KOMMENDE ARRANGEMENTER

Medlemsmøde i Odense

Lørdag den 20. januar 2018 kl. 11:00 

Rundvisning mm hos DR-Fyn
Den nye el-færge "Ellen"
Hyggeligt samvær - billedbytning

Det er efterhånden blevet en tradition med et medlemsmøde i Odense, og vi er meget glade for igen i denne sæson at kunne indbyde hertil.      

Takket være vores medlem Finn Andersen holdes mødet i år hos DR-Fyn (se nærmere nedenfor), og programmet for dagen vil - med forbehold for ændringer - være følgende ca. tider:

Kl. 11.00-12.00 rundvisning hos DR-Fyn og let causering af Finn Andersen over hans mangeårige arbejde som trafikredaktør. 

Kl. 12.00-13.30 frokost og hyggeligt samvær med mulighed for bytning/salg/køb af diverse færgeeffekter.
Foreningens salgsafdeling vil stille op med et lille udvalg af varer.
Der kan også forudbestilles varer, som så vil blive medbragt, og hvorved forsendelsesomkostninger spares.

Kl. 13.30-15.00 foredrag om den nye el-færge "Ellen" ved en eller flere repræsentanter fra færgeprojektet.

Mødet afholdes hos DR-Fyn, Lille Tornbjerg Vej 10, 5220 Odense SØ.

Fra Odense Banegård kan benyttes bus 81 (minuttal 00-30 fra plads D) mod Fraugde til stoppested Odense Congress Center.  Fra dette stoppested går bus 81 retur i minuttal 21-51.
Fra den fynske motorvej er der kun kort afstand, og der er gratis parkering ved DR-Fyn.  

Pris for deltagelse er kun kr. 100,00 som dækker 3 stk. smørrebrød og 1 øl/vand plus kaffe og småkager. Betaling opkræves under mødet.

Bindende tilmelding senest tirsdag den 16. januar 2018 til Jens Bolt, enten pr. mail bolt@image.dk eller telefon 3964 1244 eller 2212 1275 (mobil).

På glædeligt gensyn til et interessant og hyggeligt møde i Odense.  
Jens Bolt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmøder i København (Høje Taastrup)

Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.00

Danske Færger A/S

Adm. direktør John Steen-Mikkelsen kommer og fortæller om rederiet Færgen (det daglige kaldenavn for Danske Færger A/S).    

Færgen driver i dag rigtig mange indenlandske færgeoverfarter, men har senest tabt betjeningen af Bornholm, som pr. 1/9-18 overgår til Molslinjen.

På mødet skal vi høre nærmere om rederiet fra dets start og til nu - og naturligvis om fremtiden. Desuden om de mange forskelligartede overfarter og dets færger m.m.   

Mødet holdes hos DSB (Hovedkontor), Telegade 2, 2630 Taastrup i mødelokalerne 3.s.136 og 3.s.137 som er beliggende lige inden for til højre, før man kommer gennem receptionen.

Telegade 2 er beliggende kun 7 minutters gang fra Høje Taastrup station med adskillige både tog- og busforbindelser. Gratis parkering kan finde sted på nogle pladser i Telegade, eller ved City 2, som kun er 4-5 minutters gang væk.

Der vil som ved hidtidige møder være åben fra kl. 18.00 for hyggeligt samvær, billedbytning etc.

Pris for deltagelse er kr. 25,00 (inkl. kaffe) som opkræves ved mødets start.

Tilmelding senest fredag den 2. februar 2018 til Jens Bolt, enten pr. mail bolt@image.dk eller telefon 3964 1244 eller 2212 1275 (mobil).

Vel mødt til en uden tvivl interessant aften.
Jens Bolt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmøder i København (Høje Taastrup)

tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19.00

HH-Ferries Group

COO Jens Ole Hansen kommer og fortæller nærmere om H-H-overfarten, som i det daglige markedsføres under navnet Scandlines Helsingør-Helsingborg. 

Overfarten hører til en af de mest travle, og vi skal høre lidt om fortiden, nuværende drift og ideer om fremtiden - deres færger, drift, økonomi, ejerforhold etc.

Desuden skal vi naturligvis høre nærmere om overgangen til el-drift på færgerne.

Mødet holdes hos DSB (Hovedkontor), Telegade 2, 2630 Taastrup i mødelokalerne 3.s.136 og 3.s.137 som er beliggende lige inden for til højre, før man kommer gennem receptionen.

Telegade 2 er beliggende kun 7 minutters gang fra Høje Taastrup station med adskillige både tog- og busforbindelser. Gratis parkering kan finde sted på nogle pladser i Telegade, eller ved City 2, som kun er 4-5 minutters gang væk.

Der vil som ved hidtidige møder være åben fra kl. 18.00 for hyggeligt samvær, billedbytning etc.

Pris for deltagelse er kr. 25,00 (incl. kaffe) som opkræves ved mødets start.

Tilmelding senest fredag den 2. marts 2018 til Jens Bolt, enten pr. mail bolt@image.dk eller telefon 3964 1244 eller 2212 1275 (mobil).

Vel mødt til en spændende aften.
Jens Bolt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

TIRSDAG DEN 3. APRIL 2018 KL. 19:00

Hos DSB, Telegade 2 Høje Taastrup

Dagsordenen er iflg. Vedtægterne:

1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Budgettet for det løbende regnskabsår udarbejdet af bestyrelsen fremlægges.

5. Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til formanden senest seks uger før den ordinære generalforsamling afholdes (dvs. senest tirsdag den 20. februar 2018).

6. Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for året 2019.

7. Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter.
På valg er følgende:

Bestyrelsesmedlemmer for en periode af to år:
Hans-Henrik Fentz (villig til genvalg)
Hans Henrik Petersen (villig til genvalg)
Ole Schou-Nielsen (villig til genvalg)
Lars Valentin

Som bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen den afgående bestyrelsessuppleant Jørgen Witthøft-Rasmussen.

Bestyrelsessuppleanter for en periode af 1 år:
Jan Vinther Christensen (villig til genvalg)
Poul Wilhelmsen (villig til genvalg)

Revisor for en periode af 1 år:
Peter Olsen (villig til genvalg)

Revisorsuppleant for en periode af 1 år:
Hans Beck (villig til genvalg)

8. Eventuelt.
_________________________________________

Generalforsamlingen finder sted hos DSB (Hovedkontor), Telegade 2, 2630 Taastrup i mødelokalerne 3.s.136 og 3.s.137 som er beliggende lige inden for til højre, før man kommer gennem receptionen.

Telegade 2 er beliggende kun 7 minutters gang fra Høje Taastrup station med adskillige både tog- og busforbindelser. Gratis parkering kan finde sted på nogle pladser i Telegade, eller ved City 2, som kun er 4-5 minutters gang væk.

Der vil som ved hidtidige møder være åben fra kl. 18.00 for hyggeligt samvær, billedbytning etc.

Det er naturligvis frit og gratis at deltage i generalforsamlingen, men da der bydes på en kop kaffe/the, henstiller bestyrelsen til, at man tilmelder sig til Jens Bolt, helst inden fredag den 30. marts 2018, enten pr. mail til bolt@image.dk eller pr. telefon 39641244 eller 22121275 (mobil).

Såfremt tiden tillader det, vil der blive vist en færgefilm efter generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Nils Munk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afskedstur med BornholmerFærgen
17 - 18 maj 2018

I samarbejde med BornholmerFærgen arrangeres afskedstur efter denne foreløbige plan:

Torsdag den 17.maj kl. 00.30 fra Køge til Rønne  (Hammerodde)

Torsdag den 17. maj kl. 09.00 fra Rønne til Sassnitz  (Povl Anker)
Torsdag den 17. maj kl. 14.00 fra Sassnitz til Rønne  (Povl Anker)

herefter følgende valgmulighed:

1.
Torsdag den 17. maj kl. 20.30 fra Rønne til Ystad  (Leonora C)

2.
Fredag den 18. maj kl. 10.30 fra Rønne til Ystad  (Leonora C)
Fredag den 18. maj kl. 12.30 fra Ystad til Rønne  (Leonora C)

Fredag den 18. maj kl. 17.00 fra Rønne til Køge  (Hammerodde)

 

Endeligt program vil blive bragt så snart som muligt, men reserver allerede nu dagene til en uden tvivl både interessant og spændende udflugt, som kun er gjort muligt takket være en særdeles stor venlighed fra Rederiet Færgen.

De venligste hilsener
Jens Bolt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------