner.

Der deltog 20 medlemmer i udflugten, som heldigvis op ad dagen blev begunstiget af ganske fint vejr, hvorved der blev rig lejlighed til at fotografere rutens færger, som alle sejlede med signalflagene vajende.

 

 

MEDLEMSMØDE

i København

Tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19:00

Med ”BORNHOLM” til Tristan da Cunha

xx

I 2013 er det 50 år siden, at det bornholmske ”66-selskab”s passagerskib ”BORNHOLM” transporterede en stor del af Tristan da Cunhas beboere fra England hjem til øen i Sydatlanten, efter at de 2 år tidligere i 1961 var blevet evakueret på grund af et vulkanudbrud.


Tristan da Cunha betegnes som verdens mest afsides beliggende beboede ø. Den kan kun nås med skib, da der ikke findes nogen flyveplads på øen.


Næstformanden, Hans-Henrik (”Hasse”) Fentz viste billeder og en kort film fra skibets rejse i 1963. Desuden fortalte Hasse, der tre gange har besøgt øen sammen med sin hustru, lidt om livet på øen i dag. Foredraget var ledsaget af billeder.

(Fotos: Irene Fentz)

MEDLEMSMØDE

i

København


Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19:00

Livet som orlogspræst

Sognepræst ved Jesuskirken, Frank Bjørn Christensen, har flere gange været udstationeret som orlogspræst, startende i 1994 i Adriaterhavet med HDMS "OLFERT FISCHER" og sidste gang i 2008 med overvågning ud for Libanons kyst ombord på HDMS "PETER TORDENSKIOLD".

Frank Bjørn Christensen fortalte meget belevent om livet ombord som orlogspræst, herunder de rent skibsmæssige aspekter samt viste billeder fra sine togter og udstationeringer.

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

 

MEDLEMSMØDE

i

København


Tirsdag den 4. december 2012

Færger i Japan og Julehygge

Vores medlem, Søren Lund Hviid, var i foråret 2012 på en 3 uger lang ferie i Honshu-, Kansai- og Hokkaido-regionerne i Japan. Formålet var primært at se og opleve de mange færger, som sejler i det japanske ørige, og det blev til intet mindre end sejlads med 31 forskellige færger, spændende fra små shuttle-færger over ro/pax-færger til store oceangående cruise-færger.

Søren kom og fortalte om sine oplevelser og viste et udpluk af sine mange billeder fra turen til Japan. Det var både spændende og interessant.   

Efter Sørens foredrag var der i lighed med sidste år julehygge, herunder "julequiz", gløgg og æbleskiver m.m.

 

 

 

MEDLEMSMØDE

i

ODENSE


Lørdag den 10. november 2012 kl. 10:00 - 16:00


Hyggeligt samvær med ligesindede, kiggen på billeder, billedbytning, køb og salg af bøger og meget andet.


Dagens tema var: Færger i Japan, hvor Søren Lund Hviid, der i foråret var på en færgerejse i Japan, var til stede og fortalte lidt fra turen og besvarede spørgsmål.

 

 

 

MEDLEMSMØDE

i

København (Valby Kulturhus)


Tirsdag den 6. november 2012 kl. 19:00

 

"Hvad de gamle albums gemte"

 

Medlem af Færgefartens redaktion, Peter Olsen, havde været så heldig at erhverve en del gamle og hidtil ukendte færgebilleder, samtidigt med, at han har "dykkede ned" i sine egne gamle fotos. 

Peter viste os disse billeder, samtidigt med, at han causerede lidt over de enkelte overfarter - primært med fokus på det gamle SFDS-rederi.

Billederne omfattede:
- dias fra Peters fars feriebilleder fra 60´ene og 70´erne (Færger fra DK + omegn)
- fotos fra Holger B.D.Sørensen, Hedehusene, fra det sydfyenske område + lidt Storebælt
- fotos ovetaget fra Ole Jensen, Nakskov, som har fået dem fra Tom Lauritsen (Europa + DK)
- egne SFDS fotos

 

Jernbanesamlermarked

Søndag den 07. oktober 2012 kl. 10:00-15:30

var Dansk Færgehistorisk Selskab til stede ved Dansk Jernbane-Klubs samlermarked i Valby Kulturhus med salgsvognen for at falbyde bøger, postkort og meget andet af færgehistorisk interesse.

 

 

MEDLEMSMØDE

i

DieselHouse, København


Tirsdag den 2. oktober 2012 kl. 19:00

"SELANDIA" - verdens første oceangående motorskib

Færgeentusiasten og forfatteren bag ovenstående nye bog, Anders Riis, fortalte om verdens første oceangående motorskib "SELANDIA".

I forbindelse med skrivningen af den nye bog gennemgik Anders Riis et omfattende kildemateriale, og det lykkedes at finde mange hidtil ukendte oplysninger både om bygningen af ”SELANDIA” og dets efterfølgende driftsperiode hos ØK, noget som Anders fortalte os mere om.

"SELANDIA" blev afleveret til ØK fra B&W den 17. februar 1912 og har således netop i år haft 100-års jubilæum.

Der var inden foredraget mulighed for at besigtige museet i DieselHouse.

 

x

 

FÆRGEUDFLUGT TIL BORNHOLM

 

Lørdag den 29. september 2012

 

 

 

Takket være stor gestus fra Rederiet Færgen og dets velvillige og engagerede personale kunne følgende heldagsarrangement denne dag gennemføres med 40 deltagere:

 

 

1. Med Bornholmerbussen fra København til Ystad kl. 07:00

 

2. Med "LEONORA CHRISTINA" fra Ystad til Rønne kl. 08:30 (inkl. morgenmad og brobesøg ombord)

 

 

3. Rundvisning på "HAMMERODDE" i Rønne (inkl. besøg på broen og i maskinrummet)

 

 

4. Frokost i Marineforeningen i Rønne

 

 

5. Rundvisning på "VILLUM CLAUSEN" i Rønne (inkl. besøg på broen og i maskinrummet)

 

 

6. Besøg i maskinrummet på "LEONORA CHRISTINA" i Rønne

 

 

7. Hjemrejse med "LEONORA CHRISTINA" fra Rønne til Ystad kl. 18:30 (middag ombord)


 

8. Fra Ystad med Bornholmerbussen, der ankom til København kl. 21:25.

 

(Fotos: Irene & Hasse Fentz)

 

Er der en fremtid for (private) danske færgerederier?

 

Netværksmøde med Dansk Færgehistorisk Selskab som medarrangør afholdt

 

Mandag den 17. september 2012 kl. 10:30 - 14:00

 


 

 

 

 

 

x

(Udflugtssponsor)

 

Medlemstur Tårs-Spodsbjerg

Lørdag den 12. maj 2012

Ialt 38 deltog i udflugten, hvor foreningen markerede skiftet til nye færger på overfarten.

15 deltagere startede i Spodsbjerg og tog en dobbelttur med "ODIN SYDFYEN" afg. kl. 09:15.  Herefter tog denne gruppe en dobbelttur med "LOLLAND" afg. kl. 12:15.

23 deltagere startede i Tårs og tog en dobbelttur med "ODIN SYDFYEN" afg. kl. 10:15. Herefter tog denne gruppe en dobbelttur med "LOLLAND" afg. kl. 13:15.

Ombord på "LOLLAND" viste Seniorkaptajn Thorbjørn Kragesteen rundt på den særdeles flotte nye færge, og både bro og maskine blev flittigt besøgt. På "ODIN SYDFYEN" var der også flittigt besøg på både bro og i maskine. Overalt på de to færger blev vi modtaget med en meget stor venlighed og imødekommenhed af et særdeles engageret personale. En stor tak til "Færgen" for et meget flot arrangement.

Venligste hilsener
Jens Bolt

(Foto: Jens Bolt)

DFHS large

Ordinær generalforsamling

afholdt tirsdag 17-04-2012 kl. 19:00

i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

Referater kan ses under fanen "Generalforsamling"

Efter generalforsamlingen viste Jens Bolt Kristensen lysbilleder af DSB-færger i perioden 1963-1969.

 

f

Med fragtskib fra Europa over Atlanterhavet og Stillehavet til Singapore 2009

MEDLEMSMØDE

Tirsdag den 06-03-2012 kl. 19:00

i

Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

Foreningens næstformand, Hans-Henrik (”Hasse”) Fentz var i 2009 sammen med sin hustru passager på det kombinerede fragt-, tank- og containerskib ”MAHINABANK” på en rejse, der strakte sig over 3 måneder med anløb af bl.a. flere interessante stillehavsøer.

Hasse fortalte om og viste billeder fra denne rejse. Foredraget omfattede bl. a.:

Skibe, vi så på vores tur

Håndtering af fast og flydende gods

Passage af Panamakanalen

Livet ombord

Turistmæssige oplevelser

og meget mere

 

x

MEDLEMSMØDE

afholdt

Tirsdag den 07-02-2012 kl. 19:00

i

Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

Da det den 14-04-2012 var 100 år siden, at "TITANIC" ramte et isbjerg på dets fart mod U.S.A. og efterfølgende sank, kom den danske ekspert i "TITANIC", Ole Kolborg, og fortalte levende og engagret om selve forliset og de mange myter bag. Der er således i tidens løb sagt, skrevet og digtet meget om luksuslineren, og Ole Kolborg bibragte os mere sandhed og klarhed over disse forhold.

Ole Kolborg er tidligere skibsfører i Scandlines og har brugt en stor del af sin tid på maritimt historisk forskning med hovedvægten på transatlantiske passagerskibe, og under hvilket emne Ole Kolborg har deltaget i TVs "Kvit eller Dobbelt".

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

 

 

MEDLEMS- & JULEMØDE

afholdt

Tirsdag den 06-12-2011 kl. 19:00

i

Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

Vi kombinerede det faglige med lidt julehygge, hvorfor mødet havde følgende indhold:

Vores bestyrelsesmedlem, Lars Valentin, har gjort et kæmpearbejde for at bringe M/F "SJÆLLAND" (ex "DRONNING INGRID") retur til Danmark. Om det lykkes, kan vi kun håbe på, men Lars fortalte om hele forløbet med et væld af møder, indhentning af økonomiske tilsagn, udarbejdelse af præsentationsmateriale o.s.v., o.s.v. En spændende og interessant historie om det arbejde, der ligger bag. Det var ikke småting!

Efter Lars' foredrag blev der serveret gløgg og æbleskiver, og der blev afholdt en færgequiz (med præmie til bedste score).

 

MEDLEMSMØDE

i

Odense

Klostervej 11, 5000 Odense C, festlokalet i kælderen, indgang fra gården,

 afholdt lørdag 26-11-2011 kl. 10:00-16:00

Der var hyggeligt samvær med ligesindede, kiggen på billeder, billedbytning, køb og salg af bøger og meget andet.

 

Medlemsmøde

afholdt i

Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

 

Tirsdag 01-11-2011 kl. 19:00

om

British Columbia Ferries & Washington State Ferries

Vores bestyrelsesmedlem, Jens Bolt, fortalte om og viste billeder fra ovennævnte to færgerederier, som begge har en ganske anseelig størrelse.

De to rederier opererer både mange ruter og forskelligartede færger og er begge særdeles effektive og interessante.

Vi hørte nærmere om, hvorledes færgetrafikken fungerer "over there".

 

Medlemsmøde afholdt

Tirsdag 04-10-2011 kl. 19:00

i

DFDS House, Sundkrogsgade 11, 2100 København Ø

om

Brandene på "LISCO GLORIA" og "PEARL OF SCANDINAVIA"

DFDS' informationschef, Gert Jakobsen, fortalte nærmere om brandene på ovennnævnte skibe, hvor "LISCO GLORIA" den 09-10-2010 blev ramt af en voldsom brand, og hvor der den 13-11-2010 opstod brand på vogndækket af "PEARL OF SCANDINAVIA".

DFDS stillede velvilligt lokaler til rådighed og bød efterfølgende på en forfriskning m.m.

 

SIDSTE OVERFART MED MOLS-LINIEN KALUNDBORG-AARHUS

Onsdag den 14. september 2011 sejlede "MAREN MOLS" den sidste tur på ruten med afgang fra Kalundborg kl. 15:00 og ankomst Aarhus ca. kl. 18:00.

Mols-Linien havde været så venlige at invitere interesserede DFHS-medlemmer gratis med på nævnte tur, således at der blev taget  en pæn afsked.

 

 

VikingLinetour

20 ÅR
1991-DANSK FÆRGEHISTORISK SELSKAB-2011


I anledning af, at det i 2011 var 20 år siden, at DFHS så dagens lys, var der gjort lidt mere ud af sensommerudflugten. I samarbejde med VIKING LINE, Danmark, var 28 deltagere (medlemmer, familie, venner m.m.) på en enestående og yderst vellykket oplevelses- og luksustur som følger:


STOCKHOLM – (MARIEHAMN, Åland, ganske kort stop)- HELSINGFORS-TALLINN t/r,
med VIKING LINES flotte færger, M/S "GABRIELLA", M/S "MARIELLA" og M/S "VIKING XPRS" fra
19-08-2011 til 22-08-2011

Programmet var:
Dag 1 (19-08-2011): Afgang fra Kastrup med SAS kl. 09:20 til Arlanda, hvorefter der var tid til rådighed inden afgang fra Stockholm kl. 16:45


Dag 2 (20-08-2011): Ankomst til Helsingfors kl. 09:55, afgang til Tallinn kl. 11:30, ca. 4 timers ophold i Tallinn, retur kl. 18:00 til Helsingfors, overnatning på Hotel Grand Marina eller lignende 4* hotel, centralt beliggende, inkl. morgenmad.


Dag 3 (21-08-2011): Helsingfors på egen hånd indtil afgang kl. 17:30.


Dag 4 (22-08-2011): Ankomst til Stockholm kl. 09:40. Dagen til egen rådighed indtil afgang med SAS kl. 19:00 fra Arlanda med ankomst til Kastrup kl. 20:10.

(Fotos: Jørn-Bent Jensen)

 

 

 

 

(Udflugtssponsor)

 

(Udflugtssponsor)

 

Sommerudflugt til Sydfynske Øhav

Sejlads med 4 færger

Lørdag den 18-06-2011

Udflugt til det Sydfynske Øhav for at tage afsked med ”Søby-Færgen” (forventes udfaset i efteråret 2011), ”Thor Sydfyen” (erstattes af ”Kanhave” forventeligt i efteråret 2011) og ”Faaborg II” (erstattes af nybygning foråret 2012).

Udflugten foregik efter følgende fartplan:

Afgang Bøjden
09:00 "Thor Sydfyen"
Ankomst Fynshav
09:50
Afgang Fynshav
10:20 "Skjoldnæs"
Ankomst Søby
11:30
Afgang Søby
12:50 "Søby-Færgen"
Ankomst Faaborg
13:50
Afgang Faaborg
14:00 "Faaborg II"
Ankomst/afgang Lyø
14:40
Ankomst/afgang Avernakø
15:10
Ankomst Faaborg
15:40

18 deltagere mødte op og fik en dejlig dag med mange gode oplevelser, inklusive besøg i styrehuse og i maskinrum. Besætningerne på alle færgerne var meget imødekommende, hjælpsomme og fortalte gladeligt om "deres" færgeoverfart og "deres" færge.

(Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz)


TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN TS

PINSESTÆVNE 2011

Torsdag 09-06-2011 - Pinsedag søndag 12-06-2011

ved Havnegade / Nyhavn i København

DFHS stillede op med sin salgsbod på kajen fredag, lørdag og søndag.

(Fotos: Irene Fentz)

DFHS large

Ordinær generalforsamling

afholdt tirsdag 05-04-2011 kl. 19:00

i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

Referater vil snarest kunne ses under fanen "Generalforsamling"

Efter generalforsamlingen berettede næstformanden Hans-Henrik ("Hasse") Fentz til ledsagelse af nogle billeder lidt om "DUEODDE"'s salg og overlevering til de nye New Zealandske ejere i efteråret 2010.

(Fotos: Hans-Henrik Fentz & Nils Munk)

 

MEDLEMSMØDE

i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

Tirsdag 29-03-2011

For 20 år siden, det år, hvor Selskabet så dagens lys, kolliderede M/F "DRONNING MARGRETHE II" med M/S "BORE BRITANNICA".


Pens. skibsinspektør ved DSB Tom A. Larsen og pens. skibsfører i DSB Tage Mikkelsen berettede levende om, hvordan man fik styr på en meget skadet færge, fik den tømt og repareret, så den igen blev til en færge efter 4 måneder og 120 mio. DKK.

(Fotos fra arrangementet: Hans-Henrik Fentz - Fotos fra uheldet: Jørn-Bent Jensen))


GOD GAMMELDAGS
HYGGE / BYTTE / KØBE AFTEN

Medlemsmøde blev afholdt

i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

Tirsdag 01-03-2011 kl. 19:00

Denne aften blev vores gode gamle hyggeaftener genoplivet.

I løbet af aftenen blev der vist følgende film fra vores arkiv:

"Færgen Djursland - En epoke er slut"

"Ny færge Grenaa 1995"

""Kongen" til Kiel 17/12/1995"

"Med toget over Østersøen"

""FYN" - Statsbanernes nye Storebæltsfærge"

"Rangering på de nye storfærger"

 

 

OestreFaerge

HAMMER BAKKE – ORØ

Medlemsmøde

i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby,

Tirsdag 01-02-2011

Direktør Svend Jensen, eller i daglig tale, kort og godt "Færge-Svend" fortalte levende og med lune færgeriets historie fra 1745, hvor hans familie tog over, indtil nutiden.

Svends familie har i flere generationer stået for færgefarten til Orø, også den fra Holbæk, og vi hørte Svend causere over de mange år i færgeriets tjeneste.

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

Medlemsmøde

afholdt

i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

Tirsdag 07-12-2010 kl. 19:00

FÆRGERNE OMKRING SCOTLAND III

Næstformanden, Hans-Henrik ("Hasse") Fentz, fortsatte sin visning af billeder fra rejser med Caledonian MacBrayne (CalMac) siden 1986. Denne gang vistes billeder fra ruterne omkring den nordlige del af vestkysten af Scotland og de nordlige ydre Hebrider.

 

Medlemsmøde

i ODENSE

blev afholdt lørdag 13-11-2010 kl. 10:30-16:30

Vort medlem, Peter Therkildsen, havde lavet et fint arrangement med tilhørende forplejning.

20 medlemmer mødte op, bl. a. fra Malmö, Aalborg og Hamburg. Der blev byttet billeder og postkort, og man fik sig mangen en hyggelig passiar, ligesom de flotte skibsmodeller blev beundret.

Peter Christensen havde medbragt sin imponerende model af "TURELLA", bygget af Legoklodser, og Frank Petersen havde 6 modeller af Ærøfærger med - alle bygget til Marstal Søfartsmuseum.

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

Scandlines

Medlemsmøde

i Valby Kulturhus

Tirsdag 02-11-2010

Direktør Claus Nicolaisen og Projektchef Lars Jordt fortalte os om planlægningen af de nye færger til ruten Gedser – Rostock. Det var et meget detaljeret foredrag ledsaget af masser af tegninger og billeder. Der var meget for alle typer af færgefans inklusive navigatører og maskinmestre.

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

Faergen reduced

DANSKE  FÆRGER A/S

(Tidligere: Nordic Ferry Services A/S)

Nordic Ferry Services A/S har skiftet navn, og der sker store ting på den hjemlige færgefront.

Medlemsmøde i i Valby Kulturhus tirsdag 05-10-2010

Direktør Per Gullestrup kom og fortalte levende og detaljeret om det nye rederi og om bl.a. deres håb om at få politisk opbakning til at konvertere de 3 nybygninger fra Sietas-værftet (den ordre, vi kender i dag) til den banebrydende LNG-drift, som er baseret på flydende naturgas.

Det interessante emne tiltrak ikke færre end 45 medlemmer

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)


Jernbanesamlermarked

Søndag 26-09-2010 kl. 10:00-15:30

Dansk Jernbane-Klub afholdt samlermarked i Valby Kulturhus, hvor DFHS var til stede med salgsvognen for at faldbyde bøger, postkort og meget andet af færgehistorisk interesse.

Vognen var bemandet af formanden, næstformanden og sidstnævntes hustru

(Foto: Irene Fentz)

M/F „VENØSUND‟ (Bygget 1931)

Lørdag den 24-07-2010

Rundtur om Venø

17 friske DFHSere - fjorten sjællændere og tre jyder (hvor bliver jyderne af?) - var kørt den lange vej op til Venø for at få en tur rundt om øen med Danmarks ældste aktive træfærge "Venøsund". Vejret var perfekt. Ikke for varmt, ikke for koldt, ikke for blæsende. Skipper og overfartsleder Thorkild Brosbøl stod ved roret - eller rettere sagt ved joy-sticket - på den godt to timer lange sejltur. Thorkild Brosbøl var ansat i alt i 42 år ad to omgange. Første gang fra 1959-1963 og fra 1966-2004 - de sidste år som overfarts-leder. Den 79 år gamle færge er en adræt ældre dame, som skød en fart af syv knob, og deltagerne kunne nyde Venøs afvekslende landskab fra søsiden. Der blev ivrigt fotograferet, og efter deltagerne var sat i land i Kleppen, tog "Venøsund" lige en æresrunde, så den kunne fotograferes fra alle vinkler, inden den satte kursen mod Struer, hvor den ligger oplagt.

(Tekst og fotos: Erik Wilhelmsen)

Lørdag 12-06-2010 besøgtes DFDS Canal Tours på Trangravsvej i København.

Adm. direktør Erik Holsko fortalte om selskabets historie og lidt om planerne for fremtiden fulgt af en rundvisning på området.

Derefter foretogs en rundtur i den ydre del af Københavns havn ombord på den batteridrevne havnerundfartsbåd "DEN GRIMME ÆLLING". Bådfører Jesper Zacho fortalte om båden og dens usædvanlige og miljøvenlige fremdriftsmaskineri, ligesom guiden Sarah Dedieu krydret med anekdoter fortalte om de historiske bygninger og anlæg, vi passerede. På den specielt designede rundtur kom man tæt på husbåde, krydstogtsskibe, yachts og passagerskibe.

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

 

Photo 101974

 

Ordinær Generalforsamling

afholdt 26-04-2010 i Valby Kulturhus

Efter generalforsamlingen vistes 3 gamle film fra DSB ("Transporter for tyskerne under 2. verdenskrig", ""DRONNING INGRID" 1951" og "Isvinter 1947")  

 

 Medlemsmøde hos DFDS

16-03-2010

i DFDS's administrationsbygning, som er

 tegnet af tegnestuen
DISSING+WEITLING og er en perle i sig selv.

 Indvendigt har DFDS sat sit maritime præg på indretningen med pli for den lange historie.

Kamera kunne medtages og anvendes, da der overalt var et væld af smukke malerier og mange
flotte skibsmodeller, som vi fik lov til at fotografere.
 

Programmet var (ca. tider):


19:00: Velkomst, hvorefter Henrik Vaupel, informationschef gennem mange år, fortalte om opgaven med at koordinere indretningen af det ny domicil, planerne for huset, modellerne, hvordan historien og modellerne blev brugt, og ikke mindst, hvad man især skulle lægge mørke til.

19:30: Rundtur i huset.

20:00: Informationschef Gert Jacobsen fortalte om selskabet i dag og dets fremtidsplaner.

20:30: Rederiet bød på en lille forfriskning.

         :Afslutning
 

 
 

KØBENHAVNS HAVN

eller, som det hedder i dag: CMP, Copenhagen - Malmö Port, er en af Nordeuropas største krydstogthavne.

Krydstogtchef Arnt Møller Pedersen fortalte og viste billeder 02-03-2010

 

 

"INTERNATIONAL FÆRGEAFTEN"

01-12-2009

Først vistes en ca. 45 minutter lang optagelse fra "AFRICA MERCY" (ex "DRONNING INRID").

Optagelsen var foretaget af et besætningsmedlem, Murray Crawford, og vi kom rundt og så både storebæltsfærge og hospitalsskib, ligesom vi fik et indblik i livet ombord kommenteret på engelsk.

Et gensyn med "DRONNING INGRID" i sit nye liv, hvor vi så mange detaljer fra hendes tid på Storebælt.

(Fotos af lærredet med Murray Crawford & "Africa Mercy": Irene Fentz)

Efter pausen:

FÆRGERNE OMKRING SCOTLAND II

Næstformanden, Hans-Henrik ("Hasse") Fentz, fortsatte sin visning af billeder fra rejser med Caledonian MacBrayne (CalMac) siden 1986.

Denne gang vistes billeder fra ruterne omkring Sound of Mull og fra Oban til Coll, Tiree, Barra og South Uist.

CalMac er det skotske statsrederi, der trafikerer vestkysten af Skotland og Hebriderne med ca. 30 færger af varierende størrelse.

ODENSE

Medlemsmøde i Odense 14-11-2009 i hyggeligt samvær med ligesindede, kiggen på billeder, billedbytning, køb og salg af bøger og meget andet

Mødet var arrangeret af vort medlem Peter C. Therkildsen

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

"HANS HEDTOFT"

03-11-2009

Navigatør/skibsfører/ingeniør Claude Enoch fortalte løst og fast om dette skib og dets forlis den 30. januar 1959. Foredraget var ledsaget af overheads

 

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

"JERNBANEFÆRGEAFTEN"

06-10-2009

Fhv. museumsleder for Jernbanemuseet, William Dancker-Jensen, fortalte om danske jernbanefærger med entusiasme og kærlighed.

Foredraget var ledsaget af lysbilleder, hvoraf mange var fra Dancker-Jensens eget skatkammer af færgefotos

 

 

Dansk Jernbane-Klub afholdt samlermarked 04-10-2009 i Valby Kulturhus, hvor DFHS var til stede med salgsvognen for at faldbyde samlemodeller, bøger, postkort, plancher m.m.m.

 

 

M/F IDA OG M/F MØN

     M/F IDA ved Bogø 08-06-1992    M/F MØN ved Kalvehave 05-06-1993 

Klik på billederne for større og bedre billeder

(Fotos: Erik Wilhelmsen)

Lørdag 22-08-2009 havde Dansk Færgehistorisk Selskab en udflugt med M/F Ida Bogo/Stubbekobing/Bogo og besaa den gamle færge M/F Møn i Stege

 

 

FYRET, OVERFARTSMUSEET OG ISBÅDSMUSEET

 Alle 3 ting ligger i Korsør og nærmeste omegn

Vi besøgte lørdag den 13-06-2009 alle 3 steder

På Overfartsmuseet fik vi en rundvisning og så også de ”hemmelige” depoter

Vi kørte videre til fyret, og her var der også kyndig vejledning og ledsagelse

Til slut besøgte vi Isbådsmuseet

Som en overraskelse havde Ingvard Skøtt arrangeret, at deltagerne fik høre "Koen" (det bundfaste fyr, der stod ved indsejlingen til Korsør, og som nu er sat på land ved den gamle færgehavn) brøle nogle gange

 

 

ASKØ-FEJØ-FEMØ

En vellykket dagsudflugt 02-05-2009 i et pragtfuldt sommervejr til 3 øer i Smålandshavet - fra Bandholm til Askø og tilbage med "ASKØ", fra Kragenæs til Fejø og tilbage med "CHRISTINE" samt fra Kragenæs via Fejø til Femø og direkte tilbage til Kragenæs med "FEMØSUND".

Under overfarten til Femø ombord på "FEMØSUND" fortalte fhv. skibsfører, overfartsleder og medreder Tage Andersen levende om sine 46 år på overfarterne til Femø, ligesom han have medbragt sin store samling af billeder fra overfarten gennem tiderne til beskuelse.

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

afholdt 25-04-2009 i Valby Kulturhus

Efter generalforsamlingen vistes 4 gamle film fra Storebæltsoverfarten

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

BILLEDARRANGEMENT I ODENSE

Medlems-, hygge-, se på billeder-, bytte- og købemøde afholdt i Odense 28-03-2009

Lars Valentin viste film og digitalbilleder fra sit besøg i 2008 på færgen "SJÆLLAND", der ligger i Barrow-in-Furness

Mødet var arrangeret af vort medlem Peter C. Therkildsen

(Fotos: Søren Lund Hviid)

JERNBANEFÆRGEAFTEN

03-03-2009

Lars Valentin viste sin film med ”Kongen” på sin berømte tur i forbindelse med Storebæltsbroens åbning i 1998. Jens Bolt Kristensen viste derefter sine sidste billeder fra Storebæltsoverfarten

Desuden faldbød DFHS' salgsbod postkort, færgemodelsamlesæt, bøger, tidsskrifter o.m.a.

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

03-02-2009

Næstformanden, Hans-Henrik ("Hasse") Fentz viste den første afdeling af sine billeder fra rejser med Caledonian MacBrayne (CalMac) siden 1986

CalMac er det skotske statsrederi, der trafikerer vestkysten af Skotland og Hebriderne med ca. 30 færger af varierende størrelse

Efter foredraget blev der til mødedeltagerne udloddet et antal hæfter om CalMac's færger

Desuden faldbød DFHS' salgsbod postkort, færgemodelsamlesæt, bøger, tidsskrifter o.m.a.

(Fotos: Irene Fentz)

 

HUNDESTED-RØRVIG

 80 ÅR

Fhv. skibsfører og direktør for Hundested-Rørvig overfarten, Henrik Albæk, og nuværende direktør, Bo Andersen, fortalte 02-12-2008 om de mange år, færgerne har sejlet, og hvordan det ser ud i fremtiden.

Arrangementet foregik i Valby Kulturhus

 

 

MEDLEMSMØDE I ODENSE

 

Medlems-, hygge-, se på billeder-, bytte- og købemøde afholdt i Odense 08-11-2008

Mødet var arrangeret af vort medlem Peter C. Therkildsen

 

 

 

     Direktør Jan Meinertz fra Nordic Ferry Services fortalte 04-11-2008 om rederiets planer og forventede udvikling

Arrangementet foregik i Valby Kulturhus

 

 

LUKNINGEN AF HALSSKOV-KNUDSHOVED OVERFARTEN I 1998

Formanden i DFHS, forh. overfartschef Nils Munk fortalte 07-10-2008 om lukningen af Halsskov-Knudshoved overfarten i 1998, ligesom der blev vist film fra overfartens sidste dag 

 

Igen i år deltog DFHS med en salgsstand på Dansk Jernbane Klubs jernbanesamlermarked i Valby Kulturhus 05-10-2008

 

 

HELSINGØR-HELSINGBORG

MED

ACE-LINK

16 deltagere foretog en meget vellykket udflugt 20-09-2008 med ialt 6 enkeltture med "Simara ACE" og "Siluna ACE".

En luksusplatte blev nydt ombord på "Simara ACE", hvor også maskinchefen fremviste skibet inklusive bro og maskinrum. Skibsføreren fortalte lidt om navigationsudstyret m.m.

(Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz)

 

SAMSØ LINIEN A/S

Heldagsudflugt til Samsø 16-08-2008 fra både Kalundborg og Hou. Sejladsen foregik med "KYHOLM", "SAM-SINE" og "VESBORG" Kalundborg-Kolby Kås, Sælvig-Hou, Hou-Sælvig og Kolby Kås-Kalundborg.

 

 

"KORSØR FOR FULDE SEJL"

"Fyn Rundt for Bevaringsværdige Træskibe" startede mandag den 21. juli i Korsør.

I weekenden inden var der underholdning og aktiviteter på havnen i Korsør.

DFHS var til stede 19 & 20-07-2008 med en salgsbod, hvor der bl. a. blev solgt postkort, færgesamlesæt, blade, og meget andet

 

 

TRELLEBORG-SASSNITZ

En vellykket heldagsudflugt på ca. 16 timer med 21 deltagere fandt sted 31-05-2008.

Det var en varm dag, hvor solen strålede hele dagen og en frisk måske lidt kølig nordøstlig vind blæste.

Udrejsen fra Trelleborg foregik med "TRELLEBORG", hvor morgenmaden indtogs. Hjemrejsen var med "SASSNITZ", hvor en middagsbuffet blev nydt.

På begge færger blev der aflagt besøg på broen. Under det ca. 4 timer lange ophold i Sassnitz blev havnen, udflugtsskibene, museet, det gamle færgeområde, den nedlagte havnestation, bystationen og meget andet studeret.

 (Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz)

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

afholdt 01-04-2008i Valby Kulturhus

Jens-Jørgen Absalonsen afgik som formand på grund af sygdom. Til ny formand valgtes den hidtidige næstformand Nils Munk

Efter generalforsamlingen vistes gamle film om Mols-Linien og forskellige andre færger i 1992

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

 

"PRINCESS SELANDIA"

(ex. "SJÆLLAND", ex. "DRONNING INGRID")

Lars Valentin fortalte 04-03-2008 om sit besøg på den tidligere Storebæltsfærge "DRONNING INGRID", bygget 1951.

Færgen er fortsat restaurantfærge og ligger i Barrow-in-Furness ved det irske hav ca. 100 km nord for Liverpool.

Lars Valentin besøgte færgen den 3. oktober 2007 og viste sine billeder og film fra turen.

 

 

BRUCE PETER

DFHS lykkedes at arrangere en foredragsaften 19-02-2008 med den aktuelle engelske designer, Bruce Peter, der har skrevet den nys udkomne bog om Knud E. Hansen:

"Ship Design Through Seven Decades"

Foredraget foregik på engelsk, og Bruce Peter fortalte meget levende og meget engageret over ovennævnte emne med hovedvægten på færger designet af Knud E. Hansen.

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

Mercy Ships

Læge Preben Bredesgård og Jens-Erik Engelbrecht fraMercy Shipsfortalte 05-02-2008 meget engageret og viste billeder om Mercy Ships og specielt om ombygningen af "DRONNING INGRID" til hospitalsskibet "AFRICA MERCY".

 De ved mødet tilstedeværende medlemmer donerede ialt DKK 1.700,00 til Mercy Ships.

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

MEDLEMSMØDE PÅ FYN

Billedarrangement med hyggeligt samvær blev afholdt i Odense denne lørdag eftermiddag 02-02-2008

Medlemmer fra begge sider af Storebælt mødtes, byttede billeder og talte om færger før og nu.

Selskabet deltog med sin salgsstand

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

Skibsfører Ole Kusk fra Samsø Linien A/S fortalte 04-12-2007 fornøjeligt om Samsø Linien før og nu, om de 2 ruter, de driver i øjeblikket samt om planerne for den genvundne Kalundborg-Samsø rute.

 Ole Kusk kom også ind på, hvad der sker i forhold til en rute mod Århus samt nyt omkring tonnage m.m. I tilgift fik vi nogle ægte og ofte morsomme skipperhistorier fra det virkelige liv på søen

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

Dansk Jernbane-klub

Færge-foredrag med William Dancker-Jensen

arrangeret af DJK 28-11-2007

Medlemmer af DFHS var velkomne

 

Marketingchef Christian Hingelberg fra Mols-Linien fortalte 06-11-2007 om skibene, udviklingen på Mols-Liniens ruter, hvad man gør ved den store trafiktilgang, hvordan det er at leve med en bro som konkurrent og om fremtidsperspektiver f. eks. road pricing

DFHS faldbød postkort, bøger, skrifter, planer etc.

 

STOREBÆLTSOVERFARTEN

Tidligere maskinchef ved Storebæltsoverfarten, K. B. Rasmussen, fortalte og viste film fra overfarten 02-10-2007

Billede: Næstformanden takker K. B. Rasmussen for indsatsen

(Foto: Hans-Henrik Fentz)

DJK'S SAMLERMARKED

i Valby Kulturhus

DFHS deltog 30-09-2007 med succes med en salgsstand, hvor der blev solgt blade, publikationer, postkort, færgesamlesæt o.m.a.

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

LINDØ VÆRFTET

og

DANMARKS JERNBANEMUSEUM

Bustur fra og til København 29-09-2007

Rundvisning i Lindøværftets produktionshaller og ombord på et af skibene i serien "Verdens største containerskibe"

Besøg på Danmarks Jernbanemuseum i Odense

(Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz - Anm.: Fotografering inde på Lindøværftet var ikke tilladt)

Med M/F "DUMLE" til Hven

København/Landskrona og retur med bus via Helsingør-Helsingborg 15-09-2007

Overfarterne foregik med M/F "HAMLET"

På vej fra Helsingborg til Landskrona gjordes ophold på Råå Havn for at se dækshuset fra S/S "BETULA"

Knapt 3 timers chartertur ombord på den tidligere Svendborg-Vindeby-færge M/F "HOLMEN", nu M/F "DUMLE"

Turen gik i Landskrona Havn og over til østsiden af Hven i stærk blæst fra nordvest med vindstød op til 20 m/sek.

(Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz)

Heldagstur til Christiansø

København - Simrishamn og retur med bus 18-08-2007

 

Simrishamn - Allinge - Christiansø - Gudhjem - Allinge - Simrishamn

med

"BORNHOLMS EXPRESS"

(Foto: Hans-Henrik Fentz)

2 timers sejltur med S/S "SKJELSKØR" på Roskilde Fjord 02-06-2007

Afgang fra og ankomst til Frederikssund Havn

(Fotos: Irene Fentz)

Selskabet deltog 31-05-2007 med en salgsstand og udstilling i "Koens Venner"'s arrangement i Korsør i anledning af 10-årsdagen for lukningen af Korsør-Nyborg overfarten.

(Fotos: Hans-Henrik Fentz)

GENERALFORSAMLING

afholdt 17-04-2007 i DSB's kantine, Kalvebod Brygge 32, København

Generalforsamlingen afsluttedes med visning af gamle film

 

LUKNINGEN AF KORSØR-NYBORG OVERFARTEN I 1997

Forh. overfartschef Nils Munk fortalte 06-03-2007 om lukningen af Korsør-Nyborg overfarten i 1997

Afholdt i DSB's kantine, Kalvebod Brygge 32, København

 

DSB-FÆRGER

Formanden, Jens-Jørgen Absalonsen, viste 06-02-2007 nogle af sine lysbilleder af især DSB-færger fra 1960'erne

Afholdt i DSB's kantine, Kalvebod Brygge 32, København

 

SCANDLINES

Informationschef Gert Jacobsen, Scandlines, fortalte 05-12-2006 om Scandlines før og nu og om fremtiden for rederiet

Afholdt hos Scandlines, Dampfærgevej 10, København

 

DieselHouse

Besøg på DieselHouse, H. C. Ørstedsværket 07-11-2006 med gennemgang af den store B&W-dieselmotor fra 1932

Afholdt på DieselHouse, Elværksvej 50, København

 

BILLEDARRANGEMENT I ÅRHUS

Styregruppe Vest afholdt 14-10-2006 billedarrangement i Lokalcenter Vejlby (kantinen), Vikærtoften 6, Risskov

 

FÆRGELYSBILLEDER

Jens Bolt viste 03-10-2006 lysbilleder fra sin samling - fortrinsvis af DSB-færger

Afholdt i DSB's kantine, Kalvebod Brygge 32, København

 

EN FÆRGEKAPTAJNS OPLEVELSER SOM STYRMAND OG KAPTAJN I STATENS ISTJENESTE

Skibsfører Eigil Skibbild fortalte 05-09-2006 om sine oplevelser

Afholdt i DSB's kantine, Kalvebod Brygge 32, København

 

UDFLUGT TIL HVEN

Med M/S "HARALD BLÅTAND" fra Helsingør til Hven og tilbage til Helsingør 26-08-2006

 

RØMØ-SYLT

Styregruppe Vest afholdt færgetur til Sylt 20-05-2006 på den nye Rømø-Sylt-færge "SYLT EXPRESS"

(arrangeret af Styregruppe Vest)

 

UDFLUGT TIL AGERSØ OG OMØ

Foregik 22-04-2006 fra Stigsnæs med "AGERSØFÆRGEN" til og fra Agersø og med "OMØ" til og fra Omø.

Besøg i møllen på Agersø

Lokalhistorisk foredrag i af Einar Storm i Omø Kirke med efterfølgende besøg på det lokalhistoriske arkiv

(Fotos: Irene & Hans-Henrik Fentz)

GENERALFORSAMLING

Afholdt 04-04-2006 i DSB's kantine, Kalvebod Brygge 32, København

 

DAMPSKIBSSELSKABET ØRESUND (DSØ)

Forh. overfartschef Nils Munk gav 07-03-2006 træk af de sidste mange års spændende historie på Øresund

Afholdt i DSB's kantine, Kalvebod Brygge 32, København

 

Ø-FÆRGERNES UDVIKLING

Civilingeniør Jesper Aagesen belyste 07-02-2006 udviklingen af Ø-færgerne og omtalte de mange nye færger, der var sat i drift i de seneste år

Afholdt i DSB's kantine, Kalvebod Brygge 32, København

 

DFDS

Claus Kruse fra DFDS' tekniske afdeling fortalte 06-12-2005 om DFDS, om ombygning af Oslo-bådene og om de nye Ro-Ro-færger til DFDS Tor Line m.m.

Afholdt i DSB's kantine, Kalvebod Brygge 32, København

 

MOTORFÆRGEN "KONG FREDERIK IX"

Færgens "liv" fra kontrahering til ophugning blev 01-11-2005 belyst gennem historiske oplysninger og fotos suppleret med indlæg fra folk, der har arbejdet i skibet

Afholdt i DSB's kantine, Kalvebod Brygge 32, København

 

BILLEDER FRA SEJLADSEN PÅ STOREBÆLT; ISÆR MED ISBRYDEREN "HOLGER DANSKE"

Tidligere DSB-maskinchef K. B. Rasmussen fortalte og viste billeder 04-10-2005

Afholdt i DSB's kantine, Kalvebod Brygge 32, København

 

BORNHOLMSTRAFIKKEN

Besøg på ny Ro-Pax-færge i Køge Havn 24-09-2005

Foredrag af Direktør Mads Kofod, Bornholmstrafikken, over emnet: Bornholmstrafikken før og nu

 

ISEFJORDEN RUNDT

Udflugt med færger Hammer Bakke-Orø, Orø-Holbæk, Rørvig-Hundested og Sølager-Kulhuse 27-08-2005

(Fotos: Irene Fentz)

GENERALFORSAMLING

Afholdt 30-04-2005 i Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 8, København

 

UDFLUGT MED M/S "POMERANIA" KØBENHAVN-SWINOUJSCIE

Færgetur København-Swinoujscie-København 14/16-03-2005 med museumsbesøg i Szczecin

 

"FREIA" FRA 1936

Billedarrangement og foredrag 08-03-2005 om "FREIA" fra 1936 - endnu i drift i Italien

Færgerns historie gennemgået af Jens-Jørgen Absalonsen, Morten Salicath og Jan Vinther Christensen

Niels Verner Nielsen og Erik Kjeldsen fortalte om dagligdagen og livet om bord

 

FARVEL TIL SIDSTE 17,7 METER FÆRGE

Udflugt med bus København-Gedser-København, med "PRINS JOACHIM" Gedser-Rostock og med "DRONNING MARGRETHE II" Rostock-Gedser 22-01-2005

Museumsbesøg i Rostock

 

DSB-FÆRGER GENNEM TIDERNE

Forh. jernbanemuseumschef W. E. Dancker-Jensen fortalte og viste lysbilleder 03-12-2004

Afholdt i DSB's kantine, Kalvebod Brygge 32, København

 

Billedarrangement

Krydret med fortællinger og små anekdoter viste Jens Bolt 09-11-2004 lysbilleder fra perioden 1976 og et par år frem med vægten lagt på Storebælt

Afholdt i DSB's kantine, Kalvebod Brygge 32, København

 

Billedarrangement i Århus

Styregruppe Vest afholdt 30-10-2004 billedarrangement i Lokalcenter Vejlby (kantinen), Vikærtoften 6, Risskov

 

Billedarrangement

Jan Vinther Christensen viste 19-10-2004 lysbilleder fra sine ture til Sydeuropa

Afholdt i DSB's kantine, Kalvebod Brygge 32, København

 

Sundbusserne og Handels- & Søfartsmuseet

Rejse med "SUNDBUSS MAGDALONE" og "SUNDBUSS PERNILLE" Helsingør-Helsingborg-Helsingør med efterfølgende rundvisning på Handels- & Søfartsmuseet i Helsingør 28-08-2004

 

Udflugt til Vadehavet

Rejse med færge Dagebüll-Wyk/Föhr-Dagebüll 15-05-2004

(arrangeret af Styregruppe Vest)

 

Generalforsamling

Afholdt 03-04-2004 i Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 8, København

 

Billedarrangement i Århus

Styregruppe Vest afholdt 20-03-2004 billedarrangement i Lokalcenter Vejlby (kantinen), Vikærtoften 6, Risskov

Svend Erik Christensen fremviste en udstilling om emnet "Rejsen til Bornholm fra 1866 til nutid"

 

M/F "KONG FREDERIK IX" på vej mod et helt nyt liv

Idémanden Tommy Rossbach Kofod fortalte 16-03-2004 om projektet med at bevare færgen - ikke som sejlende færge, men som led i et hotelprojekt i København.

I foredraget indgik: Baggrunden for projektet, kommende ombygninger og værftsophold

 

Udflugt til Polen

Færgetur København-Swinoujscie-København 8/10-03-2004

 

Force Technology i Lyngby

Rundvisning 25-02-2004 på det skibstekniske laboratorium inklusive det store modelbassin, som er ca. en kvart kilometer langt og indeholder 17.000 tons vand

 

Grenaa-Hundested overfarten

Skibsfører Eigil Skibbild fortalte 03-12-2003 om sin tid som skibsfører på Grenaa-Hundested overfarten

Afholdt i Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 8, København

 

Fyn og "De sydlige øer"

Foredrag af tidl. driftsområdechef for Fyn og "de sydlige øer", Gert Larsen, der 21-10-2003 fortalte om sine 51 år ved privatbanerne og DSB bl. a. om færger ved Langeland, Storebælt, Helsingør og Bøjden-Fynshav.

Afholdt i Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 8, København

 

Udflugt til Rostock

Busrejse København-Gedser-København og færgerejse Gedser-Rostock-Gedser 04-10-2003

Foredrag i Rostock af Reinhard Cramer, der også viste sin samling af modelskibe

 

Besøg på "NORRØNA"

Bustur fra Århus 27-09-2003 med besøg med rundvisning ombord på "NORRØNA" ved kaj i Hanstholm, overførsel på "KANALEN" til Thyborøn og besøg ved Kleppen

(Arrangeret af Styregruppe Vest)