KOMMENDE ARRANGEMENTER

 

Medlemsmøder i København (Høje Taastrup)

tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19:00

HH-Ferries Group

COO Jens Ole Hansen kommer og fortæller nærmere om H-H-overfarten, som i det daglige markedsføres under navnet Scandlines Helsingør-Helsingborg. 

Overfarten hører til en af de mest travle, og vi skal høre lidt om fortiden, nuværende drift og ideer om fremtiden - deres færger, drift, økonomi, ejerforhold etc.

Desuden skal vi naturligvis høre nærmere om overgangen til el-drift på færgerne.

Mødet holdes hos DSB (Hovedkontor), Telegade 2, 2630 Taastrup i mødelokalerne 3.s.136 og 3.s.137 som er beliggende lige inden for til højre, før man kommer gennem receptionen.

Telegade 2 er beliggende kun 7 minutters gang fra Høje Taastrup station med adskillige både tog- og busforbindelser. Gratis parkering kan finde sted på nogle pladser i Telegade, eller ved City 2, som kun er 4-5 minutters gang væk.

Der vil som ved hidtidige møder være åben fra kl. 18.00 for hyggeligt samvær, billedbytning etc.

Pris for deltagelse er kr. 25,00 (incl. kaffe) som opkræves ved mødets start.

Tilmelding senest fredag den 2. marts 2018 til Jens Bolt, enten pr. mail bolt@image.dk eller telefon 3964 1244 eller 2212 1275 (mobil).

Vel mødt til en spændende aften.
Jens Bolt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

TIRSDAG DEN 3. APRIL 2018 KL. 19:00

Hos DSB, Telegade 2 Høje Taastrup

Dagsordenen er iflg. Vedtægterne:

1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Budgettet for det løbende regnskabsår udarbejdet af bestyrelsen fremlægges.

5. Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til formanden senest seks uger før den ordinære generalforsamling afholdes (dvs. senest tirsdag den 20. februar 2018).

6. Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for året 2019.

7. Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter.
På valg er følgende:

Bestyrelsesmedlemmer for en periode af to år:
Hans-Henrik Fentz (villig til genvalg)
Hans Henrik Petersen (villig til genvalg)
Ole Schou-Nielsen (villig til genvalg)
Lars Valentin

Som bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen den afgående bestyrelsessuppleant Jørgen Witthøft-Rasmussen.

Bestyrelsessuppleanter for en periode af 1 år:
Jan Vinther Christensen (villig til genvalg)
Poul Wilhelmsen (villig til genvalg)

Revisor for en periode af 1 år:
Peter Olsen (villig til genvalg)

Revisorsuppleant for en periode af 1 år:
Hans Beck (villig til genvalg)

8. Eventuelt.
_________________________________________

Generalforsamlingen finder sted hos DSB (Hovedkontor), Telegade 2, 2630 Taastrup i mødelokalerne 3.s.136 og 3.s.137 som er beliggende lige inden for til højre, før man kommer gennem receptionen.

Telegade 2 er beliggende kun 7 minutters gang fra Høje Taastrup station med adskillige både tog- og busforbindelser. Gratis parkering kan finde sted på nogle pladser i Telegade, eller ved City 2, som kun er 4-5 minutters gang væk.

Der vil som ved hidtidige møder være åben fra kl. 18.00 for hyggeligt samvær, billedbytning etc.

Det er naturligvis frit og gratis at deltage i generalforsamlingen, men da der bydes på en kop kaffe/the, henstiller bestyrelsen til, at man tilmelder sig til Jens Bolt, helst inden fredag den 30. marts 2018, enten pr. mail til bolt@image.dk eller pr. telefon 39641244 eller 22121275 (mobil).

Såfremt tiden tillader det, vil der blive vist en færgefilm efter generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Nils Munk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Afskedstur med BornholmerFærgen
17.- 18. maj 2018

I samarbejde med BornholmerFærgen arrangeres afskedstur efter følgende plan (med forbehold for ændret færgebenyttelse):

Torsdag den 17. maj afgang kl. 00:30 fra Køge til Rønne med ankomst kl. 06:00 (”HAMMERODDE”)

Mødetid i terminalbygningen i Køge er onsdag den 16. maj senest kl. 23:00.

Der vil være mulighed for overnatning ombord således:

- Køjeplads - kr. 276,- pr. køje i 2-mands kammer. Såfremt der ønskes enekammer, betales for begge køjer (Der findes dog enkelte enekamre).  Vi har forlods bestilt et antal kamre, som kan reserveres i forbindelse med tilmelding til turen.

- Liggeplads i kombisalonen er gratis, men tæppe og pude kan tilkøbes til kr. 70,-. Det er ikke muligt forlods at reservere liggeplads.

Det er muligt at købe morgenmad ombord, men i Rønne skal færgen forlades senest kl. 07:00.

Torsdag den 17. maj kl. 09:00 afgang fra Rønne til Sassnitz med ankomst kl. 12:45 (”POVL ANKER”).
Undervejs vil Rederiet Færgen være vært ved en frokost.

Torsdag den 17. maj kl. 14:00 afgang fra Sassnitz til Rønne med ankomst kl. 18:00 (”POVL ANKER”).
På tilbageturen til Rønne serveres aftensmad incl. valgfri drik.

Efter ankomst Rønne er der to muligheder for den videre tur:

A.
Torsdag den 17. maj kl. 20.30 afgang fra Rønne til Ystad med ankomst kl. 21:50 (”LEONORA CHRISTINA”).
Fra Ystad afgang med Bus 866 kl. 22:10 til Københavns Hovedbanegaard med ankomst kl. 23:30.

 

B.
Overnatning i Rønne og overfarter som beskrevet nedenfor:

Vi har booket et antal værelser på BB-Hotel Rønne, Store Torv 17, natten mellem torsdag den 17. maj og fredag den 18. maj. Pris pr. 2-sengs værelse er kun kr. 630,- incl. morgenmad. Samme pris, hvis der ønskes eneværelse.

Fredag den 18. maj kl. 10:30 afgang fra Rønne til Ystad med ankomst kl. 11:50 (”LEONORA CHRISTINA”).

Fredag den 18. maj kl. 12:30 afgang fra Ystad til Rønne med ankomst kl. 13:50 (”LEONORA CHRISTINA”).
Undervejs serveres frokost incl. valgfri drik.

Efter ankomst eventuel rundvisning ombord på "Villum Clausen" i Rønne Havn.

Fredag den 18. maj kl. 17:00 afgang fra Rønne til Køge med ankomst kl. 22:30 (”HAMMERODDE”).
På hjemturen serveres aftensmad incl. valgfri drik.

 

Pris for deltagelse i turen er pr. person - takket være overordentlig stor venlighed og gestus fra Rederiet Færgen - kun:

A. Start i Køge 17. maj - slut Københavns Hovedbanegaard 17. maj:
Kr.  300,00      plus eventuel køje eller liggeplads fra Køge til Rønne.
Ved evt. på- og afstigning i Rønne er prisen kr. 200,00.

B. Start i Køge 17. maj - slut i Køge 18. maj:
Kr.  400,00       plus eventuel køje eller liggeplads fra Køge til Rønne, plus hotelovernatning i Rønne.
Ved evt. på- og afstigning i Rønne er prisen kr. 300,00.

 

Da vi kun har reserveret et begrænset antal køjepladser ombord på ”HAMMERODDE” og antal værelser på BB-Hotel i Rønne, tilrådes tilmelding så hurtigt som muligt. Af samme årsag tages forbehold for, hvis ikke alle ønsker kan opfyldes.

Sidste tilmeldingsfrister er,
- hvis der ønskes køjeplads og/eller hotelovernatning:  15. april 2018
- og ellers 1. maj 2018,
men generelt meget gerne før.

Tilmelding skal ske til Jens Bolt på e-mail   bolt@image.dk   eller telefon 39 64 12 44 / 22 12 12 75 (mobil), til hvem man også er velkommen til at rette spørgsmål.

Ved tilmeldingen skal opgives
-  nøjagtigt navn og fødselsår af hensyn til myndighederne
-  hvilken tur, man ønsker at deltage i
-  ønske om køjeplads og/eller hotelovernatning.

 Husk at medbringe gyldigt pas på turen.

Deltagerprisen incl. beløb for evt. køjeplads og/eller hotelværelse bedes indbetalt på Selskabets bankkonto 1551 - 517 5828 senest ovennævnte tilmeldingsfrister. Ved indbetalingen angiv venligst "Bornholm".

Vi håber på, at rigtigt mange har tid og lyst til at deltage i denne afskedstur med BornholmerFærgen, inden Molslinjen (Bornholmslinjen) overtager trafikken den 1. september 2018.

Vel mødt og bedste færgehilsener
Jens

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------