REGLER

FOR BRUG AF

"MEDLEMMERNES SIDE"

Hvem kan anvende "MEDLEMMERNES SIDE"

Alle medlemmer og kun medlemmer af Dansk Færgehistorisk Selskab kan anmode om et indlæg på "MEDLEMMERNES SIDE". Det er gratis at få et indlæg på Dansk Færgehistorisk Selskabs hjemmeside, dog skal eventuelle direkte udlæg, såsom f. eks. scanning, papirforbrug, emballage og porto refunderes Selskabet.

 

Hvordan får man et indlæg på "MEDLEMMERNES SIDE"?

Medlemmet skal sende en anmodning til info@dfhs.dk. Billeder og bilag af totalt maximum 1MB må vedhæftes, medmindre andet aftales i forvejen. Alternativt kan materialet sendes pr. post til Web Master'en:

Hans-Henrik Fentz

Hyldebærengen 19

2670 Greve

Kun indlæg, der har relation til færger og passagerskibe, kan normalt accepteres. Web Master'en afgør, om indlægget er relevant og passende. Hvis det er, vil det derefter blive lagt ud på Dansk Færgehistorisk Selskabs hjemmeside. Web Master'en har ret til at tilpasse, ændre, forkorte og/eller afvise indlæggene. I de tilfælde, hvor Web Master'en skønner det nødvendigt, vil han bestræbe sig på at korrespondere med indsenderen, inden indlægget lægges ud på hjemmesiden med eventuelle ændringer.

 

Hvor længe forbliver et indlæg på "MEDLEMMERNES SIDE"?

Når indlægget ikke længere er aktuelt, slettes det af Web Master'en, men et indlæg kan højst forblive på hjemmesiden i 2 måneder, medmindre en forlængelse aftales.

 

Eventuelle fejl og forsinkelser:

Web Master'en og/eller Selskabet er ikke ansvarlig for eventuelle fejl, men Web Master'en skal gøre sit yderste for at rette fejl umiddelbart efter, at han har modtaget informationen.

Alt arbejde med hjemmesiden foregår på en frivillig og ulønnet basis i Web Master'ens fritid. Derfor kan der forekomme længere ventetider, inden eventuelle ønskede indlæg kan behandles og lægges ud på hjemmesiden.

+o+o+o+o+

29/05/2011