OM SELSKABET

 

Dansk Færgehistorisk Selskab (DFHS) blev den 20. april 1991 stiftet i København af en gruppe færgeinteresserede personer.

 

På nuværende tidspunkt har DFHS ca. 400 medlemmer, hvoraf de fleste er bosiddende i Danmark, men der er også mange medlemmer fra Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Belgien.

 

 

Selskabets formål er:

Som medlemmer af DFHS kan optages:

Årskontingent for 2018 og 2019:

 

 

    2018 og 2019
Medlemmer (18-64 år):   DKK 375
   - Juniorer (under 18 år pr. 01-01-2018/2019): (Juniorer og seniorer skal DKK 325
   - Seniorer (fyldt 65 år pr. 01-01-2018/2019): opgive fødselsår) DKK 325
Udlandsportotillæg (excl. bankgebyrer)   DKK   50
Familier:   DKK 475
Biblioteksabonnement, rederier, firmaer, organisationer m.v.   DKK 375

 

 

Indmeldelse og adresseændring sker ved henvendelse til:

 

Dansk Færgehistorisk Selskab

c/o Jørgen Wiedemann

Takshaven 3

3450 Allerød

Danmark

 

Telefon: 27 21 58 54

 

eller pr. e-mail til: info@dfhs.dk

 

Tilbud: Ved indmeldelse i perioden 1. oktober - 31. december bliver du medlem resten af året og hele næste år. Der betales kun det kommende års kontingent. Du vil modtage det/de numre af "Færgefarten", der udkommer efter indmeldelsen.

 

Kontingentindbetaling sker til:

Dansk Færgehistorisk Selskab

c/o Jørgen Wiedemann

Takshaven 3

3450 Allerød

Danmark

 

Betaling fra Danmark:

En nem og bilig måde at indbetale kontingent på er overførsel via netbank til:

 

Danske Bank: Reg. nr. 1551, kontonr. 517 5828.

 

Betaling fra udlandet (Husk, at udlandsportotillæg ikke dækker bankgebyrer):

IBAN: DK26 3000 0005 1758 28

SWIFT-BIC: DABADKKK

 

Husk ved alle indbetalinger/overførsler at skrive navn og adresse.

 

 

DFHS udgiver bladet ”Færgefarten”, som udkommer i farvetryk fire gange om året til alle medlemmer (Familier modtager kun et eksemplar af hvert blad). Bladet indeholder færgehistoriske artikler og billeder samt aktuelt stof om nye færger og færgerelaterede begivenheder.

 

Hvert år afholder DFHS en række specielle arrangementer på færgeruter, og i vintermånederne afholdes der i København, Odense og/eller Århus billedarrangementer med lysbilled- og filmfremvisning samt foredrag.

 

 

På gensyn.

 

Nils Munk
Formand